1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007"

Transkript

1 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007

2 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og Kontraktens løbetid Aftale om overgangsperiode for distrikterne 5 3 Tandplejefaglige krav Behandlingsniveau serviceniveau 6 4 Krav til procedurer Indkaldelse af børn og unge Opfølgning på udeblivelse Skift af PPT Henvisning til tandregulering Akut og nødbehandling Kommunikation PPT s interne kvalitetssystem Behandling af klager fra borgere PPT s underretningsforpligtelse Offentligretlig lovgivning Statistiske indberetninger 9 5 Generelle krav til PPT Arbejdsmiljø Uddannelse Arbejdsmarked Sprogkrav Forpligtelse til at levere til alle PPT s fysiske rammer Børnevenligt venteværelse 12

3 3/20 6 Kommune og PPT Kommunens kvalitetssikring Samarbejde mellem kommunen og PPT Møder 13 7 Kommunens opgaver Det generelle forebyggende arbejde Tilmeldelse af børn til PPT Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Frit valg - 16 år Røntgen Tandregulering Større enkeltbehandlinger 15 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter PPT klinikkens geografiske placering PPT s kapacitet Dokumenteret autorisation som tandlæge Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder 17 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav 19

4 4/20 1 Indledning Denne Kravspecifikation, med bilag, indgår som bilag til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje mellem ordregiver og tjenesteyder. Overordnet består opgaven i at omsætte Aabenraa Kommunes serviceniveau for den kommunale vederlagsfrie tandpleje (0-15 årige inkl.) i henhold til gældende love, bekendtgørelser og de kommunale retningslinjer - uanset om ydelsen leveres af en kommunal klinik eller en privat praktiserende tandlæge. Opgaven omfatter 0-15 årige med folkeregisteradresse i tandplejedistrikt 2 og 3, jf. punkt Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og 3 Tandplejeområdet i Aabenraa kommune er opdelt i tre tandplejedistrikter, som omfatter: - Distrikt 1 tidligere Aabenraa, Lundtoft og Tinglev kommuner - Distrikt 2 tidligere Bov kommune (udbydes) - Distrikt 3 tidligere Rødekro kommune (udbydes) Antal børn og unge i de udbudte distrikter (estimeret): - Distrikt børn og unge - Distrikt børn og unge Børn og ungetandplejen for Distrikt 1 varetages af kommunale klinikker og børn og unge i dette distrikt kan vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje blandt kommunale klinikker. Børn og unge tandpleje i distrikt 2 og 3 ønskes varetaget af PPT, som Aabenraa Kommune indgår aftale med. Børn og unge i disse distrikter vil kunne vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje bland de PPT, der er indgået aftale med i de pågældende distrikter. Vederlagsfri børn og unge tandplejen i distrikt 2 og 3 løses på nuværende tidspunkt af PPT, som kommunen har indgået aftale med.

5 5/20 2 Kontraktens løbetid Kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje i henholdsvis distrikt 2 og 3 træder i kraft den 1. april 2007 og løber ind til 31. marts Ordregiver har option på forlængelse af aftalen i 2x1 år. Såfremt ordregiver ønsker at udnytte optionen skal dette meddeles senest 3 måneder inden kontraktens udløb, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og Aftale om overgangsperiode for distrikterne Aabenraa kommune kan etablere en overgangsaftale i forhold til distrikterne, med de privat praktiserende tandlæger, der indgår kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje ved nærværende udbud, og som på nuværende tidspunkt har tilmeldt børn fra henholdsvis BUT-distrikt 2 og 3. Overgangsaftalen omfatter ligeledes børn med folkeregisteradresse i distrikt 2 og distrikt 3, der pt. går på friskoler eller de tyske skoler m. fl. i distrikt 1, og som har valgt den kommunale tandpleje i distrikt 1. Disse børn kan i overgangsperioden fortsætte i de kommunale tandplejeklinikker. Overgangsaftalen indeholder tilsvarende vilkår vedrørende opgaver, samarbejde, pris og afregning, som gælder for dette udbud. Overgangsaftalen er tidsbegrænset til 31. juli 2008, for derved at sikre, at forældre og børn kan træffe valg indenfor de givne muligheder, ligesom det søges at hindre drop-out hos børn og unge i forbindelse med tandlægeskift.

6 6/20 3 Tandplejefaglige krav 3.1 Behandlingsniveau serviceniveau Udførelsen af børn og unge tandpleje skal ske på baggrund af Aabenraa kommune serviceniveau på området. Det nuværende serviceniveau i henhold til kommunes vedtagne budget for 2007, afspejles af de fastsatte kvalitets- og udførelseskrav. PPT varetager det individuelle vederlagsfri tandplejetilbud for de børn/unge der er tilmeldt PPT i henhold til kontrakten, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling. Opgaven skal løses i henhold til god praksis og gældende normer på området og under anvendelse af anerkendte metoder og godkendte materialer. Udførelsen skal matche det behandlingsniveau, der er angivet i Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 1-6 (bekendtgørelse vedlagt som bilag 1) og afsnit 1 og 10 i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje af juni 2006 (Uddrag af vejledningen vedlagt som bilag 2). Behandlingsniveauet skal desuden følge ydelsesbeskrivelsen i protokollat nr. 1 i den til enhver tid gældende overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Seneste protokollat nr. 1 fra 2000 er vedlagt som bilag 3.

7 7/20 4 Krav til procedurer 4.1 Indkaldelse af børn og unge Det er Kommunens Tandpleje Kontor som oplyser PPT om hvilke børn/unge der har valgt at være tilmeldt PPT, og hvornår de skal indkaldes, jf. punkt 7.2. PPT indkalder børn og unge der er tilmeldt den pågældende PPT til undersøgelser og behandling. For indkaldelse gælder følgende: - Første undersøgelse skal ske ved ca. 2 ½ års alder - der indføres indkaldetidspunkter baseret på dentalaldre (Ekstrandmodellen) - der indkaldes til almindelig undersøgelse ca. hver 12. måned - børn med særlig god tandsundhed kan indkaldes med længere intervaller - børn med dårlig tandsundhed kan indkaldes med kortere intervaller - kun 20 % af børnene indkaldes med intervaller som risikobørn - PPT løser de administrative opgaver i forbindelse med gennemførelse af tandplejetilbuddet for sine tilknyttede patienter dvs., sørger for indkaldelser, rykkere ved manglende respons etc. Fastlæggelsen af konkrete indkaldelsesintervaller, vil med baggrund i ovenstående, ske efter nærmere kriterier, der aftales på et fælles opstartsmøde med PPT, der på baggrund af nærværende udbud er indgået aftale med om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3. PPT skal over for kommunens Tandpleje Kontor redegøre for eventuelle tilfælde, hvor der ikke har været muligt at overholde minimumsfristen med hensyn til indkaldelse for undersøgelse og behandling. Disse tilfælde skal beskrives og dokumenteres med hensyn til forklaring af, hvorfor minimumsfristen ikke er overholdt samt hvilke tiltag, der er gjort for at sørge for undersøgelse/behandling af den pågældende. I tilfælde, hvor forholdet skyldes tandlægens manglende indkaldelse, vil der for hvert tilfælde blive foretaget et afslag i afregningsprisen på 500 kr. i førstkommende afregning, jf. kontrakten.

8 8/20 Derudover skal der ske umiddelbar indkaldelse af barnet til undersøgelse og behandling. Såfremt det ikke lykkes at gennemføre behandlingen indenfor en måned, skal der gives meddelelse herom til Tandplejens Kontor. 4.2 Opfølgning på udeblivelse Efter 2 udeblivelser fra aftaler, giver PPT Tandplejens Kontor meddelelse herom, som herefter iværksætter nødvendig opsøgende virksomhed. 4.3 Skift af PPT Børn/unge kan skifte PPT med 12 måneders interval. Ønskes skift til anden tandlæge, meddelelses dette til Tandplejens Kontor. Tandplejens Kontor underretter PPT om hvilke børn/unge der er tilmeldt den pågældende PPT, jf. punkt Henvisning til tandregulering Den kommunale tandpleje, v/ specialtandlæge, forestår visitation af kommunens børn og unge til ortodonti. Alle børn på givent klassetrin vil blive undersøgt og visiteret, hvad enten de er tilknyttet kommunale klinikker eller PPT i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Visitationens konklusion fremsendes til barn/forældre og til den PPT, som barnet er tilknyttet. PPT er herefter forpligtet til at henvise barnet til tandregulering, når tandlægen vurderer, at barnet er klar til dette eller i henhold til eventuel særskilt instruktion. 4.5 Akut og nødbehandling Akut behandling og nødbehandling løses indenfor klinikkens normale åbningstid. Akut nødbehandling uden for klinikkens normale arbejdstid er ikke omfattet af aftalen og afregnes særskilt efter gældende regler. 4.6 Kommunikation PPT varetager al kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen, herunder henvisning til anden behandling, kommunikation med forældre, børn og unge, skoler, andre institutioner og offentlige instanser, hvor det ikke direkte er anført, at Aabenraa Kommune varetager kommunikationen.

9 9/ PPT s interne kvalitetssystem PPT holder sig og sit personale ajour med Sundhedsstyrelsens retningslinjer på opgaveområdet, og sikrer, at opgaveløsningen lever op til kravene. PPT er forpligtet til at informere Tandplejens Kontor s ledelse om uventede/ekstraordinære faglige tildragelser, som kommer PPT til kundskab. 4.8 Behandling af klager fra borgere Såfremt der opstår klager fra borger, er det som udgangspunkt den enkelte PPT der behandler klagen. PPT skal videresende klagen til kommunen, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Såfremt dette er tilfældet skal klagen fremsendes til kommune umiddelbart efter modtagelse. Aabenraa Kommune, v/ overtandlægen, orienteres om klager, utilsigtede hændelser, fejlbehandling og lignende. 4.9 PPT s underretningsforpligtelse PPT skal ved konstaterede behandlingsbehov, som ligger ud over kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje, rettes henvendelse til den kommunale overtandlæge med henblik på tilrettelæggelse af det videre forløb Offentligretlig lovgivning Aabenraa Kommune henleder opmærksomheden på, at også PPT er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres, og at de i forhold til indhentelse og videregivelse af oplysninger er omfattet af Forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32. PPT er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt i henhold til Sundhedslovens 40 og Forvaltningslovens 27. PPT skal desuden overholde den udvidede underretningspligt jf. lov om social service 35, hvoraf det fremgår, at autoriserede sundhedspersoner har et særligt ansvar overfor de børn og unge, man møder som led i sit daglige virke Statistiske indberetninger PPT forestår den årlige tandsundhedsindberetning for alle børn via SCOR, for alle årgange (3-15 år). Udgifterne til registrering og IT på klinikkerne afholdes af PPT, mens udgiften til databearbejdning (SCOR-tabellerne) afholdes af Aabenraa Kommune.

10 10/20 Evaluering af faglig serviceprofil gennemføres ved ydelsesregistrering. Dette gælder både PPT med hvem der er indgået aftale om udførelse af børn og unge tandpleje og kommunale klinikker.

11 11/20 5 Generelle krav til PPT 5.1 Arbejdsmiljø PPT skal leve op til de danske lovgivningsmæssigt fastsatte arbejdsmiljøkrav m.v., eller tilsvarende krav i den medlemsstat PPT er etableret i. Dette indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen kræver, at den enkelte PPT skal sørge for / afholde udgiften til sikring af arbejdsmiljø, herunder sikre, at personalet til enhver tid har opdateret viden om arbejdsstillinger, sikkerhedsforhold o. lign. 5.2 Uddannelse PPT skal leve op til de lovgivningsmæssigt fastsatte krav m.v. i Danmark, eller i den medlemsstat hvor PPT er etableret, i forhold til patientsikkerhed, og sikre, at opgaver udføres i overensstemmelse med ny viden og god praksis. 5.3 Arbejdsmarked PPT skal medvirke til at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed gennem initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. PPT skal således være positivt indstillet på at påtage sig et socialt ansvar, for eksempel ved at oprette særlige stillinger (fleksjob el.lign.). PPT skal desuden i sin løn- og personalepolitik, som minimum følge de regler, der svarer til de kollektive/lokale overenskomster på det danske arbejdsmarked eller den medlemsstat hvor PPT er etableret. 5.4 Sprogkrav Det er et krav, at PPT og dennes personale kan kommunikere i både skrift og tale med børn, forældre og samarbejdspartnere på flydende dansk. Herudover stilles der krav om, at børn og forældre med tilknytning til det tyske mindretal kan blive betjent på tysk, jf. mindretalsbeskyttelsens sprogkrav. 5.5 Forpligtelse til at levere til alle Under forudsætning af, at PPT har ledig kapacitet, jf. punkt 8.2, skal PPT acceptere alle børn/unge, der vælger den pågældende PPT fra det distrikt/distrikter, som PPT har indgået kontrakt om. Det er principielt kun forældre, der kan iværksætte et skift til en anden PPT.

12 12/ PPT s fysiske rammer Det forudsættes, at PPT s fysiske rammer til enhver tid lever op til de gældende krav fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende myndighed i den medlemsstat hvor PPT er etableret. Det er et krav, at klinikken har røntgenfaciliteter Børnevenligt venteværelse Såfremt PPT modtager børn/unge i henhold til den indgåede kontrakt, skal PPT sørge for, at der er adgang til legetøj, eks. børnebøger, i venteværelset.

13 13/20 6 Kommune og PPT 6.1 Kommunens kvalitetssikring Aabenraa Kommune forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol på den individuelle forebyggelse og tandbehandling. Kommunen forbeholder sig desuden retten til at gennemføre generelle brugerundersøgelser. 6.2 Samarbejde mellem kommunen og PPT Aabenraa Kommune lægger i forbindelse med udbuddet af den vederlagsfri børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3 op til, at der skal være en tæt og tillidsfuld dialog mellem Aabenraa Kommune og den PPT kommunen har indgået kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje med. Dette fordrer stor fleksibilitet fra begge sider. PPT skal således være indstillet herpå Møder Der holdes som minimum kvartalsmæssige møder, med drøftelse og fastlæggelse af: - profylakseplan, ny lovgivning m.v. - serviceniveau og kvalitetsstandard for de kommunale og private leverandører - aftaler om fælles mål, opfølgning, evaluering, fælles metoder m.v. Der føres mødereferat af møderne, og referat fremsendes til de faste mødedeltagere. Mødeaktivitet er indregnet i afregningsprisen, hvorfor PPT selv afholder udgifter i forbindelse hermed. Møder afholdes fortrinsvis udenfor tandlægens/tandlægernes sædvanlige åbningstid. Såfremt PPT undlader at deltage i planlagte møder 2 gange, fremsendes en advarselsskrivelse til PPT. Såfremt PPT herefter udebliver fra planlagte møder betragtes dette som væsentlig misligeholdelse, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3.

14 14/20 7 Kommunens opgaver 7.1 Det generelle forebyggende arbejde Aabenraa Kommune har til opgave at varetage den generelle forebyggelse. Dette sker efter kommunes profylakseplan, som revideres af kommunen en gang årligt. Til varetagelse af denne opgave har Aabenraa Kommune ansat tandplejepersonale, som udfører opgaven. 7.2 Tilmeldelse af børn til PPT Tandplejens Kontor oplyser PPT om hvilke børn der har valgt at gå hos dem i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Tandplejens Kontor oplyser om hvornår barnet skal indkaldes. PPT indkalder børn og unge til undersøgelser og behandling, jf. punkt 4.1. Tandplejens Kontor giver PPT løbende advis om til- og frameldinger af børn/unge. 7.3 Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Aabenraa Kommune er forpligtet til at oplyse kommunens borgere om kommunens tandplejetilbud, herunder hvilke tandlæger i distrikt 2 og 3, der kan anvendes i kommunen, samt hvilke valgmuligheder der er. Børn og unge under 15 år, der ønsker andet tandplejetilbud end det kommunen vederlagsfrit tilbyder, kan vælge privat tandlægepraksis efter eget valg. Dette indebærer en egenbetaling på 35%. Kommunen administrer dette område. Området er ikke omfattet af nærværende udbud. 7.4 Frit valg - 16 år Når barnet fylder 16 år, fremsender Tandplejens Kontor brev om frit valg mellem kommunale og private klinikker til alle børn i kommunen. Hvis der ikke foretages et fravalg, fortsætter den unge ved samme tandlæge.

15 15/ Røntgen Ekstraorale røntgenbilleder kan bestilles hos de kommunale klinikker (Aabenraa eller Tinglev). Billedet tages vederlagsfrit. 7.6 Tandregulering Den udbudte opgave omfatter ikke tandregulering. 7.7 Større enkeltbehandlinger Større enkeltbehandlinger, herunder behandlinger i generel anæstesi, kroner og broer mv. er ikke omfattet af nærværende udbud. Der skal ansøges særskilt om honorering af disse.

16 16/20 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter 8.1 PPT klinikkens geografiske placering Privat praktiserende tandlæger, der ønsker at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten, må maksimalt være beliggende 20 km. fra en skole i det distrikt, der er indgået kontrakt om. Det er således et krav for at afgive tilbud, at tilbudsgivers klinik ikke er beliggende mere en 20 km. fra en skole i det eller de distrikter der afgives tilbud på. Privat praktiserende tandlæger, som ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik inden for denne grænse, kan afgive tilbud på udførelse af børn og unge tandpleje i et eller begge distrikter, såfremt tilbudsgiver erklærer at denne vil, og dokumenterer at denne vil kunne, etablere en klinik, som er beliggende inden for de givne geografiske rammer. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på både distrikt 2 og 3, må tilbudsgivers klinik maksimalt ligge 20 km. fra en skole i hvert distrikt. Aabenraa kommune skal for en god ordens skyld henlede opmærksomheden på sprogkravet i punkt 5.4. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik.

17 17/ PPT s kapacitet DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 8.3 Dokumenteret autorisation som tandlæge Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal være i besiddelse af Sundhedsstyrelsens autorisationer som tandlæge eller tilsvarende autorisationer i den medlemsstat hvor tilbudsgiver er etableret. DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 8.4 Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal have tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskade samt produktansvar. DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskaldedækning samt produktansvar. 8.5 Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Tilbudsgivere skal være i besiddelse af et internt kvalitetssikrings og en egenkontrol for at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten. DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikrings og egenkontrol INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikrings og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af en kvalitetssikring og en egen kontrol. 8.6 Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres.

18 18/20 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love.

19 19/20 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav Nedenfor er kravene til de krævede tilbudsdokumenter sammenfattet i oversigtsform. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering 16 INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. 16 INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. 16 INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik. 16 DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. 17 INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 17 DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge 17 INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 17 DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring 17 INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. personog tingskaldedækning samt produktansvar. 17 DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem og egenkontrol 17 INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af et kvalitetssikringssystem og en egen kontrol. 17 DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres. 17 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love. 18

20 20/20

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje Fokus på børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandpleje hvilke regler gælder på området? lidt om BUT-overenskomsten udlicitering af børne- og ungdomstandpleje 2 Børne- og ungdomstandpleje BørnetandplejeNetværket

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge Det fremgår af din henvendelse af 22. maj 2014 samt efterfølgende henvendelser, at du mener, at Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere