EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION"

Transkript

1 1 - Cowi_tilbud MARTS 2015 REBILD KOMMUNE Hører til journalnummer: Ø EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD 1

2 2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 REBILD KOMMUNE EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 2 UDGIVELSESDATO 9. marts 2015 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT AHA BLS AHA 3

4 4

5 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Opgavebeskrivelse Udarbejdelse af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 3 Tidsplan for processen 11 4 COWIs referencer og medarbejdere på projektet COWIs referencer COWIs medarbejdere på projektet 12 5 Honorarbudget 14 6 Aftalegrundlag 15 5 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

6 6

7 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 7 1 Indledning Rebild Kommune har anmodet COWI om et tilbud på assistance i forbindelse med gennemførelse af EU udbud for behandling af ca tons dagrenovation årligt fra Rebild Kommune (de gamle Nørager og Støvring Kommuner). EU-udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter procedurerne i EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2014 med tildelingskriteriet "laveste pris". Kontraktperioden er ikke endelig fastlagt men forventes at være 4-5 år (fastlægges i forbindelse med opgaveløsningen). Kontraktperioden starter den 1. januar Dette tilbud indeholder en kort beskrivelse af de ydelser, som COWI skal udføre i tilknytning til gennemførelse af EU-udbudsprocessen og tilsvarende beskrives de forventede leverancer fra Rebild Kommune. Endvidere er der opstillet tidsplan og tilhørende budget, og der vedlægges CV'er for de personer som vil være ansvarlige for opgavens gennemførelse. 7 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

8 8 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Opgavebeskrivelse I forbindelse med gennemførelse af processen med EU udbud af behandling af dagrenovation vil COWI varetage følgende aktiviteter: Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Besvarelse af eventuelle spørgsmål fra tilbudsgivere. Evaluering af indkomne tilbud. Udarbejdelse af stand-still skrivelse. Udarbejdelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Eventuel deltagelse i kontraktmøde (dette er ikke omfattet af honorarbudgettet). Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. 2.1 Udarbejdelse af udbudsmateriale COWI forestår udarbejdelsen af udbudsmaterialet (udbudsgrundlag, kravspecifikationer for transport og behandling, kontraktvilkår og øvrige betingelser samt tilbudslisten). I samarbejde med Rebild Kommune fastlægges de væsentligste vilkår for opgaven, herunder også hvordan opsamling og transport af affald skal indgå i den samlede pris, ligesom det skal vurderes hvordan prisreguleringen på opgaven skal være fremadrettet. Rebild Kommune skal levere de relevante data til COWI for udarbejdelse af udbudsmaterialet. 8 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

9 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 9 Rebild Kommune modtager et udkast til færdigt udbudsmateriale som gennemlæses og kommenteres. Herefter udarbejder COWI det endelige udbudsmateriale. Det vil være Rebild Kommunes ansvar tidsmæssigt at uploade det samlede udbudsmateriale på kommunens hjemmeside eller der hvor Rebild Kommune ønsker at offentliggøre dette. 2.2 Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse COWI vil forestå udarbejdelse af EU-udbudsbekendtgørelsen og den efterfølgende offentliggørelse i EU-Tidende således at dette stemmer overens med offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Rekvireringen af udbudsmaterialet og kommunikationen omkring udbudsprocessen med spørgsmål og svar foregår via Rebild Kommune ved brug af kommunens hjemmeside eller anden form for portalplatform. 2.3 Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere I forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen vil COWI i samarbejde med Rebild Kommune besvare eventuelle modtagne spørgsmål fra de interesserede bydere. Spørgsmålene vil blive besvaret i anonym form og Rebild Kommune skal sørge for at uploade disse på kommunens hjemmeside eller der hvor udbudsprocessen alternativt er offentliggjort. Alle indkomne spørgsmål skal besvares senest 6 dage inden sidste frist for aflevering af tilbud. Kommunikationen generelt omkring udbudsprocessen vil foregå via Rebild Kommunens hjemmeside eller anden valgt udbudsplatform, hvor Rebild Kommune vil være ansvarlig for at følge med i de spørgsmål mv. der stilles fra bydernes side. 2.4 Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse COWI vil gennemgå de indkomne tilbud i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier og foretage en efterfølgende vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed. Da tildelingskriteriet er "laveste pris" vælges det tilbud som opfylder kriterierne og som har den laveste pris pr. ton affald. COWI udarbejder et kort evalueringsnotat med beskrivelse af tilbudsgivernes opfyldelse af kriterierne og de afgivne priser. COWI udarbejder ligeledes en stand still-meddelelse til de bydende med en kort beskrivelse af resultatet af evalueringen. 9 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

10 10 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Efter afviklingen af den obligatoriske stand still-periode udarbejder COWI det aftalte kontraktgrundlag, der skal anvendes som udgangspunkt for afholdelse af kontraktmødet mellem det vindende behandlingsanlæg og Rebild Kommune. COWI deltager gerne i kontraktforhandling med det vindende anlæg, såfremt Rebild Kommune måtte ønske dette. Honoraret hertil er ikke omfattet af det samlede tilbud og vil blive afregnet efter medgået tid. 2.6 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt Efter indgåelse og underskrift af kontrakten vil COWI udarbejde en meddelelse om indgåelse af kontrakt og fremsende denne bekendtgørelse til offentliggørelse i EU- Tidende. 10 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

11 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 11 3 Tidsplan for processen Nedenfor er angivet et forslag til tidsplan for gennemførelse af EU udbudsprocessen. Aktivitet Uge nr Opstartsmøde fastlæggelse af udbudsvilkår mv. (vil afhænge af hvornår Rebild Kommune beslutter sig for valg af rådgiver og opstart på opgave). Uge 19 Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge Gennemgang og færdiggørelse af udbudsmateriale. Uge Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Uge 27 Frist for modtagelse af tilbud (minimum 40 dage efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse ved offentliggørelse af materialet på hjemmeside). Tirsdag den 11. august (uge 33) Evaluering af tilbud. Uge Stand-still periode. Uge Udarbejdelse og indgåelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Uge Offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Uge 38 Kontraktstart. 1. januar C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

12 12 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø COWIs referencer og medarbejdere på projektet 4.1 COWIs referencer COWI har et stort og bredt kendskab til, og erfaring med, gennemførelse af EUudbud inden for alle affaldsrelaterede aktiviteter så som husstandsindsamling, anden indsamling og transport, sortering og behandling, indkøb, distribuering og installering af udstyr m.v. Inden for de sidste 2 år har vi gennemført EU udbudsopgaver for: Københavns Kommune, Mariagerfjord Kommune, Tønder Affald A/S, Vejle Kommune - Affald- Genbrug, Greve/Solrød Forsyning, Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Reno Nord, Esbjerg Kommune, Hedensted Kommune, Odsherred Kommune, TAS I/S, Fredericia Kommune, Thisted Kommune m.fl. I forbindelse med EU udbud af behandling af affald har vi senest arbejdet med behandling af glas, plast og metal (Esbjerg Kommune og Tønder Affald A/S), behandling af slagge (TAS I/S), behandling af papir, pap, haveaffald og storskrald (Københavns Kommune), behandling af brændbart affald (Assens Forsyning) m.fl. 4.2 COWIs medarbejdere på projektet Opgaven med udarbejdelse af udbudsmaterialet og gennemførelse af udbudsprocessen m.v. udføres af følgende medarbejdere: Brian Leth Sørensen, projektleder: Brian har mere end 25 års erfaring med affaldsprojekter, og har de seneste 15 år arbejdet intensivt med EU udbudsopgaver. Brian løser opgaver for kunder i hele landet og følger gennem vores interne EU udbudsnetværk i COWI med i alle de nye retningslinjer og krav på området. Brian har arbejdet med EU udbud både i forbindelse med indsamling, transport, behandling og indkøb. 12 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

13 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 13 Brian vil være projektleder på opgaven og vil dermed være overordnet ansvarlig for hele opgavens gennemførelse. Dennis Tranholm Jensen, projektmedarbejder: Dennis har siden 2002 arbejdet med EU udbud i det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi, hvor han har haft ansvaret for gennemførelsen af en række forskellige affaldsudbud, samt som kvalitetssikringsansvarlig og sparring på EU udbud generelt i organisationen. Dennis har gennem årene fulgt og deltaget i en række EU udbudskurser og han har derfor stor og bred indsigt i alle de retslige og juridiske elementer af udbudsprocessen. Dennis vil assistere Brian med udarbejdelse af materialer samt gennemførelse af udbudsprocessen. Mette Norengaard, kvalitetskontrol og sparring: Mette Norengaard har arbejdet inden for affaldsbranchen i ca. 20 år, og har derfor et bredt kendskab til hele affaldsområdet. Mette har gennemført et stort antal EUudbudsopgaver med indsamling og transport, behandling og indkøb af udstyr og har derved et indgående kendskab til renovatører, operatører og leverandører i affaldsbranchen. Mette har meget stor erfaring i gennemførelse af alle aspekter i EU-udbudsprocessen og arbejder i øjeblikket som projektleder for gennemførelse af alle større affaldsudbud i Københavns Kommune. Mette har deltaget i en række udbudsjuridiske kurser hos eksterne advokater, og er ligeledes en del af COWIs udbudsnetværk. Mette vil indgå som sparring og kvalitetssikring af udbudsmaterialet og vil i udbudsprocessen indgå med løbende ad hoc viden. 13 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

14 14 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Honorarbudget Nedenstående er COWIs honorar for gennemførelse af opgaven som beskrevet i nærværende tilbud. Priserne er opgivet i danske kr. eksklusiv moms og udlæg. Aktivitet Honorar i kr. eksklusiv moms. Opstartsmøde mv Udarbejdelse og tilretning af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål Evaluering af tilbud + notat Juridisk assistance Udarbejdelse af kontrakt Afrapportering til EU I alt Udlæg til kørsel, print mv. forventes af udgøre ca kr. eksklusiv moms. Eventuelle udvidelser i ydelsen for teknisk rådgivning vil ske på basis af en timerate på 950 kr. eksklusiv moms. 14 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

15 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 15 6 Aftalegrundlag Aftalegrundlaget for gennemførelse af rådgivningsopgaven vil være "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" ABR 89, herunder med fastlæggelse af rådgiverens professionelle ansvar på maksimalt kr. og maksimalt gældende i 3 år fra aftalens indgåelse. Jævnfør ABR vil der ske månedlig fakturering efter forbrugt tid og afholdte udgifter. 15 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

16 2 - Cowi_CV1 Hører til journalnummer: Ø BRIAN LETH SØRENSEN Projektleder Miljøteknik FØDSELSDATO 28. juni 1961 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Civilingeniør, Aalborg Universitet, Danmark, 1988 Speciale i miljøteknik KURSER ANSÆTTELSESÅR 1996 NØGLEKVALIFIKATIONER Brian Leth Sørensen har oparbejdet stor erfaring indenfor generel affaldsbehandling, etablering af genbrugspladser, indsamlingssystemer, og affaldsplanlægning og har endvidere udarbejdet planer for fælleskommunale affaldsselskabers indsamling af farligt affald, genbrugelige materialer, sygehusaffald mv. og har udarbejdet regulativer for et stort antal af disse indsamlingsordninger. I de seneste år har Brian Leth Sørensen udarbejdet mange udbudsmaterialer i henhold til EU-direktiverne vedrørende samordning af offentlige tjenesteydelser og indkøb i EU-udbud. Ligeledes har Brian Leth Sørensen været projektleder på en lang række etableringer af kommunale genbrugspladser samt omlastestationer for husholdnings- og erhvervsaffald. Brian Leth Sørensen har desuden oparbejdet et stort kendskab til miljøansøgninger, lossepladsprojekter, lossepladsgas m.m. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Godt TYSK Godt Godt Godt ØVRIGE EGENSKABER ANSÆTTELSER COWI A/S, Vejle, Danmark Seniorprojektleder COWI A/S, Vejle/Kolding, Danmark Projektleder 16

17 Enviroplan A/S (nuværende I.K.C. AS ), Horsens, Danmark Projektleder 1989 I/S Vestforbrænding, Danmark Sagsbehandler i miljøafdelingen 1987 Aalborg Universitet, Danmark Hjælpelærer, Kursus for renovationsteknik for 6. semester på miljøteknisk linie. UDVALGTE PROJEKTER 2014 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af indsamlingsbiler til genanvendeligt husholdningsaffald 2013 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt udbud af udvidelse af Thisted Genbrugscenter med nyt areal til modtagelse af haveaffald og komposteringsplads RENOSYD I/S Gennemførelse af begrænset udbud af etablering af ny genbrugsplads i Skanderborg (Værdipark Skanderborg) 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af containere på Fredericia Kommunes genbrugspladser 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia JAMMERBUGT KOMMUNE Detailprojektering for etablering af ny genbrugsplads i Fjerritslev 17

18 OAB-ODENSE Detailprojektering og udbud for etablering af ny miljøgård Lærkeparken 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af renovationssække i plast til Thisted Kommune 2012 DRAGØR OG TÅRNBY KOMMUNER Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af kuber i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af papir/aviser og metal i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af storskrald og haveaffald i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af indkøb af skillerum til affaldsbeholdere i Odsherred Kommune 18

19 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af isætning af skillerum i affaldsbeholdere i Odsherred Kommune AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Gandrup AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Nibe Genbrugsplads AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Hou Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Hanstholm Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Thisted Genbrugsplads MIDDELFART KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Middelfart Kommune, herunder miljøansøgning, byggeansøgning m.v. Genbrugspladsen etableres med nedsænkede containere på dele af pladsen og trafikken separeres mellem lette og tunge køretøjer. Pladsen indrettes med garagefaciliteter til Middelfart renovation samt mandskabsfaciliteter til pladspersonale samt renovationsvæsenets administration. Mandskabsbygning etableres som lavenergi klasse 1. Desuden etableres der bygning til EE-affald samt olie- og kemikalieaffald ÆRØ KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads på Ærø 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Kalundborg Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af genbrugelige materialer i Kalundborg Kommune 19

20 2008 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Kalundborg Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Odsherred Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Odsherred Kommune 2007 VEJEN KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af skorstensfejning i Vejen Kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Kommuner) 2007 BRØNDBY KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Brøndby Kommune 2007 DRAGØR KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2007 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af gummihjulslæssere til Vejlby Losseplads 2007 HEDENSTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af vægtbaseret indsamling af dagrenovation i Hedensted Kommune(Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Rebild Kommune (Støvring, Skørping og Nørager Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Rebild Kommune 20

21 2007 MARIAGERFJORD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Mariagerfjord Kommune(Hadsund, Hobro, Purhus og Arden Kommuner) MEDLEMSKABER Dansk Ingeniørforening: Hygiejneteknisk faggruppe og Kemiingeniørgruppen PUBLIKATIONER REFERENCER 21

22 3 - Cowi_CV2 Hører til journalnummer: Ø DENNIS TRANHOLM JENSEN Udbudsspecialist og projektleder FØDSELSDATO 28. september 1974 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Uddannelse til civilingeniør i miljøteknik, Aalborg Universitet, Soldat, Slesvigske Fodregiment i Hadeslev, Matematisk student, Nørresundby Gymnasium og HF, KURSER EU-udbud for specialister, klassisk sektor, 2013 Aktindsigt, klagenævns- og domstolsbehandling, 2012 AB92 for ikke jurister intensiv entrepriseret, 2012 EU-udbud for specialister, 2008 Projektledelse affaldsselskaber, 2004 ANSÆTTELSESÅR 2015 NØGLEKVALIFIKATIONER Gennemførelse af EU udbudsopgaver, primært inden for affald samt løbende opfølgning omkring EU udbudsjura. Kontraktstyring og generel affaldshåndtering. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Perfekt TYSK Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde ØVRIGE EGENSKABER 22

23 ANSÆTTELSER COWI A/S, Danmark Udbudsspecialist og projektlede Østdeponi, Danmark Projektleder, Østdeponi er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner. Dets administration ligger i Herning. Selskabet løser en lang række driftmæssige og administrative affaldsrelaterede opgaver for andelshaverne. Østdeponi administrere desuden en række andre selskaber heriblandt: L90, affaldsforbrændingsselskab ejet af 13 kommuner. Ejer og driver affaldsforbrændingsanlægget L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Phosnet, sammenslutning af 26 vandselskaber med det formål at undersøge afbrænding af spildevandsslam som alternativ til udbringning på landbrugsjord Læsø Kommune, Miljøingeniør Tidsbegrænset stilling (1 år) ved Læsø Kommune. Formål: at indføre miljøstyring i kommunens bygninger og institutioner. Derudover løste jeg en bred vifte af forvaltningsopgaver som byggesagsbehandling og tilsyn, miljøtilsyn, affaldsbehandling m.m. LANDEERFARING Danmark UDVALGTE PROJEKTER GENNEMFØRELSE AF UDBUD, Projektleder Projektleder for gennemførelse af udbud efter EU-direktiverne og tilbudsloven. Udbud er enten interne opgaver eller rådgiverydelse for selskabets ejere. Ansvarlig for gennemgang og formidling af ny lovgivning og retspraksis på udbuds- og miljøområdet. Kontraktstyring L90 AFFALDSFORBRÆNDING, Projektleder Projektleder for L90 Affaldsforbrændingsageren i forhold til CO2-kvotesystemet med ansvar for indkøb og returnering af kvoter, vedligeholdelse af overvågningsplan m.m. Udarbejdelse af miljøansøgninger. Udarbejdelse af materiale og dagsordner til Østdeponi og L90 s politiske bestyrelser. Udarbejdelse af affaldsplaner for ejer kommunerne. MEDLEMSKABER PUBLIKATIONER REFERENCER 23

24 4 - Cowi_CV3 Hører til journalnummer: Ø Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Ægteskabelig stilling Børn under 18 Uddannelse År i firmaet Nøglekvalifikationer Mette Norengaard Affaldsplanlægger Dansk 1964 Ugift Ingen Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum, ½ Specialist i EU-udbud for affaldsindsamling og -behandling samt varekøb af opsamlingsmateriel o. l. Erfaring inden for offentlig planlægning og sektorplanlægning, herunder affaldsplanlægning, analyse af affaldshåndtering og udarbejdelse af affaldsregulativer for danske kommuner og affaldsselskaber samt Grønland. Procesledelse af projekter herunder afholdelse af workshops, fremlæggelse for politiske udvalg, borgermøder mv. Sprog Tale Læse Skrive Dansk Modersmål Modermål Modersmål Engelsk Godt Godt Godt Tysk Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde Fransk Basal Basal Basal Spansk Basal Basal - Medlemskaber Medlem af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 24 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc Rev. 04 aug 2011

25 2 / 18 Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel COWI A/S Seniorkonsulent og projektleder Grontmij A/S Seniorkonsulent og projektleder Århus Amt Fuldmægtig Nakskov Kommune Miljømedarbejder Udvalgte arbejdsopgaver COWI Projektleder 2015, Udbud af levering af affaldsbeholdere Gennemførelse af offentlig fælles udbud i forbindelse med indkøb af affaldsbeholdere til fem nordjyske kommuner. Første etape omfatter udbud af indkøb af ca stk. todelte beholdere til Mariagerfjord Kommune. Anden etape forventes at omfatte indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. todelte beholdere til fem nordjydske kommuner. Klient: I/S RenoNord 2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med udbud af indsamling af husholdningsaffald. I Mariagerfjord Kommune. Af udbudsmaterialet fremgår det, at kommunens eksisterende ordning for indsamling af dagrenovation i kontraktperioden ændres til en todelt indsamling af henholdsvis rest- og bioaffald. Klient: Københavns Kommune 2014/2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald og drift af genbrugsplads Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af følgende entrepriser: Indsamling husholdningsaffald i Solrød og Greve Kommuner samt drift af Måde Genbrugsplads. Begge udbud indeholdt krav om virksomhedsoverdragelse mandskabet. Klient: Greve Renovation A/S og Solrød Kommune 2014, Genudbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 25 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

26 3 / /2014, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier Gennemførelse af to seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier til Esbjerg Forsyning. Klient: Tønder Forsyning I/S 2013/2014, Udbud af bortskaffelse af slagger Gennemførelse af offentligt udbud i forbindelse med bortskaffelse af slagger fra TAS I/S. Klient: TAS I/S 2013/2014, Udbud af 2. generations affaldsudbud i Københavns Kommune COWI bistår Københavns Kommune ved gennemførelse af 2. generationsindsamlingsudbud - U1, som omfatter udbud af affaldsindsamlingen i fire bydelsentrepriser og indsamling af haveaffald i Københavns Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet gennemføres undersøgelser af lastvogns chassisers brændstofalternativer ift. arbejdsmiljø og trafiksikkerhed samt komprimatorkasser og støj. Desuden er der igangsat udvikling af motivationsfaktorer og effektiviseringsfaktorer af ved affaldshåndtering Klient: Københavns Kommune 2013, Affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Som forberedende aktiviteter inden Affaldshåndteringsplanen har COWI udarbejdet en vurdering af nuværende ordninger med henblik på at øge genanvendelsen i kommunen samt planlagt og gennemført en opstartsworkshop med deltagelse af politikere og interessenter. Klient: Mariagerfjord Kommune 2013, Udbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling affald i Esbjerg Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der gennemført undersøgelser og udarbejdet notater omhandlende tømningsregistreringssystemer, kontrakformer samt alternative brændstoffer og trafiksikkerhed. Klient: Esbjerg Kommune 2012/13, Udbud af drift af genbrugspladser i Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af drift af genbrugpladserne Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Klient: Esbjerg Kommune 2012/2013, Udbud af levering af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune. Udbuddet var opdelt i 3 seperate delleverancer. Klient: Esbjerg Kommune 26 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

27 4 / , Samarbejdsaftale vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald Bistand til Københavns Kommune ved indgåelse af samarbejdsaftale med operatør vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Forprojekt vedr. tømningsregistrering Gennemførelse af (markeds-)undersøgelser vedr. tømningsregistreringsudstyr og skadinaviske kommuners erfaring med tømningsregistreringssystemer. Gennemførelse af interne interviewsunder af medarbejdere i kommunens affaldsforvaltning (CMI), udarbejdet business cases og fastlagt arbejdsprocesser samt IT-grænseflader. Undersøgelserne og analyser af konsekvenserne blev implementering af et tømningsregistreringssystem i kommunen blev anvendt til at træffe beslutning om et evt. fremtidigt system. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap Gennemførelse af konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap for Københavns Kommune. Som opstart på opgaven udarbejdede COWI en markedsscreening omfattende potentielle operatører på området. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald i Gladsaxe Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der lavet undersøgelser af kontraklængde versus konkurrence og prisnivea samt prisniveau og indsamlingseffektivitet ved valg af opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens ved indsamling af storskrald. Klient: Gladsaxe Kommune 2012/2013, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Gennemførelse af tre seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Klient: Tønder Forsyning I/S 2012, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Mariagerfjord Kommune. Klient: Mariagerfjord Kommune 2012, Udbud af indbygning, udgravning og transport af brændbart affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indbygning, udgravning og transport af brændbart affald for AV Miljø I/S. Klient: AV Miljø I/S 27 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

28 5 / /2012, Udbud af behandling af affald for Københavns Kommune Gennemførelse af 2 separate offentlige udbud i forbindelse med behandling af haveaffald indsamlet fra private husstande og behandling af storskrald indsamlet fra private husstande i Københavns Kommune. Som opstart på hver udbudsforretning blev der internt i kommunen gemmenført en workshop med deltagelse af relevante aktører Klient: Københavns Kommune 2011, Udbud af behandling af haveaffald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med behandling af haveaffald og træstød/rødder fra fem genbrugspladser i Kolding Kommune. Klient: Kolding Kommune Grontmij A/S Projektleder Opgaver i Danmark: 2010/2011, Udbud af beholderservice i Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af beholderservice i Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2010/2011, Udbud af beholderindkøb for Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af offentlig indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, 4-hjulede beholdere og kuber til glas samt papir- og plastsække til opsamling af affald. Klient: Københavns Kommune 2010, Udbud af 3. udbudsrunde i Københavns Kommune Forberedelse af 3. udbudsrunde omfattende 6 separate udbud, herunder indsamling af affald i indre by, indsamling af farligt affald samt indsamling ved anvendelse af mobilsug. 3. udbudsrunde offentliggørelse i april/maj Klient: Københavns Kommune 2010, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Guldborgsund og Lolland Kommune. Klient: I/S REFA , Udbud af 2. udbudsrunde i Københavns Kommune Gennemførelse af 2. udbudsrunde omfattende 2 separate udbud, herunder gennemførelse af en evaluering af indkomne tilbud i samarbejde med kommunen og ekstern ekspert i juridisk udbudsret. Rådgivningen omfattede også udredning ift. arbejdsmiljøkrav til fremtidige indsamlingskøretøjer samt udredning ift. fremtidig mulighed for anvendelse af alternative brændstoffer og motorteknologi. Klient: Københavns Kommune 28 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport 5. januar 2015 Indhold Disposition for rapporten Sektion

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere