Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77"

Transkript

1 1 Hvidbog 2. høringsfase Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77

2 2 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Fremsendte indsigelser/bemærkninger 1. Anni og Flemming Eversby 2. Pia Kimer Jacobsen 3. Søren Hansen 4. John Veje 5. Hedvig Koefoed 6. Ulla Fibiger 7. Hans Prag 8. Lene Sieling 9. Anne Johansen 10. Friedrich Wolter 11. Knud Hylsberg 12. Niels Peter Guldbergsen 13. HOltel Postgården, Jette 14. Diana Chrsitoffersen 15. Conny Andersen 16. Laillamari Grundt 17. Margit Geil 18. Anne Marie Oschischnig 19. Hanne Halding 20. Bodil Smith 21. Kobbernagel 22. Dorthe Madsen 23. Marianne Nielsen 24. Birthe Binderup 25. Thopsteinp 26. Sus Frausing 27. Else Rasmussen 28. Birte Mølbak 29. Marianne Tomczyk 30. Irene Larsen 31. Kerstin Molsted 32. Inga Elbæk 33. Dorrit Jacobsen 34. Ulla Fransen 35. Bertil Waal 36. Per Rasmussen 37. Anette Mühring 38. Jette Nygård 39. Lisbeth Højgård 40. Gertrud Friedrichsen 41. Mette bønsvig 42. Erik Andersen 43. Gisela Felkl 44. Lau Lysgård 45. Thomas Karlsen 46. Marianne Vibe-Hastrup 47. Stig Thorup Rasmussen 48. Kamma Tjell Juel 2/77

3 49. Bente Kasch 50. Erik Langkjær 51. Michael Baltzer 52. Connie Christensen 53. Ebba Bach 54. Valborg 55. Hans Jørgen Boye-Møller 56. Vikka Jensen 57. Heino Høgh 58. Jørgen Kok 59. Anni Jochumsen 60. Skælskør Erhvervsråd 61. Stig Nielsen samt syv andre indsigere 62. Stig Nielsen 63. Inge Rohde 64. Poul Nørby Jensen 65. Claus Hunsballe 66. Henning Petersen 67. Poul Werner Olsen 68. Leif Borregaard Hansen 69. Randi Villumsen 70. Børge Christensen 71. Ole Larsen 72. Rikke Rosenfeldt 73. Niels Roland Andreasen 74. Richard Larsen 75. afsender kendes ikke 76. Jørgen Næsby Rasmussen 77. Kirsten Langhorn 3 Samt 152 underskrifter mod at træer med julebelysning fældes. 3/77

4 Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælksør 4 midtby Resumé af Bemærkning/indsigelse Forvaltningens svar Indsiger nr. 01 Anne og Flemming Eversby Bemærkningen efterkommes og vil blive taget med i projekteringsfasen, hvor de tekniske detaljer fastlægges. Der gøres opmærksom på at det er vigtigt at der indtænkes handicap parkering i Algade og på alle pladserne. Indsiger nr. 02 Pia Kimer Jacobsen Bemærkningen tages til efterretning og vil indgå i overvejelserne i projekteringsfasen, hvor de tekniske detaljer fastlægges. Bybussen bør ikke køre op gennem Algade men i stedet have stoppested ved Svanetorve og netto. Indsiger nr. 03 Søren Hansen Bemærkningerne tages til efterretning i tilretningen af projektet. Det foreslås, at der i forbindelse med Havnen etableres bedre belysning under byens broer. Det foreslås, at man bruger eksisterende brosten til linje i Algades belægning, der skal markere hvor bilerne må parkerer. Indsiger nr. 06 Ulla Fibiger Der gøres indsigelse mod, at træer og julebelysning fjernes i Algade. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Se svar punkt 8 - Svanetorvet Derudover gøres der indsigelse mod beplantning af æbletræer på Svanetorvet, at belysningen ændres samt, at anlægsfasen vil forstyrre butikkernes daglige handel i Algade. 4/77

5 Indsiger nr. 07 Hans Prag Der gøres indsigelse mod, at træer og julebelysning fjernes i Algade. Derudover gøres der indsigelse mod belysning i master og wire. Der udtrykkes nervøsitet over at belysning og inventar ikke bliver driftet efterfølgende. Ligesom det bemærkes at tilgængelig til butikkerne fortsat er vigtig i den nye gade. Indsiger nr. 35 Bertil Waal Der gøres indsigelse mod øget beplantning i midtbyen. Der gøres indsigelse mod øget regnvandsopsamling. Se svar punkt 1 Træer 5 med julebelysning i Algade Bemærkningen vedr. supplerende belysning er noteret. Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Der er i projektet særlig fokus på, at forbedre butikkernes forhold så der er bedre adgang og så de bliver mere synlige. Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 11 Forhold til Maritimt Knudepunkt Se svar punkt 3 Efterfølgende drift af projektet Der gøres indsigelse mod samtlige forslag til havnen. Der udtrykkes nervøsitet for, at projektet ikke bliver driftet efterfølgende. Indsiger nr. 36 Per Rasmussen Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade. Det bemærkes, at det er dejligt med øget grøn beplantning i midtbyen samt, at Algade brydes med træer og parkering. Indsiger nr. 37 Anette Mühring Der gøres indsigelse mod at der ikke er parkeringsmuligheder lige udenfor apoteket og at der ikke er mindst en handicap p-plads her. Der gøres indsigelse mod at man fjerner parkeringspladser Bemærkningen tages til efterretning, så der vil være parkeringsmuligheder ved apoteket. Se svar punkt 8 - Svanetorvet Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade 5/77

6 på Svanetorvet. Der gøres indsigelse mod at juletræet fjernes fra Svanetorvet. Bemærkning vedr. fortov tages til efterretning i den senere tekniske projekteringsfase. 6 Det bemærkes at fortovet ikke bør sænkes ned i vejniveau, da det vil besværliggøre adgangen til butikker for gangbesværede. Indsiger nr. 47 Stig Thorup Rasmussen Der gøres indsigelse mod at man ikke nævner hvordan projektet forholder sig til eksisterende designmanual samt bevarende lokalplan. Se svar punk 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Bemærkningen imødekommes, så cyklister indskrives i projektforslaget på lige fod med andre trafikanter. Beplantningsforslag for torvene roses, til gengæld gøres der indsigelse mod fældning af eksisterende træer i Algade. Der gøres indsigelse mod at cyklister ikke nævnes på lige fod med fodgængere og bilister i projektet. Indsiger nr. 50 Erik Langkær Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade samt fjernelse af juletræ på Svanetorvet. Dog roses det at man vil supplere med yderligere træer. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning. Der ønskes ikke supplerende belysning til Skælskør Lampen og heller ikke fjernelse af Skælskør Lampen i midtbyen. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling af vand fra tage i midten af Algade. Det bemærkes at man gerne ser hensyntagen til eksisterende lokalplaner for området, så projektet udføres i harmoni med byens bevaringsværdige købstadsmiljø. 6/77

7 Indsiger nr. 57 Heino Høgh Det bemærkes, at der skal være adgang med bil for bådejere til deres både. Derudover ønskes der øget plads til bådoplagring i vinterhalvåret, da det forventes at der vil komme flere lystsejlere til havnen i fremtiden. Alle kommentarer vedr. 7 havnen vil blive taget til efterretning i tilretningen af projektet. Anlægsfasen vil blive tilrettelagt i samarbejde med Skælskør Erhvervsforening og de berørte butikker i Algade. Bemærkningen er noteret. Det bemærkes, at der bør være plads til havnekranen. Voksenlegeplads er i vejen for den om vinteren. Det ønskes, at der er langtidsparkeringspladser på havnen. Der bemærkes, at der fortsat skal være plads til havnefester på havnen. Det bemærkes, at det er en god ide med en børnelegeplads på det grønne areal, men at Havnevej er en sikkerheds barriere. Det foreslås, at projektet udføres i etape af hensyn til de butiksdrivende i Algade. Indsiger nr. 58 Jørgen Kok Ideerne tages til efterretning i tilretningen af projektet. Det foreslås, at man ved alle porte laver en tegning i belægningen der viser det bagvedliggende gårdrum som en del af fortællingen om midtbyen. Det bemærkes, at fleksibel parkering er en god ide til havnepladsen. 7/77

8 Indsiger nr. 60 Skælskør Erhvervsråd Det bemærkes, at man overordnet er glade for, at man vil gøre Algade til en oplevelsesgade til gavn for de butiksdrivende. Det ønskes, at Algade realiseres først. Hvis ikke hele projektet realiseres samlet ønskes ny borgerinddragelsesproces når senere projekter skal realiseres. Bemærkning vedr. hvad 8 der skal prioriteres først i realiseringen af projektet tages til efterretning. Se svar punkt 9 Materialer Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Det ønskes at projektet udføres i harmoni med byens bevaringsværdige købstadsbebyggelse og med hensyn til de forskellige trafikanter og gangbesværede. For Algade foreslås et mix af natur- og brosten. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling i midten af Algade. Det ønskes, at så mange træer med julebelysning så muligt bevares, og ellers erstattes med lignende lindetræer. Gerne suppleret med mobile plantekummer og siddepladser. Skælskør lampen ønskes bevaret. Indsiger nr. 61 Stig Nielsen mf. Der gøres indsigelse mod at træer med julebelysning fjernes i Algade. Der gøres indsigelse mod at parkeringen fjernes fra byens torve og at p-båse ikke er afmærkede i Algade. Derudover bemærkes det at parkeringsantallet ikke må forringes. Der gøres indsigelse mod supplerende belysning. Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Se svar punkt 8 - Svanetorvet Bemærkning vedr. buske på Nytorv er noteret. Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for 8/77

9 Der gøres indsigelse mod frugttræer på Svanetorvet, i stedet foreslås lindetræer. Det foreslås at der etableres buske som giver læ på Nytorv. Der gøres indsigelse mod at springvandet på Nytorv fjernes. Der gøres indsigelse mod foreslået regnvandsopsamling. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet grundet forringet sikkerhed. Der gøres indsigelse mod legeplads på havnen. Der gøres indsigelse mod manglende inddragelse af eksisterende designmanual. sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. 9 Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. legeplads på havnen tages til efterretning. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 10 - Kystsikring Bemærkning vedr. toilettet er noteret. Se svar punkt 9 Materialer Bemærkning vedr. borgerinddragelsesprocessen er noteret. Der gøres indsigelse mod at havnevej nedprioriteres som vej. Det foreslås, at der anlægges nye toiletter på Nytorv og Havnepladsen. Det bemærkes, at belægning bør være skridsikker for forgængere og handicappede, og at materialeprøver bør fremlægges for offentligheden. Der gøres indsigelse mod borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med projektet. Indsiger nr. 62 Stig Nielsen Der gøres indsigelse mod at projektet er i strid med eksisterende designmanual og gældende lokalplaner for området. Der gøres indsigelse mod at Gl. Torv og biblioteket ikke er Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Projektområdets afgrænsning er politisk godkendt. Bemærkningen er noteret. Havnepladsen er tænkt som en åben plads når der ikke er parkering på den, hvor man kan gå i den retning eller ad den akse man vil. Bemærkningen er noteret. 9/77

10 med i projektet. Der gøres indsigelse mod at nord-syd gående akse henover Havnepladsen ikke er inddraget i projektet. Det bemærkes, at skitse på side 12 er uforståelig. Der gøres indsigelse mod nedlægning af parkeringspladser på Svanetorvet samt plantning af frugttræer. Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade samt fjernelse af juletræ fra Svanetorvet. Samtidigt foreslås det, at nye træer også skal være lindetræer. Der gøres indsigelse mod fjernelse af Skælskør lamper samt mod supplerende belysning. Det bemærkes at beskrivelse om havnepladsen ikke stemmer overens med tegningen. Der gøres indsigelse mod, at der ikke er adgang til p-areal på Havnepladsen fra Havnevej. Der gøres indsigelse mod trappe ned til havnen grundet sikkerhedsmæssig fare. Der gøres indsigelse mod manglende central placering af kilometerstenen. Bemærkninger vedr. 1tegningsmateriale er noteret. Se svar punkt 8 Svanetorvet Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade. Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Bemærkning vedr. afgang til p-areal på Havnepladsen tages til efterretning. Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. Bemærkning vedr. kilometersten er noteret. Se svar punkt 4 Regnvandsopsamling Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 10 - Kystsikring Bemærkninger vedr. strandbar og legeplads er noteret. Se svar punkt 8 Svanetorvet Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling. Det bemærkes, at skilte bør undgås i Algade. Der gøres indsigelse at springvandet på Nytorv nedlægges. Der gøres indsigelse mod ændring af Havnevej. Der gøres indsigelse mod strandbar og legeplads på havnen. 10/77

11 Der gøres indsigelse mod nedlægning af p-pladser på Svanetorvet. 1 Der gøres indsigelse mod at plan for området ud til noret ikke er med. Indsiger nr. 64 Poul Nørby Jensen Der gøres indsigelse mod, at springvandet Fjernes på Nytorv. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling på Nytorv. Der gøres indsigelse mod placering af markeds boder på Nytorv, i stedet ønskes plads til butiksudstilling. Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. plads til butiksudstilling tages til efterretning. Det er et klart fokus punkt, at varetilkørsel for de enkelte butikker ikke forringes med projektet. Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes, at det er vigtigt, at varetilkørsel til butikker på Nytorv ikke forringes, og at parkeringsmulighederne forbliver de samme. Det bemærkes, at ekstra beplantning på Nytorv er en god ide. Indsiger nr. 65 Claus Hunsballe Bemærkningerne tages til efterretning. Planerne roses. Det foreslås, at der sættes lys på træerne på havnen. Det foreslås, at der tænkes mere vindafskræmning ind i projektet. Indsiger nr. 66 Henning Petersen Det ønskes at projektet for havnen udføres i henhold til planerne for Maritimt Knudepunkt. Se svar punkt 11 Forhold til Maritimt Knudepunkt Bemærkninger vedr. adgang til p-areal på Havnepladsen tages til efterretning. 11/77

12 Der gøres indsigelse mod belægningen på pladsen ved cafe Solsikken, som vil beskadige bådene. 1 Der gøres indsigelse mod, at man kun kan komme til p- areal på Havnepladsen ad Havnevej. Derudover stilles der spørgsmål ved hvordan man vil skilte hertil. Der gøres indsigelse mod materialer på Havnepladsen, istedet ønskes naturmaterialer og natursten. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet, da man ikke kan lægge til med båd ved den. Der gøres indsigelse mod strandbar med sand, da det vil beskadige bådene. Det bemærkes, at der stadig skal være plads til byen kulturelle arrangementer på det grønne areal på havnen. Der gøres indsigelse mod legeplads på havnen. Der bedes om afklaring af antal parkeringspladser samt adgange hertil. Indsiger nr. 67 Poul Werner Olsen Se svar punkt 7 Optegning af parkeringsbåse i Algade Der gøres indsigelse mod, at parkeringsbåse ikke er aftegnet i Algade. Indsiger nr. 69 Randi Villumsen Der gøres indsigelse mod, at forslaget ikke forholder sig til eksisterende designmanual. Der gøres indsigelse mod nedlæggelse af springvand på Nytorv. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 1- Træer og julebelysning i Algade Se svar punkt 7 Optegning af parkeringsbåse i Algade Der gøres indsigelse mod fjernelse af træer med 12/77

13 julebelysning i Algade, samt fjernelse af Skælskørs lamper. Der gøres indsigelse mod, at parkeringsbåse ikke optegnes. Indsiger nr. 70 Børge Christensen Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling i Algade. Der gøres indsigelse mod supplerende belysning til Skælskørs lampen. Det bemærkes, at projektet mangler referencer til lignende projekter og materialer. 1 Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkninger vedr. supplerende belysning er noteret. Bemærkning vedr. referencer tages til efterretning. Turistkontoret ligger desværre udenfor projektets tematiske afgræsning. Bemærkningen er noteret. Det bemærkes, at byens turistkontor bør fremmes i forbindelse med projektet. Indsiger nr. 71 Ole Larsen Der gøres indsigelse mod supplerende belysning til Skælskørs Lampen. Der gøres indsigelse mod manglende stillingtagen til eksisterende designmanual. Derudover bemærkes det, at projektet er i strid med gældende lokalplaner for området. Der gøres indsigelse mod, at Havnevej nedprioriteres som vejforbindelse. Der gøres indsigelse mod manglende indgang fra Havnevej til p-areal på Havnepladsen. Der gøres indsigelse mod trappe ned til vandet, da den menes at være i fare for børns sikkerhed. Der gøres indsigelse mod regnvandsopsamling på Nytorv, da det menes det vil forsage vand i kælderene. Bemærkninger vedr. supplerende belysning er noteret. Se svar punkt 6 Forhold til anden planlægning Se svar punkt 10 - Kystsikring Trappeafsatser ned til vandet er i sig selv ikke en fare for sikkerheden. Al færdsel ved vandet er som altid, på eget ansvar. Bemærkningen er noteret. Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Se svar punkt 1- Træer og julebelysning i Algade Se svar punkt 8 - Svanetorvet Bemærkning vedr. belægning på pladsen ved café Solsikken tages til efterretning. Bemærkning om træer på det grønne område på havnen er noteret. 13/77

14 Der gøres indsigelse mod fældning af træer med julebelysning i Algade. Der gøres indsigelse mod at parkeringsbåse ikke er optegnet. Derudover efterspørges eksempler på belægning. Der gøres indsigelse mod fjernelse af parkering på Svanetorvet. Der gøres indsigelse mod ensretning af trafikken henover Svanetorvet. Bemærkning vedr. venteskur 1 tages til efterretning i en eventuel senere teknisk projekteringsfase. Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling Bemærkning vedr. borgerinddragelsesproces samt ide til arkitektkonkurrence for Svanetorvet er noteret. Bemærkning vedr. hvad der skal prioriteres først i realiseringen af projektet tages til efterretning. Der gøres indsigelse mod beplantning af frugttræer på Svanetorvet. Der ønskes en belægning på pladsen ved cafe Solsikken der ikke støver. Der gives forslag til materialer til havnen. Der gøres indsigelse mod plantning af træer på det grønne areal på havnen. Det foreslås, at nuværende bindingsværkshus på havnen bliver omdannet til ventesal for bus passagerer. Der gøres indsigelse mod regnvandsløsninger. Der gøres indsigelse mod borgerinddragelsesprocessen. Det foreslås at der udskrives en arkitektkonkurrence for Svanetorvet. Det foreslås at område ved Postgården prioriteres først i realiseringen af projektet. Dernæst ny kørebane i Algade og derefter ekstra p-pladser på område ud til Norvejen. 14/77

15 Indsiger nr. 72 Rikke Rosenfeldt Bemærkningen tages 1til efterretning. Planerne roses. Det ønskes at der indarbejdes et havnebad i inderhavnen. Indsiger nr. 73 Niels Roland Andreasen Fordgrunden er privatejet, Kommunen kan derfor ikke planlægge for arealet. Bemærkningen er noteret. Der gøres indsigelse mod at Fordgrunden bebygges. Det bemærkes, At det er en god ide, at tage parkeringspladserne ud af Svanetorvet. Indsiger nr. 74 Richard Larsen Der gøres indsigelse mod fjernelse af p-pladser på Svanetorvet, da det kan skabe generel mangel på p-pladser for de nærmeste beboere. Se svar punkt 8 Svanetorvet Øvrige idéer til Svanetorvet er noteret. Der gøres indsigelse mod ensretning af vejforbindelse på Svanetrovet, da trafikken til Algade så ikke kan deles. Der gøres indsigelse mod frugttræer på Svanetorvet. Det forslås, at der findes en ny placering til springvandet og at Svanetorvets belægning føres hen til apoteket, så man kan mærke når man kører henover torvet. Der gøres indsigelse mod, at vejforbindelsen henover Havnepladsen ikke vedholdes. 15/77

16 Indsiger nr. 76 Jørgen Næsby Rasmussen Bemærkningen tages 1til efterretning. Det forslås, at der anlægges en dansebane i forbindelse med havnen som også kan bruge til andre aktiviteter. Indsiger nr , 08-34, 38-46, 48-49, 51-56, 59, 68, 75, 77 samt 152 underskrifter Se svar punkt 1 Træer med julebelysning i Algade Der gøres indsigelse mod at træer og julebelysning fjernes i Algade Indsiger nr. 63 samt 12 af de 152 underskrifter gør indsigelse mod at byen overhoved ændres. Det er politisk besluttet at man ønsker at gennemføre et byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne er noteret. Af de 152 underskrifter har 13 gjort indsigelse mod fjernelse af Skælskør Lampen. Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Af de 152 underskrifter har 8 tilføjet yderligere indsigelser: - Parkeringsantallet må ikke forringes - Springvandet på Nytorv må ikke fjernes - Skælskør Lampen må ikke fjernes - Legeplads kunne ligger på lagunen bagved Algade - Der skal ikke være regnvandsopsamling i Algade Se svar punkt 8 Svanetorvet Se svar punkt 5 Springvandet på Nytorv Se svar punkt 2 Skælskør Lampen Bemærkning vedr. legeplads tages til efterretning Se svar punkt 4 - Regnvandsopsamling 16/77

17 Forvaltningens svar 1 1. Træer i Algade med julebelysning Projektet indeholder ikke planer om at fjerne træer og julebelysning i Algade. Enkelte træer vil blive erstattet af nye, så beplantningen i stedet står i klynger og danner rum i gaden. Dog skal det tilføjes, at det i en gennemgribende renovering af Algade er en udfordring, at undgå at eksisterende træers rodnet ikke bliver beskadiget, så træerne ikke overlever processen. Det er hensigten at finde en metode så træerne ikke bliver beskadiget. Der er ikke planer om, at ændre julebelysningen eller fjerne juletræet fra Svanetorvet. 2. Skælskør Lampen Der er i projektet ikke planer om, at fjerne eller erstatte Skælskør Lamper. 3. Efterfølgende drift af projektet. I forbindelse med projektets realisering, vil der blive udarbejdet en designmanual med et tilhørende driftsbudget der skal sikre, at der afsættes økonomiske midler til efterfølgende at vedligeholde projektområdet. 4. Regnvandsopsamling Øget regnvandsopsamling er i tråd med byrådets beslutning om, at der skal indtænkes LAR løsninger i alle nye bygnings- og anlægsprojekter. De enkelte forslåede løsninger vil dog blive genovervejet i tilretningen af projektet. 5. Springvandet på Nytorv Nedlæggelse af springvandet på Nytorv vil blive vurderet i forhold til, at det er dyrt at vedligeholde springvandet i dag. 6. Forhold til anden planlægning Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 21: Er ikke relevant for projektet, da den omhandler bebyggelsernes udseende i område syd for Algade, op mod Nytorv. Lokalplan nr. 40: Er ikke relevant for projektet, da den har til formål at muliggøre butikker i Algades randbebyggelse samt tæt/lav boligbebyggelse i område ud til noret. Lokalplan nr. 56: Er ikke relevant for projektet, da den omhandler havnens bebyggelse. Lokalplan nr. 85: Er ikke relevant for projektet, da det er en bevarende lokalplan for bebyggelsen fra Svanetorvet langs Algade og langs mindre del af Strandgade. Lokalplan nr. 62: Er ikke relevant for projektet, da den er bevarende i forhold til Algades bebyggelse. Derudover kræver den, at al omlægning af beplantning og belægning skal godkendes af byrådet, men skitserer ikke nogen retningslinjer i den forbindelse. Lokalplan nr. 90: Er ikke relevant for projektet, da den fastlægger anvendelsesmulighederne for ejendommene langs Algades stueetager. Der er udarbejdet en designmanual for hele Skælskør centrum. Det er på Plan- og Byggemøde møde den 25.januar besluttet, at der i forbindelse med byforskønnelsesprojektet skal udarbejdes en ny designmanual for projektområdet. 7. Optegning af parkeringsbåse i Algade Det er en central del af konceptet for Algade, at de enkelte parkeringsbåse ikke er optegnede, så de dele af gaden ikke kun er reserveret til parkering, men også kan bruges i andre sammenhænge. Der vil blive indarbejdet en linje i belægningen i Algade, der markere hvor bilerne må holde. Der vil være plads til samme antal parkerede biler i gaden som i dag. 12/33

18 8. Svanetorvet 1 Antallet af parkeringspladser forbliver det samme som i dag med undtagelse af Svanetorvet, hvor parkeringspladserne genetableres på areal ud til noret bagved Algade i samme afstand fra Algade som til Svanetorvet. Høringssvar vedr. ensretning af vejforbindelse henover Svanetorvet tages til efterretning, sådan at vejen stadig kan optage trafik i begge retninger. Beplantning med frugttræer på Svanetorvet er en central del af konceptet for torvet, og vedholdes derfor. Byens juletræ vil stadig stå på Svanetorvet. 9. Materialer I forbindelse med projektets realisering, er det vedtaget på Plan og Byggeudvalgsmøde den 25.januar, at der skal udarbejdes en ny designmanual for projektområdet. Der vil blive en udstilling i Skælskør af valgt inventar og materialer, her vil indkomne høringssvar blive inddraget. 10. Kystsikring Det er et politisk og forvaltningsmæssigt ønske, at projektet forholder sig til en eventuel senere kystsikring af Skælskør midtby. Havnevej ligger i oversvømmelsesrisikozone, derfor er det nødvendigt, at begynde at tænke alternative trafikveje til Havnevej samt nedgradere Havnevejs betydning som vejadgang i fremtiden. Dette er dog kun et lille tiltag i en endnu ikke opstartet proces. 11. Maritimt Knudepunkt Forslag til havnen er i tråd med de forslag, der er udarbejdet i forbindelse med projekt Maritimt Knudepunkt. Strandbar og aktivitetsområde er forslag til midlertidige indslag om sommeren, der kan give området en ny aktivitet. 12/33

19 Bemærkning nr Anne og Flemming Eversby 1 l forbindelse med forskønnelse af Skælskørs bymidte, har jeg en kommentar ikke mindst i forbindelse med ALGADE. Jeg hilser det meget velkomment at der nu etableres parkeringsmulighder i ALGADE, men i samme forbindelse vil jeg stærkt opfordre til at der også tænkes HANDICAPPARKERING (i nærheden af apoteket) ind i projektet,- det være sig både i ALGADE,- pånytorv og ved HAVNEN. Hvis ikke denne mulighed forefindes vil det i mange henseender være umuligt for gangbesværede, ældre og kørestolsbrugere at bruge forretninger og ikke mindst apoteket. Med venlig hilsen Anne Eversby Skytteengen Skælskør. Bemærkning nr Pia Kimer Jacobsen HejAne Tak for sidst, synd der skulle skydes så skarpt på dig! Det er alt i alt et rigtig godt stykke arbejde og det bliver vildt spændende. Jeg har en enkelt kommentar, og det er til Bybussen. Set med mine øjne mener jeg ikke, at den store bus skal op igennem Algade. Jeg sidder, så jeg ofte kan se den, og den er meget ofte helt tom! De brugere der benytter bussen, kan efter min mening få stor glæde af, at der bliver busstop for enden af Svanetorvet tæt på Netto og de øvrige indkøbsmuligheder. Det var bare en tanke fra mig, da den bus fylder alt for meget i Algade! Med venlig hilsen Pia Kimer Jacobsen Filialdirektør SPAREKASSEN 1;;;;1 SJÆLLAND Skælskør Algade Skælskør Tlf: Fax: pk - Mastereard-for en sikkerheds skyld! Indbygget gratis rejseforsikring Rabatter ved køb og leje 12/33

20 Bemærkning nr. 03 Søren Hansen {Telefon notat) 2 Det foreslås at der i forbindelse med Havnen etableres bedre belysning under byens broer - gerne spotbelysning, evt. i en farve. Det foreslås at man bruger nogle af de gamle eksisterende brosten til den linje i Algades belægning, der skal markere hvor bilerne må parkerer. På denne måde integreres det gamle i det nye. Bemærkning nr. 04 John Veje Det er med forundring at læse at eksisterende træer som har været i Algade gennem ca 25 år med den nye plan skal fjernes for at skabe plads til belysning der står i skærende kontrast til såvel gadens huse og den eksisterende belysning som kommunens egne arkitekter og planlæggere selv har designet. Jeg skal anmode om at man maner til besindighed og tager opgaven op til fornyet overvejelse. Dette skal betragtes som indsigelse mod den nye planlægning, med ønsket om at tage hensyn til nogle af de kvaliteter det eksisterende gadeforløb har, så kan der ændres på belægninger og gadeforløb, det er set gennemført flere steder med held og på steder også omtanke. Med venlig hilsen john Veje Bemærkning nr. O5 - Hedvig og Jørgen Koefoed Undertegnede gør indsigelse i mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes ved kommende byfornyelse Skælskør Mvh. Hedvig Koefoed og. Jørgen Koefoed Nordtoften Skælskør Bemærkning nr Ulla Fibiger Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse iskælskør. Venlig hilsen Ulla Fibiger Bakkenborgvej 14 2tv 4230 Skælskør,Jeg ved godt jeg allerede har sendt min protest, men der er noget jeg må tilføje,! Man vil plante æbletræer på Svanetorvet! Det synes jeg er en dårlig ige, da der vil blive vældig smattet og komme masser af hvepse når æblerne falder ned. Det kunne være pænt med en jævn belægning af hele Algade, men jeg frygter at arbejdet vil gøre det vanskeligt for butikkernes kunder at få adgang til selve butikken mens det står på. Algade en/ ja hele Skælskør, er en gammel by med gamle smukke bygninger og det skal bevares og ikke gøres koldt og stilrent. Belysningen har vi kæmpet for i mange år og den må der ikke røres ved. Og så synes jeg i det hele taget at pengene kunne bruges til at fylde Kommunens tomme huller op. Folk der reagerer her og nu, har ikke kunne komme til orde i de afholdte møder. Igen venlig hilsen Ulla Fibiger 12/33

21 Bemærkning nr Hans Prag 2 Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør. jeg er mildest talt vildt forarget over den forringelse og helt unødige udgift, der her er planlagt" tilføjelse", det ville være rart med on overskuelig liste over de konkrete arbejder, så de ikke skal findes frem i en endeløs tekst", og de sødsuppebilleder giver ikke et retvisende indtryk af forandringerne" tag nogle helt normale fotogtafier, og sæt ændringerne ind der, så man faktisk kan se hvad det handler om", l) der skal ikke opstilles master til belysning" det vil være hæsligt" 2) der skal ligeledes ikke hænges belysning op i wirer" det er også hæsligt" og det er kun få år siden vi slap af med dem der var", 3) træerne med fast julebelysning skal ikke fjernes" 4) mulighed for juletræ på svanetorv skal bevares" 5) erfaring fra andre byfornyelser, viser at fancy indretning og belysning ikke vedligeholdes" hold det enkelt!! se for eksempel når der skiftes lamper ud" det der oprindelig var samme farvetone, bliver skiftet med forhåndenværende lamper, og man står tilbage med et virvar af farver", det samme gælder anden indretning der kræver vedligeholdelse" 6) ok med fliser i stedet for kørebane og fortov" men pas på med restriktioner mht til tilgængelighed til butikker" der er ikke langt til slagelse og næstved", Hans Prag Glænøvej Skælskør" Bemærkning nr Lene Sieling Undertegnede gør indsigelse mod, at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør LENE SIELING SORØ LANDEVEJ 238 B 4230 SKÆLSKØR Bemærkning nr. 09 Anne Johansen Undertegnede gør indsigelse mod,at nuværende træer med julebelysning i Algade fjernes i forbindelse med kommende byfornyelse i Skælskør Venleg hilsen Anne Johansen Skytteengen Skælskør 12/33

Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77

Hvidbog. 2. høringsfase. Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77 1 Hvidbog 2. høringsfase Projekt for byforskønnelse af Skælksør midtby 1/77 2 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Fremsendte indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

- historisk baggrundsmateriale for byrum i Skælskør

- historisk baggrundsmateriale for byrum i Skælskør APPENDIX - historisk baggrundsmateriale for byrum i Skælskør Historisk billed- og kortmateriale er venligst udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv, samt fundet på Erik Petersens hjemmeside omhandlende

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67.

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67. Bistrup 02.05.2012 Til Teknisk Udvalg Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Kopi til: Økonomiudvalget, samme sted Byrådet, samme sted Sendt med mail til bakie@naestved.dk Cc: Fm for TU, jgers@naestved.dk

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Opfølgning på studietur

Opfølgning på studietur Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2015 Opfølgning på studietur Opfølgning på studietur for Teknik & Byggeudvalget, 4-5. juni 2015 Torsdag den 4. juni 8.00 Afgang fra Esbjerg med De Blå Busser,

Læs mere

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46 Page 1 of 1 Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Sendt: 1. juni 2009 21:46 Til: Emne: Jesper Vestergaard [jesper.vestergaard@mail.dk] planogbyg Vedrørende butik i Bygaden 26-28, Kirke Værløse Vedhæftede filer:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale.

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.05P16115 Dato: 01122015 Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten,

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan 1 En indvendig stige til den nye badebro ved Skåningen, med rækværk på bro og stige. 2. En ny vej fra Ålborgvej

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Hele Vestergade skal være gågade.

Hele Vestergade skal være gågade. Christa Laursen, Holger Danskes Vej 31, 7100 Vejle Tlf. mobil: 22187000 E-mail; chrla@vejle.dk Hjemmeside: www.christalaursen.dk Medlem af: Vejle Byråd siden 1994. Medlem af: Teknisk udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian Fra: Lene Andersen (Miljø og teknik) [/O=RANDERS/OU=LAKSEN/CN=RECIPIENTS/CN=LENE ANDERSEN] Til: 'randers@cafetoscana.dk' [randers@cafetoscana.dk] Kopi: Rune Asmussen [ra@randers.dk];lars Bolander [Lars.Bolander@randers.dk]

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering 1/5 Den 22. maj 2008 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 11. marts 2008 af SvømmeCenter Falster. I rapporten bad jeg svømmecentret om udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere