FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB"

Transkript

1 FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte

2 Normal hæmostase DET HÆMOSTATISKE SYSTEM er organismens redskab til at opretholde karsystemets integritet trombose blødning

3 Normal hæmostase NORMAL HÆMOSTASE er en dynamisk balance mellem pro- og antitrombotiske mekanismer

4 Trombocythæmmere IL-1 TNF Hæmning Prostacyklin Nitrogenoxid Aktivering af monocytære celler, induceret af endotoksin, cytokiner m.v. PF4 Aktivering ADP Frigøres fra IL-1- eller TNF-aktiverede endotelceller Tromboksan A 2 Aktiveret trombocyt Vævstromboplastin Serotonin GP IIb-IIIa Trombocytadhæsion og -aktivering GP Ib-IX von Willebrand faktor Kollagen TFPI Trombomodulin PC Koag.hæmmere Inaktiverer F VIIa F X vævstromboplastin-kompleks Proteoglycaner PCa hæmmer serinproteaser Antitrombin F Xa PS Heparinkofaktor II hæmmer trombin Protrombin F VII F VIIa F X Koagulation F IXa PF3, Ca 2+, F VIIIa F XIa F VIIIi F Vi F XIII F XIIIa F VIII F V PF3, Ca 2+, F Va Fibrinogen Koagel/ Polymeriserende fibrin Trombe Krydsbundet fibrin Trombin Plasmin F IX Kallikrein F XIIa α 2 -antiplasmin Zn 2+ F XI HMWK---- F XII---- PK HMWK---- Plasminogen Endotelskade Urokinase Prourokinase Fibrinolyse t-pa PAI-1 Kontaktaktivering Fibrinogen/- Fibrinnedbrydningsprodukter Trombocyt- PF3 GP Ib-IX Ca 2+, Zn aggregation 2+ Fibrinolysehæmmere

5 Årsager til blødning Hæmostasedefekter Trombocytdefekter Trombocytopenier Trombocytopatier Koagulationsdefekter Faktormangel Antikoagulans Hyperfibrinolyse Øget plasmindannelse Antiplasminmangel Vaskulære årsager Karsygdomme Malformationer Bindevævssygdomme Inflammatoriske tilstande Endogene Eksogene Traumer Kirurgi Andre traumer

6 Årsager til blødningstendens Medfødt blødningstendens Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget

7 Medfødt blødningstendens Koagulopati Mangel på Prævalens pr 1 mio. Arv Hæmofili A FVIII:C 50 X-bundet recessiv von Willebrands sygdom vwf 50 Autosomal dominant Hæmofili B FIX 5 X-bundet recessiv Faktor XI mangel FXI 1 Autosomal dominant Øvrige koagulopatier div. <1 -

8 Medfødt blødningstendens Andre medfødte hæmostaseforstyrrelser: Trombocytdefekter (-penier/-patier) Vaskulære malformationer f.eks. heriditær teleangiektasi (Prævalens: 150 per 1 mio.)

9 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Svær leversygdom Koag.faktor II+VII+IX+X nedsat Svær nyresygdom Von Willebrand-lignende defekt Trombocytsygdomme Trombocytopeni eller -pati Autoimmunsygdomme Kan have antistoffer mod koag.faktorer

10 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Fibrinolysebehandling Indirekte plasminogenaktivatorer Streptase Direkte plasminogenaktivatorer Actilyse, Metalyse, Rapilysin Antikoagulationsbehandling Ufraktioneret heparin Heparin Leo Lavmolekylært heparin Fragmin,Innohep,Klexane, Clivarin Pentasccharid Arixtra Vitamin K-antagonister Marevan,Marcoumar

11 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Naturlige antikoagulantia Antitrombin Atenativ, Antitrombin III Baxter Protein C Ikke-aktiveret: Ceprotin Aktiveret: Xigris Trombocythæmmere Acetylsalicylsyre Magnyl etc. ADP-receptorhæmmere Plavix Glycoproteinreceptorhæmmere ReoPro, Aggrestat, Integrillin Prostacyklinanaloger Flolan, Ilomedin

12 Erhvervet blødningstendens Medikamentelt betinget Andre årsager: Dextraner Macrodex, Rheomacrodex, RescueFlow Interagerende lægemidler ved oral AK-behandling Lægemiddelinduceret trombocytopeni Induceret trombocytopeni Induceret trombocytopati

13 Skøn over prævalens af blødningstendens Medfødt blødningstendens 600 Erhvervet blødningstendens Sygdomsbetinget Medikamentelt betinget Vitamin K-antagonister Lavmolekylære hepariner Acetylsalicylsyre ADP-receptorhæmmere

14 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

15 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

16 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

17 Blødningstendens Afhængighed af blodets sammensætning Trombocyttal (mia/l) <10 Koag.faktorer (%) <5 Grad af blødningstendens Normal Normal Let Moderat Svær

18 Hvad gør g r man ved mistanke om BLØDNINGSTENDENS DNINGSTENDENS????? Anamnese vigtig! Spontane blødninger? Altid?/Nytilkommen? Blødning ved tidligere oper. Kvinder: menstr./fødsler Er patienten undersøgt for blødningstendens? Hvad viste undersøgelsen? Blødningsrisikoen ved det påtænkte indgreb? Litteratur: Treatment of patients with bleeding disorder. Patton LL, Ship JA. Dent Clin North Am 1994;38:465-82

19 Screening for BLØDNINGSTENDENS Standardscreening Trombocyttal Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) Faktor (II+VII+X) / INR Ved mistanke om trombocytopati suppleres med: Kapillærblødningstid Specialanalyser udføres normalt kun ved abnorm screening eller familiær blødningstendens.

20 Oversigt over hæmostasemidler.midler til topisk anvendelse Gelatinesvamp (Spongostan ) Kollagenprodukter (Avetine ) Oxycellulosegaze (Surgicel ) Adrenalongaze (Stryphnon ) Vævsklæber (Tisseel ).Kirurgisk hæmostase.transfusion af blodkomponenter Friskfrosset plasma (FFP) Trombocytpool Fibrinogenkoncentrat Andre faktorkoncentrater Faktor VIII (Haemate ) Faktor IX (Immunine ) Delvist aktiverede faktorer (Feiba ).Farmakologiske hæmostasemidler Fibrinolysehæmmende midler Aprotinin (Trasylol ) Tranexamsyre (Cyklokapron ) Protaminsulfat Vitamin K (Konakion, Menadion) Desmopressin (Octostim ).Genteknologisk fremstillede plasmaprodukter Rekombinant humant faktor VIII (Recombinate,ReFacto ) Rekombinant humant faktor IX (BeneFix ) Rekombinant humant aktiveret faktor VIIa (NovoSeven )

21 Anvendelse af fibrinklæber Fibrinklæber (Tisseel ) er virusinaktiveret trombin og fibrinogen, som leveres i en dobbeltcylindret sprøjte med én studs. Når sprøjten tømmes blandes de to komponenter og fibrinogenet polymeriserer til fibrin. Effektiv vævslim, men dyr: 1000 kr pr. ml. Trombin Fibrinogen

22 Hæmostasemidler til topisk anvendelse Indikation Overfladeblødning, primært hos patienter med normalt hæmostasesystem. Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Midlerne kan eventuelt anvendes som supplement til systemiske hæmostasemidler. Behandlingsmål Lokal hæmostaseaktivering. Administration Appliceres på de blødende flader, gerne med let kompression mod sårfladen.

23 Midler til lokal hæmostase Gelatinesvamp (Spongostan ) absorbérbar Collagenprodukter (Avetine ) absorbérbar Oxycellulosegaze (Surgicel ) absorbérbar Adrenalonkompres (Stryphnon ) ikke absorbérbar Fibrinklæber (Tisseel ) Tranexamsyre (Cyklokapron )

24 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Dansk undersøgelse: Effect of local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliacs undergoing oral surgery. Sindet-Petersen S, Stenbjerg S. J Oral Maxillofac Surg 1986:44:703-7 Tre grupper: A. Fuld faktorsubstitution + systemisk tranexamsyre B. Som A. + lokal tranexamsyre C. Faktorsubstitution til 10% + lokal tranexamsyre Undersøgelsen viste, at mundskylning med tranexamsyre var mere effektivt end systemisk behandling og tillod indgreb ved et faktorniveau på kun 10%

25 Anvendelse af tranexamsyre ved tand- og kæbekirurgiske indgreb på bløderpatienter Nyere undersøgelse: Local antifibrinolytic treatment with tranexamic acid in hemophiliac children undergoing dental extraction. Waly NG. Egypt Dental J 1995;41:961-8 Undersøgelsen viste, at postextraktionsblødning optrådte hos: 8,4% af patienter, som fik mundskylning med tranexamsyre 75% af patienter, som ikke fik denne behandling.

26 Kirurgisk hæmostase Indikation Blødning fra større kar, fx efter traume eller operativt indgreb. Ved kraftig postoperativ blødning, hvor der ikke findes tegn på generel blødningstendens, og hvor hæmostasescreening er forenelig med almindelig postoperativ status, må man have mistanke om "kirurgisk blødning". Cave Blødning fra flere foci tyder på hæmostasedefekt. Behandlingsmål Lukning af blødende kar. Peroperativ blødning Hvis der ved (re)operation findes diffus blødning i operationsfeltet, skal der foretages akut screening for hæmostasedefekter.

27 Friskfrosset plasma (FFP) Indikationer Mangel på koagulationsfaktorer. Cave Overfyldning lungeødem ved store doser Risiko for transfusionsreaktion Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Behandlingsmål Substitution af koagulationsfaktorer. Blødning på grund af koagulopati er usandsynlig, når alle koagulationsfaktorer 0,4 IE/ml (40%).

28 Friskfrosset plasma (FFP) Administration Leveres i portioner af ca. 300 ml. Infusion af 5 ml/kg vil medføre en stigning i alle koagulationsfaktorerne på ca 0,1 IE/ml (~10%) forudsat, at der ikke samtidig sker et tab af koagulationsfaktorer. Typisk gives ml/kg. Infusionen kan gentages, hvis behandlingsmålet ikke er nået, og hvis patienten ikke frembyder tegn på overloading eller andre behandlingskomplikationer.

29 Friskfrosset plasma (FFP) Koagulationsfaktorerne har forskellige halveringstider Faktor I (fibrinogen): 72 timer Faktor II (protrombin): 72 timer Faktor V: 36 timer Faktor VII: 5 timer Faktor VIII: 12 timer Faktor IX: 20 timer Faktor X: 40 timer Faktor XI: 52 timer Faktor XIII: 2 uger

30 Trombocytpool Indikationer (Middel)svær trombocytopeni/-pati Cave Risiko for transfusionsreaktion Risiko for immunisering og faldende effekt af senere transfusioner Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP Behandlingsmål Med normalt fungerende trombocytter vil et trombocyttal på 20 x 10 9 /l i reglen være tilstrækkeligt til at opnå hæmostase, men ved vedvarende blødning må man stile efter at bringe trombocyttallet op på 50 x 10 9 /l. Administration En pose trombocytpool fremstilles af 4 portioner donortrombocytter. Infusion af en pose trombocytpool forventes hos patienter uden trombocytantistoffer at medføre en stigning i trombocyttallet på 5-10 x 10 9 /l, men multitransfunderede patienter kan have så høj antitstoftiter, at trombocytterne elimineres næsten lige så hurtigt som de infunderes. Halveringstid Minutter til ca. 5 dage, afhængigt af tilstedeværende antistoffer.

31 Fibrinogenkoncentrat Indikationer Fibrinogenmangel på grund af nedsat syntese eller øget nedbrydning. Cave Risiko for overførsel af blodbårne sygdomme Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC Udlevering Ikke markedsført i Danmark. Koagulationslaboratoriet, KAS Gentofte, har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at anvende fibrinogenkoncentratet Haemocomplettan HS fra Aventis Behandlingsmål Stigning i fibrinogenkoncentrationen til 3 μmol/l, hvilket er tilstrækkeligt til normal hæmostase. Administration Hvis fibrinogenkoncentrationen kun ligger lidt under 3 μmol/l, gives FFP. Fibrinogenkoncentrat anvendes kun ved mere udtalt fibrinogenmangel. Infusion af 2 gram Haemocomplettan HS kan forventes at medføre en stigning i plasmafibrinogenkoncentrationen på 1-2 μmol/l. Halveringtid Ca. 3 døgn ved normal fibrinogenelimination.

32 Fibrinolysehæmmere Indikationer Blødning, hvor høj fibrinolyseaktivitet kan antages at spille en rolle for blødningstendensen, d.v.s. efter prostatektomi, ved vaginal blødning i forbindelse med placentaløsning, hos patienter med plasminogenaktivatorproducerende tumorer, og ved alvorlig blødning umiddelbart efter større traume eller kirurgisk indgreb. Cave Risiko for mikrotrombotisk organskade ved DIC og TTP. Risiko for ureterobstruktion ved behandling af blødning i øvre urinveje Risiko for cerebralt infarkt + ødem ved behandling af subarachnoidalblødning. Behandlingsmål Elimination af øget fibrinolyseaktivitet. Lægemidler Tranexamsyre (Cyklokapron ) hæmmer kompetitivt binding af plasminogen og plasmin til fibrin. Aprotinin (Trasylol ) er en serinproteasehæmmer, som primært hæmmer plasmin, mens koagulationsfaktorerne påvirkes i mindre grad.

33 Fibrinolysehæmmere Administration Inj. tranexamsyre (Cyklokapron ) 1 g i.v.; kan gentages hver time, eller inj. aprotinin (Trasylol ) 0,5 2 mio KIE langsomt i.v. Ved blødning i forbindelse med lokal høj fibrinolyseaktivitet kan man med fordel anvende Cyklokapron som topisk behandling, fx mundskylning ved mundblødning, som spray før næsetamponade etc. Behandling med FFP eller fibrinogenkoncentrat vil ofte være indiceret, men bør først gives, efter at den fibrinolysehæmmende behandling er indledt. Oftest anvendes Cyklokapron, som er billigst, og som også kan administreres peroralt. Ved mistanke om DIC foretrækkes Trasylol, som både reducerer fibrinolyse- og koagulationsaktiviteten. Halveringstid Tranexamsyre (Cyklokapron ): 90 minutter. Aprotinin (Trasylol ): 45 minutter.

34 Protaminsulfat Indikationer Antidot til heparin, fx efter hjertekirurgi eller accidentiel heparinoverdosering. Protaminsulfat neutraliserer kun den trombinhæmmende virkning af heparin, ikke den anti-xa hæmmende virkning. Protaminsulfat her derfor begrænset effekt på blødning, der skyldes overdosering med lavmolekylære hepariner, og ingen effekt på pentasaccharid-induceret blødning, idet pentasaccharider alene har anti-xa hæmmende virkning. Cave Hurtig i.v. injektion giver blodtryksfald Overdosering medfører blødningstendens Behandlingsmål Neutralisering af heparin, så APTT bliver lavest mulig.

35 Protaminsulfat Administration Protaminsulfat leveres som injektionsvæske 10 mg/ml i hætteglas. Injektionsvæsken gives langsomt i.v.: 1 ml neutraliserer 1000 IE heparin. Der gives en dosis af protaminsulfat, der svarer til neutralisering af ca. halvdelen af den mængde heparin, der er givet inden for det sidste par timer. Alternativt beregnes protamindosis ved protamintitrering. Simpel protamintitrering kan ske ved at undersøge, om tilsætning af 1 dråbe (20 μl) protaminsulfat til 10 ml blod i et tørglas forkorter tiden til spontan koagulation af blodet. Hvis det er tilfældet, gives mg protaminsulfat i.v. over 10 minutter. Hvis blodet ikke koagulerer, er der tale om protamin-overdosering eller anden koagulationsdefekt. En mere præcis protamintitrering kan foretages i koagulationslaboratorier. Da protaminsulfat har kortere halveringstid end heparin, kan restheparin i patienten undertiden være årsag til sen blødning efter operation i ekstrakorporal cirkulation. Hvis blødning skyldes behandling med lavmolekylært heparin, kan man forsøge at bringe blødningen til standsning ved administration af protaminsulfat i samme doser som ved ufraktioneret heparin. Halveringstid: 5 minutter.

36 Desmopressin (Octostim ) Indikationer Forebyggelse og behandling af blødning hos patienter med mild hæmofili A eller mild von Willebrand s sygdom. Cave Medfører væskeretinering. Væskeindtaget bør derfor være beskedent 4-6 timer efter adminstrationen. Bør ikke anvendes til patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens eller polydipsi. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, diuretisk behandling og ved risiko for øget intrakranielt tryk. Behandlingsmål Stigning i plasmakoncentrationen af faktor VIII og von Willebrand faktor.

37 Desmopressin (Octostim ) Administration Gives som næsespray: 1 pust (150 μg) i hvert næsebor 30 minutter før kirurgisk indgreb. Efter første inhalation stiger plasmakoncentrationen af von Willebrand fakrtor med ca. 200% og faktor VIII med ca. 400%. Dosis kan gentages hver 12. time, men med stadig ringere effekt efter hver inhalation. Behandlingen medfører øget frigørelse af plasminogenaktivator og kombineres derfor ofte med tranexamsyre. Halveringstid 3,5 timer ved normal nyrefunktion.

38 Vitamin K Indikationer Mangel på vitamin K. Antidot til vitamin K-antagonister. Cave Stigningen i de vitamin K-afhængige faktorer kommer først flere timer efter indgift af vitamin K. Behandlingsmål Øgning af produktionen af vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer hos patienter med primær eller vitamin K-antagonist-induceret vitamin K- mangel. Blødning på grund af mangel på vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer er usandsynlig, når INR <1,5.

39 Vitamin K Administration Indgift af 10 mg vitamin K, intravenøst (Konakion ) eller peroralt (Menadion), vil normalt kunne neutralisere effekten af vitamin K- antagonister i løbet af ½ - 1½ døgn med maksimal virkning efter 1½ døgn. Da effekten er langsomt indsættende, er vitamin K er uegnet til akut behandling af blødningskomplikationer hos patienter i oral antikoagulationsbehandling. Ved elektiv kirurgi på patienter i oral AKbehandling kan man forbigående nedregulere INR under fortsat AKbehandling ved bestemmelse af INR 2 døgn præoperativt og oral indgift af en beregnet dosis vitamin K 36 timer før operationen. Dosis beregnes af formlen: Dosis af vitamin K i mg = x (ønsket INR/aktuel INR). Halveringstid 3 dage.

40 Patienter i antikoagulationsbehandling Patienter i AK-behandling er ikke blot patienter med en påført blødningstendens Det er patienter, som primært har en øget risiko for blodpropsygdom Ved planlagte operative indgreb må risikoen for blødningskomplikation under opretholdt AK-behandling derfor afvejes mod risikoen for tromboembolisk komplikation ved ophævet AK-behandling Kodeord: RISIKOVURDERING

41 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (I) Hvis en patient i AK-behandling skal have fortaget en invasiv procedure, skal en række risici afvejes mod hinanden: 1. Risikoen for alvorlige følger efter blødningskomplikation ved indgreb under aktiv AK-behandling over for risikoen for tromboemboliske sequelae ved indgreb under afbrudt behandling. 2. Risikoen for ugunstigt forløb ved udsættelse af et indgreb til ophør med temporær AK-behandling over for risikoen for komplikationer ved udførelse af indgrebet straks. 3. Risikoen for ugunstigt forløb ved at vælge en non-invasiv (men måske mindre sikker eller effektiv) metode fremfor den planlagte invasive procedure

42 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (II) Risikoen for blødningskomplikationer i forbindelse med en invasiv procedure afhænger primært af INR og procedurens art, mens risikoen for tromboemboliske komplikationer først og fremmest afhænger af patientens grundmorbus. Ved pause med AK-behandling vil patienter med mekaniske hjerteklapper generelt have højere tromboembolisk risiko end andre patienter i AKbehandlling. Hos disse patienter er det derfor vigtigt, at en eventuel pause bliver så kort som muligt, og at INR ikke nedsættes mere end højest nødvendigt for indgrebet. Modsat vil patienter med atrieflimren kun have ringe risiko for tromboembolisk komplikation ved pause i AK-behandlingen, og disse patienter bør derfor ikke udsættes for unødig risiko for blødning ved indgreb under aktiv AK-behandling eller efter utilstrækkelig pause til passende fald i INR.

43 Risikovurdering af patienter i AK-behandling (III) Patienter, som er i AK-behandling for venøs tromboembolisk sygdom, har betydelig risiko for progression af den tromboemboliske proces, hvis der holdes pause med AK-behandlingen inden for de første 1-2 måneder efter trombosens opståen. Hos disse patienter bør invasive procedurer inden for de første måneder derfor udsættes, med mindre akut eller subakut intervention skønnes indiceret. Hvis det skønnes nødvendigt at gennemføre den invasive procedure under de første måneders AK-behandling, bør patienten under pausen med oral AK-behandling have heparin, hvor dosis nedreguleres fra terapeutisk dosis til profylaksedosis i forbindelse med indgrebet. Indgrebet udføres tidligst 12 timer efter sidste terapeutiske dosis af heparinpræparatet. Profylaksedosis gives 6-8 timer efter indgrebet.

44 Virkning af vitamin K- antagonister (I) Vitamin K er nødvendig for dannelsen af koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X Vitamin K-antagonister hæmmer kroppens regeneration af vitamin K og hæmmer derved dannelsen af de nævnte faktorer

45 Virkning af vitamin K- antagonister (II) NADH Vitamin K NAD Reduceret vitamin K Vitamin K- antagonister O 2 Vitamin K reduktase Vitamin K epoxid O H H N C C CH 2 CH 2 COOH Glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor (PIVKA-faktor) CO 2 Karboksylase O H H N C C HOOC CH 2 CH COOH γ-karboksyleret glutaminsyre i vitamin K-afhængig faktor

46 Analyser til monitorering af AK-behandling (I) Effekten af VKA på koagulationssystemet kan undersøges ved bestemmelse af det eksterne koagulationssystems funktion. Princippet ved analysen er, at faktor VII i blodprøven aktiveres ved tilsætning af vævstromboplastin (engelsk: tissue factor). Vævstromboplastin Faktor X Faktor V Protrombin Faktor Xa Fibrinogen Faktor VII Faktor VIIa Trombin Fibrin Da der i processen indgår tre vitamin K-afhængige faktorer, vil tiden til fibrindannelse (protrombintiden) være meget følsom for koncentrationen af vitamin K-afhængige faktorer. VKA-behandling vil forlænge protrombintiden. Vitamin K-afhængige faktorer: Proenzym Aktiveret faktor

47 Analyser til monitorering af AK-behandling (II) Protrombintiden (PT) er det antal sekunder, som det tager for en blodprøve at koagulere efter tilsætning af vævstromboplastin. PT var den analyse, som man oprindeligt brugte til kontrol af AK-behandling, idet man under behandlingen stilede efter 2-3 gange forlængelse af normal PT. Alle senere analysemetoder (f.eks.: PP, faktor(ii+vii+x) og INR) er modifikationer af PT.

48 Analyser til monitorering af AK-behandling (III) PT Eksterne gren F VII F(II+VII+X) I mange år har det i Danmark været almindeligt at omregne protrombintiden til faktorkoncentration (faktor(ii+vii+x)). Problem: Samme blodprøve kunne give vidt forskellige resultater ved undersøgelse i forskellige laboratorier.

49 Analyser til monitorering af AK-behandling (IV) Omregning af PT til relativ faktorkoncentration har stort set kun været anvendt i Skandinavien. I næsten alle andre lande har man ved kontrol af AK-behandling anvendt PT-ratio: PT Patient /PT Normal. Da man skulle udvikle en forbedret metode til kontrol af AK-behandling, skete det ved ækvilibrering af PT-ratio over for en international standard. Ved ækvilibreringen korrigeres både for forskelle i tromboplastinreagensernes og analyseinstrumenternes følsomhed. Den korrigerede ratio har fået betegnelsen INR (International Normaliseret Ratio)

50 Analyser til monitorering af AK-behandling (V) INR er i løbet af de sidste tyve år gradvis blevet taget i brug verden over som den bedst egnede metode til kontrol af AK-behandling. INR = (PT patient /PT normal ) ISI International Sensitivitets Indeks

51 Anvendelse af INR Mitralklapprotese, Terapeutisk niveau Aortaklapprotese+risikofaktorer 2,5 3,5 Andre indikationer 2,0 3,0

52 Anvendelse af INR INR-niveau Blødningstendens <1,5 Normal 1,5-2,0 Let; de fleste operationer kan udføres 2,1-3,0 Moderat; kræver overskueligt oper.felt 3,1-4,0 Middelsvær; operation frarådes >4,0 Svær; operation kun på vital indikation

53 Operation på patienter i AKbehandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? JA NEJ

54 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sygehistorie: 48-årig kvinde med mitralklapsprotese får af sin tandlæge besked på at holde pause med Marevan i en uge inden en tandekstraktion. Efter fem dages pause med Marevan mister patienten pludselig synet på højre øje. Øjenundersøgelse viser emboli i a. centralis retinae dxt.

55 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Tandbehandling kan normalt udføres under opretholdt AK-behandling Man bør dog sikre sig, at INR ikke er over terapeutisk niveau Lokalbehandling med tranexamsyre anbefales Souto et al. J Maxillofac Surg 1996;54:27-32

56 Tandbehandling på patienter i AK-behandling Sindet-Pedersen et al.: Hemostatic effect of tranexamic acid mouthwash in anticoagulant-treated patients undergoing oral surgery. N Engl J Med 1989;320: ptt.: Tranexamsyre 10 ml 5%-opløsning, mundskylning 4 gange dgl. i en uge 20 ptt.: Mundskylning med placebo Postoperativ blødning: 1 af 19 tranexamsyrebehandlede 10 af 20 placebobehandlede

57 Operation af patienter i AK-behandling Skal patienten holde pause med AK-behandling? Atrieflimren Venetrombose Hjerteklapprotese JA MÅSKE NEJ

58 Anvendelse af AK-behandling 2001: Ca patienter i Danmark Atrieflimren VTE Mek.hjerteklapper Andre

59 Pause med AK-behandling Fald i INR-enheder per dag Marevan 0,5 1,0 Marcoumar 0,1 0,3

60 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR Hvis patienten er i Marevanbehandling, afventes spontant fald i INR til subterapeutisk niveau, dvs Pause med Marevan i 2-4 dage Længst pause hos patienter, der får lav dosis (median dosis er omkring 5 mg dgl.) Hvis patienten får Marcoumar, vælger man til patienten med lav tromboserisiko at holde ca. 1 uges pause, og til patienter med høj tromboserisiko at neutralisere behandlingen med en beregnet dosis K-vitamin.

61 Planlagt operation af en patient i AKbehandling, hvor indgrebet kræver lav INR INR bestemmes 36 timer før det planlagte indgreb. Man finder fx: 3,0 Ønsket INR, fx: 1,5 Dosis af vitamin K bestemmes af følgende formel: Vit. K-dosis i mg = * (ønsket INR / aktuel INR) Under hele forløbet skal patienten tage sin planlagte daglige vedligeholdelsesdosis! Derved kommer patienten hurtigere i terapeutisk niveau efter indgrebet

62 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling AK-behandling kan neutraliseres ved indgift af vitamin K Virkningen af vitamin K indsætter langsomt Begyndende virkning ses efter ca. 6 timer, men fuld effekt ses først efter halvandet døgn! Hvis akut operation er påkrævet, må der derfor gives plasmainfusion for hurtigt at ophæve virkningen af AK-behandlingen.

63 Akut operation af en patient i overdoseret AK-behandling Dosis af friskfrosset plasma: 15 ml/kg Ved svær hjerteinsufficiens eller ekstrem INR (>6): Udskiftningstransfusion Protrombinkomplekspræparat NovoSeven

64 Dysregulering af AK-behandling efter operationer De fleste analgetika øger effekten af vitamin K-antagonister Bredspektrede antibiotika og svampemidler kan øge virkningen af vitamin K-antagonister Nedsat fødeintagelse efter operation kan også nødvendiggøre reduktion af dosis af AK-medicin

65 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko ASA giver en irreversibel hæmning af trombocytternes evne til at danne tromboxan En enkelt dosis ASA (>50 mg) vil derfor påvirke trombocytfunktionen, indtil samtlige trombocytter er udskiftet (10 dage) Indtagelse af ASA medfører en fordobling af risikoen for blødningskomplikationer hos: Ikke-kirurgiske patienter Patienter, som gennemgår hjerteoperation Fødende kvinder

66 Acetylsalicylsyre og blødningsrisiko Behandlling med ASA bør generelt undgås i forbindelse med kirurgiske indgreb Undtagelse: Patienter med iskæmiske sygdomme, hvor tromboseprofylakse med ASA er indiceret NSAID af typen cox-1-hæmmere giver reversibel hæmning af trombocytterne og må formodes ved gentagne doseringer at give samme blødningproblemer som ASA

67 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Registreret indikation Blødningsepisoder og kirurgi hos patienter med inhibitorer over for koagulationsfaktorer (F VIII eller F IX). Senere undersøgelser har vist, at lægemidlet kan anvendes ved mange tilfælde af kritisk blødning, hvor de tidligere nævnte midler har utilstrækkelig effekt eller ikke kan anvendes.

68 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Potentielle indikationer Livstruende posttraumatisk blødning. Alvorlig postoperativ blødning, fx efter hjertekirurgi, levertransplantation og prostatektomi. Alvorlig blødning hos patienter med svær leversygdom. Alvorlig blødning hos patienter med erhvervet faktormangel på grund af produktion af faktorspecifikke antistoffer. Kritisk blødning hos patienter med alvorlig trombocytopati eller svær trombocytopeni og insufficient respons på trombocyttransfusion. Kritisk blødning under behandling med lavmolekylært heparin eller vitamin K- antagonister, hvor sufficient substitution med FFP indebærer risiko for overfyldning. Kritisk blødning under behandling med pentasakkarid eller specifikke trombininhibitorer. Forebyggelse af postoperativ blødning hos patienter, der er Jehovas Vidner.

69 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Cave Risiko for trombotiske komplikationer (ses hos 1% af hæmofilipatienter) Ringe effekt ved fibrinogenmangel fibrinogen substitueres først. Indeholder spormængder af hamster-, okse- og museprotein. Høj pris: ca kr. for 2,4 mg. Behandlingsmål Acceleration af tromboplastinmedieret koagulation.

70 Rekombinant humant faktor VIIa (NovoSeven ) Administration NovoSeven dispenseres som injektionssubstans i hætteglas indeholdende 1,2 mg, 2,4 mg eller 4,8 mg, der opløses i medfølgende solvens (sterilt vand). Opløsningen bør normalt anvendes umiddelbart, men er holdbar i 24 timer. NovoSeven gives som intravenøs injektion/infusion og bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder blod og plasmaprodukter. Styrken af NovoSeven angives undertiden i internationale faktor VIIa-enheder (1 μg = 50 IE), men dosis anføres sædvanligvis i μg/kg. Almindelig dosis er μg/kg. Den kliniske effekt på blødningen kan vurderes efter få minutter. Biokemisk ses typisk fald i INR til <1,0. Ved utilstrækkelig klinisk effekt kan dosis gentages, indtil der er givet ca.100 μg/kg. Så høj dosis er ofte nødvendig hos patienter med koagulationsinhibitorer eller svær trombocytopeni/-pati. Hvis patienten fortsat bløder, er der kun ringe sandsynlighed for, at højere doser kan standse blødningen. Hos patienter med småkarlæsioner og/eller forbigående hæmostaseforstyrrelser er en enkelt dosis sædvanligvis tilstrækkeligt, mens patienter med permanente hæmostaseforstyrrelser ofte må have NovoSeven 3-4 gange dgl. indtil sårheling (1-2 uger). Halveringstid 2¾ time hos voksne og 1½ time hos børn. Halveringstiden forlænges ikke ved nedsat leverfunktion.

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Forfattere: Jørn Dalsgaard Nielsen, Birthe Søgaard Andersen, Karsten Nørgaard-Andersen, J. Michael Hasenkam og Jørgen Ingerslev Arbejdsgruppe: Birthe

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation

Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation Sygehus Sønderjylland - Ortopædkirurgi SHS - 2 Generelle/tværgående dokumenter Ortopædkirurgi SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Medicin, oversigt over pauseintervaller før operation Niveau:

Læs mere

Der foretages i tandlægepraksis en række indgreb,

Der foretages i tandlægepraksis en række indgreb, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hæmostatika i tandlægepraksis Blødning i forbindelse med kirurgiske indgreb i mundhulen er almindeligt forekommende, og oftest er der tale om ukomplicerede

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang v. Eigil Vejergang 1. Den normalfysiologiske hæmostase...2 1.1 Karfunktioner...3 1. 2 Trombocytfunktioner...5 1. 2. 1 Adhæsion og aktivering...7 1. 2. 2 Release og aggregation...9 1. 3 Koagulationssystemet...12

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Apopleksi Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Antitrombotisk behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

Hæmostase og trombose Disposition

Hæmostase og trombose Disposition tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

NextLevel. Indhold. Siemens Healthcare Diagnostics. Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk. Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse

NextLevel. Indhold. Siemens Healthcare Diagnostics. Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk. Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse NextLevel Siemens Healthcare Diagnostics Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk Indhold Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse Lektor PhD Johannes J. Sidelmann D-dimers rolle i den kliniske hverdag Specialeansvarlig

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne

Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne 1 Lægemidler, der indeholder aminocapronsyre, og som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR Vejle Fjord Center, 4. 5. marts 2005 PROGRAM FREDAG D. 4. MARTS Kl. 12.30 13.00 : Tjek ind Kl. 13.15 13.30 : Velkomst, Jørn

Læs mere

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling Patientinformation Antikoagulationsbehandling med Marevan eller Marcoumar Revideret 21. november 2014 Forord Antikoagulationsbehandling (fremadrettet benævnt AKbehandling) anbefales til: Personer med uregelmæssig

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoThirteen 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder nominel catridecacog*

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid. Et hætteglas med

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Venøs tromboseprofylakse

Venøs tromboseprofylakse Nr. 3 2000 KLARINGSRAPPORT Venøs tromboseprofylakse ISSN: 1398 1560 Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab KLARINGSRAPPORT

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Baggrundsnotat Version 1.0-7. Juni 2013 Vejledningen støttes af Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Danmarks Bløderforening. hæmofili. en introduktion

Danmarks Bløderforening. hæmofili. en introduktion Danmarks Bløderforening hæmofili en introduktion Hæmofili en introduktion ISBN 978-87-90861-16-7 Teksten er en revideret udgave af pjecen At være Bløder udgivet af Danmarks Bløderforening i 2003. Design

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ for Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én hård kapsel indeholder 150 mg dabigatranetexilat

Læs mere

THROMBO-Base. En teknologivurdering af et beslutningsstøttesystem og en klinisk database til AK-behandling

THROMBO-Base. En teknologivurdering af et beslutningsstøttesystem og en klinisk database til AK-behandling THROMBO-Base En teknologivurdering af et beslutningsstøttesystem og en klinisk database til AK-behandling Forfattere: Steen Antonsen Bent Danneskiold-Samsøe Lars Gotfred-Rasmussen December 2005 DSI Institut

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er rapporteret tre alvorlige utilsigtede hændelser hos patienter i behandling med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

BløderNyt. Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme. 12: Patient Haemophilia Day. 16: ITP: Reda fik fjernet milten

BløderNyt. Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme. 12: Patient Haemophilia Day. 16: ITP: Reda fik fjernet milten Medlemsblad for Danmarks Bløderforening Nr. 2 December 2011 12: Patient Haemophilia Day 16: ITP: Reda fik fjernet milten 20: Forsikring på rejsen BløderNyt Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Blødningsforstyrrelser

Blødningsforstyrrelser U kursus Gynækologi 2 Blødningsforstyrrelser SOS U-kursus 2008 Definitioner Menorragi (hypermenorrhea) Hypomenorrhea Polymenorrhea Metrorraghia Oligomenorrhea Amenorrhea Spotting Definitioner N o r m a

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne

Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes særnavne, lægemiddelformer, styrker, indgivelsesveje, indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne 1 Lægemidler, der indeholder aprotinin, og som har

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Tema: Team-organisering og patientinddragelse 2013/nr.1 Protrombinkomplekskoncentrat Hæmostatisk balance Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af

Læs mere