TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot"

Transkript

1 AutoPilot Timesedlen TIMESEDLEN Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

2 Indhold 1. Indledning Timesedlen dit daglige redskab Daglig brug af timesedlen Åbning af timesedlen Timeregistrering på sager Navigation frem og tilbage i tiden Registrering af fravær Noter til timeregistreringerne Registrering af udlæg, herunder kørsel Speciel registrering Aflevering af registreringer Antal dage der ikke er afleveret Tilføjelse af registreringer til sidst afleveret dag Fejlkorrektion af ikke-afleverede registreringer Fejlkorrektion af registreringer, der er afleveret Flytning af registreringer med udlæg Ferie, afspadsering og feriefridage Registrering af fraværsplaner Tilpasning af timesedlen Selvbemanding Fravalg af aktiviteter Reducér timesedlen til kun at indeholde aktuelle sager Projektledernes lukning af aktiviteter Visning af kolonner Visning af søjler Sortering af sager Aflevering af mere end 24 timer Forbrug og restbudget Vis forbrug og restbudget Belastningsoversigt Udskrifter Timesedlens udskriftsfunktioner Valg af tidsperiode Valg af opgørelse Rapporter for afleverede timeregistreringer Rapporter for udlæg, herunder kørsel Eksport af data fra rapporterne...20 Appendiks A: AutoPilot sagsstruktur...21 Appendiks B: Overtidsregler...22 Appendiks C: Tastaturgenveje...22 Copyright Korsgaard EDB ApS 2 af 22

3 Signaturforklaring: Afspadsering Udtryk skrevet i refererer til begreber i AutoPilots brugerflade. [Afleverer] Udtryk skrevet i klammer refererer til knapper i AutoPilots brugerflade. <Ctrl> Udtryk skrevet i vinkler refererer til taster på tastaturet Udgivet den 1. november 2013 Copyright Korsgaard EDB ApS 3 af 22

4 1. Indledning 1.1 Timesedlen dit daglige redskab Timesedlen er dit daglige redskab til registrering af timer og kørsel på de sager, du arbejder med. Den er enkel at anvende og viser kun de sager der er aktuelle for dig. I praksis åbner du timesedlen og skriver dit timeforbrug ud for den rette sag det er alt! Du slipper for selv at skulle finde sagsnumre og sagsnavne og undgår derved gængse årsager til fejlregistreringer. Perspektiv for virksomheden Timesedlen er hovedhjørnestenen i AutoPilot, og i samspil med de øvrige moduler giver den ledelsen et unikt redskab til styring af virksomheden. Derfor er det yderst vigtigt at din timeseddel er ført helt up to date. Faktureringsgrundlag Dagsaktuel sagsstatus Restforbrug Overblik over Ferie/afspadsering Kørselsgodtgørelse Udbetalingsgrundlag for timelønnede Faktureringsgrundlag For virksomheden er det vigtigt at skrive sagsfakturaerne uden unødvendig forsinkelse. Når du afleverer din timeseddel dagligt, kan sagsfakturaerne skrives med det samme. Dagsaktuel status og restforbrug For projektlederen er det vigtigt at have et aktuelt overblik over sagerne. Et meget væsentligt element i dette overblik er summen af det timeforbrug, du og andre har haft på sagerne. Hvis du afleverer din timeseddel dagligt, kan AutoPilot give en dagsaktuel status til projektlederne. Endvidere er der mulighed for at du for hver sag kan se hvor mange timer der ifølge budgetlægningen er tilbage til udførelse af det resterende arbejder. Timesedlen er tæt forbundet med projektledermodulet i AutoPilot. Projektlederen opbygger aktivitetsplaner for sagerne, og efterfølgende kan du vælge disse aktiviteter ind på timesedlen. I en mere detaljeret planlægning kan projektlederen vælge at sætte dig på en sag hvorved den automatisk står på din timeseddel. Overblik over ferie/afspadsering Daglig aflevering af timesedlen sikrer dig at din saldo for ferie, afspadsering, feriefridage m.v. er helt aktuel. Jeres administration sørger for at feriepuljen bliver opreguleret med den årlige ferieret. Tilsvarende sørger administrationen for nedregulering af afspadseringspuljen ved udbetalt afspadsering. AutoPilot beregner automatisk overarbejde som derfor ikke behøver særlig registrering. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse beregnes på grundlag af dine registreringer i timesedlen. Udbetalingsgrundlag for timelønnede For timelønnede udgør registreringerne i timesedlen udbetalingsgrundlaget for lønnen. Copyright Korsgaard EDB ApS 4 af 22

5 2. Daglig brug af timesedlen 2.1 Åbning af timesedlen Når du skal bruge timesedlen, skal du først åbne AutoPilots programpalette. Dette gør du ved at klikke på AP-ikonet som du enten finder på pc ens skrivebord eller i startmenuen: Dette åbner AutoPilots programpalette: I AutoPilot paletten klikker du på knappen [Timer], og herefter åbnes din timeseddel: 2.2 Timeregistrering på sager Du registrerer dine timer, ved at du ud for en aktivitet indtaster det antal timer, du har brugt på aktiviteten. Timetallet indtastes enten i hele timer eller som decimaltal. Nederst på timesedlen kan du for hver dag se din normtid, og nedenunder dette tal opsummeres dagens timeregistreringer. Copyright Korsgaard EDB ApS 5 af 22

6 2.3 Navigation frem og tilbage i tiden Timesedlen viser som udgangspunkt den aktuelle uge. Klik på pileknapperne til venstre over kolonnerne for at bladre frem og tilbage i tiden på timesedlen i hele uger. Hvis du trykker på den midterste knap, kommer du tilbage til indeværende uge. Hvis du vil længere frem eller tilbage i tiden, kan du i stedet klikke på [Uge] i menulinien hvorefter kalendermenuen vises. Ved klik på venstre- eller højre pil bladrer du henholdsvis en måned tilbage og en måned frem. Du vælger derefter den ønskede uge ved at dobbeltklikke på en dag i ugen. Klik på den gule knap øverst i kalendermenuen for at returnere til indeværende måned. 2.4 Registrering af fravær Afholdelse af ferie med løn, ferie uden løn, feriefridage, afspadsering samt fravær grundet afvikling af forskudt arbejdstid registreres på særlige sager nederst på timesedlen. Egen sygdom, barns 1. sygedag samt barsel registreres på særlige aktiviteter knyttet til sagen Andet fravær. Bemærk: Summen af registreringer på en dag med helt eller delvis fravær kan højst være lig med din normtid hvilket AutoPilot holder rede på. Bemærk: Man kan ikke aflevere fravær for dags dato. 2.5 Noter til timeregistreringerne Når du registrerer timer, kan du skrive et kort notat om hvad timerne er brugt til. Disse notater vises i relevante oversigter samt i fakturabilag. I den celle hvor du indtaster timerne, er der en lille knap med et pil-ned ikon: Vil du knytte et notat til timeregistreringen trykker du på <F4> eller klikker på pil-ned-knappen hvorefter notatvinduet åbnes: Her skriver du notatet i det hvide felt. Når du er færdig, lukker du blot vinduet (brug evt. <Esc>), og notatet er gemt. De celler du har lavet et notat til, er markeret med en tynd gul streg i højre side. Copyright Korsgaard EDB ApS 6 af 22

7 2.6 Registrering af udlæg, herunder kørsel Tryk <F6> for at springe direkte fra timesedlen til udlægsregistrering. Registrering af udlæg sker nederst i notatvinduet: Når du vil registrere et udlæg, klikker du på pil-ned-knappen i udlægslistens [*]-linie og vælger derefter typen af udlæg. Du kan ændre oplysningerne ved at overskrive dem, og hvis der mangler en udlægstype så bed administrationen om at oprette den. Når du har registreret udlæg på en timeregistrering, er der en tynd grøn streg i cellens højre side. Hvis det er kørsel du skal registrere, har du mulighed for at åbne vinduet [Kørselsafstande] ved at klikke på pil-ned-knappen i kolonnen [Antal]. I denne formular kan du indtaste ruten og antal kilometer i en liste. Næste gang du skal registrere kørsel på den samme sag, åbner du vinduet, vælger den rigtige rute og trykker <Enter> for at overføre oplysningerne til notatet. Listen med kørselsafstande er knyttet til den aktuelle sag og er tilgængelig for alle medarbejdere. 2.7 Speciel registrering Normal timeregistrering foregår ved at du registrerer dine timer på den sag som de er forbrugt på og det er alt! I tre specielle tilfælde kræves desuden yderligere registrering. 1. Hvis virksomheden har valgt at tildele dig en overtidsmodel hvor overtid er tillægsberettiget fx 1:1,x, nødvendiggør det at du skal tage stilling til om timer ud over normtiden skal registres som forskudt arbejdstid eller beordret overarbejde. Alt efter virksomhedens valg udfylder AutoPilot som udgangspunkt timerne enten som forskudt arbejdstid eller beordret overarbejde. 2. Hvis virksomheden har valgt at tildele dig den særlige overtidsmodel SR1, nødvendiggør det at du skal tage stilling til om timer i weekenden skal registres som puljetimer eller beordret overarbejde. 3. Hvis virksomheden helt specielt har valgt at timer kan registreres som enten 50%, 100% eller specialisttimer, skal du på den enkelte registrering yderligere specificere timernes art i notatfeltet. Copyright Korsgaard EDB ApS 7 af 22

8 2.8 Aflevering af registreringer Din aflevering af timesedlen medfører følgende: Afleverede timer og udlæg kan faktureres Afleverede timer og udlæg indgår i projektledernes overblik over sagerne Dine ferie- og afspadseringssaldi opdateres Forbrugstotaler og restbudgetter opdateres Du afleverer timeregistreringer med tilhørende notater og udlægsregistreringer ved at klikke på knappen med fluebens-ikonet eller menupunktet [Aflever] i menulinien øverst til venstre. Derefter åbnes afleveringsvinduet: I venstre side af vinduet er der en liste over alle dagene siden din sidste aflevering af timesedlen. For hver dato, vises din normtid for dagen og dagstotalen for timeregistreringerne. Hvis ikke du vil aflevere timer for alle dagene i listen, skal du blot markere den sidste dag du vil aflevere. I afleveringsvinduets højre side er der en liste over de udlæg, du har registreret. Kontrollér udlægsregistreringerne grundigt inden du afleverer. Hvis du har behov for det, kan du gå tilbage til datoen på timesedlen hvor du oprettede registreringen og rette den. Når du har afleveret timerne er denne mulighed ikke længere til rådighed. Bemærk: AutoPilot tillader ikke aflevering af dage, hvor summen af timer er mindre end din normtid. Denne kontrol gælder dog ikke senest afleverede dag se 2.10 nedenfor. Vær opmærksom på, at alle former for fravær, eksempelvis i form af ferie, afspadsering og sygdom skal registreres i timesedlen. Når du vil aflevere timer kan du på en farvekodning se hvilke dage der kan afleveres. Grøn signalerer at du for den pågældende dag har opfyldt din normtid. Gul viser dage, hvor normtiden for den pågældende dag endnu ikke er opfyldt. 2.9 Antal dage der ikke er afleveret Foroven på din timeseddel vises altid hvor mange dage der er gået siden din sidste aflevering af timeregistreringer. Hvis der er afleveret timer indtil dags dato, er der ingen besked. Copyright Korsgaard EDB ApS 8 af 22

9 2.10 Tilføjelse af registreringer til sidst afleveret dag Generelt spærrer AutoPilot for yderligere registreringer på dage der allerede er afleveret. Dette gælder dog ikke for sidst afleverede dag. På sidst afleverede dag kan du altid aflevere flere registreringer. Hvis du allerede har opfyldt normtiden på denne dag skal du trykke på knappen [Genåbner sidste aflevere dag] på ikon-bjælken for at dele registreringskolonnen i to og registrere yderligere timer. Dog kan dage med afleveret fravær ikke genåbnes Fejlkorrektion af ikke-afleverede registreringer Så længe du ikke har afleveret, kan du uden videre rette i de indtastede timer og udlæg. Du kan kende de ikke-afleverede dage på at indtastningscellernes baggrundsfarve er hvid Fejlkorrektion af registreringer, der er afleveret Hvis registreringerne er afleveret (baggrundsfarven er lysegrå), kan du ikke længere selv rette dem. Her skal du bede administrationen om at foretage rettelsen Flytning af registreringer med udlæg Hvis du vil flytte en timeregistrering der endnu ikke er afleveret hvor du har tilknyttet et notat og/eller udlægsregistreringer, så markerer du cellen og trykker <Delete> eller <Ctrl-x>. Herved gemmes den samlede registrering i et særligt klippebord. Dette markeres ved at et ikon med en saks og et forstørrelsesglas vises i nederste højre hjørne. Tryk <Ctrl-v>, når du har markeret den celle som registreringerne skal flyttes til, så flyttes den samlede registrering fra klippebordet til cellen Ferie, afspadsering og feriefridage Nederst på timesedlen kan du løbende se status for ferie med løn, ferie uden løn, afspadsering samt antallet af feriefridage. Antallet af statusfelter varierer afhængigt af de overtidsregler der gælder i jeres virksomhed. Opdatering af felterne sker hver gang du afleverer timesedlen. Datoen for den senest afleverede dag noteres ovenover status-felterne. Copyright Korsgaard EDB ApS 9 af 22

10 De forskellige regelsæt for ferie og afspadsering som AutoPilot håndterer, er beskrevet i Ferie- og afspadseringsmanualen. Du kan downloade manualen fra Registrering af fraværsplaner Fraværsplaner registreres ved at du udfylder timesedlen for de dage i fremtiden hvor du skal holde ferie eller har andet fravær. Tryk på menupunktet [Fraværsplaner] for at se dine fremtidige fraværsregistreringer. Copyright Korsgaard EDB ApS 10 af 22

11 3. Tilpasning af timesedlen 3.1 Selvbemanding Projektlederne kan sørge for at din timeseddel indeholder de aktiviteter, du har brug for. Men du har også muligheden for selv at hente aktiviteter til din timeseddel. Dette kaldes i AutoPilot for selvbemanding. Hvis du ønsker at hente en aktivitet til din timeseddel, klikker du på [+] på ikon-bjælken eller vælger [Tilvælg aktivitet] i højrekliksmenuen eller under menupunktet [Sager] i menulinien. Herefter åbnes vinduet [Tilvalg af sager til timeseddel] hvor du under fanebladet [Alle] ser en liste over alle de sager i jeres virksomhed som du kan registrere timer på. Markér de aktiviteter, du gerne vil have ind i timesedlen og klik på knappen [Tilføj valgte sager]. Derefter kopieres aktiviteterne ind på din timeseddel. Hvis den aktivitet, du ønsker at anvende, før har været på din timeseddel, kan du vælge fanebladet [Parkeringspladsen]. På parkeringspladsen finder du aktiviteter, der tidligere har været på din timeseddel, men som du selv har parkeret. Bemærk: Sagen skal være oprettet med ret til selvbemanding hvis du skal kunne vælge dens aktiviteter ind på timesedlen. Og du skal også være tildelt ret til selvbemanding på dit medarbejderkort. En aktivitet kan være spærret for selvbemanding hvilket er markeret med en rød lyskurv i højrekanten af linien. 3.2 Fravalg af aktiviteter Hvis du vil fravælge en aktivitet i timesedlen, markerer du den eller de aktiviteter, du vil have fjernet. Derefter klikker du på knappen med [ ]-ikonet eller vælger [Fravælg aktivitet] i højrekliksmenuen. De fravalgte aktiviteter slettes ikke, men flyttes blot til parkeringspladsen. Aktiviteter hvor der er ikke afleverede timer på, eller hvor der er afleveret timer på i den aktuelle uge, bliver dog stående i timesedlen. Aktiviteter der indeholder fremtidige registreringer typisk planlagt ferie vil ligeledes blive stående i timesedlen. Copyright Korsgaard EDB ApS 11 af 22

12 3.3 Reducér timesedlen til kun at indeholde aktuelle sager For at rydde op i din timeseddel og komme af med uaktuelle sager vælger du først alle linier ved at trykke <Ctrl-a>. Klik dernæst på [ ] knappen for at flytte alle aktiviteter, der ikke er registreret timer på i indeværende uge, til parkeringspladsen. Til slut kan du evt. flytte de aktiviteter som du har registreret timer på inden for de sidste tre uger tilbage til timesedlen fra parkeringspladsen ved at klikke på [Tilvælg hotte] fra menuen [Sager]. 3.4 Projektledernes lukning af aktiviteter Når en projektleder lukker en aktivitet, vil den blive lukket for registreringer på din timeseddel. Lukningen markeres med en lyserød baggrundsfarve. Du kan ikke længere registrere timer på aktiviteten. Ved udgangen af den tredje uge efter lukningen forsvinder aktiviteten fra din timeseddel. 3.5 Visning af kolonner Med menupunktet [Vis] kan du selv afgøre hvilke kolonner, du vil have på din timeseddel. I kolonnemenuen kan du vælge om du vil have vist eller skjult følgende kolonner: De sidste 4 kolonner kan kun vælges hvis virksomhedens ledelse har gjort sagernes status tilgængelig på din timeseddel. PL-kolonnen Viser initialer for den enkelte sags projektleder. PLD-kolonnen Viser initialer for den enkelte delsags projektleder. Kunde-kolonnen Viser kundens søgenavn Sagsnavn-kolonnen Viser sagens interne sagsnavn Copyright Korsgaard EDB ApS 12 af 22

13 Delsags-kolonnen I AutoPilot er en sag opdelt i én eller flere delsager se appendiks A. Kolonnen viser navnet på delsagen. Før delsagskolonnen er der en smal kolonne med et farvet kvadratisk ikon. Ikonet er enten orange, pink, blåt eller sort. Orange betyder at delsagen er efter medgået tid. Pink betyder medgået tid med loft. Blå eller sort betyder at delsagen er efter fast pris, henholdsvis afregning efter ratepan eller %færdig. Betaler-kolonnen Viser delsagens betaler Aktivitets-kolonnen Enhver delsag har en aktivitetsplan der består af en eller flere aktiviteter se appendiks A. Aktivitetskolonnen viser det aktivitetsnavn der gælder for aktiviteten. Forbrug medarbejderinitialer Viser antallet af timer som du som medarbejder selv har brugt på den pågældende aktivitet. For at vise tallene til denne og følgende kolonner skal du trykke på [Beregn forbrug og restbudget] på timesedlen. Forbrug Alle Viser det totale antal af timer der er brugt på den aktuelle aktivitet uanset af hvem. Rest medarbejderinitialer Viser det antal timer der er til rest til dig som medarbejder på den aktuelle aktivitet. Dette forudsætter at projektlederen har fordelt aktivitetens budget ud på medarbejdere. Hvis ikke er kolonnen blank. Rest Alle Viser det antal timer der på tværs af projektdeltagerne er til rest på aktiviteten. Er budgettet lagt på delsagsniveau vises tallet på tværs af delsagens aktiviteter og er således de timer der er til rest på delsagen som sådan. 3.6 Visning af søjler For at få vist indtastede timer i et søjlediagram klikker du på [Graf for hver dag]. Herved vises søjler der repræsenterer det samlede antal timer for hver dag under linien med registreret tid. Søjlernes farve indikerer hvordan de registrerede timer forholder sig til normtiden. Den grønne farve signalerer at der på den pågældende dag mindst er registret timer svarende til normtiden, og gul farve signalerer at de registrerede timer endnu ikke er lig med normtiden. Søjlerne er blå for afleverede dage hvor registreringen har baggrund i fremmøde. Hvis der er registreret timer på fraværssager er farven for de pågældende timer violet. 3.7 Sortering af sager Du kan vælge at sortere sagerne efter enhver identifikationskolonne. Du vælger sorteringen ved at klikke i kolonnehovedet hvor kolonnens navn står. Herefter kommer der et pil-ned-ikon til syne, og sorteringen af sagerne tilpasses. Copyright Korsgaard EDB ApS 13 af 22

14 3.8 Aflevering af mere end 24 timer I nogle ganske få tilfælde kan det være praktisk at kunne registrere mere end 24 timer på en enkelt dag. Dette kan lade sig gøre, hvis det er konfigureret. Copyright Korsgaard EDB ApS 14 af 22

15 4. Forbrug og restbudget 4.1 Vis forbrug og restbudget Virksomhedens ledelse kan vælge at gøre information om sagens status tilgængelig på din timeseddel. Under forudsætning at dette er gjort tilgængelig, gælder følgende: Du kan se den øjeblikkelige status for en aktivitet ved at markere aktiviteten og klikke på knappen [Beregn forbrug og restbudget]. Derved vises en oversigt over det aktuelle budget og det afleverede forbrug. Budget og forbrug vises samlet for aktiviteten og særskilt for dig selv. Oversigten indeholder to par søjler. Det ene søjlepar viser det samlede budget og forbrug for aktiviteten, og det andet par viser dit eget budget og forbrug for den markerede aktivitet. Pilene øverst på visningen bruges til at bladre til de øvrige aktiviteter der er på din timeseddel. Visningen af forbrug og restbudget kan se ud på følgende måder: Intet budget Det samlede forbrug på aktiviteten samt din del heraf vist. Budget på delsagsniveau Budget og forbrug for hele delsagen vises i søjleparret til venstre. Desuden er dit eget forbrug for den aktuelle aktivitet vist. Copyright Korsgaard EDB ApS 15 af 22

16 Budget på aktivitetsniveau Budget og forbrug for hele aktiviteten vises i søjleparret til venstre. Desuden er dit eget forbrug for den aktuelle aktivitet vist. Budget på medarbejderniveau Aktivitetens budget og forbrug vises i søjlerne til venstre. Dit eget budget samt forbrug ses i de to søjler til højre. Kolonnen yderst til venstre under aktiviteten viser et eksempel på markering (med rødt) af en budgetoverskrivdelse. Copyright Korsgaard EDB ApS 16 af 22

17 5. Belastningsoversigt Belastningsoversigten viser i en oversigtskalender hvor mange timer, du er budgetteret på de enkelte sager. Enten vises det konkrete antal timer for hver måned, eller hvis vis diagram er valgt en farvemarkering for hver måned hvor du er budgetteret på en eller flere sager. Når valgmuligheden Vis temperatur er valgt tilføjes der en farve til tallene for medarbejdernes kapacitet. Kapaciteten vises i stigende grader af grønt mens negativ kapacitet markeres med en rød farve der stiger i intensitet jo højere det negative tal er. Belastningsoversigten ajourføres automatisk hver gang du afleverer din timeseddel, og hver gang sagernes projektledere reviderer sagernes færdiggørelsesbudget. Histogrammet nederst til højre viser din ledige kapacitet i timer for hver måned. Bemærk Denne funktion kræver licens til kapacitet og bemanding Copyright Korsgaard EDB ApS 17 af 22

18 6. Udskrifter 6.1 Timesedlens udskriftsfunktioner Timesedlens udskriftsvindue har en række udskriftsmuligheder der viser dig forskellige periodiske oversigter over dine afleverede time- og udlægsregistreringer. Vælg [Print] i menulinien eller tryk <Ctrl-p> for at åbne timesedlens udskriftsvindue. Udskriftsvinduet har fire grundlæggende rapporttyper 1. Rapporter for afleverede timeregistreringer 2. Rapporter for afleverede udlæg 3. Rapporter for kørsel 4. Efteruddannelsesregnskab (licensafhængig) Den enkelte rapport kan begrænses til at indeholde registreringer fra en bestemt tidsperiode. 6.2 Valg af tidsperiode Øverst til venstre vælger du om rapporten skal begrænses til en tidsperiode, en bestemt udlægsopgørelse eller en timeopgørelse (kun timelønnede). Hvis du vælger Periode kan du vælge hvilken periodelængde, du ønsker udskrevet. Øverst til venstre i timesedlens udskriftsvindue kan du vælge mellem: Uge, måned, år eller et valgfrit interval. Når perioden er valgt, kan du ved hjælp af venstre- og højrepils knapperne bladre frem og tilbage i tiden. Ved klik på venstre-pilsknappen går du en periodelængde tilbage i tiden. Omvendt går du en periodelængde frem ved et klik på højrepils-knappen. Hvis du trykker på den midterste knap med [O]- ikonet, kommer du, alt efter dit valg af periodelængde tilbage til den indeværende uge, måned eller år. 6.3 Valg af opgørelse Hvis du vælger udlægsopgørelse eller timeopgørelse, får du efterfølgende mulighed for at vælge hvilken opgørelse rapporten skal vise. Vælg den ønskede rapport i drop-down menuen til højre. Derefter vises udskriften med det samme. Copyright Korsgaard EDB ApS 18 af 22

19 6.4 Rapporter for afleverede timeregistreringer For at se en periodisk oversigt over dine afleverede timeregistreringer kan du vælge mellem forskellige visninger. 1. Kalender Kalenderen er den mest overskuelige måde hvorpå du kan få vist dine timeregistreringer. Uanset om du vælger uge, måned eller år som periode, vil du få en rapport der lister de sager op som du har afleveret timer på i perioden. Sorteringen af sagerne sker i den rækkefølge som arbejdet på sagerne tidsmæssigt er foregået. Dvs. at de sager, du har arbejdet på først står øverst. Umiddelbart til venstre for selve kalenderfeltet vises summen af timer, du i den valgte periode har arbejdet på de enkelte aktiviteter. Desuden vises for hver dag den daglige normtid samt evt. optjent flex og overarbejde. Under kalendervisningen er indestående i ferie og fraværspuljerne vist. Puljenavnet ændres alt efter medarbejderens overtidsmodel. Den kan hedde Fravær, Akkumuleret overtid eller Puljetimer 2. Liste efter dato eller sagsnummer Hvis du ønsker at se dine timeregistreringer oplistet efter enten dato eller sagsnummer, skal du vælge [Liste efter dato] eller [Liste efter sagsnummer]. Til forskel fra kalenderen viser denne liste også de notater, du skrev ind sammen med timeregistreringerne. Copyright Korsgaard EDB ApS 19 af 22

20 6.5 Rapporter for udlæg, herunder kørsel Rapporter for udlæg Liste efter dato eller sagsnummer Hvis du ønsker en oversigt over alle dine udlæg inklusiv evt. kørsel, har du mulighed for at få dem listet op på samme måde som dine timeregistreringer - sorteret efter enten dato eller sagsnummer. Begge rapporter viser de notater og formål, du skrev ind da du registrerede udlæggene. Rapporter for kørsel Liste efter dato eller sagsnummer Kørselsudlæg har deres egne rapporter hvor du kun får listet de udlæg op der har med kørsel at gøre. Listen er sorteret efter enten dato eller sagsnummer. Begge rapporter vil vise de notater og erhvervsmæssige formål, du skrev ind, da du registrerede kørselsudlæggene. Kørselsrapporterne er ikke beregnet til brug for udbetaling af kørsel. Til dette formål anvender administrationen en særlig rapport (udlægsopgørelse) som viser samtlige medarbejderes kørselstilgodehavende. 6.6 Efteruddannelsesregnskab elsesregnskab Her kan du se dit aktuelle tilgodehavende hvad angår efteruddannelse. Se evt. efteruddannelsesmanualen for en vejledning. Rapporten kan kun vises hvis I har licens til modulet. 6.7 Eksport af data fra rapporterne Du kan eksportere data fra alle AutoPilots rapporter til gængse filformater. Vælg eksportfunktionen i timesedlens udskriftsvindue ved at klikke på knappen med konvolut-ikonet der findes til højre for printerknappen. Derefter skal du tage stilling til hvilket filformat, du vil eksportere til, og hvor filen skal placeres. Copyright Korsgaard EDB ApS 20 af 22

21 Appendiks A: AutoPilot sagsstruktur I timesedlen registrerer du alle dine timer på de konkrete aktiviteter, du er bemandet på. I AutoPilot er disse aktiviteter knyttet til delsager som igen er knyttet til sager, se herunder Sagsnr Sagsnavn Delsag Aktivitetsplan Boliger Bygning 1 Bygning 2 Ekstra Forprojekt Hovedprojekt Tilsyn Forprojekt Hovedprojekt Tilsyn Ekstra arbejde Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Autopilot sagsstruktur Sag I AutoPilot er en sag et overordnet begreb der samler en række aktiviteter som man skal udføre for en kunde under ét navn og ét nummer. En sag består af en eller flere delsager, og disse består igen af en eller flere aktiviteter. Delsag En delsag udgør en økonomisk enhed med hensyn til fakturering og kontrol med forbrug. Hver delsag har i AutoPilot sin egen: Aftale Aktivitetsplan Fakturering Statusopgørelse Opgørelse af igangværende arbejde Der er eksempelvis brug for mere end en delsag på en sag hvis: 1. En del af en sag skal faktureres efter fast pris, og en anden del af sagen skal faktureres efter medgået tid. 2. Der er brug for en separat aktivitetsplan for særskilte områder af sagen. Copyright Korsgaard EDB ApS 21 af 22

22 Aktivitetsplan For hver delsag oprettes en aktivitetsplan der består af et valgfrit antal aktiviteter. Dette giver mulighed for at registrere hvorledes omkostningerne fordeler sig på de aktiviteter der indgår i delsagen. Desuden er det muligt at knytte en særlig betaler til en aktivitet som dermed får sin egen fakturering. På din timeseddel optræder KUN aktiviteter, du er bemandet på. Delsager som ikke ønskes inddelt med en aktivitetsplan, tildeles en enkelt aktivitet hvor aktivitetsnavnet er blankt. En sag består således af mindst én delsag og mindst én aktivitet. Appendiks B: Overtidsregler AutoPilot indeholder en række overtidsmodeller der kan håndtere forskellige typer af overtidsregler. Administrationen i jeres virksomhed har tildelt dig en af disse modeller. Overtidsmodellerne er udførligt beskrevet i Ferie- og afspadseringsmanualen der kan downloades som pdf-fil på under Support > Manual. Appendiks C: Tastaturgenveje Ctrl - højre-pil Ctrl - venstre-pil Ctrl - punktum F6 F4 (el. Alt + ned-pil) Alt - F Alt - U Alt - V Alt - P Alt - S Alt - A Alt - R Alt - H Alt - O Ctrl op-pil / Ctrl ned-pil Insert Ctrl - Delete Ctrl - + Alt - U, piletaster, enter F5 Esc Gå til næste uge Gå til forrige uge Gå til denne uge Gå til udlægsregistrering Vis notatfelt/udlægsliste Menu: Filer Menu: Uge Menu: Vis Menu: Print Menu: Sager Menu: Aflever Menu: Registrer ferieplaner Menu: Hjælp Menu: Om Bladre igennem aktiviteterne i vis status Tilvalg af sager Flytter markeret aktivitet til parkeringspladsen Åbn senest afleverede dag for yderligere registreringer Spring direkte til en bestemt dato med menupunktet Uge > Dato Opdaterer timesedlen Lukker dialogbokse Copyright Korsgaard EDB ApS 22 af 22

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 ADMINISTRATION Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Administrationsopgaver...5 1. Sagslukning...7 1.1 Lukke delsager...7

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Energirådgivning. 1 Indtastning af besparelser. 2 Energistatus. 3 Administrativ afrapportering. 4 Opsætning i Basis. 1.1 Oprette en anvisning

Energirådgivning. 1 Indtastning af besparelser. 2 Energistatus. 3 Administrativ afrapportering. 4 Opsætning i Basis. 1.1 Oprette en anvisning AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Energirådgivning Indhold Energirådgivning 1 Indtastning af besparelser 1.1 Oprette en anvisning 1.2 Realisere en anvisning 2 Energistatus 2.1 Kolonner 2.1.1

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere