Digitale læremidler og læremiddelkulturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale læremidler og læremiddelkulturer"

Transkript

1 Digitale læremidler og læremiddelkulturer Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre Undervisningen interessantere og fatteligere for Børnene og til at vinde Tid for Lærerne. G.P. Brammer 1838

2 Digitale læremidler og læremiddelkulturer Thomas Illum Hansen, ph.d., videncenterleder Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Et partnerskab mellem University College Lillebælt, Sjælland og Syddanmark

3 Anvendt forskning Læremiddelkultur 2.0 (Slagelse, Kolding og Odense Kommune) Digitale læringsressourcer (DREAM) It i skolen (EVA) Den pædagogiske effekt af ITiFlæremidlerne (Københavns Kommune) Brugerdreven innovation af digitale læremidler (Alinea, Dafolo, Mikro Værkstedet, UNI C, Odense og Fredericia Kommune, DPU og SDU) Læremiddeltjek (Fagbladet Folkeskolen) Fagenes integration af it (Slagelse Kommune) KMD Education

4 Hvad er læremidler? Læremidler er medier og teknologier, der bliver anvendt som midler med læring som mål

5 Hvorfor er læremidler vigtige? Pædagogisk udvikling Teknologisk udvikling Læremidler Pædagogisk driftsikkerhed Teknologisk Driftsikkerhed

6 Didaktiske udfordringer Digitaliseringen har øget kompleksiteten i forhold til: adgang til forskellige typer af læremidler og læringsressourcer adgang til ikke-valideret viden genbrug og kombination af tilgængelige ressourcer kollaborativ produktion sammensatte elevprodukter

7 Designmæssige udfordringer En seksårigs vurdering: Det her website er for babyer, måske fire eller femårige. Det kan man se, fordi der er tegnefilm og tog.

8 Usability of Websites for Children Jakob Nielsen m.fl. Guideline børn har brug for en klar melding om, hvor de befinder sig og navigerer hen, både på sitet, og når de forlader det. en konsistent opbygning, der sikrer, at de ikke ender på sider, de allerede har besøgt. personaliserede funktioner, fx muligheden for at bruge en mine spil funktion og gemme yndlingsspillene. at features, der kan klikkes på, er synlige. Designmæssigt er websites ofte for 2-dimensionelle. at børnenes sprog anvendes i teksten på sitet. Fikse termer risikerer at miste deres funktion børnene forstår ikke hvilke muligheder, de har. at målgruppen er defineret snævert, da det ikke er nok at skelne ud fra læsekompetencer (fx før, begynder og videregående)

9 Usability Didaktik Minimalistisk interaktionsdesign Funktionel æstetik og coolness Tilgængelighed og brugerkontrol Overblik og feedback på brug Effektiv kommunikation Didaktisk design og stilladsering Motivation og engagement Inklusion og uvdifferentiering Standpunkt og læringsevaluering Effektiv læring og undervisning Legitimitet: test og rating Legitimitet: læreplaner

10 Skolekultur

11 Møder hverdagsæstetik

12 Strukturelle udfordringer Infrastruktur Trådløst net Båndbredde Lager Teknologi Computere Tavler Ekstra udstyr Kompetence Ledelse Lærere Elever Indhold Funktionelle Semantiske Didaktiske Distribution Metadata Kategorier Rating Organisation It-support It-strategi It-didaktik Inspireret af Bjørn Ilsøe

13 Hvad gør vi?

14 Hvad gør vi? Vi har ikke brug for en digital revolution, men en didaktisk reform af skolen Der kan tydeliggøre digitale læremidlers muligheder og begrænsninger

15 Et fagsprog om læremidler Undervisningsmidler Tekster/anskuelsesmaterialer Redskaber Type Didaktiske læremidler Semantiske læremidler Funktionelle læremidler Eksempler ITiF-læremidlerne, ibogen, digitale læringsspil Tekster, simulationer, animationer, film, computerspil Talesyntese, tekst- og billedbehandling, PowerPoint

16 Didaktiske læremidler Didaktiske læremidler har en indbygget didaktik, der varetager flere af følgende opgaver i undervisningen: udpeger faglige mål, formidler indhold, rammesætter aktiviteter og opgaver, støtter og vejleder læreren. Didaktiske læremidler Forløb Temaportaler Fagportaler Fagsystemer Supplerende hjemmesider Jeppe Bundsgaard, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen

17

18 Det it-baserede fagsystem Lærebogssystemet med strøm til Lærebogen som norm Læreplansstyrede Skoleagtige emner Lav grad af interaktivitet og hypertekstualitet Begrænset brug af web 2.0-teknologi

19

20

21 Evaluering af didaktiske læremidler - Portaler, systemer og supplerende hjemmesider Lødighed Interoperationalitet Interaktionsdesign Omfang Didaktiske læremidler Differentiering

22 Platetektonik: et selvstudieforløb

23 Viten.no: Pladetektonik

24

25 Future City: en praksissimulering

26

27 Clio Online: et undervisningsforløb

28 Fremtidslaboratoriet: et undervisningsforløb

29 Evaluering af didaktiske læremidler - Forløb Lødighed Interoperationalitet Interaktionsdesign Didaktiske læremidler Differentiering Læringsudbytte

30 Funktionelle læremidler Funktionelle læremidler er kendetegnet ved at fungere som redskaber og værktøjer, der bruges til at håndtere indhold og arbejdsprocesser i undervisningen. Det kan være en eller flere af følgende funktioner: produktion præsentation kommunikation evaluering kompensation dataindsamling databearbejdning processtyring Jeppe Bundsgaard, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen

31 Produktion og kommunikation

32 Google-lyrik ray william johnson stinker rallan mulldyr stefaen stop dog med at skrive i skal ikke lytte til ham, bliv ved med at skrive, HØRE I!? BLIV VED!! hvem er du???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 hej hej hej hej, ALLLE ELSGeR KAGd?!EEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 hva hvem hvor Hv ad HC: ANDRe HALLLOOOOOOOOoooooooooo... tun fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssk kage dage gullibleh sløffe Messi òle òle òle

33 Analyse og præsentation

34 Fælles Mål 2009 Dansk Formål

35 Fælles Mål 2009 Dansk Fuld tekst

36 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Formål

37 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Fuld tekst

38 Fælles Mål 2009 Idræt Formål

39 Fælles Mål 2009 Idræt Fuld tekst

40 Funktionelle læremidler Kommunikation Processtyring Evaluering Reception Databearbejdning Præsentation Søgning Produk- tion Dataindsamling Informationsteknologi Kompensation

41 Evaluering af funktionelle læremidler Effektivitet Design Samarbejde Funktionelle læremidler Navigation Tilgængelighed

42 Semantiske læremidler Semantiske læremidler er kendetegnet ved, at de har et betydningsindhold, men ikke en indbygget didaktik. Semantiske læremidler kan fx være: fagtekster billeder videoklip animation simulationer computerspil Semantiske læremidler kan fungere som didaktiske delelementer i et didaktisk læremiddel. Jeppe Bundsgaard, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen

43 Simulation

44

45

46 Evaluering af semantiske læremidler - fagtekster: bøger, videoer og hjemmesider Engagerende Design Lødighed Semantiske læremidler Tilgængelighed Læringsudbytte

47 Strukturelle udfordringer Infrastruktur Trådløst net Båndbredde Lager Teknologi Computere Tavler Ekstra udstyr Kompetence Ledelse Lærere Elever Indhold Funktionelle Semantiske Didaktiske Distribution Metadata Kategorier Rating Organisation It-support It-strategi It-didaktik Inspireret af Bjørn Ilsøe

48 Litteratur Bundsgaard, J. og Hansen, TI: Gynther, K. (2005): Blended Learning, Unge pædagoger Gynther, K. (2010): Didaktik 2.0, Alinea Hauge, T.E, Lund, A. og Vestøl, J.M. (red.), (2010): Undervisningens nye sammenhænge it, aktivitet, design, Klim Hansen, T.I. og Skovmand, K (2011): Fælles mål og midler, Klim Graf, S, Hansen, J.J. og Hansen, T.I. (2012): Læremidler i didaktikken. Didaktikken i læremidler, Klim Pea, R. (2004): The Social and Technological Dimensions of Scaffolding and Related Theoretical Concepts for Learning, Education, and Human Activity, The journal of the Learning Sciences, 13 (3), Tabak, I. (2004): Synergi: A complement to emerging patterns of distributed scaffolding, The journal of the Learning Sciences, 13 (3), Wood, D. Bruner, J. og Ross, G. (1976): The role of Tutoring in Problemsolvings, Journal of Child Psychology.

49 1. Procesorienteret evaluering Fokus på faglige informations- og kommunikationskompetencer Søge, vælge, samle, analysere, vurdere, kombinere, perspektivere, transformere, producere, kommunikere og anvende funktionelle læremidler på en faglig og kontekstrelevant måde Fokus på relationskompetencer Samarbejde, forhandle, indtage forskellige roller, indgå i gruppedynamik og arbejde selvstændigt på en faglig og kontekstrelevant måde 2. Produktorienteret evaluering Fokus på sammenhæng og kontekstrelevans Kombinationen og transformationen af viden og ressourcer i forhold til produktets modtager og kommunikationssituationen Fokus på multimodalitet Kombinationen af medier og repræsentationsformer (lyd, billede, diagram, sprog ) i forhold til den faglige kontekst

Evaluering af digitale læremidler

Evaluering af digitale læremidler Evaluering af digitale læremidler AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER, PH.D., LÆREMIDDEL.DK Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler 1 Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK En digital læremiddelkultur på vej - it og digitalt læremiddelbrug i Vordingborg Kommunes skoler Af Dorthe Carlsen, Rene B Christiansen, Stig Toke Gissel, Stefan Ting Graf og Marie Falkesgaard Slot Indledning

Læs mere

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen 1 Fra app ernes planet til klasserummet Apps i fagundervisningen Af Marie Falkesgaard Slot, Jeppe Bundsgaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Rasmus Fink Lorentzen Artiklen henvender sig til lærere

Læs mere

Skolens kultur- og læremiddelcenter

Skolens kultur- og læremiddelcenter Skolens kultur- og læremiddelcenter - skal skolebiblioteket lukke og slukke? Karsten Gynther Leder af EDUCATION LAB - Forskningsprogram for TEKNOLOGI og UDDANNELSESDESIGN Forskning og Innovation University

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder - læremiddelkultur mellem tradition og innovation Projektleder Program 9.00 9.30: Indskrivning og kaffe 9.30 9.45: Velkomst Præsentation af projektet Læremiddelkultur og didaktik 2.0 9.45 10.30: didaktisk

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler Store idedag Svendborg 21. marts 2012 God didaktik: læringsformer og læringsmidler Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere