RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE FREDENSGADES BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE FREDENSGADES BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-08-2014 TIL 01-08-2016. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE FREDENSGADES BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 6 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Læringsmål for børn med særlige behov Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Sprogindsatsen Arbejde med overgange og sammenhæng Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge 9 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering Refleksion 12 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 13 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 14 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 15 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 16 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng 17 2

3 8.2 Mål Tiltag Tegn 17 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Reflektion AFSLUTNING 21 3

4 4

5 1 Indledning Pædagogisk læreplan for Fredensgades Børnehave - april 2014 Læreplanens formål er at sikre børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og trivsel. Læreplanen skal fremme børns læring og udvikling af alsidige kompetencer gennem leg og oplevelser samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse og udforskning. Indholdet i læreplanen er bygget op omkring seks forskellige temaer: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, samt kulturelle udtryksformer og værdier. Børnene skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, samt opnå evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber. Læreplanen skal i samarbejde med forældrene understøtte, en tryg og gildende overgang til skolen og fritidshjem ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Læreplanen skal være skriftlig og beskrive relevante pædagogiske metoder og tiltag, der iværksættes for at nå de fastsatte mål. Det pædagogiske arbejde og læreplanen skal dokumenteres i forhold til, om de valgte aktiviteter og metoder indfrier de opstillede mål. Evalueringen skal systematiseres og der skal følges op på indsatsen på baggrund af den valgte dokumentation. Det er desuden en central opgave at styrke den pædagogiske indsats overfor børn med særlige behov og det skal fremgå af læreplanen, hvilke tiltag der iværksættes i forhold til disse børn. Principper for Fredensgades Børnehaves læreplan: Hverdagen i Fredensgade skal være kendetegnet af trivsel, omsorg, leg, plads til fordybelse, frihed, humor og begejstring. Det pædagogiske arbejde skal respektere og understøtte børns leg, de selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte tilbud, læring og aktiviteter. Læring foregår i relationen og vi vægter derfor anerkendende relationer med fokus på institutionens værdigrundlag. Læreplanen er bygget op omkring SMTTE modellen med sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. Illustration 1 5

6 1.1 Dagtilbuddets værdier Vi er ordentlige I Fredensgades Børnehave møder vi den enkelte ligeværdigt og respektfuldt i erkendelse af, at et hvert menneske er unikt. Vi er en rummelig daginstitution og vi ser forskellighed som en styrke. I Fredensgades Børnehave skaber vi tryghed og trivsel gennem empati, nærvær, tillid og omsorg for hinanden. Vi er nysgerrige Personalet i Fredensgades Børnehave er dygtige ressourcespejdere, der ser muligheder. Vi bygger vores samarbejde på barnets og familiens stærke sider. Vi er på forkant med udviklingen og vi er samfundsbeviste. Vi tilpasser vores ydelse, til de børn og familier vi samarbejder med. Vi handler I Fredensgades Børnehave lægger vi vægt på at være gode rollemodeller, som kan få ord og handling til at stemme overens. Vi har en positiv tilgang til arbejdet og vi handler på det vi ser. Vi skaber en hverdag, som er kendetegnet af arbejdsglæde, humor og begejstring, da det giver energi og livsglæde Dagtilbuddets pædagogiske principper 1.3 Dagtilbuddets læringsforståelse Hverdagen i Fredensgade skal være kendetegnet af trivsel, omsorg, leg, plads til fordybelse, frihed, humor og begejstring. Det pædagogiske arbejde skal respektere og understøtte børns leg, de selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte tilbud og aktiviteter. Læring foregår i relationen og vi vægter derfor anerkendende relationer med fokus på institutionens værdigrundlag. Illustration 2 6

7 7

8 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Overordnede læringsmål SAMMENHÆNG: Barnets alsidige personlighedsudvikling handler om selvværd og troen på egen identitet og evner. At barnet kan skabe et realistisk selvbillede og føle sig unik og værdsat. Barnets sociale kompetencer handler om evnen til at kunne indgå i forpligtende fællesskaber. At barnet kender de sociale spilleregler og kan udvise gensidig respekt. Barnets sproglige udvikling handler om evnen til at kunne formulere sig og forstå andre. At barnet opnår et begyndende kendskab til symboler, tal og bogstaver. Barnets kropslige udvikling handler om glæden ved at være aktiv, samt fysisk og psykisk velbefindende. At barnet kan bruge kroppen på en alsidig måde og har en veludviklet motorik. Barnets kendskab til naturen og naturfænomener handler om kendskab til årstiden, dyr og planter, samt logisk tænkning. Glæde ved at færdes i naturen, samt en forståelse for at passe på naturen. Barnets kendskab til kultur og værdier handler om kreativitet, samt viden om egen og andres kulturer og værdier. 2.2 Læringsmål for børn med særlige behov SAMMENHÆNG: Børn med særlige behov, er de børn der har brug for en ekstra indsats i forhold til trivsel, det sociale liv og de kognitive færdigheder. 2.3 Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov I Fredensgades Børnehave møder vi den enkelte ligeværdigt og respektfuldt i erkendelse af, at et hvert menneske er unikt. Vi er en inkluderende daginstitution og vi ser forskellighed som en styrke. I Fredensgades Børnehave skaber vi tryghed og trivsel gennem empati, nærvær, tillid og omsorg for hinanden. Personalet skal være ressourcespejdere og er ansvarlige for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og er inspireret af den systemiske teori, hvor vi har fokus på barnet, relationen, konteksten og personalets rolle og kompetencer. 2.4 Sprogindsatsen Der er uddannet sprogvejledere, som har ansvaret for den samlede sprogindsats. 8

9 Der arbejdes med sproget i grupperne, samt på fælles emneuger. 2.5 Arbejde med overgange og sammenhæng Overgange mellem børnehave, skole og fritidshjem. SAMMENHÆNG: En tryg og kontinuerlig opvækst, med helhed og samarbejde er med til at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene. MAL: Målet er at: Børn oplever sammenhæng og en rød tråd mellem de forskellige institutioner børnene færdes i. Børn sikres en tryg og glidende overgang til den næste udfordring i livet. Overgangen bygges op omkring et tæt samarbejde mellem forældre, skole og dagtilbud. TILTAG: For at nå ovenstående mål arbejder vi med følgende tiltag: Vi deltager i det kommunale fællesskab og vægter det tværfaglige samarbejde. Vi vægter overgangen fra et tilbud til andet og har derfor formelle aftaler med dagplejen, skolen og SFO. Vi samarbejder med ovenstående omkring det enkelte barn, f.eks. hvis et barn har særlige behov, der skal tages højde for. Forældresamarbejdet prioriteres højt og ovenstående partere skal derfor sikre en sammenhængende indsats i tæt samarbejde med forældrene. TEGN: Vi ønsker at se følgende tegn hos børnene: Vi ønsker at se harmoniske børn, der hurtigt bliver trygge, når de skifter fra et tilbud til et andet. Vi ønsker at se, at børn og forældre oplever en rød tråd og sammenhæng mellem de forskellige institutioner. Vi ønsker at se et tæt og udviklende samarbejde med forældre og eksterne partere. 2.6 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge Overgange mellem børnehave, skole og fritidshjem. SAMMENHÆNG: En tryg og kontinuerlig opvækst, med helhed og samarbejde er med til at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene. 9

10 MAL: Målet er at: Børn oplever sammenhæng og en rød tråd mellem de forskellige institutioner børnene færdes i. Børn sikres en tryg og glidende overgang til den næste udfordring i livet. Overgangen bygges op omkring et tæt samarbejde mellem forældre, skole og dagtilbud. TILTAG: For at nå ovenstående mål arbejder vi med følgende tiltag: Vi deltager i det kommunale fællesskab og vægter det tværfaglige samarbejde. Vi vægter overgangen fra et tilbud til andet og har derfor formelle aftaler med dagplejen, skolen og SFO. Vi samarbejder med ovenstående omkring det enkelte barn, f.eks. hvis et barn har særlige behov, der skal tages højde for. Forældresamarbejdet prioriteres højt og ovenstående partere skal derfor sikre en sammenhængende indsats i tæt samarbejde med forældrene. TEGN: Vi ønsker at se følgende tegn hos børnene: Vi ønsker at se harmoniske børn, der hurtigt bliver trygge, når de skifter fra et tilbud til et andet. Vi ønsker at se, at børn og forældre oplever en rød tråd og sammenhæng mellem de forskellige institutioner. Vi ønsker at se et tæt og udviklende samarbejde med forældre og eksterne partere. Illustration 3 10

11 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen Fredensgades Børnehave er en kommunal daginstitution for børn i alderen 3 til 6 år. Vi er en lille børnehave med en normering på 56 børn fordelt i aldersopdeling på 3 grupper. Vi har gode fysiske rammer med store grupperum, gymnastiksal, værksted og hyggelige udearealer. Vi er centralt beliggende i forhold til skole, skov, åen, kirken, biblioteket og byen. Børnene er aldersopdelte i tre grupper, da det giver mulighed for at målrette aktiviteterne, efter børnenes alder og behov. 3.2 Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: 16,7% - Alsidig personlig udvikling 16,7% - Sociale kompetencer 16,7% - Sproglig udvikling 16,7% - Krop og bevægelse 16,7% - Naturen og naturfænomener 16,7% - Kulturelle udtryksformer og værdier I alt = 100% Dagtilbudsloven kræver at alle dagtilbud udarbejder målsætninger for samtlige seks læreplanstemaer. Indenfor en læreplansperiode på to år, skal alle institutioner arbejde med alle seks temaer. 11

12 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Foto, Iagttaggelser/observationer Facebook Hjemmeside Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Relationsskema, SMTTE Børneprofil Sprogvurdering Illustration Refleksion Evaluering af arbejdet med læreplan foregår på P-møde, samt et årligt opfølgningsmøde på arbejdet. Derudover evalueres der i forældrebestyrelsen, en gang årligt. 12

13 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 4.1 Sammenhæng Barnets alsidige personlighedsudvikling SAMMENHÆNG: Barnets alsidige personlighedsudvikling handler om selvværd og troen på egen identitet og evner. At barnet kan skabe et realistisk selvbillede og føle sig unik og værdsat. 4.2 Mål MÅL: Målet er at: Børn skal udvikle selvværd og tro på egne evner, samt føle sig respekteret og anerkendt som unikke og værdifulde personer. Børn skal have mulighed for at udfolde sig som selvstændige og kreative individer, samtidig med, at de er en del af et forpligtende fællesskab. Børn skal lære at kende egne styrker og svagheder, samt kunne sig til og fra, uden at miste deres personlige integritet. Børn får lov til at drømme, lege, erfare og opleve verden, både i medgang og modgang. 4.3 Tiltag 1. Tiltag: Tilgangen til det enkelte barn bygger på en anerkendende pædagogik og kommunikation. 2. Tiltag: De personlige og sociale kompetencer styrkes gennem de daglige relationer. Det enkelte barn skal støttes og opmuntres, så det opbygger en grundlæggende tro på sig selv og egne evner. 3. Tiltag: Personalet skal give børnene en tro på, at de er unikke og værdifulde personer. At det enkelte barn bliver værdsat og får betydning for fællesskabet. 4. Tiltag: Vi afholder temadage omkring anerkendende relationer, både med interne og eksterne oplæg. 4.4 Tegn 1. Tegn: Harmoniske børn der trives, har selvværd og er tryg ved personalet og de øvrige børn. 2. Tegn: Selvstædige og kreative børn, der bevarer egen integritet, samtidig med at de trives i fællesskabet. 3. Tegn: Anerkendende relationer og kommunikation mellem børn, forældre og personale. 4. Tegn: En hverdag der er kendetegnet af omsorg, glæde, frihed, humor og begejstring. 5. Tegn: Nærværende voksne der har fokus på børnene. 13

14 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER 5.1 Sammenhæng Sociale kompetencer SAMMENHÆNG: Barnets sociale kompetencer handler om evnen til at kunne indgå i forpligtende fællesskaber. At barnet kender de sociale spilleregler og kan udvise gensidig respekt. 5.2 Mål Målet er at: Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der kan forhandle og samarbejde med andre, samt være med i beslutninger. Børn skal støttes i at danne venskaber og være en del af en gruppe, hvor de kan give og opnå anerkendelse fra andre. Børn skal tilegne sig sociale kompetencer, således de kan give omsorg, udvise gensidig respekt og ansvarlighed overfor andre. Børn kan løse konflikter, tage afstand fra mobning, samt tilegne sig sociale færdselsregler. 5.3 Tiltag 1. Tiltag: Personalet skal være rollemodeller, der er omsorgsfulde og som udviser gensidig respekt overfor børnene. 2. Tiltag: Personalet skal støtte børnene i at opbygge empati og have forståelse for andre, sætte fokus på det at indgå i et fællesskab. 3. Tiltag: Personalet skal hjælpe børnene med at løse konflikter, danne venskaber og blive en af en gruppe. 4. Tiltag: Personalet skal være meget opmærksomme på børn med særlige behov og forsøge at sikre, at det enkelte barn har et netværk og tilhørsforhold til en eller flere personer. 5. Tiltag: Ovenstående tiltag sker dels i hverdagen, men også gennem planlagte temauger og forløb. 5.4 Tegn 1. Tegn: Børn der trives, indgår i relationer og danner venskaber. Børn der tilegner sig sociale kompetencer, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber. 2. Tegn: Børn og voksne, der sammen løser konflikter på en konstruktiv måde. 3. Tegn: Synlige voksne, der har fokus på børnene og overblik over de forskellige grupper. 4. Tegn: En hverdag, der kendetegnet af trivsel og hvor børn og voksne har gensidig respekt for hinanden. 14

15 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING 6.1 Sammenhæng Sproglig udvikling SAMMENHÆNG: Barnets sproglige udvikling handler om evnen til at kunne formulere sig og forstå andre. At barnet opnår et begyndende kendskab til symboler, tal og bogstaver. 6.2 Mål MÅL: Målet er at: Børn opfordres til at udvikle sproget gennem hverdagens aktiviteter og samvær. Børn støttes i at udvikle nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, tal og bogstaver. Børnene sikres tid og rum til dialogisk læsning. Børn skal have adgang til forskellige medier, f.eks. computere, filmkultur og lignende muligheder, hvor børnene kan udtrykke sig og arbejde kreativt med IT og sproget. 6.3 Tiltag 1. Tiltag: Højtlæsning i grupperne og fortælling i grupperne. 2. Tiltag: Der er etableret IT i børnehøjde, computere, Ipads m.m. 3. Tiltag: Emneuger og temaforløb 4. Tiltag: Sikre at børnene har adgang til bøger og præsenteres for skriftsproget. 6.4 Tegn Børnegruppen generelt: 1. Tegn: At børnene bruger sproget, kan stå frem og fortælle, tør være på. 2. Tegn: At børnene har et varieret og godt sprog. 3. Tegn: At børnene er i stand til at lytte og fordybe sig ved højtlæsning m.m. 4. Tegn: At personalet inspirerer og sikrer, at de nødvendige remedier er til stede. 15

16 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE 7.1 Sammenhæng Krop og bevægelse SAMMENHÆNG: Barnets kropslige udvikling handler om glæden ved at være aktiv, samt fysisk og psykisk velbefindende. At barnet kan bruge kroppen på en alsidig måde og har en veludviklet motorik. 7.2 Mål MÅL: Målet er at: Børn skal opleve glæde ved bevægelse og udvikle deres motoriske færdigheder, både gennem leg og planlagte aktiviteter. Børn skal sikres gode betingelser og fysiske rammer, der giver mulighed for alsidige bevægelsesudfordringer. Børn bliver udfordret motorisk, samt udvikler styrke, udholdenhed og bevægelighed. Børn skal opleve et sundt børnemiljø, hvor der tilbydes en sund og varieret kost, samt inspirerende, hygiejniske og udfordrende fysiske rammer, både inde og ude. 7.3 Tiltag 1. Tiltag: Planlægning af fysiske aktiviteter, både inde og ude. 2. Tiltag: Sikre at de fysiske rammer indbyder til fysisk aktivitet, bl.a. gymnastiksalen og legepladsen. 3. Tiltag: Emneuger med forskelligt og alsidigt indhold, f.eks. OL, sundhedsuge, kroppen osv. 4. Tiltag: Fokus på at der tilbydes sund og varieret mad i institutionen. 7.4 Tegn 1. Tegn: At børnene oplever glæde ved egen krop og fysiske formåen. 2. Tegn: At børnene trives og har fysisk og psykisk sundhed. 3. Tegn: At børnene udviser engagement og initiativ i forhold til bevægelse. 4. Tegn: At personalet er rollemodeller, der deltager aktivt i hverdagen. 5. Tegn: En sund og varieret kost. 16

17 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER 8.1 Sammenhæng Naturen og naturfænomener SAMMENHÆNG: Barnets kendskab til naturen og naturfænomener handler om kendskab til årstiden, dyr og planter, samt logisk tænkning. Glæde ved at færdes i naturen, samt en forståelse for at passe på naturen. 8.2 Mål MÅL: Målet er at: Børn skal opleve glæde ved at færdes i naturen og udvikle respekt for naturen og miljøet. Børn skal have mulighed for at udforske naturen, erfare den med alle sanser og opleve naturen som et frirum for leg og aktiviteter. Børn skal møde voksne, der kan give kendskab til årstiderne og naturfænomener, samt førstehåndsoplevelser med dyr, planter, vand og naturens materialer. 8.3 Tiltag 1. Tiltag: Planlagte forløb og ude dage/uger. 2. Tiltag: Tage ud i naturen og opleve den på egen krop, erfare den med alle sanser. 3. Tiltag: På ture og udflugter til skoven, stranden og lign. 4. Tiltag: Indsamle forskellige materialer fra naturen, f.eks. blade, sten, dyr osv. 5. Tiltag: Skabe bevidsthed om naturen og respekt for miljøet, gennem genbrugstemaer og andre emneuger. 6. Tiltag: Arbejde med forskellige naturmaterialer og fænomener, f.eks. uld, ler, vand, osv. 8.4 Tegn 1. Tegn: Børn der gerne vil færdes ude og opleve glæde ved naturen. 2. Tegn: Børn der udviser respekt for naturen og opnår kendskab til dyr og planter. 3. Tegn: Voksne der færdes ude, tilbyder aktiviteter og inspirerer med kendskab til naturen og diverse materialer. 17

18 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 9.1 Sammenhæng Kulturelle udtryksformer og værdier SAMMENHÆNG: Barnets kendskab til kultur og værdier handler om kreativitet, samt viden om egen og andres kulturer og værdier. 9.2 Mål MÅL: Målet er at: Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur og støtter børnene i at eksperimentere med teater, musik, dans, udstillinger m.m. Børn skal møde voksne, der udbreder kendskab til lokale foreninger og kulturelle tilbud. Børn skal møde voksne, der inspirer med forskellige kulturelle traditioner, børnelitteratur, film og andre tilbud. Børn skal have adgang til forskellige materialer og redskaber, f.eks. male, tegne, arbejde med ler, træ og andre remedier. 9.3 Tiltag 1. Tiltag: Oplevelser og inspiration fra andre egen og andres kultur, f.eks. gennem temauger, mad fra andre lande, fejre traditioner osv. 2. Tiltag: Kendskab og indsigt i børnenes forskellige baggrund, f.eks. ved at børn og forældre fortæller om deres baggrund og kultur. 3. Tiltag: Tage på ture i lokalområdet. 4. Tiltag: Besøg af gæstelærere, der kan inspirere i forhold til musik, teater, historie og andre kulturer. 5. Tiltag: Sikre at der findes forskellige remedier, f.eks. træ, ler, maling. 9.4 Tegn 1. Tegn: Børn der har forståelse for og kendskab til egen og andres kultur og værdier. 2. Tegn: Børn, forældre og personale der udviser respekt for hinandens forskellighed. 3. Tegn: Børn der eksperimenterer og viser hvad de kan f.eks. i forhold til musik, teater m.m. 4. Tegn: At børnene ser muligheder i de forskellige materialer. Illustration 5 18

19 19

20 10 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 10.1 Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Børnemiljøet vurderes hvert andet år med børneøjne, forældreøjne og personaleøjne. Sammenfattende skaber dette overblik og kan give en temperaturmåling på børnemiljøet Reflektion Opsamling på vurderingerne og efterfølgende indsatser, hvis der er behov for dette. 20

21 11 AFSLUTNING Der arbejdes med læreplanen over en periode på to år. (August august 2016) Følg arbejdet og temaerne på vores hjemmeside og Facebook side. Fredensgadesboernehave.rksk.dk 21

22 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO.

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO. Pædagogisk praksis i førskolen Langhøjs SFO. Barnets alsidige og personlige udvikling. - Gode opstarts forløb med nye børn og forældre. så man føler sig velkommen og godt modtaget, når man starter i. -

Læs mere

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. Kærnen TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset - Vuggestuen Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplaner for Kernehuset

Læreplaner for Kernehuset Læreplaner for Kernehuset Beskrivelse af de seks temaer Barnets alsidige personlige udvikling - Skabe rammerne for at barnets individuelle personlighed udvikles. - Barnet får en forståelse af eget værd

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Tema 1: Barnets personlige udvikling Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sprog Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv.

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan for Mariagerfjord Dagpleje Alt arbejde i Mariagerfjord Dagpleje udspringer af vores pædagogiske læreplan, som tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og værdierne

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng

Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling.

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. Værdigrundlaget I dagtilbudene i Kolding Kommune er det værdifuldt

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem

Læs mere

Forslag til pædagogiske læreplaner

Forslag til pædagogiske læreplaner Forslag til pædagogiske læreplaner Tema 1 Barnets alsidige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Viborg Kommune. Overlund Børnecenter DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 03-05-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Overlund Børnecenter DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 03-05-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Overlund Børnecenter DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 03-05-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Fokus på børn 3 2 Overgange mellem tilbud 4 3 Pædagogiske aktiviteter i hele åbningstiden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Beskrivelse af indsatsområdet. I medfør af 8 i Lov om social service skal det enkelte dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Solstrålen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Solstrålen. Juelsminde skole SFO Solstrålen Vejlevej 7 7130 Juelsminde Telefoner SFO Skolens kontor 7983 3150 7983 3131 Internet: www.juelsminde-skole.dk Email: sfosolstralen@hedensted.dk Indledning Vi har i følgende

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

Pædagogisk profil. Børnehuset Kronhjortløkken. Glade og trygge børn udvikler sig bedst

Pædagogisk profil. Børnehuset Kronhjortløkken. Glade og trygge børn udvikler sig bedst Pædagogisk profil Børnehuset Kronhjortløkken Glade og trygge børn udvikler sig bedst 2015 Børnesyn- Barneperspektivet Det grundlæggende børnesyn for den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at barndommen

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Natur og natur fænomener:

Natur og natur fænomener: Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Børn:14 storegruppebørn 5-6 år Deltagende voksne: Mai-Britt og Camilla Tidsramme:

Læs mere

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Tilsyn i den kommunale dagpleje ved Struer Kommune Lovgivningen Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudslovens 5: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Dagplejen i Lemvig. Dagplejen, Lemvig Kommune side 1 af 16

Pædagogiske læreplaner. Dagplejen i Lemvig. Dagplejen, Lemvig Kommune side 1 af 16 Pædagogiske læreplaner Dagplejen i Lemvig side 1 af 16 side 2 af 16 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 8 Stk. 1 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig

Læs mere

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 Punkt 7- de pædagogiske læringsmål Eksempel fra Fussingø naturbørnehave vedrørende Barnets personlighedsudvikling 1. Overordnede læringsmål: At

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Børneinstitution Hunderup

Børneinstitution Hunderup Børneinstitution Hunderup Munke Mose Børnehus 1 Første udkast til Pædagogisk Grundlag for børnehuset Munke Mose juni 2013 Denne folder er udarbejdet i juni måned 2013 og beskriver forskellige forhold,

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod børnehave* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016. Temaer: Definition af læring. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016. Temaer: Definition af læring. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Børnehaven Troldhøj 2016 Temaer: Definition af læring Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole MÅLSÆTNING 1 FORMÅL: Gennem den daglige kontakt med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende og selvstændige mennesker. Det er vort mål, at børnene lærer

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015. Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 28-02-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest

Arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Skanderborg Vest Forord: I har vi samlet lovgrundlaget fra dagtilbudsloven, Skanderborg kommunes børnepolitik samt vores læringssyn og vision. Dette er grundlaget for arbejdet med de etårige pædagogiske læreplaner, som

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Indledning: Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling. Det er det menneskesyn, som det

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier

Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier Pædagogiske læreplaner Kulturelle udtryksformer og værdier Februar Juni 2016 Nærvær engagement mangfoldighed Pædagogisk læreplan Tema Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Børn får mulighed for at eksperimentere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) EVALUERING AF P.P. 2012. Hedelundsgade Børnehave TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) At børnene lærer sig selv at kende og at de på eget initiativ begynder at løse de små

Læs mere

Læreplaner for børnehuset Stjernen.

Læreplaner for børnehuset Stjernen. Læreplaner for børnehuset Stjernen. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-6 år. De pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2015 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. I Mejrup området vil vi arbejde for, at vore børn og unge oplever sundhed og trivsel som en naturlig del af deres dagligdag. Vi vil arbejde for en fælles

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN

Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN Pædagogiske Læreplaner vuggestuerne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for vuggestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Harte SFO. Rammer for mål- og indhold

Harte SFO. Rammer for mål- og indhold Harte SFO Rammer for mål- og indhold april 2010 1(12) Indledning Rammer for mål- og indhold i Harte SFO, er udarbejdet på baggrund af de Rammer for målog indhold i SFO, som Kolding byråd har vedtaget den

Læs mere

Principper for udeliv i dagtilbud

Principper for udeliv i dagtilbud Principper for udeliv i dagtilbud UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indhold - Indledning - Mål - Principper for udeliv - Særligt for naturbørnehaver 2. udgave - oktober 2014 Vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse SFO- Myretuen - Dybkærskolen Arendalsvej 271 Fritidsleder. Jimmy Wistisen 8600 Silkeborg 89702590 -jiw@silkeborg.dk Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Natur og naturfænomener eget

Natur og naturfænomener eget Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener X Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod skole* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk 30-45

Læs mere

Læringsplan og klare mål for børnehaveklassen på SJS 2003 Generelt for børnehaveklassen

Læringsplan og klare mål for børnehaveklassen på SJS 2003 Generelt for børnehaveklassen Børnehaveklasse Læringsplan og klare mål for børnehaveklassen på SJS 2003 Generelt for børnehaveklassen Børnehaveklassens vigtigste opgaver er at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv og kristne

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE Bakkegård distrikt Værdibaseret program At bygge er den ny bedste skole, lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE overblik Gentofte Kommunes Skoleudviklings- Formål og udbygningsprojekt

Læs mere

Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten

Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten Læreplan 2016-2017 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære 1 Indhold Forord 3 Værdigrundlag/læringsmiljø 4 Læringstemaerne 5 Alsidig personlig udvikling 5 Sociale kompetencer 7 Sproglig

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Navn Lotte Bohse Hansen Vivi Pahuus Christiansen. Mailadresse Lih17@esbjergkommune.dk vc@esbjergkommune.dk

Navn Lotte Bohse Hansen Vivi Pahuus Christiansen. Mailadresse Lih17@esbjergkommune.dk vc@esbjergkommune.dk 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Generel info om SFO Gnisten SFO Gnisten er en skolefritidsordning, der er beliggende på Kalbyrisskolen i Næstved. Vi har ca. 160 børn i alderen 5 til

Læs mere

Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling.

Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling. Herning kommunes overordnede og fælles forståelse for de 6 temaer i læreplanen. Tema 1 Barnets alsidige og personlige udvikling. Ved alsidig personlig udvikling forstår vi: Udvikling af selvfølelse og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere