Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva"

Transkript

1

2 Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

3 indhold Forord Mangfoldighed er bredt Mangfoldighed skaber værdi for Arriva Sluk for autopiloten, når I rekrutterer Mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere Mød vores frontløbere Bliv en del af Forskelle gør Forskel

4 forord Kære virksomhed Hos StepStone har vi altid haft en klar holdning til mangfoldighed på arbejdspladsen. Her skal være plads til vores indbyrdes forskelligheder. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en mangfoldig medarbejdersammensætning øger kreativiteten, innovationen og bundlinjen betydeligt og er med til at styrke StepStone som virksomhed. Når vi rekrutterer nye medarbejdere, handler det naturligvis om kompetencer, men det handler i høj grad også om personlighed og værdier, der skal matche. Det er vigtigt for mig, at vi ikke er spejlbilleder af hinanden, for der ligger en værdiskabende dynamik i vores forskelligheder. To ens hoveder tænker uden tvivl godt men to forskellige hoveder kan samlet komme op med helt unikke løsninger og idéer. Med initiativet Forskelle Gør Forskel håber jeg helt oprigtigt, at StepStone kan være med til at gøre en forskel i Danmark. Som formidler af jobs indtager vi en helt særlig rolle, hvor vi hver dag hjælper virksomheder med at rekruttere de bedste medarbejdere, og samtidig er vi med til at hjælpe mennesker ind i det rigtige job. Vores centrale funktion som bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager gør det oplagt, at vi også er med til at sætte fokus på mangfoldighed som et vigtigt område med stort potentiale. Jeg er sikker på, at de danske arbejdspladser har meget at vinde ved at fokusere på forskellighed. Erfaringerne fra de virksomheder der allerede i dag arbejder målrettet med mangfoldighedsledelse og inklusion viser tydeligt, at det betaler sig, hvad enten vi taler innovation, virksomhedskultur, medarbejdertilfredshed, employer branding eller bundlinje. Og så mener jeg faktisk også, at det at skabe rum til forskellighed, sikre ligestilling og give mennesker plads til at være sig selv, er det eneste rigtige at gøre. At det så har en masse positive effekter samtidig, det er jo bare fantastisk. Med venlig hilsen Adm. Direktør StepStone Danmark 5

5 mangfoldighed er bredt Mangfoldighed handler om meget mere end køn, alder, seksualitet og etnisk baggrund. Et væld af andre faktorer er med til at gøre os forskellige og unikke. Alt lige fra uddannelse, erhvervserfaring og fritidsinteresser til politiske overbevisninger, tro og livssituation er med til at forme os som individer og dermed gøre os til dem, vi er. Forskellighed er også en dynamisk størrelse, som er relativ og afhænger af de mennesker, der omgiver os i en given situation. Som kvinde i en afdeling hvor alle kolleger er mænd, bliver kønnet en markant faktor som medvirker til at gøre en forskellig fra flertallet. Omvendt bliver køn som mangfoldighedsfaktor ikke relevant, hvis man er kvinde i en afdeling, hvor alle øvrige kolleger også er kvinder. På jobbet er mangfoldighed et tema, som for alvor har fået plads på agendaen i de seneste år. Arbejdspladsen er et af de steder, hvor forskelligheder mødes om den fælles opgave, der ligger i at gøre virksomheden succesfuld og skabe gode resultater. Og netop produktiviteten, kreativiteten og arbejdsglæden får et mærkbart løft, når man som person føler sig inkluderet og kan være et helt menneske på jobbet. Samtidig kan mange virksomheder konstatere, at mangfoldighed gør en forskel også på bundlinjen. På de næste sider kan du møde Arriva, som er en af de virksomheder der arbejder fokuseret med mangfoldighed. På forskelle.dk vil du kunne læse meget mere om, hvad andre virksomheder har gjort sig af erfaringer med inklusion og mangfoldighedsfokus. 6

6 MANGFOLDIGHED SKABER VÆRDI FOR ARRIVA Arriva Danmark er en af de virksomheder, som arbejder rigtig meget med mangfoldighed herhjemme. I 2012 fik de overrakt MIA-prisen af Institut for Menneskerettigheder for deres indsats, og i 2013 har de ansat en Diversity Manager, der blandt andet skal sikre en fortsat positiv udvikling som rummelig virksomhed med plads og lige muligheder til alle. Arriva er det største kollektive busselskab i Danmark, og mangfoldighed er et af de områder, som virksomheden har valgt at arbejde strategisk med. Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva, fortæller Pernille Kiær, der i 2013 fik positionen som Diversity Manager hos Arriva Danmark. Min opgave er at fastholde og udvide Arrivas rolle som en stor og rummelig virksomhed og være med til at sikre, at både virksomhed og medarbejdere får det størst mulige udbytte af den store mangfoldighed, der er at finde på en arbejdsplads med 4500 medarbejdere og mere end 80 forskellige nationaliteter. Arbejdet med mangfoldighed og CSR har været med til at ændre Arrivas image betydeligt: Vi er blevet en mere attraktiv virksomhed, hvor alle slags medarbejdere og kunder er velkomne. Vi tror også på, at vores mangfoldighedsarbejde giver os konkurrencefordele, siger Pernille Kiær, som fortæller, at Arriva ofte bliver inviteret til at tale på mangfoldighedsog CSR konferencer. Og så har virksomheden modtaget priser for sit arbejde med mangfoldighed. Vores indsats på mangfoldighedsområdet har blandt andet medført, at vi i 2010 vandt Integrationsministeriets Integrationspris og i 2012 vandt Institut for Menneskerettigheders MIA-pris for at fremme mangfoldighed og ligebehandling på arbejdsmarkedet. Det har skabt positiv opmærksom omkring Arriva som en rummelig virksomhed og har givet os et langt større rekrutteringsgrundlag, når der skal ansættes nye medarbejdere eller findes nye ledere blandt de eksisterende medarbejdere. Det har også en positiv indvirkning på medarbejdertilfredsheden, konstaterer Pernille. 7

7 8 SE, HVORDAN ARRIVA DANMARK ARBEJDER MED MANGFOLDIGHED

8 Arriva har udviklet et 2-dages seminar om mangfoldighedsledelse for de 45 øverste ledere i virksomheden. Det primære formål var at lære ledere, hvordan man bruger mangfoldighed som en konkurrencefordel og i det hele taget ser mangfoldighed som noget positivt i Arriva. En aktivitet på seminaret var at give nogle af lederne en komplet make-over af professionelle makeupartister og en ny synlig identitet, som blandt andet inkluderede nationalitet, seksualitet og handikap. Lederne blev herefter sendt i byen for f.eks. at søge job, shoppe og tage bussen i en kørestol. Formålet var at se verden med andre øjne og mærke reaktionerne fra omgivelserne på egen krop. En ramadan-folder der både fortæller om ramadanen og giver gode råd til, hvordan man kommer gennem fasten på den bedst mulige måde. Deltager i projektet Flekspilot under Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som handler om at ansætte personer i fleksjob i op til 10 timer om ugen. Har oprettet et internt mangfoldigheds-board, hvor både ledere og medarbejdere deltager. Arriva gik sammen med Københavns Kommune om en antidiskriminationskampagne, hvor unge mennesker fortalte om deres oplevelser med diskrimination i det københavnske natteliv. Målet var at være med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder, og dermed tage et socialt ansvar. Hovedsponsor på Højtidskalenderen fra Foreningen Nydansker. Samarbejder med eksterne partnere og NGO er om mangfoldighedsindsatser. En særlig seniorordning, der giver medarbejdere over 60 år mulighed for at arbejde på nedsat tid. Arbejdstiden nedsættes til 80 procent, og det gør lønnen også, men indbetalingen til pensionen fastholdes på 100 procent. Målet er at fastholde de ældre og erfarne medarbejdere lidt længere i jobbet, uden at de bliver nedslidte. Elevprogrammer og partnerskab med Erhvervsguiderne skal få flere unge ind i virksomheden. 9

9 Sluk for autopiloten, når I rekrutterer! AF ELISABETH PLUM, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER Forskelle er godt, og mangfoldighed skaber værdi. (Det hører jeg ude i virksomhederne, når jeg er ude som ledelseskonsulent.) Det kan de fleste nikke ja til, men vi er nødt til at være enige om, hvad ordene betyder. Når man siger mangfoldighed, tænker de fleste på noget med medarbejdernes etniske baggrund, og måske også på køn, alder og seksuel orientering. Men hvis vi skal tale om det der skaber værdi på arbejdspladserne, skal vi tænke bredere end disse grundlæggende personlige kendetegn. Så skal vi have uddannelse, erfaringer, jobfunktion og måske geografisk baggrund med, og hertil kommer med-arbejdernes personlige kompetencer som for eksempel samarbejdsevner, åbenhed, grundighed, initiativ og kommunikationsstil. Når vi tænker forskelle så bredt, bliver det tydeligt, at alle mennesker er en unik kombination af forskellige baggrunde, fagligheder og kompetencer, og at de alle kan være relevante forskelle der skal sættes i spil for at skabe værdi for virksomheden. Forskelle indeholder både et problematisk potentiale for misforståelser, konflikter og manglende videndeling. Og samtidig indeholder de et positivt potentiale for nytænkning, synergi og forretningsudvikling. Når vi har en positiv holdning til forskelle, så er det vigtigt at erkende begge sider, og vide at der både skal bygges bro, og at de skal bringes aktivt i spil. En virksomhed der ønsker at bruge forskellenes positive potentiale skal, blandt andet, udvikle deres rekrutteringspraksis, så de får fat på nye slags talenter. Hvis man rekrutterer, som man altid har gjort, får man de medarbejdere, man plejer at få, og som man sikkert allerede har mange af i virksomheden. Problemet er, at dem der rekrutterer, måske kører på autopilot uden selv at vide det. Vi mennesker er nemlig ikke helt så rationelle, som vi selv gerne vil tro. Mange af vores handlinger og tanker er præget af vores ubevidste personlige tankemønstre, og vi kommer instinktivt til at vurdere andre mennesker ud fra vores egen målestok. Vi er bedst til at se de kompetencer der minder om vores egne, og vi har tendens til at generalisere dem der virker anderledes end os selv. Lige meget om det handler om unge mennesker, amerikanere, københavnere eller ingeniører, så har man ubevidste forventninger til disse personer, og har svært ved at opdage træk, der ikke passer til ens umiddelbare opfattelse af denne kategori. Når man rekrutterer gælder det om at slukke autopiloten og bruge manuel styring, og det er nemmere sagt end gjort. Det betyder, at man bliver mere opmærksom på sine egne baggrunde og forudfattede antagelser, så man ikke ubevidst opfatter det der er anderledes hos andre som noget negativt. Det handler om at observere, spørge, lytte og forsøge at forstå det menneske der tænker og handler anderledes end en selv. Dyk ned under overfladen 10

10 og se det unikke menneske. Fokuser på ansøgernes kompetencer og på det der kan give virksomheden nye synsvinkler og tilgange. Værdierne ved forskelle opstår ikke af sig selv. Hvis virksomheden vil bruge forskellene til at skabe bedre resultater på bundlinjen, så skal forskellene ledes professionelt. Overlades de forskelligartede medarbejdere til sig selv, så er risikoen, at det er forskellenes negative potentiale der kommer frem, så lederne skal bygge bro mellem de forskellige måder at se og tænke på. Desuden skal lederne sørge for, at medarbejdernes relevante forskelle kommer aktivt i spil, så deres positive potentiale kan blive frigivet, for det sker ikke automatisk. DET HANDLER OM AT SKABE EN KULTUR, HVOR MEDARBEJDERNE FÅR DET BEDSTE FREM I HINANDEN Det handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne får det bedste frem i hinanden. Elisabeth Plum er forfatter og foredragsholder og rådgiver virksomhederne i at styrke videndelingen og få adgang til forskellenes skjulte potentiale. Du kan læse mere om Elisabeth Plum på: 11

11 mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere I sensommeren 2013 gennemførte StepStone en undersøgelse om mangfoldighed, hvor vi blandt andet spurgte vores kandidater, hvad det betyder for dem, at deres arbejdsplads er mangfoldig besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 50, ligeligt fordelt på køn. +50 % mener, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt, at en kommende arbejdsplads har en mangfoldig medarbejderpolitik. 60% har angivet, at det er enten meget vigtigt eller vigtigt, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, køn, seksualitet og handikap. 12

12 StepStones mangfoldighedsundersøgelse fra sommeren 2013 viser tydeligt, at mangfoldighed og inklusion er en vigtig faktor, når kandidater skal finde den helt rigtige arbejdsplads. Resultaterne er baseret på mere end besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 50, ligeligt fordelt på køn. Af de kandidater der lige nu er i arbejde vurderer næsten halvdelen (47 %), at deres nuværende arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende, og hele 60 % har angivet, at det er enten meget vigtigt eller vigtigt, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handikap. Resultaterne viser også, at mangfoldighed spiller en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering og tiltrækning af medarbejdere. Mere end halvdelen af de adspurgte har svaret, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt, at en kommende arbejdsplads har en mangfoldig medarbejderpolitik. Kun 7 % mener ikke, at en mangfoldig medarbejderpolitik er vigtig, når man skal ud og finde nyt job. Det er altså et område som virksomheder med fordel kan fokusere på, når vi taler Employer Branding og tiltrækning af talenter. Vi gav også de medvirkende i undersøgelsen mulighed for at fortælle os, hvorfor det er vigtigt for dem at arbejde på en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, og til højre kan du se nogle af de kommentarer vi har fået ind. Alle resultaterne af vores mangfoldighedsundersøgelse kan du finde på forskelle.dk. Fordi det er det der gør arbejdspladsen spændende, og man får mange indfaldsvinkler på problemstillingerne, da mangfoldigheden giver styrke. Samfundsmæssigt er det vigtigt, at danske virksomheder rummer forskelligheden, for det giver bedre bundlinje. Jo flere forskellige typer mennesker der er på en arbejdsplads, jo flere idéer og forskellige vinkler. Jeg keder mig selv ihjel i et alt for homogent miljø. Det giver en bedre opgaveløsning, når vi er forskellige. Plads til mangfoldighed er noget grundlæggende i et civiliseret samfund og en kilde til innovation og udvikling. Det er mere stimulerende at arbejde med forskellige mennesker. Det giver en bedre kultur, bedre kollegaer og bedre arbejdsmiljø. Og så øger det kreativiteten. Mangfoldighed giver en mere dynamisk arbejdsplads Det udvikler mig som menneske, at man møder alle slags mennesker på jobbet. Mangfoldighed og forskellighed giver bredere tanker. Jeg bliver inspireret af at møde mennesker med et andet livssyn og en anden situation end min egen. Det giver et mere spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvis der er stor spredning i mennesketyper. HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT DIN ARBEJDSPLADS ER INKLUDERENDE OG MANGFOLDIG? Flere kompetencer fra medarbejdere med forskellige baggrunde er nøglen til kreativitet. Det skal ikke kun være politisk korrekt at afslutte en jobannonce med den hule replik det skal følges op af handling! Fordi jeg grundlæggende værdsætter mangfoldighed og anderledes tænkende mennesker, og fordi jeg selv har overvejet at skifte køn. Fordi vi er et land med en mangfoldig befolkning, og det bør en arbejdsplads også være. Diversitet øger virksomhedens samlede kompetencer, indsigt og udsyn. Social ansvarlighed fra arbejdspladsen giver den bedste bundlinje på lang sigt. 13

13 MØD VORES FRONTLØBERE Som en del af Forskelle Gør Forskel vil vi løbende præsentere personer, der skiller sig lidt ud fra mængden og give dem plads til at fortælle, hvad de brænder for og hvorfor. Vi kalder dem vores frontløbere, og selvom de selvfølgelig er meget forskellige, så har de også det til fælles, at de på hver sin måde gør en forskel. På de næste sider kan du møde vores fire første frontløbere: Søren, Casper, Tinus og Esma. Du kan desuden læse meget mere om dem på forskelle.dk/frontloberne. 14

14 søren mensberg deltager i copenhagen marathon

15 HVIS MAN SÆTTER HØJE MÅL FOR SIG SELV, SÅ NÅR MAN LÆNGERE Søren Mensberg mistede et ben i 2011, da han efter en druktur faldt ned på togskinnerne på Nørreport Station. I dag er hans mål at gennemføre et maraton, og ulykken har sat både livet og hverdagen i perspektiv. Søren er 27 år gammel og en af vores frontløbere. I sommeren 2011 var han i byen med nogle kammerater, og det blev en bytur der kom til at ændre hans liv markant. Efter rigtig mange shots fik Søren et blackout, og han husker ikke hvad der skete, før han vågnede op på hospitalet dagen efter. Jeg vågner op søndag morgen og mangler et ben og et stykke af min finger. Da det går op for mig, så bliver jeg med ét revet ud af min hverdag. Man har jo altid kunnet gå, og pludselig kan man ikke gå, fortæller Søren. Det viste sig, at Søren var blevet kørt over af et tog på Nørreport Station i København, da han var på vej hjem fra byen sent på natten. Han var kommet til at gå ned på den forkerte perron, hvor fjerntogene kører, og da han ville læne sig op ad væggen gled hånden i stedet forbi, og Søren faldt ned på skinnerne. Få minutter efter kom et gennemkørende tog der ikke havde en chance for at se ham, fordi han lå i mørket i tunnelen. >> 16

16 Sørens bror kom på besøg på hospitalet, og de to brødre laver allerede der en aftale om, at de sammen skal gennemføre et maraton. Det var det største, Søren havde gjort inden ulykken, og hvis han kunne gøre det igen, så kunne han samtidig bevise for sig selv, at det manglende ben ikke var en stopklods for noget. Søren har fået en løbeprotese som betyder, at han kan løbetræne når han vil, og planen er nu, at Søren og hans bror sammen gennemfører Copenhagen Marathon Når jeg har gennemført mit næste maraton, så står det hele lige igen. Jeg har aldrig haft så vild en følelse, som da jeg løb mit første maraton, og hvis jeg kan gøre det en gang til, så kan jeg da slet ikke have ondt af mig selv, over det der er sket. Og jeg ved godt, det er et højt mål, men høje mål er vigtige. Hvis man sætter meget høje mål for sig selv, så når man længere. Det der med at sætte barren højt kan være med til, at man kommer højere op, end man ellers ville være kommet, siger Søren. Ændrede sig til det bedre Ulykken har medført mange ændringer i Sørens liv, og langt de fleste har faktisk været til den positive side. Jeg er blevet meget bedre til at leve i nuet. Før lod jeg mig irritere af andre mennesker, fordi jeg synes, de gjorde noget åndsvagt. Men man ved jo ikke, hvad der ligger bag. Jeg er blevet mere tolerant, og jeg fokuserer mere på det, jeg selv gør, end det de andre gør. I stedet for at kritisere andre, så skal man måske i stedet selv gøre tingene, som man selv vil have dem. Ulykken har fået mig til at ændre tingene til noget positivt. Den her ulykke skete for mig, men i stedet for at tænke, hvorfor det lige skulle ske for mig, så hellere bare acceptere det og se på, hvad jeg kan bruge det til. Hvad kan jeg drive det til? Uanset hvad der sker for en, så skal man arbejde med det og se, hvad man kan gøre for at få noget godt ud af det trods alt, fortæller Søren, der håber at han kan være med til at inspirere andre. Hvis min historie kan være med til at nogen hanker op i sig selv og gør det, de skulle have gjort for et halvt år siden, så er det for fedt. Jeg vil gerne inspirere andre til at turde tage springet. Man kan, hvad man vil, og det er bare at kaste sig ud i det, siger Søren. Hele Sørens historie kan læses på forskelle.dk. 18

17 casper blom 21 år, 5-dobbelt direktør og ihærdig iværksætter 19

18 ALT KAN LADE SIG GØRE, HVIS MAN VIL DET NOK Casper Blom er 21 år og en ivrig iværksætter, der lige nu har gang i 5 forskellige virksomheder. Den første forretning startede han allerede i teenageårene, og som 19-årig havde brugte golfbolde gjort ham til millionær. Casper er milevidt fra den typiske direktør-profil, og netop det at skille sig ud fra mængden er noget, som den unge forretningsmand for længst har set værdien i. Vores yngste frontløber er den 21-årige Casper Blom som er iværksætter, foredragsholder og 5-dobbelt direktør, og et godt eksempel på, at der er masser af fordele i at starte som selvstændig i en meget ung alder. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Der er mange der spørger til det økonomiske aspekt i det, men for mig er det kun en bonus, siger Casper. Når jeg er ude at tale med mennesker og holde foredrag, handler det ikke om at formidle et budskab om, at de kan tjene en masse penge. Det handler mere om, at de skal finde et eller andet hvor, når de står op om morgenen, så glæder de sig til at komme i gang. Om det er selvstændig, advokat eller skraldemand, det er ligegyldigt. Hvis du kan finde et job som gør, at du føler dig klar til at overtage verden hver eneste dag, så har du ramt plet, forklarer Casper Blom. >> 21

19 Casper blev for alvor et kendt ansigt, da han som kun 16-årig for alvor fik succes med sin første virksomhed, billigegolfbolde.dk, hvor han, som navnet siger, solgte brugte golfbolde. Jeg var 12, da jeg begyndte ved at tømme min sparegris for de 300 kroner der lå der og købte 300 brugte golfbolde for dem. Da jeg havde solgt dem, havde jeg 400 kroner, og så købte jeg 400 bolde. Og sådan blev det egentlig bare ved, fortæller Casper, der for alvor fik sat skub i forretningen, da han gik online og fik oprettet egen webshop. Casper brænder i dag også for at hjælpe andre iværksættere, og deler gerne ud af de erfaringer han selv har gjort sig igennem sin karriere. Når andre unge mennesker kommer med den samme ild i øjnene som jeg selv havde dengang, og når de har noget, de rigtig gerne vil føre ud i livet, så hjælper jeg dem med det økonomiske og med strukturen, siger Casper. Fælles for mange unge iværksættere er, at de har en fantastisk idé og masser af energi. Men de mangler viden, struktur og økonomi. Og det er det, som jeg kan bidrage med. Jeg har jo selv lavet samtlige fejl, man kan lave, når man starter i så ung en alder. Casper er slet ikke i tvivl om, at hans unge alder har været en kæmpe fordel hele vejen igennem: Min unge alder har betydet, at jeg har kunnet åbne alle de døre der skulle til. Bare fordi jeg skiller mig ud. Jeg var ikke bare en gennemsigtig eller grå mus. Jeg skilte mig ud både på min alder og mine produkter. Det betyder, at folk husker mig meget mere. Så det har været en kæmpe fordel. Også i forhold til PR. Jeg havde da aldrig fået al den medieopmærksomhed, hvis jeg ikke havde skilt mig ud. Alderen var en af de måder, jeg skilte mig ud på, men i virkeligheden kan man skille sig ud på hvilken som helst front det skal være, lyder det fra Casper, som i det hele taget er en kæmpe fortaler for at undlade at være som de andre. Jeg synes, initiativet er fantastisk. For jeg kan se i de iværksættervirksomheder, som jeg har besøgt rigtig mange af de seneste år, at dem der virkelig klarer sig godt, det er dem der har en bredspektret medarbejderskare. Forskellige nationaliteter, forskellige aldre, forskellige baggrunde. Der hvor de sidder 20 mennesker i et rum og man tænker, at de godt nok må have nogle akavede samtaler henover middagsbordet, fordi de slet ikke passer sammen. Men det er det, der skaber energien og gør det sjovt. Det er vigtigt for mig i alle aspekter af min personlighed, at jeg skiller mig ud. Jeg gider ikke have de samme meninger som andre, bare fordi de har dem. Jeg kan godt lide at have skæve vinkler på ting og f.eks. lave skæv markedsføring. Jeg synes også, det er interessant at tale med mennesker som er anderledes end mig selv og som lever et andet liv end mig. Det giver mig meget. Lad vær med at gøre som alle andre. Hvis man gør som alle de andre, så sker der det samme som for alle andre. Hvis man gør noget skævt, så sker der noget sjovt og anderledes. Magien ligger i at skille sig ud, siger Casper, der heller ikke går af vejen for at bruge sin egen forskellighed den unge alder til at gøre en forskel forretningsmæssigt. I december 2012 var jeg nomineret til en pris, IVÆKSTprisen, som gives til iværksættere, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg ville vinde kategorien Årets Unge Håb, og så tænkte jeg, at nu skulle jeg ind til det her arrangement inde hos Deloitte som er sådan meget med slips og jakkesæt, så jeg blev nødt til at finde på noget der skilte mig ud. Jeg var i Thailand en måned før, og der var sådan en Justin Bieber tanktop, som jeg bare tænkte var perfekt til lejligheden. Så jeg dukkede op derinde hos Deloitte, hvor der nok var 500 mennesker der lignede hinanden i sorte jakkesæt og hvide skjorter. Der skilte jeg mig ud i min Justin Bieber tanktop og et par lyse jeans, og der var ikke en eneste i det rum som ikke kunne huske mig bagefter, griner Casper. Du kan læse meget mere om Casper og hans historie på forskelle.dk Netop det med at skille sig ud og forstå vigtigheden og styrken i forskellighederne, er da også en af grundene til, at Casper er en del af Forskelle Gør Forskel -initiativet. 22

20 tinus de schunard kvinde-imitator 23

21 24 JEG SER INGEN GRUND TIL AT DØ SOM KOPI, NÅR VI ALLE ER SAT PÅ JORDEN SOM ORIGINALER

22 Tinus er allermest kendt for sin rolle som divaen Babette Renard, en femme fatale-figur der er som taget ud af 1920 erne og cabaretens oprindelige storhedstid. Jeg er ikke dragdronning. Jeg er female impersonator altså kvindeimitator og jeg bruger rigtig mange kræfter på at komme helt ned i detaljerne på min rolle. Derfor synger jeg også selv, da jeg synes, det er for letkøbt bare at mime til en sang, forklarer Tinus. Hans talent som burlesque diva har allerede betydet, at han er løbet med sejre som Frk. Verden og Nattens Dronning samt har medvirket i tv-programmer som Danmark ifølge Bubber, Go morgen Danmark og Sexministeriet, og at et produktionsselskab netop nu er i gang med at filme en dokumentar om ham. Han underviser også hold i burlesque flere gange månedligt. Tinus er meget glad for, at han har fået mulighed for at medvirke i Forskelle gør Forskel - initiativet, for mangfoldighed og menneskers forskelligheder er netop det, der sætter kulør på livet. Jeg forstår slet ikke, hvorfor mange mennesker slår op i et modemagasin for at få dikteret, hvordan de skal se ud. Vi skal sgu da fejre forskelligheden og nyde, at vi alle sammen er noget helt særligt. Og det vi er det skal vi selvfølgelig leve ud. Sådan trives man bedst, siger Tinus. Han fortæller om de gæster som indimellem møder op til en forestilling i Cabaret Bohemia og allerede på forhånd har paraderne oppe og måske tænker, at det slet ikke er noget for dem. Når det så går op for dem, at vi ikke er ude på at provokere eller overskride grænser, men bare vil frembringe et tiltrængt frirum, hvor folk for en stund kan slippe væk fra hverdagen og blive godt underholdt, så er jeg lykkelig. Jeg bruger min uforbederlige perfektionisme til at skabe unikke og gennemførte illusioner for øjnene af folk. Når jeg kan se, at jeg bevæger og rører mennesker og måske også rykker deres grænser en smule, så synes jeg, at det jeg gør, giver al mulig mening. Netop nu sker der en masse i den 25-årige performers karriere. Cabaret Bohemia står foran at skulle flytte ud af lejligheden og ind til Københavns centrum, hvor man i efteråret og foråret 2 gange ugentligt, vil kunne opleve burlesque i den historiske Kosmopol-bygning ved Nørreport station. Jeg startede tidligt med at optræde og har nu levet af det i lidt over 5 år. Jeg lever ikke fedt af det endnu, men der er noget yderst tilfredsstillende i at leve af det, der gør en glad. Succesen vokser og vokser, men man skal altid huske at have tålmodigheden med, når man vil gøre sit kald til sit levebrød. Tinus forældre, som i dag begge er gået bort, nåede aldrig at forstå deres søn helt. De havde svært ved at acceptere, at han holdt så stædigt fast i at ville leve af at være sit helt eget unikke jeg. Det var også modvilligt, at han blev uddannet på frisørskolen, hvor han bestod med topkarakterer uden intentioner om nogensinde at blive frisør. Heldigvis for Tinus, så fik han et ekstra forældrepar i form af parret der boede i lejligheden lige ovenover, dem han selv betegner som sine sigøjnerforældre. De opmuntrede ham til at fastholde sine drømme og hjalp ham med at finde vej ind i det københavnske cabaret-miljø. I dag er Tinus præcis der, hvor han skal være. Han udlever sig selv og sine drømme, og han bidrager med sin egen forskellighed til at sætte kulør på både verden og Valby Langgade. Man skal være tro mod sin person og sin kunst og aldrig gå på kompromis med kvaliteten i ens arbejde. På den måde sikrer man sig en tryg rejse på vej mod sine mål, siger Tinus eftertænksomt, mens han tænder en cigaret med sin lighter som er tæt besat med rubinrøde sten der matcher både tøjet og viften. 26

23 esma birdi integrationskonsulent 27

24 MANGFOLDIGHED ER IKKE EN UDFORDRING DET ER EN STYRKE Esma Birdi er fra Tyrkiet, men opvokset i Danmark, hvor hun har viet sit liv til at bygge bro mellem mennesker og gøre integration til en succes. Opskriften er simpel: Det handler om bedre kommunikation. Esma Birdi er integrationskonsulent og har sit eget firma, Institut for Integration, hvis overordnede vision er at gøre Danmark til Europas førende nation indenfor inklusion og integration af etniske minoriteter. Vi mødte Esma hjemme i Holte, til en snak om hvad der driver hende og hvorfor det tit ikke lykkes efter hensigten, når vi forsøger at være inkluderende. I Danmark går vi rigtig meget op i at inkludere, men ofte er vores retorik i virkeligheden ekskluderende, uden vi nødvendigvis tænker over det. Et klassisk eksempel er, når vi for eksempel siger: Her i Danmark må man ikke slå sine børn til en person med anden etnisk baggrund end dansk. Den formulering er uheldig, fordi man kommer til at ekskludere dem, man taler til. Som modtager opfatter man det, som om man ikke er en del af Danmark. Hvis vi i stedet siger Regeringen har vedtaget ved lov, at det ikke er tilladt at slå børn, så undgår vi helt den ekskluderende tone, forklarer Esma, der bruger de fleste af sine arbejdstimer på at hjælpe frontmedarbejdere i alle dele af det offentlige til at komme i bedre dialog med etniske minoriteter. Og vi skal altså også passe på med jargonen og vores danske humor. Vi forstår den godt, fordi vi har samme referenceramme, men når vi bruger den overfor mennesker med en anden referenceramme, så risikerer vi at komme til at krænke dem uden at ville det, fortæller Esma, som selv er fra Tyrkiet men opvokset i Danmark. >> 28

25 Nøglen er kommunikation Esmas erhvervskarriere begyndte som freelance tolk, og i 15 år fungerede hun som tolk for praktisk talt alle dele af det offentlige, lige fra retsvæsenet, politiet og sundhedsvæsenet til skoler og krisecentre. Som freelance tolk fik jeg indblik i alle de forskellige faggruppers vinkler på borgeren. Og det gav mig en viden om, hvordan man håndterer de forskellige problemstillinger, og jeg tænkte virkelig ofte: Bare de dog havde gjort det der på en anden måde og grebet tingene lidt anderledes an, for så havde de fået et meget bedre samarbejde og et bedre resultat, siger Esma. Esma besluttede, at hun selv ville være med til at gøre en forskel, og hun valgte derfor at droppe tolke-arbejdet og i stedet blive integrationskonsulent. Det jeg elsker ved mit arbejde er, at det er de små ting der skal fintunes. Det er ordlyd, kommunikation og helt simple vaner der skal justeres lidt. Og resultaterne kan man se med det samme, og det driver mig hver dag. Mangfoldighed skal ikke skal være en udfordring. Det skal være en styrke. Og jeg arbejder for at få overbevist danske fagfolk om, at mangfoldighed ER en styrke. Jeg giver dem ofte eksemplet, at her får du en gave. Luk den op og se hvad den indeholder. Men det gør du ikke, for du dømmer den på indpakningen og det ydre. Du ser ikke, hvad du kan bruge den til, siger Esma og fortsætter: I det danske samfund skal vi nyde godt af mangfoldigheden, for den ER en styrke. Og jeg ved, at etniske minoriteter rigtig gerne vil gøre en forskel og vise overfor de etniske danskere, at de er gode nok. At de også kan bidrage. Men det er ikke altid, at vores tilgang befordrer det, vi gerne vil have ud af det. Vi vil gerne inklusion, men vi kommer ofte til at fejle og opnår eksklusion i stedet. Og det handler ikke om, at der skal bruges en masse penge. Det er bare nogle små justeringer, vi skal foretage. Esma kan også fortælle masser af positive historier fra både fængsler og skoler, hvor hun har formået at få inklusion og mangfoldighed til at lykkes. Og da vi kommer ind på, hvorfor også virksomheder bør sætte mangfoldighed i fokus, så er der heller ingen tvivl om, at det er det eneste rigtige at gøre: Der er meget at hente ved at sammensætte et team mangfoldigt. Og her tænker jeg mangfoldighed i en bred forstand ikke bare på de etniske minoriteter. Skal man som virksomhed produktudvikle et eller andet, jamen, så er det vigtigt, at gruppen er sammensat af meget forskellige mennesker og baggrunde. På den måde kan produktet blive anskuet fra rigtig mange forskellige vinkler, og det bedste resultat opnås. Vi skal bruge forskelligheden aktivt. Når man forstår, hvor vigtig mangfoldighed er, så begynder man at se på den som en døråbner. Der er så mange døre som vi ikke ser, overser eller som vi slet ikke ved findes og de døre skal vi jo åbne for at kunne se, hvad der findes inde bag dem. Du kan læse hele vores samtale med Esma Birdi på forskelle.dk 30

26 BLIV EN DEL AF FORSKELLE GØR FORSKEL Har du som virksomhed lyst til at dele ud af jeres erfaringer med mangfoldighedsarbejde? Så vil vi meget gerne høre fra dig. På vores website forskelle.dk samler vi nemlig på gode historier og eksempler på, hvordan mangfoldighed i praksis kan tages i brug på arbejdspladsen, og hvordan det skaber værdi. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail, hvor vi løbende giver dig redskaber, gode råd og historier med mangfoldighed som overskrift. Besøg eller skriv til os på Vi glæder os til at høre fra dig. 31

27 StepStone A/S Islands Brygge København S T:

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark Mangfoldighed i - Sådan har vi gjort Årsmøde Vinsa 28. november 2012 Tal og strategi for mangfoldighed 89 forskellige nationaliteter i Arriva 3 Mænd/kvinder i Arriva 4 Aldersfordelingen i Arriva 5 strategier

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Mangfoldighed i Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Mangfoldighed i Arriva Danmark Det statslige mangfoldsnettverket 30. maj 2013 Arrivas mangfoldighed i tal 4202 medarbejdere 86 forskellige nationaliteter 29 % nydanskere 14,1 % kvinder 9 lærlinge, 7 elever

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Why Diversity Matters!

Why Diversity Matters! Etnisk X-Faktor Why Diversity Matters! 25. Maj 2010 Mette Skovbjerg msk@cifs cifs.dk Mangfoldighed Mangfoldighed handler om at se det enkelte menneske som unikt, og om at betragte forskelle mellem mennesker

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Partnerskaber med private virksomheder

Partnerskaber med private virksomheder Partnerskaber med private virksomheder Marianne Bøttger Director Corporate Affairs A/S KL S Arriva BESKÆFTIGELSESTRÆF Danmark 2015 Agenda Partnerskaber Den kommunale beskæftigelsesindsats Bud på fremtidigt

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere