Referat af møde i Forretningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af referat fra seneste møde 9. Regnskab Arv i Nordjylland 11. Feriehusudvalg 12. Dækning af udgifter til arbejde i råd, nævn mm. 13. Cirkus Dannebrog 14. Månedlige bidrag på PBS 15. Udsendelse af kredsblade direkte fra sekretariatet 16. Status i region Hovedstaden 17. Status i region Sjælland 18. Status i region Syddanmark 19. Status i region Midt 20. Status i region Nordjylland 21. Regionaludvalg og betjening 22. Optagelse på venteliste til nyretransplantation og udredning for donation 23. LUKKET SAG 24. LUKKET SAG 25. Videoer om nye nyresyge 26. Repræsentant til nyt fagligt forum 27. Orientering om sælgerhvervning 28. Orientering om scrapbog 29. Orientering om Novo Nordisks projekt Sirius 30. Orientering om høringssvar fra Danske Patienter 31. Eventuelt 1

2 7. Godkendelse af dagsorden Per Henriksen ønskede drøftelse af Nyreprisen. 8. Godkendelse af referat fra seneste møde Seneste referat kan læses her: 9. Regnskab 2014 Revisor Iver Haugsted er indbudt til at gennemgå det foreløbige regnskab for Sekretariatet indstiller, at det foreløbige regnskab forelægges generalforsamlingen. Sagen afgøres af Generalforsamlingen. Beslutning. Revisoren gennemgik regnskab og regnskabsprotokol. Regnskabet og protokollen anbefalet til generalforsamlingen og underskrevet. Revisoren opfordrede til at sænke forventningen til forårslotteriet med ca kr. i budget Arv i Nordjylland Kreds Nordjylland fremsender orientering om disposition af arvemidler. Jf. Landsforeningens vedtægter 12 stk. 7 skal Lokalkredsens dispositioner vedr. fast ejendom og arv godkendes af Forretningsudvalget. Det fremgår også af kredsens egne vedtægter, at Forretningsudvalget skal godkende. Kredsens dispositioner fremstår således: 2

3 Nyreforeningen Nordjyllands hidtidige forbrug af arvemidler. Ang. Arvemidler: I 2014 har vi anvendt ,50 kr. af Nyreforeningen Nordjyllands arvemidler 1: Forskning vedr. n-3 fedtsyre betalt 6/ kr ,- 2: Sygeplejeforskning betalt 30/ kr ,- 3: Sengecykler betalt 11/ kr ,50 I alt: kr ,50 Nyreforeningen Nordjyllands fremtidige politik omkring brug af arvemidler. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi fremover har et årligt budget på kr. af arvemidlerne. Pengene bruges aktiviteter der foregår i region Nordjylland f.eks. forskning og andre ting der er til gavn for nyresyge. Med hensyn til placering vil vi anbringe kr. i 2 forskellige banker for at opnå optimal sikkerhed for pengene. Pengene bindes i 1 til 3 år ud fra hvornår vi forventer at bruge dem og at de forrentes så højt som muligt. Ved aftale af hvor lang tid pengene bindes tages også hensyn til om renten kan forventes at stige. Renterne indgår i kredsens drift. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at kredsens dispositioner godkendes. 11. Feriehusudvalg Hovedbestyrelsen vedtog i november 2014 at nedlægge Dialyseudvalget. Ansvaret for feriehusene i Nørlev og i Grønbæk blev henlagt til Rejseudvalget. Svend Arne Jørgensen og Ann Bellis Hansen blev kommitterede til Rejseudvalget med ansvar for de to feriehuse. De kommitterede foreslår nu, at der oprettes et selvstændigt udvalg med reference til Forretningsudvalget. Ansvaret for feriehusene forudsættes at være afgrænset i forhold til de to huses vedligeholdelse og markedsføring. 3

4 Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Sekretariatet indstiller, - at der oprettes et feriehusudvalg, - at udvalget varetager ansvaret for feriehusene i Nørlev og i Grønbæk, - at Svend Arne Jørgensen og Ann Bellis Hansen vælges til udvalget, - at ændringen iværksættes snarest med efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen. Beslutning. Anbefales og iværksættes. 12. Dækning af udgifter til arbejde i råd, nævn mm. På baggrund af Forretningsudvalgets beslutning om ikke at betale udgifter i forbindelse med regionaludvalgenes arbejde har formand for Regionaludvalg Hovedstaden, Lis Videbæk, fremsendt forespørgsel: Gælder det også transportgodtgørelse i forbindelse med hverv, som medlemmer har påtaget sig på opfordring fra og/eller varetager på vegne af landsforening/regionaludvalg? Foreningen er dd. repræsenteret følgende steder: Foreningen har fremført problemstillingen i forhold til Danske Patienter, der formidler mange repræsentationer til sine medlemsforeninger. Danske Patienter arbejder nu aktivt for, at den organisation, der ønsker inddragelse af patientforeninger gennem repræsentation afholder udgifter forbundet hermed. Princip: Det bør ikke være forbundet med omkostninger at yde en frivillig indsats som repræsentant for sin patientforening. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at landsforeningen afholder udgifterne hvis opgaven relaterer sig til landsdækkende forhold, at regionaludvalget afholder udgifterne hvis opgaven relaterer sig til regionale forhold. 4

5 Forretningsudvalget opfordrer ikke til, at der udfærdiges særskilt budget og regnskab for regionaludvalgene men til at kredsene i mindelighed aftaler fordeling og afholder udgifterne. 13. Cirkus Dannebrog Ved to tidligere lejligheder har Cirkus Dannebrog afholdt en særforestilling til fordel for Nyreforeningen. I forbindelse med gevinst-aftalen for lotteriet 2015 blev mulighederne for igen at afholde en særforestilling vendt. Afholdelse af særforestillingen forudsætter, at foreningens protektor indvilliger i at deltage. Økonomi Indtægterne fra de tidligere særforestillinger har været begrænsede, og der må påregnes en del medarbejder-timer i forbindelse med forberedelse og afholdelse af arrangementet. Cirkus Dannebrog har imidlertid gennem mange år været hovedsponsor af gevinster til Nyreforeningens lotteri med 250 x 2 fribilletter à 240 kr. stk. I overvejelser vedr. økonomien ved gennemførelse af et sådant arrangement bør dette indgå. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Kampagneudvalget indstiller, at der gives mulighed for et samarbejde med Cirkus Dannebrog om en ny særforestilling i sommeren Det indstilles endvidere, at andre foreninger, der ligeledes har Kronprinsesse Mary som protektor, kontaktes med henblik på at gå sammen om særforestillingen. Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og SIND kontaktes. 14. Et månedligt bidrag på PBS et forsøg på at forbedre økonomien i Nyreforeningen Vi leder med lys og lygte efter initiativer, som kan være med til at forbedre økonomien i Nyreforeningen på sigt. Her er der et tiltag, som går direkte til vores egne medlemmer. Nyreforeningen har et stort uopdyrket potentiale for at tjene penge på eksisterende medlemmer via månedlige bidrag på PBS. 5

6 Tendensen blandt frivillige foreninger de seneste år er, at medlemstallet er stagneret, og det ser ikke ud til, at det vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Det samme gælder for Nyreforeningen. Derfor har de fleste andre foreninger valgt at tjene penge ved at få medlemmer og andre støtter til at give faste månedlige bidrag på PBS. Nyreforeningen har knap medlemmer. Ca. 10 % kan forventes at sige ja til at give et fast månedligt bidrag på f.eks. 50, 75, 100 eller 150 kr. En fast månedlig bidragsyder holder i gennemsnit 3,5 år. Folk over 60 år holder generelt længere end andre grupper. Til at ringe ud kan der ansættes studentermedhjælpere, som ringer ud på hverdage kl Fordelen ved at bruge studentermedhjælpere er, at de sidder i sekretariatet og kan læres op i Nyreforeningen, så de kender mere til foreningen end en udefra. Firmaet bag vores medlemssystem har tilbudt deres assistance i forbindelse med en sådan kampagne, f.eks. i forhold til tale-vejledning, uddannelse af studentermedhjælpere, oprettelse af PBS-aftaler mm. Firmaet samarbejder med flere andre patientforeninger om samme praksis. Til udringningen skal der udarbejdes en tale-vejledning, så studentermedhjælperen kan fortælle om de gode ting, som de månedlige bidrag vil gå til, f.eks. arbejdet med unge og børnefamilier. Økonomi Eksempel: 2 studentermedhjælpere ansættes til 150 kr. i timen. Antal opkald per time: 20 Antal timer i alt: 275 Udgift til opringning i alt: kr. Hvis 10 % siger ja til at give i gennemsnit 75 kr. per måned, er udgiften tjent hjem efter 1 måned. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Kampagneudvalget indstiller, at Nyreforeningen ringer samtlige medlemmer op med det formål at få faste månedlige bidragsydere på PBS. Beslutning. Anbefales med følgende bemærkninger: Ordningen iværksættes i perioden august til oktober Den evalueres efter opringning til 50 % af medlemmerne. Hvis ikke minimum hvert 10. medlem svarer positivt, standses ordningen indtil ny beslutning i Forretningsudvalget tages. Der foretages kun et opkald pr. husstand. 6

7 Der anvendes størst mulig etisk omhu i samtalen. Opringning sker fra sekretariatet (også fysisk), sekretariatet præsenterer sig (der anvendes ikke skjult nummer), nej accepteres helt og aldeles og der takkes pænt ved afringning. Inden ordningens opstart orienteres der i Nyrenyt og i nyhedsbrev. 15. Udsendelse af kredsblade direkte fra sekretariatet En række af foreningens kredse får trykt kredsblad i sekretariatet. Det praktiske arbejde varetages af kommunikationskonsulenten bistået af Per Henriksen. Bladene pakkes og forsendes i kasser til kredsene, der herefter adresserer, frankerer og udsender dem til medlemmerne. Kredsene rekvirerer adresser/labels i sekretariatet. En simpel løsning ville være at adressere (udskrive fra medlemssystemet og sætte labels på de enkelte blade). Herefter lægge bladene i postkassen, idet sekretariatet har afhentnings-og frankeringsaftale med PostDanmark. Økonomi Såfremt kredsene betaler portoudgiften til sekretariatet vil ordningen være udgiftsneutral for kredsene. Kredsene ville spare arbejdet med at adressere, frankere og forsende. Såfremt kredsene betaler portoudgiften til sekretariatet vil den nuværende forsendelse af kredsblade fra sekretariatet til kredsene (samlet i kasse) spares. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at kredsene tilbydes direkte udsendelse til kredsens medlemmer jf. prislisten i bilag 1, tillagt et mindre fee til drift og vedligehold af Per Henriksen. Det pointeres, at kredsen fortsat kan søge tilskud via Bladpuljen og at ordningen er frivillig for kredsene. I øvrigt at alt praktisk, herunder meropgaver, kan aftales med Per Henriksen. Bilag 1: Prisliste kredsblade 7

8 16. Status i Region Hovedstaden Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Hovedstaden. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 17. Status i region Sjælland Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Sjælland. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 18. Status i region Syddanmark Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Syddanmark. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 19. Status i region Midt 8

9 Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Midt. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning. Punktet udgik. 20. Status i region Nordjylland Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Nordjylland. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 21. Regionaludvalg og betjening Foreningen vedtog på landsmøde 2012 at oprette 5 Regionaludvalg. Udvalgene modsvarer den regionale inddeling i Danmark. Regionaludvalgenes opgaver og sammensætninger fremgår af foreningens vedtægter: Status primo 2015: Nordjylland. Opgaven varetages af ét medlem. Der afholdes ikke møder. Sekretariatet yder ikke bistand. Politiske resultater:? Midtjylland. Der afholdes møder. 9

10 Der foreligger ikke dagsorden og referat. Sekretariatet yder ikke bistand. Politiske resultater:? Syddanmark. Der afholdes møder. Der foreligger ikke dagsorden og referat. Sekretariatet yder ikke bistand til afvikling af udvalgets møder, men har sekunderet formanden i ekstern mødevirksomhed. Politiske resultater: Indflydelse på ny dialyseafdeling i Kolding. Øget donoridentifikation. NxStage til feriebrug. Sjælland. Der afholdes møder. Der foreligger dagsordener og referat. Sekretariatet yder bistand i form af dagsorden og referat. Sekretariatet har deltaget i en række møder sammen med udvalg/formand. Politiske resultater: Selfcareafdeling i Holbæk. Dialyseafdeling i Næstved. Dialyseafdeling i Køge. Analyse af behov for lokal dialyse i Region Sjælland. Hovedstaden. Der afholdes møder. Der foreligger dagsordener og referater. Sekretariatet yder bistand i form af rådgivning til formand. Politiske resultater: Transport af dialysepatienter. Afhængig af vurdering kan fire mulige scenarier skitseres: 1) Opretholde status quo. Fortsat sekretariatsmæssig tilpasning. 2) Opgaverne kan varetages af Sundhedspolitisk udvalg. Regionaludvalgene kan nedlægges. 3) Lokalkredse kan udpege regionalpolitisk ansvarligt medlem til sundhedspolitisk/politisk udvalg, der samtidig udvides med to medlemmer valgt af Hovedbestyrelsen. 4) Lokalkredse kan udpege regionalpolitisk ansvarligt medlem til Forretningsudvalget. Sekretariatet indstiller, at sagen fremlægges og tematiseres i Hovedbestyrelsens samling efteråret

11 22. Optagelse på venteliste til nyretransplantation og udredning for donation Donorudvalget v/lone Haar har forespurgt landets tre transplantationssteder til praksis i forbindelse med optagelse på venteliste til nyretransplantation og for praksis i forbindelse med udredning til donation. Donorudvalget har dateret den 6. januar 2015 modtaget følgende: Arbejdet med udredning, operation og efterbehandling af levende nyredonorer i Danmark bygger på et tæt samarbejde og vidensudveksling mellem de tre centre. Ved de tre Danske centre for nyretransplantation gælder det, at patienter der er godkendt til nyretransplantation, vil blive tilbudt opskrivning på ventelisten til at modtage en nyre fra afdød donor hvis patienterne ønsker dette. Patienter med mulig levende donor vil blive afmeldt ventelisten, når det lægefagligt skønnes sandsynligt, at det ender med nyretransplantation med levende donor. Vedrørende relationer mellem potentielle levende donorer og recipienter gælder også her samme praksis for de tre danske centre. Der accepteres, efter grundig vurdering og udredning, al nyredonation fra raske, myndige personer rettet til en person fra familie eller omgangskreds. Karin Skov Claus Bistrup Overlæge, Ph.d., dr. med. Overlæge, Ph.d. Nyremedicinsk afdeling C Nefrologisk afdeling Y Århus Universitetshospital, Skejby Odense Universitetshospital Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Nefrologisk afdeling P Rigshospitalet Der er to afgørende meldinger i svaret. 1) Efter visitation (godkendelse) til nyretransplantation bestemmer patienten selv, hvorvidt vedkommende ønsker at stå på ventelisten til at modtage nyre fra afdød donor. Der har hidtil hersket tvivl om, hvorvidt der gjaldt samme praksis de tre transplantationssteder. Blev patienten først optaget, når alle muligheder for at finde en levende donor var udtømte eller blev patienten 11

12 optaget lige efter visitation og stod derfor noteret på ventelisten til afdød donor samtidig med at mulighederne for at finde en levende donor blev undersøgt? Med denne melding bestemmer patienten selv. Og der gælder samme praksis. 2) Der accepteres, efter grundig vurdering og udredning, al nyredonation fra raske, myndige personer rettet til en person fra familie eller omgangskreds. Der har hidtil hersket tvivl om hvorvidt de tre transplantationssteder udøvede samme praksis i forbindelse med godkendelse af potentiel donor for udredning. Hvor tæt skulle relationen mellem donor og modtager være? Med denne melding skal donor og patient indgå i hinandens omgangskreds. Begrebet omgangskreds er ikke nærmere defineret, men det kan antages at være baseret på relationer, som patient og donor selv vurderer at være tilhørende omgangskreds. Og der gælder samme praksis. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Sagen behandles i Donorudvalget i førstkommende møde. Af hensyn til behandling i landsmøde vil Donorudvalgets bemærkninger foreligge senere. Sekretariatet indstiller, - at foreningen tilskriver de tre transplantationssteder og anerkender den valgte praksis, - at foreningen omtaler den valgte praksis i Nyrenyt, nyhedsbrev, sociale medier og i øvrigt hvor det skønnes relevant, - at praksis følges. 23. LUKKET SAG 24. LUKKET SAG 25. Videoer om nye nyresyge Link til videoerne fremsendes mandag den 23. marts. I bedes se samtlige videoer, da videoerne diskuteres i mødet. Beslutning. Videoerne blev kritiseret. Forretningsudvalget vurderer, at videoerne har været vanskelige at lave og beder om følgende ændringer: 12

13 - afsnit med læge er for langt. - læges brug af fagtermer skal udgå. - læges oplysning om arvelighed skal rettes. - gentagelser (i flere videoer) skal fjernes. - tema om træthed skal (om muligt) nedprioriteres. 26. Repræsentant til nyt fagligt forum Nationalt Forum, som er et samarbejdsorgan nedsat af Patientombuddet, besluttede i 2014 at etablere et nyt Fagligt Forum. Det skete på baggrund af en evaluering af systemet for at indberette utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Opgaverne for Fagligt Forum bliver at bistå Patientombuddet og Nationalt Forum med faglig sparring omkring læringsaktiviteter. Der holdes to faste møder om året. Danske Handicaporganisationer har fået tildelt én plads i forummet, og medlemsforeningerne er blevet bedt om at indstille kandidater til denne post. Det bliver vægtet højt, at kandidaterne har et bredt og indgående kendskab til patientsikkerhedsområdet, og det vil være en fordel, hvis kandidaterne har været tæt på det kommunale eller regionale patientsikkerhedsarbejde. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at Forretningsudvalget foreslår kandidater til Fagligt Forum. Beslutning. Nyreforeningen foreslår ingen kandidater. 27. Orientering om sælgerhvervning Black Box Branding har nedsat en afdeling, der hverver sælgere. Der er mulighed for at målrette hverveindsatsen til specifikke områder, så hververne koncentrerer sig om de områder, hvor vi ikke selv har tilstrækkeligt med sælgere. Black Box Branding udarbejder i samarbejde med den enkelte forening et tale-papir, som phonerne benytter ved opringningerne. Hver phoner-time koster 250 kr. En phoner når typisk 20 opringninger på en time. Ifølge Black Box Branding har de en succesrate på 10 %. 13

14 Kampagneudvalget har besluttet at afsætte kr. i lotteribudgettet til hurtigst muligt at afprøve ordningen med henblik på vurdering af, hvorvidt ordningen skal benyttes som supplement i hvervningen fremadrettet. Der testes i kreds Storstrømmen, København/Frederiksberg og evt. Roskilde i 1. etape. Indsatsen evalueres på næste møde i Kampagneudvalget, hvor der tages stilling til, om sælgerhvervning skal benyttes i 2. etape. Taget til efterretning. 28. Orientering om scrapbog Birgit Bendixen Andersen, der i mange år har stået for at indsamle artikler mm. til foreningens scrapbog, har meddelt, at hun på grund af travlhed med andre gøremål nu stopper arbejdet med scrapbogen. Udfærdigelse af scrapbog ophører. Stor tak til Birgit Bendixen Andersen, der gennem mange år har stået for arbejdet. 29. Orientering om Novo Nordisks projekt Sirius Malene Madsen orienterer i mødet. Taget til orientering. 30. Orientering om høringssvar fra Danske Patienter For at styrke forebyggelsesindsatsen i almen praksis og på hospitalerne, vil Sundhedsstyrelsen lave foldere og guider til både patienter, personale, ledere og beslutningstagere. Men det nye materiale overser patientforeningernes lokale tilbud, rådgivning og netværk. Danske Patienter har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye materialer, der indeholder en guide og et laminat til sundhedspersonalet, en folder målrettet ledere og beslutningstagere og en folder, der er målrettet patienter. Materialet fokuserer især på patienternes livsstil, hvem sundhedspersonalet skal være særligt opmærksomme på, og hvordan og hvornår de skal spørge ind til den enkelte patient. 14

15 Helt konkret foreslår Danske Patienter, at guiden til sundhedspersonalet minder lægerne om, at de kan henvise til patientforeningerne. Foreningerne har ofte gode tilbud om rådgivning og netværk, som kan supplere rådgivningen i almen praksis. Også i folderen til beslutningstagere og ledere kan det gøres mere klart, at patientforeningerne har tilbud, der kan være en medhjælpende faktor i at styrke forebyggende indsatser. Læs hele høringssvaret: terialer%20om%20forebyggelse%20i%20almen%20praksis%20og%20p%c3%a5%20sygehus.pdf Taget til orientering. 31. Eventuelt Papir om ungekonsulentens arbejdsopgaver omdelt. Næste møde er den 7. maj kl i Korsør. 15

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 10. marts 2015 Tid: Kl. 18.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Maria Helene Olesen, Sven Gerner Nielsen og Karina Krammer (referent)

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 26. april 2015 Tid: Kl. 9.00-12.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 9-10: Oplæg om nyresten ved professor Palle Osther. Dagsorden

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Foreløbigt regnskab 2015

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Solveig Lauridsen. Vibekeea deltog sammen med Lone Haar, der ønsker

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Referat af Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmøde Dato: 26. april 2015 Tid: Kl. 9.00-12.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 9-10: Oplæg om nyresten ved professor Palle Osther. Dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. juni 2015 Tid: Kl. 16.30 Sted: Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, Slagelse Afbud. Sv. Arne Jørgensen & Allan Nielsen Dagsorden 32. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.side 2 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1..Side 2 3. Opfølgning på møde

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde

Referat for Hovedbestyrelsesmøde Referat for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013

Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013 Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013 Tid: 28. maj kl. 17 til ca. 20 Sted: Hos Vibeke, Ærtevangen 10, Kærby, 4400 Kalundborg 1. Godkendelse af dagsorden side 3 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus

Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus Politisk udvalg Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus I Sekretariatet. Afbud fra Edith Nielsen. Preben Glue deltog via Skype. 1. Godkendelse af dagsorden.. Godkendt.

Læs mere

Referat af møde i Politisk udvalg

Referat af møde i Politisk udvalg Referat af møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Malene Madsen, Jan Rishave, Hanne Hedegaard, Edith Nielsen, Pia Nielsen, Sven Gerner Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Møde i Politisk udvalg

Møde i Politisk udvalg Møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 6. Godkendelse af dagsorden 7. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. Begrebsafklaring 9. Udfasning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013 Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013 Til stede: Lone, Vibeke, Mogens, Bent, Kjeld og Troels (ref.) Afbud: Ingen Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden side 2 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Politisk udvalg

Referat af møde i Politisk udvalg Referat af møde i Politisk udvalg Dato: 10. marts 2016 Tid: kl. 19.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Hanne Hedegaard Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Intravenøst

Læs mere

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper Published in: Nyrenyt Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Referat Regionaludvalg Sjælland 19. marts

Referat Regionaludvalg Sjælland 19. marts Referat 19. marts Tid og sted: Amalievej 26, st, Vordingborg, kl. 16-(ca.) 18.30 Deltagere: Mogens, Vibeke og Troels (ref.) Afbud: Lone 1. Godkendelse af dagsorden side 2 2. Godkendelse af referat side

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl. 16.00-19.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61.

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde i Kampagneudvalget

Referat fra møde i Kampagneudvalget Referat fra møde i Kampagneudvalget Dato: 17. januar 2017 Tid: kl. 16.00 Sted: Høje Taastrup Til stede: Bent Nielsen, Irene Viggo, Thomas Helligsøe, Karin Wermuth, Henrik Pilgaard, Jan Rishave, Sven Gerner

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Afbud: Jesper Thaarup, Malene Madsen. Solveig Lauridsen deltog fra pkt. 50. Dagsorden

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Referat Forretningsudvalget

Referat Forretningsudvalget Referat Forretningsudvalget Dato: 14. december 2016 Tid: Kl. 16.00-19.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Vibekeea Jensen. Dagsorden 55. Godkendelse af dagsorden 56. Lotteriet

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

Referat af møde i Redaktionen

Referat af møde i Redaktionen Referat af møde i Redaktionen Dato: 5. december 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Til stede: Jan Rishave, Gunner Nielsen, Anna Haar, Cille Schmidt, Anne Dorte

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg

Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg Dato: 9. september 2014 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Malene, Jan, Hanne, Uffe, Grethe, Edith, Sven og Karina (referent) Dagsorden 1.

Læs mere

Referat fra møde i Kampagneudvalget

Referat fra møde i Kampagneudvalget Referat fra møde i Kampagneudvalget Dato: 28. november 2016 Tid: Kl. 16:00 Sted: Høje Taastrup Til stede: Bent Nielsen, Irene Viggo, Thomas Helligsøe, Sven Gerner Nielsen, Maria Olesen (ref.) Afbud: Karin

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Dato: Fredag den 12. februar 2016 kl. 14 (bemærk tidspunkt) Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Deltagere:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Dagsorden til møde i Kampagneudvalget

Dagsorden til møde i Kampagneudvalget Dagsorden til møde i Kampagneudvalget Tid og sted: 4. juni på sekretariatet i Vanløse Deltagere: Bent, Malene, Marie, Justin og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Dagsorden til møde i Kampagneudvalget

Dagsorden til møde i Kampagneudvalget Dagsorden til møde i Kampagneudvalget Dato: 17. januar 2017 Tid: kl. 16.00 Sted: Høje Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Procesplan for lotteriet 2017/18 3. Status på lotteriet 2017 4. Phoner-ordning

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt

Læs mere

NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015

NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015 NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015 Syng med på en vise en efterårs sang, til en smuk melodi hør årets gang. Skoven skifter sit festskrud. Se farver i udbrud. Grønne blade fra i vår

Læs mere

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård.

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård. Forum: Seniorrådsmøde Tid: Mandag den 3.3 2014 kl. 9-12 Sted: Rådhuset Værløse, Bryllupssalen Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. januar 2014 Tid: Kl. 16.00 Sted: Byggecentrum Kursuscenter, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 14. april 2011 kl. 14.00 på Oslobåden. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: 9. februar 2017 Tid: Kl. 16.00 Sted: Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Afbud: Solveig Lauridsen og Bent Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Vedtægter. for. Næsbyhallerne

Vedtægter. for. Næsbyhallerne VEDTÆGTER FOR NÆSBYHALLERNE 2016 SIDE 1 Vedtægter for Næsbyhallerne 2016 VEDTÆGTER FOR NÆSBYHALLERNE 2016 SIDE 2 Selskabsform, navn og hjemsted 1 Næsbyhallerne er en selvejende institution. Dens hjemsted

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere