Dialogmøde 17, referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-03-25 Dialogmøde 17, referat"

Transkript

1 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana Monberg DONG Energy Ane Rask Energi Fyn Søren Ilum Andersen Energimidt Tine Kildemoes Taisbak EnergiMidt Jesper Meik Nielsen NEAS Frank Bengtsson Nettopower Roberto Bentsen NRGI Elsalg A/S Tom Pedersen SE Henrik Bach OK Mette Vestergaard Scanenergi Flemming Silius Nielsen SEAS-NVE Lone Ejdorf SEF Net A/S Pia Conradsen TREFOR EL-NET A/S Jørn Christophersen Vestforsyning Net Jens Poulin Modstrøm Anders Dalgaard Verner Jensen Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi Fyn Martin Christensen Nina Viktoria Hedelin Allan Møller Pedersen Trefor Energi 30. marts 2015 NVH/XVJE Fraværende Navn Aktør Jesper Meik Nielsen NEAS Kopi Referent Næste møde Engrosmodelprojektets hjemmeside Nina Viktoria Hedelin 25. marts 2015, Erritsø Dok. 14/ /6

2 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for datakonsistens 6. Eventuelt 1. Referat fra sidste møde Der var ingen kommentarer til referatet. 2. Generel status De nye love, Elafgiftsloven og Elforsyningsloven har nu begge været gennem 1. behandling i Folketinget, og der er lagt op til, at de kommer i 2. og 3. behandling i slutningen af april måned. I forhold til bekendtgørelserne er der ikke noget nyt de forventes stadig fremlagt i april måned. Markedsforskrifterne Markedsforskrifterne har nu været i intern høring i Flexarbejdsgruppen. Der er modtaget en række kommentarer fra arbejdsgruppen, og arbejder nu på at revidere forskrifterne som følge af de indsendte kommentarer til flexafregning. Når dette arbejde er afsluttet, bliver forskrifterne sendt i ekstern høring ca. medio april. Energistyrelsen har fremsendt en fortolkning af 8 i bekendtgørelse 1358, som indebærer, at netvirksomheden har pligt til at indsende timedata, hvor der er opsat fjernaflæste målere og at disse installationer også skal flexafregnes. Spørgsmål: Betyder det, at flexafregning straks skal gennemføres, når et målepunkt er fjernaflæst? Nej. I markedsforskrifterne vil vi beskrive, hvordan processen skal foregå i praksis, og hvilke frister og betingelser, der skal være for flexafregning. Dansk Energi har foretaget en juridisk vurdering ift., om de allerede opsatte målere kan bruges til flexafregning. Udmeldingen fra DE lyder, at der ikke er behov for at søge yderligere dispensation for at kunne benytte disse målere. Hvis der er yderligere spørgsmål til konkrete sager og opsatte målere, henviser til, at der rettes direkte henvendelse til DE. Cut-over På sidste TI-møde blev det foreslået at lukke ned for it-systemerne dagen før påske (23. marts 2016) for at blive klar til Engrosmodellens idriftsættelse den 1.april er nu i færd med at se på konsekvenserne af forslaget. Planen for Cut-over er ved at blive udarbejdet, og vil have en revideret Cut-over plan klar til næste møde i Dialogforum. BRS Med hensyn til problematikken vedr. håndtering af elvarme er der fortsat ikke kommet en afklaring. I øjeblikket drøftes ansvarsfordelingen mellem de Dok. 14/ /6

3 involverede parter. forventer, at emnet er afklaret til næste TImøde. Action : Afklaring på elvarme model. BRS-dokumenterne skal tilpasses til de reviderede forskrifter lige nu ligger ændringerne i et bilag til BRS-dokumentet, men de vil senere blive skrevet ind i de enkelte BRS. Datamigrering i gang I indeværende uge startede datamigrering op, hvilket er ca. en måned senere end planlagt. Alle netvirksomhederne bliver kontaktet af for at planlægge en plan for opstart. Indtil videre er der en enkelt aktør, som har sendt filer ind i systemet. Spørgsmål: Hvornår kommer der en udrulningsplan, der gælder for netvirksomhederne? Opgaven med planen skulle løses i et samarbejde mellem it-leverandørerne og, men dette har vist sig at være mere vanskeligt end som så. Fokus er derfor nu flyttet til, at der aftales en plan mellem og netvirksomhederne. End to end for it-leverandører Alle it-leverandører er nu aktive i End to End- testen, og der er sket en lille stigning i aktivitetsniveauet. For at skabe en større motivation for at teste, er det besluttet at starte E2E-pilottesten op på den endelige Engrosmodelversion 14 dage før, end hvad der oprindeligt var planen. Testen starter derfor den 31. marts. Spørgsmål: Betyder fremrykningen af start af test på Engrosmodelversionen, at er færdig med at teste internt til den 31. marts? Nej, den fremrykkede opstart indebærer, at ikke når at gennemføre UAT-test, før it-leverandørerne begynder at teste på Engrosmodelversionen. Dette betyder, at der forventeligt vil være lidt flere fejl i systemet i begyndelsen af testforløbet. Datakonsistens Tidligere har vi efterspurgt testere til den nye datakonsistensløsning, og der er nu fundet flere interesserede aktører, der ønsker at deltage. Vi afventer nu, at aktørerne bliver klar med deres it-løsninger, før testen kan startes op. Risikovurdering Risikobilledet er stort set uændret. Der er enighed i Dialogforum om, at R10 kan flyttes ud af det røde felt, da der er indgået aftale om, at flexafregning ikke indføres samme dag, som Engrosmodellen skal træde i kraft. Indsendelse af timedata for skabelonafregnede målepunkter er genoptaget med SEAS-NVE og TREFOR. En vurdering af kapaciteten i DataHub og dennes skalerbarhed afventer, at der køres fulde datamængder. Action : Til næste TI-møde gives en konkret tilbagemelding på status for dette. Dok. 14/ /6

4 Spørgsmål til R13 vedr. afregningsstart. Skal afregningsgrundlaget kun sendes til netvirksomheden eller skal det også sendes til elleverandøren fra DataHub? Det skal sendes til såvel netvirksomheder som elleverandører. 3. Tids- og aktivitetsplan Der var et par småfejl i den detaljerede tidsplan, der blev publiceret den 13. marts. Fejlene er nu rettet og tids- og aktivitetsplanerne blev re-publiceret den 23. marts på hjemmesiden. Tids- og aktivitetsplanerne vil gennemgå endnu en mindre revision, når den endelige Cut-over plan er på plads. Spørgsmål: Kan der laves en standard for, hvornår tidsplanen opdateres? Planerne justeres ca. en gang pr. måned. De fleste statusopdateringer vil blive angivet i bemærkningsfeltet. Action : Opdatere tids- og aktivitetsplanerne hver måned i løbet af den første uge. 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse Bilag: E2E-test: godkendelser og håndtering af ændringer. På sidste TI-møde blev et notat vedr. ændringsstyring og håndtering af ændringer ifm. E2E godkendt. Af notatet fremgår det bl.a., at itleverandørernes systemer formelt set ikke skal E2E-godkendes, men det forventes, at it-leverandørerne gennemfører en tilstrækkelig E2E-pilottest til at sikre, at aktørerne kan starte E2E-aktørtesten uden væsentlige fejl. Alle it-leverandører har indvilliget i at lave en mangelliste til deres kunder i forbindelse med opstarten af aktørtesten den 1. juni Håndtering af softwareændringer hos aktørerne efter E2E-testens start vil ske i et samarbejde mellem it-leverandørerne og, som vurderer ud fra hver enkelt sag, om en ændring kræver gentest. 5. Retningslinjer for datakonsistens Bilag: retningslinjer for sikring af datakonsistens. har udarbejdet et notat, der beskriver retningslinjerne for sikring af datakonsistens til Engrosmodellen. Af notatet fremgår de konkrete krav til datakonsistenskontrol. På sidste TI-møde blev aktørerne præsenteret for to alternative løsninger for en stamdatakontrol (ref.bem.: læs notatet eller se den generelle mødepræsentation for uddybelse). På TI-mødet blev det besluttet, at der i første omgang kun indføres stamdatakontrol for de felter, der har indvirkning på engrosafregningen. Dok. 14/ /6

5 Datakonsistensgruppen skal nu i gang med et arbejde, der skal kortlægge, hvordan en bredere stamdatakontrol kan sikres fremadrettet. Derudover skal gruppen også finde frem til, hvad kontrollen helt konkret skal indebære. De nye filtypeformater understøtter en bred stamdatakontrol, hvorfor der ikke skal udvikles nye dataudvekslingsformater til formålet. Når Engrosmodellen sættes i drift, vil det være nye formater, der skal køres datakonsistenskontrol på. De nye formater til datakonsistenskontrol bliver fastlagt af arbejdsgruppen i løbet af de kommende måneder. Til testen af den nye datakonsistenskontrol er der fundet testaktører (Jf. pkt. 2). Aktørerne afventer, at deres it-leverandører er klar med en løsning til fremsendelse af data. 6. Eventuelt Det videre arbejde Valg af elvarmemodel Udarbejdelse af reviderede forskrifter til høring Revision af cut-over planlægning Gang i datamigreringen Spørgsmål: Hvad er s indstilling til høringsvar ift., hvem der skal udføre tjekket mod BBR-registeret? Det fremgår af lovforslaget, at skal tjekke mod BBR-registret. Vi er i dialog med SKAT om, hvordan og hvor ofte det skal foregå. BBR-nummeret står ikke i DataHub, så vi kan kun tjekke via målepunktsadressen. Spørgsmål: Hvem har stamdataansvaret? s rolle er at kontrollere op mod BBR-registret og orientere hhv. elleverandør og netvirksomhed, hvis der er tilfælde af uoverensstemmelser. På den måde vil få et kontrolansvar, men vi er ikke stamdataejer. Netvirksomheden er den ansvarlige over for SKAT og har derfor det ultimative ansvar for, at elvarme-registreringen er korrekt (stamdataansvaret). Hvis elleverandørens indmeldelse ikke er korrekt, skal netvirksomheden bede om at foretage en rettelse i elleverandørens indmeldte stamdata. Spørgsmål: Hvordan kan man markere, at man ikke vil modtage timedata for skabelonafregnede som elleverandør? Elleverandøren skal sende en besked med ønske herom til markedsdrift, der herefter foretager den nødvendige opdatering. Opfordring: Vil SEAS-NVE i Dialogforum fremlægge deres erfaringer med fremsendelse? SEAS-NVE bekræfter og vil på maj-mødet i Dialogforum fremlægge deres erfaringer. Spørgsmål: Er der kommet en leveringsdato for API-løsningen? Dok. 14/ /6

6 API kommer inden sommerferien. Action : Vender tilbage med et svar på, hvornår specifikationerne kommer (Specifikationerne kommer indenfor de næste par uger) Kommentar til status på deltagerne i Direktørgruppen. Dialogforum beder om en status på, om der er fundet en løsning. Der er ingen afklaring for nærværende. Dok. 14/ /6

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper Cybermusen: Hej, hvordan går det i dag Netnørden: Det går bedre, tak. Har fået mere styr på sagerne. Og dig? Cybermusen: Jeg styrer for vildt. Vi er klar til årsmøde.altså sådan næsten Netnørden: Håber

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere