Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet"

Transkript

1 Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Arbejdsgange Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år) Arbejdsgange: Børn og unge (5-18 år) Beskrivelse af sundhedsvurderinger (0-4 år) Sundhedsvurdering: 8 måneder Sundhedsvurdering: 2-årige Sundhedsvurdering: 3-årige og 4-årige Beskrivelse af undersøgelser (5-18 år) Undersøgelse: 5-årige Undersøgelse: 6-14-årige Undersøgelse: årige

3 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard for tandpleje til børn og unge i Sønderborg Kommune. Det fremgår af kvalitetsstandarden, at tandpleje til børn og unge består af: Undersøgelse Forebyggende foranstaltninger Behandling Nødbehandling Det fremgår endvidere af kvalitetsstandarden, at undersøgelse, behandling, forebyggelse og sundhedsfremme tilrettelægges efter en individuel vurdering i henhold til tandlægefaglige kriterier. Undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder. Tandlægerne i Den kommunale Tandpleje i Sønderborg uddelegerer visse afgrænsede opgaver til klinikassistenter. Således vil børn fra 8-måneders alderen, 2-års alderen, 3-års alderen samt 4-års alderen modtage en sundhedsvurdering af en klinikassistent på tandklinikken. Alle børns tandstatus indberettes til Sundhedsstyrelsens centrale register når barnet er henholdsvis 5, 7, 12 og 15 år. For at konkretisere serviceniveauet for tandplejens sundhedsvurderinger og undersøgelser er der udarbejdet et indsatskatalog, hvor også tandplejens overordnede arbejdsgange er beskrevet. Indsatskataloget formidles til borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter på kommunens hjemmeside Indsatskataloget følger som udgangspunkt opbygningen i akkrediteringsstandarderne for det kommunale område efter Den Danske Kvalitetsmodel, IKAS november I sin opbygning er indsatskataloget sammenligneligt med indsatskataloget for s Træningsenhed, Rehabiliteringsteamet og Sundhedsplejen. Fremtidige revisioner af det samlede indsatskatalog foretages ved behov, dog mindst en gang årligt. Ansvaret for at indsatskataloget bliver revideret, ligger hos senior- og sundhedschefen. I indsatskatalogets afsnit 2 illustreres tandplejens arbejdsgange med flowcharts. I afsnit 3 og 4 findes beskrivelser af sundhedsvurderinger og undersøgelser. Social og Sundhed Side 3 af 12

4 2. Arbejdsgange 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år) Social og Sundhed Side 4 af 12

5 2.2 Arbejdsgange: Børn og unge (5-18 år) Social og Sundhed Side 5 af 12

6 3. Beskrivelse af sundhedsvurderinger (0-4 år) 3.1 Sundhedsvurdering: 8 måneder 1. Titel Sundhedsvurdering: 8 måneder 2. Målgruppe Børn i ca. 8-måneders alderen og deres forældre. 3. Formål Formidling af viden til forældrene, så de: Kan sikre og tage ansvar for barnets tandsundhed i det daglige Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. 4. Indsatsens indhold Forældresamtale om: Tandsundhed Amning, spise- og drikkevaner Tandbørstning af frembrydende tænder og gummer, sut m.m. Tandplejetilbuddet i. Demonstration af tandbørstestillinger og metoder. Udlevering af tandbørste og informationsmateriale. 5. Målinger, test og dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i den elektroniske patientjournal. Udføres af klinikassistent på tandklinik med ca. 5 småbørn i gruppe. Social og Sundhed Side 6 af 12

7 3.2 Sundhedsvurdering: 2-årige 1. Titel Sundhedsvurdering: 2-årige 2. Målgruppe Børn i 2 års alderen og deres forældre. 3. Formål Formålet er, at forebygge og undersøge barnets tandsundhed, herunder at Formidle viden til forældrene, så de: o Kan sikre og tage ansvar for barnets tandsundhed i det daglige o Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. Tilvænning til tandpleje. 4. Indsatsens indhold Forældresamtale om: Sut Gode spise- og drikkevaner. Sundhedsvurdering af barnets tænder. Demonstration og træning af tandbørstestillinger og -metoder, samt information om børstetyper og tandpasta Udlevering af tandbørste, tandpasta, tandspejl samt informationsmateriale. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til: Fastlæggelse af tidsinterval til næste sundhedsvurdering (undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder) Forebyggende indsatser ved klinikassistent Tandlæge hvis der er mistanke om caries/huller. 5. Målinger, test og dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i den elektroniske patientjournal Udføres af klinikassistent på tandklinik. Kan alternativt udføres af tandplejer/tandlæge, hvis ældre søskende undersøges samme dag. Social og Sundhed Side 7 af 12

8 3.3 Sundhedsvurdering: 3-årige og 4-årige 1. Titel Sundhedsvurdering: 3-årige og 4-årige 2. Målgruppe 3-årige og 4-årige samt deres forældre. 3. Formål Formålet er, at forebygge og undersøge barnets tandsundhed, herunder at Formidle viden til forældrene, så de: o Kan sikre og tage ansvar for barnets tandsundhed i det daglige o Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. Fortsat tilvænne til tandpleje. 4. Indsatsens indhold Forældresamtale om: Stop med brug af sut Gode spise- og drikkevaner. Sundhedsvurdering af barnets tænder. For at vænne barnet til roterende instrumenter i munden tilrådes tandafpudsning i forbindelse med sundhedsvurderingen med fluortandpasta. Demonstration og træning af tandbørstestillinger og metoder, samt information om børstetyper, tandpasta og evt. brug af tandtråd. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til: Fastlæggelse af tidsinterval til næste undersøgelse (undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder) Forebyggende indsatser ved klinikassistent Tandlæge, hvis der er mistanke om caries/huller eller behov for vurdering af tandstilling. 5. Målinger, test og dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i den elektroniske patientjournal samt indberetning til Sundhedsstyrelsens centrale register ved 3 år Udføres af klinikassistent på tandklinik. Kan alternativt udføres af tandplejer/tandlæge, hvis ældre søskende undersøges samme dag. Social og Sundhed Side 8 af 12

9 4. Beskrivelse af undersøgelser (5-18 år) 4.1 Undersøgelse: 5-årige 1. Titel Undersøgelse: 5-årige 2. Målgruppe Børn på 5 år og deres forældre. 3. Formål Formålet er, at forebygge og undersøge barnets tandsundhed, herunder at Formidle viden til forældrene, så de: o Kan sikre og tage ansvar for barnets tandsundhed i det daglige o Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. Fortsat tilvænne til tandpleje. 4. Indsatsens indhold Forældresamtale om: Gode spise- og drikkevaner. Undersøgelse for caries. Hvis der er caries, udføres fyldningen som udgangspunkt i forbindelse med undersøgelsen. Hvis 6 års tænderne er fuldt frembrudt tilbydes efter behov forebyggende forsegling, som udføres i forbindelse med undersøgelsen. For at vænne barnet til roterende instrumenter i munden tilrådes tandafpudsning i forbindelse med undersøgelsen. Demonstration og træning af tandbørstestillinger og metoder, samt information om børstetyper, tandpasta og evt. brug af tandtråd. Informationsmateriale udleveres efter behov. Stillingtagen til det videre forløb herunder Fastlæggelse af tidsinterval til næste undersøgelse (undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder) Evt. henvisning til: o Forebyggende indsatser ved klinikassistent o Behandling ved tandlæge 5. Målinger, test og dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i den elektroniske patientjournal samt indberetning til Sundhedsstyrelsens centrale register. Udføres af tandlæge eller tandplejer. Forebyggende forsegling af 6 års tænder kan udføres af klinikassistent. Social og Sundhed Side 9 af 12

10 4.2 Undersøgelse: 6-14-årige 1. Titel Undersøgelse: 6 14-årige 2. Målgruppe Børn i 6-14 års alderen og deres forældre. 3. Formål Formålet er, at forebygge og undersøge barnets tandsundhed, herunder at formidle viden til børn og forældre, så de: Kan sikre og tage ansvar for barnets tandsundhed i det daglige Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. 4. Indsatsens indhold Samtale om: Gode spise- og drikkevaner. Undersøgelse for caries, tandfrembrud og tandstilling. Hvis der er caries, udføres fyldningen som udgangspunkt i forbindelse med undersøgelsen. Hvis 6 års og 12 års tænderne er fuldt frembrudte tilbydes efter behov forebyggende forsegling, som udføres i forbindelse med undersøgelsen. Tænderne afpudses. Røntgenundersøgelser udføres efter en faglig vurdering. Demonstration og træning af tandbørstestillinger og metoder samt brug af tandtråd og information om børstetyper og tandpasta. Informationsmateriale udleveres efter behov. Information om hvordan tanderosioner undgås Stillingtagen til det videre forløb herunder Fastlæggelse af tidsinterval til næste undersøgelse (undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder) Evt. henvisning til: o Forebyggende indsatser ved klinikassistent o Behandling ved tandlæge o Vurdering af behov for tandregulering tidligere end ved 6. klassetrin 5. Målinger, test og dokumentation Dokumentation i den elektroniske patientjournal samt indberetning af tandstatus til Sundhedsstyrelsens centrale register (7 år og 12 år). Kommer barnet uden en voksen ledsager, vil tandlægen udfylde en informationspjece til forældre (0.klasse til og med 6.klasse). 6. Praktiske forhold Udføres af tandlæge eller tandplejer. Forebyggende forsegling af 6 års og 12 års tænder kan udføres af klinikassistent. Social og Sundhed Side 10 af 12

11 4.3 Undersøgelse: årige 1. Titel Undersøgelse: årige 2. Målgruppe Unge i års alderen. 3. Formål Formålet er, at forebygge og undersøge den unges tandsundhed, herunder at formidle viden til den unge, så de: Kan sikre og tage ansvar for egen tandsundhed i det daglige Har forståelse for vigtigheden af at børste tænderne rene hver dag. 4. Indsatsens indhold Samtale om: Gode spise- og drikkevaner Evt. rygning og piercinger Undersøgelse for caries, tandfrembrud og tandstilling. Den sidste undersøgelse før udskrivelse efterstræbes udført senest 3 måneder før det fyldte 18 år. Hvis der er caries, udføres fyldningen som udgangspunkt i forbindelse med undersøgelsen. Tænderne afpudses. Røntgenundersøgelser udføres efter en faglig vurdering og altid før 16 års alderen og før 18 års alderen. Efter behov foretages demonstration og træning af tandbørstestillinger og -metoder samt brug af tandtråd. Udlevering af informationsmateriale. Information om hvordan tanderosioner undgås Stillingtagen til det videre forløb herunder Fastlæggelse af tidsinterval til næste undersøgelse (undersøgelsesintervallerne tilpasses det enkelte barn, således at ca. 25 % af patienterne indkaldes hver 6. måned og resten med varierende intervaller fra 8-15 måneder) Evt. valg af privat tandlæge ved 16-års alderen Valg af privat tandlæge ved 18-års alderen Evt. henvendelse til forældre Evt. henvisning til: o Forebyggende indsatser ved klinikassistent o Behandling ved tandlæge Når den unge fylder 18 år sender Den Kommunale Tandpleje journalen mv. til den valgte praktiserende tandlæge. Der kan være to faglige grunde til at behandlingen fortsættes, til den er afsluttet, eller den unge er fyldt 19 år: Rodbehandling Gradvis ekscavering Hvis den unge på grund af nedsat funktionsevne kun vanskeligt kan benytte en praktiserende tandlæge, vurderer Den Kommunale Tandpleje om den unge kan visiteres til omsorgstandpleje. 5. Målinger, test og dokumentation Dokumentation i den elektroniske patientjournal samt indberetning til Sundhedsstyrelsens centrale register ved 15 år. Social og Sundhed Side 11 af 12

12 6. Praktiske forhold Udføres af tandlæge eller tandplejer. Social og Sundhed Side 12 af 12

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere