4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)"

Transkript

1 , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Bydelsplanarbejdet ( ) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) 9. Status på puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) 12. Puljeansøgning, Game3, BIFUK ( ) 13. Puljeansøgning, Senior IT, BIFUK ( ) 14. Puljeansøgning, DM i oplæsning, BIFUK ( ) 15. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning (Sofie) ( ) 16. Meddelelser fra Formanden ( ) 17. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) Ingen af de 5 fremmødte borgere, havde noget at fremføre på Lokaludvalgsmødet den 21. januar

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav, begærede nyt punkt til dagsordenen omhandlende en drøftelse af Amager Øst Lokaludvalgs skriftlige henvendelse til Borgmester Pia Allerslev vedr. renovering af skoler i bydelen. Der blev ikke fremlagt nogen skriftlig motivation til det foreslåede nye dagsordenspunkt. Med denne ændring, blev dagsordenen godkendt. Det nye dagsordenspunkt kaldes punkt 8. Det eksisterende punkt 8 bliver så til nyt punkt 9, det eksisterende punkt 9 bliver så til nyt punkt 10, etc. 2

4 3. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At Lokaludvalget tager orientering om Bydelsplanarbejdet til efterretning. SAGSFREMSTILLING Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Vi er nu i slutningen af den Lokale proces, borgerinddragelsen (2. fase). Den 15.februar 2010 slutter den Lokale proces, borgerinddragelsen og Skrive- og udarbejdelses fasen begynder. Den varer frem til 30. april Herefter sendes Bydelsplanen til Høring og politisk behandling frem til den 15. september INDSTILLING Status for de 2 færdige projekter: Sundbyøsterhallen og Begrønningsplanen Fremlæggelse ved Landskabsarkitekt Peter Holst til Lokaludvalgsmødet den 21. januar Begrønningsevent Den 12. december 2009 indviede temagruppen Boliger og byrum Den grønne uge på en del af Wittenberggade. Her var opstillet en række juletræer langs den hvide væg ind mod parkeringskælderen/kollegiet, hvor der også var ophængt et stort banner, der var opsat grønne lysstofrør og om lørdagen blev der solgt juletræer på hjørnet af Frankrigsgade og Wittenberggade. Den 12. november kl fandt indvielsen sted og der blev serveret risengrød, glögg og saftevand fra Risengrødsmanden var klædt i julemandstøj og spillede julemusik fra en båndoptager. Temagruppen stod klar i den bidende kulde til at uddele flyers og snakke med folk om en grønnere bydel. Mange var kede af at træerne skulle ned igen den 21. december Julestue Den 17. december 2009 kl afholdte Amager Øst Lokaludvalg Julestue i Kvarterhusets sal. Alle samarbejdspartnere var inviteret. Her mødte personer op til hygge med æbleskiver, glögg og andre julegodter. Den helt store succes var tombolaen, hvor man skulle fortælle lidt om Amager Øst førend man kunne få et lod. Alle illustrationerne fra Bydelsplanarbejdet var udstillet sammen med modellen af Sundbyøster idrætsanlæg. Facadeforløb januar 2010 Facadeforløbet er i fuld gang. Lørdag den 9. januar 2010 mødte 10 studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole op til workshop i Kvarterhusets sal. Her blev de studerende præsenteret for tankerne bag projektet af projektpilot Randi Sørensen, samt idéerne om Amagerbrogade som strøggade præsenteret af Adam Carsten Pedersen, tidl. Projektleder fra Københavns Kommune. De studerende var ude og snakke med folk på Amagerbrogade og kom tilbage til Kvarterhuset og arbejdede med deres idé til Fremtidens facader på Amagerbrogade. Til debatdagen den 17. januar 2010 vil de studerende præsenterer deres ideer til hvordan fremtidens facader kan se ud på Amager. Debatdagen starter med en facadevandring op af Amagerbrogade. Herefter vil debatten 3

5 fortsætte i Kvarterhusets sal, hvor der vil være oplæg ved de studerende, Forfatter Peter Olesen og Adam Carsten Pedersen fra Strøggadeprojektet. Stadsarkitekt Jan Christiansen deltager og vil runde dagen af, med en snak om hvad han vil tage med sig hjem. På baggrund af input på denne dag, vil Facadegruppen samle deres bidrag til Bydelsplanen sammen. Musikøen Amager Ved sidste procesmøde den 6. februar 2010 blev der etableret en hurtigt arbejdende gruppe, som vil komme input til Bydelsplanen på baggrund af et møde med de musisk engagerede aktører i bydelen. Tilgængelighed Tilgængelighedsgruppen arbejder også på en yderligere event i løbet af foråret i et samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg. Dette initiativ handler om at udskrive en konkurrence om at udforme ramper til Amagerbrogade. Dette projekt vil sandsynligvis strække sig udover den afsatte tid til den Lokale proces. Dette vil I høre nærmere om, når projektet har fundet sin form. Etnisk Bazar Den 24. januar 2010 afholder Bazargruppen den storslåede Etniske Bazar i Prismen fra kl Her vil der være op mod 50 stande fra et mangfoldigt udbud af bydelens borgere og aktive (indtil nu er 47 stande besat). Der vil blive solgt alt fra etniske smykker til smagsprøver, kunst og loppefund. På dagen vil der også være underholdning af både dans og musik. Her vil Mellemøstorkesteret og Blues bandet fra Kofoedsskole, Rapolitics og andre musikere fra bydelen optræde. Det tegner til at blive en meget festlig dag i mangfoldighedens tegn. På dagen vil Lokal udvalget også have en info bod, hvor medlemmer og suppleanter kan informere om Lokaludvalgets arbejde. Klimafest Den 30. januar 2010 afholder Amager Øst Lokaludvalg Klimafest i Kvarterhusets sal kl Der er indgået aftaler med en række oplægsholdere, som vil holde korte oplæg og derefter være til stede ved en stand, således at man kan høre nærmere omkring et specifikt emne. Arrangementet vil have karakter af en inspirationsdag til hvad man sammen kan gøre for klimaet. Programmet er sammensat af en række forskellige aktører som Københavns dele biler, Miljøpunkt Indre by, Miljøpunkt Amager, Grundejerforeningen Prøvestens Allé og oplægsholdere fra Samsø og Baltic Sea Solutions. Ind imellem oplæggene er det muligt at besøge de forskellige oplægsholdere ved små stande. Her kan man så høre nærmere og få hjælp til selv at komme i gang. Hjemmeside Bydelsplan.dk virker fortsat og fungere som Bydelsplanarbejdets vindue udadtil. Siden hjemmesidens lancering i slutningen af august 2009 har små 400 mennesker besøgt siden. Ekstraordinært Lokaludvalgsmøde den 11. februar 2010 kl i Kvarterhusets sal. På baggrund af det kæmpe arbejde en stor del af Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer og borgere har lagt i Bydelsplanarbejdet, udarbejder Sofie nu et 1. udkast til Bydelsplanen på skrift. Denne vil procesgruppen kommentere på den 26. januar 2010, hvor der afholdes Redaktionsmøde i gruppen. Den 1. februar 2010 har de engagerede borgere derefter mulighed for at kommentere på materialet, som endeligt, den 11. februar 2010 vil blive fremlagt for det samlede Lokaludvalg på et ekstraordinært Lokaludvalgsmøde. 4

6 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. Et opmærksomt Lokaludvalgsmedlem gjorde opmærksom på, at datoen den 6. februar 2010 under "Musikøen Amager" ikke er korrekt. Den korrekte dato er den 6. januar Mødet har altså fundet sted. Orienteringen blev med denne bemærkning taget til efterretning. 5

7 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. 2. At der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev flg. besluttet; Lokaludvalget godkendte beslutningen om nedsættelse af en koordinationsgruppe bestående af formandskabet og Tovholderne, der i fællesskab udarbejder udkast til anbefaling af interesse-områder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. Udkastet besluttes endeligt på LU-mødet den 21. januar Lokaludvalget kan udarbejde et FORSLAG til områdefordeling (og repræsentation/antal pladser for hvert område) og forelægge dette forslag på repræsentantskabsmødet. Der er alene tale om et FORSLAG som det gamle Lokaludvalg kan bygge på de erfaringer Lokaludvalget har gjort sig om hvilke områder (og hvor mange repræsentanter for disse) der er vigtige i Lokaludvalget for at repræsentere bydelen. På repræsentantskabsmødet kan et medlem fra Lokaludvalget få max. 2 minutter til at præsentere Lokaludvalgets forslag. Sådan ser Lokaludvalgets nuværende fordeling på interesseområde ud (tallet i parentes angiver antal rep.): Boligområdet (2), Kulturområdet (2), Idræt, fritid og friluftsliv (2), Trafik, miljø og byudvikling (3), Børn og unge (2), Frivilligt socialt arbejde (2), Ældreområdet (1), Integration (1), Erhvervsliv (1). Sådan her er Københavns Kommunes vejledende model på fordeling af interesseområder (tallet i parentes angiver antal rep.): Frivillige org. som laver frivilligt socialt arbejde (2), Brugerbestyrelser på skoleområdet (2) Brugerbestyrelser på idrætsområdet (2), ældreråd/brugerbestyrelser på ældreområdet (2), Brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet (2), Brugerbestyrelser i Fritids- og ungdomsklubber (2), De almene boligforeninger i bydelen (2), Grundejerforeninger i bydeln (2), Den lokale handelstandsforening (2), Lokale flygtninge- og indvandrer foreninger (2). INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udfra flg. udkast, udarbejdet af koordinationsgruppen; 6

8 Valggrupper ved sidste valg i Amager Øst Idræt, fritid og friluftsliv: 2 Ole Pedersen ( formand ) - Bjørn Borre Kulturområdet: 2 Randi Sørensen ( næstformand ) - Steen Christensen Boligområdet: 2 Lizzie Svensson Bjarne Kallesøe Trafik, miljø og byudvikling: 3 Eva Damgaard Lasse Rossen Steen Alberts Børn og unge: 2 Jan Kyrsting Martin Hein Frivilligt socialt arbejde: 2 Ole Meldgaard Hans Jørgen Møller Ældreområdet: 1 Svend Åge Sørensen Integration: 1 Hikmat Hussein Erhvervsliv: 1 Ib Wendrup Forslag til nye valggrupper: Idræt, fritid og friluftsliv (55): 2 Kultur (12): 3 Bolig og grundejerforeninger (208): 3 Miljø og erhverv (3): 2 Skoler, daginstitutioner og fritids/ungdomsklubber (88): 3 Ældre, social og sundhed (10): 3 ** tallene i parentes angiver hvor mange foreninger/ bestyrelser/ forældreråd mv. der findes inden for de forskellige områder. Opdelingen er sket ud fra følgende kriterier: Færre valggrupper end ved sidste valg. Derfor er nogle valggrupper lagt sammen. Områder der har været aktive i den foregående periode tilgodeses Områder som har været højt prioriteret i den forløbne periode tilgodeses Alle områder har mulighed for at blive repræsenteret Desuden indstilles det, at der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Det Lokaludvalgsmedlem, der vælges til at fremføre den godkendte anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udarbejder et max. 2 minutters oplæg til repræsentantskabsmødet. Oplægget forelægges Lokaludvalgssekretæren forud for afholdelse af repræsentantskabsmødet. 7

9 Efter en længere debat blev det besluttet at tage en vejledende afstemning om hvorvidt de eksisterende valggrupper eller en ny inddeling skal anbefales på repræsentantskabsmødet den 4. februar Den vejledende afstemning resulterede i 9 stemmer for at anbefale de eksisterende valggrupper, 8 stemmer for at anbefale en ny valggruppe-inddeling og 1 undlod at stemme. Resultatet af den vejledende afstemning til trods, besluttede Lokaludvalget at gennemføre en afstemning mellem 4 forslag til anbefaling af valggrupper. Lokaludvalgsmødet blev herefter suspenderet i 5 minutter, så forslagene kunne formuleres og opskrives på en flip-over. Kl blev lokaludvalgsmødet genoptaget og flg. 4 forslag gennemgået af Ole Pedersen og sat til afstemning (det skal bemærkes, at der af sammenlinelighedshensyn er lavet samlebetegnelser for valggrupperne); Alternativ 1 Alternativ 2 Som indstillet Eksisterende Idræt & Fritid Kultur Bolig Miljø & Erhverv Børn & Unge Ældre, social, sundhed & Integration Ved 1.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, Alt.2 får 1 stemme, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 5 stemmer. Dermed udgår Alt.2 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 2.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 6 stemmer. Dermed udgår Alt.1 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 3.afstemning får som indstillet 9 stemmer og eksisterende får 9 stemmer. Da der er stemmelighed, besluttes det at Amager Øst Lokaludvalg på repræsentantskabsmødet den 4.februar 2010 anbefaler flg. 2 forslag til valggrupper; Forslag 1; Idræt & Fritid (2), Kultur (2), Bolig (2), Miljø & Erhverv (4), Børn & Unge (2), Ældre, social, sundhed & Integration (4). Forslag 2; Idræt & Fritid (2), Kultur (3), Bolig (3), Miljø & Erhverv (2), Børn & Unge (3), Ældre, social, sundhed & Integration (3). 8

10 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, vil præsentere Lokaludvalgets anbefaling(er) på repræsentantskabsmødet. Med disse ændringer, blev indstillingen vedtaget. 9

11 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter og godkender de, af Temagruppen for Idræt & Kultur, foreslåede placeringer af udendørs bordtennisborde. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev der bevilget kr. til indkøb af 3 udendørs bordtennisborde. I bilaget til indstillingen fremgår det, at Temagruppen for Idræt & Kultur til Lokaludvalgsmødet den 21.januar 2010, vil udarbejde et udkast til placeringer af de 3 bordtennisborde. INDSTILLING Det indstilles at de 3 indkøbte bordtennisborde søges placeret følgende steder i Amager Øst bydel: Greisvej v/ Grækenlandsvej Sundbyøster torv Amagerbro torv at følgende steder er alternativer i prioriteret rækkefølge: Philipsparken Amager Strandvej ved 10 øren Ved BURET Ved hvert af de steder bordet placeres afsøges mulighederne for at finde et eller flere steder, hvor man kan låne bordtennisbats og bolde; Ved Greisvej kunne det være en butik, en daginstitution eller et beboerforeningskontor. Ved Sundbyøsterplads kunne det være i Sundbyøsterhallen, cafe Femøren eller Ingolfs kaffebar. På Amagerbro torv kunne det være i borgerservicecentret, i Kvarterhuset eller cafe Bizarro. Efterfølgende kunne man placere borde på følgende steder ( uprioriteret rækkefølge ) Italiensvej ved stranden. På Kløvermarken ved klub og omklædningslokalerne Bredegrund byggelegeplads St. Møllevej v/ Amagerbrogade Den nye plads på Kirkegårdsvej ved Sundby Kirkegaard Bremens plads Pladsen foran Frankrigsgade svømmehal Rødegårdsparken Krimsvej v/ Øresunds station 10

12 Italiensvej v/ Bachersvej Ved Bomiparken På Kastrupfortet Greisvej v( Bachersvej Greisvej v./ Engvej Ved Gerbrandsskolen Krimsvej ved Amager Strandvej Ved det maritime ungdomshus Kløvermarken v/ Sundby Boldklub Uplandsgade ved kollegiet. Frankrigsgade v/ Sundby kirke Rodosvej v./ biblioteket ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES I samarbejde med Prismen og leverandøren af bordene udarbejder Temagruppen for Idræt & Kultur, forslag til opstillingstidspunkt, samt en plan for event i forbindelse med opstillingen af bordene på de af Lokaludvalget godkendte placeringer. Forslaget rundsendes pr. mail til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering, forud for realiseringen. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgård, foreslår at den i indstillingen foreslåede placering på Amagerbro Torv erstattes med placeringen ved BURET. 3 stemmer støtter Eva Damgårds forslag, 13 stemmer for de indstillede placeringer og 2 undlader at stemme. De indstillede placeringer (Greisvej v/grækenlandsvej, Sundbyøster Torv og Amagerbro Torv) vedtages dermed. 11

13 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Plan for midlertidige døgnpladser drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggel-se af indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde speciali-seret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende akutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Såfremt der er bemærkninger til sagen, skal vi anmode om, at de sendes senest den 29. januar 2010, kl til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter SOCIAL-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar; Amager Øst Lokaludvalg bifalder, at midlertidige døgnpladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser for borgere over 65 år der har brug forpleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Tillige bifaldes foreslaget om at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder, her iblandt Amager-området. Vi tager samtidig til efterretning at de omtalte akutplejepladserne som retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse af indlæggelser, har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Lokaludvalget håber at kommunes plan for midlertidige døgnpladser hurtigst mulig kommer på plads, til gavn for vores svage ældre borgere. 12

14 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København, att. Kirsten Hansen pr. mail senest den 29. januar 2010, kl Høringsmateriale (en 94-siders evalueringsrapport er dog ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet). Udkast til høringssvar vedtages uden afstemning. 13

15 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Vindmøller i Københavns Kommune drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget beder lokaludvalgene om at svare på en forudgående høring om planlægning for vindmøller i Københavns Kommune. Høringen er også en høring af berørte myndigheder. Københavns Kommune har et mål om at reducere CO2-udledningen med 20 % i perioden og en ambition om, at København skal være CO2-neutral i I Københavns nye klimaplan, hvor disse mål er formuleret, er etablering af vindmøller et vigtigt middel til at opnå en CO2-reduktion, og opstilling af vindmøller er derfor udpeget som et såkaldt fyrtårnsprojekt. Borgerrepræsentationen vedtog klimaplanen den 27. august 2009 og besluttede allerede den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang, som muliggør opstilling af vindmøller i København. Beslutningen betyder i praksis, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, som muliggør opstilling af vindmøller på fire lokaliteter i København. Fristen for at komme med forslag og idéer til planlægningen er den 1. februar INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. I forbindelse med processen omkring høringen, afholdes et borgermøde den 20. januar 2010 hvor tre repræsentanter fra TRAFIK-arbejdsgruppen deltager. Et udkast til høringssvar vil efter TRAFIKarbejdsgruppens mening blive mere kvalificeret hvis det inddrager de meninger, ideér og holdninger der fremføres på borgermødet. Da borgermødet altså afholdes aftenen forud for Lokaludvalgsmødet, vil udkast til høringssvar fra TRAFIKarbejdsgruppen blive omdelt på selve Lokaludvalgsmødet. Der vil derfor blive en kort mulighed for at læse udkastet, forud for behandlingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Center for Miljø/Bymiljø, Kalvebod Brygge 45, postboks 259, 1502 København V, på mailadressen og i kopi til Planlægger Lone 14

16 Madsen på senest mandag den 1. februar Mailen mærkes: Vindmøller i København. Høringsmateriale. Forud for behandlingen af punktet, fik Lokaludvalgsmedlemmerne 5 minutter til at læse det omdelte høringsudkast. Høringsudkastet blev herefter vedtaget uden afstemning. 15

17 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav havde begæret dette punkt sat på dagsordenen. Sagen tager sit udspring i en Lokaludvalgsbeslutning taget på lokaludvalgsmødet den 10. december 2009; Det besluttes at rette henvendelse i sagen om renovering af skoler i Amager Øst bydel til Kultur- og Fritidsudvalget. Lokaludvalgsformanden skriver et udkast til brev, som efterfølgende rundsendes til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering. Herefter sendes det til Sekretariatet, der så sender det endelige brev til Kultur- og Fritidsudvalget. Jens William Grav (JWG) mener ikke, at de kommentarer han fremkom med, indgik i det endelige svar til Borgmesteren - og at det udkast han fik til kommentering var identisk med det endelige brev til Borgmesteren. Hertil svarer Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, at JWG må have læst de 2 dokumenter forkert, da der vitterligt er forskel på det brev det rundsendtes til kommentering og det der slutteligt sendtes til Borgmesteren. Hermed sluttes drøftelsen. 16

18 9. Status på puljemidlerne ( ) INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. ANSØGNINGER Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 5 puljeansøgninger; Arbejdsgruppernes Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe indstilling 1. Senior IT BIFUK Jorden rundt på cykel - Kærnehuset BIFUK Afslag 3. Vild skattejagt BIFUK Game BIFUK DM i oplæsning BIFUK I alt Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 1 bydelspuljeansøgning; Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Temagruppe 1. Opdatering af hjemmesiden Op til Procesgruppen I alt ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i

19 Årets samlede puljebudget (2010): Ansøgninger 2010, løn og overheadudg. Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) indtil nu Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 21.jan Rest hvis indstillinger følges ( ) Bydelsplanlægning ( ) I alt ( ) Orienteringen tages til efterretning. 18

20 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Kærnehuset F.K. søger om kr. af 2010 puljemidlerne til Kærnehuset cykler jorden rundt. Kærnehuset er en integreret institution med 177 børn fra 5 til 14 år. Kærnehuset lægger vægt på børnenes kost og bevægelse og tror på, at de positive oplevelser de får i barndommen bliver til gode vaner i deres voksenliv, derfor skal vores børn bevæge sig mere og blive mere bevidste om vigtigheden af varieret sund kost samt spare CO2. Ydermere vil Kærnehuset få dem til at tage cyklen, frem for altid at blive kørt i bil af deres forældre og arbejder derfor ud fra nøgleord som bevidsthed, miljøforståelse, bæredygtighed, sundhed, bevægelse, motion og livskvalitet. På denne måde vil Kærnehuset få børnene til at præge deres forældre til at cykle frem for at tage bilen og gøre medlemmerne mere klimabevidste samtidig med at de bevæger sig mere. Kærnehuset vil starte et udviklingsprojekt som kommer til at dreje sig om cykling, klima og kost. Udviklingsprojektet skal køre i en forsøgsperiode fra Herefter bliver det en årlig tilbagevendende begivenhed i Kærnehuset. Næste år projektet etableres sammen med andre klubber i bydelen og fremadrettet være brobyggere til foreningslivet. I en tid hvor børn bliver mere og mere overvægtige, vil Kærnehuset motivere børnene til en sundere livsstil bl.a. ved at lave kokkeskole, hvor børnene er med til at lave sund og varieret kost. På Kokkeskolen bliver børnene også gjort opmærksom på, hvilken betydning kosten har for deres krop. For at kunne fastholde børnenes interesse i projektet, gøres bruge den nye teknologi i form af pulsure, cykelcomputere og GPSer. Resultaterne visualiseres med forskellige søjler og verdenskort, som blandt andet synliggør hvor meget CO2 Kærnehuset sparer. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen for ikke at støtte ansøgningen er, at arbejdsgruppen finder at det ansøgte støttebeløb på kr. er helt ude af proportion i forhold til projektets indhold. Arbejdsgruppen vurderer imidlertid, at projektet er et godt initiativ og at det kan iværksættes for et langt mindre beløb. Martin Hein og Ole Pedersen vil holde møde med ansøger om dette. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 19

21 Lokaludvalgsmedlem, Martin Hein oplyste at han allerede har haft en dialog med ansøger, der på et senere tidspunkt vil komme med en fornyet ansøgning. Med disse bemærkninger blev indstillingen vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte. 20

22 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Bibliotekshuset søger om kr. af 2010 puljemidlerne til projekt Så går den vilde skattejagt - Bibliotekshuset fylder 7 år. Bibliotekshuset arbejder på at skabe en profil som familiebibliotek ligesom vi gerne vil have et tæt samarbejde med vores omkringliggende institutioner. Som et led i disse bestræbelser forsøger vi at gøre fødselsdagen til en tradition ved at fejre den med et brag af et familieprogram, i år med temaet Vikinger. Vi vil også gerne markere biblioteket som et sted, der følger med tiden, og som møder børnene på DERES præmisser bl.a. ved at inddrage mobiltelefonen som et naturligt led i leg og læring. Fødselsdagsfesten er et led i disse bestræbelser sidste år var der ca. 300 mennesker i løbet af dagen. En GPS-skattejagt er en virtuel legeplads, som ikke kræver fysiske konstruktioner, men udelukkende eksisterer via den enkeltes spillers mobiltelefon. Via GPS-teknologi flyttes effekter fra computerspil udendørs, hvor spillene inddrager både fysisk aktivitet og læring. F.eks. lærer man at stave og regne på en sjovere måde, når man skal samle runer i den rigtige rækkefølge ved at løbe hen over en GPS-position for bogstavet, samtidig med at man skal tage sig i agt for en virtuel bogorm, der vil spise ens runer. Til eventen hvor der kan deltage børn, stiller Life Pilot på dagen med 12 mobiltelefoner og en instruktør. Dagen bliver krydret med 3 arbejdende værksteder, hvor der fremstilles vikingeeffekter, og der vil være oplæsning/fortælling af vikingehistorier. Der stiller 2 ægte vikinger, fuldt udstyret, som medbringer originale effekter, såsom ringbrynjer m.m., som børnene kan røre ved og prøve. Der vil blive instrueret i at komponere en vikingesang, som der skal danses til, ligesom der vil være instruktion i forskellige vikingelege- og spil m.m. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med kr. ud af det ansøgte beløb på kr. Årsagen til at arbejdsgruppen kun vil støtte med halvdelen af det ansøgte projekt er, at lokaludvalget ikke støtter fødselsdagsfester. Der er dog en del af projektet GPS-skattejagten som arbejdsgruppen gerne vil støtte da dette er en ny og læringspræget aktivitet hvor stavning og regning er i fokus. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 18. juni ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 21

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3, november 2010 GAM3 og betydningsfulde forandringer i udsatte boligområder København, november 2010 GAM3 - Urban Sports Organization Copyright

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere