VIUViden i Udvikling. Skarpe hjerner skaber ny værdi. Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden om kendskab, vækst og værdiskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIUViden i Udvikling. Skarpe hjerner skaber ny værdi. Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden om kendskab, vækst og værdiskabelse"

Transkript

1 VIUViden i Udvikling Skarpe hjerner skaber ny værdi VIU Et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden om kendskab, vækst og værdiskabelse

2 Find fremtidens medarbejder og den nyeste viden VIU s aktiviteter: company dating job shadowing projektsamarbejder virksomhedsbesøg kompetenceafklaring Her kan mindre erhvervsvirksomheder i Region Hovedstaden og studerende på KU og DTU teste nye potentielle medarbejdere, afprøve nye videnfelter, få løst skuffeprojekter og mindre opgaver og give fremtidens medarbejdere selvtillid med på vejen.

3 Find fremtidens medarbejder og den nyeste viden Det grundliggende formål med Viden i Udvikling er at skabe forandrende møder mellem studerende, der kigger efter fremtidige jobmuligheder og mindre virksomheder, der leder efter den rette medarbejder til at skabe vækst og fornyelse. Det sker via en række forskellige aktiviteter, der løber fra efteråret 2012 til foråret 2015: Company dating er speed jobdating, hvor en studerende og en virksomhed får 10 minutter til at tjekke hinanden ud med henblik på et godt match af kompetencer og behov. Job shadowing er det forhold, at en kandidatstuderende får mulighed for at skygge en medarbejder i en virksomhed over to dage. Den studerende deltager i møder, får opgaver og feedback. Virksomhedsbesøg foregår som karrierebørser og workshops, hvor virksomheder bliver inviteret til at holde oplæg eller fx tilbyde fiktive jobsamtaler med de studerende. Et virksomhedsbesøg kan også være studerende, der i forbindelse med et valgfag, besøger en virksomhedscase, de har arbejdet med. Projektsamarbejde via DTU Innovatorium - et center for studenterprojekter, der åbner 1. marts Her kan små og mellemstore virksomheder henvende sig med opgaver, de ønsker input til at løse inden for et DTU-fagligt område. DTU s undervisere sparrer med virksomheden og skaber kontakt til relevante studerende. Kompetenceafklaring består fx af workshops, branchemøder eller effektiv studiejobsøgning og skal hjælpe de studerende til at finde ud af, hvilke karrieremuligheder der ligger foran dem - fx i små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. Læs om deltagernes personlige erfaringer med møder mellem universiteter og erhvervsliv i interviewene på side Se tid og sted for konkrete VIU-aktiviteter i kalenderen på side 8-12.

4 En win-win-situation - om VIU s formål VIU skal mindske frafald på studierne, fremme dimittenders muligheder for at komme i job og bidrage til den økonomiske vækst i Region Hovedstaden Det er talentspild, når ca dimittender aktuelt er ledige i København - i september 2012 var der ledige dimittender på landsplan Det er en win-win-situation, når små og mellemstore virksomheder ansætter en akademiker. Der er 2-3 gange så stor sandsynlighed for at udvikle nye produkter og services i forhold til virksomheder, der ikke har ansat en højtuddannet Læs om Produktivitet og Videregående Uddannelse hos CEBR. Om Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder i Rambøll og Ingeniørforeningens undersøgelse. Og om overgangen fra studium til job i Rambølls undersøgelse Det frie valg eller det frie fald?

5 En win-win-situation - om VIU s formål Det betaler sig at ansætte en akademiker i mindre virksomheder - det kan aflæses direkte på bundlinjen. Det viser en undersøgelse fra Rambøll og Ingeniørforeningen fra 2004, der blandt andet konstaterer, at der er 2-3 gange så stor sandsynlighed for at udvikle nye produkter og services med en akademiker ansat i forhold til virksomheder, der ikke har en højtuddannet i sin stab. De positive resultater bliver bekræftet i en nyere undersøgelse fra CEBR fra Derfor vil KU, DTU og Region Hovedstaden med projekt VIU skærpe indsatsen for, at de studerende, de færdige kandidater og mindre virksomheder får øjnene rigtigt op for hinanden. I CEBR-analysen fra 2010, konkluderer CEBR, at produktiviteten for den enkelte er højere, jo længere uddannelse vedkommende har uanset retning. og at, mht. fælleseffekterne (det at det kan have en gunstig effekt på produktiviteten i hele virksomheden, hvis der anvendes mere højtuddannet arbejdskraft) viser analysen, at disse er mindst lige så store og i nogle beregninger næsten dobbelt så store som de individuelle effekter. Og: Det ses, at en stigning på ét procentpoint i den andel af de beskæftigede, der har en lang videregående uddannelse, giver anledning til en stigning i bruttoværditilvæksten på ca. én pct., når der både tages hensyn til den individuelle effekt og fælleseffekten. I Rambølls og Ingeniørforeningens rapport konkluderer de: Små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte får tilført innovationskraft, når der ansættes en højtuddannet. Virksomheder, som har ansat den første højtuddannede i perioden , har oplevet dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen som de virksomheder, der ikke har ansat højtuddannede.

6 Det vil VIU nå Styrkelse af virksomhedernes vækst og muligheder for innovation Mere samspil og udveksling af viden mellem virksomheder og universiteter 15 % mindre frafald på studierne 15 % lavere dimittendledighed Større viden om effekten af karrierefremmende aktiviteter

7 Det vil VIU nå VIU VIL STYRKE KENDSKABET TIL HINANDEN. Projekt VIU er udviklet ud fra behovet for at styrke den økonomiske vækst i Region Hovedstaden og mindske samfundsmæssigt talentspild i form af høj ledighed blandt dimittender. Meget tyder på, at akademikerledigheden blandt andet skyldes, at små og mellemstore virksomheder ved for lidt om, hvad de kan bruge en akademiker til. Det vil KU og DTU i samarbejde med Region Hovedstaden lave om på. Viden i Udvikling er midlet, der skal styrke mindre virksomheders kendskab til, hvordan en akademiker kan nytænke og udvikle i virksomheden - og styrke mindre virksomheders adgang til universiteternes store mængde af viden. Et samarbejde vil styrke både virksomhed og universiteter. Med VIU har KU og DTU tilvejebragt et redskab, som virksomheder kan benytte for at komme i kontakt med specifikke faglige vidensområder - se kontakt til VIU s fagområder på side 19. VIU VIL MINDSKE FRAFALD. Klare mål med uddannelsen og afprøvning af teori i praksis har betydning for studerendes trivsel. Derfor vil VIU introducere de studerende for erhvervslivet tidligt i uddannelsen. Det skal ske via karrierevejledning og aktiviteter til afklaring af kompetencer, der vil give de studerende klarere mål med deres uddannelse og give dem mod på at søge studierelevant arbejde. Denne samlede afklaringsindsats skal mindske frafaldet på studierne med 15 %. VIU VIL SKABE FORANDRING. På længere sigt er formålet med VIU s udvikling af værdiskabende samarbejdsrelationer og udveksling af viden at bidrage til det regionale udviklingsfokus på vækst og innovation i mindre og mellemstore virksomheder. Her er VIU s erklærede målsætning at åbne universiteterne op mod erhvervslivet gennem etablering af flere partnerskaber mellem virksomheder og universiteter. Partnerskaber, der kan skabe forum for dialog og langsigtet samarbejde. Partnerskaber, der vil ændre mind-settet på både universiteterne og i de små og mellemstore virksomheder, fordi de opdager, hvordan de sammen kan skabe stor værdi.

8 2012 Uddannelsesservice 20.sep. 30.okt. 26.nov.-7.dec Aktiviteter 2012 Kick off på projekt VIU. Indlæg af den amerikanske forsker Henry Etzkowitz, udviklingschef i Region Hovedstaden Anne Holm Sjøberg, m.fl Branchedag. Se reportage fra kickstart på VIU s webside Første forløb med job shadowing. Læs hvad to studerende har fået ud af det på side 14 og

9 2012 Uddannelsesservice Aktiviteter januar 1.marts 13. marts marts Medio marts 19.marts 18.april 23.april Nytårsdialog. Workshop og de første deltagererfaringer. Virksomhedsprojekter DTU Innovatorium åbner. sættes i gang fra 1. februar. Networking. Workshop for Sociologi- og Antropologistuderende. Arrangør DTU. Karriere- og branchedage på Humaniora og SCIENCE. For studerende og virksomheder. Kompetenceafklaring for studerende på Matematik og Teknologi og på Kemi og Teknologi Ansøgningsfrist for job shadowing. For studerende. Slutn.april Forberedelsesworkshop til job shadowing. For studerende og virksomheder Nå dine mål. Workshop for Sociologi- og Antropologistuderende. Studiejob del 1. For Biokemistuderende.

10 2012 Uddannelsesservice Aktiviteter 2013 Brug din valgfrihed. For biologi- og biotekstuderende med oplæg fra virksomheder slutn.april 22.april-3.maj 2.maj primo maj 7.maj 8.maj Slutn.april efterår Besøg i virksomhederne. For studerende og virksomheder. Virksomhedsprojekter i gang på DTU. Præsentationsteknik. Workshop for Sociologi- og Antropologistuderende. Din retning - dine fremtid. For Naturressourcestuderende med oplæg fra virksomheder. Netværksarrangement & workshop. For studerende og virksomheder. Projektstyring. Workshop for Sociologi- og Antropologistuderende. Studiejob del 1 og 2. For Naturressource-, Biologi- og Biotekstuderende Studiejob del 2. For Biokemistuderende.

11 2012 Uddannelsesservice Aktiviteter Job shadowing Company dating 2014 Midtvejskonference CV-Workshop Kompetenceafklaring Virksomhedsbesøg Netværk 2015 Projektskrivning

12 2012 Uddannelsesservice Aktiviteter Job shadowing CV-Workshop Company dating Kompetenceafklaring 2014 Slutkonference Virksomhedsbesøg Netværk 2015 april Projektskrivning

13 Uddannelsesservice Interviewmed virksomheden Inimove, direktør Linea Detterberg. Inimove udvikler et træningsredskab, der styrker finmotorik, koncentration og balance. Inimove har haft samarbejde med studerende og deltager i VIU. Læs interviewet på VIU s webside Studerende er et aktiv. De bidrager både med sparring, ideer og et godt socialt miljø til virksomheden. At have studerende med i projektsamarbejder er en fantastisk mulighed for at afstemme forventninger - og det er vigtigt i små virksomheder, der er sårbare. Men studerende, der passer ind, er svære at finde, så her er DTU Innovatorium et super initiativ.

14 Studieliv og arbejdsliv kan virke som to forskellige verdener. Men gennem job shadowing har jeg fået en meget bedre forståelse for, hvordan et almindeligt arbejdsliv er - og jeg kan nu helt sikkert skrive en bedre og mere målrettet ansøgning. Interviewmed kandidatstuderende på Geografi, Michael Philip Poulsen. Skriver speciale om arbejdsmobilitet i EU. Har været i job shadowing i konsulentvirksomheden Damvad. Læs interviewet på VIU s webside

15 Interviewmed ekstern lektor Helge Albrechtsen, Sociologisk Institut, KU. Underviser i Organisationssociologi, arbejdsmarked og HR management og udvikler et valgfag i VIU-regi. Læs interviewet på VIU s webside Jeg glæder mig til at få jord under neglene og tage mine studerende med ud at besøge små og mellemstore virksomheder. Det bliver mægtig spændende at lære virksomhederne at kende og vise, hvordan fx sociologer kan arbejde med virksomheders struktur, kultur, ledelse og forandringsprocesser.

16 Uddannelsesservice Interviewmed virksomheden International Woodland Company, naturskovsekspert Rune Juelsborg Karsten. Virksomheden har flere erfaringer med studerende i projektforløb og studiejob. Læs interviewet på VIU s webside Med studerende kan vi tillade os at være ægte innovative - vi kan afdække flere og nye områder i stedet for at tilknytte eksterne konsulenter på færre og planlagte områder. De studerende kommer udefra og ved ikke, hvordan vi som regel gør tingene her - og netop derfor kommer studerende faktisk med nye vinkler og friske input.

17 Jeg kan faktisk bruges herude i den virkelig verden! Det opdagede jeg gennem job shadowing i virksomheden Alt for Kreativ. Derfor er det fedt, at universiteterne åbner op mod erhvervslivet, så andre studerende også kan få sådan en succesoplevelse undervejs, som jeg har haft. Interview med kandidatstuderende på Visuel Kultur Josephine Dahl. Har været i job shadowing hos konsulentvirksom heden Alt for Kreativ. Læs interviewet på VIU s webside

18 Uddannelsesservice Interview med professor og studieleder for Nature Management, KU, Karsten Raulund- Rasmussen. Læs interviewet på VIU s webside Såvel undervisning som forskning bliver ofte bedre af en nær kontakt til erhvervslivet. Dels fordi vores studerende kommer tilbage fra erhvervssamarbejder med nye ideer og lyst - dels fordi nye forskningsspørgsmål ofte kommer fra praksisnære problemstillinger.

19 Uddannelsesservice Kontakt til VIU s fagområder Science, KU DTU Aktiviteter med: Kemi og Teknologi Matematik og Teknologi Dorthe Skovgaard Helle Rønne Aktiviteter med: Biokemi Biologi Biologi-biotek Naturressourcer Naturforvaltning Skovbrugsvidenskab Ellen-Margrethe Anne Mette Klinge Projektleder, VIU, Signe V. Riis Humaniora, KU Samfundsvidenskab, KU Aktiviteter med: Antropologi Sociologi Litteraturvidenskab Visuel kultur Tværkulturelle studier Kinastudier Aktiviteter med: Søren Hedegaard Maibritt Cecilie Burkal Signe

20 Uddannelsesservice Kilder og referencer Tal for ledige dimittender: AC s ledighedsstatistik og Beskæftigelsesforvaltningen, Københavns Kommune Projekt VIU er støttet med 10 mio kr. af Region Hovedstadens pulje til uddannelsesprojekter Materialet er produceret med tekst og foto af Anne Trap-Lind /Trap-Lind Ord & Billeder i samarbejde med Viden i Udvikling

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD Juni 2013 Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Kathrine er en skudsikker investering!

Kathrine er en skudsikker investering! MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4 SIDE 4 NORDIC SERVICE GROUP Peter var med til at få den største kunde i hus"

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job

Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job Sådan gør vi noget ved dimittendledigheden Læs Akademikernes 5 bud på løsninger Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job I infight med virksomhederne

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Konference for modernisering af den offentlige sektor

Konference for modernisering af den offentlige sektor Konference for modernisering af den offentlige sektor Odense, 12. november 2013 Konference om modernisering af den offentlige sektor kaster lys over behovet for stadig lederudvikling Den offentlige sektor

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings-

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere