Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning- Danmark 8 Grundlovsarrangement 9 Planteaften Ytteborg 10 Åbent Landbrug 12 Lemviggaarden 13 Lemvigegnens Landbo- Ungdom 14 Traktortræk 15

2 Folkevalgtes indlæg Af bestyrelsesmedlem Finn Dahl Hansen Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages, da kommer den danske skærsommer, farvel og på gensyn, du liflige maj! Chr. Richardt 1847 Her ved udgangen af maj måned faldt mine tanker på denne 170 år gamle, dejlige sang, med en frisk og munter melodi. Farvespillet i naturen giver igen i år inspiration og lyst til at færdes i denne. Vi har endnu ikke haft forårsstorm, så træernes blade er intakte, og den lysegrønne farve giver kontrast til nyslåede græsmarker og rapsmarkernes gule farvespil. Midt i maj, var jeg 2 dage med Arlas repræsentantskab i Tyskland. Efter mødet kørte vi i 1½ time gennem landbrugslandskab, for til sidst at ankomme til Pronsfeld for at se et af Arlas fusionsmejerier. Fantastiske afgrøder stod på markerne. Mørkegrøn hvedemark stod klar til skridning. Intet ukrudt overhovedet. Ligeledes stod roemarkerne klar til at dække jordoverfladen. Heller intet ukrudt i roemarkerne. Jeg fik den tanke, at disse marker har fået noget, som virker, både med hensyn til gødning og plantebeskyttelsesmidler. Ja, så er det nærliggende at få tanker om de forskellige vilkår, der tilbydes i de forskellige lande. Lemvig marked og dyrskue tager form og meget energi bliver lige nu lagt i forberedelserne til, at by og land kan mødes et par dage. Alle standene gør sit ypperste for at tiltrække gæsternes opmærksomhed. Dyr og maskiner er blevet vasket og poleret. Det er dejligt at mærke den opbakning, skuet får år efter år. De fleste 2013-regnskaber er nu afsluttet. Resultaterne dækker over enormt store variationer mellem de forskellige bedrifters økonomi. Forskellen på bedste og dårligste resultat indenfor alle driftsgrene bliver for hvert år større. Men bag alle regnskabstallene ligger der enorm energi, udført af bonden, med sin familie og dygtige medarbejdere. Hvis ikke det allerede er planlagt, så find nogle dage i sommer, hvor familien kan tage væk fra bedriften og få ny energi til en hverdag med nye udfordringer. GOD SOMMER! 2

3 Personalenyt Af direktør Henrik Damgren Henning Kaasgaard har den 1. juli været ansat hos Lemvigegnens Landboforening gennem 40 år. Henning er uddannet regnskabsassistent hos Lemvigegnens Landboforening. Han er således én af flere medarbejdere, som er uddannet hos os og har været med i hele processen fra alt i hånd til en IT-baseret arbejdsplads, hvor arbejdet på det nærmeste går i stå, hvis ikke computeren fungerer. Den sidste del tager Henning hånd om på bedste vis såvel hos jer som hos os. Hennings fortrolighed med IT gjorde ham til husets Ø90 ansvarlige, og siden hen til husets IT- ansvarlige. Henning var med i tiden omkring opbygning af bredbåndsforeninger og etablering af trådløst internet i områder, hvor etablerede selskaber ikke så en tilstrækkelig forretning. Hennings Kaasgaards 40 års jubilæum markeres ved et internt arrangement på Landboforeningen fredag den 27. juni. Birgit Blæsbjerg har også den 1. juli været ansat hos Lemvigegnens Landboforening i 35 år. I alle årene har Birgit været tilknyttet regnskabsafdelingen som regnskabsassistent. Gennem det sidste år er Birgit blevet en af de medarbejdere, som udfører administration af vindmøllelaug. Foreningen ønsker begge til lykke med jubilæerne og ser frem til en fortsat god indsats for foreningens kunder og medlemmer. 3 Med virkning fra den 1. august har foreningen ansat Thyra Frisk Carstensen i en stilling som trainee i driftsøkonomi og regnskabsafdelingen. Thyra er 28 år og er uddannet advokatsekretær. Thyra har siden oktober boet i Bækmarksbro. Hun er oprindelig fra Sæd syd for Tønder, og har siden oktober arbejdet i et vikariat i Byrådssekretariatet i Lemvig Kommune. Ansættelsen som trainee betyder, at Thyra ud over assistentuddannelse påbegynder HD uddannelsen i regnskab i løbet af efteråret Vi glæder os til at tage imod Thyra. Alice Andersen går på pension Når sommerferien påbegyndes omkring den 1. juli, må vi efter 44 års stor indsats tage afsked med regnskabsassistent Alice Andersen. Alice har officielt sidste arbejdsdag den 31. oktober, men ferie og afspadsering betyder, at hun stopper sidst i juni måned. Alice fylder 67 år sidst i oktober, og har således været folkepensionist et par år. Alice har i alle årene hos Landboforeningen ydet et kompetent stykke arbejde præget af omhyggelighed og et stort overblik. De sidste par år har Alice tillige haft opgaven med at stå for oplæringen af Pia Ørts, der også vil overtage hovedparten af Alices regnskabs-kunder. Foreningen ønsker Alice alt godt for fremtiden med mere tid til børnebørn, have og cykelture, samt hvad der ellers skal fylde timerne for en aktiv pensionist. Samtidig skal der lyde en kæmpe tak for 44 års stor indsats for kunder hos Lemvigegnens Landboforening.

4 Virksomhedsanalyse Af direktør Henrik Damgren Alle kender til det at tage bestik af situationen her og nu for at sætte kursen for, hvad der skal ske i fremtiden. En virksomheds analyse giver et overblik over, hvad der er virksomhedens fundament, samt en vurdering på hvor solidt fundamentet er. Virksomhedsanalysen giver også et bud på virksomhedens muligheder for udvikling, områder der kan optimeres, trusler der kan afværges eller minimeres mm. Alle rådgivere i driftsøkonomi-, kvæg- og planteafdelingen har gennemgået et træningsforløb i at gennemføre virksomhedsanalyser, der kan danne baggrund for udarbejdelse af en virksomhedsstrategi. Det er vores anbefaling at tovholderen i en virksomhedsanalyse bliver en driftsøkonomikonsulent, og at fagkonsulenten for den væsentligste driftsgren i virksomheden også deltager. Model for virksomhedsanalyse: a. Aftale med virksomhed om gennemførelse af analyse b. Driftsøkonomen forbereder analysen sammen med fagrådgivere c. 2-3 timers møde på virksomheden med gennemførelse af analyse d. Dokumentation og forarbejdning af analysen e. 1 1½ times møde med fremlæggelse af analyse Interesseret??? Kontakt en af dine rådgivere hos Lemvigegnens Landboforening På Lemvig Marked og Dyrskue bliver der rig lejlighed til at drøfte mulighed for en virksomhedsanalyse med rådgivere fra Lemvigegnens Landboforening Landboforeningen har lukket: torsdag den 5. juni 2014 og fredag den 6. juni 2014 Men vi er her fredag efter Kr. himmelfartsdag 4

5 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen Af registreret revisor Mogens Sørensen Forskudsregistrering 2014 SKAT retter skatten, før den kommer ud af balance. Cirka skatteydere får inden længe tilsendt et forslag fra SKAT til en ny forskudsopgørelse. Sidste år modtog personer et autoforskud fra SKAT. Det vil sige, at de får et forslag til en ny forskudsopgørelse, fordi SKAT kan se, at der er sket ændringer i borgerens økonomiske forhold, der påvirker deres skattebetaling, uden at de selv har ændret deres forskudsopgørelse. Da SKAT sidste år satte Skat i balance i søen, skønnede SKAT, at den nye service kunne reducere restskatterne med op til 3 mia. kr. i løbet af få år. Ser man på sidste års autoforskud, viser tallene, at autoforskuddet har betydet, at restskatterne for indkomståret 2013 er nedsat med ca. 700 mio. kr. i forhold til indkomståret 2012, og at den gennemsnitlige restskat pr. borger er faldet med ca. 500 kr. Erfaringerne fra 2013 er blevet indarbejdet i servicen, så Skat i balance nu tager endnu større højde for borgernes behov og ønsker. Blandt andet er der lavet en annulleringsknap i TastSelv, så borgeren nemt kan afvise forslaget og beholde den nuværende forskudsopgørelse, hvis man ikke er enig i SKATs forslag. Ønsker du hjælp til håndteringen af en ny forskudsopgørelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Ingen pension til selvstændige Brancheorganisationen, Forsikring & Pension, har udarbejdet en analyse, der viser, at mens flere end 90 % af alle lønmodtagere indbetaler på en pensionsopsparing, så er det kun 55 % af de selvstændige, som gør det. De selvstændiges arbejdsløshedskasse ASE advarer på den baggrund om, at de selvstændige risikerer at blive det nye pensionistproletariat. Konklusionen på undersøgelsen er ikke spor overraskende, og det er nemmere sagt end gjort, når ASE indskærper sine medlemmer, at de skal huske at spare op til pensionen. Det kræver nemlig, at der er likviditet til det, og det synes de selvstændige ikke altid, at der er. Der er altid mindst 2 munde, der skal mættes, før der er penge til pensionsopsparing. Den ene er virksomheden selv. Her er der altid brug for investeringer i virksomheden. Den anden er banken og de øvrige kreditrådgivere. Banken holder nøje øje med virksomhedens likviditet, og hos mange ender en tiltænkt pensionsopsparing i stedet som afdrag på kassekreditten. Mange selvstændige lever med en forventning om, at virksomheden er deres pensionsopsparing, og at man skal leve af de penge, der er tilbage, når virksomheden er afhændet. Sådan ender det heldigvis også for mange selvstændige, men ikke for alle. Der findes desværre en gruppe selvstændige, som efter et langt arbejdsliv må konstatere, at der ikke blev noget tilbage til at forsøde alderdommen med. Man kan ikke sige, at det er løn som for- 5

6 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen (fortsat) Af registreret revisor Mogens Sørensen skyldt, for de har sjældent ligget på den lade side i deres arbejdsliv. Det er snarere et resultat af den risiko, der er forbundet med at drive selvstændig virksomhed. Der er derfor god grund til at gøre rammebetingelserne for de selvstændige bedre, sådan at de modsvarer de risici, som disse løber. Vi må håbe, at der kommer noget i den kommende vækstpakke. Personlig virksomhed eller selskab? Skal jeg fortsætte med at drive min virksomhed som personlig virksomhed? Eller skal jeg omdanne den til et selskab? Sådan tænker mange selvstændige. Her beskrives de beskatningsregler, der gælder for personer og selskaber. Dernæst fordele og ulemper ved at omdanne virksomheden til et selskab. Personlig virksomhed De fleste selvstændige anvender den særlige virksomhedsskatteordning. Det betyder, at de har opdelt deres økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi. Til gengæld for opdelingen af økonomien har den selvstændige ret til at fratrække renter af gæld i virksomheden som en driftsomkostning. Endvidere gives der mulighed for, at man kan opspare virksomhedsoverskud til en lav skat på kun 24,5 % (2014). Endelig gives der mulighed for, at en del af det hævede overskud kan beskattes som kapitalafkast. Altså som en renteindtægt. Et mindre antal selvstændige anvender ikke virksomhedsskatteordningen, men derimod kapitalafkastordningen. En lidt simplere form, hvor en del af overskuddet kan beskat- 6 tes som kapitalafkast. Enkelte selvstændige anvender hverken virksomheds- eller kapitalafkastordningen. Det kan være en fordel, hvis virksomhedens overskud er beskedne, og der kun er meget lidt eller ingen gæld i virksomheden. Selskaber Overskud i selskaber beskattes med 24,5 % (2014). Præcis det samme som overskud, der opspares i en personligt ejet virksomhed under virksomhedsordningen. Overskuddet opgøres endda efter samme regler. I et selskab er indehaveren ansat og dermed lønmodtager og kan som udgangspunkt selv fastsætte størrelsen af sin løn. Er der overskud i selskabet, kan der udloddes udbytte til indehaveren. Udbytte beskattes kun med enten 27 % eller 42 % hos indehaveren. Til gengæld har selskabet ikke skattefradrag for dette. Fordele og ulemper ved en omdannelse Skattemæssigt er der i det daglige ingen væsentlig forskel mellem at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. Når mange alligevel vælger på et eller andet tidspunkt at omdanne deres virksomhed til selskabsform, skyldes det primært 3 forhold: 1. I en personlig virksomhed hæfter indehaveren også med sin private formue. I en virksomhed, der drives i selskabsform, hæfter indehaveren derimod som udgangspunkt kun med den indskudte kapital. I praksis vil lån til selskaber dog ofte være betinget af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse af hovedaktionæren.

7 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen (fortsat) Af registreret revisor Mogens Sørensen 2. Opsparede overskud kommer til beskatning, når virksomheden lukker eller sælges. Hvis virksomheden drives i selskabsform, kan beskatningen af det opsparede overskud udskydes indtil det hæves som løn eller udbytte. Og suppleres ejerstrukturen med et holdingselskab, kan virksomheden sælges skattefrit. 3. Det er relativt kompliceret at optage en kompagnon - eller gennemføre et ejermæssigt generationsskifte - i en personligt ejet virksomhed. Udskiftninger i ejerkredsen i en flerejet virksomhed er temmelig meget nemmere i en virksomhed, der drives i selskabsform. Der skal en god indtjening til, inden der stiftes et selskab. Ofte kan nystartede iværksættere i de første år holde skatten i ro, og så er selskabsform ingen fordel. Omdannelse i praksis Er der truffet beslutning om overgang til selskabsdrift, kan selve omdannelsen ske på to måder. Enten som en skattepligtig omdannelse eller som en skattefri omdannelse. Ved en skattepligtig omdannelse stilles ejeren skattemæssigt på samme måde, som hvis virksomheden var blevet solgt til en fremmed. Alle aktiverne - herunder også goodwill skal værdiansættes til markedsværdi, og der skal betales skat af fortjenesterne og som opsparede overskud. Det kan blive ganske dyrt. mange år. Til gengæld for den umiddelbare skattefrihed skal omdannelsen ske efter særlige regler. Det betyder blandt andet, at hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet. Ulemper ved en omdannelse Stiftelse af selskaber medfører omkostninger til advokat og til revisor for udarbejdelse af dokumenter til brug for stiftelsen. Et selskabs regnskab er offentligt tilgængeligt. Alle og enhver kan dermed få indblik i virksomhedens indtjening og formueforhold. Underskud i en virksomhed, der drives i selskabsform, kan ikke modregnes i indehaverens og dennes ægtefælles personlige indtægter. Holdingselskaber Et holdingselskab er typisk et selskab, der ejer aktier i et driftsselskab. Ved at stifte et holdingselskab straks efter at have omdannet virksomheden til et selskab er det muligt at overføre skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. Et holdingselskab giver mulighed for at sikre opsparet overskud fra driftsselskabet (altså risikoafgrænsning). Ved en skattefri omdannelse skal aktiverne også værdiansættes, men der skal først betales skat af fortjenesterne, når indehaveren til sin tid sælger aktierne i selskabet. Skatten kan dermed udskydes i 7

8 Nyt fra miljøafdelingen Af miljøkonsulent Alice Nielsen Ophør af mælkekvoter - Passer miljøgodkendelsen til fremtidens produktion? I 2015 ophører mælkekvoterne, og der bliver dermed åbnet op for nye muligheder for mælkeproducenter. Hvad skal der ske på din ejendom? Produktionen fortsætter uændret Jeg vil gerne udvide min besætning, evt. bygge nyt eller til Kvierne skal opstaldes på kviehotel, og jeg fylder stalden op med malkekøer Meget generelt kan man sige, at hvis du vil udvide besætningen, så skal der laves en miljøgodkendelse. Hvis du vil ændre på sammensætningen af dyreholdet, så kan det i mange tilfælde klares med en anmeldelse. SvinerådgivningDanmark Af direktør Jan Rodenberg Fodermøde 2014 I år samler SvinerådgivningDanmark svineproducenter til fodermøde i Herning tirsdag den 10. juni kl Der vil være fælles indlæg, spisning og en minikongres, hvor man kan bestemme hvilke indlæg, man vil høre ud af flere mulige. Der vil både være noget for soholdere, slagtesvineproducenter, medarbejdere og ejere. Se detaljeret program på Tilmelding seneste tirsdag den 3. juni 2014 på tlf Uanset hvad, så kan det være en god idé allerede nu at få en snak om hvilke muligheder, der er på din ejendom. Du er altid velkommen til at kontakte miljøkonsulenterne på Landboforeningen, så finder vi den løsning, der passer bedst til dig. Nye krav til staldindretning pr. 1. juli 2014 Om ganske kort tid bliver det et lovkrav, at der er en sengebås pr. ko i stalden. Hvis der skal laves ændringer i din miljøgodkendelse eller produktionstilladelse, kan du kontakte miljøkonsulenterne på Landboforeningen, så kan vi finde ud af hvilke tilpasninger, der skal /kan laves på din ejendom. Alice Nielsen eller Helle Kalkrup

9 Grundlovsarrangement på Kabbel Hovedgaard Kabbelvej 55, Nørlem torsdag den 5. juni kl Program: Medbragt kaffekurv kan nydes i Kappels have eller i tilfælde af regn i én bygningerne. Grundloven gennem sang og musik v. Lemvig Musikskoles voksenkor v/sussi Robinson Direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade med tale om Grundloven, som hjørnesten i samfundet. Herefter kan der købes grillede pølser samt øl og vand. Arrangør: Kabbel Hovedgaard samt Lemvigegnens Landboforening Telenor lukker for mailservice i løbet af foråret/sommeren 2014 Dvs. - Hvis du har en Telenor-, Tiscali-, Cybercity- eller anden Telenormailadresse, er du nød til at få oprettet en ny mailadresse. Et godt alternativ er en G-mail eller Outlook mail, som gratis kan oprettes på nettet. It-afdelingen er som altid klar til at hjælpe dig. 9

10 10

11 11

12 Nyt fra Åbent Landbrug Af Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug. I uge 15 havde vi besøg af en 8. klasse fra København, der var på lejrskole i Nyvanglejren i Bækmarksbro og i landbrugspraktik hos 16 landmænd. I deres dagbøger og i evalueringsbrevet fra lærerne, har de givet udtryk for, at de har haft nogle fantastiske gode og lærerige dage, som de sent vil glemme. Lærerne synes, det var vældig sjovt at høre, hvordan eleverne bagefter kunne diskutere økologi og konventionelt landbrug, køer og søer, samt diverse måder at indrette stalde på. Tusinde tak til jer gæstfrie landmænd, som også denne gang gjorde en rigtig god indsats for forståelsen af, hvad moderne dansk landbrug er. 139 elever fra 4. klasse fra 7 skoler i Lemvig kommune er i denne måned på et gårdbesøg, hvor de på én dag både kommer på besøg hos køer og grise. Det plejer også at være nogle rigtig gode oplevelser, eleverne får med hjem fra disse ture. Lemvigegnens Landboforening betaler for bustransporten. Som tak for oplevelsen, har vi i år bedt eleverne om at lave plancher om deres oplevelser på gårdene. Vi håber at få mange flotte plancher tilbage, så de kan pryde Landboforeningens teltvægge ved dyrskuet. Vi er ved at være klar til dyrskuet, hvor vi fortsætter succesen med klappegården og sandkassen. Vores konkurrence i år hedder So ein Ding eller gæt en genstand. Der er også flere i udvalget, som har lagt mange kræfter i at få et børnedyrskue op at stå, da det på Råbjerghøj er lukket ned. Vi håber på mange udstillere og interesserede besøgende i den afdeling også. Lemviggarden er klar til opstart i sommerferien, og mange venter med spænding på besøg. Alle er velkomne til disse besøg, og I må også gerne reklamere for det. Tjek vores hjemmeside: eller find os på På gensyn til Lemvig Marked og Dyrskue. 12

13 13

14 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom Af Lotte Flansmose Året startede med et brag af en fest, i form af afterskiparty med mad og musik. Vores nydesignede traktorbar blev indviet med blink og båthorn. Folk kom udklædte som om, de lige var kommet ned ad pisten, og den bedste udklædning blev kåret. En torsdag aften var vi på besøg hos Lemvig Maskinforretning og hørte om det perfekte såbed. Maskinforretningen havde folk fra Kuhn og Dalbo til at fortælle om det, og de gav kaffe og kage. Et godt arrangement, hvor man fik noget med sig hjem. Nikolaj Bjerrum er blevet regionsformand for LU midtvest. Forberedelserne til dyrskuet er i fuld gang. På vores stand vil man kunne se vores traktorbar. Søndag over middag arranger vi en bondedyst, hvor der er et gavekort til Vilhelmsborg Kro på højkant. Markvandring med Lemvigegnens LandboUngdom Onsdag den 4. juni besøger vi Jens Vrist som driver et økologisk landbrug med 120 jersey køer. Jens har stor succes med at dyrke økomajs, og vi tager ud for at se, hvad han gør for at lave topudbytter i majsmarken. Brørup Maskinstation demonstrerer deres radrenser med kamera og gps, og Ingvard Kristensen fra Lemvigegnens Landboforening kommer med gode råd til majsdyrkningen. Sted: Nørgårdsvej 22, 7570 Vemb Alle er velkomne. Planlægningen af årets traktortræk er ligeledes i fuld gang. 14

15 15

16 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent 2015 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan. 2015 7

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere