U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE"

Transkript

1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015

2 SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat fra Generalforsamling Udvalg og medlemskaber Annonce for partnerskabsbesøg Inviter en historiefortæller fra Svalerne Hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne Århusgade København Ø (NY ADRESSE!) Åben mandag-torsdag kl Tlf (NYT TELEFONNUMMER!) / Svalerne Fair Trade & Genbrug Århusgade København Ø (NY ADRESSE!) Tlf (NYT TELEFONNUMMER!) Svalernes loppemarked i København Nattergalevej København NV Tlf ********************************************** HJÆLP OS MED AT SPARE PAPIR & PORTO Vi har en bøn til dig, som støtter U-landsforeningen Svalerne: MÅ VI BEDE OM DIN ADRESSE!?!? Vi bruger nemlig mange ressourcer på både papir og porto, når vi sender breve ud til medlemmer og støtter, og vi vil meget hellere bruge pengene på vores partnere i Indien & Bangladesh - og i stedet sende dig en mail. Modtag SvaleNyt elektronisk via mail ved at sende en til med din adresse (samt fulde navn og postadresse), så spares både store mængder papir og porto. Tusind tak for din hjælp! Modtager du allerede dette blad på behøver du ikke foretage dig noget. ********************************************** Svalernes genbrugsbutik i Odense Vindegade Odense C Tlf Svalernes genbrugsbutik i Fredericia Prinsessegade Fredericia (pr. september 2015 NY ADRESSE: Prinsessegade 56A, kld.) Tlf Fair Trade Gruppen i Aarhus Rosengade 24, 2. over gården 8000 Aarhus C Tlf Fair Trade Butik Bazaren Guldsmedegade 8 A 8000 Aarhus C Tlf Fair Trade Butik Holstebro Bisgårdgade Holstebro Tlf Sæt allerede nu X i kalenderen til Generalforsamlingen næste år, som finder sted søndag den 10. april HUSK at meddele flytning & adresseændring til kontoret i Århusgade. Det letter vores arbejde betydeligt og sparer unødvendig porto. Husk også at oplyse os om det, hvis du skifter ! Kontoret på Århusgade 35, København, holder normalt åbent mandag-torsdag kl Bemærk at der er lukket på kontoret i hele juli måned. Kontoret åbner igen mandag den 3. august Redaktion: Kontoret Lay-out: Kontoret Ansvarshavende redaktør: koordinator/sanne Dahlbom Trykning/udsendelse: Kontoret Forside: Fotos fra partnerskabsbesøg til Indien og Bangladesh i februar/marts 2015 (Øverst til venstre: Pia Myrthue og Signe Pejstrup med deres tolk på besøg på partnere i Indien. Øverst til højre: på besøg hos målgruppen i en Irula-landsby i Indien. Nederst til venstre: Lis Rasmussen Kazal og Ebbe Primdahl i optog i Bangladesh. Nederst til højre: Forårsfest i Dhaka, Bangladesh) SvaleNyt sendes til foreningens medlemmer. Artikler og kommentarer modtages meget gerne. 2

3 Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne Søndag d. 12. april Valg af dirigent, referenter og stemmetællere Vita Bruun valgtes til dirigent. Referenter: Birgitte Lebech Pépin og Sandra Ries. Stemmetællere: Esther Lauritsen og Sanne Dahlbom. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde af alle fremmødte. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v. formand Marcia Hershkovitz Marcia fortalte i sin beretning om, hvad der har præget 2014 for Svalerne. Følgende er et udpluk af beretningen, og der henvises til den skriftlige årsberetning (SvaleNyt 1, 2015) udsendt til medlemmer. Marcia pointerede, at Svalerne gør en forskel! Det vi laver er vigtigt, og vi får resultater ud af vores arbejde. U-lands-udvalget er nedlagt og erstattet med et årligt u-lands-temamøde i juni i forbindelse med bestyrelsesmødet her har vi i 2014 diskuteret Svalernes støttekriterier i forhold til de organisationer vi samarbejder med i Indien og Bangladesh. Forholdene for Fair Trade har ændret sig, efter en udskiftning af Fair Trade partnere (og en generel stigning i indkøbspriser på varer). Der har været en stabil omsætning hos Fair Trade-gruppen i Århus. Fair Trade er stadig en meget vigtig del af Svalernes arbejde, da vi igennem Fair Trade yder støtte til marginaliserede mennesker. Der har været afholdt fælles markedsdage på Østerbro og i Odense. Der har været søndagsåbent på Nattergalevej og onsdags-åbent i Odense. På Nattergalevej er det stadig en udfordring at få vendt salgskurven. Stor ros til de frivillige, som prøver at holde gang i salget. Genbruget har boomet på Østerbro og i Odense, og sidstnævnte har kunnet forhøje sit støttebidrag til hovedforeningen. Ang. lejemålene: I Odense er bygningen til salg og har været det længe. Bofællesskabet med Odense Fødevarefællesskab er ophørt. I Fredericia skal bygningen, hvor Svalerne har butik rives ned, og der har været problemer med moms. I Århus venter muligvis en huslejeforøgelse. Oplysningsarbejdet er fortsat i form af en nyetableret fortællervirksomhed, som opfordrer skoler, biblioteker m.m. til at invitere Svalerne på besøg, for at høre mere om vores arbejde i Indien og Bangladesh. Svalerne har holdt foredrag og har fået et par henvendelser. Svalerne har været aktive ifm. regeringens nedskæringer på ulandspolitikken, da det er vigtigt at Svalerne bliver hørt, i noget som direkte eller indirekte berører vores arbejde. Flytningen af Svalernes hovedkvarter fra Østerbrogade til Århusgade har fyldt (og fylder) meget. Grundet en varslet huslejestigning på 137 % på Østerbrogade, blev vi i 2014 nødt til at finde ud af, om vi ville blive på lejemålet på den halve plads, eller flytte. Vi måtte erkende, at vi ikke har råd til at blive på Østerbrogade, og at det er økonomisk bedst at flytte. Formanden har cyklet byen rundt og set på lejemål, og vi er endt med at finde løsningen i nogle lokaler på Århusgade. Det er både er den bedste og billigste løsning: 204 m2 og en central beliggenhed ift. gammel kundekreds. 3

4 Det er stadig en udfordring at tiltrække og fastholde frivillige. Tak til alle de nye og gamle frivillige, som har taget et godt nap med flytningen. Vi forudser et år med sædvanlige økonomiske udfordringer vi må aldrig glemme vores fokus på arbejdet i Indien og Bangladesh. Tak til alle frivillige og tak til Sanne, vores koordinator. Kommentarer fra forsamlingen til beretningen: Der blev udtrykt undren over, at der ikke er nævnt noget om dalende medlemstal. Det er betegnende for foreningen og de kræfter vi råder over, at man må hyre et flyttefirma. Det må have noget at gøre med alder og med energiniveauet. Før i tiden ville det være utænkeligt, at man skulle betale et flyttefirma for noget vi selv kunne have gjort. Hvordan skal vi prioritere vores ressourcer i forhold til u-landsarbejdet? Hvor meget støtter vi egentlig med økonomisk? Skal vi fortsat fokusere på støtte til to lande? Opfordring til samarbejde med andre organisationer som f.eks med Odense Fødevarefællesskab. Kunne denne idé bruges i andre sammenhænge? Det er vigtigt, at der på en generalforsamling er plads til drøftelser! Beretningen er for fokuseret på problemer og udfordringer vi skal fokusere mere på det positive. Meget går godt, og med tanke på at vække interesse hos nye medlemmer skal vi, som forening, være opmærksom på at have en kultur med opmærksomhed på alt det positive. Faktisk er det utroligt hvor meget vi når, med det lidt vi har og ja, det skal vi huske på, og det er det, der skal løfte os. Hvad gør vi for at fastholde de unge, der har været ude at rejse for foreningen? Vi mister dem ind imellem, og i det hele taget er det svært at få unge med. Men måske skal vi være bedre til at være glade og taknemmelige for alle de gamle medlemmer, der har tid og som hænger ved? I Indiens-udvalget er der dog flere nye medlemmer som oven i købet er blevet i foreningen efter at de har været på partnerskabsrejse. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab v. regnskabsfører Bjarne Frandsen Bjarne konstaterer i sin fremlæggelse, at der ses fremgang i regnskabet i forhold til Regnskabsåret 2014 lander på et flot resultat på kr. mod kr. i Udvalgte poster fremhævet ved fremlæggelsen. Nedgang Færre indtægter: Blandt andet har der været et drastisk fald i indtægter fra medlemskontingenter. Dette kan blandt andet skyldes, at vi har medlemmer, som hverken har eller netbank, og det gør jo, at kontingentet ikke bliver trukket automatisk. Efterhånden som flere får netbank, og dermed bliver trukket automatisk for kontingent, bliver der muligvis mere stabilitet. En del af vores medlemmer (mindst halvdelen) er også på nedsat kontingent, men mange giver stadig støttebidrag udover kontingent. Der har været en mindre nedgang i indtægter fra Fredericia lokalforening og Fair Trade Butikken Østerbrogade. 4

5 Fremgang Færre udgifter og flere indtægter: Et forholdsvist dramatisk fald i rejseomkostningerne skyldes, at der har været to Indiens-rejser et år og ingen det næste. Svalerne modtog desuden et legat fra Helene Markwardts Fond på kr. Odense lokalforening har i året bidraget med det dobbelte af 2013, og genbrugsbutikken på Østerbrogade har også bidraget med et væsentligt større beløb i Loppemarkedet på Nattergalevej har haft en mindre nedgang i omsætningen, men grundet ændringer af regnskabspraksis (periodiseringer) er resultatet en smule bedre end sidste år. Der har derudover været færre udgifter til oplysning i 2014, hvilket skyldes, at der ikke har været hverken jubilæum eller besøg fra Bangladesh. SvaleBladet udkommer heller ikke længere, og det har også betydning for udgifterne til oplysning. Vi sparer desuden mange penge til porto, fordi vi i højere grad gør brug af : Det er vanskeligt at forudse salgstal - vi aner endnu ikke, hvordan salget bliver i Århusgade. Pt. er der huslejeudgifter for to lukkede butikker, og tilsammen bliver det måske ikke så pænt på det kommende års regnskab. Vi ved dog, at vi vil få færre administrationsudgifter bl.a. pga. nye kopierings-aftaler. Eftersom den nye regnskabsfører har lavet tekniske ændringer, er det ikke altid muligt at sammenligne direkte med tidligere års regnskab: Der er foretaget en periodisering af udgifterne på anmodning af revisor. Dette giver en engangseffekt på en række udgiftsposter. Der henvises til årsregnskabet i årsberetningen i Svalernes seneste SvaleNyt (nr. 1, 2015). Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent Ingen ændringer af kontingentet. 6. Valg til bestyrelse Marcia Hershkovitz blev genvalgt som formand Birgitte Lebech Pépin blev genvalgt som næstformand Bjarne Frandsen er valgt som kasserer Vita Bruun og Lennart Skov-Hansen er valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år Sandra Ries var ikke på genvalg, men fortsætter i bestyrelsen, da hun blev valgt for 2 år i 2014 Harriet Williams er valgt som bestyrelsesmedlem for ét år (indtræder i Bjarnes Frandsens post fra 2014) Jørgen Holger Andersen er valgt som 1. suppleant Lis Rasmussen Kazal er valgt som 2. suppleant Kirsten Engholm er valgt som 3. suppleant 7. Valg af statsautoriseret revisor Lisbeth Wyrwik blev genvalgt som statsautoriseret revisor. 5

6 8. Oplæg fra de rejsende: Partnerskabsbesøg i Indien 2015: Pia Myrthue og Signe Pejstrup Pia og Signe har på dette års partnerskabs-besøg besøgt 5 organisationer og 8 landsbyer. Af de 5 organisationer var 3 langvarige partnere, og 2 var helt nye organisationer (som Svalerne ikke p.t. støtter). Der blev også tid til et møde med CDT Netværket; et netværk mellem de tre organisationer, hvor de mødes for at vidensdele og motivere hinanden. Det var en travl rejse, med kun en enkelt fridag. De rejste rundt med bus, tog og autorickshaw. De tre langvarige partnere er SEAS, RPWO og RDC. De tre organisationer arbejder alle med irulaer (oprindelige folk, også kaldt stammefolk). Irulaerne er uden for kastesystemet i Indien, og er typisk slet ikke registreret og altså identitetsløse. Partnerorganisationerne bruger meget energi på at tildele ID-papirer, uden hvilke mennesker ingenting kan. Organisationerne gør irulaerne bevidste omkring deres rettigheder, i et samfund hvor de alt for ofte bliver groft udnyttet. Derudover hjælper organisationerne irualerne med opsparing. I nogle landsbyer bruges opsparing på at købe geder (som de derefter videresælger, da gedekød er dyrt), og i andre landsbyer gemmes pengene som sikkerhed. Signe og Pia fortæller os om kvinden Devi, som har været gældsslave. Devi havde fået et job til kr., mens hun kun modtog en dagløn på 10 kr. Den høje gæld var tydeligvis helt umulig at afbetale. Svalernes partnerorganisation SEAS trådte til og mæglede med arbejdsgiveren, så Devi fik en overkommelig nedskrivning på sin gæld. Devi har været i denne situation flere gange, men har heldigvis haft kendskab og mod til at spørge SEAS om hjælp. Irulaer, der ikke har gået i skole, kan ikke gennemskue, at de bliver sat i en bundløs gæld, og er derfor nemme ofre. Vi ser en film fra Devi s landsby, hvor SEAS arbejder. Pia og Signe besøgte to helt nye organisationer, som første led i vurderingen om Svalerne kan støtte dem i fremtiden. Det er en længere proces, da det er svært at finde organisationer, der lever op til vores støttekriterier. Kriterierne er blandt andet, at projekterne skal være helhedsorienterede, og at der skal være udviklingsmuligheder i det vi yder støtte til. Der skal være et klart ejerskab og involvering hos landsbybeboerne, og derudover skal der være et element af rettighedsbaseret undervisning/oplysning. De to nye organisationer som de rejsende besøgte beskæftiger sig med: (Det skal noteres, at Svalerne endnu ikke har et uddybende kendskab til organisationerne og deres projekter, og at der ikke er taget nogen beslutning om støtte endnu). 1) Støtte til en slags sundhedsuddannelse i sammenhæng med landsbyens inddragelse samt et andet sideløbende projekt som arbejder med at få folk ud af gældsslaveri. 2) Sundhedsprojekt uddannelsesprojekt integreret i landsbyen, som inddrager kvinders rettigheder. 8. Oplæg fra de rejsende: Partnerskabsbesøg i Bangladesh 2015: Lis Rasmussen Kazal og Ebbe Primdahl Oplægget blev indledt af Lis, der berettede om den politiske situation i Bangladesh. I perioden for partnerskabsbesøget var situationen så spændt, at de rejsende valgte ikke at rejse ud i landet til de lokale organisationer. Denne beslutning var ikke nem at træffe, men Lis og Ebbe turde ikke andet end at stole på, hvad partnerne i Bangladesh rådede dem til. Rejsen hang i en tynd tråd, men eftersom billetten allerede var betalt, endte det med, at Ebbe rejste af sted (Lis var ankommet en uge i forvejen). Der blev afholdt møder med organisationslederne i Dhaka - de kunne bedre foretage rejsen, fordi de er mere usynlige end europæere og derfor mindre udsatte for fare. I Bangladesh foregår der en magtkamp mellem de to store politiske partier Awami-league og BNP. Der er en konflikt med rod i uafhængighedskrigen i

7 Fundamentalisterne vil tilbage til pakistanske værdier og væk fra det indiske, som repræsenterer musik, dans. Almindeligvis identificerer man sig i Bangladesh med indiske og bengalske værdier og er ikke et typisk muslimsk land. Situationen er altså yderst kompliceret, når der tales om, at der nu igen er ballade i Bangladesh. PLEAD: Der blev opdateret på hvem der står for hvad i organisationen, da det stod en smule uklart. Der arbejdes hårdt i denne organisation, bl.a. med undervisning. Der er fokus på videregivelse af kendskab til den del af lovgivningen medarbejderne i PLEAD har brug for at kende. PLEAD blev bedt om case-stories fra deres arbejde. Det blev formidlet til lederen, at Svalerne gerne vil have deres arbejde konkretiseret - det var en overraskelse for ham, at selv ting, der for organisationen selv synes ubetydelige kan være interessante for Svalerne i formidlingen af, hvordan vi arbejder med vores partnere. Trafficking bliver stadig et større problem i Bangladesh. Vi fik en case-story om menneskehandlere, der går rundt i landsbyerne med et foto af en mand, f.eks. deres far, som leder efter en ung kvinde, som kan blive hans kone. Omfanget af trafficking i Bangladesh er stort, meget større end man ønsker at fortælle. Mange illegale fra Bangladesh sidder fængslet i Indien. Udover de Svale-støttede projekter i landsbygrupper arbejder PLEAD også med retshjælp og organisering af tekstilarbejdere i Dhaka. Der blev også afholdt møder med RULFAO, arbejder med jordrettigheder. Man hjælper landsbygrupper med brugsretten til kashland (ny jord der fremkommer, når floders løb ændres) som ifølge loven er de fattiges ret. Der var planlagt et besøg hos ny organisation, der også i stedet kom til møde i Dhaka. Projektets målgruppe er hinduer, der opdrætter grise. Svalerne kunne være interesseret i projektet pga. det rettighedsarbejde, som var beskrevet i ansøgningen ifm. svineopdræt, ikke i første omgang pga. det indkomstgenererende arbejde. Men Svalerne vil ikke indstille organisationen til støtte, da man fik indtryk af, at rettighedsarbejdet ikke var vægtet særlig højt. Vi støtter ikke bare for at støtte og for at holde noget i live, men kun organisationer som lever op til støttekriterierne. Nyt blod er vigtigt, men ikke for enhver pris. Netværksorganisationen Net to Right, som består af tidligere og nuværende partner-organisationer, har opnået forlængelse af deres nuværende projektperiode foreløbig frem til juni i år. Derefter er det uvist, om der skal laves en ny projektansøgning. 9. Årets tema: Genbrug - oplæg fra Ole Persson Til årets tema genbrug, fik vi besøg af Ole Persson, netop fratrådt leder fra Røde Kors' største genbrugsafdeling i Hørsholm, som holdt et oplæg om frivillighed og salg af genbrug. Røde Kors genbrugsafdeling i Hørsholm kører særdeles godt, idet de i de sidste par år har haft en omsætning på over en million kroner. Der er 160 frivillige og to vagter tilknyttet afdelingen, og der er en udpeget leder. Der er en høj gennemsnitsalder for de frivillige, og de fleste af deres frivillige er kommet via mund til øre. Der er en følordning for nye frivillige. De får nye varer hver dag, og varerne er kun til salg i 3 uger (farver på bøjler eller datomærkning). De sender ubrugeligt tøj til Køge, hvor det bliver opkøbt af internationale opkøbere. Alt tøj kan bruges. De har to biler til at hente varer plus egne containere. 36 % af omsætningen går til hovedforeningen. 7

8 Ole påpeger at undersøgelser har vist, at 64 % af danskerne er villige til at tage et frivilligt arbejde. Hvordan kan man få flere frivillige/få de frivillige til at blive? Ole Persson har som leder sat fokus på: Gode fysiske/psykiske rammer for de frivillige: Fri kaffe og frugt De frivillige skal have en fornemmelse for at alle løser opgaverne sammen Socialt netværk (der arrangeres udflugter og aktiviteter for de frivillige) De frivillige må gerne have en følelse af, at de har ansvar over en særlig afdeling i butikken Har de frivillige gode idéer, skal de være yderst velkomne til at komme med forslag Fleksibilitet overfor frivillige Ugentligt ugebrev til de frivillige om drift Der skal være en ledelse til at vise vejen Info-aftener om nødhjælpen De frivillige skal til gengæld: Være glade når de kommer Være glade når de er i butikken Være glade når de går hjem (men trætte) Generelle principper: Vi siger altid pænt ja tak til folks ting, og er høflige Vi giver ikke rabat, vi giver nødhjælp Flere varer flere kunder flere kunder flere varer Butikkerne er der for at lave penge ikke for at hygge, selvom det også er hyggeligt! Retningslinjer for alle butikker, men udbredt selvstyre under hensyntagen til Røde Kors principper Faste priser for både frivillige og kunder, OGSÅ når tingen bliver smidt ud. Udfordringer i frivillighed: Tyveri blandt frivillige og kunder (på trods af overvågningskameraer) Sammenspisthed Prissætning kan være svært, og man kan hurtigt blive uenig. Efterhånden er det noget man lærer. Man må lære at spotte de dyre ting, som kan sendes videre til auktioner De shoppende skal: Føle at de har råd (de må gerne føle sig rige - man sælger ikke en vare, men en følelse) Føle at de er i en pæn og ryddelig butik (der må ikke lugte af genbrug) Idéer til synlighed: Anderledes annoncer Annoncer i lokalblade og lokalradio (det koster penge at tjene penge) Deltagelse ved forskellige genbrugsmarkeder Mund til øre, lokalkendskab Aflevering af visitkort ved afhentning af ting Køre byen rundt med en klokke på (som hjem-is bilen) - hvem har brugte møbler eller andet de vil donere!? 8

9 Diverse kommentarer og spørgsmål til Ole: Har I erfaring med specialbutikker? (Røde Kors har et par specialbutikker i KBH, men det er ikke noget man i Hørsholm har overvejet) Har I erfaring med at tage indvandrere/flygtninge ind som frivillige? (Sprogbarrierer gør det svært i forhold til oplæring, + de har andre kurser og jobsøgning at tage sig til) Hvordan tackler I tyveri? (Kan være meget svært at opdage, men hvis det bliver opdaget, bliver vedkommende afvist som frivillig eller kunde i butikken. Slipper med advarsel, og ingen politianmeldelse) 10. Evt. U-lands-temamødet d. 13. juni (OBS: er rykket til d. 23. august, red.) i forbindelse med et bestyrelsesmøde blev drøftet. Følgende temaer blev foreslået: støttebeløbene (de økonomiske rammer) hvordan styrker man udvalgene? forventninger til nye partnerorganisationer (skal det være fælles for de to landeudvalg?) og hvordan får man de rigtige ansøgninger? Fair Trade: hvem støtter vi? indtægtskilde eller støttevirksomhed sammenhæng og koordinering mellem oplysning og landeudvalgene SvaleBladet er foreløbigt sat i bero. Det kostede kr. at producere og har været meget ressourcekrævende. Det blev påpeget, at der ikke var nok tid til diskussioner efter formandens beretning. Svalernes midler er begrænsede. Anvender vi midlerne som vi vil og bør? Er vores måde tidssvarende? Bruger vi alle de nye muligheder? Skal vi have en visionsdag? Der er måske stemning for et møde i efteråret af mere visionspræget karakter? Den nye bestyrelse vil drøfte dette. Det blev konstateret, at travlhed genererer energi! *** 9

10 Udvalg & medlemskaber for U-landsforeningen Svalerne Godkendt på bestyrelsesmødet den 10.maj 2015 UDVALG NEDSAT I BESTYRELSEN Forretningsudvalg (FU): Marcia Hershkovitz, Birgitte Lebech Pépin, Bjarne Frandsen Personaleudvalg (PU): Marcia Hershkovitz, Lennart Skov-Hansen Budgetudvalg: Bjarne Frandsen, Lennart Skov-Hansen, (?) INTERNE UDVALG Indiensudvalg: Kirsten Nielsen, Birthe Egeskov, Helle Vinther Kristensen, Aviaja Mose, Sandra Ries, Pia Myrthue, Signe Pejstrup Bangladeshudvalg: Lis Rasmussen Kazal, Gertrud Grabbert, Pernille Stage, Kira Tendal, Ebbe Primdahl, Mette Henriksen Partnerskabsudvalg ( ): Ebbe Primdahl, Pia Myrthue, Birgitte Lebech Pépin Oplysnings-udvalg: Marcia Hershkovitz, Lennart Skov-Hansen, Lone Eskesen, Lera Markouskaya, (Sanne Dahlbom) Net to Rights-udvalg: Lis Rasmussen Kazal, Mette Henriksen, Tenna Jensen, Rikke Offenberg Fair Trade indkøbsudvalg (Århusgade): Kirsten Engholm, Jeanette Hyldal Vollmer Fair Trade & Genbrug butiksudvalg (Århusgade): Kirsten Engholm, Jeanette Hyldal Vollmer, Lisbeth Ahlmark, Vita Bruun, Gunvør Munch REPRÆSENTATION I EKSTERNE UDVALG/NGO-AKTIVITETER Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark (DSN-DK): Sanne Dahlbom Kvindernes U-landsudvalg (KULU): Lis Rasmussen Kazal og Sandra Sikia Ries CISU: Lis Rasmussen Kazal 92 gruppen: Sanne Dahlbom DanWatch: Sanne Dahlbom Fair Trade Danmark: Jeanette Hyldal Vollmer Globalt Fokus: Sanne Dahlbom MEDLEMSKABER/KONTINGENTBETALINGER (FOR 2015) Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark (DSN-DK), Center for frivilligt socialt arbejde, KULU, CISU, 92 gruppen, DanWatch, Fair Trade Danmark, SR Bistand, Genvej til Udvikling, Globalt Fokus 10

11 Vi søger personer til partnerskabsbesøg Har du lyst til en udfordrende arbejds- og rejseoplevelse i Indien eller i Bangladesh? Vi søger personer, som vil være Svalernes repræsentanter på besøg hos vores samarbejdspartnere i Indien og Bangladesh. Rejserne vil vare 2-4 uger og foregår i perioden januar-marts Det endelige tidspunkt for de enkelte rejser fastlægges af hhv. Indiens- og Bangladesh-udvalgene i samarbejde med de rejsende. Svalerne har partnerorganisationer i Tamil Nadu i Sydindien og i Bangladesh. Hvert år sendes to repræsentanter til hvert af de to lande for at evaluere vores projekter og skabe dialog med vores partnere. Repræsentanterne skal besøge Svalernes nuværende partnerorganisationer og mødes med deres målgruppe af jordløse landarbejdere, kvinder, børn, kasteløse og stammefolk. Eventuelt skal der holdes møder med potentielle nye samarbejdspartnere og udvalgte organisationer, som har søgt om støtte til nye udviklingsinitiativer blandt de fattigste. Svalerne tilbyder en enestående mulighed for at møde vores nuværende og kommende partnere og de målgrupper, vi støtter - på tæt hold. På partnerskabsbesøget skal du være sparringspartner for organisationernes personale, besigtige, monitorere og evaluere de projekter, som Svalerne støtter, og involvere dig i forskellige kapacitetsopbyggende arrangementer for både ledere og feltarbejdere. På hvert partnerskabsbesøg deltager to repræsentanter for Svalerne. Den ene repræsentant skal have været på partnerskabsbesøg tidligere. Den anden behøver ikke have været på partnerskabsbesøg tidligere. Vi forventer at: Du taler godt engelsk, har gode samarbejdsevner og er ansvarsbevidst. Du har et vist kendskab til u-landsarbejde, evt. som aktiv i U-landsforeningen Svalerne eller en tilsvarende organisation. Det er en fordel, at du har rejst eller arbejdet i et udviklingsland tidligere. Du er forpligtet til i 5-6 måneder op til partnerskabsbesøget at deltage i et forberedelsesforløb heriblandt deltagelse i Svalernes møder i Indiens- eller Bangladeshudvalget. Du forventes at sætte dig ind i grundlæggende forhold om landets geografi, historie og samfundsforhold. Derudover forventes det, at du deltager aktivt i planlægningen af partnerskabsbesøget. Du forpligter dig til, efter partnerskabsrejsen, at afrapportere, såvel mundtligt som skriftligt til Indiens- eller Bangladeshgruppen senest tre måneder efter rejsens afslutning. Du forpligter dig til at deltage i Indiens- eller Bangladesh-udvalget ét år efter partnerskabsbesøget, og du skal have lyst til at fortælle om erfaringerne fra besøget til Svalernes medlemmer, frivillige og andre interesserede. 11

12 Du deltager i forberedelse af det følgende års partnerskabsbesøg. Du tilslutter dig Svalernes værdigrundlag og bliver støttemedlem af U-landsforeningen Svalerne. Du er helbredsmæssigt (fysisk og psykisk) i stand til at fuldføre rejsen og de ovennævnte arbejdsmæssige opgaver. Omkostningerne forbundet med rejse, ophold og forplejning betales af Svalerne, efter de til enhver tid gældende satser. Yderligere oplysninger om U-landsforeningen Svalernes arbejde i Indien (Tamil Nadu) og Bangladesh kan findes på eller ved henvendelse på nedenstående adresse. For yderligere information om partnerskabsbesøget til Indien: Pia Myrthue, tlf.nr , For yderligere information om partnerskabsbesøget til Bangladesh: Ebbe Primdahl, tlf.nr , Ansøgning Skriftlig ansøgning, mærket Partnerskabsbesøg Indien 2016 eller Partnerskabsbesøg Bangladesh 2016 vedlagt cv sendes (som alm. post eller ) til: U-landsforeningen Svalerne Att.: Partnerskabsudvalget Århusgade København Ø. Tlf.: Ansøgningen skal være U-landsforeningen Svalerne i hænde senest den 5. august Inviter en svale på besøg til at fortælle historier fra Indien og Bangladesh Kender du nogle, der kunne være interesserede i at høre mere om U-landsforeningen Svalerne og vores arbejde i Indien og Bangladesh, så book en historiefortæller hos os! Hvert år sender vi frivillige på partnerskabsrejser til Indien og Bangladesh, hvor de besøger vores partnere. De rejsende har efter hjemkomsten masser af flotte fotos og spændende historier i ærmet, som bare venter på at komme ud og blive vist/fortalt så kontakt os, hvis du gerne vil have en historiefortæller på din lokale aftenskole, arbejdsplads, gymnasium, kollegium, kulturhus eller lignende. Du kan også læse om de rejsendes oplevelser på 12

13 Følgende Facebook-sider for U-landsforeningen Svalerne og vores forskellige butikker/loppemarkeder må du meget gerne give et synes godt om med på vejen (det er en effektiv måde, hvorpå vi gratis kan reklamere for os selv og vores arbejde i Indien & Bangladesh, samt ikke mindst vores frivillige arbejde i Danmark når du synes godt om noget vi lægger op på siderne, så spreder det sig ud til dine Facebook-venner og nogle gange kan det nå rigtig bredt ud på den måde): U-landsforeningen Svalerne: https://www.facebook.com/ulandsforeningen.svalerne Fair Trade Butik Svalerne (København): https://da-dk.facebook.com/fairtradesvalerne Loppemarkedet på Nattergalevej (København): https://da-dk.facebook.com/svalernesloppemarked Genbrugsbutik Svalerne i Århusgade (København): https://da-dk.facebook.com/pages/genbrugsbutik-svalerne/ Odense Svalerne Loppemarked (Odense): https://www.facebook.com/pages/odense-svalerne- Loppemarked/ ?fref=ts Fair Trade Butik Bazaren Århus: https://www.facebook.com/pages/fair-trade-butik-bazaren- %C3%85rhus/ ?fref=photo Fair Trade Holstebro: https://www.facebook.com/pages/fair-trade-holstebro/

14 Hjælp os med at få flere medlemmer! Med vores overgang til PBS er det blevet langt nemmere at være medlem af Svalerne. Indtast dit medlemskab én gang og PBS vil huske at betale dit kontingent fremover! Vi beholder dig som medlem og på den måde garanterer vi vores hjælp til nogen af verdens fattigste. Så hjælp os med at få flere medlemmer. Det koster ikke meget at blive medlem af Svalerne og derved bidrage til at forbedre forholdene for de fattigste befolkningsgrupper i Indien og Bangladesh. Samtidig giver det også mulighed for at blive aktiv i en lille idealistisk græsrods-organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Et alm. medlemskab koster 300 kr. om året. For studerende, arbejdsløse og pensionister koster det kun 100 kr. om året. Udover den kontante værdi her og nu har et medlemskab en dobbelt værdi for os. Jo flere medlemmer vi har, desto nemmere er det at få øget støtte fra offentlige kanaler til vores partnere og projekter. Du kan tilmelde et nyt medlem direkte på vores hjemmeside: msskab For yderligere information kontakt os på tlf eller Tilmeld dig Svalernes elektroniske nyhedsbrev Har du lyst til at modtage vores månedlige elektroniske nyhedsbrev, for på den måde at få kendskab til Svalernes aktiviteter, spændende u-landsarrangementer og lign. så send os en med dit navn og mailadresse du kan til enhver tid afmelde dig igen. HJÆLP OS MED AT SPARE PENGE Vi har en bøn til dig: MÅ VI BEDE OM DIN ADRESSE!?!? Vi bruger nemlig mange penge på papir og porto, når vi sender breve ud til medlemmer, som vi meget hellere vil bruge på vores partnere i Indien & Bangladesh. Modtag breve fra os via mail ved at sende en til med din e- mailadresse samt fulde navn og postadresse. TAK FOR HJÆLPEN! 14

Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne

Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne Søndag d. 12. april 2015, kl. 11-17 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, København. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere Vita Bruun

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2013-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2013 SvaleNyt 2 2013 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 13. MARTS 2016 referat

BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 13. MARTS 2016 referat Til Stede: Afbud: Bjarne Frandsen, Birgitte Pepin, Vita Bruun, Jørgen H Andersen, Morten Frederiksen, Marcia Hershkovitz Harriet Williams, Lennart Skov-Hansen, Sandra Riis DAGSORDEN 1) Valg af referent

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 12. DECEMBER 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 12. DECEMBER 2010 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 12. DECEMBER 2010 Til stede: (godkendt på bestyrelsesmødet d. 30. januar 2011) Thomas Rugård Poulsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Engholm, Romilda

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 Til stede: (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. december 2010) Thomas Rugård Poulsen, Kirsten Nielsen, Lone Place, Romilda Wangari,

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT 2016-1

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT 2016-1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT 2016-1 U-LANDSFORENINGEN SVALERNES MEDLEMSBLAD ÅRSBERETNINGER FRA 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2015: Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2013-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2012 SvaleNyt 1 2013 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2012: Formandens beretning..4 Regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2013 SvaleNyt 1 2014 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2013: Formandens beretning..4 Regnskabsåret

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N

U - L A N D S F O R E N I N G E N U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE Svalenyt 2009 2 2. kvartal Svalernes medlemsblad Indeholder referatet fra Generalforsamlingen Svalenyt 2009-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad. Redaktion:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

U-LANDSFORENINGEN SVALERNE. Århusgade København Ø. CVR-nr ÅRSREGNSKAB regnskabsår

U-LANDSFORENINGEN SVALERNE. Århusgade København Ø. CVR-nr ÅRSREGNSKAB regnskabsår 0 U-LANDSFORENINGEN SVALERNE Århusgade 35 2100 København Ø CVR-nr. 49 64 04 12 ÅRSREGNSKAB 2015 52. regnskabsår Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 10.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i.

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i. Generalforsamling i Kontakt mellem Mennesker Mandag den 14. marts 2016 Referat. Dagsorden: 1) Valg af dirigent: Frances valgt. 2 Stemmetællere: Helen og Birgithe valgt. Referent: Erwin valgt. 2) Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTAGET VED URAFSTEMNING PR. 18/12-2006 Ændringer senest foretaget på Generalforsamling 25. april 2015 3 stk. 2-3 stk. 6-5 stk. 2-5 stk.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Indeholder referat fra Generalforsamlingen 2010 SvaleNyt 2 2010 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SVALENYT 2017-1 U-LANDSFORENINGEN SVALERNES MEDLEMSBLAD ÅRSBERETNINGER FRA 2016 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2016: Formandens beretning side 3 Regnskabsåret i ord

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2017-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2017 SvaleNyt 2 2017 Indhold Referat fra Generalforsamling 2017......3

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers Tid: torsdag den 29. januar 2015, kl. 19:00 Sted: Cafeen, Bakkevej 1, 8920 Randers NV Generalforsamlingen startede med smørrebrød kl. 18:00. Kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere