4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)"

Transkript

1 , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Bydelsplanarbejdet ( ) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) 9. Status på puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) 12. Puljeansøgning, Game3, BIFUK ( ) 13. Puljeansøgning, Senior IT, BIFUK ( ) 14. Puljeansøgning, DM i oplæsning, BIFUK ( ) 15. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning (Sofie) ( ) 16. Meddelelser fra Formanden ( ) 17. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) Ingen af de 5 fremmødte borgere, havde noget at fremføre på Lokaludvalgsmødet den 21. januar

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav, begærede nyt punkt til dagsordenen omhandlende en drøftelse af Amager Øst Lokaludvalgs skriftlige henvendelse til Borgmester Pia Allerslev vedr. renovering af skoler i bydelen. Der blev ikke fremlagt nogen skriftlig motivation til det foreslåede nye dagsordenspunkt. Med denne ændring, blev dagsordenen godkendt. Det nye dagsordenspunkt kaldes punkt 8. Det eksisterende punkt 8 bliver så til nyt punkt 9, det eksisterende punkt 9 bliver så til nyt punkt 10, etc. 2

4 3. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At Lokaludvalget tager orientering om Bydelsplanarbejdet til efterretning. SAGSFREMSTILLING Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Vi er nu i slutningen af den Lokale proces, borgerinddragelsen (2. fase). Den 15.februar 2010 slutter den Lokale proces, borgerinddragelsen og Skrive- og udarbejdelses fasen begynder. Den varer frem til 30. april Herefter sendes Bydelsplanen til Høring og politisk behandling frem til den 15. september INDSTILLING Status for de 2 færdige projekter: Sundbyøsterhallen og Begrønningsplanen Fremlæggelse ved Landskabsarkitekt Peter Holst til Lokaludvalgsmødet den 21. januar Begrønningsevent Den 12. december 2009 indviede temagruppen Boliger og byrum Den grønne uge på en del af Wittenberggade. Her var opstillet en række juletræer langs den hvide væg ind mod parkeringskælderen/kollegiet, hvor der også var ophængt et stort banner, der var opsat grønne lysstofrør og om lørdagen blev der solgt juletræer på hjørnet af Frankrigsgade og Wittenberggade. Den 12. november kl fandt indvielsen sted og der blev serveret risengrød, glögg og saftevand fra Risengrødsmanden var klædt i julemandstøj og spillede julemusik fra en båndoptager. Temagruppen stod klar i den bidende kulde til at uddele flyers og snakke med folk om en grønnere bydel. Mange var kede af at træerne skulle ned igen den 21. december Julestue Den 17. december 2009 kl afholdte Amager Øst Lokaludvalg Julestue i Kvarterhusets sal. Alle samarbejdspartnere var inviteret. Her mødte personer op til hygge med æbleskiver, glögg og andre julegodter. Den helt store succes var tombolaen, hvor man skulle fortælle lidt om Amager Øst førend man kunne få et lod. Alle illustrationerne fra Bydelsplanarbejdet var udstillet sammen med modellen af Sundbyøster idrætsanlæg. Facadeforløb januar 2010 Facadeforløbet er i fuld gang. Lørdag den 9. januar 2010 mødte 10 studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole op til workshop i Kvarterhusets sal. Her blev de studerende præsenteret for tankerne bag projektet af projektpilot Randi Sørensen, samt idéerne om Amagerbrogade som strøggade præsenteret af Adam Carsten Pedersen, tidl. Projektleder fra Københavns Kommune. De studerende var ude og snakke med folk på Amagerbrogade og kom tilbage til Kvarterhuset og arbejdede med deres idé til Fremtidens facader på Amagerbrogade. Til debatdagen den 17. januar 2010 vil de studerende præsenterer deres ideer til hvordan fremtidens facader kan se ud på Amager. Debatdagen starter med en facadevandring op af Amagerbrogade. Herefter vil debatten 3

5 fortsætte i Kvarterhusets sal, hvor der vil være oplæg ved de studerende, Forfatter Peter Olesen og Adam Carsten Pedersen fra Strøggadeprojektet. Stadsarkitekt Jan Christiansen deltager og vil runde dagen af, med en snak om hvad han vil tage med sig hjem. På baggrund af input på denne dag, vil Facadegruppen samle deres bidrag til Bydelsplanen sammen. Musikøen Amager Ved sidste procesmøde den 6. februar 2010 blev der etableret en hurtigt arbejdende gruppe, som vil komme input til Bydelsplanen på baggrund af et møde med de musisk engagerede aktører i bydelen. Tilgængelighed Tilgængelighedsgruppen arbejder også på en yderligere event i løbet af foråret i et samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg. Dette initiativ handler om at udskrive en konkurrence om at udforme ramper til Amagerbrogade. Dette projekt vil sandsynligvis strække sig udover den afsatte tid til den Lokale proces. Dette vil I høre nærmere om, når projektet har fundet sin form. Etnisk Bazar Den 24. januar 2010 afholder Bazargruppen den storslåede Etniske Bazar i Prismen fra kl Her vil der være op mod 50 stande fra et mangfoldigt udbud af bydelens borgere og aktive (indtil nu er 47 stande besat). Der vil blive solgt alt fra etniske smykker til smagsprøver, kunst og loppefund. På dagen vil der også være underholdning af både dans og musik. Her vil Mellemøstorkesteret og Blues bandet fra Kofoedsskole, Rapolitics og andre musikere fra bydelen optræde. Det tegner til at blive en meget festlig dag i mangfoldighedens tegn. På dagen vil Lokal udvalget også have en info bod, hvor medlemmer og suppleanter kan informere om Lokaludvalgets arbejde. Klimafest Den 30. januar 2010 afholder Amager Øst Lokaludvalg Klimafest i Kvarterhusets sal kl Der er indgået aftaler med en række oplægsholdere, som vil holde korte oplæg og derefter være til stede ved en stand, således at man kan høre nærmere omkring et specifikt emne. Arrangementet vil have karakter af en inspirationsdag til hvad man sammen kan gøre for klimaet. Programmet er sammensat af en række forskellige aktører som Københavns dele biler, Miljøpunkt Indre by, Miljøpunkt Amager, Grundejerforeningen Prøvestens Allé og oplægsholdere fra Samsø og Baltic Sea Solutions. Ind imellem oplæggene er det muligt at besøge de forskellige oplægsholdere ved små stande. Her kan man så høre nærmere og få hjælp til selv at komme i gang. Hjemmeside Bydelsplan.dk virker fortsat og fungere som Bydelsplanarbejdets vindue udadtil. Siden hjemmesidens lancering i slutningen af august 2009 har små 400 mennesker besøgt siden. Ekstraordinært Lokaludvalgsmøde den 11. februar 2010 kl i Kvarterhusets sal. På baggrund af det kæmpe arbejde en stor del af Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer og borgere har lagt i Bydelsplanarbejdet, udarbejder Sofie nu et 1. udkast til Bydelsplanen på skrift. Denne vil procesgruppen kommentere på den 26. januar 2010, hvor der afholdes Redaktionsmøde i gruppen. Den 1. februar 2010 har de engagerede borgere derefter mulighed for at kommentere på materialet, som endeligt, den 11. februar 2010 vil blive fremlagt for det samlede Lokaludvalg på et ekstraordinært Lokaludvalgsmøde. 4

6 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. Et opmærksomt Lokaludvalgsmedlem gjorde opmærksom på, at datoen den 6. februar 2010 under "Musikøen Amager" ikke er korrekt. Den korrekte dato er den 6. januar Mødet har altså fundet sted. Orienteringen blev med denne bemærkning taget til efterretning. 5

7 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. 2. At der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev flg. besluttet; Lokaludvalget godkendte beslutningen om nedsættelse af en koordinationsgruppe bestående af formandskabet og Tovholderne, der i fællesskab udarbejder udkast til anbefaling af interesse-områder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. Udkastet besluttes endeligt på LU-mødet den 21. januar Lokaludvalget kan udarbejde et FORSLAG til områdefordeling (og repræsentation/antal pladser for hvert område) og forelægge dette forslag på repræsentantskabsmødet. Der er alene tale om et FORSLAG som det gamle Lokaludvalg kan bygge på de erfaringer Lokaludvalget har gjort sig om hvilke områder (og hvor mange repræsentanter for disse) der er vigtige i Lokaludvalget for at repræsentere bydelen. På repræsentantskabsmødet kan et medlem fra Lokaludvalget få max. 2 minutter til at præsentere Lokaludvalgets forslag. Sådan ser Lokaludvalgets nuværende fordeling på interesseområde ud (tallet i parentes angiver antal rep.): Boligområdet (2), Kulturområdet (2), Idræt, fritid og friluftsliv (2), Trafik, miljø og byudvikling (3), Børn og unge (2), Frivilligt socialt arbejde (2), Ældreområdet (1), Integration (1), Erhvervsliv (1). Sådan her er Københavns Kommunes vejledende model på fordeling af interesseområder (tallet i parentes angiver antal rep.): Frivillige org. som laver frivilligt socialt arbejde (2), Brugerbestyrelser på skoleområdet (2) Brugerbestyrelser på idrætsområdet (2), ældreråd/brugerbestyrelser på ældreområdet (2), Brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet (2), Brugerbestyrelser i Fritids- og ungdomsklubber (2), De almene boligforeninger i bydelen (2), Grundejerforeninger i bydeln (2), Den lokale handelstandsforening (2), Lokale flygtninge- og indvandrer foreninger (2). INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udfra flg. udkast, udarbejdet af koordinationsgruppen; 6

8 Valggrupper ved sidste valg i Amager Øst Idræt, fritid og friluftsliv: 2 Ole Pedersen ( formand ) - Bjørn Borre Kulturområdet: 2 Randi Sørensen ( næstformand ) - Steen Christensen Boligområdet: 2 Lizzie Svensson Bjarne Kallesøe Trafik, miljø og byudvikling: 3 Eva Damgaard Lasse Rossen Steen Alberts Børn og unge: 2 Jan Kyrsting Martin Hein Frivilligt socialt arbejde: 2 Ole Meldgaard Hans Jørgen Møller Ældreområdet: 1 Svend Åge Sørensen Integration: 1 Hikmat Hussein Erhvervsliv: 1 Ib Wendrup Forslag til nye valggrupper: Idræt, fritid og friluftsliv (55): 2 Kultur (12): 3 Bolig og grundejerforeninger (208): 3 Miljø og erhverv (3): 2 Skoler, daginstitutioner og fritids/ungdomsklubber (88): 3 Ældre, social og sundhed (10): 3 ** tallene i parentes angiver hvor mange foreninger/ bestyrelser/ forældreråd mv. der findes inden for de forskellige områder. Opdelingen er sket ud fra følgende kriterier: Færre valggrupper end ved sidste valg. Derfor er nogle valggrupper lagt sammen. Områder der har været aktive i den foregående periode tilgodeses Områder som har været højt prioriteret i den forløbne periode tilgodeses Alle områder har mulighed for at blive repræsenteret Desuden indstilles det, at der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Det Lokaludvalgsmedlem, der vælges til at fremføre den godkendte anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udarbejder et max. 2 minutters oplæg til repræsentantskabsmødet. Oplægget forelægges Lokaludvalgssekretæren forud for afholdelse af repræsentantskabsmødet. 7

9 Efter en længere debat blev det besluttet at tage en vejledende afstemning om hvorvidt de eksisterende valggrupper eller en ny inddeling skal anbefales på repræsentantskabsmødet den 4. februar Den vejledende afstemning resulterede i 9 stemmer for at anbefale de eksisterende valggrupper, 8 stemmer for at anbefale en ny valggruppe-inddeling og 1 undlod at stemme. Resultatet af den vejledende afstemning til trods, besluttede Lokaludvalget at gennemføre en afstemning mellem 4 forslag til anbefaling af valggrupper. Lokaludvalgsmødet blev herefter suspenderet i 5 minutter, så forslagene kunne formuleres og opskrives på en flip-over. Kl blev lokaludvalgsmødet genoptaget og flg. 4 forslag gennemgået af Ole Pedersen og sat til afstemning (det skal bemærkes, at der af sammenlinelighedshensyn er lavet samlebetegnelser for valggrupperne); Alternativ 1 Alternativ 2 Som indstillet Eksisterende Idræt & Fritid Kultur Bolig Miljø & Erhverv Børn & Unge Ældre, social, sundhed & Integration Ved 1.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, Alt.2 får 1 stemme, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 5 stemmer. Dermed udgår Alt.2 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 2.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 6 stemmer. Dermed udgår Alt.1 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 3.afstemning får som indstillet 9 stemmer og eksisterende får 9 stemmer. Da der er stemmelighed, besluttes det at Amager Øst Lokaludvalg på repræsentantskabsmødet den 4.februar 2010 anbefaler flg. 2 forslag til valggrupper; Forslag 1; Idræt & Fritid (2), Kultur (2), Bolig (2), Miljø & Erhverv (4), Børn & Unge (2), Ældre, social, sundhed & Integration (4). Forslag 2; Idræt & Fritid (2), Kultur (3), Bolig (3), Miljø & Erhverv (2), Børn & Unge (3), Ældre, social, sundhed & Integration (3). 8

10 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, vil præsentere Lokaludvalgets anbefaling(er) på repræsentantskabsmødet. Med disse ændringer, blev indstillingen vedtaget. 9

11 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter og godkender de, af Temagruppen for Idræt & Kultur, foreslåede placeringer af udendørs bordtennisborde. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev der bevilget kr. til indkøb af 3 udendørs bordtennisborde. I bilaget til indstillingen fremgår det, at Temagruppen for Idræt & Kultur til Lokaludvalgsmødet den 21.januar 2010, vil udarbejde et udkast til placeringer af de 3 bordtennisborde. INDSTILLING Det indstilles at de 3 indkøbte bordtennisborde søges placeret følgende steder i Amager Øst bydel: Greisvej v/ Grækenlandsvej Sundbyøster torv Amagerbro torv at følgende steder er alternativer i prioriteret rækkefølge: Philipsparken Amager Strandvej ved 10 øren Ved BURET Ved hvert af de steder bordet placeres afsøges mulighederne for at finde et eller flere steder, hvor man kan låne bordtennisbats og bolde; Ved Greisvej kunne det være en butik, en daginstitution eller et beboerforeningskontor. Ved Sundbyøsterplads kunne det være i Sundbyøsterhallen, cafe Femøren eller Ingolfs kaffebar. På Amagerbro torv kunne det være i borgerservicecentret, i Kvarterhuset eller cafe Bizarro. Efterfølgende kunne man placere borde på følgende steder ( uprioriteret rækkefølge ) Italiensvej ved stranden. På Kløvermarken ved klub og omklædningslokalerne Bredegrund byggelegeplads St. Møllevej v/ Amagerbrogade Den nye plads på Kirkegårdsvej ved Sundby Kirkegaard Bremens plads Pladsen foran Frankrigsgade svømmehal Rødegårdsparken Krimsvej v/ Øresunds station 10

12 Italiensvej v/ Bachersvej Ved Bomiparken På Kastrupfortet Greisvej v( Bachersvej Greisvej v./ Engvej Ved Gerbrandsskolen Krimsvej ved Amager Strandvej Ved det maritime ungdomshus Kløvermarken v/ Sundby Boldklub Uplandsgade ved kollegiet. Frankrigsgade v/ Sundby kirke Rodosvej v./ biblioteket ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES I samarbejde med Prismen og leverandøren af bordene udarbejder Temagruppen for Idræt & Kultur, forslag til opstillingstidspunkt, samt en plan for event i forbindelse med opstillingen af bordene på de af Lokaludvalget godkendte placeringer. Forslaget rundsendes pr. mail til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering, forud for realiseringen. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgård, foreslår at den i indstillingen foreslåede placering på Amagerbro Torv erstattes med placeringen ved BURET. 3 stemmer støtter Eva Damgårds forslag, 13 stemmer for de indstillede placeringer og 2 undlader at stemme. De indstillede placeringer (Greisvej v/grækenlandsvej, Sundbyøster Torv og Amagerbro Torv) vedtages dermed. 11

13 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Plan for midlertidige døgnpladser drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggel-se af indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde speciali-seret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende akutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Såfremt der er bemærkninger til sagen, skal vi anmode om, at de sendes senest den 29. januar 2010, kl til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter SOCIAL-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar; Amager Øst Lokaludvalg bifalder, at midlertidige døgnpladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser for borgere over 65 år der har brug forpleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Tillige bifaldes foreslaget om at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder, her iblandt Amager-området. Vi tager samtidig til efterretning at de omtalte akutplejepladserne som retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse af indlæggelser, har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Lokaludvalget håber at kommunes plan for midlertidige døgnpladser hurtigst mulig kommer på plads, til gavn for vores svage ældre borgere. 12

14 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København, att. Kirsten Hansen pr. mail senest den 29. januar 2010, kl Høringsmateriale (en 94-siders evalueringsrapport er dog ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet). Udkast til høringssvar vedtages uden afstemning. 13

15 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Vindmøller i Københavns Kommune drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget beder lokaludvalgene om at svare på en forudgående høring om planlægning for vindmøller i Københavns Kommune. Høringen er også en høring af berørte myndigheder. Københavns Kommune har et mål om at reducere CO2-udledningen med 20 % i perioden og en ambition om, at København skal være CO2-neutral i I Københavns nye klimaplan, hvor disse mål er formuleret, er etablering af vindmøller et vigtigt middel til at opnå en CO2-reduktion, og opstilling af vindmøller er derfor udpeget som et såkaldt fyrtårnsprojekt. Borgerrepræsentationen vedtog klimaplanen den 27. august 2009 og besluttede allerede den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang, som muliggør opstilling af vindmøller i København. Beslutningen betyder i praksis, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, som muliggør opstilling af vindmøller på fire lokaliteter i København. Fristen for at komme med forslag og idéer til planlægningen er den 1. februar INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. I forbindelse med processen omkring høringen, afholdes et borgermøde den 20. januar 2010 hvor tre repræsentanter fra TRAFIK-arbejdsgruppen deltager. Et udkast til høringssvar vil efter TRAFIKarbejdsgruppens mening blive mere kvalificeret hvis det inddrager de meninger, ideér og holdninger der fremføres på borgermødet. Da borgermødet altså afholdes aftenen forud for Lokaludvalgsmødet, vil udkast til høringssvar fra TRAFIKarbejdsgruppen blive omdelt på selve Lokaludvalgsmødet. Der vil derfor blive en kort mulighed for at læse udkastet, forud for behandlingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Center for Miljø/Bymiljø, Kalvebod Brygge 45, postboks 259, 1502 København V, på mailadressen og i kopi til Planlægger Lone 14

16 Madsen på senest mandag den 1. februar Mailen mærkes: Vindmøller i København. Høringsmateriale. Forud for behandlingen af punktet, fik Lokaludvalgsmedlemmerne 5 minutter til at læse det omdelte høringsudkast. Høringsudkastet blev herefter vedtaget uden afstemning. 15

17 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav havde begæret dette punkt sat på dagsordenen. Sagen tager sit udspring i en Lokaludvalgsbeslutning taget på lokaludvalgsmødet den 10. december 2009; Det besluttes at rette henvendelse i sagen om renovering af skoler i Amager Øst bydel til Kultur- og Fritidsudvalget. Lokaludvalgsformanden skriver et udkast til brev, som efterfølgende rundsendes til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering. Herefter sendes det til Sekretariatet, der så sender det endelige brev til Kultur- og Fritidsudvalget. Jens William Grav (JWG) mener ikke, at de kommentarer han fremkom med, indgik i det endelige svar til Borgmesteren - og at det udkast han fik til kommentering var identisk med det endelige brev til Borgmesteren. Hertil svarer Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, at JWG må have læst de 2 dokumenter forkert, da der vitterligt er forskel på det brev det rundsendtes til kommentering og det der slutteligt sendtes til Borgmesteren. Hermed sluttes drøftelsen. 16

18 9. Status på puljemidlerne ( ) INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. ANSØGNINGER Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 5 puljeansøgninger; Arbejdsgruppernes Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe indstilling 1. Senior IT BIFUK Jorden rundt på cykel - Kærnehuset BIFUK Afslag 3. Vild skattejagt BIFUK Game BIFUK DM i oplæsning BIFUK I alt Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 1 bydelspuljeansøgning; Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Temagruppe 1. Opdatering af hjemmesiden Op til Procesgruppen I alt ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i

19 Årets samlede puljebudget (2010): Ansøgninger 2010, løn og overheadudg. Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) indtil nu Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 21.jan Rest hvis indstillinger følges ( ) Bydelsplanlægning ( ) I alt ( ) Orienteringen tages til efterretning. 18

20 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Kærnehuset F.K. søger om kr. af 2010 puljemidlerne til Kærnehuset cykler jorden rundt. Kærnehuset er en integreret institution med 177 børn fra 5 til 14 år. Kærnehuset lægger vægt på børnenes kost og bevægelse og tror på, at de positive oplevelser de får i barndommen bliver til gode vaner i deres voksenliv, derfor skal vores børn bevæge sig mere og blive mere bevidste om vigtigheden af varieret sund kost samt spare CO2. Ydermere vil Kærnehuset få dem til at tage cyklen, frem for altid at blive kørt i bil af deres forældre og arbejder derfor ud fra nøgleord som bevidsthed, miljøforståelse, bæredygtighed, sundhed, bevægelse, motion og livskvalitet. På denne måde vil Kærnehuset få børnene til at præge deres forældre til at cykle frem for at tage bilen og gøre medlemmerne mere klimabevidste samtidig med at de bevæger sig mere. Kærnehuset vil starte et udviklingsprojekt som kommer til at dreje sig om cykling, klima og kost. Udviklingsprojektet skal køre i en forsøgsperiode fra Herefter bliver det en årlig tilbagevendende begivenhed i Kærnehuset. Næste år projektet etableres sammen med andre klubber i bydelen og fremadrettet være brobyggere til foreningslivet. I en tid hvor børn bliver mere og mere overvægtige, vil Kærnehuset motivere børnene til en sundere livsstil bl.a. ved at lave kokkeskole, hvor børnene er med til at lave sund og varieret kost. På Kokkeskolen bliver børnene også gjort opmærksom på, hvilken betydning kosten har for deres krop. For at kunne fastholde børnenes interesse i projektet, gøres bruge den nye teknologi i form af pulsure, cykelcomputere og GPSer. Resultaterne visualiseres med forskellige søjler og verdenskort, som blandt andet synliggør hvor meget CO2 Kærnehuset sparer. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen for ikke at støtte ansøgningen er, at arbejdsgruppen finder at det ansøgte støttebeløb på kr. er helt ude af proportion i forhold til projektets indhold. Arbejdsgruppen vurderer imidlertid, at projektet er et godt initiativ og at det kan iværksættes for et langt mindre beløb. Martin Hein og Ole Pedersen vil holde møde med ansøger om dette. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 19

21 Lokaludvalgsmedlem, Martin Hein oplyste at han allerede har haft en dialog med ansøger, der på et senere tidspunkt vil komme med en fornyet ansøgning. Med disse bemærkninger blev indstillingen vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte. 20

22 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Bibliotekshuset søger om kr. af 2010 puljemidlerne til projekt Så går den vilde skattejagt - Bibliotekshuset fylder 7 år. Bibliotekshuset arbejder på at skabe en profil som familiebibliotek ligesom vi gerne vil have et tæt samarbejde med vores omkringliggende institutioner. Som et led i disse bestræbelser forsøger vi at gøre fødselsdagen til en tradition ved at fejre den med et brag af et familieprogram, i år med temaet Vikinger. Vi vil også gerne markere biblioteket som et sted, der følger med tiden, og som møder børnene på DERES præmisser bl.a. ved at inddrage mobiltelefonen som et naturligt led i leg og læring. Fødselsdagsfesten er et led i disse bestræbelser sidste år var der ca. 300 mennesker i løbet af dagen. En GPS-skattejagt er en virtuel legeplads, som ikke kræver fysiske konstruktioner, men udelukkende eksisterer via den enkeltes spillers mobiltelefon. Via GPS-teknologi flyttes effekter fra computerspil udendørs, hvor spillene inddrager både fysisk aktivitet og læring. F.eks. lærer man at stave og regne på en sjovere måde, når man skal samle runer i den rigtige rækkefølge ved at løbe hen over en GPS-position for bogstavet, samtidig med at man skal tage sig i agt for en virtuel bogorm, der vil spise ens runer. Til eventen hvor der kan deltage børn, stiller Life Pilot på dagen med 12 mobiltelefoner og en instruktør. Dagen bliver krydret med 3 arbejdende værksteder, hvor der fremstilles vikingeeffekter, og der vil være oplæsning/fortælling af vikingehistorier. Der stiller 2 ægte vikinger, fuldt udstyret, som medbringer originale effekter, såsom ringbrynjer m.m., som børnene kan røre ved og prøve. Der vil blive instrueret i at komponere en vikingesang, som der skal danses til, ligesom der vil være instruktion i forskellige vikingelege- og spil m.m. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med kr. ud af det ansøgte beløb på kr. Årsagen til at arbejdsgruppen kun vil støtte med halvdelen af det ansøgte projekt er, at lokaludvalget ikke støtter fødselsdagsfester. Der er dog en del af projektet GPS-skattejagten som arbejdsgruppen gerne vil støtte da dette er en ny og læringspræget aktivitet hvor stavning og regning er i fokus. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 18. juni ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 21

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: MARTIN HEIN MELDTE AFBUD. SUPPLEANT BRITT SKOVDAL RASMUSSEN INDKALDT MEN DELTOG IKKE. OLE PEDERSEN, EVA DAMGAARD OG JAN KYRSTING HAVDE PÅ FORHÅND ERKLÆRET SIG INHABILE TIL

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere