Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020"

Transkript

1 Status 9. juli Undervisningsfag: a Dansk kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2. Lederudvikling - Elevcentreret ledelse 3. Læringskonsulenter Pædagogsisk læringscenter 4. ipad grundkurser for alle modul Inklusion: a Rådgivning Heldagsskolen b Lokale initiativer c Fælles børn fælles ansvar 6. A. P. Møller fond Teamudvikling på mellemtrinnet Side 1 af 5

2 Indledning. Regeringen og KL har i forbindelse med folkeskolereformen indgået aftale om fuld kompetencedækning i Der er derfor i årene afsat 1 mia. kr. til styrkelse af kompetenceudviklingsindsatsen på folkeskoleområdet. Indsatsen retter sig primært mod at opnå fuld kompetencedækning blandt lærerne. Det betyder, at undervisningen skal varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere liniefag) eller kompetencer svarende hertil. For at nå målet om fuld kompetencedækning skal kommunerne sikre, at 95 % af undervisningen i 2020 i alle fag på alle klassetrin varetages af lærere med undervisningskompetence. Udover fokus på lærernes undervisningskompetence i de fag, de underviser i, prioriteres også indsatsområder som: Klasseledelse Løbende faglig opdatering Specialistkompetencer indenfor bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog Understøttelse af inklusionsindsatsen Øvrige særlige indsatsområder som fx anvendelse af it i undervisningen I Bornholms Regionskommune vil der i årene blive fokuseret på en række temaer, der tager afsæt i aftalen mellem regeringen og KL. Temaerne fremgår af tidsplanen ovenstående og herunder er de enkelte temaer beskrevet i forhold til indhold, indsats, proces og omfang. Tema 1: Undervisningsfag. Kompetenceudvikling i undervisningsfag er en løbende proces, hvor der iværksættes en række initiativer med henblik på opfyldelse af 2020-målene (95 % af undervisningen i fagene gennemføres af lærere med undervisningsfagkompetence). Der startes i efteråret 2015 et komprimeret forløb i dansk kl., der afsluttes sommer I efteråret 2015 afdækkes de aktuelle behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag med henblik på udarbejdelse af en konkret uddannelsesplan i perioden Tema 2: Lederudvikling. Under overskriften Elevcentreret ledelse gennemføres i skoleåret et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere i det bornholmske skolevæsen. Side 2 af 5

3 Skoleledelserne står i dag med en oversættelsesopgave i forhold til at omsætte og udfolde et øget fokus på elevernes læringsudbytte i ledelse, skoleudvikling og professionelle samarbejdsformer. Modellen for elevcentreret ledelse er et bud på en parlør, som introducerer centrale begreber og ideer til, hvad læringscentreret skoleledelse kan være, og hvordan det kan gøres. Men som parlør er der samtidig risiko for, at det kan gå rivende galt, hvis man ikke udviser forståelse for den givne kontekst. Elevcentreret ledelse erstatter derfor ikke ledelsens opgave med at oversætte ledelsesdimensioner og ledelseskompetencer i skolens lokale kontekst, men kan anvendes som støtte i arbejdet med at omsætte nedenstående spørgsmål i egen ledelsespraksis: Kilder: Hvordan sikres organisatoriske rammer og kulturelle forudsætninger for velfungerende kollegiale fællesskaber, der kan understøtte elevernes læringsudbytte? Hvordan skabes en stærk fornemmelse af fælles ansvar og hvordan fremmes evnen til at analysere, forstå og forklare elevers resultater og trivsel? Hvordan indgår ledelsen aktivt i fælles læreprocesser og i konstruktive problemsamtaler, fokuseret på at udfolde et problem og finde løsninger i fællesskab? Hvordan skaber ledelsen klare mål og forventninger, herunder hvordan skabes relationer og kommunikation med henblik på konsensus, dedikation og anerkendelse af faglige mål og resultater? Hvordan understøtter ledelsen lærernes og pædagogernes faglige kollegiale kultur, og hvordan involverer ledelsen sig i et fælles arbejde med at planlægge, koordinere og evaluere undervisningens form, mål og indhold? Viviane Robinson: Student-centered Leadership, Jossey Bass 2011 Viviane Robinson, Marge Hoepa, Claire LLoyd (2009), School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Best Evidence Synthesis Iteration. Helle Bjerg, UCC og Dorthe Staunæs, IUP/Aarhus Universitet en dansk introduktion til Viviane Robinsons model for elevcentreret ledelse på Dafolo. Tema 3: Læringskonsulenter. Med opstart i juni 2015 er der igangsat et udviklingsforløb med støtte fra Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at udvikle de pædagogiske læringscentre (PLC) til vejledningscentre og styrke samarbejdet mellem folkebiblioteker og PLC. På baggrund af de formulerede kommunale mål og delmål iværksættes i august 2015 et vejledningsforløb med anvendelse af bl.a.forandringsmodel og gennemførelse af en række fokusgruppeinterview (egenanalyse) med deltagelse af medarbejdere, vejledere og skoleledere. Side 3 af 5

4 Tema 4: Digitale læringsmidler og devices (ipads). Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kommunalbestyrelsen har med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsår afsat 2,4 mio. kr. årligt til implementering af en 1:1-løsning, hvor alle elever i klasse samt undervisere, ledere og konsulenter udstyres med en tablet. Der er endvidere afsat midler til indkøb af digitale læringsmidler, apps m.m. Projektet er igangsat ultimo 2014 med kortlægning af behov, priser på devices, tilbehør, forsikringer, kompetenceudvikling MDM-værktøjer m.v. Der er medio 2015 truffet beslutning om indkøb af ipads til alle elever og undervisere. 30. juni 2015 udleveres ipads med forudinstallerede programmer, apps m.v. til alle undervisere, ledere og konsulenter. Umiddelbart efter skolernes sommerferie igangsættes kompetenceudviklingsforløb, der afvikles i 3 moduler i uge 32, uge 36 og uge 40. Alle undervisere deltager i de 3 moduler, der omhandler grundlæggende funktioner og arbejdsgange, visuelle og auditive produktioner, eleven som producent, Flipped Classroom, Blended Learning, samarbejde og videndeling i klasserummet. I oktober 2015 udleveres ligeledes ipads til alle elever i klasse. I efteråret 2015 foråret 2016 planlægges uddannelse af en række mentorer blandt underviserne og et særligt program for lederne (Educational Strategic Planning). Tema 5: Inklusion. Temaet omhandler 3 elementer, der alle indgår i den samlede kompetenceudvikling på inklusionsområdet. Rådgivning Heldagsskolen. Beskrivelse er under udarbejdelse. Lokale initiativer. Der er i 2015 af kommunens egne midler afsat kr. til udviklingsprojekter, der styrker arbejdet med inklusion i folkeskolen. Her har skolerne mulighed for at søge midler til gennemførelse af egne projekter, herunder kompetenceudvikling med fokus på inklusionsprocessen. I skoleåret gennemføres således en række projekter med fokus på kompetenceudvikling indenfor området. Projekterne omhandler: Side 4 af 5

5 inddragelse af fysioterapeut til vejledning og udvikling af fagpersonalets kompetencer vedr. elever med fysiske og motoriske vanskeligheder udvikling af trygge miljøer og redskaber til at reducere eksplosiv adfærd hos elever udvikle lærernes kompetencer til at understøtte inklusion af børn med særlige behov på baggrund af basal neuropsykologisk forståelse Fælles børn fælles ansvar. Beskrivelse er under udarbejdelse. Tema 6: A. P. Møllers folkeskolefond. Bornholms Regionskommune har i samarbejde med UCC og ESSENS udarbejdet og fremsendt ansøgning til A. P. Møller fonden. Ansøgningen omhandler et 2-årigt projektforløb med inddragelse af alle undervisere og ledere på mellemtrinnet. Ansøgningen fokuserer på et kompetenceudviklingsspor og et kulturspor. Ansøgningen forventes behandlet i A. P. Møller fonden i august Side 5 af 5

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere