EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION"

Transkript

1 1 - Cowi_tilbud MARTS 2015 REBILD KOMMUNE Hører til journalnummer: Ø EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD 1

2 2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 REBILD KOMMUNE EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 2 UDGIVELSESDATO 9. marts 2015 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT AHA BLS AHA 3

4 4

5 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Opgavebeskrivelse Udarbejdelse af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 3 Tidsplan for processen 11 4 COWIs referencer og medarbejdere på projektet COWIs referencer COWIs medarbejdere på projektet 12 5 Honorarbudget 14 6 Aftalegrundlag 15 5 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

6 6

7 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 7 1 Indledning Rebild Kommune har anmodet COWI om et tilbud på assistance i forbindelse med gennemførelse af EU udbud for behandling af ca tons dagrenovation årligt fra Rebild Kommune (de gamle Nørager og Støvring Kommuner). EU-udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter procedurerne i EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2014 med tildelingskriteriet "laveste pris". Kontraktperioden er ikke endelig fastlagt men forventes at være 4-5 år (fastlægges i forbindelse med opgaveløsningen). Kontraktperioden starter den 1. januar Dette tilbud indeholder en kort beskrivelse af de ydelser, som COWI skal udføre i tilknytning til gennemførelse af EU-udbudsprocessen og tilsvarende beskrives de forventede leverancer fra Rebild Kommune. Endvidere er der opstillet tidsplan og tilhørende budget, og der vedlægges CV'er for de personer som vil være ansvarlige for opgavens gennemførelse. 7 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

8 8 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Opgavebeskrivelse I forbindelse med gennemførelse af processen med EU udbud af behandling af dagrenovation vil COWI varetage følgende aktiviteter: Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Besvarelse af eventuelle spørgsmål fra tilbudsgivere. Evaluering af indkomne tilbud. Udarbejdelse af stand-still skrivelse. Udarbejdelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Eventuel deltagelse i kontraktmøde (dette er ikke omfattet af honorarbudgettet). Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. 2.1 Udarbejdelse af udbudsmateriale COWI forestår udarbejdelsen af udbudsmaterialet (udbudsgrundlag, kravspecifikationer for transport og behandling, kontraktvilkår og øvrige betingelser samt tilbudslisten). I samarbejde med Rebild Kommune fastlægges de væsentligste vilkår for opgaven, herunder også hvordan opsamling og transport af affald skal indgå i den samlede pris, ligesom det skal vurderes hvordan prisreguleringen på opgaven skal være fremadrettet. Rebild Kommune skal levere de relevante data til COWI for udarbejdelse af udbudsmaterialet. 8 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

9 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 9 Rebild Kommune modtager et udkast til færdigt udbudsmateriale som gennemlæses og kommenteres. Herefter udarbejder COWI det endelige udbudsmateriale. Det vil være Rebild Kommunes ansvar tidsmæssigt at uploade det samlede udbudsmateriale på kommunens hjemmeside eller der hvor Rebild Kommune ønsker at offentliggøre dette. 2.2 Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse COWI vil forestå udarbejdelse af EU-udbudsbekendtgørelsen og den efterfølgende offentliggørelse i EU-Tidende således at dette stemmer overens med offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Rekvireringen af udbudsmaterialet og kommunikationen omkring udbudsprocessen med spørgsmål og svar foregår via Rebild Kommune ved brug af kommunens hjemmeside eller anden form for portalplatform. 2.3 Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere I forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen vil COWI i samarbejde med Rebild Kommune besvare eventuelle modtagne spørgsmål fra de interesserede bydere. Spørgsmålene vil blive besvaret i anonym form og Rebild Kommune skal sørge for at uploade disse på kommunens hjemmeside eller der hvor udbudsprocessen alternativt er offentliggjort. Alle indkomne spørgsmål skal besvares senest 6 dage inden sidste frist for aflevering af tilbud. Kommunikationen generelt omkring udbudsprocessen vil foregå via Rebild Kommunens hjemmeside eller anden valgt udbudsplatform, hvor Rebild Kommune vil være ansvarlig for at følge med i de spørgsmål mv. der stilles fra bydernes side. 2.4 Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse COWI vil gennemgå de indkomne tilbud i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier og foretage en efterfølgende vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed. Da tildelingskriteriet er "laveste pris" vælges det tilbud som opfylder kriterierne og som har den laveste pris pr. ton affald. COWI udarbejder et kort evalueringsnotat med beskrivelse af tilbudsgivernes opfyldelse af kriterierne og de afgivne priser. COWI udarbejder ligeledes en stand still-meddelelse til de bydende med en kort beskrivelse af resultatet af evalueringen. 9 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

10 10 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Efter afviklingen af den obligatoriske stand still-periode udarbejder COWI det aftalte kontraktgrundlag, der skal anvendes som udgangspunkt for afholdelse af kontraktmødet mellem det vindende behandlingsanlæg og Rebild Kommune. COWI deltager gerne i kontraktforhandling med det vindende anlæg, såfremt Rebild Kommune måtte ønske dette. Honoraret hertil er ikke omfattet af det samlede tilbud og vil blive afregnet efter medgået tid. 2.6 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt Efter indgåelse og underskrift af kontrakten vil COWI udarbejde en meddelelse om indgåelse af kontrakt og fremsende denne bekendtgørelse til offentliggørelse i EU- Tidende. 10 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

11 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 11 3 Tidsplan for processen Nedenfor er angivet et forslag til tidsplan for gennemførelse af EU udbudsprocessen. Aktivitet Uge nr Opstartsmøde fastlæggelse af udbudsvilkår mv. (vil afhænge af hvornår Rebild Kommune beslutter sig for valg af rådgiver og opstart på opgave). Uge 19 Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge Gennemgang og færdiggørelse af udbudsmateriale. Uge Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Uge 27 Frist for modtagelse af tilbud (minimum 40 dage efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse ved offentliggørelse af materialet på hjemmeside). Tirsdag den 11. august (uge 33) Evaluering af tilbud. Uge Stand-still periode. Uge Udarbejdelse og indgåelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Uge Offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Uge 38 Kontraktstart. 1. januar C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

12 12 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø COWIs referencer og medarbejdere på projektet 4.1 COWIs referencer COWI har et stort og bredt kendskab til, og erfaring med, gennemførelse af EUudbud inden for alle affaldsrelaterede aktiviteter så som husstandsindsamling, anden indsamling og transport, sortering og behandling, indkøb, distribuering og installering af udstyr m.v. Inden for de sidste 2 år har vi gennemført EU udbudsopgaver for: Københavns Kommune, Mariagerfjord Kommune, Tønder Affald A/S, Vejle Kommune - Affald- Genbrug, Greve/Solrød Forsyning, Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Reno Nord, Esbjerg Kommune, Hedensted Kommune, Odsherred Kommune, TAS I/S, Fredericia Kommune, Thisted Kommune m.fl. I forbindelse med EU udbud af behandling af affald har vi senest arbejdet med behandling af glas, plast og metal (Esbjerg Kommune og Tønder Affald A/S), behandling af slagge (TAS I/S), behandling af papir, pap, haveaffald og storskrald (Københavns Kommune), behandling af brændbart affald (Assens Forsyning) m.fl. 4.2 COWIs medarbejdere på projektet Opgaven med udarbejdelse af udbudsmaterialet og gennemførelse af udbudsprocessen m.v. udføres af følgende medarbejdere: Brian Leth Sørensen, projektleder: Brian har mere end 25 års erfaring med affaldsprojekter, og har de seneste 15 år arbejdet intensivt med EU udbudsopgaver. Brian løser opgaver for kunder i hele landet og følger gennem vores interne EU udbudsnetværk i COWI med i alle de nye retningslinjer og krav på området. Brian har arbejdet med EU udbud både i forbindelse med indsamling, transport, behandling og indkøb. 12 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

13 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 13 Brian vil være projektleder på opgaven og vil dermed være overordnet ansvarlig for hele opgavens gennemførelse. Dennis Tranholm Jensen, projektmedarbejder: Dennis har siden 2002 arbejdet med EU udbud i det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi, hvor han har haft ansvaret for gennemførelsen af en række forskellige affaldsudbud, samt som kvalitetssikringsansvarlig og sparring på EU udbud generelt i organisationen. Dennis har gennem årene fulgt og deltaget i en række EU udbudskurser og han har derfor stor og bred indsigt i alle de retslige og juridiske elementer af udbudsprocessen. Dennis vil assistere Brian med udarbejdelse af materialer samt gennemførelse af udbudsprocessen. Mette Norengaard, kvalitetskontrol og sparring: Mette Norengaard har arbejdet inden for affaldsbranchen i ca. 20 år, og har derfor et bredt kendskab til hele affaldsområdet. Mette har gennemført et stort antal EUudbudsopgaver med indsamling og transport, behandling og indkøb af udstyr og har derved et indgående kendskab til renovatører, operatører og leverandører i affaldsbranchen. Mette har meget stor erfaring i gennemførelse af alle aspekter i EU-udbudsprocessen og arbejder i øjeblikket som projektleder for gennemførelse af alle større affaldsudbud i Københavns Kommune. Mette har deltaget i en række udbudsjuridiske kurser hos eksterne advokater, og er ligeledes en del af COWIs udbudsnetværk. Mette vil indgå som sparring og kvalitetssikring af udbudsmaterialet og vil i udbudsprocessen indgå med løbende ad hoc viden. 13 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

14 14 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Honorarbudget Nedenstående er COWIs honorar for gennemførelse af opgaven som beskrevet i nærværende tilbud. Priserne er opgivet i danske kr. eksklusiv moms og udlæg. Aktivitet Honorar i kr. eksklusiv moms. Opstartsmøde mv Udarbejdelse og tilretning af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål Evaluering af tilbud + notat Juridisk assistance Udarbejdelse af kontrakt Afrapportering til EU I alt Udlæg til kørsel, print mv. forventes af udgøre ca kr. eksklusiv moms. Eventuelle udvidelser i ydelsen for teknisk rådgivning vil ske på basis af en timerate på 950 kr. eksklusiv moms. 14 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

15 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 15 6 Aftalegrundlag Aftalegrundlaget for gennemførelse af rådgivningsopgaven vil være "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" ABR 89, herunder med fastlæggelse af rådgiverens professionelle ansvar på maksimalt kr. og maksimalt gældende i 3 år fra aftalens indgåelse. Jævnfør ABR vil der ske månedlig fakturering efter forbrugt tid og afholdte udgifter. 15 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

16 2 - Cowi_CV1 Hører til journalnummer: Ø BRIAN LETH SØRENSEN Projektleder Miljøteknik FØDSELSDATO 28. juni 1961 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Civilingeniør, Aalborg Universitet, Danmark, 1988 Speciale i miljøteknik KURSER ANSÆTTELSESÅR 1996 NØGLEKVALIFIKATIONER Brian Leth Sørensen har oparbejdet stor erfaring indenfor generel affaldsbehandling, etablering af genbrugspladser, indsamlingssystemer, og affaldsplanlægning og har endvidere udarbejdet planer for fælleskommunale affaldsselskabers indsamling af farligt affald, genbrugelige materialer, sygehusaffald mv. og har udarbejdet regulativer for et stort antal af disse indsamlingsordninger. I de seneste år har Brian Leth Sørensen udarbejdet mange udbudsmaterialer i henhold til EU-direktiverne vedrørende samordning af offentlige tjenesteydelser og indkøb i EU-udbud. Ligeledes har Brian Leth Sørensen været projektleder på en lang række etableringer af kommunale genbrugspladser samt omlastestationer for husholdnings- og erhvervsaffald. Brian Leth Sørensen har desuden oparbejdet et stort kendskab til miljøansøgninger, lossepladsprojekter, lossepladsgas m.m. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Godt TYSK Godt Godt Godt ØVRIGE EGENSKABER ANSÆTTELSER COWI A/S, Vejle, Danmark Seniorprojektleder COWI A/S, Vejle/Kolding, Danmark Projektleder 16

17 Enviroplan A/S (nuværende I.K.C. AS ), Horsens, Danmark Projektleder 1989 I/S Vestforbrænding, Danmark Sagsbehandler i miljøafdelingen 1987 Aalborg Universitet, Danmark Hjælpelærer, Kursus for renovationsteknik for 6. semester på miljøteknisk linie. UDVALGTE PROJEKTER 2014 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af indsamlingsbiler til genanvendeligt husholdningsaffald 2013 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt udbud af udvidelse af Thisted Genbrugscenter med nyt areal til modtagelse af haveaffald og komposteringsplads RENOSYD I/S Gennemførelse af begrænset udbud af etablering af ny genbrugsplads i Skanderborg (Værdipark Skanderborg) 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af containere på Fredericia Kommunes genbrugspladser 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia JAMMERBUGT KOMMUNE Detailprojektering for etablering af ny genbrugsplads i Fjerritslev 17

18 OAB-ODENSE Detailprojektering og udbud for etablering af ny miljøgård Lærkeparken 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af renovationssække i plast til Thisted Kommune 2012 DRAGØR OG TÅRNBY KOMMUNER Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af kuber i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af papir/aviser og metal i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af storskrald og haveaffald i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af indkøb af skillerum til affaldsbeholdere i Odsherred Kommune 18

19 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af isætning af skillerum i affaldsbeholdere i Odsherred Kommune AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Gandrup AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Nibe Genbrugsplads AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Hou Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Hanstholm Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Thisted Genbrugsplads MIDDELFART KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Middelfart Kommune, herunder miljøansøgning, byggeansøgning m.v. Genbrugspladsen etableres med nedsænkede containere på dele af pladsen og trafikken separeres mellem lette og tunge køretøjer. Pladsen indrettes med garagefaciliteter til Middelfart renovation samt mandskabsfaciliteter til pladspersonale samt renovationsvæsenets administration. Mandskabsbygning etableres som lavenergi klasse 1. Desuden etableres der bygning til EE-affald samt olie- og kemikalieaffald ÆRØ KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads på Ærø 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Kalundborg Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af genbrugelige materialer i Kalundborg Kommune 19

20 2008 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Kalundborg Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Odsherred Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Odsherred Kommune 2007 VEJEN KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af skorstensfejning i Vejen Kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Kommuner) 2007 BRØNDBY KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Brøndby Kommune 2007 DRAGØR KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2007 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af gummihjulslæssere til Vejlby Losseplads 2007 HEDENSTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af vægtbaseret indsamling af dagrenovation i Hedensted Kommune(Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Rebild Kommune (Støvring, Skørping og Nørager Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Rebild Kommune 20

21 2007 MARIAGERFJORD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Mariagerfjord Kommune(Hadsund, Hobro, Purhus og Arden Kommuner) MEDLEMSKABER Dansk Ingeniørforening: Hygiejneteknisk faggruppe og Kemiingeniørgruppen PUBLIKATIONER REFERENCER 21

22 3 - Cowi_CV2 Hører til journalnummer: Ø DENNIS TRANHOLM JENSEN Udbudsspecialist og projektleder FØDSELSDATO 28. september 1974 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Uddannelse til civilingeniør i miljøteknik, Aalborg Universitet, Soldat, Slesvigske Fodregiment i Hadeslev, Matematisk student, Nørresundby Gymnasium og HF, KURSER EU-udbud for specialister, klassisk sektor, 2013 Aktindsigt, klagenævns- og domstolsbehandling, 2012 AB92 for ikke jurister intensiv entrepriseret, 2012 EU-udbud for specialister, 2008 Projektledelse affaldsselskaber, 2004 ANSÆTTELSESÅR 2015 NØGLEKVALIFIKATIONER Gennemførelse af EU udbudsopgaver, primært inden for affald samt løbende opfølgning omkring EU udbudsjura. Kontraktstyring og generel affaldshåndtering. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Perfekt TYSK Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde ØVRIGE EGENSKABER 22

23 ANSÆTTELSER COWI A/S, Danmark Udbudsspecialist og projektlede Østdeponi, Danmark Projektleder, Østdeponi er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner. Dets administration ligger i Herning. Selskabet løser en lang række driftmæssige og administrative affaldsrelaterede opgaver for andelshaverne. Østdeponi administrere desuden en række andre selskaber heriblandt: L90, affaldsforbrændingsselskab ejet af 13 kommuner. Ejer og driver affaldsforbrændingsanlægget L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Phosnet, sammenslutning af 26 vandselskaber med det formål at undersøge afbrænding af spildevandsslam som alternativ til udbringning på landbrugsjord Læsø Kommune, Miljøingeniør Tidsbegrænset stilling (1 år) ved Læsø Kommune. Formål: at indføre miljøstyring i kommunens bygninger og institutioner. Derudover løste jeg en bred vifte af forvaltningsopgaver som byggesagsbehandling og tilsyn, miljøtilsyn, affaldsbehandling m.m. LANDEERFARING Danmark UDVALGTE PROJEKTER GENNEMFØRELSE AF UDBUD, Projektleder Projektleder for gennemførelse af udbud efter EU-direktiverne og tilbudsloven. Udbud er enten interne opgaver eller rådgiverydelse for selskabets ejere. Ansvarlig for gennemgang og formidling af ny lovgivning og retspraksis på udbuds- og miljøområdet. Kontraktstyring L90 AFFALDSFORBRÆNDING, Projektleder Projektleder for L90 Affaldsforbrændingsageren i forhold til CO2-kvotesystemet med ansvar for indkøb og returnering af kvoter, vedligeholdelse af overvågningsplan m.m. Udarbejdelse af miljøansøgninger. Udarbejdelse af materiale og dagsordner til Østdeponi og L90 s politiske bestyrelser. Udarbejdelse af affaldsplaner for ejer kommunerne. MEDLEMSKABER PUBLIKATIONER REFERENCER 23

24 4 - Cowi_CV3 Hører til journalnummer: Ø Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Ægteskabelig stilling Børn under 18 Uddannelse År i firmaet Nøglekvalifikationer Mette Norengaard Affaldsplanlægger Dansk 1964 Ugift Ingen Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum, ½ Specialist i EU-udbud for affaldsindsamling og -behandling samt varekøb af opsamlingsmateriel o. l. Erfaring inden for offentlig planlægning og sektorplanlægning, herunder affaldsplanlægning, analyse af affaldshåndtering og udarbejdelse af affaldsregulativer for danske kommuner og affaldsselskaber samt Grønland. Procesledelse af projekter herunder afholdelse af workshops, fremlæggelse for politiske udvalg, borgermøder mv. Sprog Tale Læse Skrive Dansk Modersmål Modermål Modersmål Engelsk Godt Godt Godt Tysk Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde Fransk Basal Basal Basal Spansk Basal Basal - Medlemskaber Medlem af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 24 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc Rev. 04 aug 2011

25 2 / 18 Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel COWI A/S Seniorkonsulent og projektleder Grontmij A/S Seniorkonsulent og projektleder Århus Amt Fuldmægtig Nakskov Kommune Miljømedarbejder Udvalgte arbejdsopgaver COWI Projektleder 2015, Udbud af levering af affaldsbeholdere Gennemførelse af offentlig fælles udbud i forbindelse med indkøb af affaldsbeholdere til fem nordjyske kommuner. Første etape omfatter udbud af indkøb af ca stk. todelte beholdere til Mariagerfjord Kommune. Anden etape forventes at omfatte indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. todelte beholdere til fem nordjydske kommuner. Klient: I/S RenoNord 2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med udbud af indsamling af husholdningsaffald. I Mariagerfjord Kommune. Af udbudsmaterialet fremgår det, at kommunens eksisterende ordning for indsamling af dagrenovation i kontraktperioden ændres til en todelt indsamling af henholdsvis rest- og bioaffald. Klient: Københavns Kommune 2014/2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald og drift af genbrugsplads Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af følgende entrepriser: Indsamling husholdningsaffald i Solrød og Greve Kommuner samt drift af Måde Genbrugsplads. Begge udbud indeholdt krav om virksomhedsoverdragelse mandskabet. Klient: Greve Renovation A/S og Solrød Kommune 2014, Genudbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 25 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

26 3 / /2014, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier Gennemførelse af to seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier til Esbjerg Forsyning. Klient: Tønder Forsyning I/S 2013/2014, Udbud af bortskaffelse af slagger Gennemførelse af offentligt udbud i forbindelse med bortskaffelse af slagger fra TAS I/S. Klient: TAS I/S 2013/2014, Udbud af 2. generations affaldsudbud i Københavns Kommune COWI bistår Københavns Kommune ved gennemførelse af 2. generationsindsamlingsudbud - U1, som omfatter udbud af affaldsindsamlingen i fire bydelsentrepriser og indsamling af haveaffald i Københavns Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet gennemføres undersøgelser af lastvogns chassisers brændstofalternativer ift. arbejdsmiljø og trafiksikkerhed samt komprimatorkasser og støj. Desuden er der igangsat udvikling af motivationsfaktorer og effektiviseringsfaktorer af ved affaldshåndtering Klient: Københavns Kommune 2013, Affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Som forberedende aktiviteter inden Affaldshåndteringsplanen har COWI udarbejdet en vurdering af nuværende ordninger med henblik på at øge genanvendelsen i kommunen samt planlagt og gennemført en opstartsworkshop med deltagelse af politikere og interessenter. Klient: Mariagerfjord Kommune 2013, Udbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling affald i Esbjerg Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der gennemført undersøgelser og udarbejdet notater omhandlende tømningsregistreringssystemer, kontrakformer samt alternative brændstoffer og trafiksikkerhed. Klient: Esbjerg Kommune 2012/13, Udbud af drift af genbrugspladser i Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af drift af genbrugpladserne Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Klient: Esbjerg Kommune 2012/2013, Udbud af levering af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune. Udbuddet var opdelt i 3 seperate delleverancer. Klient: Esbjerg Kommune 26 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

27 4 / , Samarbejdsaftale vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald Bistand til Københavns Kommune ved indgåelse af samarbejdsaftale med operatør vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Forprojekt vedr. tømningsregistrering Gennemførelse af (markeds-)undersøgelser vedr. tømningsregistreringsudstyr og skadinaviske kommuners erfaring med tømningsregistreringssystemer. Gennemførelse af interne interviewsunder af medarbejdere i kommunens affaldsforvaltning (CMI), udarbejdet business cases og fastlagt arbejdsprocesser samt IT-grænseflader. Undersøgelserne og analyser af konsekvenserne blev implementering af et tømningsregistreringssystem i kommunen blev anvendt til at træffe beslutning om et evt. fremtidigt system. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap Gennemførelse af konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap for Københavns Kommune. Som opstart på opgaven udarbejdede COWI en markedsscreening omfattende potentielle operatører på området. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald i Gladsaxe Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der lavet undersøgelser af kontraklængde versus konkurrence og prisnivea samt prisniveau og indsamlingseffektivitet ved valg af opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens ved indsamling af storskrald. Klient: Gladsaxe Kommune 2012/2013, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Gennemførelse af tre seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Klient: Tønder Forsyning I/S 2012, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Mariagerfjord Kommune. Klient: Mariagerfjord Kommune 2012, Udbud af indbygning, udgravning og transport af brændbart affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indbygning, udgravning og transport af brændbart affald for AV Miljø I/S. Klient: AV Miljø I/S 27 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

28 5 / /2012, Udbud af behandling af affald for Københavns Kommune Gennemførelse af 2 separate offentlige udbud i forbindelse med behandling af haveaffald indsamlet fra private husstande og behandling af storskrald indsamlet fra private husstande i Københavns Kommune. Som opstart på hver udbudsforretning blev der internt i kommunen gemmenført en workshop med deltagelse af relevante aktører Klient: Københavns Kommune 2011, Udbud af behandling af haveaffald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med behandling af haveaffald og træstød/rødder fra fem genbrugspladser i Kolding Kommune. Klient: Kolding Kommune Grontmij A/S Projektleder Opgaver i Danmark: 2010/2011, Udbud af beholderservice i Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af beholderservice i Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2010/2011, Udbud af beholderindkøb for Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af offentlig indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, 4-hjulede beholdere og kuber til glas samt papir- og plastsække til opsamling af affald. Klient: Københavns Kommune 2010, Udbud af 3. udbudsrunde i Københavns Kommune Forberedelse af 3. udbudsrunde omfattende 6 separate udbud, herunder indsamling af affald i indre by, indsamling af farligt affald samt indsamling ved anvendelse af mobilsug. 3. udbudsrunde offentliggørelse i april/maj Klient: Københavns Kommune 2010, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Guldborgsund og Lolland Kommune. Klient: I/S REFA , Udbud af 2. udbudsrunde i Københavns Kommune Gennemførelse af 2. udbudsrunde omfattende 2 separate udbud, herunder gennemførelse af en evaluering af indkomne tilbud i samarbejde med kommunen og ekstern ekspert i juridisk udbudsret. Rådgivningen omfattede også udredning ift. arbejdsmiljøkrav til fremtidige indsamlingskøretøjer samt udredning ift. fremtidig mulighed for anvendelse af alternative brændstoffer og motorteknologi. Klient: Københavns Kommune 28 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune NOVEMBER 2013 ASSENS AFFALD & GENBRUG A/S EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune VURDERINGSNOTAT 2 SIDEORDNEDE BUD ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Indhold 1. Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne 2. Miljøvurdering af Affaldsplan 3. Miljøvurdering af Spildevandsplan Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Notat om behandlingsstrategi

Notat om behandlingsstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 9. november 2007 Notat om behandlingsstrategi Journalnr. Skriv Journalnr. /ICa Baggrund: Jf. 2.14 i Betinget aftale om ophør af R98s koncession, overtager kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding) AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Ishøj Kommune Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ

I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ KORT PRÆSENTATION AF I/S RENO-NORD Det nye I/S Reno-Nord: Dannet i 2014 ved fusion af 3 nordjyske selskaber I/S Fællesforbrænding (Hobro) I/S Reno-Nord (Aalborg)

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

I nærværende notat er der redegjort for ovenstående.

I nærværende notat er der redegjort for ovenstående. Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Nordfyns Kommune, Affaldsplan harmonisering Analyse vedr. supplerende ordninger 12. december

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere