8.1 Om ledelse af teams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.1 Om ledelse af teams"

Transkript

1 Visionær Ledelse Forlaget Andersen 8.1 Om ledelse af teams Af Udviklingskonsulent Martin Anker Wiedemann, partner i Persolog Managementsystemer Indhold Dette kapitel har følgende indhold: 1. Ny viden om teamdynamikker 2. Hvornår er et team et team? 3. Teamets præmis 4. Teamets tilstande: Fra afhængighed til integration 5. Team Dynamik Modellen 6. Case historie: Teamudviklingssamtaler i SSP Technology 7. Et team kræver ledelse på nye måder 8. DISK adfærdstyperne ultrakort 9. Teamledelse i relation til Situationsbestemt Ledelse 10. Teamets udviklingscyklus 11. Teamlederens rolle 12. Teamlederens udfordring 13. Mere viden 1. Ny viden om teamdynamikker Siden 1950 har Dr. John Geier forsket i og udviklet DISK personfaktor modellen og personfaktor-profilerne, hvilket er kendt af de fleste, som interesserer sig for de populære læringsinstrumenter kendt som enten DISC personprofiler eller i form af den nyeste generation af værktøjet DISK Person Faktor Profilen. Hvad der derimod var nyt for mig, indtil jeg blev involveret i oversættelsen og kulturtilpasningen af hele forskningsmaterialet, instruktørmanualer og profiler til et nyt koncept i Persolog, var at den gamle forsker i alt ubemærkethed siden 1960 har forsket i teamdannelse og teamdynamikker. I år 2000 efter 40 år var han så klar med sin model, som han kaldte Team Dynamik Modellen eller Teamdynamikkens nye stemme. Som aktiv konsulent har jeg selv flittigt benyttet forskellige måder at forklare teamets udviklingscyklus på, som alle har været udbredte modeller med populære og enkle forklaringer, som mange har haft glæde af i teamudviklingssammenhænge. Kapitel 8.1 Side 1/20. Oktober 2009

2 Geier understøtter med sin videnskabeligt funderede model, med profilen og de mange konkrete implementerings- og procesværktøjer langt hen ad vejen de gammelkendte teorier, og han bakker dem nu op med solid bevisførelse. Det betyder, at vi har en tydelig reference til, hvor teamteorierne kommer fra og kan føre bevis herfor. Det betyder også, at arbejdet med seriøs teamledelse kan gøres lettere, mere præcist og langt mere målrettet, end vi havde mulighed for før. Jeg vil i denne artikel beskrive nogle af hovedtrækkene ved modellen og teorien, samt forskellene mellem træningskonceptet Teamudvikling med DISK og Team Dynamik Modellen og profilen. Hvornår giver det mest mening at arbejde med det ene system frem for det andet? 2. Hvornår er et team et team? Et team er ikke bare et team, fordi vi kalder det det. De fleste mindre organisatoriske størrelser benævnes på nudansk snarere teams end afdelinger eller arbejdsgrupper i dag. Grundlæggende er alle teams udfordring, at.. Livet er som en kloak! Man får det ud af det, man putter i det. Tom Lehrer,Matematikprofessor og samfundssatiriker, Harvard. Med dette provokerende udsagn kunne man konkludere, at teamet virkelig bør sikre sig, at alle putter noget ordentligt i det. Geier beskriver situationen som samspillet mellem teamets præstationer (som resultatet af bidrag og processer nærmere defineret i modellen) og teammedlemmernes styrker, behov og svagheder. Forøget højt fravær, lav produktivitet og dalende præstationer er ofte resultatet af konflikter, siger han. Målet med gedigent teamarbejde er ikke harmoni for enhver pris men opnåelse af positive resultater. Dr. John G. Geier, Geier Learning Nedenstående er blot nogle af de relevante kriterier, vi kan sætte op for at definere et team som et team. Kapitel 8.1 Side 2/20. Oktober 2009

3 Team-kendetegn: Teamet har fælles mål, som er kendt af alle og værd at gå efter Teammedlemmerne har en vi-følelse Teammedlemmerne er alle vigtige for teamets succes Teammedlemmerne kender hinanden Teammedlemmerne har lyst til at arbejde sammen og er motiverede for at tage ansvar for målene, opgaverne og processen såvel individuelt som kollektivt Teammedlemmerne er opmærksomme på hinandens trivsel og handler proaktivt på forhold, der kan påvirke teamets stabilitet og præstation Når alle disse forhold er til stede, taler vi om et team. 3. Teamets præmis At være et team er ikke en varig tilstand. Jeg ynder at beskrive vejen til resultater og succes således; at først går man så grueligt meget igennem, og så går man så grueligt meget igennem. Derfor er det sandt at.. Pessimister er de eneste lykkelige mennesker: Enten bliver de glædeligt overrasket, eller også får de ret Ukendt At være et team er snarere kortere eller længerevarende perioder bestående af vellykkede og sunde processer. Dette er teamets præmis. Ligeså hurtigt et team kan dannes og arbejde sig frem til succes, kan det smuldre, gå i opløsning og gå til grunde. Teamwork er hard and fun, og godt med begge dele er nødvendigt for at pleje og udvikle teamet. I en ikke så fjern fortid fandtes jobs, hvor man kendte sin plads, havde tildelt nøje afgrænsede opgaver og måske også ansvar. Der var præcise regler for udveksling af varer, tjenesteydelser og information i organisationen, og det var næsten nok at være fagligt dygtig, flittig og pålidelig. Det er det ikke mere! Virksomhederne er ikke isolerede øer men en tæt integreret del af samfundet, fedtet godt og grundigt ind i kunder og samarbejdspartnere på kryds og på tværs, ingen skarpe skel mellem privatliv og arbejde og med nye magtstrukturer i stedet for eller side om side med de traditionelle. Og det ændrer sig hele tiden. En del medarbejdere (og ledere) drømmer sig længselsfuldt tilbage til det Kapitel 8.1 Side 3/20. Oktober 2009

4 gamle lykkeland, men porten er lukket definitivt. Der er ikke noget at sige til, at den stilfærdigt hårdtarbejdende perfektionist har det svært i dag. Dagen tilhører den handlekraftige dynamiske og fleksible medarbejder, og den medarbejder, der trives i bevægelse og kaos og finder sin energi i masser af relationer til andre mennesker som formidleren af kontakt og information på tværs af alt. Er man ikke sådan en i dag, er man bagud på point. At deltage i et team og beherske kaos er nogles livret og andres kæmpestore udfordring. At lære at sige ja til det, som er, og det som kommer, er en god begyndelse til at træde ind i teamets verden og finde den sunde balance og kontrol i forhold til de mange krav. 4. Teamets tilstande: Fra afhængighed til integration John Geier gør op med den traditionelle terminologi, hvor man forklarer teamets udvikling med faser og beskriver dem snarere som tilstande, hvor der godt nok kan være en fremadskridende progression, men hvor teamet samtidig kan foretage spring mellem tilstandene. Teamets fire tilstande er: 1. Afhængighed 2. Uafhængighed 3. Indbyrdes afhængighed 4. Integration Det overraskende er, at dels krydser vi først grænsen til ægte teamtilstande, når vi går fra Uafhængighed til Indbyrdes afhængighed, dels er målet ikke nødvendigvis at opnå tilstanden Integration for alle teams. Men det skal jeg komme tilbage til senere i dette afsnit. Mennesker behøver.. Lederskab gennem.. Regler og procedurer Instrukser Målsætning, delegering af opgaver Afhængighed Uafhængighed Belønninger der motiverer Motivation Målsætning, skabe incitamenter Indbyrdes afhængighed Aftaler der bestemmer adfærd Evaluering Fælles mål, måle resultater Integration Frirum for selvansvarlighed Rådgivning Vise vej til målene, være til rådighed Ansvar via.. Kontrol Belønning Beskrivelse Forventning Medarbejderne Lydighed Konkurrence Gennemskuelighed Initiativ viser.. Geier bruger i sin beskrivelse af Team Dynamik Modellen billedet på Kapitel 8.1 Side 4/20. Oktober 2009

5 forholdet mellem barnet og forældrene for at illustrere forskellen på de fire tilstande. I tilstand 1 Afhængighed er det nye teammedlem som et nyfødt barn, dybt afhængig af sine forældre i form af kollegernes viden og erfaringer. Dette er normalt i starten for nye medarbejdere, men bliver det normen, kan det blive uproduktivt og udmattende. Jeg behøver dig, men du behøver ikke mig! I tilstand 2 Uafhængighed har teammedlemmerne som barnet opdaget andre referencerammer end forældrenes, søger uafhængighed ved at flygte fra afhængighed uden at kende alternativet. Miljøet kendetegnes ved belønning og konkurrence. Jeg behøver ikke dig, og du er ikke vigtig for mig! I tilstand 3 Indbyrdes afhængighed mødes mennesker i øjenhøjde uanset viden, færdigheder eller oprindelse. Miljøet er selvanerkendende og præget af at give og tage. Denne tilstand kan for visse typer arbejdspladser være mere produktiv end tilstand 4 Integration. Som high performance team er teamet i tilstand 3 energisk og effektivt. I tilstand 4 Integration har menneskers længerevarende fælles positive oplevelser og erfaringer resulteret i et stærkt følelsesmæssigt bånd. Når et team står sammen med musketéredens Een for alle og alle for een, kan det træffe hurtige beslutninger, løse komplekse eller dynamiske problemer på kort tid med få misforståelser og kun lidt kommunikation. Der kan være en tilstand af ro og harmoni, hvor resultaterne samtidig løber ind i en lind strøm. 5. Team Dynamik Modellen John Geier har gennem omfattende studier og undersøgelser fundet frem til en model, der beskriver elementer, som har grundlæggende og afgørende betydning for teamets succes. Selvom den beskrives som en serie faser, der gennemløbes i en rækkefølge, vil der i den dynamiske proces, ske naturlige spring mellem disse faser, når situationen eller udviklingen kræver det. Team Dynamik Modellens 6 elementer: 1. Observere adfærd bevidsthed om adfærdsmønstre 2. Fremme præstationer 3. Udnytte (og overvinde) begrænsninger 4. Skabe integration 5. Anvende TeamTelling 6. Sikre overførsel Kapitel 8.1 Side 5/20. Oktober 2009

6 Det er disse elementer, som tilsammen udgør Team Dynamik Modellen og udgør den teoretiske krumtap, der sammen med en række proces-, målsætnings- og implementeringsværktøjer danner en værktøjskasse for den professionelle HR-konsulent eller leder. Hvad enten målet er at arbejde ud fra Teamudvikling med DISK eller kvalificere og strukturere teamarbejdet med Team Dynamik Profilens fokus på bidrag og processer, er der en rød tråd i begge tilgange. Geiers mest kendte arbejde med skabelsen og videreudviklingen af DISK Person Faktor Profilen har altid haft den psykologiske tilgang med hvert tiårs bidrag fra adfærdspsykologi i 70 erne over gruppepsykologi, til i dag også filosofi og biologi, hvilket gør profilen til et væsentligt mere helhedsorienteret læringsinstrument end blot en adfærdsprofil. Ligesom Belbins teamroller og Discovers Innovation & Teambuildingprofiler, er Team Dynamik Modellen baseret på en primært sociologisk tilgang, men her hører lighederne så også op. Når Geier arbejder med Team Dynamik Modellen, er socialpsykologien ikke fraværende. Så med begge tilgange arbejder vi altså stadig med en del af vores personlighed. I Team Dynamik Profilen er fokus blot ikke på personerne. Det er ikke personlig udvikling, der er på dagsordenen. Vi arbejder med læringsinstrumenterne for at identificere og afdække, hvilke bidrag og processer teammedlemmerne kan byde ind med for at opfylde teamets mål og skabe de ønskede resultater. Det er ikke relationerne mellem menneskerne, der er i centrum, men den ideelle sammensætning af teammedlemmernes kombinerede bidrag, der er interessant. En vigtig pointe er: Det ideelle team findes ikke. I har de ressourcer, der skal til for at skabe dynamisk teampower I filmen Remember the Titans med Denzel Washington illustreres denne pointe, da en højt specialiseret fodboldspiller bliver indisponeret på grund af en skade i en kritisk fase for holdet. Træneren (Denzel Washington) beder en anden spiller tage pladsen, hvortil han siger: Det kan jeg ikke. Jeg har aldrig spillet den position. Træneren svarer noget i retning af: Det ved jeg godt. Det er noget andet, der er din naturlige styrke, men du har det i dig, du skal bruge for at kunne gøre det, og der er ikke andre, der kan gøre det i stedet for dig. Holdet har brug for dig og afhænger af dig. Kapitel 8.1 Side 6/20. Oktober 2009

7 Sådan er virkeligheden i teamarbejdet dagligt. Når en kollega bliver syg, er kaldt til møde, eller noget uventet opstår, som ikke kunne planlægges eller tages højde for. Så må vi klare os med de ressourcer, vi har. Bevidstheden om egne og andres kombinerede bidrag samt positive fælles oplevelser og erfaringer med hinanden skaber det læringsrum, hvor vi lærer at lære og vokser med situationen, når det kræves af os. Yes we can! USA s Præsident Obama Team Dynamik Modellens enkeltelementer 1. Blive bevidst om adfærdsmønstre (observere adfærd) For at mennesker skal kunne abejde effektivt sammen, har de brug for at kende og kunne beskrive (sprogliggøre = languaging) egne og andres adfærdsmønstre, sådan som man eksempelvis kan gøre det med en DISK Personfaktor Profil eller en DISK Adfærdsprofil. I Team Dynamik Modellen er der under dette element en oversigt over D-I-S og K-adfærdenes produktive og uproduktive tendenser: Produktive adfærdstendenser Styrende Interaktive Støttende Korrigerende Uproduktive adfærdstendenser Dominerende Manipulerende Underordnende Eftergivende 2. Fremme præstationer Effektivt samarbejde opstår gennem gensidig brug af kompetencer, erfaringer og viden, som medfører sparet tid, bedre kvalitet eller begge dele. Teamets succes vil være resultatet af klarhed og enighed om følgende præstationselementer: Mission hvorfor er vi her? Mål Bidrag og ansvar Oplevede relationer Processer og procedurer Det praktiserede lederskab Kapitel 8.1 Side 7/20. Oktober 2009

8 3. Udnytte og overvinde begrænsninger Personlige og organisatoriske begrænsninger accepteres ikke automatisk, men håndteres med åbenhed, klarhed, engagement og ryddes af vejen, når det er muligt. Således kan de forvandles til muligheder for vækst for individet og organisationen. 4. Skabe integration Mennesker er skabt til relationer og behøver mennesker både i det personlige liv og i det professionelle liv. Vi definerer fire former for samarbejde, som kan ses i arbejdslivet og i privatlivet: Afhængighed: Jeg behøver dig, men du behøver ikke mig. Uafhængighed: Jeg behøver ikke dig, og du er ikke vigtig for mig. Indbyrdes afhængighed: Jeg kan støtte dig, og du kan støtte mig. Integration: Lad os tage fat, Een for alle og alle for een! 5. Anvende TeamTelling At fortælle historier er den ældste og bedste form for videnbaseret ledelse. Mennesker har en længsel efter historier og deler viden, erfaringer og værdier. Historierne tjener til inspiration, styrker relationer og skaber fællesskab og identitet. 6. Sikre overførsel Der er brug for at kunne omsætte erhvervet viden effektivt i nye projekter og opgaver. Hertil bidrager EMPOWER-modellen som redskab: E Effects (Resultater) M Motivation P Person O Order (Organisering) W Working tools (Værktøjer) E Ending (Afslutning) R Reporting (Feedback) Hermed er Team Dynamik Modellens seks elementer beskrevet i overskrifter. For mere udtømmende beskrivelse af modellen, elementerne, processer og bidrag henviser jeg til at søge yderligere oplysninger om Team Dynamik Modellen gennem en certificeret bruger eller via henvisningerne til sidst. Team Dynamik Modellen er en anvendelig teori, også i sammenhæng med DISK Person Faktor Profilen, hvor fokus er på relationerne til sig selv og til andre, samt til teamudvikling med trivsel og samarbejde for øje. Kapitel 8.1 Side 8/20. Oktober 2009

9 I projektteams, hvor teamets mål er i fokus, og hvor det er vigtigt at arbejde med en høj og aktiv bevidsthed om de kombinerede bidrag og processer, vil Team Dynamik Profilen være det naturlige næste valg. Jeg vil også udtrykke det således, at man altid med fordel kan starte med DISK profilen og udnytte alle de muligheder, de mange værktøjer og øvelser Teamudvikling med DISK rummer, inden Team Dynamik Profilen introduceres som en god overbygning. Ingen af de nævnte profiler er dog hinandens forudsætning. De kompletterer hinanden. I begge modeller indgår et enkelt men effektivt proceskonsulentværktøj i form af Teamprofilen, som kan fungere som en lakmusprøve på en konkret situation, alle i gruppen fokuserer på, når de scorer profilen. Den afdækker forholdet mellem accept/billigelse og klarhed i kommunikationen indenfor 6 områder og visualiseres med en række smileys af de enkelte deltagere, som herefter sammenholder deres resultater i en dialog. 6. Case historie fra TMC Matchrace Center juni 2008 Teamprofilen testedes sidste år af en stribe ledere og beslutningstagere på tværs af brancher og sektorer ved et kapsejlads-arrangement hos TMC Matchrace Center i Middelfart, og det var bemærkelsesværdigt, hvor effektivt den var til at drage væsentlige læringspunkter ud af en 1,5 times sejlads med TMC s 28 og 37 fods matchracere. Struktureret meningsfyldt dialog. Opdelt i de tre besætninger, der havde dystet, diskuteredes grader af billigelse og klarhed indenfor seks kategorier, og der var læring at hente på mål, ledelse, kommunikation etc. selv i vinderbåden. Det viste sig hurtigt, at der i vinderbåden udover en god stemning og et godt resultat var plads til forbedring af kommunikationen og styringen. Instruktørerne i matchracebådene er olympiske topsejlere, og deres erfaring er ifølge eventmanager Linda Fuglsang, at når teamsamarbejdet har nået det højeste niveau for integration, kan der ofte være helt stille i båden uden en masse snak, eller råben og skrigen. Når båden fungerer som en dynamisk helhed, og trim, manøvrer og vendinger foregår glidende, er det som havde båden sit eget liv. I en båd er det nemt, for det er en lille overskuelig verden, og succes og fiasko er helt konkret og øjeblikkelig. Men læringen kan vi tage med hjem på fabrikken eller kontoret. 7. Case historie fra SSP Technology januar 2009 Case: Teamudviklingssamtaler i SSP Technology Bragt med tilladelse fra HR-Manager Marianne Thomassen, SSP Technology Kapitel 8.1 Side 9/20. Oktober 2009

10 SSP Technology er en international virksomhed med hovedkontor i Danmark, der udvikler, fremstiller og markedsfører forme, teknologi og know-how til vindmølleindustrien. Fra specielle støbeforme til hele flytbare produktionsanlæg til fleksibel opstilling i hele verden. SSP leverer know-how til de største vindmølleproducenter i verden. HR-Manager Marianne Thomassen redegør her for hendes anbefaling af indførelse af teamudviklingssamtaler til virksomhedens direktion på baggrund af et pilotprojekt i samarbejde med driftsorganisationen. I pilotforløbet indgik Teamprofilen, et dialogredskab til grupper, som indgår i værktøjssuiten af DISK-baserede HR-instrumenter. Marianne Thomassen blev i 2008 certificeret i Persologs DISK Person Faktor Model som led i sin fortsatte HR-uddannelse og udvikling. Teamudviklingssamtale (TUS ) Pilotforløbet i hovedtræk Teamudviklingssamtale gennemført for 16 medarbejdere fra et produktionsteam samt teamkoordinatorer. Forløbet er planlagt og gennemført af en teamkoordinator og værkfører i samarbejde med Marianne Thomassen. Resultat Alle medarbejdere har udtrykt stor tilfredshed med forløbet og er overbeviste om, at de aftalte handlinger vil blive gennemført, samt at de vil være med til at skabe mindre usikkerhed og frustration og dermed mere effektivitet og trivsel. Anbefaling Det vurderes at teamudviklingssamtaler vil få afgørende betydning for øget effektivitet og trivsel, hvis det indføres i SSP. Teamudviklingssamtalen vil medvirke til at minimere fejl og misforståelser, da det giver teamet mulighed for at gøre en målrettet og fælles indsats overfor netop dets udfordringer. Medarbejderne bibringer virksomheden værdifuld viden om, hvordan projekters effektivitet kan øges. Teamudviklingssamtalen er et godt redskab til at opfange medarbejdernes ideer til forbedringer, som måske ikke altid bliver hørt i en travl hverdag. Teamudviklingssamtalen kan med fordel udbredes til resten af produktionen med optimering af produktivitet og trivsel som resultat. Det er derfor min anbefaling, at der afholdes teamudviklingssamtaler 1 gang om året for hvert team. Kapitel 8.1 Side 10/20. Oktober 2009

11 Estimeret ressourceforbrug Pr. Medarbejder VF TK HR Intro + test 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. Analyse af test 15 min. 15 min. 60 min. Forberedelse af TUS 15 min. 15 min. 15 min. TUS 150 min. 150 min. 150 min. 150 min. Opsamling og ref. 30 min. VF = Værkførere. TK = Teamkoordinatorer. HR = Human Resource Metode 1. Step Teamkoordinatoren og HR planlægger forløb, og beslutter at anvende Teamprofilen, som foranalyse af hvilke områder der skal drøftes og fokuseres på i teamudviklingssamtalen. 2. Step HR orienterer medarbejderne på det ugentlige teammøde Om formålet med Teamudviklingssamtaler i SSP Hvad der drøftes o Arbejds- og samarbejdsforhold o Effektivitet og barrierer i arbejdsopgaverne o At der ikke drøftes løn/overenskomstforhold, materialer, værktøj og lign. Om Teamprofilen At der er tale om et pilotprojekt i SSP Technology 3. Step HR gennemgår Teamprofilbesvarelser, og sammen med værkføreren og teamkoordinatoren besluttes ud fra tydelige tendenser i besvarelserne af testen, at det er områderne PROCESSER og RELATIONER der skal sættes fokus på. 4. Step - Teamudviklingssamtalen Mødet startede med en tilbagemelding fra analysen, og derefter dialog om teamets hverdag. Mødet foregik i en meget konstruktiv tone, og medarbejderne var hurtige og effektive til at indkredse, hvad de mener, vil medvirke til øget effektivitet på projektet. De to områder der blev arbejdet med: 1. Processer Gruppen diskuterede og arbejdede med projektmappen, som indeholder arbejdsinstrukser og en slags logbog over hvem der har udført hvad, for at skabe overblik over erfaring og kompetencer. Som det er i dag, kan det være svært at huske, hvem der har gjort hvad og hvordan. Side 11/20. Mere information: Persolog i Danmark

12 Da dialogen om Teamprofilens resultat viste en vis uklarhed eller usikkerhed om, hvem der udfører hvilke opgaver, vil teamkoordinatoren fremover starte hver dag med en tydelig delegering og koordinering af opgaver for dagholdet. 2. Relationer Gruppen arbejdede desuden med en fast aftalt procedure for hvordan dag-/aften/nathold afstemmer prioritering og metoder, så der ikke spildes ressourcer på at lave hinandens arbejde om, fordi man har forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige. Formålet hermed var at fremme positive relationer og undgå misforståelser og konflikter. Der udarbejdes en handlingsplan indeholdende: hvilke aktiviteter skal igangsættes hvem der er ansvarlige dato for deadline Alle teammedlemmers underskrift og commitment Afslutningsvis evaluerede alle deltagere forløbet mundtligt. En evaluering, som kun kan betegnes som særdeles positiv. 7. Et team kræver ledelse på nye måder Det er indlysende, at teamets varierende tilstande fordrer tilsvarende fleksibilitet og alsidighed i ledelsesformen og definition af lederens rolle. I Team Dynamik Modellen gives detaljerede eksempler på, hvordan lederen med fordel kan variere sin form og redefinere rollen. Der er i Team Dynamik Modellen en reference over til DISK Person Faktor Modellen og en matrix for ledelsesstil i forhold til D, I, S og K-adfærdstyperne. I DISK Personfaktor Modellens nyeste koncept Teamudvikling med DISK indgår flere dele af teorien og modellerne fra Team Dynamik Modellen, ligesom hands-on relationshåndtering i forhold til DISK er udførligt beskrevet i form af overskuelige visualiseringer af teamledelse med DISK. I relation til mål og succes er bevidsthed og fokus alt, og planer, regler, magt og nok så flotte powerpoint-præsentationer med mål uden handlinger intet absolut intet! I ll have what she s having cafégæst efter Sallys fakede orgasme i filmen Da Harry mødte Sally For at lede et team kræves een virkelig vigtig lederegenskab: Evnen til at motivere og begejstre sine omgivelser. Der kræves meget andet ja, men af alle de ting, der indgår i lederens kompas er denne dog den vigtigste. Side 12/20. Mere information: Persolog i Danmark

13 Lederen skal fungere som rollemodel og facilitator for medarbejdernes selvledelse. Det at arbejde teamorienteret og bekende sig til en korpsånd eller teamspirit kræver andet og mere af medarbejderne, end blot det at kende sin plads og passe sit arbejde. Det er ikke for meget at sige, at jobbet ikke bare kræver din accept af nogle værdier, som måske ikke som udgangspunkt er dine men ligefrem din sjæl. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har nået kvalmetærskelen for værdibaseret ledelse, som jeg i dag anser for at have haft sin tid. Jeg noterer med tilfredshed, at vi er rykket videre på trivial management-pladen til karakterbaseret ledelse og bl.a. dydsetisk ledelse, som er mere autentisk og knapt så omklamrende. Spørgsmålet var før: Hvis værdier? Værdier er noget stærkt personligt, og det kræver meget god konstrueret selvsnak at bringe i samklang med topstyrede værdier. Lad i stedet værdierne være en god fælles fortælling vores teamtelling, som vi bliver nødt til at have en aktiv dialog, hvor det er hverdagens eksempler og dilemmaer, der er omdrejningspunktet. Lederen får derfor en vigtig opgave i at sælge, overtale eller formidle en forståelse og accept af, på hvilken måde meget forskellige medarbejdere kan se sig selv i teamet og virksomheden. I forhold til selvledelse skal lederen derfor både demonstrere egen selvledelse som eksempel til efterfølgelse, og samtidig indgyde medarbejderne tillid til selv at turde sige ja til den bedste udgave af sig selv og arbejde med åbenhed om egne styrker og svagheder. At gøre sine svagheder til nye styrker eller overvinde og udnytte begrænsninger. Det er meget at bede om, og derfor vil de ledere, der har en udadvendt socialiserende og menneskeorienteret adfærd klart have en hjemmebanefordel, og de andre en udviklingsopgave på dette punkt. Institut for Fremtidsforskning kalder fænomenet Creative Man. Det er ikke noget langhåret studentikost filosofi-vrøvl, nogen måske mener kommer til os engang. Det er her allerede! Den svenske økonomiprofessor Kjeld Nordström udtrykte det således i sin bog Funky Business: Virksomheder i dag har behov for to slags udvikling på samme tid en evolutionær og en revolutionær udvikling. de fleste virksomheder tilpasser sig ikke. De dør. Side 13/20. Mere information: Persolog i Danmark

14 Selvledelse kræver viden og redskaber til selvindsigt og indsigt i andre. Det hænger snævert sammen med ønsket om anerkendende tænkning og anerkendende ledelse, som er begreber i høj kurs i dag. All you need is love. Lennon & McCartney. Mennesker har nogle grundlæggende psykologiske behov som forenklet kan koges ned til følgende tre ting: Mennesker vil Ses Høres Forstås Det hedder sammenfattende anerkendelse, og vi har alle behov for det - på forskellig vis. Anerkendelse er faktisk i den forstand det samme som kærlighed. Teamlederen anno 2009 skal altså blot giver medarbejderne kærlighed. Eks.: Hej jeg har set dig, god morgen, god aften, goddag og farvel! Et smil, et nik, et håndtryk, en smiley på SMS en eller i mailen. Jeg lytter aktivt, hmmm, ja, okay. Vil det sige? Hvad så med.. Orv ja, det kan jeg godt forstå. Det må være irriterende. Sådan ville jeg ville jeg også have det, hvis det var mig. Det koster ikke en sk.. og det kan så godt betale sig! 8. DISK adfærdstyperne ultrakort DISK Person Faktor Modellen er udviklet af Dr. John G. Geier fra 1950 og op til i dag på baggrund af William Marstons adfærdspsykologiske teorier fra 1928, Emotions of Normal People. Mere end 50 mio. mennesker verden over har stiftet bekendtskab med en DISK-profil, som hjælp til at gøre almindelige menneskers liv på arbejdet og i privatlivet bedre og lettere. DISK er forkortelsen for Dominansadfærd, Influerende adfærd, Stabilitetssøgende adfærd og Kompetencesøgende adfærd. Dominansadfærden udspringer af behovet for styring og kontrol, som gør D erne målrettede, direkte, utålmodige og resultatorienterede. Gode team-igangsættere. Side 14/20. Mere information: Persolog i Danmark

15 Den Influerende adfærd (social indflydelse) udspringer af behovet for anerkendelse, som gør I erne entusiastiske, muntre, snakkende og gode til at bringe mennesker sammen trods forskelligheder. Gode teambuildere. Den stabilitetssøgende adfærd udspringer af behovet for enighed og stabilitet, som gør S erne loyale, pligtopfyldende, samarbejdsorienterede og accepterende. Gode teamplayere. Den kompetencesøgende adfærd udspringer af behovet for kvalitet og præcision, som gør K erne detaljeorienterede, analytiske, kritiske og velovervejede. Gode teamorganisatorer. Alle 4 typer er lige gode, og ingen kan undværes. Alle mennesker har alle fire adfærdstræk, som de kan benytte i varierende grad i forskellige situationer. Modellen deles op i to dimensioner: Selvsikker-Tilbageholdende og Opgaveorienteret-Menneskeorienteret. Adfærden måles gennem udfyldelse af en selvscorende DISK Adfærdsprofil eller Person Faktor Profil med op til 7 fortolkningstrin. Den beskriver desuden 20 forskellige adfærdsmønstre, som nuancerer og sprogliggør personens mulige adfærdstræk i praksis baseret på modellen. Den røde tråd i arbejdet med teamledelse, hvadenten udgangspunktet er Team Dynamik Modellen eller Situationsbestemt Ledelse er DISKmodellen. Viden om din egen DISK-profil og personlige motivation er et nødvendigt og stærkt udgangspunkt for at arbejde seriøst med varierende og fleksibel ledelsesstil og ikke blot den ubevidst foretrukne. 9. Teamledelse i relation til situationsbestemt ledelse Når vi taler om situationsbestemt ledelse, opererer vi med begreberne Instruerende, Trænende, Støttende og Delegerende ledelse. Det er åbenlyst, at en ny medarbejder, der skal indsluses i en gruppe og som mangler fornøden viden har mere glæde af at få en klar og tydelig instruktion altså lidt mere Gå, stå, gør og sig! end Hvad synes du selv? eller Find selv ud af det! Har man viden men savner færdigheder eller mod, kan den trænende og senere den støttende ledelsesstil hjælpe en til at komme videre eller til at løse konkrete opgaver. Mange lidt for resultatorienterede ledere er tilbøjelige til at gå direkte fra instruerende til delegerende ledelsesstil. Dermed taber de mange medarbejdere undervejs. Mennesker er forskellige, og de skal derfor ledes på forskellig vis for at blive behandlet ens. Side 15/20. Mere information: Persolog i Danmark

16 Det afhænger med andre ord af situationen og den enkeltes forudsætninger og formåen, hvilken form for ledelse, der bedst støtter medarbejderen i at få succes. De fire former for ledelsesadfærd knytter sig i nævnte rækkefølge til tilsvarende udviklingstrin og/eller modenhedstrin. Deraf følger, at man ikke bør hoppe direkte fra Instruerende til delegerende ledelse, men at vejen går over trænende og støttende ledelse, inden modenheden er til stede for den delegerende ledelse. Som teamledere har vi naturlige præferencer for at vælge een stil frem for en anden, ligesom medarbejdernes personlighed betinger, at de hver især kan foretrække en bestemt ledelsesstil. Det har noget at gøre med vores egen adfærdsprofil. Det er i denne kompleksitet, at vi skal se begrebet teamledelse. Teamet som samlet enhed kan have behov for hver af de fire ledelsesstile alt efter dets udviklingsniveau eller modenhedsniveau. Vi skal se nærmere på teamets udviklingscyklus i næste afsnit. Brugen af personprofil-analyser og adfærdsmodeller er næsten ikke til at komme udenom, når vi taler om teamledelse også i relation til Situationsbestemt ledelse, og der eksisterer præcise sammenligninger af eksempelvis DISK Personfaktor Modellen og situationsbestemt ledelse, hvor de 20 klassiske mønstre er kædet sammen med situationsbestemt ledelse. Teamlederen kan med fordel benytte personprofilsystemer til at kvalificere og strukturere sit arbejde med relationerne i teamet: Det at kende sine medarbejdere er en afgørende forudsætning for at få succes i kommunikationen med dem. Teamlederen skal mestre den krævende opgave at matche (=møde) teamet, som de meget forskellige individer de er, og grundlæggende viden om deres adfærd er nødvendig. Det handler både om at matche teamet og teammedlemmerne og ligeså meget om at være skabende i forhold til en tillidsfuld og anerkendende dialog mellem medarbejderne. Lederen skal som rollemodel fortjene medarbejdernes tillid, så de også kan demonstrere samme overskud og tillid i deres indbyrdes samarbejde og kommunikation. Teamets udviklingscyklus Vi berørte tidligere det, Geier kalder Teamets fire tilstande. 1. Afhængighed 2. Uafhængighed 3. Indbyrdes afhængighed 4. Integration Side 16/20. Mere information: Persolog i Danmark

17 Der vil være en vis naturlig progression fra tilstand 1 til 2, 3 og mod 4 Integration. Optagelsen af nye medlemmer, eller indtrufne kriser, medlemmer der rejser, er al sammen forhold, der kan betyde at teamet udfordres på sin aktuelle teamtilstand. Har teamet opnået tilstanden Integration, og en medarbejder rejser eller kommer til, kan det ryge ned i tilstand 3 hhv. 2 eller 1 for så at skulle arbejde sig frem mod integration igen. Der er tale om dynamiske tilstande og processer, og teamet kan derfor aldrig stå stille i en statisk tilstand. Lederen kan ifølge samme teamteori variere sin ledelse og definere sin rolle i overensstemmelse med teamets tilstand og derved bidrage til at flytte teamet fra afhængighed mod integration. Når jeg derfor bruger begrebet det selvbærende team, betyder det et team, der har nået tilstand 3 eller 4 og har en høj grad af professionel kollektiv bevidsthed og er i stand til proaktivt at optage, indsluse og integrere nye medlemmer og håndtere forvaltningen af den viden, teamet skal overlevere for at kunne fortsætte i samme produktive tilstand. Teamlederens rolle Teamlederens rolle er primært at sætte dagsordenen for den overordnede opgave og sætte holdet, der skal løse opgaven. I relation til teamledelse bliver det ledelsesmæssige primært at være igangsætter, motivator og inspirator, samt aktivt interessere sig og følge op på nødvendige resultater og delmål. I relation til teamets medlemmer er opgaven at finde verdensmesteren i hver enkelt medarbejder: At spotte talentet, samt pleje og udvikle det. Det er som med herremanden i lignelsen fra Matthæus evangeliet i Det Nye Testamente, som betror sine tjenere sin formue i møntfoden talenter, da han skal på en længere rejse: Den ene tjener giver han 5 talenter, den anden 2 og den tredje 1 talent, hver efter deres evne. Den tjener, som fik 5 talenter gik straks ud og handlede med dem og tjente 5 til. Det samme gjorde den anden tjener, og hans 2 talenter voksede til 4. Men den tredje tjener tog den ene talent og gravede den ned og gemte den. Efter længere tid kom herremanden tilbage og skulle gøre regnskabet op med tjenerne. Den første tjener sagde: Se, du gav mig 5 talenter, og jeg tjente 5 til. Her har du dine 10 talenter. Herremanden svarede: Tak min gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Gå ind til din herres glæde! Side 17/20. Mere information: Persolog i Danmark

18 Den anden tjener fremviste stolt de 4 talenter, som det var blevet til, og herremanden sagde: Tak min gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Gå ind til din herres glæde! Så kom den tredje tjener: Herre, jeg kender dig som en hård mand, som høster, hvor du ikke har sået og samler, hvor du ikke har spredt. Så af frygt for dig gravede jeg din ene talent ned. Her har du, hvad der er dit. Herremanden blev vred og sagde: Du kender mig som en hård mand, som høster, hvor jeg ikke har sået og samler, hvor jeg ikke har spredt. Du burde have betroet min talent til vekselererne. Så havde jeg i det mindste fået rente af mine penge. Og til de to andre sagde han: Tag talenten fra den uduelige tjener og giv den til ham med de 5 talenter. For til dem, der har, skal der gives mere, men dem der ikke har selv det lidt de har, skal tages fra dem. Smid den uduelige tjener ud. Der skal være gråd og tænderskæren! Moralen er for medarbejderen i dit team, at de talenter han eller hun er begavet med, skal bruges og bruges godt. Det er vores pligt. Talenter, der ikke bruges, har ingen værdi for andre. Team Dynamik Profilen kan i relation til udviklingssamtaler være et godt instrument til at målrette lederens og medarbejderens dialog om det individuelle bidrag til teamarbejdet og giver begge et professionelt sprog for det. Desuden giver den medarbejderen mulighed for refleksion og for umiddelbart i forlængelse heraf at beskrive en handlingsplan knyttet til det identificerede behov. Dette er blot et eksempel på talent-forvaltning i praksis, og der er naturligvis mange andre gode måder at gå til opgaven på. 12. Teamlederens udfordring For dig som teamleder er moralen, at du skal turde betro talenterne til dine medarbejdere og give slip. Herved viser du dem tillid, som de gror og vokser ved. Derfor er din fornemmeste opgave også at finde talentet og verdensmesteren i hver og een i dit team samt at inspirere dine medarbejdere til at se talenterne hos hinanden, så de vokser med opgaverne og tager ejerskab og lederskab på deres situation. Herved bliver både du som leder og dit team et hold af talentspejdere, som ser og bemærker potentialer og talenter og giver styrke og opmuntring til, at I løfter hver især og i flok til teamets bedste. Talenterne også i form af møntfoden og i overført betydning budgetterne er lavet for at blive anvendt. Vi skal ikke puge pengene men bruge kapitalen og bruge den godt. Det er både vores positive mulighed (frihed) og vores pligt. Side 18/20. Mere information: Persolog i Danmark

19 Det kalder jeg det selvbærende team. I et sådant team kan lederen godt være fraværende i længere tid, uden at det går ud over målorienteringen og momentet. Nye teammedlemmer integreres naturligt og professionelt, uanset hvem der møder den nye medarbejder og kollega, og alle kender deres roller og ansvar. For i dag har vi ikke længere et job. Vi har fået ansvar. I en verden af teams bliver lederens rolle ikke at styre og kontrollere, men at inspirere ved sin egen selvledelses eksempel, motivere og begejstre, samt sikre den løbende fremdrift gennem aktiv interesse og opfølgning, så medarbejderne bliver selvledende og tager ansvar. 13. Mere viden Litteratur Om DISK: Energetics of Personality af John Geier og Dorothy Downey Aristos Publishing Persolog i Danmark 1989 Ledelsesspecialisering Navigering i Kaos af Jørn Lund, Jens Overgård Nielsen, Henrik Søgård Hansen Academica 2009 Der blev i artiklen refereret fra John Geiers videnskabelig forlæg og instruktørmanualerne til certificering i Team Dynamik Modellen og Teamudvikling med DISK fra Persolog i Danmark: Om situationsbestemt ledelse: Management of organizational behavior Hersey & Blanchard, Prentice Hall 1977 Se også Center For Ledelse, som underviser i emnet. Om ledelse af talenter: Funky Business Talent får kapital til at danse Kjeld Nordstrøm & Jonas Ridderstråle, Bookhouse Publishing AB 1999 Det nye testamente, Matthæusevangeliet, Kap. 25, vers Om teamledelse under ekstreme forhold: Shackletons sidste ekspedition Caroline Alexander, Borgen 1999 På et bjerg skændes man ikke Jette Lind Johansen, L&R Fakta 1998 Side 19/20. Mere information: Persolog i Danmark

20 Danske links Du kan læse om DISK (samme som DISC-modellen) på Persologs hjemmeside eller på Discover Inscapes hjemmeside DISC-modellen er udviklet af John Geier på baggrund af William Marstons teorier. Marston var samtidig med bl.a. Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. Ekstern assistance Ekstern assistance Har du et godt arbejdsmæssigt netværk, er det formentlig din første prioritet at gå til. Andre teamledere, du kan sparre med i et uformelt netværk. Din teamledelse skal alligevel komme fra dig og nok så gode lærebøger om ledelse kan stadig kun være inspiration til strategi og metode og kilde til personlig refleksion. Find dine egne inspirationskilder i den eksterne verden og træk dem ind som personlig inspiration i din interne verden. Herudover finder du et stort udvalg af konsulentvirksomheder, som kan bistå dig med alt lige fra facilitering af jeres processer til personlig sparring, supervision, mentoring og coaching. Gennem åbenhed og nysgerrighed kan der åbne sig en hel verden af muligheder for dig, som du ellers ikke ville have opdaget. Den letteste måde at udfordre og udvikle dit perspektiv på er at sparre med en anden. Artiklens forfatter Det vigtigste ved valget af konsulentvirksomhed må være den personlige kemi og dernæst en høj faglig kvalitetsbevidsthed, der er inkluderende for dig som kunde og ydmyg i forhold til, at konsulenten ikke bør have forudfattede færdige sandheder, inden I overhovedet har drøftet problemstillingen og udfordringerne. Endelig kan konsulentvirksomhedens fagligt etiske målsætning og positive omdømme bidrage til at styrke dens troværdighed og gennemslagskraft. Martin Anker Wiedemann er udviklingskonsulent og partner i Persolog Management Systemer, som uddanner, træner og certificerer i brugen af DISK Person Faktor Modellen og Team Dynamik Modellen. Han er desuden partner i konsulentvirksomheden Wittnebel & Wiedemann. Martin har gennem en årrække arbejdet med ledelse og udvikling i bl.a. TDC. Vejen til Human Resource er gået over en finansiel uddannelse og en årrække i finanssektoren med lige dele bankvæsen og IT. Hjertet har altid banket for kommunikation og udvikling, og inspirationen hentes ligeså ofte fra den praktiske erfaring ude på danske arbejdspladser som fra kunsten og kulturens verden. De gode tanker og energier henter han især i sin sejlbåd, hvor der er højt til loftet. Side 20/20. Mere information: Persolog i Danmark

8.1 Om ledelse af teams

8.1 Om ledelse af teams Visionær Ledelse Forlaget Andersen 8.1 Om ledelse af teams Af Udviklingskonsulent Martin Anker Wiedemann, partner i Persolog Managementsystemer maw@persolog-danmark.dk Indhold Dette kapitel har følgende

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem.

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem. Denne tekst er en preheader, som uddyber indholdet af nyheds brevet. Se nyheds brevet online her Del nyhedsbrevet Kære læser Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Certificering. i persolog Personfaktor Modellen

Certificering. i persolog Personfaktor Modellen Certificering i persolog Personfaktor Modellen Solidt grundlag for personlig udvikling persolog Personfaktor Modellen Vi er i dag mere og mere afhængige af et godt samarbejde med andre mennesker. Din opgave

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere