STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012"

Transkript

1 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes Centralforening En morfar Afskedsinterview: Regnskabet gjort op Boganmeldelse: Respektable skældsord Kronikkonkurrencen, 2. præmie: Det er fedt at være gammel Ældremobiliseringen: De ældre er også videbegærlige Lær Mere om IT vinder fornem international pris Skal Statspensionistforeningen af 1945 bestå? Politipensionisterne, generalforsamlinger og delegeretmøder Ny paraplyorganisation Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland, generalforsamling Medlemstilbud fra Pensionisternes Samvirke

2 STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING Hans Agerbo Jensen Jersie Strandvej Solrød Strand Tlf Mobil Kasserer: Jens Bragh Andersen Solbærvej 4, 4700 Næstved Tlf Sekretær: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Paraplyorganisation af nedenstående foreninger med i alt ca medlemmer. SC er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisation (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademiker nes Centralorganisation (AC). SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes Samvirke (PS). Indhold Leder: Der er plads til forbedringer i Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes Centralforening En morfar Afskedsinterview: Regnskabet gjort op Boganmeldelse: Respektable skældsord Kronikkonkurrencen, 2. præmie: Det er fedt at være gammel Ældremobiliseringen: De ældre er også videbegærlige Lær Mere om IT vinder fornem international pris Skal Statspensionistforeningen af 1945 bestå? Politipensionisterne, generalforsamlinger og delegeretmøder Ny paraplyorganisation Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland, generalforsamling Medlemstilbud fra Pensionisternes Samvirke Redaktør: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Fax Mobil Tryk: Grafikom A/S, C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo Tlf Fax Bladet udkommer i uge 48/ Oplag: Ekspedition: Jens Bragh Andersen, Solbærvej 4, 4700 Næstved. Tlf Antal udgaver pr. år: 4 Næste blad udkommer i uge 9/ Bladudvalg: Hans Agerbo Jensen (ansvarsh.) Henning Dam Krag Povl Rasmussen Stof til bladet skal være redaktøren i hænde således: Foreningsmeddelelser og håndskrevne indlæg: senest den 18. i måneden før udgivelsesmåneden. Øvrige artikler, læserbreve m.v.: senest den 21. i måneden. Artikler og læserbreve m.v. udtrykker forfatterens mening og dækker nødvendigvis ikke altid de til Centralforeningen tilsluttede for eningers synspunkter. Disse kommer til ud tryk i lederen. Forsidefoto: Selvcentrerede og forkælede. Rødvinsgenerationen. Fordommene har frit løb. Men er der en generationskløft? Læs interviewet Generation Y. Foto: Povl Rasmussen. Postpensionisternes Landsforening Henning Dam Krag, Karensvej 11, 7000 Fredericia. Tlf Politipensionisterne John Jensen, Kronhjortløkken 236, 5210 Odense NV. Tlf Mobil Statspensionistforeningen af 1945 Leif Clausen, Lucernevej 357, 2610 Rødovre. Tlf Mobil Seniorforeningen Told Skat Bjørn Wikkelsøe Jensen, Søvej 13, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf Mobil Dansk Magisterforenings Pensionistsektion Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4,1., 1771 København V. Tlf Uddannelsesforbundets Seniorgruppe Erik Granau Andersen, Fredensgade 3, 7100 Vejle. Tlf Mobil Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Steffen Lunn, Bjergstien 6, 3390 Hundested Tlf Mobil Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Karen Elisabeth Lundbæk, Ternevej 1, 4130 Viby Sjælland. Tlf: Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat Arne Haugaard, Katsigvej 4, Skærum, 9900 Frederikshavn. Tlf Mobil STATSPENSIONISTEN nr

3 Der er plads til forbedringer i 2013 I Statspensionisternes Centralforening (SC) forbereder vi os allerede på det nye år, da dette blad er sidste nummer i Dermed er det tid til at gøre en slags status over det gamle år og se frem mod gav som bekendt en skattereform, hvor der i regeringens første forslag var lagt op til, at pensionisterne skulle bidrage på flere områder, blandt andet med at der skulle indføres forskelsbehandling i topskatten for personer over og under 65 år. Her sejrede fornuften, sådan at grænsen for at betale topskat blev ens for alle personer i landet. Det manglede også bare. Der bør være lighed for alle uanset alder, specielt når der tales skattebetaling. Et andet element i det første forslag var, at der skulle reduceres i grundbeløbet for såkaldte rige pensionister. De dårligst stillede pensionister kunne samtidig få forhøjet pensionstillægget. Den del af forslaget gav anledning til total afvisning i SC, da vi alle har en arbejdsmarkedspension, der betyder, at mange af os ikke modtager noget pensionstillæg eller i bedste fald modtager et stærkt reduceret pensionstillæg. Her fik vi aldrig en definition på, hvornår man er rig. Er man rig, hvis ægtefællernes samlede arbejdsmarkedspension er på kr. årligt? En indtægt, der i øvrigt betyder, at det omtalte pensionistægtepar alene er berettiget til et årligt pensionstillæg på ca kr. hver. I dagens Danmark vil jeg bestemt ikke kalde det omtalte ægtepar for rige. Måske er den rette betegnelse godt stillet økonomisk. Jeg er ikke i stand til at afgøre, hvornår man er rig. Forslaget med at reducere i grundbeløbet bortfaldt ved den endelige skattereform. Et sidste element i reformforslaget var, at reguleringen af overførselsindkomster skulle reguleres med prisudviklingen, og ikke som tidligere følge lønudviklingen. Den ændring blev vedtaget, som omtalt i forslaget. Det fremgår af de forskellige kommentarer fra lovforslaget, at staten her regner med en besparelse på 3 milliarder kroner. Det kan kun betyde, at pensionsreguleringen bliver mindre i årene Ved fælles hjælp blev der således foretaget nogle justeringer i det oprindelige forslag til skattereformen, men alle pensionister bliver som tidligere omtalt ramt af den mindre regulering af overførselsindkomsterne i årene 2016 til Mens dette skrivearbejde pågår, er afgørelsen i Østre Landret kommet. Det er sagen fra Køge Kommune, hvor en bevilget hjemmehjælp blev begrænset med baggrund i besparelser på det kommunale budget. Her fik kommunen medhold, hvilket betyder, at der for fremtiden kan skæres i en bevilget kommunal hjælp alene med baggrund i kommunens økonomi. Vi håber ikke, at den metode breder sig. Vi kan glæde os over, at de pensionistorganisationer, vi hidtil har arbejdet sammen med, har besluttet at slå sig sammen til én organisation med i alt medlemmer. Der er ikke tvivl om, at der bliver brug for sammenhold og det brede samarbejde, for at vi kan begå os i de kommende års udfordringer. Den nye organisation, der blandt andre erstatter Pensionisternes Samvirke, er endnu ikke navngivet. Jeg ønsker alle vore medlemmer et godt og lykkeligt nytår LEDER STATSPENSIONISTEN nr

4 Sofie Rye: Vi prøver at have en humoristisk tilgang til tingene, og det kan måske opfattes som en provokation. Generation Y Samarbejde, ikke konflikt mellem generationerne, siger formanden for Yngresagen i denne samtale med Statspensionisten. Af Povl Rasmussen I marts 2007 så organisationen Yngresagen dagens lys. Hovedmålsætningen for foreningen er at skabe bedre vilkår for ungdommen i Danmark i samspil med resten af samfundet. - Denne målsætning er meget vigtig, fordi vi ikke er interesseret i at være en lille interesseorganisation, der bare sidder i et hjørne og siger, at vi vil have flere penge og ellers bare er utilfredse. Vi vil gerne prøve at se, hvordan man kan få ideer til at gøre nogle ting bedre, hvor det skaber en synergieffekt, der også kan skabe bedre forhold for andre. Ordene kommer med eftertryk og entusiasme fra den 24-årige Sofie Rye, der siden 2009 har været formand for Yngresagen. I er ikke startet som en provokation mod den ældre del af befolkningen? - Nej, men om nogen føler det, ved jeg ikke. Vi prøver at have en humoristisk tilgang til tingene og det kan måske opfattes som en provokation men måske også en nødvendighed. Vi gør meget ud af, at når vi går ud med noget, skal det ikke være i modstrid med alle mulige andre, det skal være samarbejde. Mange unge kan en masse, som fx kan bruges i virksomheder, men som ikke anerkendes. Samtidig er der også en masse ældre med megen erfaring. Det har ellers ikke skortet på fordomme om unge mennesker, som fx den forkælede generation, selvcentreret eller mig-generationen? 4 STATSPENSIONISTEN nr Vi har medierne lidt imod os, især med alle de åndsvage ungdomsprogrammer i TV (Paradise Hotel, De unge mødre m.fl.), hvor de unge kun fremstilles som nogle, der kun drikker og dyrker sex for åben skærm. Men den type tilhører en absolut mikrominoritet. Undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) viser jo også, unge i dag aldrig har været mere aktive i foreninger, i projekter osv., så det billede medierne tegner stemmer ikke overens med virkeligheden. De fleste er meget ambitiøse. Har du kunne flytte nogle holdninger? - Det er svært at sige. Jeg har mødt den medieskabte holdning mange gange, når jeg har været i debatter med ældre mennesker, som havde den opfattelse, at sådan er unge. Når jeg så kan fortælle, at der faktisk er mange unge, der har stress, angst eller depressioner, så er det svært at komme igennem barrieren, fordi holdningen, at ja-ja, det er jeres egen skyld, I kan bare lade være med at rende rundt og drikke jer stive, lyder igen og igen. Så er det, at vi gerne vil fortælle nogle af de andre historier. I gamle dage Det er ikke som i gamle dage Hvad rører der sig i dig, når du hører det? - Det er simpelthen så dumt, og jeg kommer altid til at tænke på citatet: Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. Det er sagt af Sokrates ( f.kr.), så der er desværre ikke meget nyt under solen. Utroligt så godt floskler kan bide sig fast. Er der en generationskløft? - Det mener jeg ikke. Politisk måske. Men på en måde kan jeg godt forstå, hvis der opstår en frustration mellem generationerne. Men verden forandrer sig. Det går meget hurtigt nu med alting, fx digitaliseringen. Så jeg kan godt for- stå, hvis der er nogen oppe i årene, der tænker, at nu står jeg af. Jeg så en ud- talelse fra en hjerneforsker, der sagde, at den mængde data et menneske optager i dag på en enkelt dag, nærmest svarer til, hvad man tidligere optog på et helt år. Så jeg tror også, at der er rigtig mange på min alder, som er lidt forvirrede. Historien Unge mennesker bliver ofte beskyldt for at være historieløse? - Når jeg ser et surt læserbrev ofte fra en gammel mand om, at ungdom- men nutildags er historieløse, så ville jeg ønske, at der i stedet for formaninger kom en udmelding om, at vi gerne vil være med til at fortælle jer nogle ting, Sofie Klokkeholm Rye 24 år. Født i Nibe, opvokset i Hobro og flyttede til København i Har læst jura på Københavns Universitet, derefter Global political studies, med speciale i menneskerettigheder, ved Malmø Universitet. Har haft orlov fra studiet pga. ansættelse i DR s ungdomsafdeling. Klummeskriver i Metroexpres. Siden 2009 for mand for Yngresagen.

5 som måske kan gavne jer, i stedet for at hakke på folk. Jeg tror, at der er mange unge, der kan have glæde af at tale med ældre mennesker. Det kunne man have glæde af på tværs af generationer. Så du er ikke enig? - Både ja og nej. Ikke med hensyn til det historieløse, men mere med hensyn til fordybelse, tid til at kigge tilbage. Alt går så hurtigt, man skal hele tiden være opdateret på det nyeste, medier på alle platforme, der masseproducerer nyheder. Hvor der groft sagt tidligere ikke blev stillet så mange spørgsmål til unges skolegang eller valg af erhverv, er min generation mere vokset op med: Hvad synes du selv med mere selvrealisering. Der skal præsteres på alle fronter, det er ikke nok kun at have en uddannelse, du skal også lave frivilligt arbejde, du skal leve sundt, og du skal også helst have løbet et maraton. Før var det et privilegium at få uddannelse, i dag er det en pligt, siger Sofie Rye, der kender mange unge, der hellere vil ud og lave noget praktisk i stedet for at sidde på en skolebænk. Jeg tror, at der er mange unge, der kan have glæde af at tale med ældre mennesker. Det kunne man have glæde af på tværs af generationer. Har det noget at gøre med, at man tidligt i uddannelsesforløbet skal tage stilling til, hvad man vil studere? - Nu laver man uddannelsesplaner helt ned i 7. klasse. Fuldstændigt langt ude. Du aner jo ikke, hvad du vil eller kan alting skal være for målrettet. Jeg gik selv direkte fra gymnasiet og ind på jurastudiet. Jeg var der et år og fandt ud af, at det ikke var mig, fordi det drejede sig kun om at tjene en masse penge, og ikke så meget om, hvorfor vi har jura og hvorfor det giver mening med love og menneskerettigheder osv. Så da jeg stoppede i 2008, troede jeg min verden skulle ramle sammen, hvis jeg holdt en pause, fordi der nu var lavet nye regler om, at man kunne gange sit karaktersnit, og man skal skynde sig igennem studierne. Meget underligt, når man samtidig laver en beskæftigelsespolitik, som om tiden var før finanskrisen, for at få folk ud på arbejdsmarkedet til nogle job, som ikke er der. - I min mors generation var man nærmest mønsterbryder, hvis man kom i gymnasiet i stedet for at komme i lære eller i øvrigt ud på arbejdsmarkedet efter folkeskolen. I dag tales der om at udvide den 10-årige undervisningspligt, og så en målsætning om, at 95% skal gennemgå en ungdomsuddannelse, og andre målsætninger med de videregående uddannelser. Før var det et privilegium at få uddannelse, i dag er det en pligt. Jeg kender mange unge, der hellere vil ud og lave noget praktisk i stedet for at sidde på en skolebænk. Sjovt hvordan tingene har ændret sig, man taler om en motivationskrise, hvis vi ikke får alle de unge til at blive på skolebænken. Mange går i skole til de midt i 20 erne, og får skæld ud. Du opfatter det ikke som en generationskløft? - Nej, det er mere et tegn på, hvordan politikkerne forsøger at komme igennem med deres politik, som ikke er til de unges fordel. Det har en lidt negativ klang, man puster til ilden om, at de unge hellere vil ligge på sofaen og dovne den. Der er jo ikke problemer med at få folk ind på uddannelserne, men frafaldsprocenten er meget stor. Kan frafaldsprocenten hænge sammen med usikkerheden om, hvad man egentlig kan og vil? - Ja, med at finde en mening med tilværelsen. En klassisk eksistentiel udfordring, man skal præstere på alle fronter. Men alligevel kan det for os ældre ser ud til, at det er nemmere at være ung i dag? - Jeg tror et eller andet sted, at som verden udvikler sig, bliver problemerne anderledes. Vi har fået et større velfærdssamfund. I forhold til demografien, hvor der bliver færre unge og flere ældre, kan det blive et problem, hvis man ikke gør noget ved det. Efter velfærdsforliget i 2006 kan jeg gå på pension, når jeg er 71 år. Det betyder, at man tænker anderledes i forhold til fx uddannelse og job. Det irriterer mig lidt, hvis der ikke er opmærksomhed nok på det, men at man bare tænke, at hvis vi gør, som vi altid har gjort, så går det nok. Men det gør det ikke. Generationssolidaritet Som nævnt blev Yngresagen ikke etableret som en protest mod den ældre del af samfundet, men ifølge formanden for at give et modspil til den offentlige debat, som der var gået for meget efterlønssnak og ældrecheck i. Men når kendsgerningen er, at der bliver færre unge og flere ældre, har den offentlige diskussion det med at flytte sig. - Naturligvis har vi fokus på de unge, siger Sofie Rye, men det handler jo i bund og grund om at tage nogle initiativer, der kommer alle til gode. Tendensen er, at de unge flytter ind til de store byer, og de ældre ud af dem, så der Yngresagen vil nuancere tilgangen til politiske temaer, så også ungdommens perspektiv inddrages, da ungdommen ikke blot er et stadie, men et fundament for resten af livet. Yngresagen har ca medlemmer. Se mere STATSPENSIONISTEN nr

6 let opstår generationsghettoer. Mange unge kender ikke andre ældre end deres bedsteforældre, hvis de er heldige at have dem stadigvæk. Unge omgås unge og ældre omgås ældre. Man må kunne skabe nogle rum, hvor alle mødes. Skabe projekter, der går på tværs af generationer? - Ja, fx at lade unge flytte ind i ældreboliger, som måske i forvejen står tomme. Det løser boligproblemer samt skaber større tryghed for de ældre i ejendommen. Dagbladet Politiken har for nylig lavet en rigtig fin artikelserie om det. Jeg har også talt for at lave fællesarealer for alderdomshjem og børnehaver, da børn og gamle kan få en masse ud af hinanden. Lige nu har vi en tendens til at adskille institutionerne for meget. 68-generationen bliver ofte af den yngre generation beskyldt for at have raget til sig og nu sidder på flæsket. Er I ikke selv med til at grave grøfter? - Det mener jeg ikke. Vi kalder heller ikke ældre eller pensionister for rødvinsdrikkende golfspillere. Man skal passe på med den tendens, der er til, at det kun er dem på arbejdsmarkedet, og som spytter penge i statskassen, der er legitime borgere. Alle, der er uden for i uddannelse eller som pensionister ser man lidt ned på. Det er en diskurs, jeg synes er rigtig slem. Nej til partipolitik Kunne du eller Yngresagen ikke nå bedre resultater ved aktivt at gå ind i partipolitik? - Jeg har en del at gøre med de politiske ungdomsorganisationer. Der er søde og rare mennesker ind imellem, med der er for meget hat-og-briller. Det tiltaler mig ikke på nogen måde. Det handler ikke reelt om at ændre noget, og der er for meget mudderkastning. Mange taler i floskler, der tales i en særlig politisk jargon. Det ville være en let vej, men det tiltaler mig ikke. - Man skal passe på med at reducere samfundet og livet til, hvad der sker inde på Borgen. Jeg har en tro på, at jeg kan gøre en større forskel for mennesker og samfundet ved alt det, jeg laver med projekter og foreninger. Samarbejde med Ældremobiliseringen Yngresagens aktiviteter og politiske kampagner handler ikke om kun at se det fra de unges side, men som et samfundsproblem. Som et eksempel nævner formanden hele debatten om den kriminelle lavalder, der som symbolpolitik blev nedsat under den forrige regering, men som det har været vigtigt at få ført tilbage til de 15 år. Yngresagen forsøgte at etablere et fælles initiativ med DUF, men de var ikke interesseret, formentlig på grund af deres situation som paraplyorganisation for mange forskellige politiske organisationer. Derimod lykkedes det at lave et fælles initiativ med blandt andre Ungdommens Røde Kors og Red Barnets Ungdom. - Om det så har været udslagsgivende for ændringen, ved jeg ikke, men i hvert fald har vi markeret os. - Og for at synliggøre vores ønske om samarbejde, kan jeg fortælle, at vi tidligere har haft en god kontakt til Ældremobiliseringen, som vi håber at kunne lave fælles projekter med, fx om de tidligere nævnte projekter, for at samle generationerne. Det kunne også være en mentorordning, hvor unge hjælper med digitale ting, hvorimod ældre kan give tryghed, retning, erfaring, netværk mv., slutter Sofie Rye. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes Centralforening Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag den 26. februar 2013 i Ældrecentret, HUSET, Sct. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C. Mødet begynder kl Dagsorden: 1. Formanden åbner mødet 2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 3. Sekretæren foretager navneopråb 4. Godkendelse af forretningsordenen 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Formanden aflægger den supplerende beretning 7. OK13. Drøftelse og beslutning vedr. aftaleresultatet 8. Redaktøren aflægger beretning vedr. Statspensionisten 9. Kassereren fremlægger regnskaberne for 2011 og Indkomne forslag (forslag fremsendes til formanden senest den 26. januar 2013) 11. Kassereren fremlægger budgetforslag for årene 2013 og Fastsættelse af kontingent og honorarer 13. Valg i henhold til vedtægterne: 1) valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer 2) valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 14. Eventuelt. Repræsentantskabsmødet forventes afsluttet kl. ca , hvorefter der er hjemrejse. Praktiske oplysninger: Der er tog fra København til Odense hver halve time, fx afgang København H kl og kl Fra Fredericia ankommer togene kl , og Der er tog fra Odense mod Jylland kl , og 17.07, og mod København kl , 17.07, og (Tjek togtiderne, da køreplanerne er blevet justeret efter deadline). Der minutters gang fra Odense Banegård til Skt. Jørgens Engen 2. Der er bus fra banegården. Togbilletten gælder også til bussen. Telefon til Ældrecentret, HUSET, Ca. 14 dage før repræsentantskabsmødet får deltagerne tilsendt program for mødet, deltagerliste, dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab samt eventuelle forslag, jf. pkt. 10. Udsendelsen vil primært foregå elektronisk, hvorfor der anmodes om adresser ved tilmeldingen. Vel mødt. Venlig hilsen Hans Agerbo Jensen 6 STATSPENSIONISTEN nr

7 Projektleder Connie Berthelsen omgivet af én, der er morfar og én, der har fået en morfar. En morfar Ikke en lur på sofaen, men støtteperson for en ung med særligt behov om det personlige møde mellem generationerne. Af Povl Rasmussen Projekt Morfar m/k er Vejle Kommunale Ungdomsskoles projekt, der handler om at få ressourcestærke ældre til at hjælpe unge mellem 16 og 25 år med særlige behov i gang med en ungdomsuddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, lige fra et fritidsjob til en egentlig ansættelse. - Det handler også om det personlige møde mellem generationer, hvor den unge kan få talt om de svære ting i livet. Relationer som vil være brugbare for kompetenceudviklingen, både for den unge og den ældre generation, siger ungdomsskolens projektleder Connie Berthelsen. Mange unge har ikke et netværk af familie eller andre voksne, der kan hjælpe dem på vej, og de har ikke selv de fornødne ressourcer, som skolerne og arbejdsgiverne forventer. Derfor opstod ideen om at bruge ressourcestærke ældre og pensionister, med tålmodighed og god tid, som støttepersoner. Hjælp i dagligdagen Projektet har p.t. 19 morfædre/-mødre tilknyttet, men kan godt bruge flere, så hvis der blandt bladets læsere er nogen, Fakta: Projekt Morfar m/k blev etableret i 2008 under Vejle Kommunale Ungdomsskole med økonomisk støtte af bl.a. netværket DHI (Den Helhedsorienterede Indsats), det lokale beskæftigelsesudvalg og Industriens Fond. Projektet støttes også af Vejles fagforeninger og arbejdsgivere. Den nuværende projektperiode udløber i foråret Projektleder Connie Berthelsen, tlf , der har lyst til at engagere sig, er de mere end velkomne. - Vi har omkring 60 etniske unge og ca. 20 unge danske i vores morfarprojekt. De har forskellig baggrund, men fælles for dem er, at de ikke uden videre kan tage en ungdomsuddannelse. Mange af de etniske unge er kommet så sent til Danmark, at de ikke har kunnet gå i dansk skole, mens danskerne har alle mulige andre problemer, siger Connie Berthelsen. Fælles for de unge er, at de har brug for hjælp til at få en dagligdag til at fungere med praktiske ting, som fx at smøre en madpakke, at komme op om morgenen og i det hele taget hjælp til at fungere i almindelige sociale sammenhænge. Og her er det, mentorerne kommer ind i billedet. Gør en forskel Der stilles ingen uddannelseskrav eller særlige ønsker om erhvervsbaggrund for at blive morfar, men man skal have haft en tilknytning til arbejdslivet. Arbejdet er frivilligt og ulønnet, og der skal bruges 2-5 timer om ugen. - Kort sagt er det en opgave for ressourcestærke voksne, der ser det som en opgave, at alle unge får succes med en ungdomsuddannelse eller et job. Og som ser det som en udfordring og glæde at gøre en forskel i et ungt menneskes liv, siger Connie Berthelsen. En morfar kan være både mænd og kvinder. Netværket mangler Det er meget forskellige opgaver, den unge kan have brug for støtte til. Det kan fx være at finde arbejde inden starten på en uddannelse, at finde praktikplads eller at hjælpe med lektier og skrive an- søgninger kort sagt unge med boglige vanskeligheder eller sociale og person- lige barrierer, der mangler et lille skub, og som har brug for positiv opbakning og ekstra støtte. - Mange unge har ikke har et særligt stort netværk, og det er af afgørende be- tydning, at den unge har nære relationer til voksne, hvis de møder vanskeligheder og modstand, siger Connie Berthelsen, - og mange ældre og pensionister har både ressourcer og en livserfaring, som de kan dele med unge. Det handler om det personlige møde mellem generationer. Personlig guide Den unge er i fokus, når Morfar m/k og de professionelle omkring den unge formulerer en fælles plan, der udmunder i en kontrakt. Der er flere eksempler på, at projektet er en succes, både med hensyn til at få nogle af de unge på ret køl, få dem enga- geret i sportsklubber mm., men også at finde et job. Morfædrene/-mødrene har med deres egne erfaringer og kendska- bet til virksomhederne i lokalområdet, kunne lukke nogle døre op. Billedet af en rigtig projektmorfar er et varmt, rundt og venligt menneske. En person med masser af livs- og arbejd- serfaring, som siger tingene ligeud på den gode måde. En voksen, som frivilligt og med engagement har lyst til at støtte op omkring unge menneskers vej ind i voksenlivet. En voksen som stiller op, selvom der er svære udfordringer, og det på trods af, at der ikke følger penge med. - Lønnen er næstekærlighed, kulturkendskab og glæden ved at hjælpe andre. At blive den unges personlige guide, siger Connie Berthelsen. STATSPENSIONISTEN nr

8 Afskedsinterview Regnskabet gjort op Efter 21 år som kasserer har Jens Bragh Andersen valgt at sige stop på repræsentantskabsmødet i februar Af Povl Rasmussen Det hele startede i Jens Bragh Andersen var 62 år, pensioneret officer fra forsvaret siden 1989, og havde egentlig set frem til et roligt otium. Men Statspensionisternes Centralforening (SC) manglede en kasserer, og da der var en i bestyrelsen, der kendte Jens mangeårige funktion som regnskabsfører ved blandt andet Fynske Livregiment og Gardehusarregimentet i Næstved, blev han kontaktet. Jens Bragh Andersen havde regnet med kun at være kasserer i fire år. Men man har et standpunkt - Man kan sige, at jeg blev headhuntet, siger Jens Bragh Andersen med et blink i øjet. Han var dog ikke fremmed over for det fagpolitiske arbejde, idet han blandt andet havde været formand for lokalafdelingen i Næstved af Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (HOC), og efter pensioneringen fortsat som med medlem af bestyrelsen i HOC s Pensionistforening. Da HOC blev nedlagt i 1993 fortsatte han medlemskabet af SC ved at indmelde sig i Statspensionistforeningen af Jeg har aldrig været valgt til repræsentantskabet, da jeg blev valgt direkte ind i SC s bestyrelse som kasserer. Det var min umiddelbare tanke, at jeg ville beskæftige mig med kassererjobbet indtil jeg nåede folkepensionsalderen, der dengang var 67 år. Og nu er der gået 21 år i stedet for, fortæller Jens Bragh Andersen. - Jeg er årgang 1929 og i mit livs efterår. Helbredet er rimeligt godt, og jeg føler mig stadig på toppen, så derfor tror jeg, at det er det rigtige tidspunkt at sige stop på nu. Hver ting har sin tid. Dengang og nu Kassererfunktionen i 1992 indebar kun de rene pengesager. Der var en anden, der førte medlemskartoteket, og redaktøren havde med bladets økonomi at gøre. I dag er det hele samlet hos kassereren, som derudover også står for aftaler med bogtrykkeren og med Post Danmark med hensyn til udsendelse af medlemsbladet Statspensionisten. - Det giver jobbet en helt anden profil, end da jeg startede, fortæller Jens Bragh Andersen. - Da jeg overtog medlemsregistret var det ført på kort hvert medlem sit kort nogle skrevet i hånden, andre på maskine og på for- og bagsider. Nu har jeg lagt det ind i et edb-system. Det gør det unægteligt nemmere. Og det samme er tilfældet med regnskabet, der er gået fra pen og blæk til elektroniske regnskabsark. Fremtiden for SC I 1992 havde SC syv tilsluttede foreninger, i dag er der ni, og medlemstallet er svinget mellem til de omkring i dag. - Hvordan fremtiden vil se ud, er det svært at have en kvalificeret mening om. Der er to hovedproblemer, dels hvis en eller flere af de tilsluttede orga- nisationer melder sig ud, og dels at der bliver færre og færre tjenestemænd. Så jeg håber da, at bestræbelserne på at kunne optage andre end tjenestemænd som medlemmer, bærer frugt, siger Jens Bragh Andersen. Selv om SC har haft underskud på driftsbudgettet de sidste par år, mener Jens Bragh Andersen, at SC har en fornuftig økonomi. - Det er budgetterede underskud, og der er råd til i en periode at bruge af formuen. Men naturligvis er der en grænse, og den sætter jeg min lid til, at repræsentantskabet finder. Mere tid Det er ikke et fuldtidsjob at være kas- serer, men nogen tid bruges der trods alt. Den tid skal nu fyldes ud med mere tid til at læse aviser og passe huset og haven. - Jeg kan godt lide at læse, men er kommet noget bagud, så jeg ser frem til at begynde at læse om min store interesse Winston Churchill og 2. Ver- denskrig. Frimærkesamlingen trænger også til at bliver støvet af, der skal også være tid til den daglige cykeltur, og så har jeg stadig et job på 8-10 timer om ugen, som også skal passes. - Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er med et vist vemod, at jeg forlader jobbet. Gennem min tid som kasserer har jeg jo lært mange interessante og gode mennesker ildsjæle, som gerne gør en indsats for andre at kende, slutter Jens Bragh Andersen, der på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2013 aflægger sit sidste regnskab. 8 STATSPENSIONISTEN nr

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre.

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre. Repræsentantskabsmødet 2015 Beretning Indledning Det er med vemod, men med tilfredshed over det udførte arbejde, at jeg sammen med hovedbestyrelsen fremlægger SC s skriftlige beretning, der suppleret med

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere