Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology"

Transkript

1 Studiehåndbog 2014/15 House of Technology

2 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet og usikkerhed en usikkerhed over for alt det nye, man som elev står overfor. Derfor har vi i denne studiehåndbog samlet mange nyttige oplysninger og informationer, som gerne skulle hjælpe dig til at få et godt og udbytterigt skoleophold. Mercantec er en moderne skole, som med sin bredde, sine moderne lokaler, det moderne udstyr og det gode studiemiljø er en god ramme for din uddannelse. En moderne skole, men også en skole med traditioner, der rækker 140 år tilbage, da Viborg så sin første erhvervsskole. Jeg vil bede dig læse studiehåndbogen igennem, den fortæller om dagligdagen og de regler, der gælder, mens du går på skolen. Jeg håber, du vil finde det kommende år inspirerende, engagerende og meget lærerigt. Skolens personale, lærere og øvrige ansatte vil gøre alt for, at du føler dig hjemme og kan koncentrere dig om din uddannelse. John Hansen Uddannelseschef 2

3 Indholdsfortegnelse Hvem er vi? Ledelsen på Mercantec Medarbejdere i House of Technology Ledelsen på House of Technology Studiemiljø Undervisning og lektiehjælp Andre tilbud: StudieCentrum Vi forventer af dig Regler for anvendelse af IT-udstyr Studieaktivitet, mødepligt og fravær Sygdom Rusmidler Mødetider Merit/fritagelse Facebook-grupper Befordring for elever uden uddannelsesaftale Befordring for elever med uddannelsesaftale Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Mediateket Evaluering Materialer Studievejledning Internationalisering Specialpædagogisk Støtte Læsevejledere Lære- og praktikpladskontoret SU Pyramiden og elev-coach Bedsteforældre Projekt frivillig Elevrådet på Mercantec Forsikring af elever Kantinerne på Mercantec H.C. Andersens Kollegiet

4 Hvem er vi? Ledelsen på Mercantec Ledelsen på House of Technology Direktør Kirsten Holmgaard Vicedirektør Mette Selchau Medarbejdere i House of Technology Uddannelseschef John Hansen Uddannelsesleder Torben Nielsen Uddannelseskonsulent Mette Gaml-Sørensen Planlægger Sonja Højgaard Projektleder Jørn Kristiansen Praktikpladskonsulent/ Skolepraktikinstruktør studievejleder Lars Milter Jensen Christian Knop Driftsassistent Tonny Ravn Kristiansen Driftsassistent Michael Pedersen Kundeservicesekretær Susanne Leth Kundeservicesekretær Rikke M. Gårdsted / praktikpladskonsulent Ib W. Haubo Praktikpladsopsøger Bent Kudsk / SP-konsulent Christina Dalby Azeem Umar Ove Kokholm Rasmus Elmholt 4 Lasse Kaae Paul Saunders Hans Jørgen Rasmussen IT rygsæk instruktør Niels Ole Hald Flemming Oslo Rasmussen

5 Anders Sekkelund Maria Hvidberg Christian Jørgensen Peter Hansen John Have Jensen Niels Pedersen Line Goul Henrik Thomsen Kjeld Birch Iversen Leif Kronval Carsten Hedegaard Orla Utoft Sørensen Laurids H. Lauridsen Ole Rasmussen Lone Trustrup Martin Vestergaaard Torben Jørgensen Henrik Graversen Lucy Andersen Peter Faber Bedsteforælder Mogens W. Jensen Bedsteforælder VEU John Nim Bedsteforælder Niels Møller 5

6 Studiemiljø Mercantec lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø, fx gennem tilbud om forskellige fritidsaktiviteter. I løbet af dit skoleår vil du også få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom foredrag, musik, underholdning og afslutningsarrangementer. Undervisning og lektiehjælp Undervisningen gennemføres så undervisning, lektier og projekter m.v., svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet, altså 37 timer. Det samlede timetal udgøres af følgende: Det ugentlige lektionstal er på ca. 30. Dit hjemmearbejde. Hjemmearbejdet omfatter lektier, færdiggørelse af opgaver samt forberedelse og indgår i den samlede arbejdstid på 37 timer. Vil du læse mere om dette, så se i Elevplan under læringsaktiviteter. Andre tilbud: Der er mulighed for at arbejde i skolens forskellige studiemiljøer efter undervisningens ophør. Studiecafe. De enkelte afdelinger tilbyder studiecafe i både almene fag og faglige fag. Specialpædagogisk undervisning, hvis du har brug for yderligere hjælp i undervisningen. Studieforberedende undervisning. Der tilbydes ud over almindelig undervisning, studieforberedende undervisning i fagene matematik og dansk på op til C niveau. Undervisningen har fast skemastruktur. Spørg din uddannelsesleder om dette tilbud Sociale arrangementer. Elever tilbydes fælles sociale og faglige arrangementer som f.eks. politiske foredrag og foredrag om rusmidler og lignende. Der er stand up både inden juleferien og som afslutning af skoleåret. Mercantec har 3 elevcoaches og 2 psykologer ansat, som er klar til at hjælpe dig, hvis du får behov for det. 6

7 StudieCentrum I StudieCentrum kan du få information, vejledning og støtte, både før og under dit uddannelsesforløb. Her vil du på ét sted bl.a. kunne møde vejledere, elevcoach, bibliotekar, kundeservicesekretærer, EUX koordinator og andre, som du kan få brug for i forbindelse med din uddannelse. I House of Technology med grundforløbsindgangen Strøm, Styring og IT er kundeservicesekretær Rikke Mørup parat til at hjælpe dig, du finder hende i StudieCentrum. Vi forventer af dig Du er nu startet på en ny periode af dit uddannelsesforløb. En periode som vil resultere i, at du senere finder beskæftigelse enten i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Du har forladt folkeskolen og begynder nu på en erhvervsuddannelse. Du møder sikkert med forventning om at blive behandlet som en voksen. En forventning, som vi også mener, du har ret til at have. Men samtidig skal du blot huske, at voksenstatus forpligter den indebærer nemlig også et ansvar. Et ansvar? Ja, du har et ansvar over for både dig selv og dine kammerater. Du har et medansvar for, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer og færdigheder, som du senere skal bruge på din arbejdsplads. Samtidig har du ansvaret for at bidrage til et godt studiemiljø, hvor alle trives og har mulighed for at for at lære. Det er derfor vigtig, at du viser respekt og tolerance over andre, og også kan regne med selv bliver behandlet med respekt. Vi har erfaring med, at nogle få og klare regler gavner et godt miljø på skolen, og derfor har vi disse samværsregler: Du skal behandle skolen og din klasse med respekt. Du og dine klassekammerater skal sørge for, at der altid er ryddet op i klasselokalerne. Rygning ikke tilladt på skolens område. Det er den enkelte underviser der afgør hvorvidt forskelligt hardware (bærbar, mobil, ipad m.v.) og software (facebook og andre hjemmesider) må være fremme og anvendes i undervisningen. 7

8 Regler for anvendelse af IT-udstyr Når du bruger Mercantecs IT udstyr ( , computere, internetadgang m.m.) gør du det samtidig med mange andre personer på Mercantec. Derfor er det vigtigt, du bruger udstyret til det formål, som du er der for, nemlig at uddanne dig. Det er vigtigt, at du overholder loven. F.eks. er det ikke tilladt at tiltvinge dig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller downloade materiale, der ikke skal anvendes i undervisningen. Det er den enkelte afdeling, som i samarbejde med IT-afdelingen afgør, hvilke programmer, der skal være tilgængelige på skolens computere. På Mercantec har du mulighed for at benytte vores trådløse netværk. Det er dit eget ansvar at sikre din computer med et antivirus program og sørge for at installere opdateringer til din computer, så du kan mindske risikoen for virus mm. I skoletiden er spil kun tilladt efter aftale med underviserne i din afdeling. Det er forbudt at anvende diverse torrent programmer til download; idet disse sluger al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for de øvrige brugere. Anvendelse af disse vil medføre udelukkelse fra nettet og i yderste konsekvens bortvisning. Der må ikke gøres forsøg på at bryde gennem skolens sikkerhedssystemer. Mercantec foretager logning, dvs. at vi registrerer din færden og brug af IT-udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning. Overtrædelse af skolens IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net. Gentagne overtrædelser kan medføre en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen. Et godt råd er, at du bruger din sunde fornuft og spørger, hvis du er i tvivl. Velkommen på Mercantecs IT-net. 8

9 Studieaktivitet, mødepligt og fravær Du har mødepligt til alle timer og arrangementer i skoletiden, og du skal møde til tiden. Du skal selvfølgelig også møde forberedt op og have relevant materiale med til undervisningen. Har du det, bliver undervisningen både mere lærerig og sjovere. Du skal deltage aktivt i undervisningen og må ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises. Det forstyrrer undervisningen for alle. Alle former for udeblivelse fra undervisningen tæller med i fraværsregnskabet. Du har mødepligt til undervisningen og alt fravær registreres. Husk også at fravær betyder, at du mister undervisning, og det er jo ikke til gavn for dig. Du vil ved skolestart få mere information om dette. Sygdom Ved registrering af fravær skelnes der mellem fravær på grund af sygdom og andet fravær. Kun sygdom er lovligt fravær. Ved fravær ved sygdom skal du gå ind i dk og sygemelde dig. Dette skal du gøre inden kl hver morgen. Har du en uddannelsesaftale skal du også meddele det til din mester. Rusmidler Som elev på Mercantec er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer eller alkohol. Dette forbud er gældende på hele skolens område såvel inde som ude. Ifølge Mercantecs rusmiddelpolitik kan man ikke bruge, besidde eller distribuere narkotiske stoffer og samtidig være elev på Mercantec. Hvis Mercantec bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive indkaldt til samtale med din mentor/ kontaktlærer. Samtalen skal afklare problemstillingen og dit videre uddannelsesforløb. Du vil kunne fortsætte din uddannelse på Mercantec, hvis du er indstillet på at bringe dit misbrug til ophør gennem behandling. Dette kan ske i samarbejde med din mentor. Hvis du er under 18 år, vil Mercantec kontakte dine forældre. Mødetider I tidsrummet 8.00 til er der undervisning. Der er formiddagspause fra 9.30 til 9.55, frokostpause fra til og eftermiddagspause fra til

10 Merit/fritagelse Du bedes medbringe kopi af dine tidligere eksamensbeviser til afklaring af merit/fritagelse for undervisning. Facebook-grupper Allerede før studiestart inviteres de kommende elever til venskab med Mercantec på Facebook. Her inddeles eleverne i grupper med kammerater med samme grundforløb/ klasse. På den måde kan du allerede før studiestart møde nogle af dine kommende kammerater. I løbet af uddannelsen kan du bruge grupperne som interne chat- og debatfora. Mercantec blander sig principielt ikke i, hvad eleverne skriver derinde. Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser/ kundeservicesekretær og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. 10

11 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen. dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter. Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på Mediateket Der er et Mediatek på H.C. Andersens Vej og på Vinkelvej. Her vil du møde bibliotekaren Karin Høi Larsen, som er parat til at hjælpe dig med informationssøgning samt med at finde bøger, tidsskrifter, aviser, cd er m.m., som du kan benytte og låne på almindelige betingelser. Det er også Mediateket, der sørger for at udlåne dine skolebøger. Du skal bruge dit studiekort eller sundhedskort til at låne bøger. Du er personlig ansvarlig, hvis du skulle miste en bog, og det bortkomne materiale skal erstattes. Evaluering Du evalueres løbende i fagene på Mercantec, og du vil få delkarakterer i de enkelte fag, hver gang et skoleophold afsluttes, og standpunktskarakterer, når faget afsluttes. Du vil også blive bedt om at udfylde en kvalitetsmåling, hvor du har mulighed for at komme med dine kommentarer til undervisningen samt angive dine ønsker og behov til undervisningen på Mercantec. Materialer De bøger, du skal bruge, vil du få udleveret, eller du kan låne dem på skolen. Ordbøger kan lånes i Mediateket. Du skal selv sørge for papir, ringbind og skriveredskaber og evt. PC. Hvis du har matematik, skal du medbringe en lommeregner med trigonometriske funktioner (cos, sin, tan). Du skal selv anskaffe dig egnet arbejdstøj og sikkerhedssko på de uddannelser, hvor det kræves, og der kan i en vis udstrækning blive tale om anskaffelse af småværktøj på nogle uddannelser. Ved skoleårets start vil du få udleveret en chip samt en kode. Chippen benyttes i forbindelse med betaling af prints og kopier på skolens kopimaskiner. Du er selv ansvarlig for at indsætte beløb på chippen. 11

12 Prisen er for prints og kopiering er: Sort/hvid A kr. 0,25 Sort/hvid A kr. 0,50 Farve A kr. 0,75 Farve A kr. 1,25 Studievejledning Lars Milter Jensen er studievejleder for House of Technology. Du finder ham i StudieCentrum. Hos studievejlederen kan du få råd og vejledning om din uddannelse, valg af fag til senere uddannelse, transport, boligspørgsmål, studieophold, SU m.m. Studievejlederne har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig med et problem. Internationalisering I løbet af din uddannelse vil du få mulighed for at deltage i en studietur og/eller i et udlandsophold i en længere periode. Du kan høre mere om dette hos den internationale ansvarlige i din afdeling. Specialpædagogisk Støtte Har du brug for hjælp til at læse, skrive eller regne, kan du tale med din kontaktlærer om muligheden for at få den ekstra hjælp, du har brug for. Du kan også kontakte Christina Dalby Nielsen, som varetager området med specialpædagogisk støtte på mobil: eller Læsevejledere Mercantec har to læsevejledere som kan hjælpe dig med gode studie- og læsevaner. Spørg din uddannelsesleder, hvor du kan møde dem. Lære- og praktikpladskontoret Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, når du starter på Mercantec, kan du henvende dig på Lære- og praktikpladskontoret på Vinkelvej 20 i Viborg. Her kan du få hjælp til at finde virksomheder inden for dit fagområde, ligesom du kan få rådgivning om praktikpladssøgning, mulighederne for at tage din praktikperiode i PraktikCenter Viborg m.m. Her kan du også få vejledning om at tage hele eller dele af din praktik i udlandet. Du kan også henvende dig med spørgsmål til praktikpladskonsulent Ib W. Haubo vedr. DATA og elektronik og Lars Milter Jensen vedr. automatik og elektronik - eller til Peter Bernøe, der er administrativ leder af PraktikCenter Viborg. 12

13 SU Du kan tidligst søge SU én måned før studiestart. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du søger SU i minsu på su.dk. For at få adgang til minsu skal du bruge NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minsu én måned før den dato, du kan få SU fra. Pyramiden og elev-coach Pyramiden er til for at hjælpe dig. Som elev på Mercantec har du her mulighed for at søge støtte og hjælp, hvis du af forskellige årsager har behov for det for at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du får et behov, kan du henvende dig til din kontaktlærer, der sikrer, at der bliver taget kontakt til Pyramiden. Du kan også selv henvende dig hos elev-coach Ole Sund Søndergaard, Kim Dioni Munksgaard eller Lena Smed. Du finder dem i StudieCentrum eller i din afdeling. Du kan også altid træffe dem på telefonen. Elev-coach Ole Sund Søndergaard Tlf Elev-coach Elev-coach Kim Dioni Munksgaard Lena Smed Tlf Tlf I Pyramiden kan du f.eks. få hjælp til Personlige problemer Uddannelsesmæssige problemer Boligproblemer Studiecafe Psykolog Øvrige støttemuligheder, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse. 13

14 Elev-coach Ole Sund Søndergaard, Kim Dioni Munksgaard og Lena Smed er der for at støtte dig gennem uddannelsen. Se deres telefonnumre ovenfor, hvis de ikke svarer på mobilen, er du velkommen til at indtale en besked eller sende en sms, så tager de kontakt til dig. Har du problemer med at møde op, eller har du for meget fravær, vil de kontakte dig. Bedsteforældre Hver afdeling har tilknyttet et hold bedsteforældre, som har tid og lyst til at hjælpe dig i dagligdagen, og som også vil hjælpe dig til at få en god uddannelse. Niels Møller og Mogens Westergaard er bedsteforældre i House of Technology. Projekt frivillig Projekt frivillig er et tilbud til dig som bruger, eller vil bruge, noget af din fritid på frivilligt arbejde. Har du et frivilligt arbejde eller kunne du tænke dig frivilligt arbejde, så er Projekt Frivillig noget for dig. Med frivilligt arbejde kan du få relevant erfaring som kan supplere dit uddannelsesforløb, få ekstra plusser på CV et og etablere nyttige kontakter til erhvervslivet. Forløbet skal være på minimum 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Efter forløbet modtager du et bevis. Få en snak med vores kontaktperson Allan Heegaard, som også kan hjælpe dig med at finde et frivilligt arbejde. Læs mere om projekt frivillig på Elevrådet på Mercantec Mercanteam er et fælles elevråd for alle uddannelser på Mercantec. Skolens vicedirektør Mette Selchau er ansvarlig for det fælles elevråd, hvor der holdes møde hver 2. måned. Hver afdeling vælger én repræsentant og én suppleant. Du har mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med. I Mercanteam drøftes ideer og muligheder til gavn og glæde for hele Mercantec. Der er et lokalt elevråd i hver enkelt afdeling. Det er uddannelseslederen, der ansvarlig for de lokale elevråd, og som primært varetager opgaver med relevans for den respektive afdeling. Husk elevrådet er din chance for at blive hørt og være med til at fastsætte rammerne i din hverdag. 14

15 Forsikring af elever Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Kantinerne på Mercantec Mercantec har velassorterede kantiner med lækre retter. Her kan du købe lune og varme retter, frisksmurte sandwichs, frugt, drikkevarer, kager, slik, etc. Åbningstider: Alle kantinerne åbner kl Åbningstiderne ses ved indgangen til kantinerne. Hvad er der på menuen? Morgen: Hjemmebagt brød og forskellige morgenmadsprodukter, frugt, ost etc. Frokost: Forskellige lune retter, sandwiches og salatbar med mange salater af høj kvalitet. Salater og lune retter afregnes efter vægt. Eftermiddag: Kaffe, the og kage. Menuen skiftes løbende. Derudover er der opstillet automater på gangene, hvor man kan købe snacks og drikkevarer mm. Du kan hjælpe os ved at: Sætte din stol op og rydde pænt op, når du forlader kantinen. Stille service på de anviste steder. 15

16 H.C. Andersens Kollegiet H.C. Andersens Kollegiet er et sted, hvor elever der gennemfører en erhvervsuddannelse har mulighed for at bo og spise, når de i forbindelse med uddannelsen er på skoleophold. Elever der gennemfører en erhvervsgymnasialuddannelse henvises til byens øvrige Kollegier, f.eks. gennem: For at kunne bo på H.C. Andersens Kollegiet skal du have mindst 5 kvarters transporttid fra hjem til den nærmeste skole, der udbyder den valgte uddannelse. Du kan ved henvendelse til Mercantecs kundeservicesekretærer i StudieCentrum få oplyst om du opfylder disse betingelser. Du må ikke flytte din folkeregisteradresse til Kollegiet, men du må gerne flytte din postadresse. På hvert værelse bor der 2 elever. Værelserne har eget bad og toilet. I fritiden er der mulighed for at benytte kollegiets faciliteter som f.eks. bordtennis, pool, motionsrum og airhockey. Der gennemføres jævnligt arrangementer for Kollegiets beboere som f.eks. sport, biografture og bowling. Prisen for at bo og spise er 490,00 kr. pr. uge for alle elever med uddannelsesaftale og alle elever der er over 18 år. For elever der er under 18 år og uden uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis. Det er også gratis, hvis du er forsørger. Du skal være opmærksom på, at Kollegiet er lukket i følgende perioder: Sommerferie, juleferie, påskeferie og Kr. Himmelfartsferie. Afdelingsleder på H.C. Andersens Kollegiet er Steen Møller Henriksen, mail: 16

17 Oversigtskort Bjerringbro Mercantec på KnowHowZ Baldervej 10 Bjerringbro Nørgaards Højskole 17

18 Oversigtskort Viborg by FRA LØGSTØR FRA SKIVE 26 FRA AALBORG Nordre Ringvej Vognmagervej 13 Vestre Ringvej Fabriksvej Nørremøllevej 16 FRA RANDERS FRA HOLSTEBRO Håndværkervej Indre Ringvej Vesterbrogade Banegård Gl. Skivevej Rødevej Skottenborg Jernbanegade H.C. Andersens Vej NFS Grundtvigs Vej Sct. Ibs Gade Gl. Aalborgvej NØRRESØ Randersvej Vinkelvej Houlkærvej Skaldehøjvej 16 FRA RANDERS Søndre Ringvej SØNDERSØ Mercantec Koldingvej FRA VEJLE / HERNING FRA ÅRHUS H. C. Andersens Vej Viborg Tlf

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog 2015/16 EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i.

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til HG 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere... 12 Traditioner... 14 Økonomi SU... 16 Transporttilskud - Ungdomskort... 17

Læs mere