FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB"

Transkript

1 FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte

2 Normal hæmostase DET HÆMOSTATISKE SYSTEM er organismens redskab til at opretholde karsystemets integritet trombose blødning

3 Normal hæmostase NORMAL HÆMOSTASE er en dynamisk balance mellem pro- og antitrombotiske mekanismer

4 Trombocythæmmere IL-1 TNF Hæmning Prostacyklin Nitrogenoxid Aktivering af monocytære celler, induceret af endotoksin, cytokiner m.v. PF4 Aktivering ADP Frigøres fra IL-1- eller TNF-aktiverede endotelceller Tromboksan A 2 Aktiveret trombocyt Vævstromboplastin Serotonin GP IIb-IIIa Trombocytadhæsion og -aktivering GP Ib-IX von Willebrand faktor Kollagen TFPI Trombomodulin PC Koag.hæmmere Inaktiverer F VIIa F X vævstromboplastin-kompleks Proteoglycaner PCa hæmmer serinproteaser Antitrombin F Xa PS Heparinkofaktor II hæmmer trombin Protrombin F VII F VIIa F X Koagulation F IXa PF3, Ca 2+, F VIIIa F XIa F VIIIi F Vi F XIII F XIIIa F VIII F V PF3, Ca 2+, F Va Fibrinogen Koagel/ Polymeriserende fibrin Trombe Krydsbundet fibrin Trombin Plasmin F IX Kallikrein F XIIa α 2 -antiplasmin Zn 2+ F XI HMWK---- F XII---- PK HMWK---- Plasminogen Endotelskade Urokinase Prourokinase Fibrinolyse t-pa PAI-1 Kontaktaktivering Fibrinogen/- Fibrinnedbrydningsprodukter Trombocyt- PF3 GP Ib-IX Ca 2+, Zn aggregation 2+ Fibrinolysehæmmere

5 Årsager til blødning Hæmostasedefekter Trombocytdefekter Trombocytopenier Trombocytopatier Koagulationsdefekter Faktormangel Antikoagulans Hyperfibrinolyse Øget plasmindannelse Antiplasminmangel Vaskulære årsager Karsygdomme Malformationer Bindevævssygdomme Inflammatoriske tilstande Endogene Eksogene Traumer Kirurgi Andre traumer

6 Årsager til blødningstendens Medfødt blødningstendens Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget

7 Medfødt blødningstendens Koagulopati Mangel på Prævalens pr 1 mio. Arv Hæmofili A FVIII:C 50 X-bundet recessiv von Willebrands sygdom vwf 50 Autosomal dominant Hæmofili B FIX 5 X-bundet recessiv Faktor XI mangel FXI 1 Autosomal dominant Øvrige koagulopatier div. <1 -

8 Medfødt blødningstendens Andre medfødte hæmostaseforstyrrelser: Trombocytdefekter (-penier/-patier) Vaskulære malformationer f.eks. heriditær teleangiektasi (Prævalens: 150 per 1 mio.)

9 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Svær leversygdom Koag.faktor II+VII+IX+X nedsat Svær nyresygdom Von Willebrand-lignende defekt Trombocytsygdomme Trombocytopeni eller -pati Autoimmunsygdomme Kan have antistoffer mod koag.faktorer

10 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Fibrinolysebehandling Indirekte plasminogenaktivatorer Streptase Direkte plasminogenaktivatorer Actilyse, Metalyse, Rapilysin Antikoagulationsbehandling Ufraktioneret heparin Heparin Leo Lavmolekylært heparin Fragmin,Innohep,Klexane, Clivarin Pentasccharid Arixtra Vitamin K-antagonister Marevan,Marcoumar

11 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Naturlige antikoagulantia Antitrombin Atenativ, Antitrombin III Baxter Protein C Ikke-aktiveret: Ceprotin Aktiveret: Xigris Trombocythæmmere Acetylsalicylsyre Magnyl etc. ADP-receptorhæmmere Plavix Glycoproteinreceptorhæmmere ReoPro, Aggrestat, Integrillin Prostacyklinanaloger Flolan, Ilomedin

12 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Andre årsager: Dextraner Macrodex, Rheomacrodex, RescueFlow Interagerende lægemidler ved oral AK-behandling Lægemiddelinduceret trombocytopeni Induceret trombocytopeni Induceret trombocytopati

13 Skøn over prævalens af blødningstendens Medfødt blødningstendens 600 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget Vitamin K-antagonister Lavmolekylære hepariner Acetylsalicylsyre ADP-receptorhæmmere

14 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

15 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

16 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

17 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

18 Hvad gør g r man ved mistanke om BLØDNINGSTENDENS DNINGSTENDENS????? Anamnese vigtig! Spontane blødninger? Altid?/Nytilkommen? Blødning ved tidligere oper. Kvinder: menstr./fødsler Er patienten undersøgt for blødningstendens? Hvad viste undersøgelsen? Blødningsrisikoen ved det påtænkte indgreb? Litteratur: Treatment of patients with bleeding disorder. Patton LL, Ship JA. Dent Clin North Am 1994;38:465-82

19 Screening for BLØDNINGSTENDENS Standardscreening Trombocyttal Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) Faktor (II+VII+X) / INR Ved mistanke om trombocytopati suppleres med: Kapillærblødningstid Specialanalyser udføres normalt kun ved abnorm screening eller familiær blødningstendens.

20 Oversigt over hæmostasemidler.midler til topisk anvendelse Gelatinesvamp (Spongostan ) Kollagenprodukter (Avetine ) Oxycellulosegaze (Surgicel ) Adrenalongaze (Stryphnon ) Vævsklæber (Tisseel ).Kirurgisk hæmostase.transfusion af blodkomponenter Friskfrosset plasma (FFP) Trombocytpool Fibrinogenkoncentrat Andre faktorkoncentrater Faktor VIII (Haemate ) Faktor IX (Immunine ) Delvist aktiverede faktorer (Feiba ).Farmakologiske hæmostasemidler Fibrinolysehæmmende midler Aprotinin (Trasylol ) Tranexamsyre (Cyklokapron ) Protaminsulfat Vitamin K (Konakion, Menadion) Desmopressin (Octostim ).Genteknologisk fremstillede plasmaprodukter Rekombinant humant faktor VIII (Recombinate,ReFacto ) Rekombinant humant faktor IX (BeneFix ) Rekombinant humant aktiveret faktor VIIa (NovoSeven )

21 Anvendelse af fibrinklæber Fibrinklæber (Tisseel ) er virusinaktiveret trombin og fibrinogen, som leveres i en dobbeltcylindret sprøjte med én studs. Når sprøjten tømmes blandes de to komponenter og fibrinogenet polymeriserer til fibrin. Effektiv vævslim, men dyr: 1000 kr pr. ml. Trombin Fibrinogen

22 Hæmostasemidler til topisk anvendelse Indikation Overfladeblødning, primært hos patienter med normalt hæmostasesystem. Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Midlerne kan eventuelt anvendes som supplement til systemiske hæmostasemidler. Behandlingsmål Lokal hæmostaseaktivering. Administration Appliceres på de blødende flader, gerne med let kompression mod sårfladen.

23 Midler til lokal hæmostase Gelatinesvamp (Spongostan ) absorbérbar Collagenprodukter (Avetine ) absorbérbar Oxycellulosegaze (Surgicel ) absorbérbar Adrenalonkompres (Stryphnon ) ikke absorbérbar Fibrinklæber (Tisseel ) Tranexamsyre (Cyklokapron )

24 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Dansk undersøgelse: Effect of local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliacs undergoing oral surgery. Sindet-Petersen S, Stenbjerg S. J Oral Maxillofac Surg 1986:44:703-7 Tre grupper: A. Fuld faktorsubstitution + systemisk tranexamsyre B. Som A. + lokal tranexamsyre C. Faktorsubstitution til 10% + lokal tranexamsyre Undersøgelsen viste, at mundskylning med tranexamsyre var mere effektivt end systemisk behandling og tillod indgreb ved et faktorniveau på kun 10%

25 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Nyere undersøgelse: Local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliac children undergoing dental extraction. Waly NG. Egypt Dental J 1995;41:961-8 Undersøgelsen viste, at postextraktionsblødning optrådte hos: 8,4% af patienter, som fik mundskylning med tranexamsyre 75% af patienter, som ikke fik denne behandling.

26 Kirurgisk hæmostase Indikation Blødning fra større kar, fx efter traume eller operativt indgreb. Ved kraftig postoperativ blødning, hvor der ikke findes tegn på generel blødningstendens, og hvor hæmostasescreening er forenelig med almindelig postoperativ status, må man have mistanke om "kirurgisk blødning". Cave Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Behandlingsmål Lukning af blødende kar. Peroperativ blødning Hvis der ved (re)operation findes diffus blødning i operationsfeltet, skal der foretages akut screening for hæmostasedefekter.

27 Friskfrosset plasma (FFP) Indikationer Mangel på koagulationsfaktorer. Cave Overfyldning lungeødem ved store doser Risiko for transfusionsreaktion Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Behandlingsmål Substitution af koagulationsfaktorer. Blødning på grund af koagulopati er usandsynlig, når alle koagulationsfaktorer 0,4 IE/ml (40%).

28 Friskfrosset plasma (FFP) Administration Leveres i portioner af ca. 300 ml. Infusion af 5 ml/kg vil medføre en stigning i alle koagulationsfaktorerne på ca 0,1 IE/ml (~10%) forudsat, at der ikke samtidig sker et tab af koagulationsfaktorer. Typisk gives ml/kg. Infusionen kan gentages, hvis behandlingsmålet ikke er nået, og hvis patienten ikke frembyder tegn på overloading eller andre behandlingskomplikationer.

29 Friskfrosset plasma (FFP) Koagulationsfaktorerne har forskellige halveringstider Faktor I (fibrinogen): 72 timer Faktor II (protrombin): 72 timer Faktor V: 36 timer Faktor VII: 5 timer Faktor VIII: 12 timer Faktor IX: 20 timer Faktor X: 40 timer Faktor XI: 52 timer Faktor XIII: 2 uger

30 Trombocytpool Indikationer (Middel)svær trombocytopeni/-pati Cave Risiko for transfusionsreaktion Risiko for immunisering og faldende effekt af senere transfusioner Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP Behandlingsmål Med normalt fungerende trombocytter vil et trombocyttal på 20 x 10 9 /l i reglen være tilstrækkeligt til at opnå hæmostase, men ved vedvarende blødning må man stile efter at bringe trombocyttallet op på 50 x 10 9 /l. Administration En pose trombocytpool fremstilles af 4 portioner donortrombocytter. Infusion af en pose trombocytpool forventes hos patienter uden trombocytantistoffer at medføre en stigning i trombocyttallet på 5-10 x 10 9 /l, men multitransfunderede patienter kan have så høj antitstoftiter, at trombocytterne elimineres næsten lige så hurtigt som de infunderes. Halveringstid Minutter til ca. 5 dage, afhængigt af tilstedeværende antistoffer.

31 Fibrinogenkoncentrat Indikationer Fibrinogenmangel på grund af nedsat syntese eller øget nedbrydning. Cave Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Udlevering Ikke markedsført i Danmark. Koagulationslaboratoriet, KAS Gentofte, har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at anvende fibrinogenkoncentratet Haemocomplettan HS fra Aventis Behandlingsmål Stigning i fibrinogenkoncentrationen til 3 μmol/l, hvilket er tilstrækkeligt til normal hæmostase. Administration Hvis fibrinogenkoncentrationen kun ligger lidt under 3 μmol/l, gives FFP. Fibrinogenkoncentrat anvendes kun ved mere udtalt fibrinogenmangel. Infusion af 2 gram Haemocomplettan HS kan forventes at medføre en stigning i plasmafibrinogenkoncentrationen på 1-2 μmol/l. Halveringtid Ca. 3 døgn ved normal fibrinogenelimination.

32 Fibrinolysehæmmere Indikationer Blødning, hvor høj fibrinolyseaktivitet kan antages at spille en rolle for blødningstendensen, d.v.s. efter prostatektomi, ved vaginal blødning i forbindelse med placentaløsning, hos patienter med plasminogenaktivatorproducerende tumorer, og ved alvorlig blødning umiddelbart efter større traume eller kirurgisk indgreb. Cave Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP. Risiko for ureterobstruktion ved behandling af blødning i øvre urinveje Risiko for cerebralt infarkt + ødem ved behandling af subarachnoidalblødning. Behandlingsmål Elimination af øget fibrinolyseaktivitet. Lægemidler Tranexamsyre (Cyklokapron ) hæmmer kompetitivt binding af plasminogen og plasmin til fibrin. Aprotinin (Trasylol ) er en serinproteasehæmmer, som primært hæmmer plasmin, mens koagulationsfaktorerne påvirkes i mindre grad.

33 Fibrinolysehæmmere Administration Inj. tranexamsyre (Cyklokapron ) 1 g i.v.; kan gentages hver time, eller inj. aprotinin (Trasylol ) 0,5 2 mio KIE langsomt i.v. Ved blødning i forbindelse med lokal høj fibrinolyseaktivitet kan man med fordel anvende Cyklokapron som topisk behandling, fx mundskylning ved mundblødning, som spray før næsetamponade etc. Behandling med FFP eller fibrinogenkoncentrat vil ofte være indiceret, men bør først gives, efter at den fibrinolysehæmmende behandling er indledt. Oftest anvendes Cyklokapron, som er billigst, og som også kan administreres peroralt. Ved mistanke om DIC foretrækkes Trasylol, som både reducerer fibrinolyse- og koagulationsaktiviteten. Halveringstid Tranexamsyre (Cyklokapron ): 90 minutter. Aprotinin (Trasylol ): 45 minutter.

34 Protaminsulfat Indikationer Antidot til heparin, fx efter hjertekirurgi eller accidentiel heparinoverdosering. Protaminsulfat neutraliserer kun den trombinhæmmende virkning af heparin, ikke den anti-xa hæmmende virkning. Protaminsulfat her derfor begrænset effekt på blødning, der skyldes overdosering med lavmolekylære hepariner, og ingen effekt på pentasaccharid-induceret blødning, idet pentasaccharider alene har anti-xa hæmmende virkning. Cave Hurtig i.v. injektion giver blodtryksfald Overdosering medfører blødningstendens Behandlingsmål Neutralisering af heparin, så APTT bliver lavest mulig.

35 Protaminsulfat Administration Protaminsulfat leveres som injektionsvæske 10 mg/ml i hætteglas. Injektionsvæsken gives langsomt i.v.: 1 ml neutraliserer 1000 IE heparin. Der gives en dosis af protaminsulfat, der svarer til neutralisering af ca. halvdelen af den mængde heparin, der er givet inden for det sidste par timer. Alternativt beregnes protamindosis ved protamintitrering. Simpel protamintitrering kan ske ved at undersøge, om tilsætning af 1 dråbe (20 μl) protaminsulfat til 10 ml blod i et tørglas forkorter tiden til spontan koagulation af blodet. Hvis det er tilfældet, gives mg protaminsulfat i.v. over 10 minutter. Hvis blodet ikke koagulerer, er der tale om protamin-overdosering eller anden koagulationsdefekt. En mere præcis protamintitrering kan foretages i koagulationslaboratorier. Da protaminsulfat har kortere halveringstid end heparin, kan restheparin i patienten undertiden være årsag til sen blødning efter operation i ekstrakorporal cirkulation. Hvis blødning skyldes behandling med lavmolekylært heparin, kan man forsøge at bringe blødningen til standsning ved administration af protaminsulfat i samme doser som ved ufraktioneret heparin. Halveringstid: 5 minutter.

36 Desmopressin (Octostim ) Indikationer Forebyggelse og behandling af blødning hos patienter med mild hæmofili A eller mild von Willebrand s sygdom. Cave Medfører væskeretinering. Væskeindtaget bør derfor være beskedent 4-6 timer efter adminstrationen. Bør ikke anvendes til patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens eller polydipsi. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, diuretisk behandling og ved risiko for øget intrakranielt tryk. Behandlingsmål Stigning i plasmakoncentrationen af faktor VIII og von Willebrand faktor.

37 Desmopressin (Octostim ) Administration Gives som næsespray: 1 pust (150 μg) i hvert næsebor 30 minutter før kirurgisk indgreb. Efter første inhalation stiger plasmakoncentrationen af von Willebrand fakrtor med ca. 200% og faktor VIII med ca. 400%. Dosis kan gentages hver 12. time, men med stadig ringere effekt efter hver inhalation. Behandlingen medfører øget frigørelse af plasminogenaktivator og kombineres derfor ofte med tranexamsyre. Halveringstid 3,5 timer ved normal nyrefunktion.

38 Vitamin K Indikationer Mangel på vitamin K. Antidot til vitamin K-antagonister. Cave Stigningen i de vitamin K-afhængige faktorer kommer først flere timer efter indgift af vitamin K. Behandlingsmål Øgning af produktionen af vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer hos patienter med primær eller vitamin K-antagonist-induceret vitamin K- mangel. Blødning på grund af mangel på vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer er usandsynlig, når INR <1,5.

39 Vitamin K Administration Indgift af 10 mg vitamin K, intravenøst (Konakion ) eller peroralt (Menadion), vil normalt kunne neutralisere effekten af vitamin K- antagonister i løbet af ½ - 1½ døgn med maksimal virkning efter 1½ døgn. Da effekten er langsomt indsættende, er vitamin K er uegnet til akut behandling af blødningskomplikationer hos patienter i oral antikoagulationsbehandling. Ved elektiv kirurgi på patienter i oral AKbehandling kan man forbigående nedregulere INR under fortsat AKbehandling ved bestemmelse af INR 2 døgn præoperativt og oral indgift af en beregnet dosis vitamin K 36 timer før operationen. Dosis beregnes af formlen: Dosis af vitamin K i mg = x (ønsket INR/aktuel INR). Halveringstid 3 dage.

40 Patienter i antikoagulationsbehandling Patienter i AK-behandling er ikke blot patienter med en påført blødningstendens Det er patienter, som primært har en øget risiko for blodpropsygdom Ved planlagte operative indgreb må risikoen for blødningskomplikation under opretholdt AK-behandling derfor afvejes mod risikoen for tromboembolisk komplikation ved ophævet AK-behandling Kodeord: RISIKOVURDERING

41 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (I) Hvis en patient i AK-behandling skal have fortaget en invasiv procedure, skal en række risici afvejes mod hinanden: 1. Risikoen for alvorlige følger efter blødningskomplikation ved indgreb under aktiv AK-behandling over for risikoen for tromboemboliske sequelae ved indgreb under afbrudt behandling. 2. Risikoen for ugunstigt forløb ved udsættelse af et indgreb til ophør med temporær AK-behandling over for risikoen for komplikationer ved udførelse af indgrebet straks. 3. Risikoen for ugunstigt forløb ved at vælge en non-invasiv (men måske mindre sikker eller effektiv) metode fremfor den planlagte invasive procedure

42 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (II) Risikoen for blødningskomplikationer i forbindelse med en invasiv procedure afhænger primært af INR og procedurens art, mens risikoen for tromboemboliske komplikationer først og fremmest afhænger af patientens grundmorbus. Ved pause med AK-behandling vil patienter med mekaniske hjerteklapper generelt have højere tromboembolisk risiko end andre patienter i AKbehandlling. Hos disse patienter er det derfor vigtigt, at en eventuel pause bliver så kort som muligt, og at INR ikke nedsættes mere end højest nødvendigt for indgrebet. Modsat vil patienter med atrieflimren kun have ringe risiko for tromboembolisk komplikation ved pause i AK-behandlingen, og disse patienter bør derfor ikke udsættes for unødig risiko for blødning ved indgreb under aktiv AK-behandling eller efter utilstrækkelig pause til passende fald i INR.

43 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (III) Patienter, som er i AK-behandling for venøs tromboembolisk sygdom, har betydelig risiko for progression af den tromboemboliske proces, hvis der holdes pause med AK-behandlingen inden for de første 1-2 måneder efter trombosens opståen. Hos disse patienter bør invasive procedurer inden for de første måneder derfor udsættes, med mindre akut eller subakut intervention skønnes indiceret. Hvis det skønnes nødvendigt at gennemføre den invasive procedure under de første måneders AK-behandling, bør patienten under pausen med oral AK-behandling have heparin, hvor dosis nedreguleres fra terapeutisk dosis til profylaksedosis i forbindelse med indgrebet. Indgrebet udføres tidligst 12 timer efter sidste terapeutiske dosis af heparinpræparatet. Profylaksedosis gives 6-8 timer efter indgrebet.

44 Virkning af vitamin K- antagonister (I) Vitamin K er nødvendig for dannelsen af koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X Vitamin K-antagonister hæmmer kroppens regeneration af vitamin K og hæmmer derved dannelsen af de nævnte faktorer

45 Virkning af vitamin K- antagonister (II) NADH Vitamin K NAD Reduceret vitamin K Vitamin K- antagonister O 2 Vitamin K reduktase Vitamin K epoxid O H H N C C CH 2 CH 2 COOH Glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor (PIVKA-faktor) CO 2 Karboksylase O H H N C C HOOC CH 2 CH COOH γ-karboksyleret glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor

46 Analyser til monitorering af AK-behandling (I) Effekten af VKA på koagulationssystemet kan undersøges ved bestemmelse af det eksterne koagulationssystems funktion. Princippet ved analysen er, at faktor VII i blodprøven aktiveres ved tilsætning af vævstromboplastin (engelsk: tissue factor). Vævstromboplastin Faktor X Faktor V Protrombin Faktor Xa Fibrinogen Faktor VII Faktor VIIa Trombin Fibrin Da der i processen indgår tre vitamin K-afhængige faktorer, vil tiden til fibrindannelse (protrombintiden) være meget følsom for koncentrationen af vitamin K-afhængige faktorer. VKA-behandling vil forlænge protrombintiden. Vitamin K-afhængige faktorer: Proenzym Aktiveret faktor

47 Analyser til monitorering af AK-behandling (II) Protrombintiden (PT) er det antal sekunder, som det tager for en blodprøve at koagulere efter tilsætning af vævstromboplastin. PT var den analyse, som man oprindeligt brugte til kontrol af AK-behandling, idet man under behandlingen stilede efter 2-3 gange forlængelse af normal PT. Alle senere analysemetoder (f.eks.: PP, faktor(ii+vii+x) og INR) er modifikationer af PT.

48 Analyser til monitorering af AK-behandling (III) PT Eksterne gren F VII F(II+VII+X) I mange år har det i Danmark været almindeligt at omregne protrombintiden til faktorkoncentration (faktor(ii+vii+x)). Problem: Samme blodprøve kunne give vidt forskellige resultater ved undersøgelse i forskellige laboratorier.

49 Analyser til monitorering af AK-behandling (IV) Omregning af PT til relativ faktorkoncentration har stort set kun været anvendt i Skandinavien. I næsten alle andre lande har man ved kontrol af AK-behandling anvendt PT-ratio: PT Patient /PT Normal. Da man skulle udvikle en forbedret metode til kontrol af AK-behandling, skete det ved ækvilibrering af PT-ratio over for en international standard. Ved ækvilibreringen korrigeres både for forskelle i tromboplastinreagensernes og analyseinstrumenternes følsomhed. Den korrigerede ratio har fået betegnelsen INR (International Normaliseret Ratio)

50 Analyser til monitorering af AK-behandling (V) INR er i løbet af de sidste tyve år gradvis blevet taget i brug verden over som den bedst egnede metode til kontrol af AK-behandling. INR = (PT patient /PT normal ) ISI International Sensitivitets Indeks

51 Anvendelse af INR Mitralklapprotese, Terapeutisk niveau Aortaklapprotese+risikofaktorer 2,5 3,5 Andre indikationer 2,0 3,0

52 Anvendelse af INR INR-niveau Blødningstendens <1,5 Normal 1,5-2,0 Let; de fleste operationer kan udføres 2,1-3,0 Moderat; kræver overskueligt oper.felt 3,1-4,0 Middelsvær; operation frarådes >4,0 Svær; operation kun på vital indikation

53 Operation på patienter i AKbehandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? JA NEJ

54 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sygehistorie: 48-årig kvinde med mitralklapsprotese får af sin tandlæge besked på at holde pause med Marevan i en uge inden en tandekstraktion. Efter fem dages pause med Marevan mister patienten pludselig synet på højre øje. Øjenundersøgelse viser emboli i a. centralis retinae dxt.

55 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Tandbehandling kan normalt udføres under opretholdt AK-behandling Man bør dog sikre sig, at INR ikke er over terapeutisk niveau Lokalbehandling med tranexamsyre anbefales Souto et al. J Maxillofac Surg 1996;54:27-32

56 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sindet-Pedersen et al.: Hemostatic effect of tranexamic acid mouthwash in anticoagulant-treated patients undergoing oral surgery. N Engl J Med 1989;320: ptt.: Tranexamsyre 10 ml 5%-opløsning, mundskylning 4 gange dgl. i en uge 20 ptt.: Mundskylning med placebo Postoperativ blødning: 1 af 19 tranexamsyrebehandlede 10 af 20 placebobehandlede

57 Operation af patienter i AK-behandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? Atrieflimren Venetrombose Hjerteklapprotese JA MÅSKE NEJ

58 Anvendelse af AK-behandling 2001: Ca patienter i Danmark Atrieflimren VTE Mek.hjerteklapper Andre

59 Pause med AK-behandling Fald i INR-enheder per dag Marevan 0,5 1,0 Marcoumar 0,1 0,3

60 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR Hvis patienten er i Marevanbehandling, afventes spontant fald i INR til subterapeutisk niveau, dvs Pause med Marevan i 2-4 dage Længst pause hos patienter, der får lav dosis (median dosis er omkring 5 mg dgl.) Hvis patienten får Marcoumar, vælger man til patienten med lav tromboserisiko at holde ca. 1 uges pause, og til patienter med høj tromboserisiko at neutralisere behandlingen med en beregnet dosis K-vitamin.

61 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR INR bestemmes 36 timer før det planlagte indgreb. Man finder fx: 3,0 Ønsket INR, fx: 1,5 Dosis af vitamin K bestemmes af følgende formel: Vit. K-dosis i mg = * (ønsket INR / aktuel INR) Under hele forløbet skal patienten tage sin planlagte daglige vedligeholdelsesdosis! Derved kommer patienten hurtigere i terapeutisk niveau efter indgrebet

62 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling AK-behandling kan neutraliseres ved indgift af vitamin K Virkningen af vitamin K indsætter langsomt Begyndende virkning ses efter ca. 6 timer, men fuld effekt ses først efter halvandet døgn! Hvis akut operation er påkrævet, må der derfor gives plasmainfusion for hurtigt at ophæve virkningen af AK-behandlingen.

63 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling Dosis af friskfrosset plasma: 15 ml/kg Ved svær hjerteinsufficiens eller ekstrem INR (>6): Udskiftningstransfusion Protrombinkomplekspræparat NovoSeven

64 Dysregulering af AK-behandling efter operationer De fleste analgetika øger effekten af vitamin K-antagonister Bredspektrede antibiotika og svampemidler kan øge virkningen af vitamin K-antagonister Nedsat fødeintagelse efter operation kan også nødvendiggøre reduktion af dosis af AK-medicin

65 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko ASA giver en irreversibel hæmning af trombocytternes evne til at danne tromboxan En enkelt dosis ASA (>50 mg) vil derfor påvirke trombocytfunktionen, indtil samtlige trombocytter er udskiftet (10 dage) Indtagelse af ASA medfører en fordobling af risikoen for blødningskomplikationer hos: Ikke-kirurgiske patienter Patienter, som gennemgår hjerteoperation Fødende kvinder

66 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko Behandlling med ASA bør generelt undgås i forbindelse med kirurgiske indgreb Undtagelse: Patienter med iskæmiske sygdomme, hvor tromboseprofylakse med ASA er indiceret NSAID af typen cox-1-hæmmere giver reversibel hæmning af trombocytterne og må formodes ved gentagne doseringer at give samme blødningproblemer som ASA

67 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Registreret indikation Blødningsepisoder og kirurgi hos patienter med inhibitorer over for koagulationsfaktorer (F VIII eller F IX). Senere undersøgelser har vist, at lægemidlet kan anvendes ved mange tilfælde af kritisk blødning, hvor de tidligere nævnte midler har utilstrækkelig effekt eller ikke kan anvendes.

68 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Potentielle indikationer Livstruende posttraumatisk blødning. Alvorlig postoperativ blødning, fx efter hjertekirurgi, levertransplantation og prostatektomi. Alvorlig blødning hos patienter med svær leversygdom. Alvorlig blødning hos patienter med erhvervet faktormangel på grund af produktion af faktorspecifikke antistoffer. Kritisk blødning hos patienter med alvorlig trombocytopati eller svær trombocytopeni og insufficient respons på trombocyttransfusion. Kritisk blødning under behandling med lavmolekylært heparin eller vitamin K- antagonister, hvor sufficient substitution med FFP indebærer risiko for overfyldning. Kritisk blødning under behandling med pentasakkarid eller specifikke trombininhibitorer. Forebyggelse af postoperativ blødning hos patienter, der er Jehovas Vidner.

69 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Cave Risiko for trombotiske komplikationer (ses hos 1% af hæmofilipatienter) Ringe effekt ved fibrinogenmangel fibrinogen substitueres først. Indeholder spormængder af hamster-, okse- og museprotein. Høj pris: ca kr. for 2,4 mg. Behandlingsmål Acceleration af tromboplastinmedieret koagulation.

70 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Administration NovoSeven dispenseres som injektionssubstans i hætteglas indeholdende 1,2 mg, 2,4 mg eller 4,8 mg, der opløses i medfølgende solvens (sterilt vand). Opløsningen bør normalt anvendes umiddelbart, men er holdbar i 24 timer. NovoSeven gives som intravenøs injektion/infusion og bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder blod og plasmaprodukter. Styrken af NovoSeven angives undertiden i internationale faktor VIIa-enheder (1 μg = 50 IE), men dosis anføres sædvanligvis i μg/kg. Almindelig dosis er μg/kg. Den kliniske effekt på blødningen kan vurderes efter få minutter. Biokemisk ses typisk fald i INR til <1,0. Ved utilstrækkelig klinisk effekt kan dosis gentages, indtil der er givet ca.100 μg/kg. Så høj dosis er ofte nødvendig hos patienter med koagulationsinhibitorer eller svær trombocytopeni/-pati. Hvis patienten fortsat bløder, er der kun ringe sandsynlighed for, at højere doser kan standse blødningen. Hos patienter med småkarlæsioner og/eller forbigående hæmostaseforstyrrelser er en enkelt dosis sædvanligvis tilstrækkeligt, mens patienter med permanente hæmostaseforstyrrelser ofte må have NovoSeven 3-4 gange dgl. indtil sårheling (1-2 uger). Halveringstid 2¾ time hos voksne og 1½ time hos børn. Halveringstiden forlænges ikke ved nedsat leverfunktion.

Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning

Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning Jørn Dalsgaard Nielsen, Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte, 2900 Hellerup Definition Ved kritisk

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Forfattere: Jørn Dalsgaard Nielsen, Birthe Søgaard Andersen, Karsten Nørgaard-Andersen, J. Michael Hasenkam og Jørgen Ingerslev Arbejdsgruppe: Birthe

Læs mere

Undersøgelse for blødningsforstyrrelser

Undersøgelse for blødningsforstyrrelser Undersøgelse for blødningsforstyrrelser Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Perorale antikoagulantia

Perorale antikoagulantia Klinisk brug af antikoagulantia: VKA vs NOAC Perorale antikoagulantia Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, ph.d., FESC Hjertesygdomme, AUH, Skejby Vitamin-K antagonister: Warfarin (Marevan ) Phenprocoumon

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Octaplex - ved blødninger - akut revertering af vitamin K-antagonist (VKA)- behandling

Octaplex - ved blødninger - akut revertering af vitamin K-antagonist (VKA)- behandling Octaplex - ved blødninger - akut revertering af vitamin K-antagonist (VKA)- behandling Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1.0, udkast september 2014 Forfattere Jørn Dalsgaard Nielsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases)

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital 06/10/17 1 Disposition

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Redaktionsgruppe: Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen Enhed for Trombose & Hæmostase, Hæmatologisk Klinik 4, afsnit 4222 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100

Læs mere

Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: 1

Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: 1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xigris 20 mg pulver til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder: Drotrecogin alfa (aktiveret): 2 mg/ml

Læs mere

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Region Hovedstaden. Antitrombotisk medicin, TEG og Multiplate. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM

Region Hovedstaden. Antitrombotisk medicin, TEG og Multiplate. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM Antitrombotisk medicin, TEG og Multiplate Påvirkning af TEG og Multiplate hos patienter i antitrombotisk behandling. Medicin TEG Multiplate Supplér med Koagulationshæmmere Vit. K antagonister (Marevan,

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Trombocythæmmere & Antikoagulantia

Trombocythæmmere & Antikoagulantia Trombocythæmmere & Antikoagulantia Aterotrombose = hyppigste dødsårsag! Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., FESC Fagområdespecialist i Trombose & Hæmostase Hjertesygdomme, Aarhus

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel Bilag III Produktresume, etikettering og indlægsseddel 11 PRODUKTRESUME 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemidler, der indeholder tranexamsyre [Se bilag I - Udfyldes nationalt] 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI

Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI Instruksdokument Senest revideret d. 10 01 2015 Forfattere: Dorte Damgaard og Sidsel Thorup Thomsen Referenter: Helle Iversen og Claus Z. Simonsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 9. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6261 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haemate 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hætteglas

Læs mere

Genvej til indhold. Formål. Målgrupper og anvendelsesområde. Definitioner. Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK)

Genvej til indhold. Formål. Målgrupper og anvendelsesområde. Definitioner. Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK) Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK) Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1.0, UDKAST, marts 2015 Forfattere AK udvalget under RLK Gældende fra Fagligt

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products BILAG I PRODUKTRESUME 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel: (+44-171) 418 84 00 Fax: (+44-171) 418 84 16 E_Mail: mail@emea.eudra.org

Læs mere

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Octocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 5 mg fondaparinuxnatrium

Læs mere

Undersøgelse for trombofili

Undersøgelse for trombofili Undersøgelse for trombofili Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007 TBL Ophør

Læs mere

Et kirurgisk indgreb i mundhulen er hos alle patienter

Et kirurgisk indgreb i mundhulen er hos alle patienter VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel ABSTRACT Antitrombotisk behandling i tandlægepraksis Antallet af patienter i antitrombotisk behandling er stigende, og behandlingen omfatter hovedgrupperne antikoagulerende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Rolf Blauenfeldt og Troels Wienecke Referenter: Grethe Andersen Godkender: Claus Z Simonsen,

Læs mere

Baggrundsnotat Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren.

Baggrundsnotat Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Baggrundsnotat Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Fagudvalget under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til baggrundsnotat

Læs mere

Videnskabelige konklusioner

Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ophævelse af suspenderingen og ændring af markedsføringstilladelserne for lægemidler indeholdende aprotinin fremlagt af EMA 8 Videnskabelige konklusioner

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

Historisk. Baggrundsnotatet omfatter udelukkende nye patienter, og behandlingstiden er begrænset til 12 måneder for ADP-receptor blokkere.

Historisk. Baggrundsnotatet omfatter udelukkende nye patienter, og behandlingstiden er begrænset til 12 måneder for ADP-receptor blokkere. Baggrundsnotat for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Blødningsdefekter kan klassificeres som koagulationsdefekter,

Blødningsdefekter kan klassificeres som koagulationsdefekter, VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel ABSTRACT Behandling af patienter med medfødte koagulationsdefekter Hæmofili og von Willebrands sygdom er medfødte koagulationsdefekter, og den mest almindelige er von Willebrands

Læs mere

Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer

Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer ATE kursus, DSTH 6. oktober 2017 Christine Lodberg Hvas læge, ph.d. Disposition Tromber særligt ved de kritisk syge Profylakse HIT Case Kvinde, 36 år,

Læs mere

Warfarin (Marevan ) er det mest anvendte orale

Warfarin (Marevan ) er det mest anvendte orale VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel ABSTRACT Håndtering af blødning med tranexamsyre 5 % ved orale antitrombotika og dento-alveolær kirurgi Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis I takt med at

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation

Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation Sygehus Sønderjylland - Ortopædkirurgi SHS - 2 Generelle/tværgående dokumenter Ortopædkirurgi SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation Niveau:

Læs mere

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus.

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1 April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1. Oversigt 2. Undersøgelsen 3. Udrensningsprocedure 4. Henvisningen 5. Marevan, Plavix

Læs mere

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital Lever cirrose og AK behandling Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital CASE 66 år mand Alkoholbetinget lever cirrose, diabetes type 2,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang v. Eigil Vejergang 1. Den normalfysiologiske hæmostase...2 1.1 Karfunktioner...3 1. 2 Trombocytfunktioner...5 1. 2. 1 Adhæsion og aktivering...7 1. 2. 2 Release og aggregation...9 1. 3 Koagulationssystemet...12

Læs mere

Baggrundsnotat for lægemidler til trombocythæmning hos Patienter med Cardiologiske Lidelser: Stabil Iskæmisk Hjertesygdom

Baggrundsnotat for lægemidler til trombocythæmning hos Patienter med Cardiologiske Lidelser: Stabil Iskæmisk Hjertesygdom Baggrundsnotat for lægemidler til trombocythæmning hos Patienter med Cardiologiske Lidelser: Stabil Iskæmisk Hjertesygdom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Kombinationsbehandling

Kombinationsbehandling Kombinationsbehandling Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., FESC Fagområdespecialist i Trombose & Hæmostase Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby Flerstof-antitrombotisk

Læs mere

lingsindikation med antitrombotiske stoffer. I det følgende anvendes forkortelsen AF hos patienter med en oplagt valvulær

lingsindikation med antitrombotiske stoffer. I det følgende anvendes forkortelsen AF hos patienter med en oplagt valvulær Effekt Bivirkninger pris = Rationel Farmakoterapi Rationel Farmakoterapi Juni 2013 5 Antitrombotisk behandling ved atrieflimren Af Steen Husted* og Axel Brandes** Atrieflimen (AF) er den hyppigst forekommende

Læs mere

Der foretages i tandlægepraksis en række indgreb,

Der foretages i tandlægepraksis en række indgreb, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hæmostatika i tandlægepraksis Blødning i forbindelse med kirurgiske indgreb i mundhulen er almindeligt forekommende, og oftest er der tale om ukomplicerede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME NovoSeven 1. Produktets navn NovoSeven 2. Kvalitativ komposition Rekombinant Koagulationsfaktor VIIa (rfviia). Humant FVII er blevet klonet og udtrykt i Baby Hamster Nyre Celler (BHK

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

18. oktober 2013 PRODUKTRESUMÉ. for. Fragmin, injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte

18. oktober 2013 PRODUKTRESUMÉ. for. Fragmin, injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte Produktinformation for Fragmin (Dalteparin) Injektionsvæske engangsspr. 12.500 og 25.000 anti-xa ie/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 42 04 71 00 10 04 42 04 97

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE

HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE Formålet med sessionen er, at give mulighed for at drøfte hjertekarbehandlingen med andre klinik-ansatte. Underviseren, der er praktiserende læge, vil forsøge at formidle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoSeven 1 mg (50 KIE) - pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING NovoSeven markedsføres som pulver og solvens

Læs mere

Hæmostase og trombose Disposition

Hæmostase og trombose Disposition tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG 6000 enheder Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tenecteplase

Læs mere

Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved

Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte (0,3 ml) indeholder

Læs mere

Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen

Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen Rationel erstatning af blodtab Kriterier, pejlemærker, tips og tricks, herunder fornuftig logistik på stuen Jakob Stensballe Afdelingslæge, ph.d. Anæstesi og operationsklinikken, HOC & Transfusionsmedicinsk

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse. Hver ampul med 1 ml indeholder 100 mg tranexamsyre.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse. Hver ampul med 1 ml indeholder 100 mg tranexamsyre. 4. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Novoseven til ukontrollabel post partum blødning Supplement til guideline om Postpartum blødning 2003

Novoseven til ukontrollabel post partum blødning Supplement til guideline om Postpartum blødning 2003 Novoseven til ukontrollabel post partum blødning Supplement til guideline om Postpartum blødning 2003 Birgit Bødker (tovholder), Lone Hvidman, Lars Høj, Jens Langhoff-Roos, Birgitte Bruun Nielsen Benny

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. Novastan 100 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. Novastan 100 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning PRODUKTRESUMÉ 0. D.SP.NR. 22849 1. LÆGEMIDLETS NAVN Novastan 100 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren.

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Fagudvalget under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere