Bilag 4 - Første interview med Fortællekompagniet komplet (MS Word dokument)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 - Første interview med Fortællekompagniet komplet (MS Word dokument)"

Transkript

1 Bilag - indholdsfortegnelse Bilag 1 - Claus Rosenstands tilføjelser (MS Powerpoint dokument) Bilag 2 - Spørgeguide til første ekspertinterview (MS Word dokument) Bilag 3 - Første interview med Bo Skjoldborg komplet (MS Word dokument) Bilag 4 - Første interview med Fortællekompagniet komplet (MS Word dokument) Bilag 5 - Første interview med Karin Fiskers - citat - uddrag af tape (MS Word dokument) Bilag 6 - Første interview med Lars Lindberg komplet (MS Word dokument) Bilag 7 - Første interview med Michael Dawids komplet (MS Word dokument) Bilag 8 - Matrix med gode essenser fra vores interview (MS Word dokument) Bilag 9 - Produkt Testdesign (MS Word dokument) Bilag 10 - ProduktTest - Fortællekompagniet og Carsten Islington (MS Word dokument) Bilag 11 - ProduktTest Lars Lindberg (MS Word dokument) Bilag 12 - ProduktTest med Bo Skjoldborg (MS Word dokument)

2 Bilag 1 Teori: Multimediesystemer Teoretiske problemer Identificering Typificering Kvalificering

3 Identificering Teori: Multimediesystemer Brug Kreation Brugeroplevelse Ideel oplevelse Mål med kreation: Mindst mulig afstand mellem brugeroplevelse og ideel oplevelse

4 Identificering Teori: Multimediesystemer Multimedier er computermedier, der samtidigt gør brug af flere forskellige udtrykssystemer såsom tekst, levende billeder, stilbilleder, animation, grafik og lyd (tale, musik, lydeffekter) Et udtrykssystem er et system af udtryk = en tekst, der består af tegn Et narrativt udtrykssystem, er et system af udtryk, hvor tegnene er struktureret i en tekst, som kaldes en fortællestruktur Et tegn eller repræsentamen er noget, der for nogen står for noget. [ ] Det tegn, som det [repræsentamen (red.)] skaber, kalder jeg interpretanten af det første tegn. Tegnet [repræsentamen (red.)] står for noget, dets objekt. Peirce ( )

5 Identificering Teori: Multimediesystemer

6 Identificering Teori: Multimediesystemer Tegnforståelse: Konventionel og kontingent Semiotisk paradoks: Tegn står for noget; men samtidigt står det for noget andet Tegn som form Information: Et valg ud af et repertoire af muligheder Niklas Luhmann Information som form

7 Identificering Teori: Multimediesystemer Handlingsplan: Den tænkte virkelighed - objektet i en ekstern realitet Fortælleplan: Den måde, hvorpå handlingsplanet formidlet repræsentamen i rumtiden

8 Identificering Teori: Multimediesystemer Men selv om oplevelsen har sin kilde ude i verden, foregår virkelighedsoplevelsen inde i hjernen.. Grodal Virkeligheden er som den er, og mere er der ikke at sige om den Luhmann Film frembringer virkelighedssimuleringer ved at benytte vores evne til at lege, lave hypoteser og fantasere. Grodal Fiktioner fremstiller mulige verdener, også kaldet diegetiske verdener Grodal Når vi leger, danner vi os forestillinger om de fænomener og de spilleregler, der gælder i den hypotetiske verden. Denne verden kaldes inden for filmforskningen diegensen Grodal Leg er et medie, der kan træde i form som et spil Ludologi: Spil er leg med regler. Spil kan formaliseres det kan leg ikke

9 Identificering Teori: Multimediesystemer

10 Identificering Teori: Multimediesystemer Genre Fortælleplan (det der formidler) Handlingsplan (det der formidles) Situeret brugerrolle Didaktisk Lærer Omtalt Elev Episk Fortæller Fortalt Tilhører Dramatisk Model Modelleret Tilskuer Simulativ Simulator Simuleret Medaktør

11 Identificering Teori: Multimediesystemer Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør

12 Identificering Teori: Multimediesystemer Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør Gonzalo Fasca (Ludology.ord) For an external observer, the outcome of simulation is a narration The key concept is behavioral rules Beskrivelses-regler (Miljøet) Manipulations-regler (Interaktivitet) Mål-regler (Hvad brugeren må gøre) Meta-regler (regulering af simulator)

13 Identificering Teori: Multimediesystemer Præmis: Påstand, der underbygges af en fortælling Plot: Handling, der skaber den overordnede fremdrift Struktur: Den måde udtrykselementer er ordnet på

14 Identificering Teori: Multimediesystemer Kreation Præmis Plot Struktur Oplevelse Påstand Handling Udtryk

15 Identificering Teori: Multimediesystemer Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør Mål-R (Hvad brugeren må gøre) Manipulations.-R (Interaktivitet) Beskrivelses-R (Miljøet) Påstand Handling Udtryk Repertoire af præmisser Repertoire af mulige plot Repertoire af strukturer Spil GamePlay SpilLeg (Padia) Spil-univers Rammer for leg (Ludus)

16 Identificering Teori: Multimediesystemer Multiplayer! Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør 1 Medaktør 2... Medaktør n

17 Identificering Teori: Multimediesystemer AI! Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør 1 AI 1 Medaktør 2... AI 2... Medaktør n AI n

18 Identificering Teori: Multimediesystemer PC (Avatar) / NPC! Simulation - en oplevelse, der kommer i stand ved.. Simulator (fortælleplan) Model af den tænkte virkelighed Medaktør 1 NPC 1 AI 1 PC 1 Medaktør 2... PC 2 Multi-PC NPC 2 AI 2... PC n NPC n Medaktør n AI n

19 Bilag 2 Interviewrapport Deltager: dato: Kategori Spørgsmål Dækket Erfaring 1. Hvornår startede du med at arbejde med storytelling/fortællinger? 2. Hvad har din opgave typisk været og i hvilke sammenhænge? 3. I hvilke virksomheder? 4. Hvorfor blev storytelling valgt som metode? 5. Er der et felt, som du/man har været ude at afsøge (er der nogen, der har inspireret teoretisk/praktisk), inden projektet startede op? Hvorfor Storytelling 1. Hvorfor tror du at storytelling er blevet så populært generelt og inden for dit område? 2. Hvad er din definition af storytelling - Hvad skal der være med? Hvad skal der til? 3. Hvad kan storytelling efter din mening, som andre former ikke kan? 4. Hvilke fordele, hvad og hvornår kan det bruges og hvad og hvornår kan det ikke bruges? 5. Hvad mener du perspektivet og fremtiden er for storytelling i det hele taget? 1. Kan du nævne nogen specifikke cases? Case eksempler 2. Kan du nævne eksempler på et storytellingforløb, som gik godt, henholdsvis skidt? 3. Hvor lang en periode strakte storytellingprojektet sig over? 4. Hvordan griber du en storytelling opgave an? 5. Hvad var succes og hvad var fiasko i projektet? Giv eksempler 6. Hvad virker og hvad virker ikke i en storytellingproces? Giv eksempler Kontekst 1. Hvad var det for et behov/problemstilling, som man mente at storytelling ville være den bedste metode til at kunne løse op for/imødekomme? 2. Hvad var det man håbede på at kunne opnå ved storytelling frem for andre former? 3. Hvor vigtigt er det, om historien er sand eller falsk? Formål 1. Hvad var formålet med storytellingaktiviteten?

20 Bilag 2 1. Hvilke typer af målgrupper har du arbejdet med? Målgruppe 2. Har nogle været sværere at arbejde med end andre, og hvorfor 3. Er der nogle målgrupper man helt skal undgå og hvorfor? Succeskriterier 1. Var der opstillet succeskriterier for projektet? 2. Hvis ja hvilke? Hvis nej hvordan kunne I så vide om I lykkedes/hvad der virkede og hvad der ikke virkede? 3. Har du forsøgt at måle effekten af storytellingen og hvordan? 4. Kan du give eksempler på, at historierne/outcome af et storytellingprojekt er anvendt i en anden og videre sammenhæng? Særlige medier/ figurer 1. Anvendte I andre medier? Brochurer, møder, figurer, arketyper eller (eksempelvis dukken Harry fra DSBs reklamer) Hvis ja, hvilke? 2. Hvordan indgår/indvirker storytelling sammen med andre former for kommunikation? CMC potentiale? 1. Har du deltaget i projekter, hvor storytellingen skulle foregå i en websammenhæng eller efterfølgende skulle overføres til et website 2. Har du gjort dig nogen tanker om, hvordan man kunne fortælle en historie på en hjemmeside? 3. De elementer, som du tidligere, der virkede, henholdsvis ikke virkede i en fysisk storytellingprocess, hvad tror du, der sker med disse elementer, når man overfører historien til et website? 4. Tænk på en historie, som du kender godt, og som du ved, hvordan har fungeret/fungerer i en fysisk sammenhæng prøv så at forestille dig, at denne historie skulle fortælles på en website hvordan ville den se ud? 5. Hvilke virkemidler ville du foreslå anvendt for at opnå samme effekter, som hvis historien blev fortalt i en fysisk sammenhæng? 6. Kunne man forestille sig historier, som kunne fortælles bedre på en website end i en virkelig sammenhæng? Hvis ja, hvilke hvis nej, hvorfor ikke? 7. Kan du nævne nogle eksempler på historier, der fungere virkelig godt i en websammenhæng? Eksempler? 8. Kan du nævne nogle eksempler på historier, der fungerer dårligt i en websammenhæng? Eksempler? 9. Har du en fortælling som du mener at egner sig i en computer medieret sammenhæng? 10. Hvorfor vælger du netop denne fortælling? Alle spørgsmål skal naturligvis drejes alt efter, om informanten er aktør eller konsulent.

21 Bilag 3 Interviewrapport Deltager: Bo Skjoldborg, forfatter dato: 10/3-03 Kategori Spørgsmål Dækket Erfaring 1. Hvornår startede du med at arbejde med storytelling/fortællinger? For 10 år siden som digter og romanforfatter. 2. Hvad har din opgave typisk været og i hvilke sammenhænge? 3. I hvilke virksomheder? Brevkonsulent i Danske Bank lære dem at skrive breve, som kunderne havde lyst til at læse. Berørte helt klart storytelling hvad er det for et image, hvordan virker brevet på modtageren, der læser et brev fra banken. Virker det formynderisk, virker det, som at man taler ned til kunden. Mission: at lokke folk ned i banken. Læseren læser brevet som en historie hvad er det for en historie, som banken vil fortælle mig? 4. Hvorfor blev storytelling valgt som metode? 5. Er der et felt, som du/man har været ude at afsøge (er der nogen, der har inspireret teoretisk/praktisk), inden projektet startede op? Amerikansk sciense fiction forfatter David Mainz Hvordan skriver man noveller (forfatterhåndbog). Købte bøger, når han besøgte hovedstæder (New York, Amsterdam). Amerikanske film for at lære plotteknikken. Hans børnebog er opvisning i amerikansk plot. Meget bevidst stk. arbejde han, Bo, ved han gør. Filmdramaturgi. Studeret journalistisk. Skrevet klummer i JyllandsPosten og Politiken. Mange af de journalistiske principper kan man tage direkte og overføre til nettet. Formidle Kort og præcist. Små nyhedstrekanter. Hvorfor Storytelling 1. Hvorfor tror du at storytelling er blevet så populært generelt og inden for dit område? For det første fordi alle har et meget stort behov for historier helt fundamentalt, vi har taget behovet med os fra barndommen. Og fordi presset fra den bevidstløse markedsføring, vi hele tiden bliver udsat for overalt. Man bliver taknemmelig, når der endelig er noget med noget indhold. Det kan godt være, at det også vil sælge, men samtidig siger det også noget vigtigt. Det gør en god historie den siger noget vigtigt. Det er derfor storytellingeksperterne er autentiske. Man kan vælge at fortælle en anekdote for at belyse en sag. Historierne skal udspringe af noget virkeligt, som udspringer af vores egne sande værdier, så det kræver, at historien har et indhold, så kan man diskutere de forskellige historier, der er kommet op (først generere historierne i web-mediet). Så får man greb om de værdier, som man måske har svært ved at få formuleret normalt. Og man bliver selv en del af en historie, der hedder vi gør noget, der er et indhold i vi gør ikke bare det her for at tjene penge, vi gør det faktisk fordi vi hjælper nogen andre mennesker. 2. Hvad er din definition af storytelling - Hvad skal der være med? Hvad skal der til? Der skal være et indhold, en substans, en mission, et budskab. Christian Have siger, at man skal på en mission. Tom markedsføring kan man godt droppe. Hvad er det for en mission I skal ud på. Bo fortæller, at man skal lave en historie om historien hans eget eksempel en børnekrimi, den er der ingen der gider skrive om/anmelde. Så hvilken historie kan

22 Bilag 3 jeg fortælle, som er større end den egentlige historie, nemlig børnekrimien, jo, jeg kan fortælle en historie om hvordan vi skal have ungerne til at læse, så har jeg lavet en hjemmeside, kronik i Politiken o.s.v. Bogen bliver bare nævnt, men det er det andet der er det interessante. Vi taler sjældent om, hvad bogen indeholder (når Bo taler med journalister) folk er mere interesseret i Bo s mission end i børnekrimien produktet er kun sømmet = anledningen til hvorfor vi laver det her. Det er gået op for mig (Bo), at den næste historie omkring børnekrimien er historien om websitets succes. Tusind besøg, 160 s indtil videre. Og det er jo heller ikke en historie, der har noget med produktet at gøre man nævner bare produktet som en biting i det. Jeg surfer meget rundt på amerikanske websites skriveteknik, hvem udbyder hvad, og noget af det, som mange amerikanere gør er, at de forærer ting væk, og det er positiv storytelling. Du kan gå ind på en hjemmeside og få en artikel med nogle gode principper for nogle journalistiske et eller andet og så få det gratis. Geroge Michaels hjemmeside har jeg hørt kan du downloade alle hans udgivelser undtagen den sidste helt gratis. Den historie, George fortæller ved at gøre det jeg tror ikke det går særlig meget ud over hans salg det er cd ere, der er solgt. Han for fortalt en historie om noget med generøsitet, om ikke at være bange for at give tingene fra sig. Jeg kan mærke, at det virker på mig. Hvis nogen smider 5 gratis idéer på bordet, så bevirker det, at jeg tænker, at så har de sgu nok også nogle flere. Man skal sørge for, at fortællingen siger noget vigtigt, at den siger noget om livet. Vigtigt, at der ligger en oprigtig intension bag. Historie fra HP den adm. Kom til laboratoriet efter fyraftten og fandt det låst. Klippede hængelåsen op og skrev på et stykke papir: Lås aldrig denne igen, Hilsen H eller P. Handler om tillid blandt medarbejderne her stjæler vi ikke fra hinanden. Jeg (Bo) tænkte en anden historie min egen historie, jeg læser ind i den opringelige historie og det er det, der historiens kvalitet at der er plads til så mange historier i en given historie i forhold til en avisartikel, som bliver vinklet og har en holdning. En historie er åben for fortolkning, det er derfor, man kan blive ved med at fortolke Karen Blixen. Den anden historie omkring HP-historien er den historie om idéernes frie passage her er der et sted, hvor vi bliver nødt til at finde ud af, hvad hinanden laver, for at vi kan udvikle os hurtigere end de andre. Belinda: Hvordan med storytelling fra ledelse til medarbejdere i forhold til at formidle komplekse budskaber?: Bo: Formidlingsmæssigt er man nødt til at finde ind til kernen, så man kan fortælle den enkle historie, og tydeliggøre den som den røde tråd og så må man på en eller anden måde ha gjort alt det komplekse til nogen underpunkter i formidlingen som eksempel Hans Bischoff, der tager en lagkage for at forklare nationaløkonomi, altså at man bruger en analogi. 3. Hvad kan storytelling efter din mening, som andre former ikke kan? Storytelling kan appellere til modtagerens følelser og fantasi, det er den helt afgørende forskel. Og det handler om det der med de tomme pladser og indlæsning altså man fortolker historien, man digter med på historien, og den er mere åben overfor fortolkning, end artikler f.eks. er det er en meget afgørende forskel. Faren er så, hvis den er så åben, at man ikke kan blive enige om, hvad det handler om. Jeg (Bo) ser det som at følelsesappellen er det stærkeste og dermed muligheden for at få formidlet et indirekte budskab. Man bruger følelsesappellerne som en dåseåbner og så får man så formidlet sine budskaber. Man kan slippe af sted med meget skarpe og meget samfundskritiske fordi man sætter dem ind i en dramatisk form. Aristoteles grundkaraktér man skaber en helt og en skurk sørge for, at skurken virkelig tager sig ud for en skurk, så får du nemmere din historie hjem.

23 Bilag 3 Et pædagogisk virkemiddel på en eller anden måde. Det bliver nærværende det taler til følelserne 4. Hvilke fordele, hvad og hvornår kan det bruges og hvad og hvornår kan det ikke bruges? Det kunne eksempelvis være en virksomheds overordnede målsætning hvad er det, vi gerne vil have, at I alle sammen arbejder videre med? Storytelling er et rigtig godt teambuilding-redskab. Et rigtig godt redskab til at finde fælles fodslag. Det er et pædagogisk virkemiddel på en eller anden måde at fortælle. Det er vældig godt til hvis folk, der ikke er så langt inde i noget stof, de skal lære noget om hvis man skal formidle det, så kan det være godt, fordi så kan man vælge at tage et eller andet, der ligner deres egen verden og forklare det med det er jo det man gør med analogi f.eks. at forklare hvor jorden ligger i forhold til de andre planeter ved hjælp af en tennisbold og en bordtennisbold det er fordi det bliver nærværende, det taler til følelserne det er billedskabende. I mine øjne er det bedst der hvor mennesker skal have noget viden om et eller andet, som de ikke ved noget som helst om, men som det er nødvendigt, at de får at vide. Det kan f.eks. være en virksomheds overordnede målsætning hvad er det vi gerne vil have, at I alle sammen arbejder med på. Vi siger hele tiden til jer, at I skal gøre sådan og sådan hvordan er det vi (ledelsen) tænker, hvorfor er det, vi gerne vil have at I gør det. Det er et kæmpe problem mange steder folk der bare sidder bag deres skrivebord de sidder bare og tænker hvorfor faen skal vi gøre det? eller hvorfor får vi ikke besked om det der?. Det er et skide godt teambuildingsredskab det er et enormt godt redskab til at skabe fælles fodslag og fælles retning. Hvis det er interaktivt er det godt til at få fjernet de utilfredsheder der er og som kan være enormt underminerende for funktionen og den daglige trivsel. Jeg har en gang lavet en rapport for en højskole, som havde et samarbejde med erhvervslivet, så skulle jeg ud og interviewe nogen fra erhvervslivet. Vi lavede med det samme den ordning, at de kunne sige tingene fuldstændig anonymt, og det var helt utroligt, hvad de fortalte og hvad de sagde og hvor groft de sagde det. Hvor meget vi egentlig måtte skrive det om, for at det overhovedet var til at bringe. De der havde bestilt os til at lave det de skulle også øh altså det var jo ikke meningen, at vi skulle lukke skolen. Så har det også en psykologisk virkning det der med at øh f.eks. der var jeg også langhåret den gang det der med at der kommer et menneske ind fra en anden verden jeg tror på en eller anden måde, at de slappede mere af at de tænkte der kan vi sgu godt sige noget jeg snakker sgu bare. 5. Hvad mener du perspektivet og fremtiden er for storytelling i det hele taget? Det dør nok som begreb, fordi det bliver fuldstændig indlejret igen i virkeligheden er det jo bare fortællingen, som genopdages endnu engang, og netop fordi vi er så trætte af den der lidt tomme branding eller den tomme PR og aggressive markedsføring i det offentlige rum o.s.v. ikk så har den nogle gode muligheder nu fordi det er en måde man kan nå frem til folk det er at gøre det via et indhold. Jeg kan huske Christian Have der en gang har sagt, at om få år, så er der folk der vil betale for at gå i det kongelige teater for at få lov til samtidig at gi et budskab det kan jeg godt forstå hvad han mener med det. Og det er jo fordi kampen om opmærksomhed er så stærk og almindelig markedsføring virker ikke rigtig. Perspektivet er vældig godt fordi historien har jo eksisteret i tusinder af år nu er den bare blevet en del af erhvervslivet og vores arbejdsliv, fordi arbejdet betyder meget for os, så det er naturligt, at vi også skal have historier der. Det er jo bare en formulering af en kultur, som vi har i forvejen, som er i gang i forvejen, så er der bare nogen der har været smarte at sige, at det kan vi også bruge i erhvervslivet

24 Bilag 3 vi kan bruge det til noget, der også fremmer produktionen og synligheden det kan bruges til mange forskellige ting det bliver jo brugt til teambuilding og branding og til mange ting. Det er også derfor, at det er blevet lidt fortærsket det hedder sikkert noget andet om 3 år så får det en eller anden nuance 1. Kan du nævne nogen specifikke cases? Case eksempler 2. Kan du nævne eksempler på et storytellingforløb, som gik godt, henholdsvis skidt? Ja, jeg kan huske Monica Ritterband, hun blev ansat en gang som PR-chef for Carlsberg, og hun lavede en historie en gang, der gik ud på, at nu skal vi til at drikke øl af glas med fod den tror jeg sgu ikke slog igennem. Det var et eller andet med at ophøje øllen til at få en vin-agtig status. Jeg kan huske, hun var i TVavisen hun havde jo kanaler, så hun kunne sidde og sige det er i TV-avisen så får man ikke bedre dækning, og den slog ikke igennem alligevel. Og det gjorde det ikke fordi det var en dårlig idé og det var uden forståelse for, hvad ølkultur er og hvem det er der drikker øl i det her land. Ligesom da de lavede mærkaterne røde op til en landskamp de troede de kunne være en del af en storytelling, der hed nationalfølelse og vi er røde, vi er hvide, men de var ikke klar over, hvor stærk ølkulturen er i sig selv åbenbart. Så det er vigtigt at holde sig for øje hvordan tænker din modtager? Jeg tror folk der sidder og drikker øl og går til landskamp de er mere på at det skal være hyggeligt og de her øl skal bare være som de plejer der var ikke nogen, der ville have dem. Jeg har jo to små børn og så har vi nogle vitaminpiller derhjemme, der lige har skiftet pakken var rød før og nu er den grøn, og så vil ungerne ikke æde det. Og det er fuldstændig det samme jamen børn kan godt lige rødt, og hva faen er det også for noget lave det grønt det undrer mig virkelig. Det er meget væsentligt en forståelse for, hvem modtageren er. En god historie må meget gerne udspringe af ens egen underbevidsthed eller hvad man lige finder på og så må man bagefter virkelig tage stilling til hvem er modtageren. 3. Hvor lang en periode strakte storytellingprojektet sig over? 4. Hvordan griber du en storytelling opgave an? 5. Hvad var succes og hvad var fiasko i projektet? Giv eksempler 6. Hvad virker og hvad virker ikke i en storytellingproces? Giv eksempler Det der er altafgørende er, at man kommunikerer i øjenhøjde. Kommunikerer man med et barn skal man kommunikere som et barn og alligevel sidder man med en masse viden og sprog. Sammenlignet med brevet i banken hvordan fortæller man en gut, at han har overskredet grænsen for, hvor langt han kan trække tilbagebetalingen på et lån. Hvordan fortæller man ham, at han skal komme ned i banken for at tale om dette uden at tale ned til ham? Substansen i den fysiske verden og på nettet er den samme. Mediet er forskelligt, men substansen er den samme. Fiasko, hvis folk ikke kan lide historien og ikke tager den til sig og ikke føler sig i øjenhøjde med historien og det er meget øllen i glas-med-fod-historien altså der er man ikke i øjenhøjde, der tillægger man den der øl noget aristokratisk og noget mere forfinet noget mere Monica Ritterband-agtigt noget. Information havde også sådan en kampagne på et tidspunkt, så må ha slået fejl, hvor de via annonceindslag og breve via en masse bandeord og meget talesprogsagtigt prøvede at sælge Information som sådan en øh fræk avis, i stedet for bare at stå ved, at det er en død-intellektuel, smal, skæv og til tider ret

25 Bilag 3 uudholdelig avis at læse, fordi den er så tung at slæbe sig igennem og med et meget stort fokus på venstrefløjen og den problematik, der rør sig i den verden. Jeg mener sådan er Information, og de kan ikke så skal de jo ændre bladet og fyre halvdelen af deres medarbejderne mindst. Det var en dårlig det må have slået fejl jeg kan slet ikke forstå fuldstændig indsigtsløst at lave sådan en kampagne det var simpelthen under lavmålet. Jeg mener, jeg kunne være én af dem, der kunne finde på at købe den en overgang i hvert fald, men det der, det var bare under lavmålet, og den hopper jeg ikke på, for jeg ved hvordan Information er. Så igen storytellingen skal udspringe af noget ærlighed eller en substans. Kontekst 1. Hvad var det for et behov/problemstilling, som man mente at storytelling ville være den bedste metode til at kunne løse op for/imødekomme? 2. Hvad var det man håbede på at kunne opnå ved storytelling frem for andre former? 3. Hvor vigtigt er det, om historien er sand eller falsk? Historien skal virke det er da det, det handler om. Jeg synes min egen børnekrimi virker, og den er jo ikke sand den er jo falsk hele vejen igennem, men den virker sand alligevel fordi jeg har arbejdet meget med den og få skabt noget autenticitet i den. Det bygger meget på karaktererne, når det er i roman-sammenhæng. Fiction er jo ikke oplevet det er jo noget, man finder på, men igen man sørger for, at der ikke er noget, der klinger falsk i modtageren. Heller ikke som klummeskribent i Politiken gik jeg så meget op i, om det var en sand anekdote, fordi jeg havde hørt fra Dan Turell, at han tog nogen gange nogen af sine venners historier og så gjorde han dem til sine egne, og det kan de jo kun blive bedre af fordi identifikationen bliver stærkere. Så det er slet ikke afgørende for mig, om historien udspringer af noget virkeligt, men det kommer jo også an på, hvad vi forstår ved virkeligheden. Det behøver ikke være noget, der er selvoplevet eller noget, vi har oplevet, men det skal på én eller anden måde repræsentere noget vigtigt noget der føles sandt. Det er svært at lade være med at sige føle i den sammenhæng, fordi det er noget, der skal føles sandt og som ikke klinger falsk lytte til sine følelser og intuition, når man skal fortælle en historie. Formål 1. Hvad var formålet med storytellingaktiviteten? Målgruppe 1. Hvilke typer af målgrupper har du arbejdet med? Børn, unge, voksne, smalle digtlæsere, Politikens læsere, universitetsstuderende, undervist på AOF = folk, der er fuldstændig forudsætningsløse, ikke har gået i skole de sidste 30 år og ved siden af sidder der nogen, der har en Master. 2. Har nogle været sværere at arbejde med end andre, og hvorfor Der er noge der siger, at børn er de sværeste fordi de er så enten-eller, mens man som voksen kan ligge under for nogen andre så en nå, men han er da meget flink og sådan noget. Jeg oplevede det meget svært at skrive den der børnekrimi fordi især det der med at skulle være så lidt sproglig og så bare sige, jamen historien skal kunne fungere kun med personerne og med plottet det skal simpelthen være godt nok til at kunne bære det hele det har været meget svært for mig. 3. Er der nogle målgrupper man helt skal undgå og hvorfor? Succes- 1. Var der opstillet succeskriterier for projektet? Jeg ville gerne have, at der var nogle børn, der kunne lide det her (Bo s børnekrimi)

26 Bilag 3 kriterier det kunne jeg mærke da jeg var inde i Snurre Snup s Søndagsklub og børnene anmeldte den (4 ud af 5 gulerødder) det var det ultimative fede der kunne ske, det var at der var nogle børn, der synes den var sjov. Og når der er nogen børn, der skriver tilbage, at de synes det er en sjov historie, så er det lykkes det er jo det det handler om. Man skal forbi en forlægger og nogle bibliotekarer, men det er jo børnene man ska altså hvis ikke de synes det er godt, så kan jeg slet ikke se fordelen ved det. 2. Hvis ja hvilke? Hvis nej hvordan kunne I så vide om I lykkedes/hvad der virkede og hvad der ikke virkede? 3. Har du forsøgt at måle effekten af storytellingen og hvordan? Fire gulerødder i Snurre Snu s på Maltes hjemmeside (børnekrimien på web), 1000 besøgende det holder jeg øje med, for hvis der ikke er nogen, besøg, hva faen hvad gør vi så? Hvad kan vi gøre for at der er nogle flere der opdager det (webkrimien). Jeg sørger også for at følge op f.eks. sørge for at de skriver linket på TV2 s hjemmeside for hvad skal man med bruge 7 minutter til i Snurre Snup, hvis ikke det står nogen steder, hvor de kan Jeg følger hele processen, og det har jeg jo også gjort i hele forarbejdet jeg har jo ringet til alle journalister, jeg har kunne komme i tanke om 4. Kan du give eksempler på, at historierne/outcome af et storytellingprojekt er anvendt i en anden og videre sammenhæng? Hvis man ser inden for markedsføring af f.eks. cola, så kan man se, at der har været en udvikling hvis man nu tænker tilbage på min barndom, hvor en Jolly Cola reklame var sådan noget med 5 mennesker i en gummibåd, så tabte de en kasse Jolly Cola ud i vandet, så røg den til bunds og så dykkede de ud efter den og ved fælles hjælp fik de den op igen, og så sad de og drak de her langhårede bavianer sad så og drak cola i fællesskab. Det vil sige, at der vil man gerne fortælle om en sammenholdskultur. Der sker det selvfølgelig i takt med hvordan samfundet udvikle sig det bliver en afspejling af de værdinormer, som dem som skal sælge det her produkt de tror ligesom vinder indpas. Det bliver en meget god temperaturtagning på hvordan vi har det. Der kan man jo se de har colaer de har udviklet sig jeg kan ikke huske det kan godt være, at Jolly Cola har udviklet sig, så de slet ikke reklamerer længere, for man ser dem ikke. Det er jo en helt anden historie de fortæller (sammenlignet med de store mærker) det er jo en historie om sex dybest set vær ung og lækker, fyr den af, rockkoncerter et enormt energiniveau, det er jo som at se en musikvideo. Pointen er, at det er én lang historie, der bliver fortsat det var alligevel ikke én lang historie, for det er ikke den samme cola Særlige medier/ figurer 1. Anvendte I andre medier? Brochurer, møder, figurer, arketyper eller (eksempelvis dukken Harry fra DSBs reklamer) Hvis ja, hvilke? Jeg har brugt nogle litterære karakterer nogle karakterer med et litterært indhold overfør til web. Mine karakterer de har jo et tegneserie-agtigt udtryk, som tegneren har tillagt dem, men når man snakker med dem, så har de jo en litterær substans, som man normalt ikke finder på nettet. Det kan jeg faktisk ikke komme i tanke om et eneste eksempel på at jeg har kunne finde. Så der kommer en dybere klangbund, end hvad man normalt møder. Jeg tror godt man kunne overføre det det tror jeg faktisk mediet som helhed kunne have god brug for der er også seere til det, når man laver gode dokumentarprogrammer det er faktisk en meget, meget populær genre, når TV handler om noget. Det er jo ikke kun reality shows, som folk er ude efter eller godt kan lide. Det er en fantastisk gennemslagskraft, når de så har et indhold f.eks. Biker Jens den første der var med i Robinson det er jo en helt utrolig fyr, når man sådan lærte ham at kende. Den eneste gang jeg har set Robinson var den første gang det blev sendt. Men holdkæft, det virkede da også man lærte da de her personer at kende ligesom hvis man havde læst en bog. Jeg

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM Elæringssystemer Eksemplificeret ved SWIM Ved Claus Rosenstand Adjunkt VR Media Lab, Institut for Kommunikation Forfatter Disposition Reflekterende ak tiviteter Checkland & Scholes: 9 Forandringsrettede

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere