PBX Designer Kundemanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBX Designer Kundemanual"

Transkript

1 PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version Side 1 af 52

2 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave ændringer... 5 Om manualen... 5 For at komme i gang... 5 Download... 5 Bruger login og password... 5 PBX Designer -> Indgående opkald... 5 Faneblad KOMPONENTER... 6 Gem opsætning... 6 Komponentoversigt... 6 Komponenter... 6 Oversigt over de hyppigste anvendte komponenter Version Side 2 af 52

3 Avancerede komponenter Faneblad AVANCERET Oversigt Version Side 3 af 52

4 Slet komponent Faneblad FORSIDE Oversigt Eksempel på anvendelse af komponenter Eksempel på anvendelse af avancerede komponenter Spørgsmål Version Side 4 af 52

5 Introduktion Grafisk konfiguration PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IPtelefonomstillingsanlæg. Let at lave ændringer PBX Designer er designet til medarbejdere, der normalt ikke har forudsætningerne for at vedligeholde virksomhedens telefonomstillingsanlæg. På en let og intuitiv måde giver PBX Designer mulighed for at lave ændringer, der tidligere krævede en tekniker. Om manualen Denne manual vil give dig indblik i, hvad du kan med PBX Designer og guide dig igennem de forskellige konfigurationsmuligheder. For at komme i gang Download For at komme i gang skal du downloade softwaren til din computer fra dette link: Bruger login og password PBX Designer -> Indgående opkald Efter download starter programmet, og du skal taste dit brugernavn og password. Når du er logget ind, åbner du menupunktet PBX Designer og vælger Indgående opkald. Herved åbnes dit omstillingsanlæg, og vi kan gå igang. Version Side 5 af 52

6 Faneblad KOMPONENTER Gem opsætning Når en komponent er oprettet eller ændret, skal der altid trykkes på disketten i øverste højre hjørne, eller Ctrl + s, for at gemme opsætningen. Der kan gå minutter, før ændringen slår igennem. Komponentoversigt Når du vælger fanebladet KOMPONENTER, vises komponenter, som bruges til at opbygge omstillingsankægget med. Komponenterne er opdelt i KOMPONENTER og AVANCEREDE KOMPONENTER. Komponenter Oversigt over de hyppigste anvendte komponenter Disse komponenter er de hyppigst anvendte: Version Side 6 af 52

7 Telefonlinje Denne telefonlinje svarer til det, man ved analoge telefonanlæg kalder en PSTN eller ISDN linje. Her er det en kanal til IP-telefoniudbyderen på internettet. En telefonlinje skal oprettes af dit telefonselskab. For at redigere telefonlinjen, dobbeltklik på: Du kan konfigurere følgende felter på en telefonlinje: Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Vis navn Standard kanal Navn, som ønskes vist i displayet på telefonen, når nogen ringer til nummeret. Sæt flueben, hvis denne telefonlinje skal bruges ved udgående kald. Hvis du f.eks. passer telefon for flere, kan det være godt at vide, om kaldet f.eks. er til hovednummeret, til salgsafdelingen eller til teknikafdelingen. Vælges altid, hvis du kun har én telefonlinje. Hvis fluebenet er sat, vil dette telefonnummer blive vist ved opkald fra alle bordtelefoner (hvis ikke andet er defineret under lokalnummeret). Version Side 7 af 52

8 Lokalnummer Du skal oprette et lokalnummer for hver lokaltelefon/fastnettelefon. Sådan etablerer du et lokalnummer: Klik på Navn Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Det navn, som ønskes vist på telefonen, omstillingsbordet eller funktionstast. Kodeord Lad kodeordet stå. Bør ændres, hvis lokalnummeret bruges til en SIP klient (f.eks. en iptelefon på en mobiltelefon) på telefonens ejer. Anvendes ved optagelse af samtaler. MAC nummer Indtast MAC nummer, som du finder bag på telefonen. MAC nummer skal bruges til automatisk konfiguration af telefonen. På snom telefoner starter MAC adressen altid med Linje Lad linjen stå som nr. 1 Det er muligt at have flere brugere på samme fysiske telefon med hver sit linjenummer. Version Side 8 af 52

9 Lokalnummer - fortsat Når lokalnummeret er registreret af serveren, og du højreklikker på komponenten, fremkommer følgende menu: Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Fast viderestilling Klik på fast viderestilling. Indtast det telefonnummer, som du vil lave en fast viderestilling til. Forstyr ikke Duokald Forbind til: Klik for at aktivere Forstyr ikke. Herefter kan telefonen ikke modtage kald. Klik for at få en anden telefon til at ringe samtidig. Herefter viser der sig et vindue, hvor du kan indtaste det telefonnummer, som du ønsker skal ringe samtidig. Klik for at gå ind på telefonens webside. Her kan du lave en manuel opsætning af telefonen. Man kan dirigere denne funktion hen til en anden komponent, f.eks. en telefonsvarer. Virker kun for opkald direkte til et lokalnr. og ikke for opkald til en kø, som et lokalnr. er medlem af. Hvis du ved opkald til en kø vil have en anden telefon til at ringe samtidig, melder du den bare ind i køen. Det virker kun, hvis du er på samme LAN som telefonen. Det er normalt ikke nødvendigt at lave en manuel opsætning, og den vil blive overrulet af dit telefonselskab ved en genstart af telefonen. Version Side 9 af 52

10 Lokalnummer - fortsat Tryk på Funktionstaster -> Telefon Skriv/udfør Under Telefon kan du vælge: Sprog: dansk engelsk spansk Tidszone Ringetone: 10 stk. 24 timers eller 12 timers visning Banke på funktion Vis mistede opkald Uddybning/eksempel Tryk på Funktionstaster -> Funktionstaster Under Funktionstaster kan du programmere telefonens trykknapper, typisk til lokalnumre i eget firma. Ved tryk på Eksporter etableres en Word fil med labels, der kan klippes ud og sættes på telefonen. Ved tryk på Udfyld, udfyldes alle lokalnumrene i firmaet fra en ende af. På telefontyperne snom320 og snom720 kan der tilkobles en Sidevogn, hvorved der tilføjes hhv. 12 og 18 funktionstaster. Version Side 10 af 52

11 Lokalnummer - fortsat For at udfylde alle funktionstaster på firmaets snom telefoner kan du i stedet for anvende funktionen under fanebladet AVANCERET: Opret funktionstaster på alle SNOM. For at udskrive labels til alle snom telefoner, tryk på: Lav labels til funktionstaster. Her er nogle eksempler på, hvilke funktioner, der i øvrigt kan programmeres som funktionstast: Kode Uddybning 304 Hurtigkald til 304 og overvågning af (lys), om lok. 304 er optaget. q1502e6127 Overvågning eller tilmelding (lys) og framelding (ikke lys) af ipnordic mobil 6127 i kø nr sw3000 Overvågning eller aktivering af ben 2 (lys) og aktivering af ben 1 (ikke lys) på switch nr dnd304 q1500e304 p304 Overvågning eller aktivering (lys) og deaktivering (ikke lys) af DND (DoNotDisturb) hos lokal 304. Overvågning eller tilmelding (lys) og framelding (ikke lys) af lokal 304 i kø Overvågning eller aktivering (lys) og deaktivering (ikke lys) af, om lokal 304 er sat på pause. Lokalnummeret kan stadig tilringes lokalt eller via direkte nummer, men ikke via en kø. Version Side 11 af 52

12 Ekstern telefon Opret en ekstern telefon (mobil- eller fastnettelefon), som du f.eks. kan viderestille til. Den eksterne telefon kan f.eks. også forbindes til en valgmenu, som uden for åbningstid f.eks. oplyser, at man kan vælge at blive stillet om til en vagttelefon. Bemærk at komponenten kun gemmes, hvis den bliver forbundet til en anden komponent. Sådan etablerer du en ekstern telefon: Klik på: Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Lokalnummer Nummer på ekstern telefon Ved udlandsnummer tilføjes 00 (ikke + ) En ekstern telefon kan også anvendes til andre specielle formål, f.eks. viderestilling af en kø til et mobilnummer. Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Lokalnummer *21*1500* = viderestilling 1500= kønummer = mobilnummer En ekstern telefon kan også anvendes til andre specielle formål, f.eks. voic til aflytning på IP-telefon. Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Lokalnummer 99xxx Eksempel: Optaget, Ingen svar og DND på lokal 200 tilsluttes denne eksterne telefon, hvorved der etableres en voic til lokal 200. For at indstille/lytte til telefonsvareren ringes til 99 fra IP-telefonen. Der skal også konfigureres i et andet program, for at det virker. Kontakt dit telefonselskab. Version Side 12 af 52

13 Kø Med en køfunktion kan opkald til et hovednummer ringe på flere telefoner (inkl. eksterne mobil- og fastnettelefoner) efter forskellige kriterier. Mens der ventes på svar, er der mulighed for, at der f.eks. kan høres musik eller reklamer og hvilket nummer, man er i køen. Det er muligt at bryde ud af køen ved at taste et tal, som den, der ringer, får oplyst, og f.eks. gå til en valgmenu. Sådan opretter du en kø: Klik på: Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn Navnet på køen F.eks. Support eller Bogholderi. Ventemusik Sæt flueben Mulighed for, at den ventende kan høre musik i stedet for ringetone. Strategi Som standard Der kan vælges forskellige strategier: sættes strategi til ringall: Alle telefoner ringer. ringall memory: Ringer først til lok. 1, derefter 2, 3 random: Tilfældigt, hvem der modtager opkald. fewestcalls: Telefonen, der har modtaget færrest opkald, ringer. leastrecent: Telefonen, der har ventet længst på opkald, ringer. linear: Kaldet går til det første medlem, der er meldt ind i køen. Hvis det første medlem er optaget, går kaldet til andet medlem osv. Vis navn Ønsket navn Navn bliver vist i displayet på snom telefoner, Udløbstid Her kan du sætte, hvor lang tid, der må gå, inden opkaldet går til Ingen svar. når nogen ringer ind på køen Tiden angives i sekunder. Ved en kort udløbstid på 3 ring sættes udløbstiden til 13 sekunder. Version Side 13 af 52

14 Kø fortsat Felt Ikke tilstede Valgmenu Læg på Uddybning/eksempel Feltet kan forbindes til en anden komponent. Forbindelsen bliver aktiv efter den udløbstid, du har sat på køen. Feltet kan forbindes til en valgmenu. En periodisk besked kan f.eks. være, at man kan taste 1 for f.eks. at blive ringet op og samtidig bevare sin plads i køen. Feltet kan f.eks. forbindes til en URL kald komponent, som kan programmeres til at aktivere et script på en webserver. Når køen er lavet, har du mulighed for at lave en fast viderestilling af en kø eller tilføje kømedlemmer (kan være lokalnumre eller eksterne mobil- og fastnetnumre). Fast viderestilling af en kø En fast viderestilling af en kø kan være en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller anden grund ønsker at overule køfunktionen. Man kan f.eks. viderestille til lokalnumre, eksterne mobil- og fastnetnumre, en anden kø eller til en beskedkomponent. Sådan laver du en fast viderestilling: Skriv/udfør Højreklik på køen -> Fast viderestilling -> Skriv telefonnummer Version Side 14 af 52

15 Kø fortsat Tilføj kø medlemmer Sådan tilføjer du et nyt kømedlem med/uden prioritet. Skriv/udfør Højreklik på køen -> Nyt kømedlem Skriv telefonnummer -> Vælg prioritet 0-9 Disse vinduer vises: Eksempel på anvendelse af prioritet: Tre receptionister (lok. 201, 202 og 207) har til opgave at besvare alle kald, men når de er optaget, skal kaldene gå videre til første prioritet lok. 204 (204:1, hvor 1 = første prioritet), og hvis vedkommende også er optaget, så videre til anden prioritet lok. 203 (203:2, hvor 2=anden prioritet). Afmeld kømedlemmer Sådan afmelder du et medlem fra en kø: Skriv/udfør Klik på kømedlemmet -> tryk F5 for at opdatere skærmbilledet Version Side 15 af 52

16 Kø fortsat Indtal velkomsthilsen for køen På en kø er der mulighed for at indtale forskellige hilsner, som de, der ringer, kan høre, inden de kommer til at tale med en medarbejder. Du kan indtale en velkomsthilsen for din kø, f.eks.: Du har ringet til (Firmanavn) - vent venligst. Denne velkomsthilsen vil så blive afspillet hver gang nogen ringer til køen - efterfulgt af pausemusik, hvis den er sat til. Sådan indtaler du en velkomsthilsen fra en IP-telefon, der er tilsluttet anlægget: Mulighed Vælg venligst sprog Vedligehold besked Tast *55*komponentnr. (f.eks. *55*1500) For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Fra en mobiltelefon, der er tilsluttet anlægget, kan en velkomsthilsen også indtales ved at taste 55*komponentnr. Indtal en besked, som man vil få i røret, inden man svarer et opkald En anden funktion i forbindelse med køer, er muligheden for at indtale en besked, man vil høre hver gang, man løfter røret. Denne funktion er god, hvis virksomheden har mange forskellige køer, f.eks. hvis man er receptionist og besvarer opkald fra 3 forskellige køer (f.eks. butik, værksted og reception). Man vil så kunne indtale butik på den ene kø så får receptionisten at vide, at opkaldet kommer fra butik, når hun løfter røret inden hun forbindes til den ventende. Sådan indtaler du en besked, man vil få i røret, inden man besvarer et opkald: Mulighed Vælg venligst sprog Vedligehold besked Tast *56*komponentnr. For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 16 af 52

17 Kø fortsat Indtal service/reklamebeskeder Det er muligt at indtale servicebeskeder, f.eks. en reklame, som de, der ringer, vil høre løbende. Sådan indtaler du en besked, som afspilles løbende: Tast Mulighed *57*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Annonceringsintervallet i sekunder sættes under: -> -> Version Side 17 af 52

18 Åbningstid Hvis en virksomhed har forskellige åbningstider i løbet af ugen, kan du etablere en åbningstidskomponent med disse åbningstider, der virker som et filter, som kan dirigere opkaldet hen, hvor man ønsker. Sådan etablerer du åbningstider: Klik på Skriv/udfør Vælg den ønskede åbningstid i felterne. Uddybning/eksempel De tider, som ikke er defineret er uden for åbningstid (Outside). Valgmenu Der er her mulighed for at opbygge en automatisk receptionistfunktion til at fordele alle kald ind i virksomheden, og dermed aflaste receptionen. En valgmenu kan bruges til f.eks.: tast 1 for værksted, tast 2 for butik, tast 3 for receptionen Du har mulighed for at sætte en udløbstid på valgmenuen, samt vælge, hvor opkaldet skal dirigeres hen, hvis den kaldende ikke vælger nogen af de opsatte valg efter udløb af tiden. Sådan etablerer du en valgmenu: Tryk på Version Side 18 af 52

19 Valgmenu fortsat Navn Udløbstid Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Tast lokalnumre Navn på valgmenu Sæt udløbstid i sekunder Sæt flueben, hvis der skal være mulighed for at indtaste lokalnumre. Hvor lang tid der må gå, inden opkaldet skal dirigeres videre, hvis den, der ringer, ikke taster et ciffer. Er udløbstiden ikke defineret, gentages beskeden igen og igen. Kan anvendes til hoteller, hvor man skal kunne ringe til værelseslokalnumre. Indtal velkomsthilsen for valgmenuen Du kan her indtale en velkomsthilsen for din valgmenu, f.eks.: Du har ringet til (dit firmanavn), tast 1 for en afdeling, tast 2 for en anden afdeling. Sådan indtaler du en velkomsthilsen fra en IP-telefon, der er tilsluttet anlægget: Mulighed Vælg venligst sprog Vedligehold besked Tast *55*komponentnr. For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 19 af 52

20 Dato Denne funktion bruges ved helligdage (f.eks. jul, ferie eller lign.) eller en periode frem i tiden, hvor man har lukket. Man kan selv taste datoer og tider ind på forhånd. Sådan etablerer du en datokomponent: Tryk på Fra dato Til dato Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Dato og tidspunkt, der skal lukkes fra Dato og tidspunkt, der skal være lukket til De tider, som ikke er defineret er uden for åbningstid (Outside). Kommentar Kommentar til lukningen Så kan man holde styr på lukkedatoer, hvis der er flere. Version Side 20 af 52

21 Fax Med faxkomponenten kan du sende og modtage fax via . Tekst i ens emne felt og brødtekst bliver til en simpel faxforside. Der kan vedhæftes PDF filer (kun PDF), som vil i blive sendt efter forsiden i faxen. Sådan etablerer du en fax: Tryk på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Egen , som skal modtage fax F.eks. Flere adresser adskilles med semikolon. Opkalds ID Tlf. nr. på egen fax F.eks Fra Navn Afsendernavn F.eks. Hans Hansen Kontakt dit telefonselskab for at få defineret, hvilket domæne, der kan afsende fax. Vejledning for brugere: En virtuel fax afsendes ved at sende en til: Emnefeltet kan udfyldes for at holde styr på afsendte faxmeddelelser. Det udfyldte emnefelt overføres ikke til modtageren. Her vil stå FAX from XXXXXXX (faxnummer) Tekstfeltet kan udfyldes som en faxforside. Mailen kan vedhæftes en eller flere PDF filer med selve faxindholdet. Bemærk: Man kan ikke faxe til eget faxnummer og billedfiler i afsenderhilsen accepteres ikke. Version Side 21 af 52

22 Intercom Gruppe Intercom Gruppe er en måde at bruge telefonanlægget som et intercom / samtaleanlæg lokalt i virksomheden. Man kan lave en Intercom Gruppe med alle snom telefonerne. Når man ringer op til denne gruppe, bliver røret løftet automatisk på alle snom telefoner, og du kan nu tale igennem til højtaleren på alle telefoner. Hvis opkaldet besvares, skiftes der til normal kommunikation, så funktionen kan også kombineres med en mødetelefonservice. Hvis du afkrydser funktionen Konference opkald, kan du lave en liste med alle ansatte i f.eks. salgsafdelingen. Når man så ringer op til gruppen, ringer den ud til alle lokalnumre eller udenbysnumre (fastnet / mobil). Dem, der svarer, bliver sat ind i telefonmøderummet, og man kan nu starte sin telefonkonference - hurtigt og enkelt. Sådan etablerer du en Intercom Gruppe: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn Navn på gruppen F.eks. salgsafdelingen Ringetone URL Konference opkald Vælg ringetone Vælges, når Intercom Gruppen skal have mødetelefonfacilitet Version Side 22 af 52

23 Intercom Gruppe fortsat Tilføj intercom medlemmer. Sådan tilføjer du et nyt intercom medlem. Skriv/udfør Højreklik på intercom komponenten -> Nyt intercom medlem Tast telefonnummer på nyt intercom medlem Version Side 23 af 52

24 Telefonsvarer Telefonsvareren kan bruges som en virksomheds hovedtelefonsvarer, hvor man kan lægge en besked uden for åbningstiden. Beskeden modtages på vedhæftet en MP3 fil. Sådan etablerer du en telefonsvarer: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn Navn på telefonsvareren F.eks. salgsafdelingen Slet beskeder adresse, som beskederne ønskes sendt til. Sæt flueben, hvis alle beskeder skal slettes fra omstillingsanlægget, når de er afsendt pr. mail. Flere adresser adskilles med semikolon. Sådan indtaler du telefonsvarerens velkomsthilsen fra en IP-telefon, der er tilsluttet anlægget: Tast Mulighed *55*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 24 af 52

25 Besked Beskedkomponenten har samme funktion som en telefonsvarer - dog med den forskel, at der ikke kan lægges beskeder af dem, der ringer. Sådan etablerer du en besked: Klik på Navn Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Tast lokalnumre Udløbstid Navn på beskedkomponenten. Disse felter bruges ikke. F.eks. Lukket Sådan indtaler du beskeden fra en IP-telefon, der er tilsluttet anlægget: Tast Mulighed *55*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 25 af 52

26 Konferencerum Du har mulighed for at etablere ét fast konferencerum, eller flere samtidige konferencerum med hver sit konferencenummer. For at kunne deltage via et eksternt opkald, skal konferencerummet være forbundet til en telefonlinje. Vælger du at etablere et fast konferencerum, vil deltagerne, efter at have trykket password, komme direkte ind i samme konferencerum hver gang. Du fjerner derved muligheden for at have flere samtidige konferencer. Vælger du muligheden for flere samtidige konferencerum, vil deltagerne efter at have trykket password, blive bedt om at trykke et aftalt konferencenummer for at blive sendt til det rette konferencerum. Sådan etablerer du et konferencerum: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Kodeord Password til konferencen Skal oplyses til deltagerne Fast konferencerum Sæt flueben, hvis du vil bruge det samme og eneste konferencerum hver gang. Hvis ikke, skal valgt konferencenummer oplyses til deltagerne. Version Side 26 af 52

27 DISA Med DISA (Direct Inward System Access) kan en person, der ringer ind fra telefoner udenfor omstillingsanlægget, opnå en "intern" klartone. Dette kan bruges i kombinationen med andre komponenter f.eks. hvis man vil sætte en Callback funktion op. Hvis kodeord feltet er tomt, vil DISA forespørgslen give klartone uden først at kræve et kodeord. Naturligvis bør dette normalt kun ske, hvis brugerens identitet allerede er blevet bevist, f.eks. ved at sætte et indkommende filter op så DISA nummeret kun kan tilringes af godkendte telefoner. Sådan etablerer du en DISA: Tryk på Skriv/udfør Indtast evt. Kodeord Version Side 27 af 52

28 Indgående filter Indgående filtre bruges til at sortere kald, som man ønsker at sende til en specifik lokation, f.eks. en DISA. Der er flere forskellige ting, som man kan bruge filtre til. F.eks. kan man lave en dansk velkomsthilsen og en udenlandsk velkomsthilsen og så sortere alle indkomne kald på baggrund af A-nummeret. Det vil sige, at alle danske numre sendes til den danske velkomsthilsen og alle udenlandske numre sendes til den engelske velkomsthilsen. Man kan f.eks. også filtrere en enkelt kunde fra og sende ham direkte til bogholderiet, hver gang han ringer ind. Mulighederne for, hvordan man kan dirigere opkaldene ind til sit omstillingsanlæg, er mange. Sådan etablerer du et indgående filter: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Filter Navn De numre, som filteret skal sortere efter. Navn, som ønskes vist i displayet på telefonen. Eks.: Hvis danske numre skal dirigeres hen til en dansk valgmenu, udfyldes feltet således: _XXXXXXXX (bemærk underscore foran det 8- cifrede nummer). Eks.: Hvis tyske numre skal dirigeres hen til en tysk valgmenu, udfyldes feltet således: _0049. (bemærk underscore før og punktum efter _0049.) Eks.: Et telefonnummer, der skal dirigeres direkte til bogholderiet. Når nummeret, der ringer ind, matcher det definerede filter. Version Side 28 af 52

29 Avancerede komponenter Hent telefonnummer Hent telefonnummer er en funktion, der bruges til at hente nummeret fra den, der ringer ind, og modtage dette nummer i en . Funktionen kan bruges, når man vil give, den der ringer ind, mulighed for at blive ringet op. Komponenten vil på baggrund af vis-nummer oplysningerne sende nummeret i en mail med besked om, at man skal ringe dette nummer op. Sådan opretter du komponenten Hent telefonnummer: Klik på Felt Skriv/udfør adresse, som beskeden ønskes sendt til. Kø tilbagekald Komponenten muliggør, at en person, der venter i en kø, kan vælge at blive ringet op i stedet for at vente. Denne person bevarer sin plads i køen. Sådan opretter du komponenten Kø tilbagekald: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn Evt. navn på komponenten Eks.: Support callback Version Side 29 af 52

30 Opkaldsløsning Komponenten Opkaldsløsning (call-back eller tilbagekald) kan automatisk lægge på og ringe tilbage til A-nummeret. Komponenten kan ikke stå alene, men arbejder altid sammen med andre komponenter. Hvis du f.eks. befinder dig i udlandet, kan du ringe til din virksomheds PBX, som ved hjælp af en opkaldsløsning og et lokalnr. automatisk ringer tilbage til dig og derved vender opkaldet således, at der takseres hjemmefra. Derved kan der evt. opnås en besparelse alt efter, hvor man befinder sig i udlandet. Din mobiltelefon kan f.eks. sættes op til at lave et opkald til din virksomheds PBX, som lægger røret på. Kort efter modtager du et kald retur med en klartone (fra en DISA), og du kan nu lave et opkald til f.eks. udlandet til virksomhedens lave IP-takst i stedet for mobiltakst. Sådan opretter du komponenten Opkaldsløsning: Klik på Version Side 30 af 52

31 Sig et nummer Sig et nummer komponenten kan læse indtastede tal op. Komponenten bruges i kombination med andre komponenter. Et eksempel kunne være en patient, der ringer ind til et lægehus, hvor patienten skal taste sit CPR nummer ind før samtalen. Derefter går kaldet videre til Sig et nummer komponenten, hvor en indtaling bliver afspillet, f.eks. Du har indtastet følgende CPR: og så bliver CPR nummeret læst op. Sådan opretter du komponenten Sig et nummer: Klik på Navn Say Digits Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel ContentHolder Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Sæt flueben, hvis det indtastede nummer skal læses højt som enkelttal i telefonen. Den variabel, som skal læses højt af komponenten. F.eks.: ${CPR} Man kan tilføje en lydfil til komponenten Sig et nummer, så der kommer en lydfil tekst inden tallet læses op. Dette gøres fra en IP telefon, der er tilsluttet anlægget: Mulighed Vælg venligst sprog Vedligehold besked Tast *55*komponentnr. For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 31 af 52

32 Indtast et tal Indtast et tal bruges, når den, der ringer, skal taste tal ind i systemet. Komponenten bruges til at aflevere de indtastede tal til en anden komponent. F.eks. vil et lægehus have kunden til at taste et CPR nummer ind, som lægen kan bruge til at lave opslag i sit system med. Sådan opretter du komponenten Indtast et tal: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn ContentHolder Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Definér en variabel, som de indtastede tal skal gemmes i. F.eks.: CPR Version Side 32 af 52

33 URL kald URL kald komponenten kan f.eks. sende oplysninger ind i et CMS system, i en database eller til en webside. Før der laves et URL kald til et system eller en webside, indlæses tal fra brugeren via tastetryk på telefonen. De indtastede tal medsendes som parameter i URL kaldet. Flere URL kald kan sættes i serie og udgøre en streng af indtastninger med valideringer undervejs. Afhængig af den streng som systemet/websiden returnerer, kan systemet opføre sig forskelligt. URL kald kan anvendes til f.eks. selvbetjening, registrering eller indrapportering fra den, der ringer. Nogle eksempler: Registrering af start eller slut for arbejdstid Registrering af indgående opkald til statistik Bestilling af materiale ud fra f.eks. telefon- eller kundenummer Registrering af målerstand / selvaflæsning af vand, el, gas mv Ordrestatus for bestilling Betalingsstatus for en ordre Status for venteliste Funktionen kan også benyttes til at få yderligere informationer om den, der ringer (kundenummer, abonnementsnummer, CPR-nummer), så medarbejderen, som tager opkaldet, allerede har nogle informationer ved opkaldets start. Sådan opretter du komponenten URL kald: Klik på Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Navn URL Et navn, så du kan genkende komponentens funktion Den URL, som skal kaldes i forbindelse med afvikling af funktionen F.eks. til tjek af CPR nummers tværsum: cpr.aspx?cpr= Content Holder Definér en variabel, som skal indeholde information fra URL en til komponenten F.eks.: CPRVALID Version Side 33 af 52

34 URL kald - fortsat Man kan medsende GET parametre til sit script / hjemmeside. Der kan angives flg. koder, som bliver udbygget med værdier i parentes: Kode: ${CALLERID(num)} ${CALLERID(name)} ${EPOCH} ${CDR(accountcode)} ${CDR(src)} ${CDR(dst)} ${CDR(dcontext)} ${CDR(clid)} ${CDR(channel)} ${CDR(dstchannel)} ${CDR(lastapp)} ${CDR(lastdata)} ${CDR(start)} ${CDR(answer)} ${CDR(end)} ${CDR(duration)} ${CDR(billsec)} ${CDR(disposition)} ${CDR(amaflags)} Beskrivelse Den indkaldenes telefonnummer Den indkaldenes navn (hvis opslag har været muligt) Unix Tid Hvilken konto nummer man skal bruge Caller*ID Nummer Lokalnummer man ringer til Destination context Caller*ID med tekst Kanal Brugt Destination channel if appropriate Last application if appropriate Last application data (arguments) Begyndelse af kald (dato/tid) Svaret kald (dato/tid) Kald slut (dato/tid) Total tid i systemet, i sekunder Total tid for opkaldet, i sekunder Hvad skete der med kaldet: ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED What flags to use: see amaflags: DOCUMENTATION, BILL, IGNORE etc, specified on a per channel basis like accountcode Action efter URL kald: Efter hjemmesiden / scriptet er kaldt, kan systemet udføre flere forskellige funktioner med den returnerede streng: Foretag intet Gå til det returnerede lokalnummer Sæt returnerede streng som CallerID Lave endnu et URL opslag på baggrund af det returnerede ID. Version Side 34 af 52

35 Valg Valgfunktionen bruges til at give kunden muligheden for at vælge mellem flere forskellige funktioner. Funktionen kan også bruges, hvis systemet skal validere f.eks. et URL kald. Der er muligt at indtale 3 forskellige lydfiler på Valg komponenten. Typisk en lydfil for introduktion af valg, en anden lydfil for et positivt valg og en tredje lydfil for et negativt valg. Sådan opretter du komponenten Valg: Klik på Navn Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Value Den værdi, der bekræfter valget. F.eks. OK ContentHolder Den variabel, som komponenten skal agere på. Sådan indtaler du en lydfil for introduktion af valg: F.eks. ${CPRVALID} Tast Mulighed *55*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Sådan indtaler du den anden lydfil for et positivt valg: Tast Mulighed *56*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 35 af 52

36 Valg fortsat Sådan indtaler du en tredje lydfil for et negativt valg: Tast Mulighed *57*komponentnr. Vælg venligst sprog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4 Vedligehold besked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3 Version Side 36 af 52

37 Sæt variabel Sæt variabel bruges til at definere hvilke variabler, man gerne vil have ud af systemet. Komponenten kan f.eks. bruges imellem et indgående filter, som filtrerer indkommende telefonnumre for sprog - og en kø/valgmenu, hvor der er mulighed for at indtale besked på flere sprog. Sådan opretter du komponenten Sæt variabel: Klik på Navn Value Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel ContentHolder Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Den variable værdi (f.eks. sprog eller CPR), som skal formidles videre. Den variabel, hvor værdien (f.eks. sprog eller CPR ) skal placeres i. Eks. 1: en Eks. 2: ${CPR} Eks. 1: CHANNEL(language) Eks. 2: CALLERID(num) Funktionen kan bruges til mange forskellige ting. F.eks.: En virksomhed, som ønsker 20 min. frokostpause, uden at telefonerne ringer. Timeren starter fra den bliver aktiveret - evt. via en funktionstast på en telefon. Så aktiveres ben 2 og telefonanlægget lukker i 20 min, hvor alle, der ringer ind, får en frokost besked. Efter de 20 min. begynder telefonerne at ringe igen. Sådan opretter du komponenten Afbryder: Klik på Felt Navn Timer TimerMinutes Skriv/udfør Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Sæt flueben, hvis timerfunktion ønskes. Sættes timeren ikke, skal afbryderen deaktiveret manuelt. Antal minutter, som afbrydelsen skal vare. Version Side 37 af 52

38 Med denne komponent kan du med en kalender, f.eks. Outlook, sætte telefonanlægget til at lukke ved alle helligdage og ferier i løbet af året. Sådan opretter du komponenten Kalender: Klik på Navn Type URL Felt Skriv/udfør Uddybning/eksempel Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Du kan vælge mellem flg. kalender filformater: ical exchange caldav ews URL en til kalenderen Filformatet afhænger af den pågældende kalender f.eks. har Outlook filformatet: exchange. Brugernavn Vælg evt. et brugernavn Vælges ved en ikke Kodeord Vælg evt. et kodeord offentlig kalender. Reminder Time Påmindelses tid før hændelsen Angives i sekunder Felt Påmindelse Optaget Ledig Uddybning/eksempel Ikke defineret Feltet kan forbindes til f.eks. en besked. Feltet kan f.eks. forbindes til en velkomstkø. Version Side 38 af 52

39 Ventemusik kan sættes for hele firmaet ved at sætte flueben i "DefaultMOH" i komponenten, og dette vil blive standardventemusik for firmaets indgående opkald. Komponenten behøver ikke være forbundet til andre komponenter. Med komponenten Ventemusik kan du også lave individuel ventemusik for hver indgående linje. Det gør du ved at indsætte komponenten i opkaldsflowet og drag/droppe en mp3 fil (f.eks. fra skrivebordet) på komponenten og trykke Ctrl+s for at gemme. Sådan opretter du komponenten Ventemusik: Klik på Navn Felt DefaultMOH Skriv/udfør Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Sæt flueben for at sætte ventemusik for hele firmaet Med komponenten kan du etablere individuelle ringetoner for f.eks. indgående telefonlinjer. Sådan opretter du komponenten Ringetone: Klik på Felt Skriv/udfør Navn Et navn, så du kan genkende ringetonen. Ringetone URL Vælg mellem 2 ringetoner Version Side 39 af 52

40 Faneblad AVANCERET Oversigt Under fanebladet AVANCERET findes følgende funktioner: Download Soft Phone Her kan du downloade en gratis version af X-Lite softphone. Med dette software kan du foretage telefonopkald via din computer. Du skal bruge disse oplysninger, som findes under et oprettet lokalnummer: Username Password Domain (Kan simplificeres) (Domain oplyses af dit telefonselskab) Opret demo omstilling Dette er et godt sted at starte, hvis du ikke er helt klar over, hvordan du vil gribe konfigurationen an. Der er mulighed for at få 3 forskellige konfigurationer af omstillingsanlæg. Vælg som udgangspunkt den konfiguration, der passer bedst til firmaet, og konfigurér videre derfra. Version Side 40 af 52

41 Hurtigopkald Her kan du oprette hurtigopkaldsnumre, som skal ligge i telefonbogen på firmaets PBX. Du kan tilføje alle kontakterne ved at importere dem fra et Excel ark (Excel projektmappe) indeholdende de samme kolonner (Number, Name, Extension, Company/Name, Address, ) eller taste dem manuelt ind. Hvis du bruger Outlook, kan du importere kontakter automatisk ved at trykke på knappen Hent Outlook kontakter øverst. Når kontakterne er oprettet, luk så vinduet og tryk gem under Filer. Inden for de næste min. vil alle kontakterne blive lagt ud på alle firmaets telefoner, så de kan tilgås via telefonbogen på telefonen og via telefonens webinterface. Bemærk, at der er nogle telefonmodeller, der sætter en grænse for hvor mange telefonnumre, man kan oprette på telefonen. F.eks. har snom 320 en grænse på 100 telefonnumre på telefonen. Dette er tiltænkt de firmakonfigurationer, hvor man vil have hurtigvalg til alle lokalnumre via funktionstaster på telefonen. På denne måde oprettes de på hver telefon, og man kan efterfølgende rette dem til, hvis man ønsker andre telefonnumre. Der kan autogeneres labels i Word, som kan printes og klippes ud og sættes ved snom telefonens funktionstaster. Systemet henter navne fra lokalnumrene. Denne funktion gør det muligt at eksportere firmaets konfiguration til Excel, så man har mulighed for at have en backup af det nuværende setup. Slet komponent Træk med musen en ramme om de komponenter, der skal slettes og tryk på Delete. Version Side 41 af 52

42 Faneblad FORSIDE Oversigt Under fanebladet FORSIDE findes følgende funktioner: Her kan du se en simulering af PBX opsætningen. Her kan du fremsende et link til en simulering af en PBX opsætning. Her kan du fremsende oversigter over funktionstaster til at klippe ud og sætte på alle kundens snom telefoner. Her kan du etablere en VPN (Virtual Private Network) forbindelse til et LAN. Det forudsætter, at routeren er leveret af eget telefonselskab, og at kundens detaljer er udfyldt under fanebladet Kunde -> Kundens lokationer. Her afbryder du VPN forbindelsen til et LAN. Når VPN er etableret, kan du etablere en forbindelse til routeren. Det forudsætter, at routeren er leveret af eget telefonselskab, og at kundens detaljer er udfyldt under fanebladet Kunde -> Kundens lokationer. Her kan du hhv. forbinde og afbryde kontakt til PBX serveren. Version Side 42 af 52

43 Komponenter Eksempel på anvendelse af komponenter Følgende komponenter indgår i eksemplet: Et firma har følgende ønsker til sit telefonanlæg, som du skal konfigurere: A. Kunde ringer ind. B. Hvis det er i åbningstiden, C. bliver kunden sat i kø med ventemusik, D. indtil en operatør besvarer opkaldet. E. Hvis det er udenfor åbningstiden, F. sendes opkaldet til en anden kø, som ringer 3 gange (ingen ventemusik), så firmaet har mulighed for at besvare opkaldet, hvis de ikke er gået hjem, G. inden opkaldet bliver sendt til et menuvalg, hvor kunden får mulighed for at taste 1, H. hvis kunden ønsker at blive viderestillet til en aftenvagt. A B B C D Version Side 43 af 52

44 Byg de første komponenter Telefonlinje Åbningstid 2 lokalnumre Velkomstkø ved at følge nedenstående trin: Trin 1 Etablér: Skriv/udfør 2 Etablér og vælg åbningstid. 3 Forbind Telefonlinje -> Åbningstid Version Side 44 af 52

45 Trin 4 Etabler 2 stk. Skriv/udfør 5 Etablér en velkomstkø med ventemusik 6 Højreklik på køen og tilføj de 2 lokalnumre som nye kømedlemmer 7 Forbind Åbningstid til Køen. Version Side 45 af 52

46 Byg de sidste komponenter Lokalnummer (202 = vagttelefon) Valgmenu Lukketkø ved at følge nedenstående trin: Trin 8 Etabler 1 stk. Skriv/udfør 9 Etablér 10 Forbind Valgmenu, Tryk 1 med Lokalnummer 202 Version Side 46 af 52

47 Trin Skriv/udfør 11 Etablér Lukketkø og sæt udløbstid til 13 sek., som svarer til 3 ring inden opkaldet skal gå til valgmenu. 12 Forbind Åbningstider,Outside (E) til Lukketkø (F). Forbind Lukketkø (F) til Valgmenu (G): Version Side 47 af 52

48 Avancerede komponenter Eksempel på anvendelse af avancerede komponenter Følgende avancerede komponenter indgår i eksemplet: Eksemplet er et telefonomstillingsanlæg i et lægehus, hvor patienten i en valgmenu vælger læge Hansen. A) Patienten bliver derefter bedt om at indtaste sit CPR nummer. B) Det indtastede bliver læst op for patienten. C) Patienten bliver bedt om at bekræfte, at det indtastede er korrekt. D) En hjemmeside kaldes op for at validere CPR nummeret. E) Hjemmesiden svarer tilbage med oplysning om CPR nummeret er validt. F) CPR nummer indsættes på display i stedet for telefonnummervisning. G) Læge Andersen kan læse CPR nummeret på sin telefon. B C D E F G A Version Side 48 af 52

49 A) Indtast et tal Patienten bliver bedt om at indtaste sit CPR nummer. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. ContentHolder: Definér navnet på den variabel, som de indtastede tal skal gemmes i, f.eks.: CPR 2 Indtal en besked via *55*2600 F.eks. Indtast venligst dit CPR nummer og afslut med firkant A B) Sig et nummer Det indtastede bliver læst op for patienten. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Say Digits: Sæt flueben, hvis der skal læses op enkelttal for enkelttal. ContentHolder: Den variabel, som skal læses højt af PBX: ${CPR} 2 Indtal en besked via *55*2500 Du har indtastet følgende CPR nummer B Version Side 49 af 52

50 C) Valgmenu Patienten bliver bedt om at bekræfte, at det indtastede er korrekt. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. 2 Indtal en besked via *55*1602 Er det indtastede CPR nr. korrekt, så tryk 1. Er det forkert tryk 2. 3 Komponenten forbindes til næste komponent ved korrekt indtastet CPR nummer og tilbage til komponenten Tast et tal ved forkert indtastet CPR nummer. C D) URL kald En hjemmeside kaldes op for at validere CPR nummeret. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. D URL: Den URL, som skal kaldes i forbindelse med afvikling af funktionen: ContenHolder: Definér navnet på den variabel, som skal indeholde information fra URL en til komponenten, f.eks.: CPRVALID Version Side 50 af 52

51 E) Valg Hjemmesiden svarer tilbage med oplysning, om CPR nummeret er validt. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Value: Den værdi, der bekræfter valget. ContentHolder: Den variabel, som komponenten skal agere på: ${CPRVALID} 2 Komponenten forbindes til næste komponent ved validt CPR nummer og tilbage til komponenten Tast et tal ved forkert CPR nummer. E F) Sæt variabel CPR nummer indsættes på display i stedet for telefonnummervisning. Klik på Trin Skriv/udfør Uddybning/eksempel 1 Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Value: Den variable værdi (CPR), som skal formidles videre = ${CPR} ContentHolder: Den variabel, hvor værdien (CPR) skal placeres i = CALLERID(num) F Version Side 51 af 52

TELEFONSYSTEM MANUAL

TELEFONSYSTEM MANUAL TELEFONSYSTEM MANUAL TELEFONSYSTEMET ER ET AVANCERET GRAFISK VÆRKTØJ TIL AT ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE DIN PBX LØSNING INDHOLD INTRODUKTION... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave ændringer... 5 Om manualen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer...

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer... Kapitel 1: Introduktion Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 Grafisk konfiguration... 4 Let at lave ændringer... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 4 Download... 4 Bruger login og password...

Læs mere

PBX Designer Kundemanual

PBX Designer Kundemanual PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version 040116 Side 1 af 52 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Vigtige informationer... 2 Aktivering af ændringer... 2 Vigtig

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator Manual Version 040716 Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Vigtige informationer... 2 Aktivering af ændringer... 2 Vigtig

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Abonnementer... 5 Hvordan gør jeg?... 5 2. Numre... 6 Hvordan gør jeg?... 6 3. Enheder... 7 Hvordan gør jeg?... 7 4.

Læs mere

PBX Designer Manual Version 040116

PBX Designer Manual Version 040116 PBX Designer Manual Version 040116 PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Side 1 af 50 Indhold Introduktion... 4 Grafisk konfiguration...

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2 UNO brugervejledning Indhold Viderestilling på Softphonen... 2 Viderestillingskoder... 3 Viderestil... 3 Besvare kollegas kald... 3 Fast viderestilling... 3 ACD log-in... 3 Viderestillingskoder Avanceret...

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 2. 0 - Side 1 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Vigtige informationer... 4 Aktivering af ændringer...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

iphone mobil app manual Version

iphone mobil app manual Version iphone mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på App Store... 2 Log ind... 3 Indstillinger... 3 Indstillinger... 4 Telefonnummer... 5 Udgående id... 4 Vælg kontakter...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Manual MIN SIDE. Generelt Forbrugsrapport Omstillingsanlæg Statistik Vælg mobilnummer Mobilforbrug...

Manual MIN SIDE. Generelt Forbrugsrapport Omstillingsanlæg Statistik Vælg mobilnummer Mobilforbrug... Indhold Generelt... 2 Forbrugsrapport... 2 Omstillingsanlæg... 3 Statistik... 6 Vælg mobilnummer... 12 Mobilforbrug... 12 Mobilabonnement... 13 Optioner... 14 Køer... 15 Version 300117 side 1 af 15 Generelt

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

iphone mobil app manual

iphone mobil app manual Indhold Introduktion... 3 Om app en... 3 Om manualen... 3 Installation... 3 Gå ind på App Store... 3 Log ind... 4 Indstillinger... 5 Indstillinger... 5 Telefonnummer... 5 Udgående id... 6 Udgående id tidsplan...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 iphone brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2. Foretage et

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Brugerhåndbog. Håndtér virksomhedens opkald med. 3Switch

Brugerhåndbog. Håndtér virksomhedens opkald med. 3Switch Brugerhåndbog Håndtér virksomhedens opkald med 3Switch Indholdsfortegnelse 1 Indledning...... 3 1.1 Brugerhåndbogen...... 3 1.2 Switch-enheden og dens funktioner... 3 1.2.1 Brugerens hovedfunktioner...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere