EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION"

Transkript

1 1 - Cowi_tilbud MARTS 2015 REBILD KOMMUNE Hører til journalnummer: Ø EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD 1

2 2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 REBILD KOMMUNE EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 2 UDGIVELSESDATO 9. marts 2015 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT AHA BLS AHA 3

4 4

5 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Opgavebeskrivelse Udarbejdelse af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 3 Tidsplan for processen 11 4 COWIs referencer og medarbejdere på projektet COWIs referencer COWIs medarbejdere på projektet 12 5 Honorarbudget 14 6 Aftalegrundlag 15 5 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

6 6

7 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 7 1 Indledning Rebild Kommune har anmodet COWI om et tilbud på assistance i forbindelse med gennemførelse af EU udbud for behandling af ca tons dagrenovation årligt fra Rebild Kommune (de gamle Nørager og Støvring Kommuner). EU-udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter procedurerne i EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2014 med tildelingskriteriet "laveste pris". Kontraktperioden er ikke endelig fastlagt men forventes at være 4-5 år (fastlægges i forbindelse med opgaveløsningen). Kontraktperioden starter den 1. januar Dette tilbud indeholder en kort beskrivelse af de ydelser, som COWI skal udføre i tilknytning til gennemførelse af EU-udbudsprocessen og tilsvarende beskrives de forventede leverancer fra Rebild Kommune. Endvidere er der opstillet tidsplan og tilhørende budget, og der vedlægges CV'er for de personer som vil være ansvarlige for opgavens gennemførelse. 7 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

8 8 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Opgavebeskrivelse I forbindelse med gennemførelse af processen med EU udbud af behandling af dagrenovation vil COWI varetage følgende aktiviteter: Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Besvarelse af eventuelle spørgsmål fra tilbudsgivere. Evaluering af indkomne tilbud. Udarbejdelse af stand-still skrivelse. Udarbejdelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Eventuel deltagelse i kontraktmøde (dette er ikke omfattet af honorarbudgettet). Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. 2.1 Udarbejdelse af udbudsmateriale COWI forestår udarbejdelsen af udbudsmaterialet (udbudsgrundlag, kravspecifikationer for transport og behandling, kontraktvilkår og øvrige betingelser samt tilbudslisten). I samarbejde med Rebild Kommune fastlægges de væsentligste vilkår for opgaven, herunder også hvordan opsamling og transport af affald skal indgå i den samlede pris, ligesom det skal vurderes hvordan prisreguleringen på opgaven skal være fremadrettet. Rebild Kommune skal levere de relevante data til COWI for udarbejdelse af udbudsmaterialet. 8 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

9 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 9 Rebild Kommune modtager et udkast til færdigt udbudsmateriale som gennemlæses og kommenteres. Herefter udarbejder COWI det endelige udbudsmateriale. Det vil være Rebild Kommunes ansvar tidsmæssigt at uploade det samlede udbudsmateriale på kommunens hjemmeside eller der hvor Rebild Kommune ønsker at offentliggøre dette. 2.2 Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse COWI vil forestå udarbejdelse af EU-udbudsbekendtgørelsen og den efterfølgende offentliggørelse i EU-Tidende således at dette stemmer overens med offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Rekvireringen af udbudsmaterialet og kommunikationen omkring udbudsprocessen med spørgsmål og svar foregår via Rebild Kommune ved brug af kommunens hjemmeside eller anden form for portalplatform. 2.3 Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere I forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen vil COWI i samarbejde med Rebild Kommune besvare eventuelle modtagne spørgsmål fra de interesserede bydere. Spørgsmålene vil blive besvaret i anonym form og Rebild Kommune skal sørge for at uploade disse på kommunens hjemmeside eller der hvor udbudsprocessen alternativt er offentliggjort. Alle indkomne spørgsmål skal besvares senest 6 dage inden sidste frist for aflevering af tilbud. Kommunikationen generelt omkring udbudsprocessen vil foregå via Rebild Kommunens hjemmeside eller anden valgt udbudsplatform, hvor Rebild Kommune vil være ansvarlig for at følge med i de spørgsmål mv. der stilles fra bydernes side. 2.4 Evaluering af indkomne tilbud og stand-still skrivelse COWI vil gennemgå de indkomne tilbud i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier og foretage en efterfølgende vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed. Da tildelingskriteriet er "laveste pris" vælges det tilbud som opfylder kriterierne og som har den laveste pris pr. ton affald. COWI udarbejder et kort evalueringsnotat med beskrivelse af tilbudsgivernes opfyldelse af kriterierne og de afgivne priser. COWI udarbejder ligeledes en stand still-meddelelse til de bydende med en kort beskrivelse af resultatet af evalueringen. 9 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

10 10 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Udarbejdelse af kontrakt og kontraktmøde Efter afviklingen af den obligatoriske stand still-periode udarbejder COWI det aftalte kontraktgrundlag, der skal anvendes som udgangspunkt for afholdelse af kontraktmødet mellem det vindende behandlingsanlæg og Rebild Kommune. COWI deltager gerne i kontraktforhandling med det vindende anlæg, såfremt Rebild Kommune måtte ønske dette. Honoraret hertil er ikke omfattet af det samlede tilbud og vil blive afregnet efter medgået tid. 2.6 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt Efter indgåelse og underskrift af kontrakten vil COWI udarbejde en meddelelse om indgåelse af kontrakt og fremsende denne bekendtgørelse til offentliggørelse i EU- Tidende. 10 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

11 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 11 3 Tidsplan for processen Nedenfor er angivet et forslag til tidsplan for gennemførelse af EU udbudsprocessen. Aktivitet Uge nr Opstartsmøde fastlæggelse af udbudsvilkår mv. (vil afhænge af hvornår Rebild Kommune beslutter sig for valg af rådgiver og opstart på opgave). Uge 19 Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge Gennemgang og færdiggørelse af udbudsmateriale. Uge Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Uge 27 Frist for modtagelse af tilbud (minimum 40 dage efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse ved offentliggørelse af materialet på hjemmeside). Tirsdag den 11. august (uge 33) Evaluering af tilbud. Uge Stand-still periode. Uge Udarbejdelse og indgåelse af kontrakt med behandlingsanlæg. Uge Offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Uge 38 Kontraktstart. 1. januar C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

12 12 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø COWIs referencer og medarbejdere på projektet 4.1 COWIs referencer COWI har et stort og bredt kendskab til, og erfaring med, gennemførelse af EUudbud inden for alle affaldsrelaterede aktiviteter så som husstandsindsamling, anden indsamling og transport, sortering og behandling, indkøb, distribuering og installering af udstyr m.v. Inden for de sidste 2 år har vi gennemført EU udbudsopgaver for: Københavns Kommune, Mariagerfjord Kommune, Tønder Affald A/S, Vejle Kommune - Affald- Genbrug, Greve/Solrød Forsyning, Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Reno Nord, Esbjerg Kommune, Hedensted Kommune, Odsherred Kommune, TAS I/S, Fredericia Kommune, Thisted Kommune m.fl. I forbindelse med EU udbud af behandling af affald har vi senest arbejdet med behandling af glas, plast og metal (Esbjerg Kommune og Tønder Affald A/S), behandling af slagge (TAS I/S), behandling af papir, pap, haveaffald og storskrald (Københavns Kommune), behandling af brændbart affald (Assens Forsyning) m.fl. 4.2 COWIs medarbejdere på projektet Opgaven med udarbejdelse af udbudsmaterialet og gennemførelse af udbudsprocessen m.v. udføres af følgende medarbejdere: Brian Leth Sørensen, projektleder: Brian har mere end 25 års erfaring med affaldsprojekter, og har de seneste 15 år arbejdet intensivt med EU udbudsopgaver. Brian løser opgaver for kunder i hele landet og følger gennem vores interne EU udbudsnetværk i COWI med i alle de nye retningslinjer og krav på området. Brian har arbejdet med EU udbud både i forbindelse med indsamling, transport, behandling og indkøb. 12 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

13 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 13 Brian vil være projektleder på opgaven og vil dermed være overordnet ansvarlig for hele opgavens gennemførelse. Dennis Tranholm Jensen, projektmedarbejder: Dennis har siden 2002 arbejdet med EU udbud i det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi, hvor han har haft ansvaret for gennemførelsen af en række forskellige affaldsudbud, samt som kvalitetssikringsansvarlig og sparring på EU udbud generelt i organisationen. Dennis har gennem årene fulgt og deltaget i en række EU udbudskurser og han har derfor stor og bred indsigt i alle de retslige og juridiske elementer af udbudsprocessen. Dennis vil assistere Brian med udarbejdelse af materialer samt gennemførelse af udbudsprocessen. Mette Norengaard, kvalitetskontrol og sparring: Mette Norengaard har arbejdet inden for affaldsbranchen i ca. 20 år, og har derfor et bredt kendskab til hele affaldsområdet. Mette har gennemført et stort antal EUudbudsopgaver med indsamling og transport, behandling og indkøb af udstyr og har derved et indgående kendskab til renovatører, operatører og leverandører i affaldsbranchen. Mette har meget stor erfaring i gennemførelse af alle aspekter i EU-udbudsprocessen og arbejder i øjeblikket som projektleder for gennemførelse af alle større affaldsudbud i Københavns Kommune. Mette har deltaget i en række udbudsjuridiske kurser hos eksterne advokater, og er ligeledes en del af COWIs udbudsnetværk. Mette vil indgå som sparring og kvalitetssikring af udbudsmaterialet og vil i udbudsprocessen indgå med løbende ad hoc viden. 13 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

14 14 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION Hører til journalnummer: Ø Honorarbudget Nedenstående er COWIs honorar for gennemførelse af opgaven som beskrevet i nærværende tilbud. Priserne er opgivet i danske kr. eksklusiv moms og udlæg. Aktivitet Honorar i kr. eksklusiv moms. Opstartsmøde mv Udarbejdelse og tilretning af udbudsmateriale Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Besvarelse af spørgsmål Evaluering af tilbud + notat Juridisk assistance Udarbejdelse af kontrakt Afrapportering til EU I alt Udlæg til kørsel, print mv. forventes af udgøre ca kr. eksklusiv moms. Eventuelle udvidelser i ydelsen for teknisk rådgivning vil ske på basis af en timerate på 950 kr. eksklusiv moms. 14 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

15 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 15 6 Aftalegrundlag Aftalegrundlaget for gennemførelse af rådgivningsopgaven vil være "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" ABR 89, herunder med fastlæggelse af rådgiverens professionelle ansvar på maksimalt kr. og maksimalt gældende i 3 år fra aftalens indgåelse. Jævnfør ABR vil der ske månedlig fakturering efter forbrugt tid og afholdte udgifter. 15 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Tilbud-Eu-udbud-behandling-marts-2015.docx

16 2 - Cowi_CV1 Hører til journalnummer: Ø BRIAN LETH SØRENSEN Projektleder Miljøteknik FØDSELSDATO 28. juni 1961 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Civilingeniør, Aalborg Universitet, Danmark, 1988 Speciale i miljøteknik KURSER ANSÆTTELSESÅR 1996 NØGLEKVALIFIKATIONER Brian Leth Sørensen har oparbejdet stor erfaring indenfor generel affaldsbehandling, etablering af genbrugspladser, indsamlingssystemer, og affaldsplanlægning og har endvidere udarbejdet planer for fælleskommunale affaldsselskabers indsamling af farligt affald, genbrugelige materialer, sygehusaffald mv. og har udarbejdet regulativer for et stort antal af disse indsamlingsordninger. I de seneste år har Brian Leth Sørensen udarbejdet mange udbudsmaterialer i henhold til EU-direktiverne vedrørende samordning af offentlige tjenesteydelser og indkøb i EU-udbud. Ligeledes har Brian Leth Sørensen været projektleder på en lang række etableringer af kommunale genbrugspladser samt omlastestationer for husholdnings- og erhvervsaffald. Brian Leth Sørensen har desuden oparbejdet et stort kendskab til miljøansøgninger, lossepladsprojekter, lossepladsgas m.m. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Godt TYSK Godt Godt Godt ØVRIGE EGENSKABER ANSÆTTELSER COWI A/S, Vejle, Danmark Seniorprojektleder COWI A/S, Vejle/Kolding, Danmark Projektleder 16

17 Enviroplan A/S (nuværende I.K.C. AS ), Horsens, Danmark Projektleder 1989 I/S Vestforbrænding, Danmark Sagsbehandler i miljøafdelingen 1987 Aalborg Universitet, Danmark Hjælpelærer, Kursus for renovationsteknik for 6. semester på miljøteknisk linie. UDVALGTE PROJEKTER 2014 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af indsamlingsbiler til genanvendeligt husholdningsaffald 2013 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt udbud af udvidelse af Thisted Genbrugscenter med nyt areal til modtagelse af haveaffald og komposteringsplads RENOSYD I/S Gennemførelse af begrænset udbud af etablering af ny genbrugsplads i Skanderborg (Værdipark Skanderborg) 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af containere på Fredericia Kommunes genbrugspladser 2013 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia JAMMERBUGT KOMMUNE Detailprojektering for etablering af ny genbrugsplads i Fjerritslev 17

18 OAB-ODENSE Detailprojektering og udbud for etablering af ny miljøgård Lærkeparken 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på indkøb af renovationssække i plast til Thisted Kommune 2012 DRAGØR OG TÅRNBY KOMMUNER Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud på tømning af kuber i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Thisted Kommune 2012 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2011 FREDERICIA KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Fredericia 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af papir/aviser og metal i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE EU-udbud af indsamling af storskrald og haveaffald i Odsherred Kommune 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af indkøb af skillerum til affaldsbeholdere i Odsherred Kommune 18

19 2011 ODSHERRED KOMMUNE Udbud af isætning af skillerum i affaldsbeholdere i Odsherred Kommune AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Gandrup AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Nibe Genbrugsplads AALBORG KOMMUNE Detailprojektering og udbud af renovering af Hou Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Hanstholm Genbrugsplads THISTED KOMMUNE Detailprojektering af renovering af Thisted Genbrugsplads MIDDELFART KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads i Middelfart Kommune, herunder miljøansøgning, byggeansøgning m.v. Genbrugspladsen etableres med nedsænkede containere på dele af pladsen og trafikken separeres mellem lette og tunge køretøjer. Pladsen indrettes med garagefaciliteter til Middelfart renovation samt mandskabsfaciliteter til pladspersonale samt renovationsvæsenets administration. Mandskabsbygning etableres som lavenergi klasse 1. Desuden etableres der bygning til EE-affald samt olie- og kemikalieaffald ÆRØ KOMMUNE Detailprojektering og udbud for etablering af ny genbrugsplads på Ærø 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af storskrald i Kalundborg Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af genbrugelige materialer i Kalundborg Kommune 19

20 2008 THISTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Thisted Kommune 2008 KALUNDBORG KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Kalundborg Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Odsherred Kommune 2008 ODSHERRED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Odsherred Kommune 2007 VEJEN KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af skorstensfejning i Vejen Kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Kommuner) 2007 BRØNDBY KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Brøndby Kommune 2007 DRAGØR KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Dragør og Tårnby Kommuner 2007 FREDERICIA KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af gummihjulslæssere til Vejlby Losseplads 2007 HEDENSTED KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af vægtbaseret indsamling af dagrenovation i Hedensted Kommune(Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Rebild Kommune (Støvring, Skørping og Nørager Kommuner) 2007 REBILD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indkøb af affaldsbeholdere til Rebild Kommune 20

21 2007 MARIAGERFJORD KOMMUNE Gennemførelse af offentligt EU-udbud af indsamling af dagrenovation i Mariagerfjord Kommune(Hadsund, Hobro, Purhus og Arden Kommuner) MEDLEMSKABER Dansk Ingeniørforening: Hygiejneteknisk faggruppe og Kemiingeniørgruppen PUBLIKATIONER REFERENCER 21

22 3 - Cowi_CV2 Hører til journalnummer: Ø DENNIS TRANHOLM JENSEN Udbudsspecialist og projektleder FØDSELSDATO 28. september 1974 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Uddannelse til civilingeniør i miljøteknik, Aalborg Universitet, Soldat, Slesvigske Fodregiment i Hadeslev, Matematisk student, Nørresundby Gymnasium og HF, KURSER EU-udbud for specialister, klassisk sektor, 2013 Aktindsigt, klagenævns- og domstolsbehandling, 2012 AB92 for ikke jurister intensiv entrepriseret, 2012 EU-udbud for specialister, 2008 Projektledelse affaldsselskaber, 2004 ANSÆTTELSESÅR 2015 NØGLEKVALIFIKATIONER Gennemførelse af EU udbudsopgaver, primært inden for affald samt løbende opfølgning omkring EU udbudsjura. Kontraktstyring og generel affaldshåndtering. SPROGKUNDSKABER TALE LÆSE SKRIVE DANSK Modersmål Modersmål Modersmål ENGELSK Perfekt Perfekt Perfekt TYSK Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde ØVRIGE EGENSKABER 22

23 ANSÆTTELSER COWI A/S, Danmark Udbudsspecialist og projektlede Østdeponi, Danmark Projektleder, Østdeponi er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner. Dets administration ligger i Herning. Selskabet løser en lang række driftmæssige og administrative affaldsrelaterede opgaver for andelshaverne. Østdeponi administrere desuden en række andre selskaber heriblandt: L90, affaldsforbrændingsselskab ejet af 13 kommuner. Ejer og driver affaldsforbrændingsanlægget L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Phosnet, sammenslutning af 26 vandselskaber med det formål at undersøge afbrænding af spildevandsslam som alternativ til udbringning på landbrugsjord Læsø Kommune, Miljøingeniør Tidsbegrænset stilling (1 år) ved Læsø Kommune. Formål: at indføre miljøstyring i kommunens bygninger og institutioner. Derudover løste jeg en bred vifte af forvaltningsopgaver som byggesagsbehandling og tilsyn, miljøtilsyn, affaldsbehandling m.m. LANDEERFARING Danmark UDVALGTE PROJEKTER GENNEMFØRELSE AF UDBUD, Projektleder Projektleder for gennemførelse af udbud efter EU-direktiverne og tilbudsloven. Udbud er enten interne opgaver eller rådgiverydelse for selskabets ejere. Ansvarlig for gennemgang og formidling af ny lovgivning og retspraksis på udbuds- og miljøområdet. Kontraktstyring L90 AFFALDSFORBRÆNDING, Projektleder Projektleder for L90 Affaldsforbrændingsageren i forhold til CO2-kvotesystemet med ansvar for indkøb og returnering af kvoter, vedligeholdelse af overvågningsplan m.m. Udarbejdelse af miljøansøgninger. Udarbejdelse af materiale og dagsordner til Østdeponi og L90 s politiske bestyrelser. Udarbejdelse af affaldsplaner for ejer kommunerne. MEDLEMSKABER PUBLIKATIONER REFERENCER 23

24 4 - Cowi_CV3 Hører til journalnummer: Ø Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Ægteskabelig stilling Børn under 18 Uddannelse År i firmaet Nøglekvalifikationer Mette Norengaard Affaldsplanlægger Dansk 1964 Ugift Ingen Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum, ½ Specialist i EU-udbud for affaldsindsamling og -behandling samt varekøb af opsamlingsmateriel o. l. Erfaring inden for offentlig planlægning og sektorplanlægning, herunder affaldsplanlægning, analyse af affaldshåndtering og udarbejdelse af affaldsregulativer for danske kommuner og affaldsselskaber samt Grønland. Procesledelse af projekter herunder afholdelse af workshops, fremlæggelse for politiske udvalg, borgermøder mv. Sprog Tale Læse Skrive Dansk Modersmål Modermål Modersmål Engelsk Godt Godt Godt Tysk Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde Fransk Basal Basal Basal Spansk Basal Basal - Medlemskaber Medlem af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 24 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc Rev. 04 aug 2011

25 2 / 18 Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel COWI A/S Seniorkonsulent og projektleder Grontmij A/S Seniorkonsulent og projektleder Århus Amt Fuldmægtig Nakskov Kommune Miljømedarbejder Udvalgte arbejdsopgaver COWI Projektleder 2015, Udbud af levering af affaldsbeholdere Gennemførelse af offentlig fælles udbud i forbindelse med indkøb af affaldsbeholdere til fem nordjyske kommuner. Første etape omfatter udbud af indkøb af ca stk. todelte beholdere til Mariagerfjord Kommune. Anden etape forventes at omfatte indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. todelte beholdere til fem nordjydske kommuner. Klient: I/S RenoNord 2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med udbud af indsamling af husholdningsaffald. I Mariagerfjord Kommune. Af udbudsmaterialet fremgår det, at kommunens eksisterende ordning for indsamling af dagrenovation i kontraktperioden ændres til en todelt indsamling af henholdsvis rest- og bioaffald. Klient: Københavns Kommune 2014/2015, Udbud af indsamling af husholdningsaffald og drift af genbrugsplads Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af følgende entrepriser: Indsamling husholdningsaffald i Solrød og Greve Kommuner samt drift af Måde Genbrugsplads. Begge udbud indeholdt krav om virksomhedsoverdragelse mandskabet. Klient: Greve Renovation A/S og Solrød Kommune 2014, Genudbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af genudbud af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 25 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

26 3 / /2014, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier Gennemførelse af to seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier til Esbjerg Forsyning. Klient: Tønder Forsyning I/S 2013/2014, Udbud af bortskaffelse af slagger Gennemførelse af offentligt udbud i forbindelse med bortskaffelse af slagger fra TAS I/S. Klient: TAS I/S 2013/2014, Udbud af 2. generations affaldsudbud i Københavns Kommune COWI bistår Københavns Kommune ved gennemførelse af 2. generationsindsamlingsudbud - U1, som omfatter udbud af affaldsindsamlingen i fire bydelsentrepriser og indsamling af haveaffald i Københavns Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet gennemføres undersøgelser af lastvogns chassisers brændstofalternativer ift. arbejdsmiljø og trafiksikkerhed samt komprimatorkasser og støj. Desuden er der igangsat udvikling af motivationsfaktorer og effektiviseringsfaktorer af ved affaldshåndtering Klient: Københavns Kommune 2013, Affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for Mariagerfjord Kommune Som forberedende aktiviteter inden Affaldshåndteringsplanen har COWI udarbejdet en vurdering af nuværende ordninger med henblik på at øge genanvendelsen i kommunen samt planlagt og gennemført en opstartsworkshop med deltagelse af politikere og interessenter. Klient: Mariagerfjord Kommune 2013, Udbud af levering af batteribeholdere Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af batteribeholdere til Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling affald i Esbjerg Kommune. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der gennemført undersøgelser og udarbejdet notater omhandlende tømningsregistreringssystemer, kontrakformer samt alternative brændstoffer og trafiksikkerhed. Klient: Esbjerg Kommune 2012/13, Udbud af drift af genbrugspladser i Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med udbud af drift af genbrugpladserne Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Klient: Esbjerg Kommune 2012/2013, Udbud af levering af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indkøb af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune. Udbuddet var opdelt i 3 seperate delleverancer. Klient: Esbjerg Kommune 26 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

27 4 / , Samarbejdsaftale vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald Bistand til Københavns Kommune ved indgåelse af samarbejdsaftale med operatør vedr. afsætning af metal, plast og småt elektronikaffald. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Forprojekt vedr. tømningsregistrering Gennemførelse af (markeds-)undersøgelser vedr. tømningsregistreringsudstyr og skadinaviske kommuners erfaring med tømningsregistreringssystemer. Gennemførelse af interne interviewsunder af medarbejdere i kommunens affaldsforvaltning (CMI), udarbejdet business cases og fastlagt arbejdsprocesser samt IT-grænseflader. Undersøgelserne og analyser af konsekvenserne blev implementering af et tømningsregistreringssystem i kommunen blev anvendt til at træffe beslutning om et evt. fremtidigt system. Klient: Københavns Kommune 2012/13, Konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap Gennemførelse af konkurrenceudsættelse af afsætning af papir og pap for Københavns Kommune. Som opstart på opgaven udarbejdede COWI en markedsscreening omfattende potentielle operatører på området. Klient: Københavns Kommune 2012/2013, Udbud af indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald i Gladsaxe Kommune Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald. Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet blev der lavet undersøgelser af kontraklængde versus konkurrence og prisnivea samt prisniveau og indsamlingseffektivitet ved valg af opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens ved indsamling af storskrald. Klient: Gladsaxe Kommune 2012/2013, Udbud af indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Gennemførelse af tre seperate begrænsede udbud i forbindelse med indkøb af polymer og fældningskemikalier samt bortskaffelse af slam fra renseanlæg og slammineraliseringsanlæg Klient: Tønder Forsyning I/S 2012, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Mariagerfjord Kommune. Klient: Mariagerfjord Kommune 2012, Udbud af indbygning, udgravning og transport af brændbart affald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med indbygning, udgravning og transport af brændbart affald for AV Miljø I/S. Klient: AV Miljø I/S 27 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

28 5 / /2012, Udbud af behandling af affald for Københavns Kommune Gennemførelse af 2 separate offentlige udbud i forbindelse med behandling af haveaffald indsamlet fra private husstande og behandling af storskrald indsamlet fra private husstande i Københavns Kommune. Som opstart på hver udbudsforretning blev der internt i kommunen gemmenført en workshop med deltagelse af relevante aktører Klient: Københavns Kommune 2011, Udbud af behandling af haveaffald Gennemførelse af offentlig udbud i forbindelse med behandling af haveaffald og træstød/rødder fra fem genbrugspladser i Kolding Kommune. Klient: Kolding Kommune Grontmij A/S Projektleder Opgaver i Danmark: 2010/2011, Udbud af beholderservice i Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af beholderservice i Københavns Kommune. Klient: Københavns Kommune 2010/2011, Udbud af beholderindkøb for Københavns Kommune Gennemførelse af udbud af offentlig indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, 4-hjulede beholdere og kuber til glas samt papir- og plastsække til opsamling af affald. Klient: Københavns Kommune 2010, Udbud af 3. udbudsrunde i Københavns Kommune Forberedelse af 3. udbudsrunde omfattende 6 separate udbud, herunder indsamling af affald i indre by, indsamling af farligt affald samt indsamling ved anvendelse af mobilsug. 3. udbudsrunde offentliggørelse i april/maj Klient: Københavns Kommune 2010, Standardregulativer Udarbejdelse af standardregulativer for erhvervs- og husholdningsaffald for Guldborgsund og Lolland Kommune. Klient: I/S REFA , Udbud af 2. udbudsrunde i Københavns Kommune Gennemførelse af 2. udbudsrunde omfattende 2 separate udbud, herunder gennemførelse af en evaluering af indkomne tilbud i samarbejde med kommunen og ekstern ekspert i juridisk udbudsret. Rådgivningen omfattede også udredning ift. arbejdsmiljøkrav til fremtidige indsamlingskøretøjer samt udredning ift. fremtidig mulighed for anvendelse af alternative brændstoffer og motorteknologi. Klient: Københavns Kommune 28 C:\Users\aha\Documents\Rebild Kommune\Udbud af behandling af affald \Mette Norengaard - CV.doc

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET... 3 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere