FERIE OG AFSPADSERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERIE OG AFSPADSERING"

Transkript

1 FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

2 Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering Overtidsmodeller Ingen honorering af overarbejde Honorering af overarbejde Vejledning i model SR Overordnet beskrivelse Ferie Feriefridage Tillæg for arbejde lørdag/søndage og helligdage Forskudt arbejdstid Deltidsarbejde Skæve uger Timebank Udbetaling af afspadsering Timer der IKKE tæller som arbejdstid Timer der tæller som arbejdstid Robusthed over for ændringer i timegrundlaget...10 Copyright Korsgaard EDB ApS 2 af 10

3 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering AutoPilot indeholder et meget avanceret system til automatisk og løbende beregning af ferie/ afspadseringsregnskab for hver enkelt medarbejder. Resultatet af denne beregning vises altid på medarbejderens timeseddel. Medarbejderen kan se sin status på ferie/afspadseringspuljer pr den dato, vedkommende har afleveret sin timeseddel til Med hensyn til beregning af afspadsering indeholder AutoPilot en række forskellige overtidsmodeller, der kan administrere forskellige overtidsregler. Dels en 1:1 model for afspadsering af overarbejde, og dels nogle modeller, der beregner afspadsering med forskellige grader af tillæg. AutoPilot indeholder 4 særskilte regnskaber med hensyn til ferie og afspadsering: Ferieregnskab Feriefridageregnskab Afspadseringsregnskab Fleksregnskab Medarbejderens ansættelsesforhold bestemmer, om vedkommende deltager i et regnskab eller ej. Hvis medarbejderen har ret til ferie, deltager vedkommende i ferieregnskabet. Hvis medarbejderen har ret til feriefridage, deltager vedkommende i feriefridagsregnskabet. Er overarbejde en del af medarbejderens løn, deltager vedkommende hverken i afspadseringsregnskabet eller fleksregnskabet. Hvis forholdet mellem overarbejde og ret til afspadsering er 1:1, deltager medarbejderen alene i afspadseringsregnskabet. Hvis overarbejde udløser tillæg, deltager medarbejderen både i afspadseringsregnskabet og fleksregnskabet. Ferie/afspadseringsregnskabet påvirkes af flere forskellige elementer: Medarbejderens ansættelsesforhold som beskrevet i Basis > Organisation > Medarbejdere. De timer, som medarbejderen afleverer via timesedlen. De korrektioner som foretages i de afleverede timer i Administration > Redigering > Timer. De manuelle reguleringer der foretages i Administration > Ferie/Afspads. > Ferie, Feriefridage, Afspads eller SR1 Primotal for medarbejdernes ferie- og afspadseringspuljer. Forsøg ALDRIG at oprette timeposteringer i timesedlen eller redigering af timer for at korrigere på et ferie/afspadseringsregnskab, der ser forkert ud. Kontroller i stedet at følgende er korrekte: Ansættelsesforhold. Timesedlen. Her kan du bruge timesedlen med dens kalenderudskrifter Administration > Statistik > Forbrug > Timer. Konstaterede fejl rettes ved hjælp af Administration > Redigering > Timer. Manuelle reguleringsposteringer. Primotal. Brug Basis > Primotal > Medarbejdere. Copyright Korsgaard EDB ApS 3 af 10

4 2 Overtidsmodeller 2.1 Ingen honorering af overarbejde Overtidsmodel: Ingen Denne overtidsmodel benyttes, hvis overarbejde er en del af medarbejderens normale løn. Medarbejderen deltager hverken i afspadserings- eller fleksregnskabet. Medarbejderen skal udfylde sin normtid. 2.2 Honorering af overarbejde Model uden tillæg Overtidsmodel: 1:1 Denne overtidsmodel benyttes, hvis en medarbejder har ret til at afspadsere lige så mange timer, som vedkommende har arbejdet over. Når der registreres flere timer på en dag end medarbejderens normtid, beregner AutoPilot automatisk hvor mange timers afspadsering, medarbejderen har ret til. Medarbejderen deltager i afspadseringsregnskabet. Modeller med tillæg Overtidsmodel: 1:1,5 Denne overtidsmodel benyttes, hvis en medarbejder har ret til at afspadsere 1,5 gange så mange timer som vedkommende har arbejdet over Når der registreres flere timer på en dag end normtiden, beregner AutoPilot automatisk hvor mange timers afspadsering, dette giver ret til. I de fleste virksomheder er det kun beordret overarbejde, der giver ret til EKSTRA afspadsering. Frivilligt overarbejde skal registreres som flekstid. Medarbejderen deltager både i afspadserings- og fleksregnskabet. Overtidsmodel: 1:X Denne overtidsmodel benyttes, hvis en medarbejder har ret til at afspadsere X gange så mange timer som vedkommende har arbejdet over. Det er muligt at differentiere modellen, således at X er forskellig på hverdage og ikke-hverdage. Modellen giver desuden mulighed for at X timers overarbejde udløser et variabelt tillæg, afhængigt af hvor mange timers overarbejde man har haft på en given dag. Værdien af X sættes til to forskellige værdier. En værdi der gælder fra den første times overarbejde, og en anden værdi der gælder når normtiden yderligere er overskredet med et vist antal timer. Timeantallet, der angiver hvor stor overskridelsen skal være før tillægget øges, kan frit specificeres. Specielt for deltidsansatte medarbejdere er det muligt at angive at overtidstimer først er tillægsberettigede når firmaets standard normtid for den på gældede dag er overskredet. Når der registreres flere timer på en dag end normtiden, beregner AutoPilot automatisk hvor mange timers afspadsering, dette giver ret til. I de fleste virksomheder er det kun beordret overarbejde, der giver ret til EKSTRA afspadsering. Frivilligt overarbejde skal registreres som flekstid. Medarbejderen deltager både i afspadserings- og fleksregnskabet. Copyright Korsgaard EDB ApS 4 af 10

5 Overtidsmodel: 1:1+x%udb. Denne overtidsmodel benyttes, hvis en medarbejder har ret til at få udbetalt et tillæg svarende til 50 % af de timer som vedkommende har arbejdet ud over normtiden. Ved aflevering af timer forøges puljen Afsp. tillæg til udbetaling med et antal svarende til 50% af eventuelle overtimer. I forbindelse med lønudbetaling nedskrives Afsp. tillæg til udbetaling manuelt. Medarbejderen deltager i afspadseringsregnskabet. Copyright Korsgaard EDB ApS 5 af 10

6 Overtidsmodel: SR1 AutoPilot har en særlig overtidsmodel, som kaldes SR1. Denne model er i stand til at administrere de meget komplicerede regler, der gælder for medarbejdere, som er omfattet af DANSKE ARK overenskomsten. Anvendelse af denne model kræver en særlig licens. Medarbejderen deltager i afspadseringsregnskabet. Se detaljeret beskrivelse af modellen i afsnit 2.3. Overtidsmodel: 50/ og 100 modellen er 2 særlige modeller, der giver mulighed for at virksomhedens kunder faktureres for de omkostninger, der er ved at arbejdet er udført som overarbejde. Overarbejdet registreres som 50% eller 100% timer, der medfører hhv. 1:1,5 og 1:2 afspadsering, samtidig er det muligt at oprette særlige kost- og salgspriser både for 50% og 100% timer. Det er kun muligt at bruge denne model, hvis mindst én af timetyperne 50% og 100% er slået til på medarbejderens timeseddel. Medarbejderen deltager både i afspadserings- og fleksregnskabet. Copyright Korsgaard EDB ApS 6 af 10

7 2.3 Vejledning i model SR1 Indledning SR1 står for Særlige Regler 1. Vi har udviklet modellen med henblik på, at AutoPilot kan administrere de regler der findes i overenskomsten mellem DANSKE ARK og de respektive arbejdstagerorganisationer. Vi har efter bedste evne udviklet modellen, så den efter vores opfattelse kan administrere alle væsentlige forhold i overenskomsten på korrekt vis. Modellen fungerer automatisk, og det administrative arbejde er stort set gjort, i det øjeblik de enkelte medarbejdere har udfyldt og afleveret deres elektroniske timeseddel. Ansvarsfraskrivelse Vi påtager os intet ansvar for, at SR1 modellens fortolkning af DANSKE ARK overenskomsten er i overensstemmelse med gældende ret. Som nævnt har vi gjort os alle anstrengelser for at dette er tilfældet, og vi er til stadighed parat til at justere på modellen, i det omfang det dokumenteres ikke at være tilfældet. Vi vil derfor opfordre til, at virksomheden efterkontrollerer, at beregningerne er i overensstemmelse med virksomhedens egen opfattelse af reglerne i DANSKE ARK overenskomsten. Copyright Korsgaard EDB ApS 7 af 10

8 2.3.1 Overordnet beskrivelse Ud fra: a. Medarbejdernes timeindberetninger i timesedlen b. Medarbejderens angivelse af om præsteret overtid på fridage er almindelige puljetimer eller beordret overtid c. Indberetninger i administrationsmodulet vedr. optjent ferie og eventuelle udbetalinger af afspadsering d. De indbyggede regler beregner modellen for hver medarbejder dag for dag følgende puljer: Ferie med løn Ferie uden løn Feriefridage Puljetimer Timer til udbetaling Forskudt arbejdstid Timebank Disse 7 puljer vises i rammen Ferie/afspadserings-status nederst til venstre på timesedlen: Copyright Korsgaard EDB ApS 8 af 10

9 2.3.2 Ferie Optjening Virksomheden skal selv 1 gang om året i god tid inden 1. maj - registrere den enkelte medarbejders ferieret. Dette gøres i administrationsprogrammet i kladderne for tildeling af ferie hhv. med løn og uden løn. Her indtastes medarbejderinitial og antal timer. Har medarbejderen såvel en ferieret med løn som en ferieret uden løn, indtastes en registrering i begge kladder. Kladden for ferie med løn har desuden en mulighed for at overføre ikke forbrugt ferie til hhv. forskudt arbejdstid/afspadsering. Afvikling Medarbejderen afvikler ferie ved at registrere timer på sagen "ferie med løn" eller sagen "ferie uden løn". Der kan naturligvis kun registreres ferie på hverdage og højst svarende til dagens normtid. Ferie med løn indgår i beregning af arbejdstid. Ferie uden løn indgår IKKE i beregning af arbejdstid Feriefridage Optjening Modellen tildeler automatisk 1,75 eller 1,5 feriefridag hver 3. måned. Den relevante sats specificeres i ansættelsesforholdet. (Basis > Organisation > Medarbejdere > Redigér Medarbejder > Ansættelsesforhold). Var medarbejderen ansat pr. 1. april 1999, foregår tildelingen 1. januar, 1. april, 1. juli samt 1. oktober. Var medarbejderen ikke ansat pr denne dato, foregår tildelingen med 3 måneders mellemrum ud fra ansættelsesdatoen. Afvikling Medarbejderen afvikler feriefridage ved at registrere timer på sagen "feriefridage". Feriefridage kan kun afvikles som hele dage. Afvikling af feriefridage indgår i beregning af arbejdstid Tillæg for arbejde lørdag/søndage og helligdage Overtidsmodellen SR1 beregner 100 % tillæg for timer, der registreres som beordret arbejde på lørdage, søndage samt hele helligdage. Overtiden og tillægget placeres direkte i udbetalingspuljen. Der er en undtagelse fra dette: Hvis medarbejderen registrerer arbejdet som puljetimer, beregnes intet tillæg. Timerne placeres i dette tilfælde som almindelige puljetimer. Sådanne timer indgår ved afvikling i beregningerne som hverdagsarbejdstid Forskudt arbejdstid Optjening Jævnfør den nye overenskomst er det ikke længere muligt at optjene forskudt arbejdstid. Afvikling Medarbejderen afvikler forskudt arbejdstid ved at registrere timer på sagen "forskudt arbejdstid". Copyright Korsgaard EDB ApS 9 af 10

10 Der kan naturligvis kun registreres afvikling af forskudt arbejdstid på hverdage og højest svarende til dagens normtid. Disse timer indgår som arbejdstid Deltidsarbejde Normtiden for deltidsansatte er naturligvis mindre end 37 timer pr uge. Så snart en deltidsansat medarbejder arbejder ud over sin normtid for dagen føres overtiden som puljetimer Skæve uger Ved opgørelse af arbejdstid for skæve uger anses den enkelte medarbejders normtid på fridagene for at være arbejdstid. Eksempel: Ugen med skærtorsdag og langfredag, normtid torsdag: 8, normtid fredag: 5. Ved opgørelse af ugens arbejdstid tæller disse to dage for 13 timers arbejdstid Timebank Jævnfør den nye overenskomst er det ikke længere muligt at overføre timer til timebanken. Ligeledes skal overførte timer være afholdt senest Udbetaling af afspadsering Ved hjælp af administrationsprogrammet kan timer i udbetalingspuljen noteres som værende udbetalt, hvorefter de forsvinder fra udbetalingspuljen på den aktuelle medarbejders timeseddel (Administration > Ferie/Afsp. > Afspads. SR1) Timer der IKKE tæller som arbejdstid Ferie uden løn Afspadsering herunder timebank timer Timer der tæller som arbejdstid Alle timer, der registreres i timesedlen, tæller som arbejdstid, bortset fra de registreringer der er nævnt under punktet "Timer der IKKE tæller som arbejdstid". Herunder nævnes alle de timeregistreringer, der tæller som arbejdstid, selvom de ikke har baggrund i fremmøde på arbejdspladsen: Ferie med løn Feriefridage Sygdom Afvikling af forskudt arbejdstid Robusthed over for ændringer i timegrundlaget Efter anvendelse af AutoPilots værktøj til korrektion af forkerte eller manglende timeindberetninger beregner modellen automatisk de heraf afledte ændringer i ferie/afspadserings regnskabet. Copyright Korsgaard EDB ApS 10 af 10

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Timesedlen TIMESEDLEN Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1. Indledning...4 1.1 Timesedlen dit daglige redskab...4 2. Daglig brug af timesedlen...5 2.1 Åbning af timesedlen...5

Læs mere

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 ADMINISTRATION Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Administrationsopgaver...5 1. Sagslukning...7 1.1 Lukke delsager...7

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere