FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB"

Transkript

1 FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte

2 Normal hæmostase DET HÆMOSTATISKE SYSTEM er organismens redskab til at opretholde karsystemets integritet trombose blødning

3 Normal hæmostase NORMAL HÆMOSTASE er en dynamisk balance mellem pro- og antitrombotiske mekanismer

4 Trombocythæmmere IL-1 TNF Hæmning Prostacyklin Nitrogenoxid Aktivering af monocytære celler, induceret af endotoksin, cytokiner m.v. PF4 Aktivering ADP Frigøres fra IL-1- eller TNF-aktiverede endotelceller Tromboksan A 2 Aktiveret trombocyt Vævstromboplastin Serotonin GP IIb-IIIa Trombocytadhæsion og -aktivering GP Ib-IX von Willebrand faktor Kollagen TFPI Trombomodulin PC Koag.hæmmere Inaktiverer F VIIa F X vævstromboplastin-kompleks Proteoglycaner PCa hæmmer serinproteaser Antitrombin F Xa PS Heparinkofaktor II hæmmer trombin Protrombin F VII F VIIa F X Koagulation F IXa PF3, Ca 2+, F VIIIa F XIa F VIIIi F Vi F XIII F XIIIa F VIII F V PF3, Ca 2+, F Va Fibrinogen Koagel/ Polymeriserende fibrin Trombe Krydsbundet fibrin Trombin Plasmin F IX Kallikrein F XIIa α 2 -antiplasmin Zn 2+ F XI HMWK---- F XII---- PK HMWK---- Plasminogen Endotelskade Urokinase Prourokinase Fibrinolyse t-pa PAI-1 Kontaktaktivering Fibrinogen/- Fibrinnedbrydningsprodukter Trombocyt- PF3 GP Ib-IX Ca 2+, Zn aggregation 2+ Fibrinolysehæmmere

5 Årsager til blødning Hæmostasedefekter Trombocytdefekter Trombocytopenier Trombocytopatier Koagulationsdefekter Faktormangel Antikoagulans Hyperfibrinolyse Øget plasmindannelse Antiplasminmangel Vaskulære årsager Karsygdomme Malformationer Bindevævssygdomme Inflammatoriske tilstande Endogene Eksogene Traumer Kirurgi Andre traumer

6 Årsager til blødningstendens Medfødt blødningstendens Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget

7 Medfødt blødningstendens Koagulopati Mangel på Prævalens pr 1 mio. Arv Hæmofili A FVIII:C 50 X-bundet recessiv von Willebrands sygdom vwf 50 Autosomal dominant Hæmofili B FIX 5 X-bundet recessiv Faktor XI mangel FXI 1 Autosomal dominant Øvrige koagulopatier div. <1 -

8 Medfødt blødningstendens Andre medfødte hæmostaseforstyrrelser: Trombocytdefekter (-penier/-patier) Vaskulære malformationer f.eks. heriditær teleangiektasi (Prævalens: 150 per 1 mio.)

9 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Svær leversygdom Koag.faktor II+VII+IX+X nedsat Svær nyresygdom Von Willebrand-lignende defekt Trombocytsygdomme Trombocytopeni eller -pati Autoimmunsygdomme Kan have antistoffer mod koag.faktorer

10 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Fibrinolysebehandling Indirekte plasminogenaktivatorer Streptase Direkte plasminogenaktivatorer Actilyse, Metalyse, Rapilysin Antikoagulationsbehandling Ufraktioneret heparin Heparin Leo Lavmolekylært heparin Fragmin,Innohep,Klexane, Clivarin Pentasccharid Arixtra Vitamin K-antagonister Marevan,Marcoumar

11 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Naturlige antikoagulantia Antitrombin Atenativ, Antitrombin III Baxter Protein C Ikke-aktiveret: Ceprotin Aktiveret: Xigris Trombocythæmmere Acetylsalicylsyre Magnyl etc. ADP-receptorhæmmere Plavix Glycoproteinreceptorhæmmere ReoPro, Aggrestat, Integrillin Prostacyklinanaloger Flolan, Ilomedin

12 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Andre årsager: Dextraner Macrodex, Rheomacrodex, RescueFlow Interagerende lægemidler ved oral AK-behandling Lægemiddelinduceret trombocytopeni Induceret trombocytopeni Induceret trombocytopati

13 Skøn over prævalens af blødningstendens Medfødt blødningstendens 600 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget Vitamin K-antagonister Lavmolekylære hepariner Acetylsalicylsyre ADP-receptorhæmmere

14 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

15 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

16 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

17 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

18 Hvad gør g r man ved mistanke om BLØDNINGSTENDENS DNINGSTENDENS????? Anamnese vigtig! Spontane blødninger? Altid?/Nytilkommen? Blødning ved tidligere oper. Kvinder: menstr./fødsler Er patienten undersøgt for blødningstendens? Hvad viste undersøgelsen? Blødningsrisikoen ved det påtænkte indgreb? Litteratur: Treatment of patients with bleeding disorder. Patton LL, Ship JA. Dent Clin North Am 1994;38:465-82

19 Screening for BLØDNINGSTENDENS Standardscreening Trombocyttal Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) Faktor (II+VII+X) / INR Ved mistanke om trombocytopati suppleres med: Kapillærblødningstid Specialanalyser udføres normalt kun ved abnorm screening eller familiær blødningstendens.

20 Oversigt over hæmostasemidler.midler til topisk anvendelse Gelatinesvamp (Spongostan ) Kollagenprodukter (Avetine ) Oxycellulosegaze (Surgicel ) Adrenalongaze (Stryphnon ) Vævsklæber (Tisseel ).Kirurgisk hæmostase.transfusion af blodkomponenter Friskfrosset plasma (FFP) Trombocytpool Fibrinogenkoncentrat Andre faktorkoncentrater Faktor VIII (Haemate ) Faktor IX (Immunine ) Delvist aktiverede faktorer (Feiba ).Farmakologiske hæmostasemidler Fibrinolysehæmmende midler Aprotinin (Trasylol ) Tranexamsyre (Cyklokapron ) Protaminsulfat Vitamin K (Konakion, Menadion) Desmopressin (Octostim ).Genteknologisk fremstillede plasmaprodukter Rekombinant humant faktor VIII (Recombinate,ReFacto ) Rekombinant humant faktor IX (BeneFix ) Rekombinant humant aktiveret faktor VIIa (NovoSeven )

21 Anvendelse af fibrinklæber Fibrinklæber (Tisseel ) er virusinaktiveret trombin og fibrinogen, som leveres i en dobbeltcylindret sprøjte med én studs. Når sprøjten tømmes blandes de to komponenter og fibrinogenet polymeriserer til fibrin. Effektiv vævslim, men dyr: 1000 kr pr. ml. Trombin Fibrinogen

22 Hæmostasemidler til topisk anvendelse Indikation Overfladeblødning, primært hos patienter med normalt hæmostasesystem. Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Midlerne kan eventuelt anvendes som supplement til systemiske hæmostasemidler. Behandlingsmål Lokal hæmostaseaktivering. Administration Appliceres på de blødende flader, gerne med let kompression mod sårfladen.

23 Midler til lokal hæmostase Gelatinesvamp (Spongostan ) absorbérbar Collagenprodukter (Avetine ) absorbérbar Oxycellulosegaze (Surgicel ) absorbérbar Adrenalonkompres (Stryphnon ) ikke absorbérbar Fibrinklæber (Tisseel ) Tranexamsyre (Cyklokapron )

24 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Dansk undersøgelse: Effect of local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliacs undergoing oral surgery. Sindet-Petersen S, Stenbjerg S. J Oral Maxillofac Surg 1986:44:703-7 Tre grupper: A. Fuld faktorsubstitution + systemisk tranexamsyre B. Som A. + lokal tranexamsyre C. Faktorsubstitution til 10% + lokal tranexamsyre Undersøgelsen viste, at mundskylning med tranexamsyre var mere effektivt end systemisk behandling og tillod indgreb ved et faktorniveau på kun 10%

25 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Nyere undersøgelse: Local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliac children undergoing dental extraction. Waly NG. Egypt Dental J 1995;41:961-8 Undersøgelsen viste, at postextraktionsblødning optrådte hos: 8,4% af patienter, som fik mundskylning med tranexamsyre 75% af patienter, som ikke fik denne behandling.

26 Kirurgisk hæmostase Indikation Blødning fra større kar, fx efter traume eller operativt indgreb. Ved kraftig postoperativ blødning, hvor der ikke findes tegn på generel blødningstendens, og hvor hæmostasescreening er forenelig med almindelig postoperativ status, må man have mistanke om "kirurgisk blødning". Cave Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Behandlingsmål Lukning af blødende kar. Peroperativ blødning Hvis der ved (re)operation findes diffus blødning i operationsfeltet, skal der foretages akut screening for hæmostasedefekter.

27 Friskfrosset plasma (FFP) Indikationer Mangel på koagulationsfaktorer. Cave Overfyldning lungeødem ved store doser Risiko for transfusionsreaktion Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Behandlingsmål Substitution af koagulationsfaktorer. Blødning på grund af koagulopati er usandsynlig, når alle koagulationsfaktorer 0,4 IE/ml (40%).

28 Friskfrosset plasma (FFP) Administration Leveres i portioner af ca. 300 ml. Infusion af 5 ml/kg vil medføre en stigning i alle koagulationsfaktorerne på ca 0,1 IE/ml (~10%) forudsat, at der ikke samtidig sker et tab af koagulationsfaktorer. Typisk gives ml/kg. Infusionen kan gentages, hvis behandlingsmålet ikke er nået, og hvis patienten ikke frembyder tegn på overloading eller andre behandlingskomplikationer.

29 Friskfrosset plasma (FFP) Koagulationsfaktorerne har forskellige halveringstider Faktor I (fibrinogen): 72 timer Faktor II (protrombin): 72 timer Faktor V: 36 timer Faktor VII: 5 timer Faktor VIII: 12 timer Faktor IX: 20 timer Faktor X: 40 timer Faktor XI: 52 timer Faktor XIII: 2 uger

30 Trombocytpool Indikationer (Middel)svær trombocytopeni/-pati Cave Risiko for transfusionsreaktion Risiko for immunisering og faldende effekt af senere transfusioner Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP Behandlingsmål Med normalt fungerende trombocytter vil et trombocyttal på 20 x 10 9 /l i reglen være tilstrækkeligt til at opnå hæmostase, men ved vedvarende blødning må man stile efter at bringe trombocyttallet op på 50 x 10 9 /l. Administration En pose trombocytpool fremstilles af 4 portioner donortrombocytter. Infusion af en pose trombocytpool forventes hos patienter uden trombocytantistoffer at medføre en stigning i trombocyttallet på 5-10 x 10 9 /l, men multitransfunderede patienter kan have så høj antitstoftiter, at trombocytterne elimineres næsten lige så hurtigt som de infunderes. Halveringstid Minutter til ca. 5 dage, afhængigt af tilstedeværende antistoffer.

31 Fibrinogenkoncentrat Indikationer Fibrinogenmangel på grund af nedsat syntese eller øget nedbrydning. Cave Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Udlevering Ikke markedsført i Danmark. Koagulationslaboratoriet, KAS Gentofte, har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at anvende fibrinogenkoncentratet Haemocomplettan HS fra Aventis Behandlingsmål Stigning i fibrinogenkoncentrationen til 3 μmol/l, hvilket er tilstrækkeligt til normal hæmostase. Administration Hvis fibrinogenkoncentrationen kun ligger lidt under 3 μmol/l, gives FFP. Fibrinogenkoncentrat anvendes kun ved mere udtalt fibrinogenmangel. Infusion af 2 gram Haemocomplettan HS kan forventes at medføre en stigning i plasmafibrinogenkoncentrationen på 1-2 μmol/l. Halveringtid Ca. 3 døgn ved normal fibrinogenelimination.

32 Fibrinolysehæmmere Indikationer Blødning, hvor høj fibrinolyseaktivitet kan antages at spille en rolle for blødningstendensen, d.v.s. efter prostatektomi, ved vaginal blødning i forbindelse med placentaløsning, hos patienter med plasminogenaktivatorproducerende tumorer, og ved alvorlig blødning umiddelbart efter større traume eller kirurgisk indgreb. Cave Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP. Risiko for ureterobstruktion ved behandling af blødning i øvre urinveje Risiko for cerebralt infarkt + ødem ved behandling af subarachnoidalblødning. Behandlingsmål Elimination af øget fibrinolyseaktivitet. Lægemidler Tranexamsyre (Cyklokapron ) hæmmer kompetitivt binding af plasminogen og plasmin til fibrin. Aprotinin (Trasylol ) er en serinproteasehæmmer, som primært hæmmer plasmin, mens koagulationsfaktorerne påvirkes i mindre grad.

33 Fibrinolysehæmmere Administration Inj. tranexamsyre (Cyklokapron ) 1 g i.v.; kan gentages hver time, eller inj. aprotinin (Trasylol ) 0,5 2 mio KIE langsomt i.v. Ved blødning i forbindelse med lokal høj fibrinolyseaktivitet kan man med fordel anvende Cyklokapron som topisk behandling, fx mundskylning ved mundblødning, som spray før næsetamponade etc. Behandling med FFP eller fibrinogenkoncentrat vil ofte være indiceret, men bør først gives, efter at den fibrinolysehæmmende behandling er indledt. Oftest anvendes Cyklokapron, som er billigst, og som også kan administreres peroralt. Ved mistanke om DIC foretrækkes Trasylol, som både reducerer fibrinolyse- og koagulationsaktiviteten. Halveringstid Tranexamsyre (Cyklokapron ): 90 minutter. Aprotinin (Trasylol ): 45 minutter.

34 Protaminsulfat Indikationer Antidot til heparin, fx efter hjertekirurgi eller accidentiel heparinoverdosering. Protaminsulfat neutraliserer kun den trombinhæmmende virkning af heparin, ikke den anti-xa hæmmende virkning. Protaminsulfat her derfor begrænset effekt på blødning, der skyldes overdosering med lavmolekylære hepariner, og ingen effekt på pentasaccharid-induceret blødning, idet pentasaccharider alene har anti-xa hæmmende virkning. Cave Hurtig i.v. injektion giver blodtryksfald Overdosering medfører blødningstendens Behandlingsmål Neutralisering af heparin, så APTT bliver lavest mulig.

35 Protaminsulfat Administration Protaminsulfat leveres som injektionsvæske 10 mg/ml i hætteglas. Injektionsvæsken gives langsomt i.v.: 1 ml neutraliserer 1000 IE heparin. Der gives en dosis af protaminsulfat, der svarer til neutralisering af ca. halvdelen af den mængde heparin, der er givet inden for det sidste par timer. Alternativt beregnes protamindosis ved protamintitrering. Simpel protamintitrering kan ske ved at undersøge, om tilsætning af 1 dråbe (20 μl) protaminsulfat til 10 ml blod i et tørglas forkorter tiden til spontan koagulation af blodet. Hvis det er tilfældet, gives mg protaminsulfat i.v. over 10 minutter. Hvis blodet ikke koagulerer, er der tale om protamin-overdosering eller anden koagulationsdefekt. En mere præcis protamintitrering kan foretages i koagulationslaboratorier. Da protaminsulfat har kortere halveringstid end heparin, kan restheparin i patienten undertiden være årsag til sen blødning efter operation i ekstrakorporal cirkulation. Hvis blødning skyldes behandling med lavmolekylært heparin, kan man forsøge at bringe blødningen til standsning ved administration af protaminsulfat i samme doser som ved ufraktioneret heparin. Halveringstid: 5 minutter.

36 Desmopressin (Octostim ) Indikationer Forebyggelse og behandling af blødning hos patienter med mild hæmofili A eller mild von Willebrand s sygdom. Cave Medfører væskeretinering. Væskeindtaget bør derfor være beskedent 4-6 timer efter adminstrationen. Bør ikke anvendes til patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens eller polydipsi. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, diuretisk behandling og ved risiko for øget intrakranielt tryk. Behandlingsmål Stigning i plasmakoncentrationen af faktor VIII og von Willebrand faktor.

37 Desmopressin (Octostim ) Administration Gives som næsespray: 1 pust (150 μg) i hvert næsebor 30 minutter før kirurgisk indgreb. Efter første inhalation stiger plasmakoncentrationen af von Willebrand fakrtor med ca. 200% og faktor VIII med ca. 400%. Dosis kan gentages hver 12. time, men med stadig ringere effekt efter hver inhalation. Behandlingen medfører øget frigørelse af plasminogenaktivator og kombineres derfor ofte med tranexamsyre. Halveringstid 3,5 timer ved normal nyrefunktion.

38 Vitamin K Indikationer Mangel på vitamin K. Antidot til vitamin K-antagonister. Cave Stigningen i de vitamin K-afhængige faktorer kommer først flere timer efter indgift af vitamin K. Behandlingsmål Øgning af produktionen af vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer hos patienter med primær eller vitamin K-antagonist-induceret vitamin K- mangel. Blødning på grund af mangel på vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer er usandsynlig, når INR <1,5.

39 Vitamin K Administration Indgift af 10 mg vitamin K, intravenøst (Konakion ) eller peroralt (Menadion), vil normalt kunne neutralisere effekten af vitamin K- antagonister i løbet af ½ - 1½ døgn med maksimal virkning efter 1½ døgn. Da effekten er langsomt indsættende, er vitamin K er uegnet til akut behandling af blødningskomplikationer hos patienter i oral antikoagulationsbehandling. Ved elektiv kirurgi på patienter i oral AKbehandling kan man forbigående nedregulere INR under fortsat AKbehandling ved bestemmelse af INR 2 døgn præoperativt og oral indgift af en beregnet dosis vitamin K 36 timer før operationen. Dosis beregnes af formlen: Dosis af vitamin K i mg = x (ønsket INR/aktuel INR). Halveringstid 3 dage.

40 Patienter i antikoagulationsbehandling Patienter i AK-behandling er ikke blot patienter med en påført blødningstendens Det er patienter, som primært har en øget risiko for blodpropsygdom Ved planlagte operative indgreb må risikoen for blødningskomplikation under opretholdt AK-behandling derfor afvejes mod risikoen for tromboembolisk komplikation ved ophævet AK-behandling Kodeord: RISIKOVURDERING

41 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (I) Hvis en patient i AK-behandling skal have fortaget en invasiv procedure, skal en række risici afvejes mod hinanden: 1. Risikoen for alvorlige følger efter blødningskomplikation ved indgreb under aktiv AK-behandling over for risikoen for tromboemboliske sequelae ved indgreb under afbrudt behandling. 2. Risikoen for ugunstigt forløb ved udsættelse af et indgreb til ophør med temporær AK-behandling over for risikoen for komplikationer ved udførelse af indgrebet straks. 3. Risikoen for ugunstigt forløb ved at vælge en non-invasiv (men måske mindre sikker eller effektiv) metode fremfor den planlagte invasive procedure

42 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (II) Risikoen for blødningskomplikationer i forbindelse med en invasiv procedure afhænger primært af INR og procedurens art, mens risikoen for tromboemboliske komplikationer først og fremmest afhænger af patientens grundmorbus. Ved pause med AK-behandling vil patienter med mekaniske hjerteklapper generelt have højere tromboembolisk risiko end andre patienter i AKbehandlling. Hos disse patienter er det derfor vigtigt, at en eventuel pause bliver så kort som muligt, og at INR ikke nedsættes mere end højest nødvendigt for indgrebet. Modsat vil patienter med atrieflimren kun have ringe risiko for tromboembolisk komplikation ved pause i AK-behandlingen, og disse patienter bør derfor ikke udsættes for unødig risiko for blødning ved indgreb under aktiv AK-behandling eller efter utilstrækkelig pause til passende fald i INR.

43 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (III) Patienter, som er i AK-behandling for venøs tromboembolisk sygdom, har betydelig risiko for progression af den tromboemboliske proces, hvis der holdes pause med AK-behandlingen inden for de første 1-2 måneder efter trombosens opståen. Hos disse patienter bør invasive procedurer inden for de første måneder derfor udsættes, med mindre akut eller subakut intervention skønnes indiceret. Hvis det skønnes nødvendigt at gennemføre den invasive procedure under de første måneders AK-behandling, bør patienten under pausen med oral AK-behandling have heparin, hvor dosis nedreguleres fra terapeutisk dosis til profylaksedosis i forbindelse med indgrebet. Indgrebet udføres tidligst 12 timer efter sidste terapeutiske dosis af heparinpræparatet. Profylaksedosis gives 6-8 timer efter indgrebet.

44 Virkning af vitamin K- antagonister (I) Vitamin K er nødvendig for dannelsen af koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X Vitamin K-antagonister hæmmer kroppens regeneration af vitamin K og hæmmer derved dannelsen af de nævnte faktorer

45 Virkning af vitamin K- antagonister (II) NADH Vitamin K NAD Reduceret vitamin K Vitamin K- antagonister O 2 Vitamin K reduktase Vitamin K epoxid O H H N C C CH 2 CH 2 COOH Glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor (PIVKA-faktor) CO 2 Karboksylase O H H N C C HOOC CH 2 CH COOH γ-karboksyleret glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor

46 Analyser til monitorering af AK-behandling (I) Effekten af VKA på koagulationssystemet kan undersøges ved bestemmelse af det eksterne koagulationssystems funktion. Princippet ved analysen er, at faktor VII i blodprøven aktiveres ved tilsætning af vævstromboplastin (engelsk: tissue factor). Vævstromboplastin Faktor X Faktor V Protrombin Faktor Xa Fibrinogen Faktor VII Faktor VIIa Trombin Fibrin Da der i processen indgår tre vitamin K-afhængige faktorer, vil tiden til fibrindannelse (protrombintiden) være meget følsom for koncentrationen af vitamin K-afhængige faktorer. VKA-behandling vil forlænge protrombintiden. Vitamin K-afhængige faktorer: Proenzym Aktiveret faktor

47 Analyser til monitorering af AK-behandling (II) Protrombintiden (PT) er det antal sekunder, som det tager for en blodprøve at koagulere efter tilsætning af vævstromboplastin. PT var den analyse, som man oprindeligt brugte til kontrol af AK-behandling, idet man under behandlingen stilede efter 2-3 gange forlængelse af normal PT. Alle senere analysemetoder (f.eks.: PP, faktor(ii+vii+x) og INR) er modifikationer af PT.

48 Analyser til monitorering af AK-behandling (III) PT Eksterne gren F VII F(II+VII+X) I mange år har det i Danmark været almindeligt at omregne protrombintiden til faktorkoncentration (faktor(ii+vii+x)). Problem: Samme blodprøve kunne give vidt forskellige resultater ved undersøgelse i forskellige laboratorier.

49 Analyser til monitorering af AK-behandling (IV) Omregning af PT til relativ faktorkoncentration har stort set kun været anvendt i Skandinavien. I næsten alle andre lande har man ved kontrol af AK-behandling anvendt PT-ratio: PT Patient /PT Normal. Da man skulle udvikle en forbedret metode til kontrol af AK-behandling, skete det ved ækvilibrering af PT-ratio over for en international standard. Ved ækvilibreringen korrigeres både for forskelle i tromboplastinreagensernes og analyseinstrumenternes følsomhed. Den korrigerede ratio har fået betegnelsen INR (International Normaliseret Ratio)

50 Analyser til monitorering af AK-behandling (V) INR er i løbet af de sidste tyve år gradvis blevet taget i brug verden over som den bedst egnede metode til kontrol af AK-behandling. INR = (PT patient /PT normal ) ISI International Sensitivitets Indeks

51 Anvendelse af INR Mitralklapprotese, Terapeutisk niveau Aortaklapprotese+risikofaktorer 2,5 3,5 Andre indikationer 2,0 3,0

52 Anvendelse af INR INR-niveau Blødningstendens <1,5 Normal 1,5-2,0 Let; de fleste operationer kan udføres 2,1-3,0 Moderat; kræver overskueligt oper.felt 3,1-4,0 Middelsvær; operation frarådes >4,0 Svær; operation kun på vital indikation

53 Operation på patienter i AKbehandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? JA NEJ

54 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sygehistorie: 48-årig kvinde med mitralklapsprotese får af sin tandlæge besked på at holde pause med Marevan i en uge inden en tandekstraktion. Efter fem dages pause med Marevan mister patienten pludselig synet på højre øje. Øjenundersøgelse viser emboli i a. centralis retinae dxt.

55 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Tandbehandling kan normalt udføres under opretholdt AK-behandling Man bør dog sikre sig, at INR ikke er over terapeutisk niveau Lokalbehandling med tranexamsyre anbefales Souto et al. J Maxillofac Surg 1996;54:27-32

56 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sindet-Pedersen et al.: Hemostatic effect of tranexamic acid mouthwash in anticoagulant-treated patients undergoing oral surgery. N Engl J Med 1989;320: ptt.: Tranexamsyre 10 ml 5%-opløsning, mundskylning 4 gange dgl. i en uge 20 ptt.: Mundskylning med placebo Postoperativ blødning: 1 af 19 tranexamsyrebehandlede 10 af 20 placebobehandlede

57 Operation af patienter i AK-behandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? Atrieflimren Venetrombose Hjerteklapprotese JA MÅSKE NEJ

58 Anvendelse af AK-behandling 2001: Ca patienter i Danmark Atrieflimren VTE Mek.hjerteklapper Andre

59 Pause med AK-behandling Fald i INR-enheder per dag Marevan 0,5 1,0 Marcoumar 0,1 0,3

60 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR Hvis patienten er i Marevanbehandling, afventes spontant fald i INR til subterapeutisk niveau, dvs Pause med Marevan i 2-4 dage Længst pause hos patienter, der får lav dosis (median dosis er omkring 5 mg dgl.) Hvis patienten får Marcoumar, vælger man til patienten med lav tromboserisiko at holde ca. 1 uges pause, og til patienter med høj tromboserisiko at neutralisere behandlingen med en beregnet dosis K-vitamin.

61 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR INR bestemmes 36 timer før det planlagte indgreb. Man finder fx: 3,0 Ønsket INR, fx: 1,5 Dosis af vitamin K bestemmes af følgende formel: Vit. K-dosis i mg = * (ønsket INR / aktuel INR) Under hele forløbet skal patienten tage sin planlagte daglige vedligeholdelsesdosis! Derved kommer patienten hurtigere i terapeutisk niveau efter indgrebet

62 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling AK-behandling kan neutraliseres ved indgift af vitamin K Virkningen af vitamin K indsætter langsomt Begyndende virkning ses efter ca. 6 timer, men fuld effekt ses først efter halvandet døgn! Hvis akut operation er påkrævet, må der derfor gives plasmainfusion for hurtigt at ophæve virkningen af AK-behandlingen.

63 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling Dosis af friskfrosset plasma: 15 ml/kg Ved svær hjerteinsufficiens eller ekstrem INR (>6): Udskiftningstransfusion Protrombinkomplekspræparat NovoSeven

64 Dysregulering af AK-behandling efter operationer De fleste analgetika øger effekten af vitamin K-antagonister Bredspektrede antibiotika og svampemidler kan øge virkningen af vitamin K-antagonister Nedsat fødeintagelse efter operation kan også nødvendiggøre reduktion af dosis af AK-medicin

65 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko ASA giver en irreversibel hæmning af trombocytternes evne til at danne tromboxan En enkelt dosis ASA (>50 mg) vil derfor påvirke trombocytfunktionen, indtil samtlige trombocytter er udskiftet (10 dage) Indtagelse af ASA medfører en fordobling af risikoen for blødningskomplikationer hos: Ikke-kirurgiske patienter Patienter, som gennemgår hjerteoperation Fødende kvinder

66 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko Behandlling med ASA bør generelt undgås i forbindelse med kirurgiske indgreb Undtagelse: Patienter med iskæmiske sygdomme, hvor tromboseprofylakse med ASA er indiceret NSAID af typen cox-1-hæmmere giver reversibel hæmning af trombocytterne og må formodes ved gentagne doseringer at give samme blødningproblemer som ASA

67 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Registreret indikation Blødningsepisoder og kirurgi hos patienter med inhibitorer over for koagulationsfaktorer (F VIII eller F IX). Senere undersøgelser har vist, at lægemidlet kan anvendes ved mange tilfælde af kritisk blødning, hvor de tidligere nævnte midler har utilstrækkelig effekt eller ikke kan anvendes.

68 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Potentielle indikationer Livstruende posttraumatisk blødning. Alvorlig postoperativ blødning, fx efter hjertekirurgi, levertransplantation og prostatektomi. Alvorlig blødning hos patienter med svær leversygdom. Alvorlig blødning hos patienter med erhvervet faktormangel på grund af produktion af faktorspecifikke antistoffer. Kritisk blødning hos patienter med alvorlig trombocytopati eller svær trombocytopeni og insufficient respons på trombocyttransfusion. Kritisk blødning under behandling med lavmolekylært heparin eller vitamin K- antagonister, hvor sufficient substitution med FFP indebærer risiko for overfyldning. Kritisk blødning under behandling med pentasakkarid eller specifikke trombininhibitorer. Forebyggelse af postoperativ blødning hos patienter, der er Jehovas Vidner.

69 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Cave Risiko for trombotiske komplikationer (ses hos 1% af hæmofilipatienter) Ringe effekt ved fibrinogenmangel fibrinogen substitueres først. Indeholder spormængder af hamster-, okse- og museprotein. Høj pris: ca kr. for 2,4 mg. Behandlingsmål Acceleration af tromboplastinmedieret koagulation.

70 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Administration NovoSeven dispenseres som injektionssubstans i hætteglas indeholdende 1,2 mg, 2,4 mg eller 4,8 mg, der opløses i medfølgende solvens (sterilt vand). Opløsningen bør normalt anvendes umiddelbart, men er holdbar i 24 timer. NovoSeven gives som intravenøs injektion/infusion og bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder blod og plasmaprodukter. Styrken af NovoSeven angives undertiden i internationale faktor VIIa-enheder (1 μg = 50 IE), men dosis anføres sædvanligvis i μg/kg. Almindelig dosis er μg/kg. Den kliniske effekt på blødningen kan vurderes efter få minutter. Biokemisk ses typisk fald i INR til <1,0. Ved utilstrækkelig klinisk effekt kan dosis gentages, indtil der er givet ca.100 μg/kg. Så høj dosis er ofte nødvendig hos patienter med koagulationsinhibitorer eller svær trombocytopeni/-pati. Hvis patienten fortsat bløder, er der kun ringe sandsynlighed for, at højere doser kan standse blødningen. Hos patienter med småkarlæsioner og/eller forbigående hæmostaseforstyrrelser er en enkelt dosis sædvanligvis tilstrækkeligt, mens patienter med permanente hæmostaseforstyrrelser ofte må have NovoSeven 3-4 gange dgl. indtil sårheling (1-2 uger). Halveringstid 2¾ time hos voksne og 1½ time hos børn. Halveringstiden forlænges ikke ved nedsat leverfunktion.

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

Hæmostase og trombose Disposition

Hæmostase og trombose Disposition tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012 Jubilæumsskrift 1 2 Dansk Hæmatologisk Selskab 40 år Indholdsfortegnelse Forord--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn Valgtillæg 2013 Vend bladet Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 12 18. OKTOBER 2013 113. ÅRGANG Mundhygiejne forebygger sygdom og død Døende med KOL

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Blandevejledninger... 19

Blandevejledninger... 19 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere