4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)"

Transkript

1 , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Bydelsplanarbejdet ( ) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) 9. Status på puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) 12. Puljeansøgning, Game3, BIFUK ( ) 13. Puljeansøgning, Senior IT, BIFUK ( ) 14. Puljeansøgning, DM i oplæsning, BIFUK ( ) 15. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning (Sofie) ( ) 16. Meddelelser fra Formanden ( ) 17. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser ( ) Ingen af de 5 fremmødte borgere, havde noget at fremføre på Lokaludvalgsmødet den 21. januar

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav, begærede nyt punkt til dagsordenen omhandlende en drøftelse af Amager Øst Lokaludvalgs skriftlige henvendelse til Borgmester Pia Allerslev vedr. renovering af skoler i bydelen. Der blev ikke fremlagt nogen skriftlig motivation til det foreslåede nye dagsordenspunkt. Med denne ændring, blev dagsordenen godkendt. Det nye dagsordenspunkt kaldes punkt 8. Det eksisterende punkt 8 bliver så til nyt punkt 9, det eksisterende punkt 9 bliver så til nyt punkt 10, etc. 2

4 3. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At Lokaludvalget tager orientering om Bydelsplanarbejdet til efterretning. SAGSFREMSTILLING Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Vi er nu i slutningen af den Lokale proces, borgerinddragelsen (2. fase). Den 15.februar 2010 slutter den Lokale proces, borgerinddragelsen og Skrive- og udarbejdelses fasen begynder. Den varer frem til 30. april Herefter sendes Bydelsplanen til Høring og politisk behandling frem til den 15. september INDSTILLING Status for de 2 færdige projekter: Sundbyøsterhallen og Begrønningsplanen Fremlæggelse ved Landskabsarkitekt Peter Holst til Lokaludvalgsmødet den 21. januar Begrønningsevent Den 12. december 2009 indviede temagruppen Boliger og byrum Den grønne uge på en del af Wittenberggade. Her var opstillet en række juletræer langs den hvide væg ind mod parkeringskælderen/kollegiet, hvor der også var ophængt et stort banner, der var opsat grønne lysstofrør og om lørdagen blev der solgt juletræer på hjørnet af Frankrigsgade og Wittenberggade. Den 12. november kl fandt indvielsen sted og der blev serveret risengrød, glögg og saftevand fra Risengrødsmanden var klædt i julemandstøj og spillede julemusik fra en båndoptager. Temagruppen stod klar i den bidende kulde til at uddele flyers og snakke med folk om en grønnere bydel. Mange var kede af at træerne skulle ned igen den 21. december Julestue Den 17. december 2009 kl afholdte Amager Øst Lokaludvalg Julestue i Kvarterhusets sal. Alle samarbejdspartnere var inviteret. Her mødte personer op til hygge med æbleskiver, glögg og andre julegodter. Den helt store succes var tombolaen, hvor man skulle fortælle lidt om Amager Øst førend man kunne få et lod. Alle illustrationerne fra Bydelsplanarbejdet var udstillet sammen med modellen af Sundbyøster idrætsanlæg. Facadeforløb januar 2010 Facadeforløbet er i fuld gang. Lørdag den 9. januar 2010 mødte 10 studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole op til workshop i Kvarterhusets sal. Her blev de studerende præsenteret for tankerne bag projektet af projektpilot Randi Sørensen, samt idéerne om Amagerbrogade som strøggade præsenteret af Adam Carsten Pedersen, tidl. Projektleder fra Københavns Kommune. De studerende var ude og snakke med folk på Amagerbrogade og kom tilbage til Kvarterhuset og arbejdede med deres idé til Fremtidens facader på Amagerbrogade. Til debatdagen den 17. januar 2010 vil de studerende præsenterer deres ideer til hvordan fremtidens facader kan se ud på Amager. Debatdagen starter med en facadevandring op af Amagerbrogade. Herefter vil debatten 3

5 fortsætte i Kvarterhusets sal, hvor der vil være oplæg ved de studerende, Forfatter Peter Olesen og Adam Carsten Pedersen fra Strøggadeprojektet. Stadsarkitekt Jan Christiansen deltager og vil runde dagen af, med en snak om hvad han vil tage med sig hjem. På baggrund af input på denne dag, vil Facadegruppen samle deres bidrag til Bydelsplanen sammen. Musikøen Amager Ved sidste procesmøde den 6. februar 2010 blev der etableret en hurtigt arbejdende gruppe, som vil komme input til Bydelsplanen på baggrund af et møde med de musisk engagerede aktører i bydelen. Tilgængelighed Tilgængelighedsgruppen arbejder også på en yderligere event i løbet af foråret i et samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg. Dette initiativ handler om at udskrive en konkurrence om at udforme ramper til Amagerbrogade. Dette projekt vil sandsynligvis strække sig udover den afsatte tid til den Lokale proces. Dette vil I høre nærmere om, når projektet har fundet sin form. Etnisk Bazar Den 24. januar 2010 afholder Bazargruppen den storslåede Etniske Bazar i Prismen fra kl Her vil der være op mod 50 stande fra et mangfoldigt udbud af bydelens borgere og aktive (indtil nu er 47 stande besat). Der vil blive solgt alt fra etniske smykker til smagsprøver, kunst og loppefund. På dagen vil der også være underholdning af både dans og musik. Her vil Mellemøstorkesteret og Blues bandet fra Kofoedsskole, Rapolitics og andre musikere fra bydelen optræde. Det tegner til at blive en meget festlig dag i mangfoldighedens tegn. På dagen vil Lokal udvalget også have en info bod, hvor medlemmer og suppleanter kan informere om Lokaludvalgets arbejde. Klimafest Den 30. januar 2010 afholder Amager Øst Lokaludvalg Klimafest i Kvarterhusets sal kl Der er indgået aftaler med en række oplægsholdere, som vil holde korte oplæg og derefter være til stede ved en stand, således at man kan høre nærmere omkring et specifikt emne. Arrangementet vil have karakter af en inspirationsdag til hvad man sammen kan gøre for klimaet. Programmet er sammensat af en række forskellige aktører som Københavns dele biler, Miljøpunkt Indre by, Miljøpunkt Amager, Grundejerforeningen Prøvestens Allé og oplægsholdere fra Samsø og Baltic Sea Solutions. Ind imellem oplæggene er det muligt at besøge de forskellige oplægsholdere ved små stande. Her kan man så høre nærmere og få hjælp til selv at komme i gang. Hjemmeside Bydelsplan.dk virker fortsat og fungere som Bydelsplanarbejdets vindue udadtil. Siden hjemmesidens lancering i slutningen af august 2009 har små 400 mennesker besøgt siden. Ekstraordinært Lokaludvalgsmøde den 11. februar 2010 kl i Kvarterhusets sal. På baggrund af det kæmpe arbejde en stor del af Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer og borgere har lagt i Bydelsplanarbejdet, udarbejder Sofie nu et 1. udkast til Bydelsplanen på skrift. Denne vil procesgruppen kommentere på den 26. januar 2010, hvor der afholdes Redaktionsmøde i gruppen. Den 1. februar 2010 har de engagerede borgere derefter mulighed for at kommentere på materialet, som endeligt, den 11. februar 2010 vil blive fremlagt for det samlede Lokaludvalg på et ekstraordinært Lokaludvalgsmøde. 4

6 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. Et opmærksomt Lokaludvalgsmedlem gjorde opmærksom på, at datoen den 6. februar 2010 under "Musikøen Amager" ikke er korrekt. Den korrekte dato er den 6. januar Mødet har altså fundet sted. Orienteringen blev med denne bemærkning taget til efterretning. 5

7 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. 2. At der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev flg. besluttet; Lokaludvalget godkendte beslutningen om nedsættelse af en koordinationsgruppe bestående af formandskabet og Tovholderne, der i fællesskab udarbejder udkast til anbefaling af interesse-områder og antal repræsentanter for hvert interesseområde. Udkastet besluttes endeligt på LU-mødet den 21. januar Lokaludvalget kan udarbejde et FORSLAG til områdefordeling (og repræsentation/antal pladser for hvert område) og forelægge dette forslag på repræsentantskabsmødet. Der er alene tale om et FORSLAG som det gamle Lokaludvalg kan bygge på de erfaringer Lokaludvalget har gjort sig om hvilke områder (og hvor mange repræsentanter for disse) der er vigtige i Lokaludvalget for at repræsentere bydelen. På repræsentantskabsmødet kan et medlem fra Lokaludvalget få max. 2 minutter til at præsentere Lokaludvalgets forslag. Sådan ser Lokaludvalgets nuværende fordeling på interesseområde ud (tallet i parentes angiver antal rep.): Boligområdet (2), Kulturområdet (2), Idræt, fritid og friluftsliv (2), Trafik, miljø og byudvikling (3), Børn og unge (2), Frivilligt socialt arbejde (2), Ældreområdet (1), Integration (1), Erhvervsliv (1). Sådan her er Københavns Kommunes vejledende model på fordeling af interesseområder (tallet i parentes angiver antal rep.): Frivillige org. som laver frivilligt socialt arbejde (2), Brugerbestyrelser på skoleområdet (2) Brugerbestyrelser på idrætsområdet (2), ældreråd/brugerbestyrelser på ældreområdet (2), Brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet (2), Brugerbestyrelser i Fritids- og ungdomsklubber (2), De almene boligforeninger i bydelen (2), Grundejerforeninger i bydeln (2), Den lokale handelstandsforening (2), Lokale flygtninge- og indvandrer foreninger (2). INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og godkender en anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udfra flg. udkast, udarbejdet af koordinationsgruppen; 6

8 Valggrupper ved sidste valg i Amager Øst Idræt, fritid og friluftsliv: 2 Ole Pedersen ( formand ) - Bjørn Borre Kulturområdet: 2 Randi Sørensen ( næstformand ) - Steen Christensen Boligområdet: 2 Lizzie Svensson Bjarne Kallesøe Trafik, miljø og byudvikling: 3 Eva Damgaard Lasse Rossen Steen Alberts Børn og unge: 2 Jan Kyrsting Martin Hein Frivilligt socialt arbejde: 2 Ole Meldgaard Hans Jørgen Møller Ældreområdet: 1 Svend Åge Sørensen Integration: 1 Hikmat Hussein Erhvervsliv: 1 Ib Wendrup Forslag til nye valggrupper: Idræt, fritid og friluftsliv (55): 2 Kultur (12): 3 Bolig og grundejerforeninger (208): 3 Miljø og erhverv (3): 2 Skoler, daginstitutioner og fritids/ungdomsklubber (88): 3 Ældre, social og sundhed (10): 3 ** tallene i parentes angiver hvor mange foreninger/ bestyrelser/ forældreråd mv. der findes inden for de forskellige områder. Opdelingen er sket ud fra følgende kriterier: Færre valggrupper end ved sidste valg. Derfor er nogle valggrupper lagt sammen. Områder der har været aktive i den foregående periode tilgodeses Områder som har været højt prioriteret i den forløbne periode tilgodeses Alle områder har mulighed for at blive repræsenteret Desuden indstilles det, at der vælges et Lokaludvalgsmedlem, der på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2010, fremlægger anbefalingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Det Lokaludvalgsmedlem, der vælges til at fremføre den godkendte anbefaling af interesseområder og antal repræsentanter for hvert interesseområde, udarbejder et max. 2 minutters oplæg til repræsentantskabsmødet. Oplægget forelægges Lokaludvalgssekretæren forud for afholdelse af repræsentantskabsmødet. 7

9 Efter en længere debat blev det besluttet at tage en vejledende afstemning om hvorvidt de eksisterende valggrupper eller en ny inddeling skal anbefales på repræsentantskabsmødet den 4. februar Den vejledende afstemning resulterede i 9 stemmer for at anbefale de eksisterende valggrupper, 8 stemmer for at anbefale en ny valggruppe-inddeling og 1 undlod at stemme. Resultatet af den vejledende afstemning til trods, besluttede Lokaludvalget at gennemføre en afstemning mellem 4 forslag til anbefaling af valggrupper. Lokaludvalgsmødet blev herefter suspenderet i 5 minutter, så forslagene kunne formuleres og opskrives på en flip-over. Kl blev lokaludvalgsmødet genoptaget og flg. 4 forslag gennemgået af Ole Pedersen og sat til afstemning (det skal bemærkes, at der af sammenlinelighedshensyn er lavet samlebetegnelser for valggrupperne); Alternativ 1 Alternativ 2 Som indstillet Eksisterende Idræt & Fritid Kultur Bolig Miljø & Erhverv Børn & Unge Ældre, social, sundhed & Integration Ved 1.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, Alt.2 får 1 stemme, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 5 stemmer. Dermed udgår Alt.2 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 2.afstemning får Alt.1, 5 stemmer, som indstillet får 7 stemmer og eksisterende får 6 stemmer. Dermed udgår Alt.1 fordi forslaget har fået færrest stemmer. - Ved 3.afstemning får som indstillet 9 stemmer og eksisterende får 9 stemmer. Da der er stemmelighed, besluttes det at Amager Øst Lokaludvalg på repræsentantskabsmødet den 4.februar 2010 anbefaler flg. 2 forslag til valggrupper; Forslag 1; Idræt & Fritid (2), Kultur (2), Bolig (2), Miljø & Erhverv (4), Børn & Unge (2), Ældre, social, sundhed & Integration (4). Forslag 2; Idræt & Fritid (2), Kultur (3), Bolig (3), Miljø & Erhverv (2), Børn & Unge (3), Ældre, social, sundhed & Integration (3). 8

10 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, vil præsentere Lokaludvalgets anbefaling(er) på repræsentantskabsmødet. Med disse ændringer, blev indstillingen vedtaget. 9

11 5. Godkendelse af placering af udendørs bordtennisborde ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter og godkender de, af Temagruppen for Idræt & Kultur, foreslåede placeringer af udendørs bordtennisborde. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 10. december 2009, blev der bevilget kr. til indkøb af 3 udendørs bordtennisborde. I bilaget til indstillingen fremgår det, at Temagruppen for Idræt & Kultur til Lokaludvalgsmødet den 21.januar 2010, vil udarbejde et udkast til placeringer af de 3 bordtennisborde. INDSTILLING Det indstilles at de 3 indkøbte bordtennisborde søges placeret følgende steder i Amager Øst bydel: Greisvej v/ Grækenlandsvej Sundbyøster torv Amagerbro torv at følgende steder er alternativer i prioriteret rækkefølge: Philipsparken Amager Strandvej ved 10 øren Ved BURET Ved hvert af de steder bordet placeres afsøges mulighederne for at finde et eller flere steder, hvor man kan låne bordtennisbats og bolde; Ved Greisvej kunne det være en butik, en daginstitution eller et beboerforeningskontor. Ved Sundbyøsterplads kunne det være i Sundbyøsterhallen, cafe Femøren eller Ingolfs kaffebar. På Amagerbro torv kunne det være i borgerservicecentret, i Kvarterhuset eller cafe Bizarro. Efterfølgende kunne man placere borde på følgende steder ( uprioriteret rækkefølge ) Italiensvej ved stranden. På Kløvermarken ved klub og omklædningslokalerne Bredegrund byggelegeplads St. Møllevej v/ Amagerbrogade Den nye plads på Kirkegårdsvej ved Sundby Kirkegaard Bremens plads Pladsen foran Frankrigsgade svømmehal Rødegårdsparken Krimsvej v/ Øresunds station 10

12 Italiensvej v/ Bachersvej Ved Bomiparken På Kastrupfortet Greisvej v( Bachersvej Greisvej v./ Engvej Ved Gerbrandsskolen Krimsvej ved Amager Strandvej Ved det maritime ungdomshus Kløvermarken v/ Sundby Boldklub Uplandsgade ved kollegiet. Frankrigsgade v/ Sundby kirke Rodosvej v./ biblioteket ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES I samarbejde med Prismen og leverandøren af bordene udarbejder Temagruppen for Idræt & Kultur, forslag til opstillingstidspunkt, samt en plan for event i forbindelse med opstillingen af bordene på de af Lokaludvalget godkendte placeringer. Forslaget rundsendes pr. mail til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering, forud for realiseringen. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgård, foreslår at den i indstillingen foreslåede placering på Amagerbro Torv erstattes med placeringen ved BURET. 3 stemmer støtter Eva Damgårds forslag, 13 stemmer for de indstillede placeringer og 2 undlader at stemme. De indstillede placeringer (Greisvej v/grækenlandsvej, Sundbyøster Torv og Amagerbro Torv) vedtages dermed. 11

13 6. Høringssvar, Plan for midlertidige døgnpladser ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Plan for midlertidige døgnpladser drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggel-se af indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde speciali-seret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende akutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Såfremt der er bemærkninger til sagen, skal vi anmode om, at de sendes senest den 29. januar 2010, kl til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter SOCIAL-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar; Amager Øst Lokaludvalg bifalder, at midlertidige døgnpladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser for borgere over 65 år der har brug forpleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Tillige bifaldes foreslaget om at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder, her iblandt Amager-området. Vi tager samtidig til efterretning at de omtalte akutplejepladserne som retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse af indlæggelser, har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Lokaludvalget håber at kommunes plan for midlertidige døgnpladser hurtigst mulig kommer på plads, til gavn for vores svage ældre borgere. 12

14 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København, att. Kirsten Hansen pr. mail senest den 29. januar 2010, kl Høringsmateriale (en 94-siders evalueringsrapport er dog ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet). Udkast til høringssvar vedtages uden afstemning. 13

15 7. Høringssvar, Vindmøller ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Vindmøller i Københavns Kommune drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget beder lokaludvalgene om at svare på en forudgående høring om planlægning for vindmøller i Københavns Kommune. Høringen er også en høring af berørte myndigheder. Københavns Kommune har et mål om at reducere CO2-udledningen med 20 % i perioden og en ambition om, at København skal være CO2-neutral i I Københavns nye klimaplan, hvor disse mål er formuleret, er etablering af vindmøller et vigtigt middel til at opnå en CO2-reduktion, og opstilling af vindmøller er derfor udpeget som et såkaldt fyrtårnsprojekt. Borgerrepræsentationen vedtog klimaplanen den 27. august 2009 og besluttede allerede den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang, som muliggør opstilling af vindmøller i København. Beslutningen betyder i praksis, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, som muliggør opstilling af vindmøller på fire lokaliteter i København. Fristen for at komme med forslag og idéer til planlægningen er den 1. februar INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. I forbindelse med processen omkring høringen, afholdes et borgermøde den 20. januar 2010 hvor tre repræsentanter fra TRAFIK-arbejdsgruppen deltager. Et udkast til høringssvar vil efter TRAFIKarbejdsgruppens mening blive mere kvalificeret hvis det inddrager de meninger, ideér og holdninger der fremføres på borgermødet. Da borgermødet altså afholdes aftenen forud for Lokaludvalgsmødet, vil udkast til høringssvar fra TRAFIKarbejdsgruppen blive omdelt på selve Lokaludvalgsmødet. Der vil derfor blive en kort mulighed for at læse udkastet, forud for behandlingen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Center for Miljø/Bymiljø, Kalvebod Brygge 45, postboks 259, 1502 København V, på mailadressen og i kopi til Planlægger Lone 14

16 Madsen på senest mandag den 1. februar Mailen mærkes: Vindmøller i København. Høringsmateriale. Forud for behandlingen af punktet, fik Lokaludvalgsmedlemmerne 5 minutter til at læse det omdelte høringsudkast. Høringsudkastet blev herefter vedtaget uden afstemning. 15

17 8. Drøftelse af henvendelse til Borgmester Pia Allerslev, vedr. renovering af skoler i Amager Øst Bydel. ( ) Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav havde begæret dette punkt sat på dagsordenen. Sagen tager sit udspring i en Lokaludvalgsbeslutning taget på lokaludvalgsmødet den 10. december 2009; Det besluttes at rette henvendelse i sagen om renovering af skoler i Amager Øst bydel til Kultur- og Fritidsudvalget. Lokaludvalgsformanden skriver et udkast til brev, som efterfølgende rundsendes til Lokaludvalgsmedlemmerne til kommentering. Herefter sendes det til Sekretariatet, der så sender det endelige brev til Kultur- og Fritidsudvalget. Jens William Grav (JWG) mener ikke, at de kommentarer han fremkom med, indgik i det endelige svar til Borgmesteren - og at det udkast han fik til kommentering var identisk med det endelige brev til Borgmesteren. Hertil svarer Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen, at JWG må have læst de 2 dokumenter forkert, da der vitterligt er forskel på det brev det rundsendtes til kommentering og det der slutteligt sendtes til Borgmesteren. Hermed sluttes drøftelsen. 16

18 9. Status på puljemidlerne ( ) INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. ANSØGNINGER Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 5 puljeansøgninger; Arbejdsgruppernes Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe indstilling 1. Senior IT BIFUK Jorden rundt på cykel - Kærnehuset BIFUK Afslag 3. Vild skattejagt BIFUK Game BIFUK DM i oplæsning BIFUK I alt Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 1 bydelspuljeansøgning; Ansøgninger - Januar 2010 Ansøgt beløb Temagruppe 1. Opdatering af hjemmesiden Op til Procesgruppen I alt ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i

19 Årets samlede puljebudget (2010): Ansøgninger 2010, løn og overheadudg. Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) indtil nu Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 21.jan Rest hvis indstillinger følges ( ) Bydelsplanlægning ( ) I alt ( ) Orienteringen tages til efterretning. 18

20 10. Puljeansøgning, Cykler jorden rundt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Kærnehuset F.K. søger om kr. af 2010 puljemidlerne til Kærnehuset cykler jorden rundt. Kærnehuset er en integreret institution med 177 børn fra 5 til 14 år. Kærnehuset lægger vægt på børnenes kost og bevægelse og tror på, at de positive oplevelser de får i barndommen bliver til gode vaner i deres voksenliv, derfor skal vores børn bevæge sig mere og blive mere bevidste om vigtigheden af varieret sund kost samt spare CO2. Ydermere vil Kærnehuset få dem til at tage cyklen, frem for altid at blive kørt i bil af deres forældre og arbejder derfor ud fra nøgleord som bevidsthed, miljøforståelse, bæredygtighed, sundhed, bevægelse, motion og livskvalitet. På denne måde vil Kærnehuset få børnene til at præge deres forældre til at cykle frem for at tage bilen og gøre medlemmerne mere klimabevidste samtidig med at de bevæger sig mere. Kærnehuset vil starte et udviklingsprojekt som kommer til at dreje sig om cykling, klima og kost. Udviklingsprojektet skal køre i en forsøgsperiode fra Herefter bliver det en årlig tilbagevendende begivenhed i Kærnehuset. Næste år projektet etableres sammen med andre klubber i bydelen og fremadrettet være brobyggere til foreningslivet. I en tid hvor børn bliver mere og mere overvægtige, vil Kærnehuset motivere børnene til en sundere livsstil bl.a. ved at lave kokkeskole, hvor børnene er med til at lave sund og varieret kost. På Kokkeskolen bliver børnene også gjort opmærksom på, hvilken betydning kosten har for deres krop. For at kunne fastholde børnenes interesse i projektet, gøres bruge den nye teknologi i form af pulsure, cykelcomputere og GPSer. Resultaterne visualiseres med forskellige søjler og verdenskort, som blandt andet synliggør hvor meget CO2 Kærnehuset sparer. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen for ikke at støtte ansøgningen er, at arbejdsgruppen finder at det ansøgte støttebeløb på kr. er helt ude af proportion i forhold til projektets indhold. Arbejdsgruppen vurderer imidlertid, at projektet er et godt initiativ og at det kan iværksættes for et langt mindre beløb. Martin Hein og Ole Pedersen vil holde møde med ansøger om dette. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 19

21 Lokaludvalgsmedlem, Martin Hein oplyste at han allerede har haft en dialog med ansøger, der på et senere tidspunkt vil komme med en fornyet ansøgning. Med disse bemærkninger blev indstillingen vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte. 20

22 11. Puljeansøgning, Vild skattejagt, BIFUK ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Bibliotekshuset søger om kr. af 2010 puljemidlerne til projekt Så går den vilde skattejagt - Bibliotekshuset fylder 7 år. Bibliotekshuset arbejder på at skabe en profil som familiebibliotek ligesom vi gerne vil have et tæt samarbejde med vores omkringliggende institutioner. Som et led i disse bestræbelser forsøger vi at gøre fødselsdagen til en tradition ved at fejre den med et brag af et familieprogram, i år med temaet Vikinger. Vi vil også gerne markere biblioteket som et sted, der følger med tiden, og som møder børnene på DERES præmisser bl.a. ved at inddrage mobiltelefonen som et naturligt led i leg og læring. Fødselsdagsfesten er et led i disse bestræbelser sidste år var der ca. 300 mennesker i løbet af dagen. En GPS-skattejagt er en virtuel legeplads, som ikke kræver fysiske konstruktioner, men udelukkende eksisterer via den enkeltes spillers mobiltelefon. Via GPS-teknologi flyttes effekter fra computerspil udendørs, hvor spillene inddrager både fysisk aktivitet og læring. F.eks. lærer man at stave og regne på en sjovere måde, når man skal samle runer i den rigtige rækkefølge ved at løbe hen over en GPS-position for bogstavet, samtidig med at man skal tage sig i agt for en virtuel bogorm, der vil spise ens runer. Til eventen hvor der kan deltage børn, stiller Life Pilot på dagen med 12 mobiltelefoner og en instruktør. Dagen bliver krydret med 3 arbejdende værksteder, hvor der fremstilles vikingeeffekter, og der vil være oplæsning/fortælling af vikingehistorier. Der stiller 2 ægte vikinger, fuldt udstyret, som medbringer originale effekter, såsom ringbrynjer m.m., som børnene kan røre ved og prøve. Der vil blive instrueret i at komponere en vikingesang, som der skal danses til, ligesom der vil være instruktion i forskellige vikingelege- og spil m.m. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med kr. ud af det ansøgte beløb på kr. Årsagen til at arbejdsgruppen kun vil støtte med halvdelen af det ansøgte projekt er, at lokaludvalget ikke støtter fødselsdagsfester. Der er dog en del af projektet GPS-skattejagten som arbejdsgruppen gerne vil støtte da dette er en ny og læringspræget aktivitet hvor stavning og regning er i fokus. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 18. juni ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr. af 2010 puljemidlerne. Ansøgningen er vedlagt. 21

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt.2 Diskussion om udkast til høringssvar på Kommuneplanforslag 2009 Formanden

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

4. Drøftelse om henvendelse til KFU vedr. sagen om renovering af skoler i Amager Øst (2009-172014)

4. Drøftelse om henvendelse til KFU vedr. sagen om renovering af skoler i Amager Øst (2009-172014) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-172014) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-172014) 3. Valg til LU-2010 (2009-172014) 4. Drøftelse om henvendelse til KFU vedr. sagen om renovering af skoler i Amager

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 22.04.10 kl. 18:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 8. august 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael J., Michael H., John, Pia, Kia Afbud:

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15 Blad nr..: 1 Medlemmer: Oline Dyrberg Strøager, Emma Temløv, Anders Ole Koefoed Nielsen, Luna Lindegaard, Albert Kjærulff, Frederikke Baunbæk Larsen, Max Rimmer Larsen, Jonas Broe Bendtsen, Aurora Elizabeth

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 16-03-2011 Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg Deltagere: Peter Ramanandan Sithamparappillai, Kim Nguyen, Fadil Bucan, Bente Kjær, Lars Erik Hornemann,

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 19.. december 2017 Sagsnr. 2017-0398490 Til medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Dokumentnr. 2017-0398490-1

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Jakob Bigum Lundberg, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere