Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva"

Transkript

1

2 Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

3 indhold Forord Mangfoldighed er bredt Mangfoldighed skaber værdi for Arriva Sluk for autopiloten, når I rekrutterer Mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere Mød vores frontløbere Bliv en del af Forskelle gør Forskel

4 forord Kære virksomhed Hos StepStone har vi altid haft en klar holdning til mangfoldighed på arbejdspladsen. Her skal være plads til vores indbyrdes forskelligheder. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en mangfoldig medarbejdersammensætning øger kreativiteten, innovationen og bundlinjen betydeligt og er med til at styrke StepStone som virksomhed. Når vi rekrutterer nye medarbejdere, handler det naturligvis om kompetencer, men det handler i høj grad også om personlighed og værdier, der skal matche. Det er vigtigt for mig, at vi ikke er spejlbilleder af hinanden, for der ligger en værdiskabende dynamik i vores forskelligheder. To ens hoveder tænker uden tvivl godt men to forskellige hoveder kan samlet komme op med helt unikke løsninger og idéer. Med initiativet Forskelle Gør Forskel håber jeg helt oprigtigt, at StepStone kan være med til at gøre en forskel i Danmark. Som formidler af jobs indtager vi en helt særlig rolle, hvor vi hver dag hjælper virksomheder med at rekruttere de bedste medarbejdere, og samtidig er vi med til at hjælpe mennesker ind i det rigtige job. Vores centrale funktion som bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager gør det oplagt, at vi også er med til at sætte fokus på mangfoldighed som et vigtigt område med stort potentiale. Jeg er sikker på, at de danske arbejdspladser har meget at vinde ved at fokusere på forskellighed. Erfaringerne fra de virksomheder der allerede i dag arbejder målrettet med mangfoldighedsledelse og inklusion viser tydeligt, at det betaler sig, hvad enten vi taler innovation, virksomhedskultur, medarbejdertilfredshed, employer branding eller bundlinje. Og så mener jeg faktisk også, at det at skabe rum til forskellighed, sikre ligestilling og give mennesker plads til at være sig selv, er det eneste rigtige at gøre. At det så har en masse positive effekter samtidig, det er jo bare fantastisk. Med venlig hilsen Adm. Direktør StepStone Danmark 5

5 mangfoldighed er bredt Mangfoldighed handler om meget mere end køn, alder, seksualitet og etnisk baggrund. Et væld af andre faktorer er med til at gøre os forskellige og unikke. Alt lige fra uddannelse, erhvervserfaring og fritidsinteresser til politiske overbevisninger, tro og livssituation er med til at forme os som individer og dermed gøre os til dem, vi er. Forskellighed er også en dynamisk størrelse, som er relativ og afhænger af de mennesker, der omgiver os i en given situation. Som kvinde i en afdeling hvor alle kolleger er mænd, bliver kønnet en markant faktor som medvirker til at gøre en forskellig fra flertallet. Omvendt bliver køn som mangfoldighedsfaktor ikke relevant, hvis man er kvinde i en afdeling, hvor alle øvrige kolleger også er kvinder. På jobbet er mangfoldighed et tema, som for alvor har fået plads på agendaen i de seneste år. Arbejdspladsen er et af de steder, hvor forskelligheder mødes om den fælles opgave, der ligger i at gøre virksomheden succesfuld og skabe gode resultater. Og netop produktiviteten, kreativiteten og arbejdsglæden får et mærkbart løft, når man som person føler sig inkluderet og kan være et helt menneske på jobbet. Samtidig kan mange virksomheder konstatere, at mangfoldighed gør en forskel også på bundlinjen. På de næste sider kan du møde Arriva, som er en af de virksomheder der arbejder fokuseret med mangfoldighed. På forskelle.dk vil du kunne læse meget mere om, hvad andre virksomheder har gjort sig af erfaringer med inklusion og mangfoldighedsfokus. 6

6 MANGFOLDIGHED SKABER VÆRDI FOR ARRIVA Arriva Danmark er en af de virksomheder, som arbejder rigtig meget med mangfoldighed herhjemme. I 2012 fik de overrakt MIA-prisen af Institut for Menneskerettigheder for deres indsats, og i 2013 har de ansat en Diversity Manager, der blandt andet skal sikre en fortsat positiv udvikling som rummelig virksomhed med plads og lige muligheder til alle. Arriva er det største kollektive busselskab i Danmark, og mangfoldighed er et af de områder, som virksomheden har valgt at arbejde strategisk med. Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva, fortæller Pernille Kiær, der i 2013 fik positionen som Diversity Manager hos Arriva Danmark. Min opgave er at fastholde og udvide Arrivas rolle som en stor og rummelig virksomhed og være med til at sikre, at både virksomhed og medarbejdere får det størst mulige udbytte af den store mangfoldighed, der er at finde på en arbejdsplads med 4500 medarbejdere og mere end 80 forskellige nationaliteter. Arbejdet med mangfoldighed og CSR har været med til at ændre Arrivas image betydeligt: Vi er blevet en mere attraktiv virksomhed, hvor alle slags medarbejdere og kunder er velkomne. Vi tror også på, at vores mangfoldighedsarbejde giver os konkurrencefordele, siger Pernille Kiær, som fortæller, at Arriva ofte bliver inviteret til at tale på mangfoldighedsog CSR konferencer. Og så har virksomheden modtaget priser for sit arbejde med mangfoldighed. Vores indsats på mangfoldighedsområdet har blandt andet medført, at vi i 2010 vandt Integrationsministeriets Integrationspris og i 2012 vandt Institut for Menneskerettigheders MIA-pris for at fremme mangfoldighed og ligebehandling på arbejdsmarkedet. Det har skabt positiv opmærksom omkring Arriva som en rummelig virksomhed og har givet os et langt større rekrutteringsgrundlag, når der skal ansættes nye medarbejdere eller findes nye ledere blandt de eksisterende medarbejdere. Det har også en positiv indvirkning på medarbejdertilfredsheden, konstaterer Pernille. 7

7 8 SE, HVORDAN ARRIVA DANMARK ARBEJDER MED MANGFOLDIGHED

8 Arriva har udviklet et 2-dages seminar om mangfoldighedsledelse for de 45 øverste ledere i virksomheden. Det primære formål var at lære ledere, hvordan man bruger mangfoldighed som en konkurrencefordel og i det hele taget ser mangfoldighed som noget positivt i Arriva. En aktivitet på seminaret var at give nogle af lederne en komplet make-over af professionelle makeupartister og en ny synlig identitet, som blandt andet inkluderede nationalitet, seksualitet og handikap. Lederne blev herefter sendt i byen for f.eks. at søge job, shoppe og tage bussen i en kørestol. Formålet var at se verden med andre øjne og mærke reaktionerne fra omgivelserne på egen krop. En ramadan-folder der både fortæller om ramadanen og giver gode råd til, hvordan man kommer gennem fasten på den bedst mulige måde. Deltager i projektet Flekspilot under Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som handler om at ansætte personer i fleksjob i op til 10 timer om ugen. Har oprettet et internt mangfoldigheds-board, hvor både ledere og medarbejdere deltager. Arriva gik sammen med Københavns Kommune om en antidiskriminationskampagne, hvor unge mennesker fortalte om deres oplevelser med diskrimination i det københavnske natteliv. Målet var at være med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder, og dermed tage et socialt ansvar. Hovedsponsor på Højtidskalenderen fra Foreningen Nydansker. Samarbejder med eksterne partnere og NGO er om mangfoldighedsindsatser. En særlig seniorordning, der giver medarbejdere over 60 år mulighed for at arbejde på nedsat tid. Arbejdstiden nedsættes til 80 procent, og det gør lønnen også, men indbetalingen til pensionen fastholdes på 100 procent. Målet er at fastholde de ældre og erfarne medarbejdere lidt længere i jobbet, uden at de bliver nedslidte. Elevprogrammer og partnerskab med Erhvervsguiderne skal få flere unge ind i virksomheden. 9

9 Sluk for autopiloten, når I rekrutterer! AF ELISABETH PLUM, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER Forskelle er godt, og mangfoldighed skaber værdi. (Det hører jeg ude i virksomhederne, når jeg er ude som ledelseskonsulent.) Det kan de fleste nikke ja til, men vi er nødt til at være enige om, hvad ordene betyder. Når man siger mangfoldighed, tænker de fleste på noget med medarbejdernes etniske baggrund, og måske også på køn, alder og seksuel orientering. Men hvis vi skal tale om det der skaber værdi på arbejdspladserne, skal vi tænke bredere end disse grundlæggende personlige kendetegn. Så skal vi have uddannelse, erfaringer, jobfunktion og måske geografisk baggrund med, og hertil kommer med-arbejdernes personlige kompetencer som for eksempel samarbejdsevner, åbenhed, grundighed, initiativ og kommunikationsstil. Når vi tænker forskelle så bredt, bliver det tydeligt, at alle mennesker er en unik kombination af forskellige baggrunde, fagligheder og kompetencer, og at de alle kan være relevante forskelle der skal sættes i spil for at skabe værdi for virksomheden. Forskelle indeholder både et problematisk potentiale for misforståelser, konflikter og manglende videndeling. Og samtidig indeholder de et positivt potentiale for nytænkning, synergi og forretningsudvikling. Når vi har en positiv holdning til forskelle, så er det vigtigt at erkende begge sider, og vide at der både skal bygges bro, og at de skal bringes aktivt i spil. En virksomhed der ønsker at bruge forskellenes positive potentiale skal, blandt andet, udvikle deres rekrutteringspraksis, så de får fat på nye slags talenter. Hvis man rekrutterer, som man altid har gjort, får man de medarbejdere, man plejer at få, og som man sikkert allerede har mange af i virksomheden. Problemet er, at dem der rekrutterer, måske kører på autopilot uden selv at vide det. Vi mennesker er nemlig ikke helt så rationelle, som vi selv gerne vil tro. Mange af vores handlinger og tanker er præget af vores ubevidste personlige tankemønstre, og vi kommer instinktivt til at vurdere andre mennesker ud fra vores egen målestok. Vi er bedst til at se de kompetencer der minder om vores egne, og vi har tendens til at generalisere dem der virker anderledes end os selv. Lige meget om det handler om unge mennesker, amerikanere, københavnere eller ingeniører, så har man ubevidste forventninger til disse personer, og har svært ved at opdage træk, der ikke passer til ens umiddelbare opfattelse af denne kategori. Når man rekrutterer gælder det om at slukke autopiloten og bruge manuel styring, og det er nemmere sagt end gjort. Det betyder, at man bliver mere opmærksom på sine egne baggrunde og forudfattede antagelser, så man ikke ubevidst opfatter det der er anderledes hos andre som noget negativt. Det handler om at observere, spørge, lytte og forsøge at forstå det menneske der tænker og handler anderledes end en selv. Dyk ned under overfladen 10

10 og se det unikke menneske. Fokuser på ansøgernes kompetencer og på det der kan give virksomheden nye synsvinkler og tilgange. Værdierne ved forskelle opstår ikke af sig selv. Hvis virksomheden vil bruge forskellene til at skabe bedre resultater på bundlinjen, så skal forskellene ledes professionelt. Overlades de forskelligartede medarbejdere til sig selv, så er risikoen, at det er forskellenes negative potentiale der kommer frem, så lederne skal bygge bro mellem de forskellige måder at se og tænke på. Desuden skal lederne sørge for, at medarbejdernes relevante forskelle kommer aktivt i spil, så deres positive potentiale kan blive frigivet, for det sker ikke automatisk. DET HANDLER OM AT SKABE EN KULTUR, HVOR MEDARBEJDERNE FÅR DET BEDSTE FREM I HINANDEN Det handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne får det bedste frem i hinanden. Elisabeth Plum er forfatter og foredragsholder og rådgiver virksomhederne i at styrke videndelingen og få adgang til forskellenes skjulte potentiale. Du kan læse mere om Elisabeth Plum på: 11

11 mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere I sensommeren 2013 gennemførte StepStone en undersøgelse om mangfoldighed, hvor vi blandt andet spurgte vores kandidater, hvad det betyder for dem, at deres arbejdsplads er mangfoldig besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 50, ligeligt fordelt på køn. +50 % mener, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt, at en kommende arbejdsplads har en mangfoldig medarbejderpolitik. 60% har angivet, at det er enten meget vigtigt eller vigtigt, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, køn, seksualitet og handikap. 12

12 StepStones mangfoldighedsundersøgelse fra sommeren 2013 viser tydeligt, at mangfoldighed og inklusion er en vigtig faktor, når kandidater skal finde den helt rigtige arbejdsplads. Resultaterne er baseret på mere end besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 50, ligeligt fordelt på køn. Af de kandidater der lige nu er i arbejde vurderer næsten halvdelen (47 %), at deres nuværende arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende, og hele 60 % har angivet, at det er enten meget vigtigt eller vigtigt, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handikap. Resultaterne viser også, at mangfoldighed spiller en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering og tiltrækning af medarbejdere. Mere end halvdelen af de adspurgte har svaret, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt, at en kommende arbejdsplads har en mangfoldig medarbejderpolitik. Kun 7 % mener ikke, at en mangfoldig medarbejderpolitik er vigtig, når man skal ud og finde nyt job. Det er altså et område som virksomheder med fordel kan fokusere på, når vi taler Employer Branding og tiltrækning af talenter. Vi gav også de medvirkende i undersøgelsen mulighed for at fortælle os, hvorfor det er vigtigt for dem at arbejde på en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, og til højre kan du se nogle af de kommentarer vi har fået ind. Alle resultaterne af vores mangfoldighedsundersøgelse kan du finde på forskelle.dk. Fordi det er det der gør arbejdspladsen spændende, og man får mange indfaldsvinkler på problemstillingerne, da mangfoldigheden giver styrke. Samfundsmæssigt er det vigtigt, at danske virksomheder rummer forskelligheden, for det giver bedre bundlinje. Jo flere forskellige typer mennesker der er på en arbejdsplads, jo flere idéer og forskellige vinkler. Jeg keder mig selv ihjel i et alt for homogent miljø. Det giver en bedre opgaveløsning, når vi er forskellige. Plads til mangfoldighed er noget grundlæggende i et civiliseret samfund og en kilde til innovation og udvikling. Det er mere stimulerende at arbejde med forskellige mennesker. Det giver en bedre kultur, bedre kollegaer og bedre arbejdsmiljø. Og så øger det kreativiteten. Mangfoldighed giver en mere dynamisk arbejdsplads Det udvikler mig som menneske, at man møder alle slags mennesker på jobbet. Mangfoldighed og forskellighed giver bredere tanker. Jeg bliver inspireret af at møde mennesker med et andet livssyn og en anden situation end min egen. Det giver et mere spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvis der er stor spredning i mennesketyper. HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT DIN ARBEJDSPLADS ER INKLUDERENDE OG MANGFOLDIG? Flere kompetencer fra medarbejdere med forskellige baggrunde er nøglen til kreativitet. Det skal ikke kun være politisk korrekt at afslutte en jobannonce med den hule replik det skal følges op af handling! Fordi jeg grundlæggende værdsætter mangfoldighed og anderledes tænkende mennesker, og fordi jeg selv har overvejet at skifte køn. Fordi vi er et land med en mangfoldig befolkning, og det bør en arbejdsplads også være. Diversitet øger virksomhedens samlede kompetencer, indsigt og udsyn. Social ansvarlighed fra arbejdspladsen giver den bedste bundlinje på lang sigt. 13

13 MØD VORES FRONTLØBERE Som en del af Forskelle Gør Forskel vil vi løbende præsentere personer, der skiller sig lidt ud fra mængden og give dem plads til at fortælle, hvad de brænder for og hvorfor. Vi kalder dem vores frontløbere, og selvom de selvfølgelig er meget forskellige, så har de også det til fælles, at de på hver sin måde gør en forskel. På de næste sider kan du møde vores fire første frontløbere: Søren, Casper, Tinus og Esma. Du kan desuden læse meget mere om dem på forskelle.dk/frontloberne. 14

14 søren mensberg deltager i copenhagen marathon

15 HVIS MAN SÆTTER HØJE MÅL FOR SIG SELV, SÅ NÅR MAN LÆNGERE Søren Mensberg mistede et ben i 2011, da han efter en druktur faldt ned på togskinnerne på Nørreport Station. I dag er hans mål at gennemføre et maraton, og ulykken har sat både livet og hverdagen i perspektiv. Søren er 27 år gammel og en af vores frontløbere. I sommeren 2011 var han i byen med nogle kammerater, og det blev en bytur der kom til at ændre hans liv markant. Efter rigtig mange shots fik Søren et blackout, og han husker ikke hvad der skete, før han vågnede op på hospitalet dagen efter. Jeg vågner op søndag morgen og mangler et ben og et stykke af min finger. Da det går op for mig, så bliver jeg med ét revet ud af min hverdag. Man har jo altid kunnet gå, og pludselig kan man ikke gå, fortæller Søren. Det viste sig, at Søren var blevet kørt over af et tog på Nørreport Station i København, da han var på vej hjem fra byen sent på natten. Han var kommet til at gå ned på den forkerte perron, hvor fjerntogene kører, og da han ville læne sig op ad væggen gled hånden i stedet forbi, og Søren faldt ned på skinnerne. Få minutter efter kom et gennemkørende tog der ikke havde en chance for at se ham, fordi han lå i mørket i tunnelen. >> 16

16 Sørens bror kom på besøg på hospitalet, og de to brødre laver allerede der en aftale om, at de sammen skal gennemføre et maraton. Det var det største, Søren havde gjort inden ulykken, og hvis han kunne gøre det igen, så kunne han samtidig bevise for sig selv, at det manglende ben ikke var en stopklods for noget. Søren har fået en løbeprotese som betyder, at han kan løbetræne når han vil, og planen er nu, at Søren og hans bror sammen gennemfører Copenhagen Marathon Når jeg har gennemført mit næste maraton, så står det hele lige igen. Jeg har aldrig haft så vild en følelse, som da jeg løb mit første maraton, og hvis jeg kan gøre det en gang til, så kan jeg da slet ikke have ondt af mig selv, over det der er sket. Og jeg ved godt, det er et højt mål, men høje mål er vigtige. Hvis man sætter meget høje mål for sig selv, så når man længere. Det der med at sætte barren højt kan være med til, at man kommer højere op, end man ellers ville være kommet, siger Søren. Ændrede sig til det bedre Ulykken har medført mange ændringer i Sørens liv, og langt de fleste har faktisk været til den positive side. Jeg er blevet meget bedre til at leve i nuet. Før lod jeg mig irritere af andre mennesker, fordi jeg synes, de gjorde noget åndsvagt. Men man ved jo ikke, hvad der ligger bag. Jeg er blevet mere tolerant, og jeg fokuserer mere på det, jeg selv gør, end det de andre gør. I stedet for at kritisere andre, så skal man måske i stedet selv gøre tingene, som man selv vil have dem. Ulykken har fået mig til at ændre tingene til noget positivt. Den her ulykke skete for mig, men i stedet for at tænke, hvorfor det lige skulle ske for mig, så hellere bare acceptere det og se på, hvad jeg kan bruge det til. Hvad kan jeg drive det til? Uanset hvad der sker for en, så skal man arbejde med det og se, hvad man kan gøre for at få noget godt ud af det trods alt, fortæller Søren, der håber at han kan være med til at inspirere andre. Hvis min historie kan være med til at nogen hanker op i sig selv og gør det, de skulle have gjort for et halvt år siden, så er det for fedt. Jeg vil gerne inspirere andre til at turde tage springet. Man kan, hvad man vil, og det er bare at kaste sig ud i det, siger Søren. Hele Sørens historie kan læses på forskelle.dk. 18

17 casper blom 21 år, 5-dobbelt direktør og ihærdig iværksætter 19

18 ALT KAN LADE SIG GØRE, HVIS MAN VIL DET NOK Casper Blom er 21 år og en ivrig iværksætter, der lige nu har gang i 5 forskellige virksomheder. Den første forretning startede han allerede i teenageårene, og som 19-årig havde brugte golfbolde gjort ham til millionær. Casper er milevidt fra den typiske direktør-profil, og netop det at skille sig ud fra mængden er noget, som den unge forretningsmand for længst har set værdien i. Vores yngste frontløber er den 21-årige Casper Blom som er iværksætter, foredragsholder og 5-dobbelt direktør, og et godt eksempel på, at der er masser af fordele i at starte som selvstændig i en meget ung alder. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Der er mange der spørger til det økonomiske aspekt i det, men for mig er det kun en bonus, siger Casper. Når jeg er ude at tale med mennesker og holde foredrag, handler det ikke om at formidle et budskab om, at de kan tjene en masse penge. Det handler mere om, at de skal finde et eller andet hvor, når de står op om morgenen, så glæder de sig til at komme i gang. Om det er selvstændig, advokat eller skraldemand, det er ligegyldigt. Hvis du kan finde et job som gør, at du føler dig klar til at overtage verden hver eneste dag, så har du ramt plet, forklarer Casper Blom. >> 21

19 Casper blev for alvor et kendt ansigt, da han som kun 16-årig for alvor fik succes med sin første virksomhed, billigegolfbolde.dk, hvor han, som navnet siger, solgte brugte golfbolde. Jeg var 12, da jeg begyndte ved at tømme min sparegris for de 300 kroner der lå der og købte 300 brugte golfbolde for dem. Da jeg havde solgt dem, havde jeg 400 kroner, og så købte jeg 400 bolde. Og sådan blev det egentlig bare ved, fortæller Casper, der for alvor fik sat skub i forretningen, da han gik online og fik oprettet egen webshop. Casper brænder i dag også for at hjælpe andre iværksættere, og deler gerne ud af de erfaringer han selv har gjort sig igennem sin karriere. Når andre unge mennesker kommer med den samme ild i øjnene som jeg selv havde dengang, og når de har noget, de rigtig gerne vil føre ud i livet, så hjælper jeg dem med det økonomiske og med strukturen, siger Casper. Fælles for mange unge iværksættere er, at de har en fantastisk idé og masser af energi. Men de mangler viden, struktur og økonomi. Og det er det, som jeg kan bidrage med. Jeg har jo selv lavet samtlige fejl, man kan lave, når man starter i så ung en alder. Casper er slet ikke i tvivl om, at hans unge alder har været en kæmpe fordel hele vejen igennem: Min unge alder har betydet, at jeg har kunnet åbne alle de døre der skulle til. Bare fordi jeg skiller mig ud. Jeg var ikke bare en gennemsigtig eller grå mus. Jeg skilte mig ud både på min alder og mine produkter. Det betyder, at folk husker mig meget mere. Så det har været en kæmpe fordel. Også i forhold til PR. Jeg havde da aldrig fået al den medieopmærksomhed, hvis jeg ikke havde skilt mig ud. Alderen var en af de måder, jeg skilte mig ud på, men i virkeligheden kan man skille sig ud på hvilken som helst front det skal være, lyder det fra Casper, som i det hele taget er en kæmpe fortaler for at undlade at være som de andre. Jeg synes, initiativet er fantastisk. For jeg kan se i de iværksættervirksomheder, som jeg har besøgt rigtig mange af de seneste år, at dem der virkelig klarer sig godt, det er dem der har en bredspektret medarbejderskare. Forskellige nationaliteter, forskellige aldre, forskellige baggrunde. Der hvor de sidder 20 mennesker i et rum og man tænker, at de godt nok må have nogle akavede samtaler henover middagsbordet, fordi de slet ikke passer sammen. Men det er det, der skaber energien og gør det sjovt. Det er vigtigt for mig i alle aspekter af min personlighed, at jeg skiller mig ud. Jeg gider ikke have de samme meninger som andre, bare fordi de har dem. Jeg kan godt lide at have skæve vinkler på ting og f.eks. lave skæv markedsføring. Jeg synes også, det er interessant at tale med mennesker som er anderledes end mig selv og som lever et andet liv end mig. Det giver mig meget. Lad vær med at gøre som alle andre. Hvis man gør som alle de andre, så sker der det samme som for alle andre. Hvis man gør noget skævt, så sker der noget sjovt og anderledes. Magien ligger i at skille sig ud, siger Casper, der heller ikke går af vejen for at bruge sin egen forskellighed den unge alder til at gøre en forskel forretningsmæssigt. I december 2012 var jeg nomineret til en pris, IVÆKSTprisen, som gives til iværksættere, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg ville vinde kategorien Årets Unge Håb, og så tænkte jeg, at nu skulle jeg ind til det her arrangement inde hos Deloitte som er sådan meget med slips og jakkesæt, så jeg blev nødt til at finde på noget der skilte mig ud. Jeg var i Thailand en måned før, og der var sådan en Justin Bieber tanktop, som jeg bare tænkte var perfekt til lejligheden. Så jeg dukkede op derinde hos Deloitte, hvor der nok var 500 mennesker der lignede hinanden i sorte jakkesæt og hvide skjorter. Der skilte jeg mig ud i min Justin Bieber tanktop og et par lyse jeans, og der var ikke en eneste i det rum som ikke kunne huske mig bagefter, griner Casper. Du kan læse meget mere om Casper og hans historie på forskelle.dk Netop det med at skille sig ud og forstå vigtigheden og styrken i forskellighederne, er da også en af grundene til, at Casper er en del af Forskelle Gør Forskel -initiativet. 22

20 tinus de schunard kvinde-imitator 23

21 24 JEG SER INGEN GRUND TIL AT DØ SOM KOPI, NÅR VI ALLE ER SAT PÅ JORDEN SOM ORIGINALER

22 Tinus er allermest kendt for sin rolle som divaen Babette Renard, en femme fatale-figur der er som taget ud af 1920 erne og cabaretens oprindelige storhedstid. Jeg er ikke dragdronning. Jeg er female impersonator altså kvindeimitator og jeg bruger rigtig mange kræfter på at komme helt ned i detaljerne på min rolle. Derfor synger jeg også selv, da jeg synes, det er for letkøbt bare at mime til en sang, forklarer Tinus. Hans talent som burlesque diva har allerede betydet, at han er løbet med sejre som Frk. Verden og Nattens Dronning samt har medvirket i tv-programmer som Danmark ifølge Bubber, Go morgen Danmark og Sexministeriet, og at et produktionsselskab netop nu er i gang med at filme en dokumentar om ham. Han underviser også hold i burlesque flere gange månedligt. Tinus er meget glad for, at han har fået mulighed for at medvirke i Forskelle gør Forskel - initiativet, for mangfoldighed og menneskers forskelligheder er netop det, der sætter kulør på livet. Jeg forstår slet ikke, hvorfor mange mennesker slår op i et modemagasin for at få dikteret, hvordan de skal se ud. Vi skal sgu da fejre forskelligheden og nyde, at vi alle sammen er noget helt særligt. Og det vi er det skal vi selvfølgelig leve ud. Sådan trives man bedst, siger Tinus. Han fortæller om de gæster som indimellem møder op til en forestilling i Cabaret Bohemia og allerede på forhånd har paraderne oppe og måske tænker, at det slet ikke er noget for dem. Når det så går op for dem, at vi ikke er ude på at provokere eller overskride grænser, men bare vil frembringe et tiltrængt frirum, hvor folk for en stund kan slippe væk fra hverdagen og blive godt underholdt, så er jeg lykkelig. Jeg bruger min uforbederlige perfektionisme til at skabe unikke og gennemførte illusioner for øjnene af folk. Når jeg kan se, at jeg bevæger og rører mennesker og måske også rykker deres grænser en smule, så synes jeg, at det jeg gør, giver al mulig mening. Netop nu sker der en masse i den 25-årige performers karriere. Cabaret Bohemia står foran at skulle flytte ud af lejligheden og ind til Københavns centrum, hvor man i efteråret og foråret 2 gange ugentligt, vil kunne opleve burlesque i den historiske Kosmopol-bygning ved Nørreport station. Jeg startede tidligt med at optræde og har nu levet af det i lidt over 5 år. Jeg lever ikke fedt af det endnu, men der er noget yderst tilfredsstillende i at leve af det, der gør en glad. Succesen vokser og vokser, men man skal altid huske at have tålmodigheden med, når man vil gøre sit kald til sit levebrød. Tinus forældre, som i dag begge er gået bort, nåede aldrig at forstå deres søn helt. De havde svært ved at acceptere, at han holdt så stædigt fast i at ville leve af at være sit helt eget unikke jeg. Det var også modvilligt, at han blev uddannet på frisørskolen, hvor han bestod med topkarakterer uden intentioner om nogensinde at blive frisør. Heldigvis for Tinus, så fik han et ekstra forældrepar i form af parret der boede i lejligheden lige ovenover, dem han selv betegner som sine sigøjnerforældre. De opmuntrede ham til at fastholde sine drømme og hjalp ham med at finde vej ind i det københavnske cabaret-miljø. I dag er Tinus præcis der, hvor han skal være. Han udlever sig selv og sine drømme, og han bidrager med sin egen forskellighed til at sætte kulør på både verden og Valby Langgade. Man skal være tro mod sin person og sin kunst og aldrig gå på kompromis med kvaliteten i ens arbejde. På den måde sikrer man sig en tryg rejse på vej mod sine mål, siger Tinus eftertænksomt, mens han tænder en cigaret med sin lighter som er tæt besat med rubinrøde sten der matcher både tøjet og viften. 26

23 esma birdi integrationskonsulent 27

24 MANGFOLDIGHED ER IKKE EN UDFORDRING DET ER EN STYRKE Esma Birdi er fra Tyrkiet, men opvokset i Danmark, hvor hun har viet sit liv til at bygge bro mellem mennesker og gøre integration til en succes. Opskriften er simpel: Det handler om bedre kommunikation. Esma Birdi er integrationskonsulent og har sit eget firma, Institut for Integration, hvis overordnede vision er at gøre Danmark til Europas førende nation indenfor inklusion og integration af etniske minoriteter. Vi mødte Esma hjemme i Holte, til en snak om hvad der driver hende og hvorfor det tit ikke lykkes efter hensigten, når vi forsøger at være inkluderende. I Danmark går vi rigtig meget op i at inkludere, men ofte er vores retorik i virkeligheden ekskluderende, uden vi nødvendigvis tænker over det. Et klassisk eksempel er, når vi for eksempel siger: Her i Danmark må man ikke slå sine børn til en person med anden etnisk baggrund end dansk. Den formulering er uheldig, fordi man kommer til at ekskludere dem, man taler til. Som modtager opfatter man det, som om man ikke er en del af Danmark. Hvis vi i stedet siger Regeringen har vedtaget ved lov, at det ikke er tilladt at slå børn, så undgår vi helt den ekskluderende tone, forklarer Esma, der bruger de fleste af sine arbejdstimer på at hjælpe frontmedarbejdere i alle dele af det offentlige til at komme i bedre dialog med etniske minoriteter. Og vi skal altså også passe på med jargonen og vores danske humor. Vi forstår den godt, fordi vi har samme referenceramme, men når vi bruger den overfor mennesker med en anden referenceramme, så risikerer vi at komme til at krænke dem uden at ville det, fortæller Esma, som selv er fra Tyrkiet men opvokset i Danmark. >> 28

25 Nøglen er kommunikation Esmas erhvervskarriere begyndte som freelance tolk, og i 15 år fungerede hun som tolk for praktisk talt alle dele af det offentlige, lige fra retsvæsenet, politiet og sundhedsvæsenet til skoler og krisecentre. Som freelance tolk fik jeg indblik i alle de forskellige faggruppers vinkler på borgeren. Og det gav mig en viden om, hvordan man håndterer de forskellige problemstillinger, og jeg tænkte virkelig ofte: Bare de dog havde gjort det der på en anden måde og grebet tingene lidt anderledes an, for så havde de fået et meget bedre samarbejde og et bedre resultat, siger Esma. Esma besluttede, at hun selv ville være med til at gøre en forskel, og hun valgte derfor at droppe tolke-arbejdet og i stedet blive integrationskonsulent. Det jeg elsker ved mit arbejde er, at det er de små ting der skal fintunes. Det er ordlyd, kommunikation og helt simple vaner der skal justeres lidt. Og resultaterne kan man se med det samme, og det driver mig hver dag. Mangfoldighed skal ikke skal være en udfordring. Det skal være en styrke. Og jeg arbejder for at få overbevist danske fagfolk om, at mangfoldighed ER en styrke. Jeg giver dem ofte eksemplet, at her får du en gave. Luk den op og se hvad den indeholder. Men det gør du ikke, for du dømmer den på indpakningen og det ydre. Du ser ikke, hvad du kan bruge den til, siger Esma og fortsætter: I det danske samfund skal vi nyde godt af mangfoldigheden, for den ER en styrke. Og jeg ved, at etniske minoriteter rigtig gerne vil gøre en forskel og vise overfor de etniske danskere, at de er gode nok. At de også kan bidrage. Men det er ikke altid, at vores tilgang befordrer det, vi gerne vil have ud af det. Vi vil gerne inklusion, men vi kommer ofte til at fejle og opnår eksklusion i stedet. Og det handler ikke om, at der skal bruges en masse penge. Det er bare nogle små justeringer, vi skal foretage. Esma kan også fortælle masser af positive historier fra både fængsler og skoler, hvor hun har formået at få inklusion og mangfoldighed til at lykkes. Og da vi kommer ind på, hvorfor også virksomheder bør sætte mangfoldighed i fokus, så er der heller ingen tvivl om, at det er det eneste rigtige at gøre: Der er meget at hente ved at sammensætte et team mangfoldigt. Og her tænker jeg mangfoldighed i en bred forstand ikke bare på de etniske minoriteter. Skal man som virksomhed produktudvikle et eller andet, jamen, så er det vigtigt, at gruppen er sammensat af meget forskellige mennesker og baggrunde. På den måde kan produktet blive anskuet fra rigtig mange forskellige vinkler, og det bedste resultat opnås. Vi skal bruge forskelligheden aktivt. Når man forstår, hvor vigtig mangfoldighed er, så begynder man at se på den som en døråbner. Der er så mange døre som vi ikke ser, overser eller som vi slet ikke ved findes og de døre skal vi jo åbne for at kunne se, hvad der findes inde bag dem. Du kan læse hele vores samtale med Esma Birdi på forskelle.dk 30

26 BLIV EN DEL AF FORSKELLE GØR FORSKEL Har du som virksomhed lyst til at dele ud af jeres erfaringer med mangfoldighedsarbejde? Så vil vi meget gerne høre fra dig. På vores website forskelle.dk samler vi nemlig på gode historier og eksempler på, hvordan mangfoldighed i praksis kan tages i brug på arbejdspladsen, og hvordan det skaber værdi. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail, hvor vi løbende giver dig redskaber, gode råd og historier med mangfoldighed som overskrift. Besøg eller skriv til os på Vi glæder os til at høre fra dig. 31

27 StepStone A/S Islands Brygge København S T:

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere