Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77"

Transkript

1 1 Hvidbog 2. høringsfase Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77

2 2 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Fremsendte indsigelser/bemærkninger 1. Anni og Flemming Eversby 2. Pia Kimer Jacobsen 3. Søren Hansen 4. John Veje 5. Hedvig Koefoed 6. Ulla Fibiger 7. Hans Prag 8. Lene Sieling 9. Anne Johansen 10. Friedrich Wolter 11. Knud Hylsberg 12. Niels Peter Guldbergsen 13. HOltel Postgården, Jette 14. Diana Chrsitoffersen 15. Conny Andersen 16. Laillamari Grundt 17. Margit Geil 18. Anne Marie Oschischnig 19. Hanne Halding 20. Bodil Smith 21. Kobbernagel 22. Dorthe Madsen 23. Marianne Nielsen 24. Birthe Binderup 25. Thopsteinp 26. Sus Frausing 27. Else Rasmussen 28. Birte Mølbak 29. Marianne Tomczyk 30. Irene Larsen 31. Kerstin Molsted 32. Inga Elbæk 33. Dorrit Jacobsen 34. Ulla Fransen 35. Bertil Waal 36. Per Rasmussen 37. Anette Mühring 38. Jette Nygård 39. Lisbeth Højgård 40. Gertrud Friedrichsen 41. Mette bønsvig 42. Erik Andersen 43. Gisela Felkl 44. Lau Lysgård 45. Thomas Karlsen 46. Marianne Vibe-Hastrup 47. Stig Thorup Rasmussen 48. Kamma Tjell Juel 2/77

3 49. Bente Kasch 50. Erik Langkjær 51. Michael Baltzer 52. Connie Christensen 53. Ebba Bach 54. Valborg 55. Hans Jørgen Boye-Møller 56. Vikka Jensen 57. Heino Høgh 58. Jørgen Kok 59. Anni Jochumsen 60. Skælskør Erhvervsråd 61. Stig Nielsen samt syv andre indsigere 62. Stig Nielsen 63. Inge Rohde 64. Poul Nørby Jensen 65. Claus Hunsballe 66. Henning Petersen 67. Poul Werner Olsen 68. Leif Borregaard Hansen 69. Randi Villumsen 70. Børge Christensen 71. Ole Larsen 72. Rikke Rosenfeldt 73. Niels Roland Andreasen 74. Richard Larsen 75. afsender kendes ikke 76. Jørgen Næsby Rasmussen 77. Kirsten Langhorn 3 Samt 152 underskrifter mod at træer med julebelysning fældes. 3/77

4 Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælksør 4 midtby Resumé af Bemærkning/indsigelse Forvaltningens svar Indsiger nr. 01 Anne og Flemming Eversby Bemærkningen efterkommes og vil blive taget med i projekteringsfasen, hvor de tekniske detaljer fastlægges. Der gøres opmærksom på at det er vigtigt at der indtænkes handicap parkering i Algade og på alle pladserne. Indsiger nr. 02 Pia Kimer Jacobsen Bemærkningen tages til efterretning og vil indgå i overvejelserne i projekteringsfasen, hvor de tekniske detaljer fastlægges. Bybussen bør ikke køre op gennem Algade men i stedet have stoppested ved Svanetorve og netto. Indsiger nr. 03 Søren Hansen Bemærkningerne tages til efterretning i tilretningen af projektet. Det foreslås, at der i forbindelse med Havnen etableres bedre belysning under byens broer. Det foreslås, at man bruger eksisterende brosten til linje i Algades belægning, der skal markere hvor bilerne må parkerer. Indsiger nr. 06 Ulla Fibiger Der gøres indsigelse mod, at træer og julebelysning fjernes i Algade. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Se svar punkt 8 - Svanetorvet Derudover gøres der indsigelse mod beplantning af æbletræer på Svanetorvet, at belysningen ændres samt, at anlægsfasen vil forstyrre butikkernes daglige handel i Algade. 4/77

5 Indsiger nr. 07 Hans Prag Der gøres indsigelse mod, at træer og julebelysning fjernes i Algade. Derudover gøres der indsigelse mod belysning i master og wire. Der udtrykkes nervøsitet over at belysning og inventar ikke bliver driftet efterfølgende. Ligesom det bemærkes at tilgængelig til butikkerne fortsat er vigtig i den nye gade. Indsiger nr. 35 Bertil Waal Der gøres indsigelse mod øget beplantning i midtbyen. Der gøres indsigelse mod øget regnvandsopsamling. Se svar punkt 1 Træer 5 med julebelysning i Algade Bemærkningen vedr. supplerende belysning er noteret. Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Der er i projektet særlig fokus på, at forbedre butikkernes forhold så der er bedre adgang og så de bliver mere synlige. Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 11 Forhold til Maritimt Knudepunkt Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Der gøres indsigelse mod samtlige forslag til havnen. Der udtrykkes nervøsitet for, at projektet ikke bliver driftet efterfølgende. Indsiger nr. 36 Per Rasmussen Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade. Det bemærkes, at det er dejligt med øget grøn beplantning i midtbyen samt, at Algade brydes med træer og parkering. Indsiger nr. 37 Anette Mühring Der gøres indsigelse mod at der ikke er parkeringsmuligheder lige udenfor apoteket og at der ikke er mindst en handicap p-plads her. Der gøres indsigelse mod at man fjerner parkeringspladser Bemærkningen tages til efterretning, så der vil være parkeringsmuligheder ved apoteket. Se svar punkt 8 - Svanetorvet Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade 5/77

6 på Svanetorvet. Der gøres indsigelse mod at juletræet fjernes fra Svanetorvet. Bemærkning vedr. fortov tages til efterretning i den senere tekniske projekteringsfase. 6 Det bemærkes at fortovet ikke bør sænkes ned i vejniveau, da det vil besværliggøre adgangen til butikker for gangbesværede. Indsiger nr. 47 Stig Thorup Rasmussen Der gøres indsigelse mod at man ikke nævner hvordan projektet forholder sig til eksisterende designmanual samt bevarende lokalplan. Se svar punk 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Bemærkningen imødekommes, så cyklister indskrives i projektforslaget på lige fod med andre trafikanter. Beplantningsforslag for torvene roses, til gengæld gøres der indsigelse mod fældning af eksisterende træer i Algade. Der gøres indsigelse mod at cyklister ikke nævnes på lige fod med fodgængere og bilister i projektet. Indsiger nr. 50 Erik Langkær Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade samt fjernelse af juletræ på Svanetorvet. Dog roses det at man vil supplere med yderligere træer. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning. Der ønskes ikke supplerende belysning til Skælskør Lampen og heller ikke fjernelse af Skælskør Lampen i midtbyen. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling af vand fra tage i midten af Algade. Det bemærkes at man gerne ser hensyntagen til eksisterende lokalplaner for området, så projektet udføres i harmoni med byens bevaringsværdige købstadsmiljø. 6/77

7 Indsiger nr. 57 Heino Høgh Det bemærkes, at der skal være adgang med bil for bådejere til deres både. Derudover ønskes der øget plads til bådoplagring i vinterhalvåret, da det forventes at der vil komme flere lystsejlere til havnen i fremtiden. Alle kommentarer vedr. 7 havnen vil blive taget til efterretning i tilretningen af projektet. Anlægsfasen vil blive tilrettelagt i samarbejde med Skælskør Erhvervsforening og de berørte butikker i Algade. Bemærkningen er noteret. Det bemærkes, at der bør være plads til havnekranen. Voksenlegeplads er i vejen for den om vinteren. Det ønskes, at der er langtidsparkeringspladser på havnen. Der bemærkes, at der fortsat skal være plads til havnefester på havnen. Det bemærkes, at det er en god ide med en børnelegeplads på det grønne areal, men at Havnevej er en sikkerheds barriere. Det foreslås, at projektet udføres i etape af hensyn til de butiksdrivende i Algade. Indsiger nr. 58 Jørgen Kok Ideerne tages til efterretning i tilretningen af projektet. Det foreslås, at man ved alle porte laver en tegning i belægningen der viser det bagvedliggende gårdrum som en del af fortællingen om midtbyen. Det bemærkes, at fleksibel parkering er en god ide til havnepladsen. 7/77

8 Indsiger nr. 60 Skælskør Erhvervsråd Det bemærkes, at man overordnet er glade for, at man vil gøre Algade til en oplevelsesgade til gavn for de butiksdrivende. Det ønskes, at Algade realiseres først. Hvis ikke hele projektet realiseres samlet ønskes ny borgerinddragelsesproces når senere projekter skal realiseres. Bemærkning vedr. hvad 8 der skal prioriteres først i realiseringen af projektet tages til efterretning. Se svar punkt 9 Materialer Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Det ønskes at projektet udføres i harmoni med byens bevaringsværdige købstadsbebyggelse og med hensyn til de forskellige trafikanter og gangbesværede. For Algade foreslås et mix af natur- og brosten. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling i midten af Algade. Det ønskes, at så mange træer med julebelysning så muligt bevares, og ellers erstattes med lignende lindetræer. Gerne suppleret med mobile plantekummer og siddepladser. Skælskør lampen ønskes bevaret. Indsiger nr. 61 Stig Nielsen mf. Der gøres indsigelse mod at træer med julebelysning fjernes i Algade. Der gøres indsigelse mod at parkeringen fjernes fra byens torve og at p-båse ikke er afmærkede i Algade. Derudover bemærkes det at parkeringsantallet ikke må forringes. Der gøres indsigelse mod supplerende belysning. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 8 - Svanetorvet Bemærkning vedr. buske på Nytorv er noteret. Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for 8/77

9 Der gøres indsigelse mod frugttræer på Svanetorvet, i stedet foreslås lindetræer. Det foreslås at der etableres buske som giver læ på Nytorv. Der gøres indsigelse mod at springvandet på Nytorv fjernes. Der gøres indsigelse mod foreslået regnvandsopsamling. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet grundet forringet sikkerhed. Der gøres indsigelse mod legeplads på havnen. Der gøres indsigelse mod manglende inddragelse af eksisterende designmanual. sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. 9 Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. legeplads på havnen tages til efterretning. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 10 - Kystsikring Bemærkning vedr. toilettet er noteret. Se svar punkt 9 Materialer Bemærkning vedr. borgerinddragelsesprocessen er noteret. Der gøres indsigelse mod at havnevej nedprioriteres som vej. Det foreslås, at der anlægges nye toiletter på Nytorv og Havnepladsen. Det bemærkes, at belægning bør være skridsikker for forgængere og handicappede, og at materialeprøver bør fremlægges for offentligheden. Der gøres indsigelse mod borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med projektet. Indsiger nr. 62 Stig Nielsen Der gøres indsigelse mod at projektet er i strid med eksisterende designmanual og gældende lokalplaner for området. Der gøres indsigelse mod at Gl. Torv og biblioteket ikke er Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Projektområdets afgrænsning er politisk godkendt. Bemærkningen er noteret. Havnepladsen er tænkt som en åben plads når der ikke er parkering på den, hvor man kan gå i den retning eller ad den akse man vil. Bemærkningen er noteret. 9/77

10 med i projektet. Der gøres indsigelse mod at nord-syd gående akse henover Havnepladsen ikke er inddraget i projektet. Det bemærkes, at skitse på side 12 er uforståelig. Der gøres indsigelse mod nedlægning af parkeringspladser på Svanetorvet samt plantning af frugttræer. Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade samt fjernelse af juletræ fra Svanetorvet. Samtidigt foreslås det, at nye træer også skal være lindetræer. Der gøres indsigelse mod fjernelse af Skælskør lamper samt mod supplerende belysning. Det bemærkes at beskrivelse om havnepladsen ikke stemmer overens med tegningen. Der gøres indsigelse mod, at der ikke er adgang til p-areal på Havnepladsen fra Havnevej. Der gøres indsigelse mod trappe ned til havnen grundet sikkerhedsmæssig fare. Der gøres indsigelse mod manglende central placering af kilometerstenen. Bemærkninger vedr. 1tegningsmateriale er noteret. Se svar punkt 8 Svanetorvet Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade. Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Bemærkning vedr. afgang til p-areal på Havnepladsen tages til efterretning. Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. Bemærkning vedr. kilometersten er noteret. Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 10 - Kystsikring Bemærkninger vedr. strandbar og legeplads er noteret. Se svar punkt 8 Svanetorvet Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling. Det bemærkes, at skilte bør undgås i Algade. Der gøres indsigelse at springvandet på Nytorv nedlægges. Der gøres indsigelse mod ændring af Havnevej. Der gøres indsigelse mod strandbar og legeplads på havnen. 10/77

11 Der gøres indsigelse mod nedlægning af p-pladser på Svanetorvet. 1 Der gøres indsigelse mod at plan for området ud til noret ikke er med. Indsiger nr. 64 Poul Nørby Jensen Der gøres indsigelse mod, at springvandet Fjernes på Nytorv. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling på Nytorv. Der gøres indsigelse mod placering af markeds boder på Nytorv, i stedet ønskes plads til butiksudstilling. Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. plads til butiksudstilling tages til efterretning. Det er et klart fokus punkt, at varetilkørsel for de enkelte butikker ikke forringes med projektet. Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes, at det er vigtigt, at varetilkørsel til butikker på Nytorv ikke forringes, og at parkeringsmulighederne forbliver de samme. Det bemærkes, at ekstra beplantning på Nytorv er en god ide. Indsiger nr. 65 Claus Hunsballe Bemærkningerne tages til efterretning. Planerne roses. Det foreslås, at der sættes lys på træerne på havnen. Det foreslås, at der tænkes mere vindafskræmning ind i projektet. Indsiger nr. 66 Henning Petersen Det ønskes at projektet for havnen udføres i henhold til planerne for Maritimt Knudepunkt. Se svar punkt 11 Forhold til Maritimt Knudepunkt Bemærkninger vedr. adgang til p-areal på Havnepladsen tages til efterretning. 11/77

12 Der gøres indsigelse mod belægningen på pladsen ved cafe Solsikken, som vil beskadige bådene. 1 Der gøres indsigelse mod, at man kun kan komme til p- areal på Havnepladsen ad Havnevej. Derudover stilles der spørgsmål ved hvordan man vil skilte hertil. Der gøres indsigelse mod materialer på Havnepladsen, istedet ønskes naturmaterialer og natursten. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet, da man ikke kan lægge til med båd ved den. Der gøres indsigelse mod strandbar med sand, da det vil beskadige bådene. Det bemærkes, at der stadig skal være plads til byen kulturelle arrangementer på det grønne areal på havnen. Der gøres indsigelse mod legeplads på havnen. Der bedes om afklaring af antal parkeringspladser samt adgange hertil. Indsiger nr. 67 Poul Werner Olsen Se svar punkt 7 Optegning af parkeringsbåse i Algade Der gøres indsigelse mod, at parkeringsbåse ikke er aftegnet i Algade. Indsiger nr. 69 Randi Villumsen Der gøres indsigelse mod, at forslaget ikke forholder sig til eksisterende designmanual. Der gøres indsigelse mod nedlæggelse af springvand på Nytorv. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 1- Træer og julebelysning i Algade Se svar punkt 7 Optegning af parkeringsbåse i Algade Der gøres indsigelse mod fjernelse af træer med 12/77

13 julebelysning i Algade, samt fjernelse af Skælskørs lamper. Der gøres indsigelse mod, at parkeringsbåse ikke optegnes. Indsiger nr. 70 Børge Christensen Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling i Algade. Der gøres indsigelse mod supplerende belysning til Skælskørs lampen. Det bemærkes, at projektet mangler referencer til lignende projekter og materialer. 1 Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkninger vedr. supplerende belysning er noteret. Bemærkning vedr. referencer tages til efterretning. Turistkontoret ligger desværre udenfor projektets tematiske afgræsning. Bemærkningen er noteret. Det bemærkes, at byens turistkontor bør fremmes i forbindelse med projektet. Indsiger nr. 71 Ole Larsen Der gøres indsigelse mod supplerende belysning til Skælskørs Lampen. Der gøres indsigelse mod manglende stillingtagen til eksisterende designmanual. Derudover bemærkes det, at projektet er i strid med gældende lokalplaner for området. Der gøres indsigelse mod, at Havnevej nedprioriteres som vejforbindelse. Der gøres indsigelse mod manglende indgang fra Havnevej til p-areal på Havnepladsen. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet, da den menes at være i fare for børns sikkerhed. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling på Nytorv, da det menes det vil forsage vand i kælderene. Bemærkninger vedr. supplerende belysning er noteret. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 10 - Kystsikring Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Se svar punkt 1- Træer og julebelysning i Algade Se svar punkt 8 - Svanetorvet Bemærkning vedr. belægning på pladsen ved café Solsikken tages til efterretning. Bemærkning om træer på det grønne område på havnen er noteret. 13/77

14 Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade. Der gøres indsigelse mod at parkeringsbåse ikke er optegnet. Derudover efterspørges eksempler på belægning. Der gøres indsigelse mod fjernelse af parkering på Svanetorvet. Der gøres indsigelse mod ensretning af trafikken henover Svanetorvet. Bemærkning vedr. venteskur 1 tages til efterretning i en eventuel senere teknisk projekteringsfase. Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. borgerinddragelsesproces samt ide til arkitektkonkurrence for Svanetorvet er noteret. Bemærkning vedr. hvad der skal prioriteres først i realiseringen af projektet tages til efterretning. Der gøres indsigelse mod beplantning af frugttræer på Svanetorvet. Der ønskes en belægning på pladsen ved cafe Solsikken der ikke støver. Der gives forslag til materialer til havnen. Der gøres indsigelse mod plantning af træer på det grønne areal på havnen. Det foreslås, at nuværende bindingsværkshus på havnen bliver omdannet til ventesal for bus passagerer. Der gøres indsigelse mod regnvandsløsninger. Der gøres indsigelse mod borgerinddragelsesprocessen. Det foreslås at der udskrives en arkitektkonkurrence for Svanetorvet. Det foreslås at område ved Postgården prioriteres først i realiseringen af projektet. Dernæst ny kørebane i Algade og derefter ekstra p-pladser på område ud til Norvejen. 14/77

15 Indsiger nr. 72 Rikke Rosenfeldt Bemærkningen tages 1til efterretning. Planerne roses. Det ønskes at der indarbejdes et havnebad i inderhavnen. Indsiger nr. 73 Niels Roland Andreasen Fordgrunden er privatejet, Kommunen kan derfor ikke planlægge for arealet. Bemærkningen er noteret. Der gøres indsigelse mod at Fordgrunden bebygges. Det bemærkes, At det er en god ide, at tage parkeringspladserne ud af Svanetorvet. Indsiger nr. 74 Richard Larsen Der gøres indsigelse mod fjernelse af p-pladser på Svanetorvet, da det kan skabe generel mangel på p-pladser for de nærmeste beboere. Se svar punkt 8 Svanetorvet Øvrige idéer til Svanetorvet er noteret. Der gøres indsigelse mod ensretning af vejforbindelse på Svanetrovet, da trafikken til Algade så ikke kan deles. Der gøres indsigelse mod frugttræer på Svanetorvet. Det forslås, at der findes en ny placering til springvandet og at Svanetorvets belægning føres hen til apoteket, så man kan mærke når man kører henover torvet. Der gøres indsigelse mod, at vejforbindelsen henover Havnepladsen ikke vedholdes. 15/77

16 Indsiger nr. 76 Jørgen Næsby Rasmussen Bemærkningen tages 1til efterretning. Det forslås, at der anlægges en dansebane i forbindelse med havnen som også kan bruge til andre aktiviteter. Indsiger nr , 08-34, 38-46, 48-49, 51-56, 59, 68, 75, 77 samt 152 underskrifter Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Der gøres indsigelse mod at træer og julebelysning fjernes i Algade Indsiger nr. 63 samt 12 af de 152 underskrifter gør indsigelse mod at byen overhoved ændres. Det er politisk besluttet at man ønsker at gennemføre et byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne er noteret. Af de 152 underskrifter har 13 gjort indsigelse mod fjernelse af Skælskør Lampen. Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Af de 152 underskrifter har 8 tilføjet yderligere indsigelser: - Parkeringsantallet må ikke forringes - Springvandet på Nytorv må ikke fjernes - Skælskør Lampen må ikke fjernes - Legeplads kunne ligger på lagunen bagved Algade - Der skal ikke være regnvandsopsamling i Algade Se svar punkt 8 Svanetorvet Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Bemærkning vedr. legeplads tages til efterretning Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling 16/77

17 Forvaltningens svar 1 1. Træer i Algade med julebelysning Projektet indeholder ikke planer om at fjerne træer og julebelysning i Algade. Enkelte træer vil blive erstattet af nye, så beplantningen i stedet står i klynger og danner rum i gaden. Dog skal det tilføjes, at det i en gennemgribende renovering af Algade er en udfordring, at undgå at eksisterende træers rodnet ikke bliver beskadiget, så træerne ikke overlever processen. Det er hensigten at finde en metode så træerne ikke bliver beskadiget. Der er ikke planer om, at ændre julebelysningen eller fjerne juletræet fra Svanetorvet. 2. Skælskør Lampen Der er i projektet ikke planer om, at fjerne eller erstatte Skælskør Lamper. 3. Efterfølgende drift af projektet. I forbindelse med projektets realisering, vil der blive udarbejdet en designmanual med et tilhørende driftsbudget der skal sikre, at der afsættes økonomiske midler til efterfølgende at vedligeholde projektområdet. 4. Regnvandsopsamling Øget regnvandsopsamling er i tråd med byrådets beslutning om, at der skal indtænkes LAR løsninger i alle nye bygnings- og anlægsprojekter. De enkelte forslåede løsninger vil dog blive genovervejet i tilretningen af projektet. 5. Springvandet på Nytorv Nedlæggelse af springvandet på Nytorv vil blive vurderet i forhold til, at det er dyrt at vedligeholde springvandet i dag. 6. Forhold til anden planlægning Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 21: Er ikke relevant for projektet, da den omhandler bebyggelsernes udseende i område syd for Algade, op mod Nytorv. Lokalplan nr. 40: Er ikke relevant for projektet, da den har til formål at muliggøre butikker i Algades randbebyggelse samt tæt/lav boligbebyggelse i område ud til noret. Lokalplan nr. 56: Er ikke relevant for projektet, da den omhandler havnens bebyggelse. Lokalplan nr. 85: Er ikke relevant for projektet, da det er en bevarende lokalplan for bebyggelsen fra Svanetorvet langs Algade og langs mindre del af Strandgade. Lokalplan nr. 62: Er ikke relevant for projektet, da den er bevarende i forhold til Algades bebyggelse. Derudover kræver den, at al omlægning af beplantning og belægning skal godkendes af byrådet, men skitserer ikke nogen retningslinjer i den forbindelse. Lokalplan nr. 90: Er ikke relevant for projektet, da den fastlægger anvendelsesmulighederne for ejendommene langs Algades stueetager. Der er udarbejdet en designmanual for hele Skælskør centrum. Det er på Plan- og Byggemøde møde den 25.januar besluttet, at der i forbindelse med byforskønnelsesprojektet skal udarbejdes en ny designmanual for projektområdet. 7. Optegning af parkeringsbåse i Algade Det er en central del af konceptet for Algade, at de enkelte parkeringsbåse ikke er optegnede, så de dele af gaden ikke kun er reserveret til parkering, men også kan bruges i andre sammenhænge. Der vil blive indarbejdet en linje i belægningen i Algade, der markere hvor bilerne må holde. Der vil være plads til samme antal parkerede biler i gaden som i dag. 12/33

18 8. Svanetorvet 1 Antallet af parkeringspladser forbliver det samme som i dag med undtagelse af Svanetorvet, hvor parkeringspladserne genetableres på areal ud til noret bagved Algade i samme afstand fra Algade som til Svanetorvet. Høringssvar vedr. ensretning af vejforbindelse henover Svanetorvet tages til efterretning, sådan at vejen stadig kan optage trafik i begge retninger. Beplantning med frugttræer på Svanetorvet er en central del af konceptet for torvet, og vedholdes derfor. Byens juletræ vil stadig stå på Svanetorvet. 9. Materialer I forbindelse med projektets realisering, er det vedtaget på Plan og Byggeudvalgsmøde den 25.januar, at der skal udarbejdes en ny designmanual for projektområdet. Der vil blive en udstilling i Skælskør af valgt inventar og materialer, her vil indkomne høringssvar blive inddraget. 10. Kystsikring Det er et politisk og forvaltningsmæssigt ønske, at projektet forholder sig til en eventuel senere kystsikring af Skælskør midtby. Havnevej ligger i oversvømmelsesrisikozone, derfor er det nødvendigt, at begynde at tænke alternative trafikveje til Havnevej samt nedgradere Havnevejs betydning som vejadgang i fremtiden. Dette er dog kun et lille tiltag i en endnu ikke opstartet proces. 11. Maritimt Knudepunkt Forslag til havnen er i tråd med de forslag, der er udarbejdet i forbindelse med projekt Maritimt Knudepunkt. Strandbar og aktivitetsområde er forslag til midlertidige indslag om sommeren, der kan give området en ny aktivitet. 12/33

19 Bemærkning nr Anne og Flemming Eversby 1 l forbindelse med forskønnelse af Skælskørs bymidte, har jeg en kommentar ikke mindst i forbindelse med ALGADE. Jeg hilser det meget velkomment at der nu etableres parkeringsmulighder i ALGADE, men i samme forbindelse vil jeg stærkt opfordre til at der også tænkes HANDICAPPARKERING (i nærheden af apoteket) ind i projektet,- det være sig både i ALGADE,- pånytorv og ved HAVNEN. Hvis ikke denne mulighed forefindes vil det i mange henseender være umuligt for gangbesværede, ældre og kørestolsbrugere at bruge forretninger og ikke mindst apoteket. Med venlig hilsen Anne Eversby Skytteengen Skælskør. Bemærkning nr Pia Kimer Jacobsen HejAne Tak for sidst, synd der skulle skydes så skarpt på dig! Det er alt i alt et rigtig godt stykke arbejde og det bliver vildt spændende. Jeg har en enkelt kommentar, og det er til Bybussen. Set med mine øjne mener jeg ikke, at den store bus skal op igennem Algade. Jeg sidder, så jeg ofte kan se den, og den er meget ofte helt tom! De brugere der benytter bussen, kan efter min mening få stor glæde af, at der bliver busstop for enden af Svanetorvet tæt på Netto og de øvrige indkøbsmuligheder. Det var bare en tanke fra mig, da den bus fylder alt for meget i Algade! Med venlig hilsen Pia Kimer Jacobsen Filialdirektør SPAREKASSEN 1;;;;1 SJÆLLAND Skælskør Algade Skælskør Tlf: Fax: pk - Mastereard-for en sikkerheds skyld! Indbygget gratis rejseforsikring Rabatter ved køb og leje 12/33

20 Bemærkning nr. 03 Søren Hansen {Telefon notat) 2 Det foreslås at der i forbindelse med Havnen etableres bedre belysning under byens broer - gerne spotbelysning, evt. i en farve. Det foreslås at man bruger nogle af de gamle eksisterende brosten til den linje i Algades belægning, der skal markere hvor bilerne må parkerer. På denne måde integreres det gamle i det nye. Bemærkning nr. 04 John Veje Det er med forundring at læse at eksisterende træer som har været i Algade gennem ca 25 år med den nye plan skal fjernes for at skabe plads til belysning der står i skærende kontrast til såvel gadens huse og den eksisterende belysning som kommunens egne arkitekter og planlæggere selv har designet. Jeg skal anmode om at man maner til besindighed og tager opgaven op til fornyet overvejelse. Dette skal betragtes som indsigelse mod den nye planlægning, med ønsket om at tage hensyn til nogle af de kvaliteter det eksisterende gadeforløb har, så kan der ændres på belægninger og gadeforløb, det er set gennemført flere steder med held og på steder også omtanke. Med venlig hilsen john Veje Bemærkning nr. O5 - Hedvig og Jørgen Koefoed Undertegnede gør indsigelse i mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes ved kommende byfornyelse Skælskør Mvh. Hedvig Koefoed og. Jørgen Koefoed Nordtoften Skælskør Bemærkning nr Ulla Fibiger Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse iskælskør. Venlig hilsen Ulla Fibiger Bakkenborgvej 14 2tv 4230 Skælskør,Jeg ved godt jeg allerede har sendt min protest, men der er noget jeg må tilføje,! Man vil plante æbletræer på Svanetorvet! Det synes jeg er en dårlig ige, da der vil blive vældig smattet og komme masser af hvepse når æblerne falder ned. Det kunne være pænt med en jævn belægning af hele Algade, men jeg frygter at arbejdet vil gøre det vanskeligt for butikkernes kunder at få adgang til selve butikken mens det står på. Algade en/ ja hele Skælskør, er en gammel by med gamle smukke bygninger og det skal bevares og ikke gøres koldt og stilrent. Belysningen har vi kæmpet for i mange år og den må der ikke røres ved. Og så synes jeg i det hele taget at pengene kunne bruges til at fylde Kommunens tomme huller op. Folk der reagerer her og nu, har ikke kunne komme til orde i de afholdte møder. Igen venlig hilsen Ulla Fibiger 12/33

21 Bemærkning nr Hans Prag 2 Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør. jeg er mildest talt vildt forarget over den forringelse og helt unødige udgift, der her er planlagt" tilføjelse", det ville være rart med on overskuelig liste over de konkrete arbejder, så de ikke skal findes frem i en endeløs tekst", og de sødsuppebilleder giver ikke et retvisende indtryk af forandringerne" tag nogle helt normale fotogtafier, og sæt ændringerne ind der, så man faktisk kan se hvad det handler om", l) der skal ikke opstilles master til belysning" det vil være hæsligt" 2) der skal ligeledes ikke hænges belysning op i wirer" det er også hæsligt" og det er kun få år siden vi slap af med dem der var", 3) træerne med fast julebelysning skal ikke fjernes" 4) mulighed for juletræ på svanetorv skal bevares" 5) erfaring fra andre byfornyelser, viser at fancy indretning og belysning ikke vedligeholdes" hold det enkelt!! se for eksempel når der skiftes lamper ud" det der oprindelig var samme farvetone, bliver skiftet med forhåndenværende lamper, og man står tilbage med et virvar af farver", det samme gælder anden indretning der kræver vedligeholdelse" 6) ok med fliser i stedet for kørebane og fortov" men pas på med restriktioner mht til tilgængelighed til butikker" der er ikke langt til slagelse og næstved", Hans Prag Glænøvej Skælskør" Bemærkning nr Lene Sieling Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør LENE SIELING SORØ LANDEVEJ 238 B 4230 SKÆLSKØR Bemærkning nr. 09 Anne Johansen Undertegnede gør indsigelse mod,at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør Venleg hilsen Anne Johansen Skytteengen Skælskør 12/33

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007 Til stede: Helle, Søren, Mette, Ole, Jane, Susanne, Jette, Michael Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre.

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre. Bemærkninger fra debat-café d. 20. maj 2014 på Nibe skole På baggrund af den fremtidige befolkningssammensætning hvilke typer boliger efterspørges så i Nibe? Vi er betænkelige ved, at der planlægges bebyggelse

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere