Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)"

Transkript

1 København E 2013 Holdnr. Modulets navn Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Studieretning Fagansvarlig(e) og -adresse(r): Lektor, ph.d. Jeanette Magne Jensen PostDoc Lone L. Nordin Undervisere og -adresse(r): Jeanette Magne Jensen, Lektor, PhD, DPU, AU Karen Wistoft, Lektor, PhD, DPU, AU Lone Lindegaard Nordin Katrine Dahl Madsen Monica Carlsson, Lektor, PhD, DPU, AU Helle Schnor, PhD, Udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri Jane Wills, Professor, London South Bank University Anna Paldam Folker, PhD, projektleder, Seniorforsker, Psykiatrifonden Ulrik Brandi, DPU, AU Hans Siggaard Jensen, Professor Formål: Modulet giver en indføring i teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme med fokus på de nøglebegreber, værdier og ideologier, som underbygger denne teori og praksis. Mål: Efter gennemført modul kan den studerende: Demonstrere teoretisk viden og forståelse for sundhedsbegreber samt for relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 1 af 12

2 Beskrive, forklare og fortolke forskellige værdier og ideologier i udviklingen af teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Kritisk udvælge og anvende teoretisk og empirisk forskning inden for området, rettet mod at reflektere over, evaluere og udvikle praksis inden for eget professionsfelt. Kritisk reflektere over og vurdere egen professionel praksis i relation til sundhedspolicy og ideologi. Se nye perspektiver og udviklingsmuligheder i egen praksis samt identificere, udnytte og udvide det tolknings- og handlingsråderum som denne praksis tilbyder Indhold: Sundhedsbegrebet historisk udvikling og dannelsesmæssige aspekter. Underliggende ideologier og værdier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: relationer, paradigmer, mål og udbytte. Nationale og internationale programmer inden for sundhedspolitik og sundhedsfremme samt disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund. Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser. Undervisningsform: De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, øvelser, vejledning, studiegruppearbejde og selvstudier, hvor kritiske analyser og diskussioner af forskellige begreber og metoder inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme er i fokus. Deltagerne vil via en øvelse, hvor de skal beskrive egen sundhedspædagogiske praksis (fremlægges og diskuteres på E-learningsystemet) styrke evnen til kritisk at analysere og positionere egen professionel praksis. Prøveformer Skriftlig: Akademisk, teoretisk essay om selvvalgt emne og annoteret (kommenteret) bibliografi. Indleveret annoteret (kommenteret) bibliografi på maksimalt 5 sider, baseret på ca. 10 udvalgte referencer, hvortil der knyttes en note på ca. 200 ord (dvs. i alt ca ord). Kun halvdelen af de 10 referencer må findes i modulets obligatoriske litteratur. Bibliografien er en individuelt udarbejdet obligatorisk opgave. En attest fra vejleder som bekræfter, at bibliografien er afleveret og godkendt, vedlægges det akademiske essay ved indleveringen af eksamensopgaven. Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 12 normalsider. Opgaven udformes som et akademisk essay og behandler en tese, som den studerende har formuleret, og som er godkendt af eksaminator. 2 af 12

3 Udarbejdes det akademiske essay af en gruppe øges sideantallet (To studerende: maksimalt 16 normalsider; tre studerende: maksimalt 21 normalsider). Det skal fremgå af det skriftlige produkt, hvem, der har skrevet hvilke afsnit. Bedømmelse sker på grundlag af individuel vurdering af det akademiske essay. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af det akademiske essay Litteratur: Grundboger Carlsson, M. Simovska,. & Jensen B.B. (red.) (2009): Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme. Teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Naidoo, J. And Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindal Esevier (third edition). Kompendium Med litteratur knyttet til de enkelte undervisningsgange Andre artikler Supplerende artikler og litteratur til den enkelte forelæsning/undervisning lægges ud på Black Board. 3 af 12

4 Skematisk undervisningsplan 1. seminar Introduktion til modulet samt begreber og teorier om sundhed, sundhedsfremme og sundhedspædagogik d. 5. sept. kl Introduktion til modulet: mål, indhold, organisering, eksamensformer (Lone L. Nordin) Frokost Lokale A Begreber og teorier om sundhed og modeller om sundhedspædagogik og sundhedsfremme (Jeanette Magne Jensen) Studiegrupper: Beskrivelse af jeres individuelle sundhedspædagogiske praksis. Produkt: Beskrivelserne lægges på Blackboard d. 6. sept., kl Lokale A Fælles morgenkaffe /festsalen Fælles forelæsning: Læringsteori og videnskabsteori, Hans Siggaard Jensen, professor, DPU, Aarhus Universitet Fælles frokost Policy udvikling inden for forebyggelse og sundhedsfremme (Katrine D. Madsen) Opsamling på 1. Seminar (Jeanette Magne Jensen/Lone L Nordin) Introduktion til casearbejdet 2. seminar Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: fra teori til praksis d. 25. sept., kl Lokale A130 d. 26. sept., kl Lokale A Fra teori til praksis. Case: Implementering af kritisk sundhedspædagogik i folkeskolen (Lone L Nordin) Frokost Group work: cases from students practice illustrating the relationships between health promotion and health education (Jeanette Magne Jensen) Patientuddannelse: Ideologi, mål og udbytte (Helle Schnor) Frokost Case: Analyse af undervisningsmateriale om patientuddannelse. Gruppearbejde og fremlæggelse (Lone L Nordin) 3. seminar Underliggende ideologier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme og teorier om forandringsprocesser 22. oktober, kl Lokale A Ideologies and Politics of Health Promotion - Methods (Jane Wills) Frokost Ideologies and Politics of Health Promotion Practice (Jane Wills) Undersøgelsens pentagon hjørnestenene i en videnska- 4 af 12

5 d. 23. oktober., kl Lokale A303 belig undersøgelse (Lone L. Nordin) Teorier om forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme (Jeanette Magne Jensen) Frokost Casearbejde og fremlæggelse i plenum (Jeanette Magne Jensen) Triadedannelse 4. seminar Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser d. 7. november., kl Lokale A130 d. 8. november Lokale A Refleksioner over en forskningsproces: Valg, fravalg, dilemmaer. Relation til eksamensopgaven (Jeanette Magne Jensen) Frokost Den aktuelle debat om evidens inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme (Monica Carlsson) Orientering om eksamen og eksamensopgaverne spørgsmål og svar (Jeanette Magne Jensen/Lone Lindegaard Nordin) Kaffe : Fælles forelæsning: Læring i organisationer, Ulrik Brandi, DPU, AU Frokost Workshop: Problemformulering (Lone. L. Nordin og Jeanette Magne Jensen) 5. seminar Værdier og etik i sundhedsfremme og sundhedspædagogik d. 26. november kl Lokale A130 d. 27. november, kl Lokale A Værdiafklaring og refleksiv dannelse (Karen Wistoft) Frokost Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv (Karen Wistoft) Opsamling og diskussion Forebyggelsesetik (Anna Paldam Folker) Frokost Opsamling på modulet. Evaluering (Jeanette Magne Jensen). 5 af 12

6 Seminar 1. Dato og klokkeslæt: d. 5. sept & d. 6. sept Titel: Introduktion til modulet samt begreber og teorier om sundhed, sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Underviser(e): Jeanette Magne Jensen; Hans Siggaard Jensen, Lone L. Nordin; Katrine D. Madsen Sted: A303 Mål: Efter seminar 1: Har de studerende fået et overblik over modulet som en helhed samt bliver bekendt med dets mål, indhold, arbejdsform og krav. Har de studerende fået indsigt i den nationale og internationale udvikling af sundhedsbegrebet, både generelt og specifikt i relation til sundhedspædagogik De studerende har erhvervet sig en teoretisk forståelse af sammenhængen mellem forskellige sundhedsbegreber, sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Er de studerende i stand til at forstå, analysere, kritisere og diskutere forskellige sundhedsbegreber i forhold til sundhedspædagogiske praksis. Er de studerende i stand til at differentiere, reflektere og anvende forskellige nøglebegreber, som f.eks. sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse Indhold: Introduktion til modulet Begreber og teorier om sundhed Den historiske policy udvikling i den for forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Teoretiske og praktiske tilgange til sundhedsfremme Litteratur knyttet til undervisningen til seminar 1: Kickbusch I. (1997): Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion International, vol. 12, no. 4, pp Simovska, V. (2004) Chapter 3: Health, the individual and society: the challenges of democratic health education, in: Learning by InterAction: learning about health through participation and action the health promoting schools perspective. Doctoral dissertation, The Danish University of Education pp Wackerhausen S. (1994): Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme. I: Sundhedsbegreber filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). Philosophia, s Guldager, E. (2009): Politiske tiltag. I: Sørensen. LV. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. S af 12

7 Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen angivet til seminaret. Kursuslog: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis Tænk over relation mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme lav evt. en model. Fællesforelæsninger for masterstuderende d. 6. september, 2013 Sted: Festsalen Titel: Læringsteori og videnskabsteori Underviser: Hans Siggaard Jensen, professor, Institut for uddannelse og pædagogik, IUP, Aarhus Universitet Sted: Festsalen Mål: At give de studerende indsigt i sammenhængen mellem læringsteori og videnskabsteori for dermed at kvalificere deres opfattelse af hvad der bestemmer en læringsteori og dermed en pædagogisk praksis. Indhold: Eksempler på fundamentale læringsteorier: strukturalisme, konstruktivisme, kritisk teori og den til disse knyttede pædagogiske praksis og brug af undervisningsmetoder. Analyse af disse teoriers videnskabsteoretiske baggrund og dermed den relation der er mellem teoretiske antagelser og forudsætninger og empiriske observationer og resultater. Sekundær litteratur: D. C. Phillips & J. F. Soltis: Perspectives on Learning, New York 2009 (bogen findes også på norsk og svensk) Seminar 2. Dato og klokkeslæt: d. 25. sept., kl & d. 26. sept. kl Titel: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: fra teori til praksis Underviser(e): Lone L Nordin, Jeanette Magne Jensen, Helle Schnor Sted: A130 Mål Efter seminar 2: Har de studerende erhvervet sig en forståelse af det sundhedspædagogiske felt, så de kan reflektere over forskellige paradigmer, mål og udbytte af sundhedspædagogik, sundhedsfremme og patientuddannelse. De studerende har erhvervet sig en forståelse af hvordan kritisk sundhedspædagogik omsættes til praksis i forskellige settings. 7 af 12

8 Indhold Analyse af implementeringen af kritisk sundhedspædagogik i folkeskolen Analyse af baggrunds- og undervisningsmateriale relateret til sundhedsfremme og patientuddannelse. Litteratur knyttet til undervisnignen Jensen, B.B. (2009). Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Lavesen, M. & Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Simovska, v. & Jensen, JM (red.): Sundhedspædagogik i Sundhedsfremme. Gads Forlag. S Nordin, L.L., Jensen, J.M. og Simovska, V. (2010). Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?, Cursiv: Et den sunde valg det lette valg? Nr Nordin, LL. (2013). Fra politik til praksis. Implementering af kommunale sundhedsfremmeprojekter med fokus på kost og fysisk aktivitet fra et lærerperspektiv. Kap 1. Schnack K. (2005): Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksenpædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers Forlag. s Simovska, V. & Jensen, JM: (2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge. I: Simovska, V. & Jensen, JM: Sundhedspædagogik i Sundhedsfremme. Gads Forlag. s Tones, K. (2009) Værdier, ideologier og sundhedsfremme. I: Carlsson, M, Simovska, V, & Jensen, BB (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Vallgårda, S. (2005): Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen angivet til seminaret Kursuslog: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis Tænk over det pædagogiske grundlag for den dialog du har med borgere, klienter, pateinter eller elever i din daglige praksis. 8 af 12

9 Seminar 3. Dato og klokkeslæt: d. 22. okt., kl & d. 23. okt., kl Titel: Underliggende ideologier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme og teorier om forandringsprocesser Underviser(e): Jane Wills, Lone L Nordin, Jeanette Magne Jensen Sted: A303 Mål: Efter seminar 3: Har de studerende dannet sig et overblik over de bagvedliggende ideologier i sundhedsfremme og sundhedspædagogik. De studerende bliver i stand til at genkende og analysere idelogier i de forskellige sundhedspædagogiske interventioner samt at kunne identificere fordele og ulemper relateret til forskellige tilgange. De studerende kan anvende teorier og modeller knyttet til forandringsprocesser i forebyggelse og sundhedsfremme. De studerende har fået indsigt i undersøgelsens pentaton. Indhold: Ideologier og politikker knyttet til sundhedsfremme Teorier og modeller for forandringsprocesser Tilrettelæggelse af undersøgelser og eksamensopgaver Litteratur knyttet til undervisningen: Jensen, J. M. (2009). Hverdagsliv og Sundhedspædagogik. I. Carlsson, M., Simovska, V. & Jensen, B.B. (red). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I: Sørensen LV. (red.). Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Models and approaches to health promotion, and The politics of health promotion. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 5, p and Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Developing healthy public policy. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 11, p Forberedelse til undervisningen: Læs den angivet litteratur til sessionen Kursuslog: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis 9 af 12

10 Seminar 4 Dato og klokkeslæt: d. 7. nov. kl og 8. nov., kl. 9:30-16 Titel: Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser Underviser(e): Jeanette Magne Jensen, Monica Carlsson, Lone L. Nordin, Ulrik Brandi Sted: A139 Mål: Efter seminar 4: Har de studerende dannet sig et overblik over relationen mellem forskning og praksis og dermed også det og videnskabsteoretiske or etiske aspekter Kan de studerende overveje og vurdere analytiske valg i undersøgelser inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme Kan de studerende identificere of kritisk reflektere over sundhedspædagogiske forksning som har relevans for egen praksis eller praksisområde Er de studerende i stand til at anvender den indsigt de får fra dette seminar til, at kvalificere deres egen problemformulering i forhold til eksamensopgaven Indhold: Epistemologiske paradigmer i sundhedspædagogisk forskning Den aktuelle debat om sundhedspædagogik og sundhedsfremme inden for forskning og praksis (hvad virker, og hvordan kan forskningen anvendes i praksis). Litteratur knyttet til undervisningen: Andersen, PØ. (2011). Pædagogikken i evalueringssamfundet. Hans Reitzels Forlag, s (Forskellig slags videnproduktion inden for det pædagogiske område). Carlsson, M. og Simovska, V. (2009). Fokus på evidens inden for sundhedsundervisnins og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., & Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Simovska. V. & Carlsson, M. (2012). Evidensbaseret praksis: dilemmaer og udfordringer. I: Simovska, V. & Jensen, JM (red.). Sundhedspædagogik i Sundhedsfremme. Gads Forlag, s Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen knyttet til undervisningen Kursuslog: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis 10 af 12

11 Fællesforelæsning d. 8. november, 2013 Sted: Festsalen Titel: Læring i organisationer Underviser: Ulrik Brandi Læringsmål: Fællesforelæsningen har til mål at give de studerende et generelt kendskab omkring, hvordan man inden for organisations- og læringsforskningen forstår læreprocesser i organisationer. Indhold: Fællesforelæsningen handler om organisatorisk læring og hermed om, hvordan virksomheder håndterer arbejdet med videnprocesser, som de udfolder sig i organisationer. Man kan benævne forskningstraditionerne inden for feltet som rettet mod adfærd, handling og praksis, der hver især repræsenterer forskellige forståelser af læring og organisation. Forskellige grundbegreber og problemstillinger tilhørende de forskellige forskningstraditioner vil blive præsenteret og diskuteret. Litteratur: Artikel kommer på elearning, når den er frigivet fra forlaget. Forberedelse: Artiklen forventes læst. Seminar 5 Dato og klokkeslæt: d. 26. nov. kl & d. 27. nov., kl Titel: Værdier og etik i sundhedsfremme og sundhedspædagogik Underviser(e): Karen Wistoft, Anna Paldam Folker Sted: A130 Mål: Efter seminar 5: Har de studerende dannet sig et overblik over de bagvedliggende værdier i sundhedsfremme og sundhedspædagogik. De studerende bliver i stand til at genkende og analysere værdier i de forskellige sundhedspædagogiske interventioner samt at kunne identificere fordele og ulemper relateret til forskellige tilgange. Har de studerende fået indsigt i etiske problemstillinger knyttet til forebyggelse og sundhedsfremme Indhold: Værdier og sundhedspædagogik Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv Magtudøvelse i forebyggelse og sundhedsfremme Litteratur knyttet til undervisningen: Vallgårda, S. (2011). Forebyggelsesetik. BIBLIOTEK FOR LÆGER 11 af 12

12 Vallgårda, S. (2003): Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, Et bedre liv s kap. 8. Wistoft, K. (2009): Pedagogical competence and value clarification among health educators, Global Health Promotion, Vol. 16(3), pp Wistoft, K. (2009). Værdier og sundhedspædagogik. I: Simovska, V., Carlsson, M., Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Forberedelse til undervisningen: Læs den anførte litteratur Kursuslog: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis 12 af 12

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København efteråret E2014 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard

Læs mere

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København, efteråret E2015 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard

Læs mere

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik København E 2012 Holdnr. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Studieretning Master i Sundhedspædagogik Lektor, ph.d.

Læs mere

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul: Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016 Undervisningssted: Emdrup Modulansvarlig Postdoc

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING FORSKNINGSCENTER FOR SUNDHEDSFREMMENDE BÆREDYGTIG SKOLEUDVIKLING INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET SEMINAR I NETVÆRK FOR VIDENSUDVEKSLING, VISSENBJERG SKOLE TEMA: SKOLEREFORMEN

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv ERFA-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse UC Metropol 1. Februar 2011 Bjarne Bruun Jensen Centerchef og professor Steno Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Skolemessen 2012 It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU Hvad er Kollektiv Akademisk Vejledning? Flere studerende, som skriver på forskellige opgaver/projekter, Integrere og skabe en dynamik mellem forskellige perspektiver

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Specialiseringsmodul: Specialpædagogik... 1 Specialiseringsmodul: Det mangfoldige klasserum... 4 Specaliseringsmodul: IT og læring...

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus.

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Formålet med studieaktivitetsmodellen er en forventningsafstemning med de. Modellen

Læs mere

Modul 3: Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling

Modul 3: Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling DPU, AU København efterår 2012 Modul 3: Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling (15 ECTS) Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Venka Simovska, Professor

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS)

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) IT-model, forår 2011 Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi (IT-modellen) Det er en forudsætning

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfaglighed 2014 Pædagogik, etik og dannelse Pædagogens rolle og relationer Udvikling, Læring og innovation + prøve Social intervention (+ prøve Pædagogens

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere