Tidsbegrænset lejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsbegrænset lejekontrakt"

Transkript

1 Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle Hvidovre (herefter benævnt lejer) Er indgået nærværende lejekontrakt vedrørende lokaliteter beliggende på Sollentuna Alle 1-3, 2650 Hvidovre. Lejers brug af det lejede er delvist begrænset, jf. 2. Det lejede består af et antal lokaler som oplistet nedenfor samt opvisningsbanen og tribunen på stadion. Lokaler: Lagerrum Kontor Lagerlokale Materialerum Omklædning 1 Omklædning 2 Klub- og materialerum Vaskeri Gang/trappe Køkken 2 toiletter 2 depotrum Fys. Lokale Dommerrum Trænerlokale 2: Brugen af det lejede. Hvidovre Fodbold A/S må udleje køkkenet, depotrum samt mødelokale(128m2) til stadionrestauranten ApS, de resterende lokaler må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end møder, klubaktiviteter, administration og lignende. Lejer kan udlåne/udleje egnede lokaler til alle folkeoplysende foreninger i Hvidovre til brug for mødevirksomhed og lignende samt til afholdelse af firmaarrangementer og private fester.

2 Lejers brug af det lejede er delvist begrænset og udgør som følger: Lokale Størrelse i m2 Brugsret i % af lokale Brugsret i m2 Lagerrum Kontor ,5 Lagerlokale ,5 Materialerum Omklædning Omklædning Klub- og materialerum ,5 Vaskeri Mødelokale ,2 Mødelokale ,8 Gang/trappe 52 33,33 17,3316 Køkken ,5 2 toiletter depotrum ,5 Fys. Lokale 45 33,33 14,9985 Dommerrum ,25 Trænerlokale I alt (afrundet) Ændringer i lejers brug kan kun ske ved udlejers skriftlige samtykke. Lejer forpligtiger sig til at forestå salg af mad- og drikkevarer fra salgsboderne under kampe og andre arrangementer på baner og atletikanlæg. Lejers ret til reklamering på stadion fastlægges i særskilt aftale. Udlejer forbeholder sig ret til at udleje lokaler m.v. i ejendommen til anden i Hvidovre Kommune hjemmehørende lejer i samme eller lignende branche. Oprydning og rengøring af det lejede lokale påhviler lejer. Det er ikke tilladt at ryge i de lejede lokaler. 3: Lejemålets begyndelse og ophør. Lejemålet begynder den 1. januar 2012 og fortsætter indtil den 31. december 2015, hvor det ophører uden yderlige varsel. I aftaleperioden kan lejemålet af lejer opsiges med 2 måneders varsel. Udlejer forbeholder sig ret til at opsige lejeforholdet i henhold til 61, stk. 2, nr. 4 i Erhvervslejeloven. Tidsbegrænsningen er begrundet i udlejers ønske, som offentlig myndighed, om at kunne disponere over stadions faciliteter efter tidsrum. Opsigelse skal være skriftlig fra begge parters side.

3 I det omfang lov om folkeoplysning eller anden lovgivning forpligter udlejer til at lade stadion benytte i yderligere omfang, betragtes dette som vægtige grunde i øvrigt, der gør det særligt magtpåliggende for udlejer at blive løst fra lejeforholdet. jfr. Erhvervslejeloven 61, stk. 2, nr. 4. Det er at betragte som væsentlig misligholdelse, såfremt lejer i forbindelse med kampe misligholder sit ansvar som kamparrangør, f.eks. utilstrækkelig kontrollørdækning, uansvarlig udskænkning m.v. 4: afståelsesret og genindtrædelsesret. Lejer har ikke afståelsesret eller genindtrædelsesret. 5: Fremleje og udlån. Lejer har ikke fremlejeret. 6: Betaling af leje. Den årlige leje for lokaler, opvisningsbane og tribune udgør i alt kr i 2010, dvs. kr pr. måned/kr pr. kvartal og er beregnet således: Lokaler: Den årlige leje for lokalerne udgør for 2012 kr. 601 pr. m2, svarende til en samlet leje for 2012 på kr (601 kr. x 242 m2) Lejen er udregnet på baggrund af en basisleje på kr. 507 pr. m2 i 2002-niveau (fastsat på baggrund af vurdering i september 2002). Opvisningsbane og tribune: Den årlige leje for opvisningsbanen og tribunen udgør kr i 2012-niveau. Beløbet er baseret på time lejen på Hvidovre Stadion, opvisningsbanen, jf. takstregulativ. Den samlede leje reguleres årligt, jf. 7. I lejen indgår skatter og afgifter pr. 1. november 2009 ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne datoblive taget som udgangspunkt. 7: Lejens regulering. Den samlede leje jf, 6, reguleres en gang årligt, hver gang den 1. januar med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks(juli2000=100) Reguleringen foretages med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra januar det ene år til januar det næste år. Forhøjelsen beregnes således: Årsleje på reguleringstidspunktet x nyt indeks Foregående indeks Reguleringen sker af den på reguleringenstidspunktet gældende årsleje.

4 Reguleringen sker første gang pr. den 1. januar 2012 baseret på stigningen i nettoprisindekset fra oktober 2009 til januar Den aftalte nettoindeksering er ikke til hinder, for at lejen til enhver tid kan reguleres i overensstemmelse med lovgivningen for erhvervsmål. 8: Skatter, afgifter, vand, varme og elektricitet. Skatter, afgifter, vand, varme og elektricitet er indeholdt i lejen. Såfremt udlejer i lejeperioden beslutter at opsætte selvstændige målere for forbrug af varme, vand og elektricitet i lejemålet, fastsættes ny årsleje uden vand, varme og elektricitet ved en uvildig vurdering, og lejer afregner forbrug af varme, vand og elektricitet i henhold til opsatte målere. 9: Møbler, inventar og forsikring Lejer forsikrer eget inventar og løsøre. 10: Vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler udlejer. Lejer er forpligtet til at acceptere en vedligeholdelsesstandard som for øvrige kommunale lokaler. 11: Skiltning. Opsætning af skilte er tilladt på og ved det lejede med udlejers forud indhentede skriftlige godkendelse af skiltningens karakter og omfang, og under forudsætning af, at lejer på egen bekostning og foranledning opnår offentlige myndigheders eventuelt nødvendige godkendelse. Lejer afholder i øvrigt alle omkostninger ved skiltningen og der skal ved skiltnings udformning og placering tages hensyn til andre lejeres interesser. Lejer hæfter for eventuelle følgeskader i forbindelse med skiltningen. Lejer må ved fraflytning sørge for fuld reetablering af facader, skiltestandere m.v. 12: Kontraktomkostninger. Omkostninger i forbindelse med kontraktens indgåelse, afholdelses af udlejer. Hvidovre, den Som udlejer:

5 Hvidovre Kommune Milton Graff Pedersen Borgmester Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør Hvidovre, den Som lejer: Hvidovre Fodbold A/S Martin Krog

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere