10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office."

Transkript

1 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth Støttrup Jensen: PRINCE2 bag megaprojekt i Københavns Energi John A. Hunderup: Uden lederskab ingen projektledelse Preben Westergaard: Danmarks første PRINCE2-projekt

2 PRINCE2 10 år i Danmark Partnere i EPM Group bragte PRINCE2 projektstyring til Danmark, og på tiårsdagen er over danskere uddannet og ca uddannes årligt i metoden. PRINCE2 har gennem 10 år betydet et kvantespring for projektstyring i Danmark. Alligevel er der grund til at dryppe malurt i bægeret ved jubilæet. Erhvervsliv og den offentlige sektor hungrer stadig efter erfarne, kvalificerede projektledere. Men selv om behovet for flere garvede og metodebevidste projektledere blev opfyldt, skal der mere til. Utilstrækkelig ledelse medfører stadig, at projekter går galt trods fremragende metode og uddannelse. Vellykkede projekter kræver også en ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed. EPM Group har gennem årene også oplevet skrækeksempler på virksomheder, der blot oprettede skabeloner til PRINCE2 og satte strøm til. EPM Groups kurser er derfor praksisorienteret, ligesom vi hjælper virksomheder med at komme rigtigt i gang med at bruge PRINCE2 før og efter uddannelsen. Det er dog for nyligt dokumenteret, at PRINCE2 under alle omstændigheder skaber større succes i projekter end andre standardmetoder til projektstyring. Det konkluderer en undersøgelse af succes med projektstyring med PRINCE2 i forhold til andre projektstyringsmetoder i Europa, USA og Australien fra Queensland University of Technology. 2

3 Talen til Jubilaren Har de første 10 år så været en succes? Ja, hvis man betragter den forgangne periode som starten på Danmarks rejse til at komme i Superligaen i projektstyring. Det vil nemlig kræve et langt og sejt træk. Og sikkert 10 år mere Kære Jubilar! Der er sket meget, siden du (Red.: PRINCE2 ) kom til Danmark for 10 år siden. Anvendelsen af begrebet business case er blevet helt almindeligt, også steder hvor man ikke bruger PRINCE2. Men, som Lars Frelle- Petersen siger (Side 6): Det sker også, at business cases ikke svarer til virkeligheden. Det viser sig at være tilfældet i både store og små organisationer procent af de offentlige projekter går efter tid og plan, og det er stadig for lidt. Så der er stadig plads til forbedringer! Har de første 10 år så været en succes? Ja, hvis man betragter den forgangne periode som starten på Danmarks rejse til at komme i Superligaen i projektstyring. Det vil nemlig kræve et langt og sejt træk. Og sikkert 10 år mere Der findes eksempler på virksomheder, som har taget dette med det lange, seje træk alvorligt, f.eks. ATP. Se side 10. Sidste år relancerede ATP sammen med EPM Group virksomhedens PRINCE2-baserede projektstyringsmetode og præciserede formål, beslutningsprocesser, og hvilken information der skal gå til ledelsen, som godkender projekterne. Det handler om professionalisering og projektmodning i organisationen, siger Carsten Bugge, sektionschef for project management i ATP. Der findes også andre gode eksempler. De fleste af disse er kendetegnet ved, at ledelsen har involveret sig, stukket retningslinjer ud og fulgt op på fremdriften. Det kræver en stærk ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed, understreger partner i EPM Group John A. Hunderup. Se side 4. Hvad med de næste 10 år? Der ligger et kæmpe potentiale i at blive bedre til projektstyring. Lars Frelle-Petersen siger: Staten har fejlskønnet over en milliard kr. på de store projekter, vi har gennemført mellem Dette er altså alene på store projekter inden for it-området. Hvis man inden for statens it-område kunne blive bare 10 % bedre til at styre de store projekter (for tiden godt 70 projekter), er der tale om en besparelse på 100 millioner kroner. Hvis vi dertil lægger potentielle besparelser inden for andre områder i staten, inden for kommuner, regioner og det private erhvervsliv, så kan vi nemt komme til at tale om besparelser i milliardklassen. Der skal også fokuseres mere på den praktiske anvendelse af PRINCE2. Som du kan læse på side 12, så er vejen til at komme i superligaen i projektstyring lang og krævende. Det er derfor en stor beslutning at starte på den rejse, og den øverste ledelse bør involvere sig i begge dele. Men der er også meget store fordele ved at tage på denne rejse. Det kan du også læse mere om på side 12. Samme sted beskrives også, hvorfor det ikke er nok bare at sende sine projektledere på kursus. Der skal arbejdes mere med den praktiske anvendelse et emne som vicedirektør Lars Frelle-Petersen kommer ind på på side

4 Uden lederskab ingen projektledelse Pioneren inden for PRINCE2, John A. Hunderup, EPM Group giver 10 års erfaringer videre. Det kræver en stærk ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed, understreger partner i EPM Group John A. Hunderup. Han bragte for præcis ti år siden verdens mest udbredte projektstyringsmetode, PRINCE2 til Danmark. John A. Hunderup sammenligner indførelse af en metode til projektsyring med en erkendelsesmæssig rejse med oplevelser, ledelsen skal tage stilling til: Rejsen starter som en kø i Kastrup lufthavn og bliver mere og mere spændende, desto længere man kommer væk. Og det er stensikkert, at man må ændre rejseplanen under vejs. Det betyder, at processer og strukturer skal afprøves under vejs. Spørgsmålet er, om metoden virker i virkeligheden, og om gevinsterne kan dokumenteres trin for trin og ikke kun øjnes langt ude i horisonten. Det handler om forandringsledelse, og skal metoden give effekt, så skal den ind under huden på de involverede i projektstyring og til slut sidde på rygmarven af organisationen. Det kræver, at ledelsen er i stand til at vinde medarbejdernes hjerte og sjæl for at få dem med på rejsen, pointerer John A. Hunderup. Han påpeger også, at der ikke er nogen vej uden om fastlæggelse af mål og hårdt arbejde. Uddannelse gør det ikke alene. Der kan være mange forskellige prioriteter, når en virksomhed ønsker at forbedre sine kompetencer i projektstyring. Det kan være forbedret kvalitet, time to market, styring af ændringer osv. Det vigtige er, at målene er erkendt og prioriteret, før indsatserne med forbedring af metoderne sættes i værk. Forskning og erfaring viser således, at omkring 40 procent af udbyttet ved udvikling af projektlederne ligger i forberedelsen, 20 procent i selve uddannelsen og 40 procent efter endt uddannelse. Tidligere sluttede en metodeimplementering ofte med aflevering af en projekthåndbog. Nu følger konsulenten med på rejsen som rejseleder og rådgiver under implementering, fremhæver John A. Hunderup. Fordobling af PRINCE2 uddannede Han hilser med tilfredshed, der i 2011 blev uddannet i PRINCE2 Foundation, dobbelt så mange som i Det er glædeligt, at så mange uddannes i metoden, men det kræver også mod, evner og erfaring og ikke mindst lederskab at drive et stort projekt til succes, siger John A. Hunderup. Markedet skriger efter kompetence i projektstyring uden at gøre sig det helt klart. Det er ikke nok at sende medarbejdere på PRINCE2-kursus. Vi ved, at når projektlederen får opbakning af ledelsen, har den rette personlighed med et godt lederskab, og han/hun kan kommunikere klart til sin styregruppe og kan tilpasse og anvende PRINCE2 struktureret og pragmatisk, så kan vi se, at det virker og skaber målelige resultater, siger John A. Hunderup. Han fremhæver, at det er helt afgørende, hvordan projektlederen bruger metoden. Vi har alt for ofte oplevet, at kursister tror, at det er muligt at komme projektdata ind i PRINCE2, så der kommer en fuldt færdig projektplan med tidsplan og handlinger ud i den anden ende. Det er desværre ikke muligt. Der er ingen erstatning for, at projektlederen tænker sig om. 4

5 John Hunderup understreger, at modeller og viden om modeller i sig selv ikke driver projektet - der er for mange, der ikke kan føre projektmetoden ud i praksis. Det er hans erfaring, at mange virksomheder og organisationer arbejder for længe med for uerfarne projektledere og venter for længe med at vende tilbage for at få hjælp. Projektlederne burde kræve af deres ledelser, at de i forbindelse med deres uddannelse får støtte til den praktiske anvendelse af metoden. Det kunne være fra seniorprojektledere, et projektkontor eller konsulenttimer fra en trænet PRINCE2 projektleder til at komme i gang samt review og sparring under projektet, pointerer John A. Hunderup. Krav til styregruppen Han påpeger, at projektstyring kræver, at virksomheden stiller krav til styregrupperne. Uden en engageret ledelse går det ikke, for forbedringerne skal typisk ikke komme fra projektlederne: Mange tør f.eks. ikke gå til deres styregruppe og kræve en klar rolle- og ansvarsfordeling. Styregrupper har hyppigt heller ikke tilstrækkelig respekt for projektlederes faglighed. Vi ser alt for mange projekter med 100 procents overskridelse. Det er helt unødvendigt og uacceptabelt. Tænk på, hvis bunken af kasserede produkter i en produktionsvirksomhed var større end de salgbare. John A. Hunderup lægger vægt på, at man i et PRINCE2 styret projekt tager præcis det fra metoden, der er behov for. Hverken mere eller mindre. PRINCE2 indebærer nemlig en høj grad af mulighed for tilpasning og fleksibilitet. Det er et godt råd at starte med et hvidt stykke papir og overveje, hvilke elementer fra modellen der skal ind og hvorfor. Det er bedre end at starte med det hele og lede efter, hvad der kan undværes. En kursist sagde engang: Jeg kan ikke forestille mig en ren PRINCE2 indføring. Det kan jeg heller ikke, svarede jeg. Man skal indføre et standardnormsæt, og så tager man projekterne ét for ét og supplerer med det nødvendige fra PRINCE2. Alle er ikke lige gode til at udnytte ny viden Nogle virksomheder sender folk på kursus for at omsætte viden til kompetencer, mens andre blot tæller, hvor mange de har haft på kursus. John A. Hunderup tænker tilbage på et af sine første kurser. Her var holdningen, at sådan noget som businesscases kunne man da ikke bruge i den offentlige sektor. Men de lod sig overbevise med enkle argumenter. Vi tager omkostninger, risiko og hovedtidsplan og ser, om det står i forhold til udbyttet, og det pakker vi ind i det, vi kalder business casen, siger John A. Hunderup. Partner i EPM Group John A. Hunderup: Det kræver en stærk ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed. En anden udbredt misforståelse er, at man skal bruge hele pakken. 5 5

6 PRINCE2 ER BLEVET STANDARD I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Til projektstyring er PRINCE2 blevet meget udbredt i den offentlige sektor, konstaterer Finansministeriets digitaliseringschef, vicedirektør Lars Frelle-Petersen. Den nyudnævnte vinder af den præstigefyldte IT-prisen 2012 var selv på pionerholdet og fik eksamen som PRINCE2 projektleder i 2002, da John A. Hunderup bragte metoden til Danmark. Lars Frelle-Petersen: Metode og uddannelse er en vigtig, men omsætningen fra teori til praksis gennem dygtige og erfarne projektledere er afgørende for et succesfuldt projekt. Her skal vi stadig gøre en indsats. Lars Frelle-Petersen var allerede en af drivkræfterne i 2001, da den første dybtgående analyse af problemerne med styringen af store offentlige IT-projekter blev analyseret i den såkaldte Bonnerup rapport. Godt 10 år efter stod han selv i spidsen for en rapport, der fulgte op på problemerne med store offentlige itprojekter fra Den konkluderede bl.a., at det ikke er småpenge, der er skudt forbi i omkostningerne til projekterne: Staten har fejlskønnet over en milliard kr. på de store projekter, vi har gennemført mellem , vurderer Lars Frelle-Petersen. Hans konklusion er at styrke den statslige projektstyring og kompetenceudvikling i projektstyring. PRINCE2 er en del af udgangspunktet for den kompetenceudvikling. Fokus på topledelse Hvis der er noget, der markerer udviklingen fra 2001, så er det fokus på større involvering af ledelsen og erkendelse af, at projektledelse er en særlig opgave, der kræver forudsætninger og erfaringer, siger Lars Frelle- Petersen. Han ærgrer sig over, at mange ledelser ikke har taget de nødvendige skridt fuldt ud: Desværre har mange ledelser truffet det lette valg og troet, at de kunne købe sig til kvalifikationerne ved kun at sende medarbejderne på kursus. Det er ikke tilstrækkeligt. Et metodekursus kan ikke stå alene. Man må også teste på erfaring i projektstyring i virkeligheden. Men det er vigtigt, at området er blevet sprogliggjort, og der er skabt en viden om mekanismerne i projektstyring. Derfor er der oprettet Statens Projektråd og skabt projektudvikling mange steder i staten. Lars Frelle-Petersen påpeger, at der stadig er store udfordringer i det offentlige med at omsætte metoder til praksis: Selv om professor Bent Flyvbjergs studier viser, at niveauet i det offentlige generelt ligger på linje med den private sektor, så har den offentlige sektor et større problem med det, som kaldes sorte svaner. Alt går galt i Sorte Svaner Det vil sige meget store IT-projekter, der går helt galt på alle niveauer, og som ikke bliver standset i tide. Sorte Svaner fødes blandt andet, når ledelsen ikke er involveret tilstrækkeligt og derfor ikke griber ind tids nok. Det går også galt, når en organisation undervurderer det basale, overvurderer egne forudsætninger og arbejder med uklare metoder. Det sker også, at business cases ikke svarer til virkeligheden. Det viser sig at være tilfældet i både store og små organisationer procent af de offentlige projekter går efter tid og plan, og det er stadig for lidt, understreger Lars Frelle-Petersen. 6

7 Han påpeger dog, at der er en tydelig tendens til, at ledelsen er mere involveret i at styre projekterne, selv om det ikke har flyttet sig nok. Lars Frelle-Petersen: Nu har staten oprettet et projektkontor og Statens IT-projektråd med en slags gatekeeper rolle. Det gennemgår alle risici ved store IT-projekter. Vi offentliggør fremdriften for alle digitaliseringsprojekter med budget på over 10 millioner kr. Det er for tiden over 70 projekter, og det skaber mere gennemskuelighed, og projekterne vurderes efter en ensartet model. og dygtige projektledere og topchefer at skabe vellykkede projekter: Langt fra alle store komplekse projekter går galt. Der er mange eksempler på succeser, når man tænker på deres omfang, størrelse og kompleksitet. NemID og digital tinglysning, der selv om begge havde startvanskeligheder, er eksempler på det statslige område. Lars Frelle-Petersen påpeger, at antallet af digitale projekter forventes at stige i et mere digitaliseret samfund med organisatoriske forandringer. Det kræver erfarne Digitaliseringschef Lars Frelle-Petersen: Hvis der er noget, der markerer udviklingen fra 2001, så er det fokus på større involvering af ledelsen og erkendelse af, at projektledelse er en særlig opgave, der kræver forudsætninger og erfaringer. Foto: Lars Bertelsen 7 7

8 Danmarks første PRINCE2-projekt Partner Preben Westergaard, EPM Group, var den første administrerende direktør, der valgte at indføre en PRINCE2 strategi i en dansk virksomhed. Som direktør for en konsulentvirksomhed smagte han som topchef den medicin, der i de sidste år har styrket gode projekter og kureret syge. Projektet var at indføre PRINCE2 i Danmark! Partner Preben Westergaard, EPM Group, var den første administrerende direktør, der valgte at indføre en PRINCE2 strategi i en dansk virksomhed. Som direktør for en konsulentvirksomhed smagte han som topchef den medicin, der i de sidste år har styrket gode projekter og kureret syge. Projektet var at indføre PRINCE2 i Danmark! Preben Westergaard: Alle medarbejdere havde mange års erfaring som projektledere, men det stod klart, at projekter i stigende grad krævede mere systematik og metode. Efter modne overvejelser købte vi PRINCE2- manualerne og gik i gang. Det startede med, at nuværende partner i EPM Group, Ole Sten Christensen, var udsendt som konsulent til en engelsk telekommunikationsvirksomhed. Han rapporterede hjem, at alle offentlige og mange private kontrakter i England var afhængige af, at konsulenten var uddannet i PRINCE2. Også udenfor England var der en begyndende bevægelse hen imod PRINCE2. Nuværende partnere i EPM Group, John A. Hunderup, Ole Sten Christensen og Preben Westergaard vurderede sammen med Jørn Wigh, at den offentlige sektor i Danmark havde det største behov og lagde en slagplan. Vi grundlagde her den danske PRINCE2 undervisning og konsulentvirksomhed. PRINCE2 manualen var en bog fuld af sund fornuft. Den var struktureret godt og grundigt trin for trin. Vi tog derfor vores egen medicin og startede med os selv som PRINCE2 businesscase. Han påpeger, at det er afgørende, at virksomheder sender deres projektledere på et PRINCE2-kursus, men at det ikke er tilstrækkeligt. Indsatsen før og efter uddannelsen er afgørende for, at virksomhederne kan høste værdi af investeringen i uddannelse. Jeg sammenligner den teoretiske PRINCE2-uddannelse med en teoriprøve til kørekortet uden nogen køretimer bag rattet. Vi har set skrækeksempler på virksomheder der på stribe er begyndt at oprette skabeloner til PRINCE2 og sat strøm til. Men den går ikke, understreger Preben Westergaard og tilføjer: Derfor har vi gjort vore kurser praktikorienteret, ligesom vi hjælper virksomheder med at komme rigtigt i gang med brugen af PRINCE2 før og efter uddannelsen. Det er ikke nok at overlade det til specialisterne at implementere PRINCE2. Som direktør skal man blandt andet sikre sig, at styregruppernes roller og ansvar fungerer i forhold til driftsorganisationen, og at anvendelsen af PRINCE2 bliver en hjælp i hverdagen og ikke en administrativ byrde. Han påpeger, at der ikke er nogen vej udenom hårdt arbejde for at få succes, og det er f.eks. ATP, KMD og regionerne gode eksempler på. Men det er desværre kun få offentlige og private virksomheder, der har erkendt, at der er lang vej til at høste effekten. Men gør man det rigtigt, så kommer effekten også. 8

9 Partner i EPM Group Preben Westergaard: Vi har set skrækeksempler på virksomheder der på stribe er begyndt at oprette skabeloner til PRINCE2 og sat strøm til. Men den går ikke. 9 9

10 ATPs governance bygger på PRINCE2 600 millioner kr. er ATPs projektportefølje på i 2012, og det stiller ekstremt store krav til projektstyringen. ATP er en af de virksomheder, der mest konsekvent har anvendt PRINCE2 i processen og rodfæstet anvendelsen helt i koncern-ledelsen. Sidste år relancerede ATP sammen med EPM Group virksomhedens PRINCE2-baserede projektstyringsmetode og præciserede formål, beslutningsprocesser, og hvilken information der skal gå til ledelsen, som godkender projekterne. Det handler om professionalisering og projektmodning i organisationen, siger Carsten Bugge, sektionschef for project management i ATP. Organisationen er nu i gang med at skræddersy ATPmodellen ud fra PRINCE2 med samme ramme for projekter lige fra to millioner kr. til 200 millioner kr., men som selvfølgelig skal tilpasses det konkrete projekts størrelse og kompleksitet. Der er samtidig udviklet en ATP projekthåndbog, der er bygget op omkring PRINCE2. Vi har bl.a. udviklet uddannelsen af styregruppemedlemmer sammen med EPM Group, og den uddannelse er nu obligatorisk for alle medlemmer af ATPs styregrupper, siger Carsten Bugge. Allerede i 2004 besluttede ATPs koncernledelse at indføre PRINCE2 til projekt governance for at styrke det metodiske og governance af projekter sammen med partner John A. Hunderup fra EPM Group. Virksomheden valgte med et stærkt kommitment fra ledelsen PRINCE2 for at styrke fokus på samarbejdet mellem styregruppe og projektledelse, og fordi PRINCE2 er et stærkt udgangspunkt for at styre processerne i et projekt. Det førte til en vellykket indførelse af governance modellen, og siden har projektlederne arbejdet med PRINCE2. I årene gennemførte ATP et meget stort projekt om outsourcing af mainframe, og ATP business platform skabes ud fra migreringen. Alle projektledere på kursus i PRINCE2 I den periode sættes metodearbejder i bero, og alle projektledere er på PRINCE2 kurser. PRINCE2 bliver et af de bærende elementer i ATP. I 2010 tages endnu et vigtigt skridt, da koncernledelsen beslutter at gennemføre en formalisering af roller og en klar ansvarsfordeling i styregrupperne. I den sammenhæng kommer alle styregruppemedlemmer på kursus hos EPM Group. Herefter udpeges en ny ledelse for projekt- og porteføljestyring, og Carsten Bugge bliver udpeget som sektionschef for project management, hvortil alle projektchefer får reference. I slutningen af 2010 var udfordringen at styrke projektledernes evne til at levere til tiden indenfor de aftalte rammer, og koncernledelsen ønskede at professionalisere projektledelse og udvikle den fra kunstart til håndværk. Der var mange dygtige og erfarne projektchefer, men de havde hver deres måde at referere til styregruppen og lave opfølgning på. Vi indså, at der var behov for at standardisere. Derfor arbejdede ATP med rammerne og evnen til at være proaktive med aktiv risikostyring for at reducere sandsynligheden for, at problemer opstår og at kunne afværge dem gennem aktive handlinger, siger Carsten Bugge. 10

11 Han påpeger, at den største risiko i et projekt er, hvis styregruppen ikke tager ansvar for at støtte projektet med deres mandat og beslutningskompetencer. I januar 2011 søsætter ATP sit strategiprojekt med udgangspunkt i projekt- og porteføljestyring og involverede indenfor udvalgte områder, igen med assistance fra John A. Hunderup fra EPM Group. Businesscase på processen Carsten Bugge: Vi tog vores egen medicin og lavede organisationen som et projekt med styregruppe samt businesscase. Projektcheferne drev og udførte processen med klare mål, tog beslutninger, definerede klare leverancer og produkter. Vi lancerede produkter som processer, templates eller roller én gang i kvartalet og fejrede enhver afsluttet leverance, og det skabte utrolig motivation og engagement. Kombinationen af at tage egen medicin, fejre, skabe klar struktur samt i høj grad at involvere de faglige eksperter gav succes. Der blev udviklet fælles styregruppemateriale, forbedrede værktøjer og processer, risikostyring og metoder til måling af fremdrift. Det skabte udgangspunktet for ATPs projekthåndbog, der er bygget op omkring PRINCE2. Men ATP stoppede ikke her, men udviklede nyhedsbreve internt til projektgrupperne og udadtil til lederne og den øvrige organisation. Carsten Bugge: Vi fik opbakning til, at det ikke var gratis at opbygge. I 2012 har ATP startet et nyt projektforløb med samme koncept, men med et bredere formål og en bredere involvering. Det har særligt fokus på forandring og ændring af adfærd og opsamle erfaringer, der kan anvendes af alle projekter og skabe større ensartethed og hermed skabe større værdi. Sektionschef Carsten Bugge, ATP: Vi har bl.a. udviklet uddannelsen af styregruppemedlemmer sammen med EPM Group, og den uddannelse er nu obligatorisk for alle medlemmer af ATP s styregrupper

12 Vejen til superligaen i projektstyring Vejen til at komme i superligaen i projektstyring er lang og krævende. Det svarer til, at man skal ud på en lang rejse, hvor ikke alene projektlederne skal med, men hvor hele organisationen skal være med på nogle af stoppene under vejs. En så lang rejse kræver planlægning, og at der sættes tilstrækkeligt med ressourcer af, såvel personale som penge. Det er derfor en stor beslutning at starte på en sådan rejse. Derfor skal den øverste ledelse også involveres. Men ledelsen skal ikke alene tage beslutning om at starte på rejsen, ledelsen skal også selv deltage i en del af rejsen. I realiteten står ledelsen med ansvaret for, at rejsen gennemføres efter planen, og at de fast- lagte mål nås under vejs. Det vil helt sikkert også være nødvendigt at ændre rejseplanen under vejs, herunder indsætte nye mål og justere eller fjerne andre mål. Men der er også store fordele ved at stræbe efter at komme i superligaen i projektstyring. Der er først og fremmest tale om potentielle besparelser i milliardklassen. Hertil skal lægges værdien af, at projekternes mulighed for at blive færdige til aftalt tid bliver meget større, at kvaliteten af leverancerne fra projekter forbedres, at projekter, som ikke længere kan opfylde sine mål, standses tidligere, og ikke mindst at grundlaget for værdirealisering bliver bedre (kvalitet, tid, styring mv.). Det er selvfølgeligt vigtigt, at alle bliver uddannet på det relevante niveau. Det gælder projektledere, styregruppemedlemmer, ledelsen og projektdeltagere. Hos EPM Group kan I vælge mellem nøjagtigt de kurser, der opfylder jeres individuelle behov, og på den måde udnytter I ressourcerne bedst. Det kan være det akkrediterede PRINCE2 Foundation kursus, uddannelse af styregruppemedlemmer i en virksomhed, der anvender PRINCE2, eller en kort introduktion til projekt- 12

13 deltagere mv. Fra efteråret 2012 udbyder EPM Group endvidere kurser i Statens Projektmodel og i Statens Business Case model. Men at gå på kursus og eventuelt få en internationalt anerkendt eksamen er kun begyndelsen. Det svarer til, at man kunne få et kørekort alene ved at bestå teoriprøven uden timer i praksis på vejene med en kørelærer og uden beståelse af en praktisk prøve. Hos EPM Group har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder og enkeltpersoner på vejen hen mod at komme i superligaen i projektstyring. Med andre ord kan vi være kørelærere for projektledere, som skal øve sig på at få praktisk erfaring, ligesom vi kan være rejseledere på virksomhedernes rejse mod at komme i nævnte superliga. Afdelingsdirektør Beth Tranberg, KMD, certificeret i PRINCE2: EPM Groups kurser gav os overblik over kompleksiteten i projektstyringen. Vi har fået et entydigt fælles sprog, der sikrer klar kommunikation og afstemning af forventninger mellem ledelse, styregruppe, projektledere og specialister. Nu tager styregrupperne beslutninger i stedet for at sagsbehandle. Udbyttet har været uvurderligt - ikke mindst på grund af partner John A. Hunderups enestående evne til at lytte og forstå en kundes krav

14 PRINCE2 bag megaprojekt i Københavns Energi Over timer ligger der i KMD og Københavns Energis store IT-system til afregning af gas og varme, vand og afløb. Med en række nødvendige ændringer undervejs i megaprojektet viser PRINCE2 sin styrke og fleksibilitet for at opnå succes. KMD vandt projektet efter udbudsformen konkurrencepræget dialog. Det betød, at Københavns Energis og KMDs projektmodel skulle mappes op mod hinanden. Men den måde som PRINCE2 er indpasset i KMDs Kundeprojektmodel viste netop sin fleksibilitet og styrke her, understreger projektchef Lisbeth Støttrup Jensen, KMD. KMDs Kundeprojektmodel er udviklet med PRINCE2 som grundkerne, i samarbejde med John A. Hunderup, der i dag er medejer af EPM Group. Da vi vandt kontrakten, skulle vi definere projektstyringen, planlægge projektet, og hvordan styringen skulle udmønte sig i virkeligheden. Her havde vi stor glæde af PRINCE2s anbefalinger for styregrupper. En væsentlig forudsætning for projektets succes er også, at det er rodfæstet i topledelsen med Københavns Energis økonomidirektør, Jan Kaufmann og KMDs områdedirektør Henrik Rasmussen i styregruppen. Det sikrer tilstrækkelig power og beslutningskompetence til at afklare og skabe fremdrift. Der blev således ikke gået på kompromis med PRINCE2s principper for styregrupper og krav til nøje definerede roller eller kompetencer, og den måde som PRINCE2 indgår i KMDs Kundeprojektmodel. Hun fremhæver, at der blev defineret en klar plan at levere efter, så de kunne organisere projektet og opdele det i afgrænsede faser for afklaring, analyse, design, implementering og idriftsættelse efter en klassisk fasemodel med gates og milepæle ud fra PRINCE2s principper, selv om metoden ikke er nævnt med et ord. Lige så sikkert som der bliver behov for ændringer undervejs, lige så indlysende er det, at der opstår afvigende opfattelser mellem kunde og leverandør i et projekt af den størrelse og kompleksitet, og her kommer håndtering af ændringer til gavn. Listen med ændringer indeholder over 70 ændringsanmodninger. Mange krav om ændringer har indflydelse på tidsplan og scope. Det afklares med kundens projektleder, som spørger, om vores modeller kan bruges, og det kan de. Modellerne i PRINCE2 er et fremragende udgangspunkt til at håndtere uenighed. Når man står langt fra hinanden, er den god til at få uoverensstemmelser frem og beskrive dem, så de kan løses, understreger Lisbeth Støttrup Jensen. Jeg er rigtig glad for, at PRINCE2s definition af roller er så klart defineret i styregruppen, så det står klart, hvem der gør hvad, pointerer Lisbeth Støttrup Jensen

15 Projektstyringsmetode kan afværge projektskandaler Ny stor undersøgelse konkluderer, at brug af PRINCE2 giver klart større succes end ikke at anvende standardmetoder til projektstyring. Det er Queensland University of Technology, der har gennemført en af de første store undersøgelser af succes med projektstyring med PRINCE2 i forhold til andre projektstyringsmetoder. Creating Value in Project Management using PRINCE2 dækker Australien, USA og Europa og kan hentes fra PRINCE2_Final_Report v1_0e.pdf Nu har vi endelig en stor undersøgelse, der viser fordelene ved at bruge PRINCE2 i forhold til andre metoder. Jeg er overbevist om, at mange af de store it-skandaler kunne være undgået, hvis man havde fulgt PRINCE2 metoden, siger partner i EPM Group Allan Salling. Undersøgelsen er gennemført for APM Group i samarbejde med UK Office of Government Commerce og er udført i en lang række sektorer som it, byggeri og transport. Af rapporten Professionalisering af arbejdet med itprojekter i staten fra maj 2011 fremgår det bl.a., at den fælles it-projektmodel skal baseres på PRINCE2- modellen, der er udviklet af Office of Government Commerce i England. PRINCE2 benyttes i offentlige institutioner samt private virksomheder i hele verden og er også den mest udbredte projektmodel i staten i dag. PRINCE2 er ikke proprietær og kan derfor frit anvendes i staten, ligesom der er et stort udbud af uddannelse i modellen, pointerer partner i EPM Group Allan Salling. PRINCE2s og andre projektledelsesværktøjers mulighed for at skabe succesrige projekter. Hvilke kendetegn og anbefalinger kan afhjælpe disse problemer. Analysen viser, at PRINCE2 opfattes som en meget robust, altomfattende og pragmatisk ramme om projektstyring, som sikrer succesrige projekter. De eksisterende funktioner i PRINCE2 modellen rangerer meget højt i forhold til at forebygge fejltrin. Blandt væsentlige styrker fremhæver undersøgelsen: Business Casens rolle til fortsat sikring af projektets bæredygtighed Udførlige retningslinjer for projekt governance Entydig definition af roller og ansvar Produktbaseret planlægning og resultatfokuserede leverancer Delegering af ansvar til relevant organisatorisk niveau Allan Salling hæfter sig især ved, at undersøgelsen fremhæver, at PRINCE2 langt fra er tilstrækkelig indarbejdet hos de virksomheder, der benytter PRINCE2. Arbejdet i virksomhederne med at komme fra teori til praksis halter altså gevaldigt. Creating Value in Project Management using PRINCE2 fokuserer især på to afgørende spørgsmål: Hvilke forhold skaber vanskeligheder ved anvendelsen af

16 Om EPM Group EPM Group er et undervisnings-, rådgivnings- og it-støttehus, der er specialiseret i indføring af metoder og udvikling af virksomheders evner til at gennemføre små og store projekter og til at styre porteføljer og programmer. EPM Group henvender sig primært til erhvervs- og statsvirksomheder og offentlig forvaltning med brug af metoderne PRINCE2 og MSP. EPM Group tilbyder åbne og firmakurser i PRINCE2-Foundation, PRINCE2-Practitioner og en række supplerende kurser og workshops. Endvidere tilbydes rådgivning og interimsledelse med udgangspunkt i PRINCE2. EPM Group tilbyder desuden e-læring og blended learning. EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettigheder vedrørende PRINCE2, godkendt som akkrediteret undervisningsvirksomhed (ATO) og akkrediteret konsulentvirksomhed (ACO). EPM Group har landets bedste og mest erfarne stab af undervisere og rådgivere på dette felt. EPM Groups hovedansvarsområder 1. Kursustjenesten, der ledes af partner John A. Hunderup 2. Konsulenttjenesten, der ledes af partner Allan Salling 3. It-støttetjenesten, der ledes af partner Jens Pind EPM Group Hammerensgade 1, 2. DK 1267 København K Tlf:

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse

Bilag. Indholdsfortegnelse Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 B&O s årsregnskab... 2 Regnskab fra databasen navn, numre og erhverv.... 2 Regnskab Bang og Olufsens årsopgørelse... 3 Bilag 2 Mail videresendt fra Lars Wang... 5 Bilag

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere