BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014"

Transkript

1 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent, hvilket var 1,6 procentpoint bedre end benchmarkets 7,7 procent opgjort i danske kroner. De globale aktiemarkeder er fortsat stærkt styret af den geopolitiske udvikling og den fortsat store likviditetsrigelighed. Vi er fortsat af den overbevisning, at den amerikanske økonomi er tilbage på vækstsporet og at den europæiske økonomi også er på vej i den rigtige retning, dog i et betydeligt lavere gear, og at de væksttiltag som den kinesiske ledelse har igangsat også forventes at holde landets vækst tæt på målsætningen om en årlig vækst i niveauet 7,5 procent. På trods af de stærke økonomiske nøgletal som vi har fået fra USA siden marts, har den amerikanske centralbank (Fed) ikke ændret væsentligt på retorikken, hvorfor en kommende renteforhøjelse fortsat først forventes medio Dertil kommer, at den europæiske centralbank (ECB) på mødet i juni er gået i en helt anden retning ved at lempe pengepolitikken yderligere på grund af bekymring om en for lang periode med lav inflation. Der er altså lagt op til endnu en periode, hvor de udviklende (Emerging Markets) landes markeder og økonomier kan tilpasse sig denne rentestigningsfrygt, samtidig med, at udviklingen i USA, Europa og Kina også vil være gunstige for Emerging Markets landene og dermed også for landene i Østeuropa. Når det komme den østeuropæiske region, har den i den grad været arnestedet for den seneste geopolitiske uro. Den dramatiske drejning, som

2 oprøret i Ukraine tog i første kvartal og som fortsatte sin eskalering igennem andet kvartal, og som på trods af forsøg på våbenhvile stadig kører for højt blus, har bestemt ikke bidraget til den overordnede økonomiske vækst for regionen Rusland BNP-vækst Rusland BNP E Rusland BNP 2015E Rusland BNP 2016E Kilde: Bloomberg konsensus estimater De reducerede økonomiske vækstforventninger er især gået hårdt ud over Rusland, hvor Putins annektering af Krim-halvøen og bidragende til eskaleringen af ustabiliteten i Ukraine har reduceret investeringslysten i Rusland samtidig med at vestlige selskaber, som allerede er i Rusland, trækker penge ud af landet så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Dertil kommer rækken af vestlige sanktioner, der indtil nu måske har været af mere politisk symbolsk karakter, men hvor man nu er nået et niveau, hvor effekten af nye sanktioner intensiveres. Det er naturligvis svært at spå om den fortsatte udvikling i Ukraine, men efter Putins opfordring til de pro-russiske separatister i begyndelsen af maj til at aflyse afstemningen om uafhængighed og efterfølgende accept af udfaldet af præsidentvalget i Ukraine har vi set en positiv udvikling i det russiske aktiemarked, der siden andet kvartals bund i april er steget med 22,2 procent (målt på MSCI Russia, opgjort i DKK), en del af det skyldes styrkelsen af den russiske valuta rublen i forhold til danske kroner på 6,8 procent i samme periode. Samlet set er det russiske aktiemarked steget med 10,3 procent i andet kvartal målt ved MSCI Russia (opgjort i DKK). MSCI Aktiemarkedsudvikling i DKK Rusland Tyrkiet Polen Grækenland Tjekkiet Ungarn År til dato -5.4% 19.6% 1.5% 5.7% 8.5% -7.0% 2. kvartal 10.3% 13.9% -1.7% -10.6% 0.7% 2.0% 1. kvartal -14.3% 5.0% 3.3% 18.3% 7.7% -8.9% % -31.3% -5.9% 40.0% -18.6% -12.9% Kilde: MSCI og Bloomberg Valutakursudvikling i forhold til DKK Rusland Tyrkiet Polen Grækenland Tjekkiet Ungarn RUB TRY PLN EUR CZK HUF År til dato -2.9% 1.7% -0.2% -0.1% -0.5% -4.1% 2. kvartal 3.6% 1.5% 0.0% -0.1% -0.1% -0.9% 1. kvartal -6.3% 0.3% -0.2% 0.1% -0.3% -3.2% % -20.3% -1.8% 0.0% -8.3% -2.0% Kilde: Bloomberg Udviklingen i det russiske aktiemarked kombineret med en særdeles positiv reaktion i det tyrkiske aktiemarked efter det regerende AK-Partiets sejr ved lokalvalgene i slutningen af marts måned førte til, at den østeuropæiske region sluttede andet kvartal, som den bedste region målt på MSCI s regionale indeks, opgjort i danske kroner. MSCI Aktiemarkedsudvikling i DKK MSCI Verden 0.8% 4.8% 5.6% MSCI Latinamerika 0.0% 6.0% 6.0% MSCI Østeuropa -9.8% 6.8% -3.6% MSCI Asien ex. Japan -0.9% 6.7% 5.8% Kilde: MSCI og Bloomberg 1. kvt. 2. kvt. ÅTD På trods af alle rygterne om korruption lykkedes det alligevel premierminister Erdogan at sikre AK- Partiet tilstrækkelig opbakning og dermed komme sejrrigt ud af en noget mudret lokalvalgskampagne. Sejren gør, at Erdogan nu har meldt sit kandidatur til det kommende præsidentvalg i august. Meget tyder på, at Erdogan også vil gå sejrrigt ud af præsidentvalget. Spørgsmålet er, hvad der sker, når og hvis han overtager præsidentembedet fra nuværende præsident Gül. Rygterne vil vide, at Erdogan ikke vil stille sig tilfreds med de beføjelser og den magt, som det tyrkiske præsidentembede har i dag, og han derfor vil forsøge at ændre forfatningen i retningen af et mere præsidentielt styre. Alternativt, at han sikrer, at den kommende leder af AK-Partiet og premierminister (formentlig samme person) vil være såkaldte marionetdukker a la den konstellation, vi har set i lande som Rusland og Argentina. (I Rusland fik Putin sat Medvedev på præsidentposten, da hans første to perioder udløb, og han ikke kunne genvælges før, der var gået endnu en valgperiode. Det samme så vi i Argentina, hvor den siddende præsident Cristina Kirchner overtog posten fra sin mand, med henblik på, at han så kunne vende tilbage til posten, når Cristina Kirchners periode udløb, uheldigvis for ham døde han inden). 2

3 I Polen ser det ud til, at problematikken omkring sidste års pensionsreform, hvor der de facto var tale om en delvis nationalisering af de private pensionsopsparinger, nu nærmer sig sin afsluttende fase. De private pensionsforvaltere skal dels overføre alle obligations- og kontantbeholdninger til staten, der herefter vil stå for administrationen, dels skal de sikre sig positiv tilkendegivelse fra pensionsopsparerne, om at de ønsker, at aktieandelene af deres pensionsopsparinger forbliver i privat administration, fristen herfor ligger i slutningen af august. De tal vi har set indtil nu indikerer, at kun et fåtal af pensionsopsparerne har givet denne positive tilkendegivelse. Hvis det bliver det endelige udfald, vil det betyde, at de private pensionsforvaltere vil blive nødsaget til at sælge ud af deres beholdninger af aktier og dermed lægge et salgspres på det polske aktiemarked, når vi nærmer os det tidspunkt i oktober, hvor pensionsforvalterne skal endelig afregne i forhold til staten, der kun modtager obligationer eller kontanter ikke aktiebeholdninger. Vi er af samme grund undervægtet polske aktier, en undervægt vi etablerede i løbet af det forløbne kvartal. I perioden har vi desuden etableret en undervægt i Ungarn og fastholdt overvægten i russiske aktier. Provenuet fra salgene i Polen og Ungarn har vi brugt til at reducere undervægten i Grækenland, der efter MSCI s nedjustering til Emerging Market er blevet en del af afdelingens benchmark. Med en vægt på 8,4 procent i benchmark bærer Grækenland den fjerde største vægt i afdelingens benchmark. Når vi her ved afslutningen af kvartalet gør status, må vi sige at andet kvartal har været ganske fornuftig. Afdelingens merafkast i perioden på 1,6 procentpoint er på landeniveau primært genereret i Grækenland og Rusland, mens Tyrkiet og Polen har givet små negative bidrag. Alle sektorer har bidraget positivt til periodens merafkast. Det er endvidere glædeligt, at merafkastet er skabt ved valget af aktier og ikke blot er et resultat af allokeringen mellem lande. På selskabsniveau var de to største bidragydere til periodens merafkast Volga Gas og Magnit OJSC, mens vi i den anden ende finder National Bank of Greece og Turkiye Halk Bankasi AS. Volga Gas (russisk olie- og gasproducent i Volga regionen i Rusland) er i andet kvartal steget med 37,1 procent (opgjort i DKK) efter det i juni kom frem, at hovedaktionærerne forbereder et salg af selskabet. Eftersom Volga Gas ikke indgår i vores benchmark, har hele afdelings beholdning af Volga Gas aktier afspejlet en pæn overvægt, som dermed har bidraget pænt til kvartalets merafkast. Magnit OJSC er også russisk, men her er tale om en discount supermarkedskæde. Magnit OJSC aktien er i perioden steget med 13,7 procent (opgjort i DKK), hvilket selvfølgelig er mere end den generelle stigning i de russiske aktier på 10,3 procent målt ved MSCI Russia, opgjort i DKK. Udover, at afdelingens pæne overvægt i Magnit OJSC har givet et positivt bidrag, så har det faktum, at selskabet i afdelingens benchmark er repræsenteret ved den mere likvide GDR (Global Depositary Receipt), som selskabet har noteret i London. I perioden er den merpræmie, som GDR en historisk har handlet med, blevet reduceret fra 21,9 procent til nu 13,1 procent. Forventningen om at denne spændindsnævring mellem GDR en og den lokale aktie var bevæggrunden for, at vi i afdelingen har investeret i den lokalt noterede aktie. De to største negative bidragsydere til merafkastet i kvartalet var som nævnt National Bank of Greece og Turkiye Halk Bankasi AS. Og for at tage den sidste først, så er det af etiske grunde ikke muligt for afdelingen at være investeret i Turkiye Halk Bankasi AS og da aktien er steget med 21,2 procent i løbet af andet kvartal og den har en vægt i benchmark på 1,2 procent har det ført til det negative bidrag til merafkastet. Når det gælder den græske bank National Bank of Greece var det dels MSCI s nedjustering af den græske banksektor som helhed og udsigten til flere store kapitaludvidelser i de græske banker, herunder National Bank of Greece, som var baggrund for et større kursskred i National Bank of Greece fra begyndelsen af kvartalet og frem mod midten af maj. Aktien har efterfølgende genvundet en del af det tabte, men målt over hele kvartalet er aktien alligevel faldet med 32,3 procent målt i danske kroner. 3

4 Porteføljeændringer Som nævnt ovenfor har vi i perioden øget vægten i Grækenland på bekostning af vægtene i Polen og Ungarn, mens vi har bibeholdt overvægten i Rusland, hvor aktierne fortsat er relativt lavt prissat. Frem mod kapitaludvidelserne i maj måned i den græske banksektor var bankernes aktiekurser faldet markant, hvorfor vi benyttede lejligheden til, at etablere vores positioner i Alpha Bank AE og Piraeus Bank SA, således at vi i dag har en lille overvægt i Alpha Bank AE og en lille undervægt i Piraeus Bank. Derudover har vi etableret en position i den græske detailhandelsvirksomhed Folli Follie SA med en overvægt i forhold til vægten i benchmark. Folli Follie SA ejer varehuse i Grækenland, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Moldova samtidig med at selskabet ejer toldfrie butikker i Grækenland og smykkebutikker i England og USA. Selskabets aktier er, siden vi købte den, steget med 17,7 procent (opgjort i DKK) og har dermed bidraget positivt til kvartalets merafkast. Jumbo SA er en græsk virksomhed, som vel bedst kan beskrives som en kombination af de danske virksomheder Fætter BR og BabySam kombineret med en lang række produkter indenfor fritidsaktiviteter, gaveartikler og spil. Jumbo SA var siden aktien toppede lige før opstarten af den geopolitiske ballade i Ukraine og frem til købstidspunktet faldet med 29 procent, så prisfastsættelsen så nu mere attraktiv ud. Aktien er siden købet steget med 17,1 procent (opgjort i DKK). Det sidste selskab, der er tilkøbt, er den græske spiludbyder OPAP SA. OPAP SA er Grækenlands svar på Danske Spil. Aktien havde også lidt under den geopolitiske turbulens i forbindelse med krisen i Ukraine og udsigten til de store kapitaludvidelser i den græske banksektor. Aktien var siden den toppede i marts måned faldet med 17,3 procent (opgjort i DKK) og dermed var aktien ud fra en prisfastsættelsesbetragtning blevet noget mere attraktiv, men dog stadig i den dyre ende. OPAP SA aktien er siden købet steget med 16,4 procent (opgjort i DKK). I perioden er følgende selskaber solgt; Alior Bank, Cyfrowy Polsat, Jeronimo Martins og Richter Gedeon Nyrt. Salget af de polske aktier Alior Bank (Polsk Bank) og Cyfrowy Polsat (satellit tv udbyder) samt Jeronimo Martins (detailhandel), som godt nok er noteret i Portugal, men som har hovedparten af sin omsætning i Polen, og Richter Gedeon Nyrt (ungarsk medicinalvirksomhed) skal primært ses i lyset af den ovenfor beskrevne problematik omkring effekten af ændringerne i pensionssystemet i Polen samt ønsket om at bevare porteføljens overvægt i Rusland og reducere undervægten i Grækenland. Dertil kommer, at flere af aktierne var begyndt at se dyre ud i egen historik. Forventninger til fremtiden Forventningerne til afdelingen er fortsat moderat positive, men afhængigheden af en række politiske forhold er fortsat stor og det er ikke mindst svært at spå om udfaldet heraf. Situationen i Ukraine er så langt fra løst endnu, og selvom der virker mere roligt i Tyrkiet i øjeblikket, kan det bestemt ikke udelukkes, at det forestående præsidentvalg kan danne basis for endnu en opblomstring af politisk utilfredshed. I Polen har som sagt kun få af de private pensionsopsparer på nuværende tidspunkt givet tilsagn om, at deres aktieopsparing skal forblive i privat regi. Fortsætter denne tendens, vil det i efteråret, når de private pensionsselskaber skal afregne med staten, føre til et salgspres på polske aktier, da staten kun vil have overdraget kontanter eller obligationer. Den økonomiske nedtur i Rusland ser, som følge af landets involvering i krisen i Ukraine, ud til at bliver værre end tidligere antaget, og en økonomisk recession kan bestemt ikke udelukkes på nuværende tidspunkt. Eksportselskaberne burde dog blive hjulpet af, at Kina forventes at kunne fastholde en fornuftig økonomisk vækst på 7-8 procent, og at den økonomiske udvikling i Europa og USA fortsat vurderes at være i bedring. Yderligere sanktioner fra EU og USA rettet mod Rusland kan bidrage til øget usikkerhed. Med venlig hilsen Jan Nellemann Redaktionen afsluttet den 4. juli. 4

5 .Afkast og risiko Afkastudvikling 30/06/2011 = Jun.11 Dec.11 Jun.12 Dec.12 Jun.13 Dec.13 Jun.14 Østeuropa Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 9.3% -0.7% 2.2% -4.5% 7.9% Standardafvigelse 19.4% Benchmark** 7.7% 0.9% 2.2% -3.0% 10.1% Tracking Error 2.8% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 0.36 ** Benchmark er MSCI Emerging Markets Europe 10/40 inkl nettoudbytter. Information Ratio BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere