Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIARIL Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: United Nordic Pharma A/S, Vallerødvænge 2, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutisk præparat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESUN (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto CA 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computer hardware, computer software og perifere enheder til computere; elektroniske manualer til de forannævnte varer, solgt som en enhed. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig computer hardware, computer software og perifere enheder til computere, så andre on-line får mulighed for - på en nem måde, at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; computertjenesteydelser, nemlig tilvejebringelse og formidling af on-line information og databaser vedrørende computer hardware, computer software, perifere enheder til computere og computernetværk; tilvejebringelse og kundetilpasning af information vedrørende computer hardware, computer software, perifere enheder til computere og computernetværk via et globalt computernetværk, tilvejebringelse af adgang til varieret information via Internettet; og design af kundetilpassede websider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Contrast ApS, Trindsøvej 9, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Erima Sportbekleidungs GmbH, Carl-Zeiss-Str. 10, D Pfullingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, sportsbeklæding og fritidsbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIK (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfume, æteriske olier, kosmetiske præparater, eau de cologne, eau de toilette, parfumerede kropssprays til personlig brug, kosmetiske hudolier, -cremer og -lotioner til huden, barberskum, barbergelé, pre-shave og after-shave lotioner, talkumpudder til personlig brug, kosmetiske præparater til bad og brusebad, hårlotioner, tandplejemidler, ikke-medicinsk mundvand, deodoranter til personlig brug, antiperspiranter til personlig brug, ikke-medicinske toiletpræparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Maren Kirstine Andersen, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 09: CD-ROM spil, CD-ROM eller andre elektroniske medier, videokassettebånd, kassettebånd med undervisning eller instruktionsmateriale. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmaterialer, manualer og artikler. (511) Klasse 28: Spil og brætspil. (511) Klasse 35: Ledelsesudvikling og organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Foredrag, undervisning og uddannelse indenfor ledelse, sundhed og organisation. (511) Klasse 42: Sundhedsrådgivning og sundhedsfremme. 2803

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Poststar (730) Indehaver: Bell & Howell GmbH, Grüner Weg 8, D Friedberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hans Ingolf Nielsen, Lufthavnsvej 2a, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nyt Syn A.m.b.A., Jernholmen 49, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: Kreditkort (kodede) med databærere. (511) Klasse 36: Udstedelse af betalingskort. (511) Klasse 42: Udlejning og leasing (leje) af optiske artikler, herunder briller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandinavian ColorCard v/ole Berg, Damgårdsvej 54, 2990 Nivå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ole Berg, Damgårdsvej 54, 2990 Nivå, Danmark (511) Klasse 16: Grafiske fremstillinger, afbildninger og reproduktioner, kort, herunder visitkort, forretningskort, postkort og farvekort, brochurer, mærkater, etiketter og kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed, trykketivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sio ApS, Rebslagervej 5, 5471 Søndersø, Danmark (511) Klasse 07: Arbejdsmaskiner og dele deraf til vulkanisering og slidbanepålægning. (511) Klasse 08: Værktøj (hånddrevet) og dele deraf til vulkanisering og slidbanepålæg. (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af gummi til dækindustrien. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLUSH (730) Indehaver: Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, N-1539 Moss, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Scandinavian ColorCard v/ole Berg, Damgårdsvej 54, 2990 Nivå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ole Berg, Damgårdsvej 54, 2990 Nivå, Danmark (511) Klasse 16: Grafiske fremstillinger, afbildninger og reproduktioner, kort, herunder visitkort, forretningskort, postkort og farvekort, brochurer, mærkater, etiketter og kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed, trykketivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er anført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUIZE (730) Indehaver: Juize A/S, Nybrovej 110, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; PR-virksomhed og marketing; sortering, redigering og fremfindelse af informationer i computerdatabaser og på Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af elektroniske søgemaskiner til sortering, redigering og fremfindelse af informationer i computerdatabaser og på Internettet. 2804

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEPIX (730) Indehaver: European Construction Research, Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske magasiner og bøger. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder magasiner og bøger. (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger med kommercielt eller reklamemæssige formål; information vedrørende forretningsvirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERIC THE ADVENTURER (730) Indehaver: Frontier TV-Teknik I/S, Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Nebelong & Partnere, Østergade 16, 2., 1007 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOUGAINVILLE (730) Indehaver: Sociedad Anónima Vinã Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RICH KIDS (730) Indehaver: European Construction Research, Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske magasiner og bøger. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder magasiner og bøger. (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger med kommercielt eller reklamemæssige formål; information vedrørende forretningsvirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK DET TRÅDLØSE KONTOR (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bristol ApS, Søborg Hovedgade 85, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 12: Cykler. 2805

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EURODOMESTIC (730) Indehaver: Société Nationale des Chemins de fer Belges S.N.C.B., a Belgian Public Limited Company, 85, Rue de France, B-1070 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Analyse af omkostninger om transport, om opbevaring, om lager, om emballering, om pakning og om indpakning af varer, herunder kontrol og rapportering af realtid på transport, på opbevaring, på oplagring, på emballering, på pakning og på indpakning af varer. (511) Klasse 39: Ekspres- og ordinær transportvirksomhed pr. køretøjer, jernbane, luft-, sø- og/eller flodveje af al slags gods i alle slags containere og emballage samt på ethvert transportmiddel; opbevaring og oplagring af varer; oplagring, herunder lagerstyring og styring af lagerbevægelser; emballering, indpakning og pakning af varer; befragtningsvirksomhed; transitoptog af varer; levering og udbringning af post, af pakker, af baller, af varer og mere generelt af alle typer gods; transitvirksomhed; transportmæglervirksomhed; fragtmæglervirksomhed; udlejning af opbevaringscontainere, opbevaringsvirksomhed i form af udlejning af lagerplads; forsendelse i form af shipping agentvirksomhed; information om transport, om opbevaring, om lager, om emballering, om pakning og om indpakning af varer, og om omkostninger og foreliggende løsninger på egne eller andres vegne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Paysec (730) Indehaver: SafeZone 2000, c/o Frank Jensen, Fredsholmvej 8, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i form af system- og forretningsudvikling. (511) Klasse 36: Elektronisk overførsler af penge herunder sikkerhedsløsninger til internethandel samt certifikatadministration, finansiel clearing, tjenesteydelser vedrørende kreditkort. (511) Klasse 42: Leasing af accestid til computerdatabaser, herunder leasing accestid til en computer til brug for bearbejdning af data, ajourføring, vedligholdelse og programmering af computerprogrammer, bearbejdning af data herunder nøglehåndtering i forbindelse med kryptering, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Athena A/S, c/o Kystens Vekselerer- og Bankierfirma A/S, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schøtt-Petersen,, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, pantelånervirksomhed, lån, veksling af penge. (730) Indehaver: GD Ejendoms I/S, Dyrehavevej 159, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af långivning til byggeri af kontor- og erhvervslokaler; udlejning af kontor- og erhvervslokaler. (511) Klasse 37: Bygning og installation af kontor- og erhvervslokaler. (511) Klasse 42: Udvikling og design af koncepter i byggebranchen samt rådgivning herom. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONLINE 24 (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: parkland (730) Indehaver: Spragelse Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, 4160 Herlufmagle, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. 2806

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danske eventures (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse af økonomiske prognoser og herunder formidling af disse, vurdering i forretningsanliggender. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder kapital forvaltningsvirksomhed og anden bankvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed og kreditgivning, kapitalinvestering samt valutavirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ARNBAK A/S, Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DIVISION Reklamebureau, Mariagervej 121, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder inventar i form af møbler af træ til hus og have. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: FALCK A/S, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, alarmering, overvågning, kontrol, livredning, redning og elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til miljøsikring; Iivredningsudstyr og redningsudstyr, herunder stiger, liner og reb, redningsflåder, redningsveste, redningsbælter; sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsbrug), lynafledningsanlæg, udstyr til personlig beskyttelse imod ulykker, røgdetektorer, dykker- og røgdykkerudstyr, nemlig dykkerapparater, dykkerdragter og dykkermasker; ildslukningsapparater; nødkaldsapparater, tyveri- og brandalarmer; apparater og kodede kort (herunder magnetkort) til adgangskontrol; optagne computerprogrammer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, og dele og tilbehør til befordringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed; teknisk service vedrørende livredning og sikkerhedsapparater og udstyr; vedligeholdelse af rednings- og sikkerhedsudstyr; assistance til både/skibe (reparation). assistance til køretøjer (reparation, starthjælp, døråbning, hjulskift). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder ambulancetransport, sygetransport og lægevagt-kørsel; pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, assistance til både/skibe (bortslæbning), assistance til køretøjer (bortslæbning), redning (transport) og bjærgning; redningsaktioner (transport); opbevaring af nøgler, vejtrafikmeldinger. (511) Klasse 42: Udbringning af mad og drikke; medicinsk og psykologisk hjælp og assistance i nød- og krisesituationer, overvågnings- og vagttjeneste; beredskabsplanlægning; psykologisk krisehjælp; brandslukning; Iægeog dyrlægevirksomhed; sundhedspleje; sygepleje; udlejning af materiel til sygepleje og sundhedspleje, rådgivning vedrørende computer hard- og software; computerprogrammering; formidling af alarmopkald, vurdering og rådgivning vedrørende risiko- og sikkerhedsspørgsmål (ikke vedrørende økonomiske eller forretningsmæssige forhold). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KVM Industrimaskiner A/S, Industrivej 22, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 06: Støbeforme af metal. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land).. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Majken Ekstrøm Kjærulff Lauridsen, Øllemosen 1, 4293 Dianalund, Danmark (511) Klasse 12: Motorcykler, herunder dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Importagentur af motorcykler. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, nemlig race med motorcykler. 2807

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E2 (730) Indehaver: Energi E2 A/S, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 39: Distribution og levering af energi og energikilder, herunder distribution af varme- og elektricitet, olie, kul, koks og gas. (511) Klasse 40: Produktion af energi, herunder produktion af varme og elektricitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Admin.Easy (730) Indehaver: Sander Software, Kjeldsgårdsvej 37C, 3.th, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, software, edbprogrammer, computere, edb-udstyr, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Konsulentydelser indenfor edb, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: c/o KØBENHAVN (730) Indehaver: ARNBAK A/S, Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DIVISION Reklamebureau, Mariagervej 121, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 27: Gulvbelægning af træ til hus og have. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Your Store Retail E Aktiebolag, NK 150, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, præparater til hårpleje, tandpasta, præparater til hudpleje, deodoranter, eau de cologne, præparater til neglepleje. (511) Klasse 09: Briller, solbriller. (511) Klasse 14: Smykker, ædelstene, ure og kronometiske instrumenter. (511) Klasse 18: Tegnebøger, håndtasker, nøgleetuier, paraplyer, dokumentmapper, punge, rejsetasker, rygsække. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje; helsepleje; restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ARNBAK A/S, Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DIVISION Reklamebureau, Mariagervej 121, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 20: Bordplader, arbejdsborde af træ til køkken og bryggers. (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 01: Enzymer til industriel anvendelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed; videnskablig og industriel forskning. (730) Indehaver: Spragelse Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, 4160 Herlufmagle, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. 2808

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed; videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GP Products I/S, Vandmøllevej 2, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ole Møller Jespersen, Ladegaard, Rasmussen & partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 01: Kemikalier til industriel anvendelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OXEPA (730) Indehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois 60064, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Mediciske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed; videnkabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed; videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProjectMentor (730) Indehaver: ITC Scandinavia A/S, Søndergade 1 B, 3.tv., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LINEA BLU (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (730) Indehaver: PC-assistance, Frederiksdalsvej 25, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XAPTEK (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser, medicin, vaccine og serum 2809

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XAPTIX (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser, medicin, vaccine og serum (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XAPIT (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser, medicin, vaccine og serum (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CINGULAR (730) Indehaver: Cingular Wireless LLC., A Corporation of the State of Delaware, 2746 Frontier Trail, Atlanta GA 30341, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Telefoner, telefontilbehør og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), telekommunikations- og transmissionsudstyr, telekommunikationskomponenter, telefonnetværksomkoblere og netværkssystemer, computersoftware til brug i kommunikationssystemer, maskinaflæselige magnetisk kodede opkaldekort, opkaldeidentifikationskort, kodede telefon-, betalings- og kreditkort, personsøgere, opkaldeidentifikationsudstyr, trådløse håndholdte kommunikationsenheder til transmission, modtage- eller anden adgangskommunikationsnetværk, fjernsynsudstyr, komponenter og systemer bestående af trådløs kommunikation, videobånd og -udstyr til underholdning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsservice, herunder transmission af stemme, data og billede, lyd, video og information via telefon, satellit og globale computernetværk, personlig kommunikation, personsøgning, kommunikation gennem trådløse sendere og modtagere, leasing (udlejning) af telekommunikationsudstyr, komponenter, systemer og tilbehør, elektronisk mailservice, stemmebaseret beskedservice, udbydelse af flerbrugeradgang til globalt computernetværk til transmission, modtagelse eller anden adgang og brug af information af generel interesse for forbrugerne, udbydelse af nyheder og information via telefon, satellit og globalt computernetværk, tilvejebringelse af adgang for andre til et offentligt eller halvoffentligt forum for afsendelse og læsning af meddelelser og kommentarer på Internettet, video konferencer, fjernsynsudsendelse og transmission af målrettet televisions-, radio-, audio- eller visuelle programmer. (511) Klasse 42: Web-værts- og web-site design service, rådgivning og design service indenfor informationsteknologiområdet, telekommunikations- og globalt computerkommunikationsnetværk. (730) Indehaver: Eleksperten A/S, Munkevænget 5, 5492 Vissenbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jacob Christoffersen, Adelgade 89, 5400 Bogense, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af el-materiel, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe, leje eller lease disse varer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder el-installatørvirksomhed omfattende reparationer og nyinstallationer af el- og edb installationer; reparation af lamper og anden belysning, hårde hvidevarer, edb-udstyr, møbler, instrumenter og værktøj; udlejning og leasing af el-materiel til andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORBESEAL (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: STIHL, Smedeland 8, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, (511) Klasse 42: Udlejning af landbrugsmaterialer, herunder haveudstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2810

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: 7TM Pharma A/S, Rønnegade 2, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H.C. Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, herunder kemiske reagenser, kemiske præparater, biologiske reagenser, biologiske præparater, kemiske eller biologiske substanser til analyseformål, testsubstanser, kemikalier og biokemiske midler samt biblioteker af kemiske forbindelser. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til medicinsk brug herunder terapeutisk eller profylaktisk aktive substanser, biblioteker af terapeutisk eller profylaktisk aktive substanser, medicinske præparater, diagnostiske præparater for medicinske eller veterinære formål; biologiske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, herunder forskning og udvikling, der fører til lægemidler og farmaceutiske, veterinære eller kosmetiske præparater, receptorstudier, kemisk analyse og forskning, især farmaceutisk screening assays og andre bioaffinitets assays. Presyntetisk drug design, molecular modeling, kemisk syntese. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poul Erik Sørensen, Pilebæksvej 4, 8520 Lystrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lars Bang Christensen, Kannikegade 14, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Bolsjer. (730) Indehaver: 7TM Pharma A/S, Rønnegade 2, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H.C. Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, herunder kemiske reagenser, kemiske præparater, biologiske reagenser, biologiske præparater, kemiske eller biologiske substanser til analyseformål, testsubstanser, kemikalier og biokemiske midler samt biblioteker af kemiske forbindelser. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til medicinsk brug herunder terapeutisk eller profylaktisk aktive substanser, biblioteker af terapeutisk eller profylaktisk aktive substanser, medicinske præparater, diagnostiske præparater for medicinske eller veterinære formål; biologiske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, herunder forskning og udvikling, der fører til lægemidler og farmaceutiske, veterinære eller kosmetiske præparater, receptorstudier, kemisk analyse og forskning, især farmaceutisk screening assays og andre bioaffinitets assays. Presyntetisk drug design, molecular modeling, kemisk syntese. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REACTICLEAR (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug for lindring af symptomer vedrørende øjnene. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DRAXXIN (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater eller substanser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIVIST (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, 100 Route 206 North, Peapack, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 2811

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIWANA (730) Indehaver: Miwana AB, P.O. Box 840, S GÄLLIVARE, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Næsedråber (Farmaceutiske). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gazelle (730) Indehaver: Naturgas Fyn I/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af tjenesteydelser inden for energiformer og dertil relaterede områder, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse tjenesteydelser, bistand ved formidling af salg af energiformer. (511) Klasse 39: Distribution af el, gas, vand, fjernvarme og energi, information og rådgivning vedrørende distributionen af energi- og vandforsyning, afhentning og fragt af affaldsprodukter. (511) Klasse 40: Produktion af energi; behandling, omdannelse og genanvendelse af affaldsprodukter og spildevand. (511) Klasse 42: Teknisk information og rådgivning inden for energi og dertil relaterede områder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DINERS (730) Indehaver: Diners Club International Ltd., a corporation of the State of New York, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende kreditkort, nemlig opsparingsprogrammer til belønning af loyale kreditkortbrugere, assistance til kreditkortbrugere under rejse i form af henvisning til læge eller retsvæsen samt assistance til kreditkortbrugere under rejse med generhvervelse eller erstatning af bortkomne eller stjålne rejsedokumenter, rejsechecks og kreditkort, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull HU87DS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, blødgøringsmidler til vand; kedelstensfjernende præparater, undtagen til husholdningsbrug; overfladebeskyttende præparater til glasvarer, porcelæn, fajancevarer, lertøj og andre former for køkkentøj; overfladeaktive kemiske midler der forhindrer køkkentøj og glasvarer i at løbe an; alle de forannævnte varer med eller uden en desinficerende virkning eller komponent. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj samt til opvask, det være sig fast, flydende eller gelform; vaske- og rensemidler til brug i renserier; poleremidler til køkkentøj og glasvarer; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; rensemidler til tæpper; rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug; sæbe; afkalkningsmidler og kedelstensfjernende præparater til husholdningsbrug; skyllemiddel til vaskebrug, tilsætningsmidler til tøjvask i form af stivelse og blånelse; pletfjerningsmidler; alle de forannævnte varer med eller uden en desinficerende virkning eller komponent. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DINERS CLUB INTERNATIONAL (730) Indehaver: Diners Club International Ltd., a corporation of the State of New York, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende kreditkort, nemlig opsparingsprogrammer til belønning af loyale kreditkortbrugere, assistance til kreditkortbrugere under rejse i form af henvisning til læge eller retsvæsen samt assistance til kreditkortbrugere under rejse med generhvervelse eller erstatning af bortkomne eller stjålne rejsedokumenter, rejsechecks og kreditkort, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIQUIST (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, 100 Route 206 North, Peapack, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Diners Club International Ltd., a corporation of the State of New York, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende kreditkort, nemlig opsparingsprogrammer til belønning af loyale kreditkortbrugere, assistance til kreditkortbrugere under rejse i form af henvisning til læge eller retsvæsen samt assistance til kreditkortbrugere under rejse med generhvervelse eller erstatning af bortkomne eller stjålne rejsedokumenter, rejsechecks og kreditkort, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 2812

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIBUTE (730) Indehaver: Stadium Aktiebolag, Box 773, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 18: Sportstasker, rygsække, dokumentmapper, rejsetasker, computertasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, huer og sportshandsker. (511) Klasse 28: Golfkøller, golfbags, med og uden hjul, golfbolde, golftees, golfhandsker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOAST-MASTER (730) Indehaver: Flensted Catering A/S, Nørremarken 2, 6823 Ansager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Frosne, tilberedte eller friske færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser), snacks baseret på kartofler, herunder chips, franske kartofler, pommes frites, kartoffelkroketter, kartoffelrösti, kartoffelbåde, kartoffelskiver, kartoffeltern; læskedrikke baseret på mælk; kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Frosne tilberedte eller friske færdigretter, (ikke indeholdt i andre klasser), snacks baseret på majs, ris, mel eller korn, pastaprodukter, kakaodrikke, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmusik, Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 09: Nøder, bøger,mc,cd,video, cd-rom. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Noder, bøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scansport A/S, Tinvej 3, 3060 Espergærde, Danmark (511) Klasse 25: Beklædning og fodtøj. (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DET NEMME ÆG (730) Indehaver: Hedegaard Foods, Glerupvej 5, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 29: Pasteuriserde æg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DESERT SUN (730) Indehaver: Gunnar Rosenlund, Halkvej 64, Halk, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International as, Postbox 29, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter og naturlige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nodeservice (730) Indehaver: Forlaget Danmus, Tranumparken 36, st, tv, 2660 Brøndby Strand, Danmark (511) Klasse 09: CD -CD ROM - MC- VIDEO. (511) Klasse 15: Blokfløjter - Orff instrumenter - tuners - metronomer og andre småinstrumenter. (511) Klasse 16: Noder - bøger. (730) Indehaver: Underberg KG, Underbergstrasse 1-3, D Rheinberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2813

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scan Pack A/S, Ørslevklostervej 58A, 7840 Højslev, Danmark (511) Klasse 29: Bananchips, brændte peanuts, tørrede frugter og grøntsager, nemlig abrikoser, figner, dadler, rosiner, kokosnødder, papaya, ananas, mango, blommer, pære, æbler, tomater, svesker, gulerødder, solbær, kirsebær, stikkelsbær, rabarber. (511) Klasse 30: Rissnack, majssnack, indbagte nødder. (511) Klasse 31: Pistacienødder, peanuts, jordnødder, paranødder, pinjenødder, pinjekerner, cashew nødder, græskarkerner, pekannødder, mandler, valnødder, hasselnødder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Acinta ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske instrumenter til vejning, måling og kontrol; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Tryksager; instruktions- og undervisningmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Programmering af computere; videnskabeleig og industriel forskning; design, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer samt rådgivning og information herom. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRONT RUNNERS (730) Indehaver: Ole Michael Thomsen, Ramsølillevejen 33, st., 4622 Havdrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske AV-, formidlings- og præsentationsudstyr, herunder elektroniske interaktive white-boards og med følgende hard- og software, computere, printere, projectorer, databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, edb-netværk. (511) Klasse 35: Forretningsmæssige konsulentaktiviteter inden for rekruttering, ansættelse og virksomhedsrådgivning, herunder bistand og rådgivning ved forretningsledelse, forretningsadministration og markedsføring generelt, bistand og rådgivning ved markedsføring af: AV-, formidlingsog præsentationsudstyr, herunder elektroniske interaktive white-boards og medfølgende hard- og software, computere, printere, projectorer, øvrige edb-udstyr og tilbehør, edb-netværk, diverse redskaber til brug i undervisning, tavler, skriveredskaber samt undervisningsmaterialer. (511) Klasse 41: Kursus-, foredrags- og uddannelsesvirksomhed, herunder kurser og uddannelse i anvendelse af elektroniske produkter såsom computerudstyr og AV-udstyr, kursus-, foredrags- og uddannelsesvirksomhed inden for virksomhedsledelse, salg, teambuilding, kommunikation og personlig udvikling,afvikling af arrangementer, hvor diverse udendørsaktiviteter så som klatring rapelling og sejlads forekommer; kulturelle arrangementer inden for musik og underholding. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og support vedrørende databehandlingsudstyr og AV-udstyr, design, udvikling, installation, og ajourføring af edb-software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOUGAT (730) Indehaver: Karin Frandsen Rosenbom, Gardes Alle 5, 3tv, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder foredrag og kurser, bistand ved arrangement og afholdelse af kurser og seminarer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Oversættelse og tolkning, herunder redigering af tekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ContactCare (730) Indehaver: Custormer Care Consultants APS, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PhoneCare (730) Indehaver: Custormer Care Consultants APS, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Orango (730) Indehaver: Søren Bjarne Hørmann Laursen, Svinget 26, 8464 Galten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jørgen Berntsen, Q-Centret, Søndergade 19, 8464 Galten, Danmark (511) Klasse 32: Frugtdrikke (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOGGER (730) Indehaver: Malaco Leaf AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, chokolade, chokoladevarer og sukkervarer. 2814

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KERATHERM (730) Indehaver: Schiedel GmbH & Co., 9, Lerchenstrasse, D München, Tyskland (511) Klasse 06: Præfabrikerede skorstene, skorstenselementer, skorstensformstykker, præfabrikerede ventilations- og kabelskakter, skorstenspiber, præfabrikerede multifunktionsskakter, som indeholder mindst en funktion af de ovennævnte varer; dele af alle de nævnte varer (alle de fornævnte varer af metal). (511) Klasse 19: Præfabrikerede skorstene, skorstenselementer, skorstensformstykker, præfabrikerede ventilations- og kabelskakter, skorstenspiber, præfabrikerede multifunktionsskakter, som indeholder mindst en funktion af de ovennævnte varer; dele af alle de nævnte varer (alle de fornævnte varer ikke af metal). (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, herunder planlægning, opførelse og sanering af energitekniske anlæg samt teknisk rådgivningstjenesteydelser for energitekniske anlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COVISINT (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved forretningsledelse i form af indkøb af varer og tjenesteydelser på vegne af andre virksomheder; bistand ved forretningsledelse i form af styring af integration af komponenter forbundet med udvikling af nye produkter, med køb og forarbejdning af materialer og med forsendelse til kunder; forretningsmæssig bistand, nemlig håndtering af ordrer; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, via on-line handelssteder ("trading sites"), så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer samt on-line bistand til kunder ved besigtigelse og køb af disse varer og styring og ledelse i forbindelse med det ovennævnte udvalg af varer; on-line auktioner; bistand ved forretningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARAHISIAN (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation, of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske katetre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABILIGIZE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCREEN (730) Indehaver: Uniroyal Chemical Company, Inc., a corporation of the State of Delaware, One American Lane, Greenwich, CT 06831, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Pesticider, fungicider, miticider og insekticider. (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2815

16 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: SEXCETERA (730) Indehaver: Playboy Enterprises International, Inc., a corporation of the State of Delaware, 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 38: Udsendelse af fjernsyns- og kabel- TV-programmer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af fjernsyns- og kabel- TV-programmer samt videokassetter, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb- programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). Elektronisk dokumentation., herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2816

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Glamorise Foundations, Inc., a corporation of the State of New York, 135, Madison Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trioplast AB, Box 143, S Smålandsstenar, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Spraying Systems Co., an Illinois, USA corporation, North Avenue and schmale Road, P.O. Box 7900, Wheaton, Illinois 60189, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Donaldson Company, Inc., A corporation of the State of Delaware, 1400 West 94th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Milliken Denmark A/S, Fabriksvej, 8544 Mørke, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark 2818

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Engel Konfektion A/S, Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pharmacia Aktiebolag, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CEREALIA UNIBAKE A/S, Oensvej 28-30, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CEREALIA UNIBAKE A/S, Oensvej 28-30, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda-Konserves 555 A/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda Konserves 555 K/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda Konserves 555 K/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda Konserves 555 K/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 9-11, D Nussloch, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Viacode Limited, 148 Old Street, London EC1V 9HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda Konserves 555 K/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amanda Konserves 555 K/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Powercom A/S, Strandvejen 102, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kühne Scandinavia A/S, Svendborgvej 49, Ollerup, 5762 Vester Skerninge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cray Inc., 411 First Avenue South, Suite 600, Seattle, Washington 98104, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ABRIBUS City-Media GmbH, Sorbenstrasse 45-47, D- W-2000 Hamburg 26, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosearch Medical Products Inc., a corporation of the State of New Jersey, 77, Tillman Street, Raritan, New Jersey 08869, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MALEINA, société anonyme, Espace Jules Verne, Rue Joseph Le Brix, F SAINT AVE, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fina Europe S.A., Rue de la Science 37, B-1040 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NYE KOMMERCIELLE AKTIVITETER HOLDING A/S, Bolbrovej 2, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kontron Instruments AG, Gaswerkstrasse 6, 8952 Schlieren, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 2819

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindemans Wines Pty. Limited, Princes Highway, Tempe, New South Wales 2044, Australien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Cabernet Corporation, P.O. BOX 918, TIBURON, CA 94920, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trip Trap Denmark A/S, Havnen, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Intershoe, Inc., 57 Seaview Boulevard, Port Washington, New York, 11050, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ford Motor Company A/S, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jaguar Cars Limited, Browns Lane, Allesley, Coventry CV4 9DR, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, Storbritannien 2820

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere