HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring i TDC Ny aftale om invalidedækningen i pensionsordningen i PFA Et nyt FTF-A er på vej Lønsikring Ny bog om ledelse og stress Lederen: Ny strategi i TDC Så er TDC s ledelse kommet med selskabets nye strategi. Den blev præsenteret på HSUkonferencen og Lederkonferencen i slutningen af september måned. Ude i organisationen har man ventet måske lidt længe på TDC-strategien. Med udgangspunkt i One Company tanken ser den fornuftig ud, og især bides der mærke i, at der skal investeres i de nødvendige IT-systemer for at få det nødvendige værktøj til selskabets forretningsenheder. Strategien er nu på vej ud i hele organisationen via ledelsesog samarbejdssystemet. Set fra Lederforeningens side mangler der noget i den forelagte strategi. Det er noget vedrørende medarbejdernes forhold, her savnes uddybning af grundlaget for, at medarbejderne kan få en oplevelse af, at de kan gøre en forskel med deres personlige engagement. Dette bør fremgå af de personalepolitiske værdier i TDC, og som sådan indgå i TDCstrategien. Det er derfor aftalt ledelsen og foreningerne imellem, at denne problematik bliver taget op på hovedsamarbejdsudvalgsmødet den 6. november Bo Magnussen Formand VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX:

2 2 Borgfred og overtallighed Den 24. september 2007 blev Borgfredsaftalen med TDC forlænget frem til udgangen af 2009, og aftalen om frivillig fratrædelse af 9. juni 2007 kører videre. Disse aftaler skulle så sikre, at opstået overtallighed fremover skal ske i dialog og samarbejde om processerne i de enkelte enheder ude i TDC-organisationen. I overtallighedsprocessen i Erhverv Norden har Lederforeningen dog oplevet, at TDC s omkostningsreduktioner er kommet før hensynet til de indvolverede medarbejdere. Matchningen af medlemmerne har været for kortvarig, og der har været problemer med at få synliggjort stillinger i opbygningen af de nye forretningsenheder i Erhverv Norden. Det har virket uheldigt, idet det reelt ikke har givet medlemmerne, den fornødne tid til at afsøge og vurdere deres fremtid internt. Lederforeningen gjorde ved en forhandling med TDC den 8. oktober 2007 opmærksom på denne problematik. Selskabet ville se på sagerne, og foreningen venter stadig på tilbagemeldingerne. Hvis Borgfredsaftalens intensioner skal komme til at virke ude i enhederne vil en revision og nytænkning af overtallighedsprocessen være nødvendig parterne imellem. TDC regner med en samlet reduktion på 356 medarbejdere i 2. halvår Der er ikke tale om, at der er fremrykket overtallige fra 2008, så tallene for 2008 er uændrede. På nuværende tidspunkt forventer LTD, at vi bliver berørt af personalereduktionerne med følgende: Fastnet Norden ca. 40 på LTD s overenskomst. Erhverv Norden ca. 35 på LTD s overenskomst. Individuelle lønsamtaler 2007 De individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2007 skal, efter det aftalte med TDC, være gennemført senest den 15. oktober Har du endnu ikke været til lønsamtale, vil LTD opfordre dig til at tage kontakt med din nærmeste chef, så du snarest kan få bragt det på plads. LTD vil som tidligere år gennemføre en medlemsundersøgelse af lønsamtalerne. Vi forventer at udsende spørgeskemaet i november Feriehuse Sagen om feriehuse er nu ved at finde sin afslutning. Der er indgået en aftale med foreningerne i TDC om, at sommerhusene sælges til KTAS s Pensionskasse, som så fremover skal stå for udlejningen af huse til medarbejderne. TDC og Pensionskassen er i øjeblikket ved at få de sidste ting på plads. Der har i sagen om feriehusene været en stor aktivitet blandt foreningsformændene i TDC for at finde materiale fra den gang aftalen om feriehusene blev lavet engang i 1970 érne. I forbindelse med disse aktiviteter skal her også nævnes, den store indsats som tidligere formand for Funktionærforeningen i det gamle Jydsk Telefon Leo Anker Jensen har ydet i sagen.

3 3 Fra Lederforeningen skal der derfor lyde en stor tak til Leo for hans arbejde med feriehussagen. Helbredsforsikring i TDC TDC har meddelt, at de pr. 1. november 2007 vil indføre en helbredsforsikring for medarbejderne i TDC. Ordningen er blandt andet blevet mulig i forbindelse med selskabets omlægning af personalegoder og det nye feriehuskoncept. Det er gratis og skattefrit for medarbejderne at være med i ordningen. Ægtefæller/samlever og børn kan mod egenbetaling deltage i ordningen. Hvem der er dækket, hvad der dækkes og hvad der ikke dækkes er detaljeret beskrevet på TDC Medarbejderportalen og via Aspekt. Ny aftale om invalidedækningen i pensionsordningen i PFA Nu får du større tryghed i din pensionsordning Fra den 1. september 2007 har aftaleparterne TDC, LTD og Dansk Metal i fællesskab besluttet at sikre TDC s medarbejdere endnu bedre ved invaliditet, da den seneste førtidspensionsreform har gjort det sværere at få tilkendt offentlig førtidspension. Højere basisdækning ved invaliditet Det betyder, at du fremover vil få udbetalt en invalidepension på 50 procent af din pensionsgivende løn. Tidligere ville du som udgangspunkt kun få udbetalt 30 procent. Derfor har du fået sendt en ny police. Har du allerede valgt en højere dækning end 50 procent ved invaliditet, fortsætter den naturligvis uændret. Ændringen er frivillig Du har naturligvis mulighed for at vælge en anden dækning ved invaliditet eller beholde din tidligere dækning, hvis det passer bedre til din livssituation. Ønsker du at beholde den tidligere dækning, skal du senest den 1. december 2007 blot give besked til PFA. Hvad bør du gøre nu? Hvis du er i tvivl om, hvad den nye invalidepension betyder for dig eller, hvis du ønsker at ændre din invalidedækning, anbefaler LTD, at du bestiller en personlig samtale med en af PFA s rådgivere. Så er du sikker på, at dine forsikringsdækninger passer til dine behov. Et nyt FTF-A er på vej I begyndelsen af året var FTF-A's direktør på rundtur til alle medlemsorganisationer for at lytte til ønskerne om, hvordan FTF-A skal udvikle sig. Det er der kommet en rapport ud af. FTF-A skal forny sig, udtaler den nye formand Kent Petersen for FTF-A i sit forord til rapporten. Det var det helt entydige budskab, da FTF-A s direktør, Michael Darmer, i foråret var rundt og besøge medlemsorganisationerne.

4 4 Idéen med turen var at få et dybere indblik i organisationernes oplevelse af FTF-A og de forventninger, der er til, hvordan FTF-A skal udvikle sig fremover. Og det er ingen overdrivelse at sige, at der var masser af idéer og konstruktive indspark til, hvordan FTF-A skal møde de udfordringer, der trænger sig på. Når jeg så læser resultaterne af besøgsrunden, så føler jeg mig allerede en del klogere, og det er tydeligt, at der er mange små og store ting, som vi skal forbedre eller begynde at gøre. Rigtigt mange organisationer efterspørger for eksempel, at FTF-A bliver mere synlige. Det gælder over for både organisationerne og medlemmerne, som ofte ikke er klar over, hvad FTF-A kan tilbyde og heller ikke ved, at vi er én af landets absolut billigste a-kasser. Det kalder på en klar og rettidig kommunikation, og på at vi skal have en meget mere klar og moderne profil præget af professionalisme, åbenhed og troværdighed. En anden meget vigtig pointe er, at vi også skal huske de 95 procent af medlemmerne, som er i job. Hvad kan vi tilbyde dem? Andre efterlyser en mere specialiseret rådgivning af ledige medlemmer, en bedre service af organisationerne, bedre netservice, mere information og rådgivning om pension og efterløn og meget mere. Idéerne og forslagene er mange. Nogle har vi allerede taget konsekvensen af ved for eksempel at oprette et sekretariat til at servicere organisationerne og ved at styrke arbejdet for en større synlighed. Andre idéer skal vi arbejde videre med. Det skal vi gøre i den strategiproces, som vi gennemgår for øjeblikket, og som skal føre til, at vi ved delegeretmødet i oktober 2008 kan præsentere et nyt FTF-A, der er gearet til de udfordringer, a-kasserne står over for. Det er også derfor, vi har valgt at udgive denne rapport, fordi vi håber, at den kan være med til at sætte gang i nogle diskussioner rundt omkring i organisationerne om, hvordan FTF-A skal forny sig. Det er en diskussion, jeg ser frem til, og jeg føler mig overbevist om, at vi i fællesskab nok skal få skabt den fornyelse, der er nødvendig for, at FTF-A bliver Danmarks bedste a-kasse. Vil du læse hele rapporten så klik her. Artiklen er skrevet af FTF-A. Lønsikring Du kan sikre din løn Som medlem af FTF-A kan du tegne en frivillig lønsikring. Så kan du få op til kroner udbetalt, hvis du bliver ledig. Med dagpenge er du dækket godt ind, hvis du bliver ledig kroner om måneden den højeste dagpengesats - er et solidt bidrag til at holde kreditorerne fra døren, hvis uheldet er ude. Men måske vil du gerne forsikre dig yderligere og nyde trygheden ved at få helt op til 85 procent af din tidligere løn ind på kontoen hver måned. Det er der mulighed for, og der er flere og flere, der gør det. Som medlem af FTF-A kan du gøre det ved at tegne en tillægsforsikring kaldet Lønsikring - hvor præmien er fradragsberettiget. Det maksimale beløb du kan forsikre dig for er kroner. Så vil du inklusiv dagpenge få kroner om måneden.

5 5 Lønsikring er et rigtig godt tilbud. Specielt hvis en stor del af ens løn er bundet i faste udgifter, er det attraktivt at kunne supplere dagpengene, siger forsikringschef i FTF-A Flemming Stenhøj Andersen, der understreger, at man også som selvstændig kan tegne Lønforsikring. Hvis du er interesseret i Lønsikring, skal du vælge, hvor lang tid du vil være dækket, og hvor lang en periode med selvrisiko, du vil acceptere. Selvrisiko er den periode, der går fra du bliver ledig, til du første gang kan få udbetalt Lønsikring. Du kan vælge mellem seks og tolv måneders udbetaling og en selvrisiko på én til tre måneder. Afhængigt af, hvordan du skruer din Lønsikring sammen, vil din månedlige præmie efter skat være mellem 26 kr. og 544 kr. Lønsikring er et tilbud fra FTF-A i samarbejde med Topdanmark. Du skal derfor kontakte Topdanmark, hvis du er interesseret i at indgå en aftale. Du kan ringe eller maile til Artiklen er skrevet af FTF-A. Ny bog om ledelse og stress Ledere skal forbygge stress både hos dem selv og hos deres medarbejdere. En ny bog giver en kort og letlæst forklaring på, hvad stress er og konkrete råd til, hvad lederen kan gøre for at mindske stressen. Stress har konsekvenser, både for arbejdspladsen, økonomien og for den stressramte og dennes familie. Stress kan medføre alvorlige sygdomme og betyde, at gode medarbejdere forlader arbejdspladsen, og endda arbejdsmarkedet, permanent. Men stress kan også forebygges. En ny bog kommer med et bud på, hvordan lederne i danske virksomheder og organisationer skal tage et ansvar for, at stressen ikke får overtaget. Top- og mellemledere skal få styr på deres eget stressniveau, så de kan bevare overblikket og evnen til langsigtet planlægning og dermed være med til at sikre deres medarbejdere mod stress. Stressens Emma Gad den nye bog om ledelse og stress fortæller, hvad der er god tone i forhold til mails, mobiletelefoner, aftener og weekender. Bogen er fyldt med konkrete råd om for eksempel forebyggelse af stress, hjernen, søvn, behandling af stress og særlige råd til lederen og ledergruppen om stress. Bogen er skrevet i et klart og ukrukket sprog og indeholder mange cases og personlige historier om ledere, der har oplevet stress på nært hold. Lis Lyngbjerg Steffensen Ledelse og stress 249, Jyllands-postens forlag. Artiklen er skrevet af FTF.

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere