2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar lørdag den 25. april 2015 kl Valg af dirigent og herefter valg af referent og stemmetællere Dirigent: Erik Steen Boe Referent: Christian Andersen Stemmetællere: Arne Broberg Alan Thomsen 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Formand Claus Hansen (CH) berørte følgende: Der er sket rigtig meget i området. Viceværten Peter Jørgensen sammen med de frivillige hjælpere Hans Erik og Egon har gjort et kæmpe arbejde med at få området til at se rigtig godt ud. Andre medarbejdere er hjælpere som af kriminalforsorgen er blevet godkendt til diverse arbejde i feriecenteret. De er herude i form af samfundtjeneste. De har bl. a. hjulpet med træfældning, malet og vedligeholdelse af baderum, kontor mm. Der er fældet rigtig mange træer i området Mellem hus 1-11 er fældet bøgetræer, så der er kommet lys på terrassen hos de berørte husejere. Omme bag ved rækkehusene er træer og buske savet ned, mens større træer er blevet stående. Ved 200 huse er blyanterne blevet savet ned. Mellem campingpladsen og mosen er der tyndet ud. Der er plantet træer ved indkørsel til 300 området. Ved hus 211 er plantet nyt træ til erstatning for et som væltede under sidste storm. Der er fyldt skærver i vejene. Selv om der stadig opstår huller, er skærverne med til at stabilisere. Der har været oversvømmelser ved enkelte huse. Der er blevet gravet ud, lavet dræn og fyldt sten i de berørte områder bl. a. omkring hus 222 og 318. Med hensyn til maling så startes en ny runde med maling af huse i 300 området. Det viser sig, at malingen kun holder i 6-7 år. Enkelte huse eftermales på sydsiden. Stakitter kan ejeren selv male i år mod en reduktion i vedligeholdelsesbeløbet på 1000 kr. Dette har været annonceret. Tilmelding til ordningen slutter pr. 30. april. Svømmebassinet menes nu at være tæt. Baderum er blevet malet og der er lavet udluftning. I spillehallen er kun få funktionsdygtige maskiner tilbage, eftersom flere blev ødelagt i forbindelse med indbruddet i De resterende maskiner er gamle og udslidte; der 1

2 diskuteres, hvad der skal ske fremadrettet. Vaskeriet holdes vedlige idet det stadigvæk benyttes af en del ejere/lejere. Restaurant føres videre i år af Conny; vicevært Peter Jørgensens kone. Spørgsmål / kommentarer til årsberetningen Hus 114 Roser den indsats som er gjort i området. Dog er de træer som er blevet fældet på skrænten så store at det ikke er fornuftigt, at man bare lader dem ligge. De vil til næste år hindre for, at man kan komme til at tynde ud. Spørger om mulighed for at ejerforeningen stiller en flisemaskine om til skrænten så ejerne selv kunne flise det træ som er efterladt på skrænten. CH genovervejer skrænten. Hus 114 Spørger om der må stilles forslag til hvad spillehallen alternativt kunne bruges til. CH man er velkommen med sådanne forslag. Hus 302 der står store træer og skygger som står på nabo grund. Skal han selv kontakte nabo eller er det bestyrelsens opgave CH bestyrelsen ser på sagen Hus 338 ingen ting på træer er stynet eller gjort omkring mit hus. CH der bliver set på dette igen Hus 221 Den sidste parkeringsplads mod Frederikshøj bliver nu benyttet som depot af affald, fliser mm. På denne p plads er der fuld indkig fra vejen, idet alle træer ud mod vejen er fældet. Kunne bestyrelsen overveje at flytte depotet til en anden p plads hvor der ikke er indkig. CH det er noteret og bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde Herefter blev årsberetningen taget til efterretning. 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet og status med påtegning af revisor. Leif fra bestyrelsen gennemgår og fremlægger årsregnskabet og forestår gennemgang af udsendte regnskaber for Løjt Feriecenter I/S og Ejerforeningen løjt Feriecenter. Herefter er årsregnskaber taget til efterretning. 4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget der viser foreningens forventede indtægter og udgifter for det løbende regnskabsår. Leif fra bestyrelsen gennemgår og fremlægger forventede driftsbudget både for Løjt Feriecenter I/S samt Ejerforeningen Løjt Feriecenter. Driftsbudgetter tages til efterretning. 5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at der etableres fibernet med TV signal og internet. 2

3 Claus motiverer forslaget. SE tilbyder at føre fibernettet fra Løjt til Løjt Feriecenter og ind til alle huse U/B. Etableringen vil koste omkring 2 mil.kr for SE/Stofa. Kravet er så, at alle huse er med på en internet- og TV løsning. Dette er kollektivt og opkræves via ejerforeningen. Det man får er den lille TV pakke samt trådløs internet opkobling (20/20 Mbit bredbånd). Udgiften pr. hus er kr. 299 pr. måned Udgiften til TV alene er i dag ca kr. pr. år pr. hus. Vores antenneanlæg er ved at være udslidt med stigende omkostninger til vedligeholdelse. Med fiberbredbånd får vi et super moderne system, hvor SE/Stofa har hele omkostningen til vedligeholdelse af anlægget. Spørgsmål vedr. SE / Stofa TV / internetløsning Hus 304 Har et gammelt analog TV Bjarne SE/Stofa dette TV kan ikke umiddelbart bruges. Det skal skiftes til et nyt MPEG 4 TV eller der skal kobles en boks imellem som koster ca kr. Dette er for ejerens regning. Hus 225 kommentar, godt forslag, da de eksisterende TV kanaler bliver dårligere. Hus 114 spørger om mulighed for xtra TV tilkoblinger samt mulighed for tilkøb af flere TV kanaler Bjarne SE/Stofa fortæller ja, det er muligt at tilkoble xtra TV og det er muligt at tilkøbe flere TV kanaler (i alt ca. 80) prisen er ca kr. pr. måned. Man bestiller pr. telefon x kanal (er),og de er oprettet senest dagen efter. Kan opsiges med måneds varsel. Hus 328 oplyser at han har TDC bredbånd via trådnet, og det kan ikke bruges til TV i feriecenteret. Hus 315 mener, at det er en dyr løsning idet man kun bor i huset i 4 måneder om året, hvilket bliver kr. 916 pr. måned. Hus 114 anbefaler et ja til forslaget Hus 225 ligeså og fortæller, at det vil være et stort plus for de ejere som udlejer deres feriehuse Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning. En næsten enstemmig ejerkreds sagde ja til forslaget. 6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: på valg er Bent Julius og Leif Lauridsen. Leif Lauridsen er villig til genvalg 3

4 Idet Bent Julius ikke ønskede at genopstille, foreslog bestyrelsen 1. suppleant Ulla Lyskjær som nyt bestyrelsesmedlem. Ulla præsenterer sig selv og pointerer, at det vigtigt at der er en repræsentant fra rækkehusene i bestyrelsen. Hus 140 foreslår Vagn Petersen Hus 139 som nyt medlem i bestyrelsen. Vagn Petersen er ikke selv tilstede men har givet tilsagn om bestyrelsesposten. Hus 140 præsenterer Vagn Petersen for de tilstedeværende. Efter valget var stemmefordelingen: Leif Lauridsen 63 stemmer Ulla Lyskjær 64 stemmer Vagn Petersen 4 stemmer 7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 1. suppleant: Vagn Petersen hus suppleant: Henrik Magnussen hus 24 8 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Revisor: Arne Broberg, hus 314 Susanne Thorsen hus 108 Revisor suppleant Helle Hansen hus Eventuelt Hus 341 har den opfattelse, at styningen af træerne er gået i stå. CH Styningen af træerne er færdig for denne gang. Selv om alle ejere ikke er enige med det som er sket, så er beplantningsplanen samt beskæring/træfældning som hovedlinie gennemført som anbefalet af vores tilkoblede landskabsarkitekt. Hus 341 spørger om muligheden for at søge om byggetilladelse kollektivt i forbindelse med uvidelse med redskabsrum i de fritliggende huse. CH Byggeansøgningerne for 100 fritliggende huse vil ca. koste , så det må være den enkelte husejer som søger hvis man ønsker at udvide med redskabsrum. NB! Det er efterfølgende blevet oplyst, at det ikke teknisk er muligt da hver enkelt husejer skal søge med egen NEM-id. Hus 341 har meldt sig til selv at ville behandle og male sine stakitter. Eftersom de blev malet sidste år spørges der om det så nødvendigt at male dem igen i år. CH De stakitter som ejeren har malet bliver checket før kompensationen for udført arbejde godkendes. 4

5 Hus 210 Bøgehækken ved nedkørslen til 200 området er savet ned. Hvornår plantes der en ny hæk? CH der regnes med, at en ny hæk vil spryde fra bunden, ellers må der plantes en ny. Hus 7 Har sprøjtet sit tag for alger. Har været oppe på taget og konstateret at nogle tagsten er ved at gå i stykker og der mangler fuge ved skorstenen CH der må ikke sprøjtes for alger på taget da dette kan have ødelæggende virkning. Man må endvidere ikke gå på taget. Mht skorsten mangler fuger; dette arbejde er igangsat her i foråret. Hus 336 Vindueslister ved stuevinduer er ved at rådne og trænger til udskiftning. CH mail en beskrivelse af problemet til bestyrelsen og der bliver så set på sagen. Hus 9 Roser bestyrelsen for den store udtynding som er sket ved hans hus. Men hvad sker der med de efterladte træstubbene? CH Umiddelbart er der ikke påtænkt at gøre noget ved stubbene. Herefter afsluttede Claus Hansen generalforsamlingen med tak til de fremmødte. 5

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere