Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned"

Transkript

1 prisliste v Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint prisliste: Hjemmesider Skræddersyet CMS Umbraco Concrete 5 Fra 7995,00 kr. Kontakt os for specifikt Tilbud Web hosting Hjemmeside, pr. måned, pr. hjemmeside Hjemmeside samt mailhosting 98,00 kr. Tilbud Support Support, timerate Klippekort, 10 timer 550,00 kr. 4995,00 kr. Mail hosting Opsætning af DNS og brugere på Exchange Kontakt os for specifikt Tilbud Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned Backup, op til 60 GB, pr. måned Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned Fra 1495,00 kr. 98,00 kr. 850,00 kr. 400,00 kr. Hardware salg PC er, bærbare og andet IT udstyr etc. Tilbud Serverløsninger Servere, UPS Nødstrøm mv. Kontakt os for en snak om jeres behov for fremtidig løsning Tilbud Med venlig hilsen Mainpoint A/S

2 Gode råd og vedledning Det er svært at give generelle råd der skal kunne dække alle typer sager, men vi giver her en liste af ting, som du som Kunde skal være opmærksom på: - Er alle dine idéer og behov fremlagt? Husk på at der ikke må være noget der er underforstået eller tages for givet. - Vil Produktets funktionalitet leve op til dine behov på sigt? Har du planer om tilføjelser eller andet i fremtiden, så er det vigtigt at det kommer frem allerede i starten af processen, inden arbejdet på Opgaven påbegyndes. - Tænk fremadrettet, og gør opmærksom på alle dine tanker. Selv ting der kan forekomme som små ændringer, kan vise sig at være større sager, og i langt de fleste tilfælde kan de undgås fordi forventninger og behov været klarlagt fra starten. - Er der 3. parts produkter involveret på den ene eller anden måde? Det kan f.eks. være hvis Produktet skal snakke sammen med et andet produkt fra anden leverandør. - Spørg om alt det du har i tankerne eller har den mindste tvivl om. Vi er en servicevirksomhed, og er glade for at besvare spørgsmål. Generelt For tilbud om sager, projekter, udviklingsopgaver, tilføjelser, IT udstyr mv., herefter benævnt som sag, Opgave, Opgaver eller Opgaven, afgivet af Mainpoint A/S, herefter benævnt som Udbyder, til kunde, herefter benævnt som Kunden, gælder at tilbuddet kun vil dække de i Specifikationen/Tilbuddet specifikt nævnte produkter, ydelser, services mv. herefter kaldet Produktet, hvad enten der er tale om hardware og/eller software, eller anden produkttype som f.eks. filtyper, applikationer, websider, forbrugt tid eller andet. Det er Kunden der er ansvarlig for at klarlægge hvad der ønskes af et produkt, både nu og på sigt. Udbyder er ansvarlig for at inkludere disse punkter i Tilbud/Specifikationen. Vær sikker på at jeres idéer og behov for Produktet nu og også på sigt bliver fuldt belyst. Udbyder vil i videst muligt omfang forsøge at råde og vejlede dig/jer som Kunde, netop for at tage højde for eventuelle problemstilllinger der måtte kunne opstå på et senere tidspunkt, hvis Produktet skal udvides/opgraderes/have tilføjelser eller andet, afhængig af det enkelte produkt. Mainpoint som Udbyder ved, at et købt Produkt desværre ikke altid lever op til en Kundes forventninger, ønsker og behov. Vi har derfor indført specifikke rutiner og procedurer i fasen omkring Tilbud og Specifikation, netop for at vi som virksomhed på forhånd, inden en Opgave påbegyndes, kan give den bedst mulige service og vejledning og gøre opmærksom på visse generelle punkter som ofte går igen i netop denne type sager, hvor en Kunde efter levering af et Produkt ikke føler at Produktet er som forventet. Specifikation og Tilbud Der inkluderes kun hvad der er omtalt skriftligt. Kunden bekræfter således at det kun er det specifikt fremsendte materiale/ønske/beskrivelse mv. som danner basis som Specifikation samt evt. pris for Opgavens udførsel og resultat, og dermed ikke inkludere noget der måtte kunne forstås indirekte, hvad enten det i givet fald måtte kunne argumenteres at være en naturlig konklusion at drage ud fra det omtalte eller fremsendte materiale. Der vil normalt blive udspecificeret et specifikationsdokument, herefter benævnt som Specifikationen, som begge parter herefter underskriver. Specifikationen vil indeholde alle elementer omkring en forestående Opgave, og vil være referencepunkt i sagen. Specifikationen kan bestå af diverse typer bilag afhængig af den enkelte

3 Opgave. Ved underskrift bekendes det af Kunden at alt er inkluderet i Specifikationen som ønsket. Specifikation kan også fremgå direkte af Tilbud. Såfremt der ved gennemlæsning forud for underskrift skulle blive konstateret mangler eller fejl skal dette med det samme påpeges til Udbyder således at en ny Specifikation kan udarbejdes så den svarer til det forventede. Arbejdet på en given Opgave vil som udgangspunkt ikke blive opstartet før en endelig Specifikation foreligger underskrevet af Kunden. Forlængelser af indkøbte licenser eller andre brugerbetalte produkter/ydelser fra 3. part er ikke inkluderet i pris i tilbud med mindre forlængelserne fremgår specifikt af relevante Specifikation / Tilbud. For Tilbud vedr. Opgaver der indebærer implementering, integration, installation eller andet, og hvor Tilbud kan vise eller henvise til et estimeret tidsforbrug beregnet på den pågældende opgave, gælder at tidsforbruget for installation og/eller integration kun gælder de i Tilbud specifikt nævnte produkter, programmer, services, licenser, brugere etc. Eventuelt resterende tid kan således ikke forventes flyttet fra en opgave til en anden. Tidsforbrug og løbende opgaver Tid forbrugt på f.eks. support, efterfølgende installation / implementering mv. af anden hardware, software eller andet end de i Specifikation / Tilbud nævnte produkter/emner/punkter vil derfor blive beregnet som medgået tid, og vil blive faktureret til Kunden. Installation / implementering mv. af programmer eller andet, som ikke er nævnt i Tilbud, er således heller ikke inkluderet i dettes pris. Grafik, implementering eller tilpasning af denne er ej heller indeholdt i tilbud/case med mindre det fremgår specifikt. Opdateringer og/eller kompatibilitet til andre websider og/eller deres indhold, nye browsere, eller nye versioner af eksisterende browsere, eller til/med andre 3.partsprodukter er heller ikke inkluderet, med mindre det fremgår specifikt i pris eller Tilbud/Specifikation. Der gives ingen garanti for 3. parts produkter. Såfremt en Opgave givet til Udbyder af Kunden ligger udenfor Tilbud eller Specifikation, vil Udbyder normalt underrette Kunden herom, således at Kunden er vidende om at en opgave og/eller dennes tidsforbrug ligger udenfor tilbud/case. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt. Mundtligt samtykke om udførelsen af en stillet Opgave vil være lige så gældende som skriftligt dette f.eks. hvis en Opgave stilles telefonisk eller på anden måde. Såfremt det kun er bestemte brugere, ansatte, eller andre personer med direkte eller indirekte tilknytning til Kunden der kan stille Opgaver til Udbyder skal dette i alle tilfælde informeres til Udbyder skriftligt på forhånd. Hvis intet andet er aftalt, vil Udbyder derfor tage alle Opgaver stillet af Kunden eller af personer i Kundens virksomhed, eller tilknyttet på anden måde som f.eks. ansatte. Ved Opgaver hvor kunden selv er projektleder, som i f.eks. udviklingsopgaver i samarbejde med Udbyders udviklingsafdeling, er det Kunden selv som bærer ansvaret for Opgavens korrekte udførsel, og Udbyder arbejder i dette tilfælde på timebasis. Levering og brug Kunden er forpligtet til, umiddelbart efter at Opgave er fuldført af Udbyder, og indenfor 30 dage at kontrollere at alt er som aftalt og at alle funktioner mv. fungerer som ønsket. Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere at Produktet opfylder det aftalte. Udbyder tager intet ansvar for forkert eller uautoriseret brug af hardware, software eller andet produkt som Bruger benytter. Udbyder forbeholder sig ret til at kræve honorar for tidsforbrug eller andet i klagesager eller andre typer henvendelser, hvor klagen eller henvendelsen ligger udenfor den angivne tidsfrist, og uanset om henvendelsen kan argumenteres at være foranlediget på grund af eksempelvis en fejl eller

4 mangel, eller kompatibilitet med 3. parts produkter eller andet eller andre årsager. Kunden har ene og alene ansvaret for brugen af Produktet og for resultaterne af brugen af Produktet. Udbyder er uden ansvar for ethvert tab, herunder indirekte tab, herunder f.eks. men ikke begrænset til, skade på bygninger og materiel, driftstab, tab af data, følgetab og tabt avance, omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i Kundens besiddelse. Udbyders samlede ansvar for tab eller skade er i alle omstændigheder, uanset omstændighederne, beløbsmæssigt begrænset til den af Kunden erlagte betaling for Produktet. Backup Backup dækker som standard daglig backup mandag-søndag med 7 dages backup liggende. Hvis andet skal aftales, skal det anføres i Specifikationen og fremgå af Tilbud. Rettigheder Mainpoints egne udviklede systemer, som bl.a CMS systemer, og disses kildekoder tilhører alene Mainpoint A/S og må ikke kopieres eller forsøges kopieret i noget omfang, hverken som helhed eller dele heraf, uden forudgående skriftligt samtykke fra Mainpoint A/S. Open source software eller lignende vil have egne ophavsrettigheder. Data som lægges ind i CMS systemet i form af tekst og billeder tilhører Kunden. I tilfælde af at Kunden skifter til et andet CMS system hos anden udbyder, er det som udgangspunkt, med mindre andet er aftalt, op til Kunden selv at trække relevant data ud af systemet inden udgangen af opsigelsesperioden. Hardware mv. er Udbyders retsmæssige ejendom indtil faktura er betalt af Kunden. Opsigelse og returret Opsigelse af hosting, hjemmeside, abonnement eller anden aftalt fast serviceydelse er med 3 måneders opsigelse og vil træde i kraft fra den 1. i førstkommende måned efter modtagelse af opsigelsen. Der ydes 14 dages fuld returret på hardware og indpakkede produkter, såfremt emballage er ubrudt, og såfremt at Produktet ikke har været taget i brug, eller på anden måde har lidt overlast eller er blevet beskadiget hos Kunden efter levering. Der refereres til Købeloven. Faktura Der udfaktureres som udgangspunkt kvartalsvis for faste aftaler/ydelser. Opgaver udført på medgået tid samt salg af hardware faktureres løbende. Udbyder forbeholder sig ret til at tilbageholde et Produkt indtil en eventuelt udestående faktura er indbetalt. Et Projekt vil aktivt forblive af typen Dag-til-dag indtil Kunden selv gør opmærksom på at Opgaven eller Opgaverne er endeligt udført. Support Med support generelt forstås, men er ikke nødvendigvis begrænset til, spørgsmål, generelle råd og hjælp samt undervisning til brugere, givne opsætningsopgaver i eksisterende system, fejlretning ved brugerfremkaldte fejl, installation af hardware mv. Support kan eksempelvis ydes telefonisk, via fjernsupport, eller ved personligt fremmøde af en af Udbyder udsendt konsulent. Ved fremmøde-sager beregnes supportens start tid fra tidspunktet hvor Udbyders konsulent starter sin

5 bil/servicevogn for at køre ud til Kunden, regnet fra Udbyders adresse. Minimum support-tid bliver som udgangspunkt beregnet pr. påbegyndte kvarter (15 minutter), dog vil et enkelt opkald med et Bruger-spørgsmål som kan afklares helt indenfor mindre end 2 minutter normalt ikke blive beregnet. Udbyder forbeholder sig dog retten til at opsummere foregående Kundeopkald, eller andre typer henvendelser der kan tilskrives som supportsager, og samle den totale medgåede tid hertil i en faktura til den på det tidspunkt gældende timerate, eller fratrække det et allerede indkøbt klippekort. Når en given Supportsag eller Opgave er afsluttet, vil Kunden blive informeret herom samt blive oplyst tidsforbruget på den pågældende afsluttede Opgave. Med venlig hilsen Mainpoint A/S

Projektstyring/Timeregistrering direkte ude fra pladsen. Rapport over Mandetimer / Ugesedler ud fra medarbejder login

Projektstyring/Timeregistrering direkte ude fra pladsen. Rapport over Mandetimer / Ugesedler ud fra medarbejder login Grundsystem Internetbaseret* Vedligehold af bl.a.: Projektstyring/Timeregistrering direkte ude fra pladsen Rapport over Mandetimer / Ugesedler ud fra medarbejder login Eksport af timer til eks. Excel til

Læs mere

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7 Leanpoint 26-07-2011 prisliste v. 1.0.30 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer Gældende 30 dage fra dato Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3 Projektstyring...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere