Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg"

Transkript

1 Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1

2 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet og usikkerhed en usikkerhed over for alt det nye, man som elev står overfor. Derfor har vi i denne studiehåndbog samlet alle nyttige oplysninger og informationer, som gerne skulle hjælpe dig til at få et godt og udbytterigt skoleophold. Jeg vil derfor bede dig læse studiehåndbogen igennem, når du begynder på din uddannelse hos os. Jeg håber, du vil finde det kommende år inspirerende, engagerende og meget lærerigt. Skolens lærere og øvrige ansatte vil gøre alt for, at du føler dig hjemme og kan koncentrere dig om din uddannelse og få det maksimale udbytte ud af din tid på Handelsskolen Viborg. Endnu engang velkommen på Handelsskolen Viborg! Marianne Bukh Villesen Uddannelseschef 2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle nye elever på... 2 Handelsskolen Viborg... 2 Ledelsen på Mercantec... 4 Ledelsen på Handelsskolen... 4 Undervisere og øvrige ansatte på Handelsskolen Viborg... 4 Undervisningsmiljø... 7 Motion og bevægelse... 7 Vi forventer af dig... 7 Rusmidler... 8 Anvendelse af IT... 8 Studiemiljø... 9 Elevrådet på Handelsskolen Viborg... 9 Elevrådet på Mercantec... 9 Café og fester...10 Mediateket...10 Befordring for elever uden uddannelsesaftale...10 Befordring for elever med uddannelsesaftale...10 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning...11 Facebook...11 Kantinerne på Mercantec...11 Befordring...12 Projekt frivillig...13 Materialer...13 Undervisnings- og mødetider...13 Forsikring af elever...14 Fraværsprocedure for elever på Handelsskolen Viborg...14 Undervisning og lektiehjælp...15 Evaluering...15 Forældresamarbejde...15 Eksamen og dokumentation...15 Lære- og praktikpladskontoret (LOP)...16 StudieCentrum...16 Studievejledning...16 Specialpædagogisk Støtte...17 Statens Uddannelsesstøtte (SU)...17 Muligheder for støtte og hjælp...17 Kontaktpersoner på Handelsskolen Viborg...18 H.C. Andersens Kollegiet

4 Ledelsen på Mercantec Kirsten Holmgaard Direktør Mette Selchau Vicedirektør Ledelsen på Handelsskolen Marianne Bukh Villesen Uddannelseschef Jan Salling Uddannelsesleder Torben Jensen Uddannelsesleder Undervisere og øvrige ansatte på Handelsskolen Viborg Kundeservicesekretær Sanne Friis Jensen Annette Bjerregaard dansk, idræt Praktikpladskonsulent Henrik Bo Gamborg Benthe Schriver engelsk, samfundsfag, psykologi 4

5 Anne Kathrine Thomsen engelsk, spansk Camilla Klit Mortensen salg og service, visuel merchandising, visuel salg Charlotte Kjær salg og service, visuel merchandising, design, visuel salg Hanne Falk Mikkelsen Hovedforløb, offentlig administration, lægesekretær og administration. Charlotte Krolmer dansk, engelsk samfundsfag Jette Würtz Sørensen salg og service, event butikslære, design Hovedeforløb detail Christian Dam engelsk, tysk Johnny Schibsbye Andersen salg og service, IT Else-Marie Kristoffersen dansk, samfundsfag, tysk Kimmo Erik Hansen IT, engelsk 5

6 Mette Bregendahl Kristensen erhvervsøkonomi, salg og service Toke Larsen erhvervsøkonomi, privatøkonomi, samfundsfag Morten Sandal IT, erhvervsøkonomi Torben Brix salg og service, butikslære Hovedforløb detail Pia Egberg erhvervsøkonomi, IT Trine Knudsen dansk, engelsk, psykologi Palle Stubberup Ebeling samfundsfag, IT, historie Wilbert Lyngsø samfundsfag, matematik Søren Binow Lassen erhvervsøkonomi, salg og service, IT Peter Lund Hovedforløb Økonomi og revisorspecialer Line Lindholt Brøns Hovedeforløb, offentlig administration, kontorservice og lægesekretær. 6

7 Undervisningsmiljø På Mercantec arbejder vi for et godt undervisningsmiljø, og for at skabe både udfordrende, motiverende og udviklende undervisning. Vi forsøger at skabe gode muligheder for aktiviteter på tværs af alder og køn. Miljøet og rammerne tilpasses de behov, som alle elever har for samvær og læring også de voksne får her gode muligheder for socialt samvær. I løbet af dit skoleår vil du få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom foredrag, musik, underholdning og afslutningsarrangementer. Vores undervisere er professionelle og arbejder ud fra Mercantecs kodeks for den professionelle underviser med fokus på relationer, klasseledelse, og rettidig omhu. Den enkelte elevs uddannelsesbehov er i fokus, så alle bliver så dygtige, som de kan. Motion og bevægelse Den nye reform af erhvervsuddannelserne betyder, at du hver dag får 45 minutters motion og bevægelse som en integreret del af undervisningen. Motion og bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder, det er ikke nødvendigvis traditionel idrætsundervisning. Det kan være aktiv læring, hvor lokalerne eller området bliver taget i brug på en alternativ måde, og du kommer til at lave nogle fysiske aktiviteter, der relaterer til de opgaver, du er i gang med. Vi forventer af dig Du er nu startet på et nyt afsnit af dit uddannelsesforløb. Et afsnit som, vil resultere i, at du senere finder beskæftigelse enten i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Du har forladt folkeskolen og påbegynder en erhvervsuddannelse. Du møder sikkert med forventning om at blive behandlet som et voksent menneske, en forventning, som vi også fra skolens side mener, du er berettiget til at have. Men samtidig gør vi opmærksom på, at en voksenstatus forpligter. Den indebærer nemlig et ansvar. Et ansvar? Ja, du har et ansvar over for dig selv og dine kammerater. Du har et medansvar for, at du i løbet af denne uddannelse får de kompetencer og færdigheder, som du senere skal bruge på din arbejdsplads. Og samtidig har du ansvaret for at bidrage til et studiemiljø, som alle kan trives og lære i. Med andre ord: Hvis alle på Handelsskolen Viborg skal have noget ud af samværet, må vi i fællesskab respektere nogle spilleregler. Disse spilleregler er en forudsætning for, at læring kan finde sted og at mange mennesker kan fungere på samme sted. 7

8 Vis derfor respekt og tolerance over for andre. Vi har dog erfaring med, at nogle få og klare regler virker fremmende for et godt miljø på skolen. Vi har disse samværsregler: 1. Du skal behandle skolen og din klasse med respekt. 2. Du og dine klassekammerater skal sørge for, at der er ryddet op i klasselokalerne ved afslutningen på hver lektion. 3. Rygning er ikke tilladt på skolens område. 4. Det er den enkelte underviser, der afgør hvorvidt forskelligt hardware (pc, mobiltelefon, mp3-afspiller m.v.) og software (facebook og andre hjemmesider) må være fremme og anvendes i undervisningen. Rusmidler Som elev på Mercantec er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer. Dette forbud er gældende på hele skolens område såvel inde som ude. Ifølge Mercantecs rusmiddelpolitik kan du ikke bruge, besidde eller distribuere narkotiske stoffer og samtidig være elev på Mercantec. Hvis Mercantec bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Samtalen skal afklare problemstillingen og dit videre uddannelsesforløb. Du vil kunne fortsætte din uddannelse på Mercantec, hvis du er indstillet på at bringe dit misbrug til ophør gennem behandling. Dette kan ske i samarbejde med din kontaktlærer. Hvis du er under 18 år, vil Mercantec kontakte dine forældre. Anvendelse af IT På Mercantec indgår IT som et integreret og uundværligt arbejdsredskab i hverdagen for rigtig mange mennesker. Vi vil derfor opfordre dig til først og fremmest at bruge computere, internet m.m. på Mercantec til dit primære formål, nemlig at uddanne dig. På denne måde er du med til at sikre, at alle har adgang til de bedste og hurtigste arbejdsforhold samtidig. Når du benytter vores trådløse netværk, anbefaler vi, at du sikrer din egen computer med et antivirus program og 8

9 sørger for at installere opdateringer til din computer, så du kan mindske risikoen for virus m.m. Det er dit eget ansvar at sørge for dette. I undervisningen er det din underviser, der til enhver tid afgør, hvad der er tilladt for dig og dine studiekammerater. Du er naturligvis velkommen til at downloade materiale, der skal anvendes i undervisningen. Vær dog opmærksom på at du ikke benytter diverse torrent programmer, da de sluger al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for andre. Vi forventer naturligvis, at du sørger for at overholde den eksisterede lovgivning i Danmark. Det er derfor ikke tilladt f.eks. at tiltvinge sig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller fortage ulovlige handlinger på internettet. Til din information foretager Mercantec logning, dvs. at vi registrerer din færden og brug af IT-udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning. Overtrædelse af skolens IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net. Gentagne overtrædelser kan medføre en skriftlig advarsel, bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Det bedste råd, vi kan give dig er, at du bruger din sunde fornuft i hverdagen. Spørg endelig, hvis du er i tvivl. Studiemiljø Vi lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø. I løbet af dit skoleår vil du derfor få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom foredrag, modeshow, anden underholdning og afslutningsarrangementer. Elevrådet på Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg, har et elevråd bestående af elever fra alle klasser. Der holdes møde ca. 1 gang om måneden. Hver klasse skal vælge én repræsentant og én suppleant, og du har mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med. Elevrådet er din chance for at blive hørt og være med til at fastsætte rammerne i din hverdag. Elevrådet på Mercantec Mercanteam er et fælles elevråd for alle uddannelser på Mercantec. Skolens vicedirektør er ansvarlig herfor og der holdes møde hver 2. måned. Hver afdeling skal vælge én repræsentant og én suppleant, og du har mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med. I Mercanteam drøftes ideer og muligheder til gavn for hele Mercantec. 9

10 Café og fester Festudvalget står for at arrangere forskellige fester. Der afholdes fredagscafé med jævne mellemrum. Mediateket Der findes et Mediatek på Vinkelvej i lokale A03. Her vil du møde bibliotekaren Karin Høi Larsen, som er parat til at hjælpe dig med informationssøgning samt med at finde bøger, tidsskrifter, aviser, cd er m.m., som du kan benytte og låne på almindelige betingelser. Det er også Mediateket, der sørger for at udlåne dine skolebøger. Du skal bruge dit studiekort eller sundhedskort til at låne bøger. Du er personlig ansvarlig, hvis du skulle miste en bog, og det bortkomne materiale skal erstattes. Karin Høi Larsen Tlf.: Mail: Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på ungdomskort.dk. Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Vær opmærksom på at bestillingstiden godt kan være op til 3 uger. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser/kundeservicesekretær, og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. 10

11 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Hvis din transporttid mellem dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 5 kvarter hver vej, giver AUB tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på Facebook Allerede før studiestart inviteres alle kommende elever til at følge Mercantec på Facebook. På den måde kan du nemt få et indblik i studielivet på din uddannelse. Kantinerne på Mercantec Mercantec har velassorterede kantiner med lækre retter. Her kan du købe lune og varme retter, frisksmurte sandwichs, frugt, drikkevarer, kager, slik, etc. Åbningstider: Alle kantinerne åbner kl Åbningstiderne ses ved indgangen til kantinerne. Hvad er der på menuen? Morgen: Hjemmebagt brød og forskellige morgenmadsprodukter, frugt, ost etc. Frokost: Forskellige lune retter, sandwiches og salatbar med mange salater af høj kvalitet. Salater og lune retter afregnes efter vægt. Eftermiddag: Kaffe, the og kage. Menuen skiftes løbende. Derudover er der opstillet automater på gangene, hvor man kan købe snacks og drikkevarer mm. Du kan hjælpe os ved at: Sætte din stol op og rydde pænt op, når du forlader kantinen Stille service på de anviste steder 11

12 Befordring Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på ungdomskort.dk. Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Vær opmærksom på at bestillingstiden godt kan være op til 3 uger. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser/kundeservicesekretær, og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Hvis din transporttid mellem dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 5 kvarter hver vej,giver AUB tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på 12

13 Undervisnings- og mødetider lektion Pause 10 minutter lektion Pause 10 minutter lektion Frokostpause 30 minutter lektion Pause 10 minutter lektion Pause 10 minutter lektion Skolen har åben uden for normal undervisningstid, således at skolens elever kan arbejde der på egen hånd. Skolen lukker kl , og du skal have forladt lokalet senest på dette tidspunkt. Projekt frivillig Projekt frivillig er et tilbud til dig som bruger, eller vil bruge, noget af din fritid på frivilligt arbejde. Har du et frivilligt arbejde eller kunne du tænke dig frivilligt arbejde, så er Projekt Frivillig noget for dig. Med frivilligt arbejde kan du få relevant erfaring som kan supplere dit uddannelsesforløb, få ekstra plusser på CV et og etablere nyttige kontakter til erhvervslivet. Forløbet skal være på minimum 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Efter forløbet modtager du et bevis. Få en snak med vores kontaktperson Kim Kurdahl, som også kan hjælpe dig med at finde et frivilligt arbejde. Læs mere om projekt frivillig på Materialer De bøger, du skal bruge, vil du få udleveret, eller du kan låne dem på skolen. Ordbøger kan lånes i Mediateket. Du skal selv medbringe papir, ringbind og skriveredskaber og evt. computer. Hvis du har matematik, skal du medbringe en lommeregner med trigonometriske funktioner (cos, sin, tan). Det er ikke et krav at du medbringer din egen bærbare PC, men har du én, vil vi gerne opfordre dig til at medbringe den og bruge den i undervisningen. 13

14 Ved skoleårets start vil du få udleveret en chip samt en kode. Chippen benyttes i forbindelse med betaling af prints og kopier på skolens kopimaskiner. Du er selv ansvarlig for at indsætte beløb på chippen. Prisen er for prints og kopiering er: Sort/hvid A4 kr...0,25 Sort/hvid A3. kr...0,50 Farve A4.kr...0,75 Farve A3. kr...1,25 Forsikring af elever Som elev er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikkereglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er du ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Fraværsprocedure for elever på Handelsskolen Viborg Handelsskolen er forpligtet til at gribe ind over for elevernes forsømmelser og/ eller manglende studieaktivitet. En tidlig indgriben giver os mulighed for effektivt at tage handling i forhold til at fastholde eleven. På handelsskolens grundforløb er der mødepligt til alle timer og arrangementer i skoletiden. Du skal møde rettidigt og forberedt og medbringe relevant materiale til undervisningen. Du skal deltage aktivt i undervisningen og må ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises. Enhver form for udeblivelse fra undervisningen tæller med i fraværsregnskabet. Ved registrering af dit fravær skelnes der ikke mellem forskellige typer af fravær f.eks. tandlægebesøg, køreprøve eller sygdom. Alt fravær registreres som Ikkegodkendt af faglæreren. 14

15 Undervisning og lektiehjælp Skoleundervisningen gennemføres så din arbejdstid for undervisningsforløb og projekter mv. svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Det samlede timetal udgøres af følgende: Det ugentlige lektionstal på ca. 25 lektioner af 60 minutter. Dit hjemmearbejde. Hjemmearbejdet omfatter almindelig opfølgende lektier og afleveringsopgaver. Lektiecafe. Der vil blive oprettet lektiehjælp/lektiecafe i grundfagene. Evaluering Der afgives standpunktskarakter ved afslutning af hvert forløb. Du vil også blive bedt om at udfylde en kvalitetsmåling, hvor du har mulighed for at komme med dine kommentarer til undervisningen samt angive dine ønsker og behov til undervisningen på Mercantec. Forældresamarbejde Kontaktlærerne vil lejlighedsvis udsende nyhedsbreve til Peter dine forældre Pedersenog orienterende breve om fravær. Du og dine forældre vil blive xxxxxxxxxxxx indbudt til en samtale medio skoleåret. Dine forældre er naturligvis altid velkomne til at kontakte skolen eller din kontaktlærer gerne på mail, hvis de har særlige spørgsmål. Eksamen og dokumentation På Handelsskolen Viborg undervises der i følgende grundfag: Dansk, engelsk, afsætning, samfundsfag, IT, erhvervsøkonomi, organisation og matematik. I de forskellige fag vil der være krav om skriftlige afleveringer. Fagene afsluttes med en mundtlig eksamen, som på Handelsskolen Viborg er en caseeksamen, som tager udgangspunkt i en kendt virksomhed. Vær opmærksom på at du kun kan indstilles til eksamen, hvis din dokumentation i fagene er blevet afleveret rettidigt. 15

16 Lære- og praktikplads Henrik Bo Gamborg er praktikvejleder og kan hjælpe dig med at finde virksomheder inden for dit fagområde. Han kan hjælpe dig med at finde virksomheder inden for dit fagområde, ligesom du kan få rådgivning om praktikpladssøgning, mulighederne for at tage din praktikperiode i PraktikCenter Viborg m.m. Du kan også få vejledning om at tage hele eller dele af din praktik i udlandet. Henrik Bo Gamborg Mobil: Mail: StudieCentrum I StudieCentrum, ved hovedindgangen og receptionen, kan du få den information, vejledning og støtte, både før og under dit uddannelsesforløb. Her vil du på ét sted bl.a. kunne møde vejledere, elevcoach, kundeservicesekretærer og andre funktioner, som du kan få brug for i forbindelse med din uddannelse. På Handelsskolen Viborg er kundeservicesekretær Sanne Friis Jensen parat til at hjælpe dig. Sanne Friis Jensen Tlf.: Mail: Studievejledning Der er to studievejledere, som varetager studievejledningen for Handelsskolen Viborg. Deres primære opgave er at vejlede dig vedrørende den uddannelse, du er i gang med nu, samt de fremtidsmuligheder du har, når du har færdiggjort din uddannelse. 16

17 Til individuelle elevsamtaler er der skemalagte kontortider. Vi opfordrer dig til at overholde disse tider, eller få en særskilt aftale med din studievejleder. Træffetiderne kan du få oplyst i StudieCentrum. Hold dig ikke tilbage! Er du i tvivl om noget vedrørende din uddannelse eller fremtidsmuligheder, så kontakt studievejlederne. I løbet af de første uger efter skolestart vil den studievejleder, du skal have, præsentere sig i din klasse. Specialpædagogisk Støtte Hvis du har problemer med at læse, skrive eller regne, kan du tale med studievejleder Wilbert Lyngsø om muligheden for at få den ekstra hjælp, du har brug for. Statens Uddannelsesstøtte (SU) Du kan tidligst søge SU én måned før studiestart. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du søger SU i minsu på For at få adgang til minsu skal du bruge NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minsu 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Muligheder for støtte og hjælp Som elev på Mercantec har du mulighed for at søge støtte og hjælp, hvis du af forskellige årsager har behov for det for at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du får et behov, kan du henvende dig til din kontaktlærer. Du kan også henvende dig hos elev-coach Lena Smed Christensen. Du finder Lena i StudieCentrum. Du kan også altid træffe Lena på tlf Lena Smed Mobil: Mail: 17

18 Du kan f.eks. få hjælp til Personlige problemer Uddannelsesmæssige problemer Boligproblemer Studiecafé Psykolog Øvrige støttemuligheder, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse Kontaktpersoner på Handelsskolen Viborg: Kontaktlærere Camilla Mortensen Trine Knudsen Mette Kristensen Morten Sandal Søren Binow Lassen Charlotte Krolmer Niels-Kristian Sivebæk Elevcoach Lena Christensen Smed Bedsteforældre Poul Thestrup Kurt N. Mikkelsen Deres primære opgave er fastholdelse af elever. De fungerer som bindeled mellem dig og din uddannelse og er med til at sikre, at du gennemfører din uddannelse. 18

19 H.C. Andersens Kollegiet H.C. Andersens Kollegiet er et sted, hvor elever der gennemfører en erhvervsuddannelse har mulighed for at bo og spise, når de i forbindelse med uddannelsen er på skoleophold. For at kunne bo på H.C. Andersens Kollegiet skal du have mindst 5 kvarters transporttid fra hjem til den nærmeste skole, der udbyder den valgte uddannelse. Du kan ved henvendelse til Mercantecs kundeservicesekretærer i StudieCentrum få oplyst, om du opfylder disse betingelser. Du må ikke flytte din folkeregisteradresse til Kollegiet, men du må gerne flytte din postadresse. På hvert værelse bor der 2 elever. Værelserne har eget bad og toilet. I fritiden er der mulighed for at benytte kollegiets faciliteter som f.eks. bordtennis, pool, motionsrum og tennis. Der gennemføres jævnligt arrangementer for Kollegiets beboere som f.eks. sport, biografture og bowling. Prisen for at bo og spise er 495,00 kr. pr. uge for alle elever med uddannelsesaftale og alle elever, der er over 18 år. For elever der er under 18 år og uden uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis. Det er også gratis, hvis du er forsørger. Du skal være opmærksom på, at Kollegiet er lukket i følgende perioder: Sommerferie, juleferie, påskeferie og Kr. Himmelfartsferie. Afdelingsleder på H.C. Andersens Kollegiet er Steen Møller Henriksen, mail: 19

20 FRA LØGSTØR FRA SKIVE 26 FRA AALBORG NordreRingvej Vognmagervej 13 VestreRingvej Fabriksvej Nørremøllevej 16 FRA RANDERS Håndværkervej IndreRingvej Gl. Skivevej Rødevej H.C.Andersens Vej Gl. Aalborgvej NFS Grundtvigs Vej NØRRESØ Houlkærvej Skaldehøjvej FRA RANDERS FRA HOLSTEBRO Vesterbrogade Banegård Skottenborg Jernbanegade Sct.IbsGade Randersvej Vinkelvej 16 Søndre Ringvej SØNDERSØ FRA VEJLE / HERNING 13 Koldingvej 26 FRA ÅRHUS H.C. Andersens vej Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center Håndværkervej Byggetek Skaldehøjvej Medieskolerne Vinkelvej Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS INFORMATIONSHÆFTE Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS Efterår 2012 Indhold Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen... 3 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere