Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter."

Transkript

1 Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus på, at kursisterne opnår viden om, hvordan man effektivt kommunikerer, når man holder et mundtligt oplæg. Forløbet munder ud i, at kursisterne skal holde et kort oplæg i forbindelse med nf-projektet i uge 43. Formål: Kursisterne skal være i stand til at finde frem til en artikels væsentligste indhold og derudfra strukturere et oplæg, som præsenterer hovedsynspunkterne i artiklen. Forløbet er praksisorienteret, og emne og materiale knyttes i de sidste øvelser så vidt muligt til emner i nffagene, særligt projektet i uge 43. Forløbet lægger således op til, at der arbejdes med analyse af artikler og mundtlige oplæg. Indhold: Introduktion til Ciceros pentagram (afsender, modtager, emne, situation og sprog) appelformer (etos, logos, patos) mundtlige oplæg o (tre typer: informerende, argumenterende og underholdende) o (inventio, dispositio, elocutio, memorio og actio) introduktion til respons på mundtlige oplæg (fokus på form) Gennemgang af appelformerne, Ciceros pentagram, taleanalyse, oplæggets faser og oplæg. Kursisterne skal lære, hvordan man lytter aktivt, evaluerer og giver respons. Til selve oplægget laver kursisterne ½ -1 side med noter, som de kan støtte sig til under oplægget (projektor/power point-præsentation kan anvendes). Kursisterne har inden dette forløb været igennem en introduktion til notatteknik, hvor de muligvis også er blevet introduceret til minutpapir. 1 Dette kan inddrages i forbindelse med dette forløb, da det både træner kursisternes evne til at tage noter, men også deres bevidsthed om at uddrage det 1 Se forklaring til minutpapir længere nede

2 væsentlige af et bestemt indhold. Derudover fungerer det som løbende repetition og refleksion for kursisterne. Arbejdsformer: Individuelle øvelser, praktiske småøvelser, par- og gruppearbejde, mundtlige oplæg. Forslag til læsning: Ludvigsen, Lise og Møhring, Poul-Erik: Studievaner på HF, Systime, 2011, s Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningen, 1. udgave, 3. oplag, 2010, s og Quistgaard, Helene: Mundtlige oplæg talepapir, Roskilde Katedralskole (power point) Frederiksen, Søren Marquardt: Syv trin til mundtlighed, pdf, Skrivemetroen om struktur og afsnit i forbindelse med mundtlige oplæg Dronning Margrethes nytårstale 2005 Ulla Dahlerups tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2003 Artikler til analyse: Afhænger af nf-lærerne i den enkelte klasse Youtube-klip: Alis nytårstale Dolphs nytårstale Christians tale fra Festen af Thomas Vinterberg Successen ligger i stemmen fra Go Morgen Danmark den 19. juni 2013 Evt. begravelsestale fra Erling Jepsens Kunsten at græde i kor

3 Læsning: Kursisterne kan læse om de ting, de arbejder med bl.a. i Begreb om dansk eller Studievaner på HF (se oversigt over tekster ovenfor). De får fokuspunkter at læse efter baseret på det, de har arbejdet med. Opsamling på klassen. En ide er at lade dem læse om de forskellige ting, efter de har arbejdet med det på klassen. Intro til oplæg: Man kan indlede med at spørge, hvad et godt oplæg er (forforståelse). Deres svar kommer på tavlen. Hvordan når vi frem til et godt oplæg? (Forforståelse). Ved hjælp af deres svar kan man lave en oversigt over, hvordan man strukturerer et godt oplæg: Inventio (hvad vil du sige?), Dispositio (hvad kommer først? I hvilken rækkefølge? Delkonklusioner?) Elocutio (fange interesse, formulere forståeligt, brug eksempler, sig noget sjovt), Memoria (lære talen (næsten) udenad både indhold og struktur) Actio (tale tydeligt og klart, øjenkontakt, ro, interessant oplæg med power point osv.). Klassen laver et fælles dokument med egne formuleringer og eksempler på et godt oplæg og struktur på et godt oplæg. Det skal bruges senere i forløbet. Øvelse: Hold en tale på et minut 2.: Man kan evt. indlede selve forløbet med at lade alle kursister holde et mini-oplæg på et minut. De kan komme op sammen 4-5 ad gangen og skiftes til at holde deres tale. Det afhænger af klassen, men de skulle gerne få en fornemmelse af, at det ikke er så slemt, og at de faktisk allerede har noget at komme med. Emnet kan være hvad som helst, men bestemmes af læreren, evt. en god/dårlig oplevelse. Formålet er, at kursisterne skal gøre historien levende, så resten af klassen kan se historien for sig. De skal derfor appellere til sanserne og konkret beskrive, hvad man kan se, høre, lugte, smage og føle. Konkrete detaljer som T-shirt, sveddråber og kædeolie er vigtige. De skaber genkendelige billeder. Samtidig skal kursisterne fortælle oplevelsen som en historie. Først fortæller de hvornår det skete ( Det var sidste sommer. ), så fortæller de, hvor det skete ( Jeg var med min familie på Bornholm, hvor vi skulle cykle hele vejen rundt på øen ), og så fortæller de, 2 Øvelsen er hentet fra Syv trin til mundtlighed s , se ovenfor

4 hvad der skete ( Første dag var dejlig. Solen skinnede, og den friske brise kildede dejligt på de bare arme. Humøret var højt, da vi cyklede ud af Rønne på de blå cykler, vi havde lejet. Men så begyndte bakkerne ) Lav øvelsen som en hurtigskrivningsøvelse, hvor kursisterne skal vælge et af emnerne og skrive uophørligt og ukritisk om emnet i 3-5 min. Fordelen ved at lave den personlige beretning som en hurtigskrivningsøvelse er, at de hurtigt genererer ideer, og kursisterne kender de omstændigheder, talerne er blevet til under, og derfor er der heller ikke nogen forventninger om, at de er perfekte. Herefter får kursisterne 10 min til at redigere teksten og lave den om til en tale på et minut. Talerne skal ikke vurderes, men roses og anerkendes. Det skal føles som en sejr. Intro til de tre forskellige taletyper: Indled med at spørge, om de kan komme i tanker om, i hvilke situationer man holder en tale? Det skulle gerne lede frem til de tre typer. Kan de se forskelle ved de forskellige typer? Man kan herefter kort gennemgå de tre forskellige taletyper. - den juridiske tale - politiske tale (argumenterende) - lejlighedstalen Det kobles til de tre formål med et mundtligt oplæg: - informere (juridiske tale) - holdningspåvirke (den politiske tale) - appellere til følelser (lejlighedstale, underholdning) Man kan evt. vise tre youtube-klip med de forskellige taletyper. De skal så lægge mærke til, hvad der kendetegner taleren mht. fremførelse og selve situationen. Man kan referere til klippene igen i forbindelse med kommunikationssituation og oplæg. Appelformer: Indled evt. med at vise følgende spørgsmål på projekter (et ad gangen):

5 Danskerne er verdens lykkeligste folk. Alle de danskere, jeg kender, er lykkelige. Danskerne er verdens lykkeligste folk. Det viser en undersøgelse. Hvilket udsagn tror du på? Hvorfor? Du bliver nødt til at hjælpe mig med støvsugningen. Jeg gider ikke gøre det selv. Du bliver nødt til at hjælpe mig med støvsugningen. Jeg kan ikke klare det alene. Hvordan reagerer du på de to opfordringer? Hvorfor? Henning Primdahl fra Team Easy On vil sælge dig en cykel. Rolf Sørensen vil sælge dig en anden cykel. Hvem får lov at sælge dig en cykel? Hvorfor? Uddyb herefter kort appelformerne. Gennemgangen af logos kan knyttes til deres opgaveskrivning og tekstanalyse. Det skulle gerne vise, at de allerede i de timer, de har haft, har lært at finde deres belæg i teksten. Som afslutning på gennemgangen kan man give et eksempel fra sin egen hverdag. Hensigten er at vise, at vi alle bruger appelformerne i vores dagligdag. Følgende er fra min hverdag, men det kan være hvilken som helst situation. Eks. fra min dagligdag, tilfældig dag i februar 2012: Viktor: Mor, jeg få shorts på i dag Mor: Nej, det må du ikke. Viktor: Hvorfor ikke? Mor (etos, troværdighed): Fordi jeg er din mor, og jeg siger nej. Hvilken appelform anvender jeg her? Viktor: Plager fortsat, godtager tilsyneladende ikke mors store etos. Mor (logos, logik/fornuft): Det er koldt udenfor. Du kommer til at fryse. Hvilken appelform anvender jeg her? Viktor: Nej, det gør jeg så faktisk ikke. Hvis jeg fryser, har jeg bukser i mit skab. Så tar jeg dem på.

6 Mor sidste forsøg (patos, følelser): Viktor, du kan da nok se, det ser tosset ud at komme i shorts, når der er sne udenfor! Hvilken appelform anvender jeg her? Viktor: Nej, det ser ikke dumt ud. Hulk går altid i shorts. Og han er sej! Øvelse: Argumenterende oplæg med respons. Øvelsen kan laves på flere måder. Nedenstående er et bud. Klassen deles først i to, og derefter inddeles kursisterne yderligere i grupper på 3-4. Den ene halvdel af klassen skal finde på argumenter for eller andet, den anden imod (emnet her kan igen knyttes til det emne, der arbejdes med, dvs. vand, klima). De skal både anvende logos-, etos og patosappeller. De arbejder i grupper i 15 min. Derefter udvælges to grupper (en for og en imod) til at fremlægge deres bud for klassen. De får at vide, at de, når de fremlægger, både skal tænke over deres eksempler (indhold) og deres formidling. De bliver sendt uden for døren og får yderligere 10 min. til at forberede deres oplæg. Resten af klassen introduceres imens kort til respons. Spørg, hvad de vil lægge mærke til, når deres medkursister skal fremlægge. Skriv deres bud på tavlen. De får at vide, at de skal komme med en konkret positiv ting, og derudover skal de nævne en til to udviklingsmuligheder, hvor oplægget kan forbedres/optimeres. En god ide er at give dem fokuspunkter i forhold til, hvad de skal lytte efter (udvælg fx fra Spørgsmål til respons i Studievaner på hf s. 107). Det gør det mere overskueligt og nemmere at være konkret. De må ikke kritisere eller sige noget negativt. Det hele skal være positivt og med fokus på forbedringer. Det betyder, at de får to min. til at skrive individuelt efter hvert oplæg, inden de kommer med deres respons. Kursisterne skal lære de tre K er: Kærlig/Kammeratlig, Konkret og Konstruktiv 3. Man skal være kærlig/kammeratlig, dvs. altid indlede med at sige noget positivt. Man skal være konkret, dvs. fremhæve noget konkret i oplægget, som man synes, fungerede rigtigt godt, eller som kan forbedres. Man skal så vidt muligt være konstruktiv, hvilket lægger sig i forlængelse af at være konkret og vil sige, at man giver et bud på, hvordan oplægget kan forbedres. Derefter holder de to grupper deres oplæg. De skriver udvalgte eksempler på tavlen. Klassen giver respons. Med udgangspunkt i gruppernes og respondenternes oplevelser i forhold til at modtage og give respons gennemgås evaluering og respons, og kursisterne får redskaber med til næste gang. Se ark 3 Se Syv trin til mundtlighed s og Studievaner på hf s. 106 (konkret, ærlig og fremadrettet)

7 med den gode og den dårlige lytter og Spørgsmål til respons i Studievaner på hf s Udvælg fokuspunkter herfra i forhold til form og indhold. Øvelse opgave 50 i Studievaner på hf, s. 102 Forestil jer en retssag, hvor der er en forsvarer og en anklager. På anklagebænken sidder en ung mand, som har udøvet tortur efter ordre fra en øverstbefalende. Der er ingen tvivl om, at den unge mand har deltaget i torturen. I inddeles i grupper. Tre grupper skal udarbejde en forsvarstale, der frikender den unge mand. Tre grupper skal argumentere for en domfældelse. I skal inddrage alle tre appelformer i jeres arbejde. Retten er sat: Grupperne fremlægger på skift, og der afsiges til sidst en dom! Lav en politisk tale (bidrag fra Mads) For at øve appelformerne skal I gruppevis holde en tale på ca. 2 minutter. Målet med talen er at overbevise tilhørerne om rigtigheden af jeres budskab. Forslag til emner Tvungen brug af cykelhjelm, overvågning i det offentlige rum, nedsættelse af valgalderen, dansk udmeldelse af EU, legalisering af hash, afskaffelse af kongehuset etc. Krav til talen I skal sørge for at bruge både logos og patos i talen. Og de andre i klassen skal kunne gennemskue, hvor logos og patos kom til udtryk. Skriv talen ned eller lav stikord alle i gruppen skal i princippet kunne holde talen, men det er ok, hvis I på forhånd aftaler, hvem der gør det. Talen skal holdes i næste lektion! Øvelser med appelformer: 1. Som mangeårig ekspert inden for tandpleje kan jeg garantere, at Zendium styrker dine tænder

8 2. Ifølge OECD er danske gymnasieelever verdens bedste 3. Støt Læger uden Grænser, uden din hjælp koster det liv 4. Det er sundt at dyrke motion, så alle bør dyrke motion 5. Jeg motionerer mindst tre gange om ugen, så jeg synes, at alle bør gøre det same 6. Prøv at se, hvordan han ser ud. Han burde dyrke noget mere motion 7. Da det er sundt at dyrke motion, burde der gives motion på recept 8. Undersøgelser viser, at man kan forebygge hudkræft ved at undgå solskoldning 9. Det er vigtigt ikke at blive solbrændt, siger min læge 10. Jeg bruger selvbruner, for det gør Hollywood-stjernerne 11. Du skal ikke bruge solcreme, for det er kun for gamle damer med lilla hår (Nogle af eksemplerne er hentet fra Studievaner på HF) Opsamling på klassen. Taleøvelse (afhænger meget af klassen): Del klassen i to. Den ene gruppe arbejder evt. med analyse/øvelser i forbindelse med appelformer og kommunikationssituation. Den anden gruppe bliver i klassen. Tre kursister får til opgave at holde et oplæg på to min. om juletraditioner derhjemme, sommerferien eller andet (det skal være et emne, kursisterne føler sig trygge ved). Det skal være tre robuste kursister. De bliver sendt ud og får 10 min. til at forberede deres oplæg. De skal alle tre sige noget. Når de er gået vælges fem ulidelige lyttere. De skal, når gruppen går i gang med oplægget, i første del forholde sig pænt og fungere som aktive lyttere, hvorefter de skal begynde at afbryde, lægge sig til at sove, tjekke Facebook/spille computerspil, kigge ud ad vinduet, gå frem og tilbage til skraldespanden, dvs. lave alt muligt andet. Resten af klassen er observatører. De skal registrere, hvad der sker med talernes sprog både det verbale og det kropslige når uroen begynder. Øvelsen skal vise, hvor vigtigt det er, at man fungerer som god aktiv lytter. Observatørerne skal til sidst fortælle klassen om deres observationer. Kommunikationssituationen:

9 Indled med at spørge, på hvilken måde de har kommunikeret de sidste par dage (chat, sms, dialog, sedler, opgaver, lectio, mobil etc.). De skal få en fornemmelse af forskellige kommunikationsmåder og situationer. Kommunikationsøvelse: Eleverne skriver parvist en typisk kommunikation fra en situation ned (fx en Lectio-note fra biologilæreren, en teaser til Paradise, en note på køleskabet eller en sms). Det skal ikke angives hvilken, men de skal mime sproget så præcist som muligt. De bytter derefter med en anden gruppe og analyserer hinandens tekster ud fra kommunikationsmodellen. Analysen skal begrundes nøje i sproget: Hvilke sproglige træk indikerer, at det er netop det medie? Hvordan aflæser man afsender og modtager? Øvelsen lægger op til en nærmere analyse af kommunikationssituationen. Udlevér en eller anden form for kommunikation. Det kan være hvad som helst: en reklame, et brev fra en bogklub, en seddel fra børnehaven, information fra rektor, en bryllupsinvitation osv. Det vigtigste er, at det skal fremgå forholdsvis tydeligt, hvem der er modtager og afsender, og de skal kunne aflæse situation, emne og sprog. Spørg, hvad det er, og hvad de lægger mærke til. Bed dem om at fortælle så meget, som de kan. De skulle gerne kunne fortælle både om afsender, modtager, emne, situation og sprog. På den måde får de udfyldt Ciceros pentagram uden at kende det, og man kan så efterfølgende tegne det for dem og sætte deres svar ind i pentagrammet. Derefter skal de forsøge at sætte et oplæg ind i pentagrammet. Genopfrisk tekstens struktur og sammenhæng 4 : De har forinden mundtlighedsforløbet arbejdet med afsnit og forbinderord i Skrivemetroen og har snakket og læst om oplæggets faser. Man kan herefter vælge at undersøge følgende tekster mht. kommunikationssituation og/eller appelformer og struktur og sammenhæng: Chat, sms, bryllupsinvitation, tale af Ulla Dahlerup og Dronning Margrethe. Forskellige kommunikationssituationer, inden man går videre til at analysere en artikel med et relevant nf-emne (se eksempler). 4 Se Skrivemetroen mht. afsnit og sammenhængende afsnit og power pointen Mundtlige oplæg talepapir.

10 Evt. kort intro til enkelte stilistiske virkemidler som billedsprog, gentagelse, tretrinsraket (se vedlagt ark). Det afhænger af klassen. Analyseøvelse: Kursisterne får udleveret et uddrag af fx dronningens nytårstale eller Ulla Dahlerups tale. De skal i grupper finde frem til talens type, placere den i pentagrammet og finde eksempler på de tre appelformer. Derudover skal de overveje, hvordan talen hænger sammen, dvs. fokusere på strukturen (hvordan afsnittene hænger sammen, forbinderord og sætninger osv 5.). Opsamling på klassen. 5 Det er en fordel at afholde en-to skrivetimer inden mundtlighedsforløbet, hvor kursisterne introduceres til afsnit og forbinderord m.v. og selv skriver små afsnit, så det ikke er nyt stof.

11 Nervøsitet og kropssprog: Hvordan undgår man at blive (for) nervøs? Se s i Syv trin til mundtlighed : 5 Forberedelse, forberedelse, forberedelse: 1. Oplægget: a. sørg for at forstå tekstens indhold b. strukturér c. hav et overskueligt manus 10 d. lær talen udenad 2. Vejrtrækninger (dybe indåndinger, slap af) 3. Fødderne på gulvet (jordforbindelse) 15 Kropssprog og stemmeføring: Se evt. klippet Successen ligger i stemmen fra Go Morgen Danmark. Lav et par stemmetræningsøvelser. Mundtlighed øvelse: Kursisterne skal i grupper læse op for hinanden. Alt efter teksttype skal de leve sig ind i rollen og situationen (et digt, dialog fra en novelle, en nyhedsoplæsning, en lejlighedstale, en politisk tale). De skal være opmærksomme på problemer med stemmen. De skal: - tale tilpas langsomt og tydeligt (uden at overdrive) - holde pauser - variere - udtale ordene tydeligt - betone de vigtigste ord - trække vejret roligt De skal træne kropssprog: - øjenkontakt

12 - armene i ro, men også lidt bevægelse - gå ikke for meget frem og tilbage - pil ikke ved hår, tøj eller lignende - stå ikke med foldede arme og uvenligt ansigtsudtryk. Kursisterne optager på skift hinanden på mobil. Derefter giver de respons. På baggrund af responsen holdes oplægget igen. Begravelsestalen fra Studievaner på hf s. 120 Formål: Denne opgave skal gøre dig bevidst om, hvilke sproglige roller og sproglige koder, du har i forskellige situationer, her en begravelse. Opgaven skal også lære dig at bruge de enkelte retoriske elementer i pentagrammet (se s. 97). Med opgaven bliver du samtidig udfordret, fordi du får brug for andre sider af dig selv end blot at holde en tale. Fx er der et performanceaspekt i øvelsen, men i høj grad også et samarbejdsaspekt. Case: Direktør A.P. Andersen, som var direktør for Landmandsbanken i Aalborg, er død. Efter begravelsen er der mindehøjtidelighed på byens største hotel Plaza. Ved højtideligheden bliver der holdt taler af: 1. Enken efter 37 års ægteskab 2. Den ældste datter 3. Stedbroren 4. Golfvennen 5. Elskerinden 6. Genboen gennem 10 år 7. Souschefen i banken 8. Ejeren af Andersens stamværtshus I skal gå sammen i en gruppe, der skal være så stor, at den dækker alle personerne. I skal i gruppen diskutere følgende: Hvem er personerne? Kender de hinanden, eller er der overraskelser? Fordel personerne imellem jer

13 Skriv en tale ud fra den tildelte synsvinkel Hold talerne på skift for hinanden i gruppen Modtagerne i gruppen giver mundtlig respons (se s. 106) Opsamling arbejdsstationer: Som afslutning på forløbet kan man lave arbejdsstationer, hvor kursisterne øver det, de har gennemgået. Der kan sorteres i spørgsmålene, og man kan lave to rækker med de samme spørgsmål (en blå og en gul række). Ca min. ved hver station station: find appelformer i følgende øvelser (eksempler), og find også selv på eksempler på de tre forskellige appelformer station: en udklippet tale. Strukturer talen, så der er en indledning, midte og slutning. Kommenter på tekstens sammenhæng, sprog og virkning i forhold til det, vi har arbejdet med station: kommunikationssituation. Læs uddraget/se klippet og bestem kommunikationssituationen. Hvad er tekstens vigtigste budskab? station: her ligger fire færdige oplæg, som kursisterne skal fremføre for hinanden på skift. Fokus er her på mundtlighed og kropssprog. De har selve oplægget. Hvordan vil de fremføre det? Resten af gruppen fungerer som responsgruppe. De skal huske de tre K er (se ovenfor) station: her er en artikel med et nf-relevant emne. Gruppen skal hver især læse artiklen, bruge to minutter på at bestemme artiklens vigtigste indhold vha. hurtigskrivning. Derefter skal de sammen diskutere sig frem til og blive enige om artiklens væsentligste pointer/temaer/ideer station: fysisk øvelse. Hvordan falder man til ro, hvis man er nervøs inden et oplæg? Kursisterne skal lave et par øvelser, som ligger ved stationen, og derefter skal de selv komme med bud. Det kan både være afslapningsøvelser med fokus på åndedræt, stemmeøvelser, hop/løb for at løsne op 20 Alle kursisterne skal skrive deres svar ned og aflevere til læreren. Det kan evt. laves til en konkurrence, hvor gruppen med flest rigtige svar vinder en lille præmie.

14 Genopfrisk deres bud på et godt oplæg fra første modul og genopfrisk også oplæggets struktur. Tag udgangspunkt i kursisternes egne formuleringer i det fælles dokument (se ovenfor): Anslag. Tilhøreren skal motiveres til at høre mere (appetitvækker) Indledning. Motivation for oplægget, præsentation af tema Disposition. Oprids fagligt indhold Hoveddel. 3-5 hovedpunkter som udfoldes Afrunding. Opsummering af pointer og afsluttende kommentarer (á la anslaget) Talepapiret: hvad gør man? A4-papir eller papkort? Støtte, ikke oplæsning Hellere stikord end lange sætninger Tydeliggør taleren Tydeliggør overgangen Én pointe udfoldet pr. talekort 40 Se bl.a. talekort s. 5 i power pointen Mundtlige oplæg talepapir (nedenfor) Taleøvelse (evt. i en værkstedstime. Optakt til oplægget i nf-fagene) Tag udgangspunkt i en artikel om et nf-emne (eksempel følger). Kursisterne indleder med at læse artiklen individuelt. Derefter laver de en hurtigskrivning ca. 2 min. om artiklens vigtigste emner/temaer/ideer. De diskuterer med deres sidemand, og de når sammen til enighed om 2-3 væsentlige pointer/temaer/ideer. De skulle gerne nå frem til her, at det handler om fugt frem for frost. Derefter skal de vurdere kommunikationssituationen. Det leder dem frem til appelformer. Hvilke er på spil her? Når de har forstået indholdet og kommunikationssituationen, skal de strukturere deres oplæg. De tager udgangspunkt i det skema, vi har lavet i fællesskab, og støtter hinanden. De laver et talepapir. Vi hører et par oplæg som afslutning og giver respons. De kan derefter optage deres oplæg (Screencast-O-Matic, mobil, Mail-vu eller andet). Det kan

15 evt. tælle som en aflevering.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

EU et marked uden grænser - Elevvejledning

EU et marked uden grænser - Elevvejledning EU et marked uden grænser - Elevvejledning Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter til Skrivning i alle fag og Skrivning i dansk http://sophiestroem.wordpress.com

Læs mere

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Far: For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Dansk C Mads Krogh Lemminger

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Mette Maria

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN

LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN Print lærervejledningen. Brug vejledningen løbende, mens I arbejder med forløbets syv trin. MATERIALER IWB Computer Blyant Viskelæder Linjeret papir og/eller skrivehæfte

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Workshop i mundtlig retorik

Workshop i mundtlig retorik Workshop i mundtlig retorik Dagens program Kl. 16.00-16.15 Kl. 16.15-17.00 Kl. 17-17.30 til? Kl. 17.45-18-30 Kl. 18.30-19.00 Kl. 19.00-19:45 Kl. 19:45-20.15 Registrering og finde lokaler Lidt om actio.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

OMLAGT SKRIFTLIGT ARBEJDE

OMLAGT SKRIFTLIGT ARBEJDE OMLAGT SKRIFTLIGT ARBEJDE NYBORG GYMNASIUM 2013-14 http://sophiestroem.wordpress.com/ FØRST - EGNE BEDSTE ERFARINGER! FORDELING AF MODULER TIL OMLÆGNING - HF FORDELING AF MODULER TIL OMLÆGNING - STX LETTE

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

2 Fra idé Ud med sproget

2 Fra idé Ud med sproget 2 Fra idé Ud m Helle Borup med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Frydenlund Ud med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Forfatteren og Frydenlund, 2007 2. udgave, 1. oplag, 2011

Læs mere

Råd og vejledning til eksamen

Råd og vejledning til eksamen Råd og vejledning til eksamen Studievejledningen Århus Akademi foråret 2011 Navn: 1 DENNE FOLDER At være nervøs før en eksamen er helt naturligt. Adrenalinen stiger automatisk, når nedtællingen til den

Læs mere

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING EFTERÅR 2015 MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING HELLE HVASS, CAND.MAG. fremstilling mundtlig VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Herefter skal de enkelte klasser stille med 2-6 unge, der ønsker at deltage i debatturneringen den 12. april.

Herefter skal de enkelte klasser stille med 2-6 unge, der ønsker at deltage i debatturneringen den 12. april. Vi forestiller os, at vores arrangement starter i de deltagende klasser på første årgang af ungdomsuddannelserne (KG, KHS, HTX & KPR). Her skal hver klasse have to modulers forberedende undervisning herunder

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Modul 5: Oplæg om selvvalgt emne

Modul 5: Oplæg om selvvalgt emne Modul 5: Oplæg om selvvalgt emne I dette modul skal eleverne på to måder arbejde konkret med de kvalitetskriterier, de har opstillet i modul 4. For det første ligger kvalitetskriterierne som en slags facitliste,

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Billedtekster og overskrifter

Billedtekster og overskrifter Side 1/6 Fag/klassetrin: Dansk, 3.-4- klassse Omfang: 1-2 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at styrke elevernes evne til at skrive deres egne billedtekster

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre 1 Indledende opgaver: Bogomslag og titel 1. Uddeling af arbejdsark/kompendium 1. del. 2. Mål for arbejdet i dag: at

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere