Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:"

Transkript

1 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Mogens Hansen P. Knudsens Gade 72, i kld. Fra mandag - fredag Kl Telefonisk Kl Personlig henv. Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Nødnumre for karré Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften weekend. Sprængte vandrør: Karré 1 og 2. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Karré 15. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Tilstoppede kloakrør: Karré 1, 2 og 15. Blikkenslagernes Kooperative A/S: Tlf Karré 1, 2 og 15. Albertslund Kloakservice: Tlf Såfremt De tilkalder hjælp, skal De førstkommende hverdag underrette Deres varmemester i dennes kontortid.

2 Nyheds-avisen Udgives af: Redaktions-gruppen AKB Frederiksholm Hørdumsgade København SV Telefon Telefonsvarer Redaktion: Ansvarshavende Redaktør Irja Perslow Free Lance Journalister: Erik Eltong Line Gertsen Korrektur: Valter Hellstrøm Layout: Bjørn Høeg (Homedesign) 2 Nyheds-avisen udkommer først på måneden undtagen i januar og juli måned. Stof til næste nummer af Nyheds-avisen modtages indtil den 22. oktober 2001 Bladet kan ikke påtage sig ansvar for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indhold. Politivagten i Sydhavnen Borgbjergsvej 44 Tlf Mandag til fredag kl Torsdag kl Lørdag og søndag lukket. Valby politi har døgnåbent på Tlf Karréernes kontaktpersoner Karré 1. Claus Gadegaard Hørdumsgade 13, 2. tv. Tlf Karré 2. Irja Perslow Hørdumsgade 29, st. tv. Tlf Karré 15. Bjørn Høeg P. Knudsens Gade 80, 2. tv. Tlf svarer Ejendomskontor Karré Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: Telefax: Kontor og telefon er åbne: Mandag - fredag Kl , torsdag tillige Kl Ejendomsleder Karré : Gitte Beese Larsen AKB s Hovedkontor Boligselskabet AKB Tomsgårdsvej København NV Telefon Telefax Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag kl Fredag kl Der kan træffes aftale om personlig henvendelse uden for den daglige åbningstid.

3 14 Fedtfattig Æblekage ½ kg skrællede æbler i tern. 250 gram mel. 250 gram sukker. 3 hele æg. 3 tsk. bagepulver. 2 tsk. kanel. 1 tsk. Vaniljesukker. Æblerne skrælles og skæres i tern. Sukker og æg piskes hvidt. Mel, bagepulver, kanel og vaniljesukker vendes i (ikke piskes). Æbleterningerne vendes i. Massen hældes i en bageform 30x45 cm. Bages i ca min ved 175 grader. Referat af karré 1 s ordinære budgetmøde den 11. september 2001 Gæst: Gitte Beese Larsen (Ejendomskontoret). Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Allan Winther Bøg 3 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag 6. Fremlæggelse af budget 2002 til godkendelse. Ejendomsleder Gitte Beese Larsen gennemgik budgettet for år Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Eventuelt. Der blev spurgt til den svingende vandtemperatur. Svaret skulle være, at vores tilgangsrør i gaden til det kolde vand er for små. Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:35 Hovedstadens Røde Kors søger frivillige til TELEFONTJENESTE. Telefontjenesten fungerer som tryghedsopkald til ældre og ensomme og du skal blot ringe til en ensom person en gang om dagen. Interesseret? Ring til Aktivitetsleder: Leif Pedersen på tlf eller Hovedstadens Røde Kors: og spørg efter Leif Pedersen. 2. Valg af referent. Claus Gadegaard 3. Valg af stemmeudvalg. Mødet besluttede, at der kunne stemmes pr. håndsoprækning. 4. Orientering om badeværelsesrenovering og øvrige genoprettelses-arbejder. Der var ingen orientering, da afdelingsbestyrelsen før mødet var kommet med forslag om, at punktet blev taget ud af dagsordenen og bliver behandlet særskilt efter mødet. Lisbeths Systue Alle former for reparationer og forandringer. Ring og aftal tid Træffes bedst om morgenen mellem 8-9 Tlf

4 Referat af karré 2 s ordinære budgetmøde den 13. september Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Formanden bød velkommen til beboerne og foreslog Peter Andersen (LLO) som dirigent! Peter Andersen læste dagsordenen op. - Erik Eltong blev valgt som referent. - Der blev ikke valgt stemmeudvalg, da der kun var mødt 10 lejemål op! 2. Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde. Formanden berettede om byggesagerne vedr. bad, vinduer og tag, og gav ordet til Mogens Edvardsen, der udtrykte delvis tilfredshed med affaldssorteringen og oplyste samtidigt, at der vil blive opstillet dunke til brugte batterier. Erik Eltong afsluttede beretningen med en kort status over situationen omkring Internet og telefoni gennem Tv-stikket! Formanden sluttede 4 af med at oplyse, at bestyrelsen havde besluttet, at beboerne skulle have deres nøgler tilbage efter badeværelsesrenoveringen, da tag- og vinduesrenoveringen åbenbart trak i langdrag! Beretningen blev enstemmigt vedtaget! 3. Genopretning af badeværelser. Henrik Borre oplyste om, at karré 1 var færdig og kun ventede på mangelarbejder. Karré 2 var halvvejs og kører stadig efter planen. Peter Andersen oplyste, at han havde besigtiget et par badeværelser og i øvrigt var tilfreds med arbejdets udførelse. Beboerne havde dog følgende indvendinger: 4 måneder efter påbegyndelse af renoveringen er man gentagne gange blevet forbigået af Frank Hansen i forbindelse med klager over fugtproblemer, skæv fliseopsætning, dryp fra vandrør, problemer med badeforhæng og andre dårligt udførte arbejder! Det blev pointeret, at der var en meget dårlig kommunikation mellem byggeledelsen (Frank Hansen) og de beboere, der ville i kontakt med ham! Der blev til sidst stillet spørgsmål om, hvor man kunne klage, når man aldrig fik svar fra Frank Hansen (Vores kontaktmand i klageforhold), 13 gang. Derfor skal man tænke på, hvilke af forslagene, man synes er de vigtigste at få gennemført, når man svarer. Skriv eller ring til forskerne Du kan læse mere om forskningsprojektet på Her kan du også diskutere med forskerne og andre interesserede i hjemmesidens diskussionsforum. Du kan også skrive til forskerne på eller ringe til Udfyld og returner spørgeskemaet, hvis du er blandt de, der er udvalgt til at deltage. En høj svarprocent betyder ikke blot et godt forskningsprojekt. Det vil også sikre, at undersøgelsen kan blive en slagkraftig dokumentation af trafikforholdene i bydelen. En god undersøgelse kan blive et godt værktøj for de som arbejder med at gøre trafikforholdene bedre. Skriv til Nyheds-avisen og få din mening frem Kom med en god historie, en god vittighed, eller du kan også komme med en madopskrift, som du gerne vil dele med andre, samt selvfølgelig ris og ros. Sidste frist for aflevering til bladet er den 22. oktober Du kan også aflevere dit brev eller din artikel på nedenstående adresse: Nyheds-avisen: Hørdumsgade i brevkassen på væggen. Eller pr. til

5 12 Spørgeskema om trafik og levevilkår i Kgs. Enghave Af Lars Bohn, trafikforskningsgruppen Enghavetrafik Netop nu modtager Hf. Frederikshøj, Borgmester Christiansensgade og en del af beboerne i P. Knudsens Gade et spørgeskema med posten om, hvordan trafikken opleves og om hvad der kan gøres. Disse tre områder er valgt fordi de mærker bydelens trafik på meget forskellig måde. Det centrale er selvfølgelig, om trafikken er et problem, og hvis den er, hvordan den så er det. Er det mest støjen, eller er det utrygheden, når man går på gaden? Bruger bilerne for meget plads, som ellers kunne bruges til andet? Eller er det snarere omvendt: At vejene er for dårlige, så man altid skal holde i kø? Et andet vigtigt tema er for eksempel, hvordan trafik opleves i forhold til bydelens øvrige kvaliteter. Eller med andre ord: Hvis bydelen har et trafikproblem, hvor stort er det så i forhold til de andre problemer, man måske synes, der er? Hvad skal der gøres? Den sidste del af spørgeskemaet handler om hvad man så synes der bør gøres. Er det for eksempel en god ide at indsnævre P. Knudsens Gade, så bilerne ikke kan køre så hurtigt? Eller skal man hellere øge trafikkens fremkommelighed, så bilisterne ikke skal bruge så lang tid på at holde i kø. Så ville fristelsen til at tage smutveje igennem bydelen blive mindre. Skal der være rundkørsel, hvor Sjælør Boulevard krydser P. Knudsens Gade? Et meget omtalt forslag er Den grønne nerve med indsnævring, pladsdannelser, beplantning og forskønnelse af Borgbjergsvej og Mozartsvej. Man kunne også lave bump i de mindre gader eller spærre nogen af dem for gennemkørende trafik. Forslagene er mange. Måske vil de fleste af dem blive opfattet som forbedringer. Men man kan jo ikke bruge kommunalbudgettet mere end en 5 Henrik Borre udtrykte medfølelse med de berørte beboere og forklarede samtidig, at sådan var tingenes tilstand desværre i næsten alle byggesager i dag! Håndværkerne prøver at gøre så mange badeværelser færdig i en fart, som muligt for at genere os så lidt som muligt, men de har svært ved at administrere planlægningen af opretningsarbejder. Derfor kan der godt gå lang tid, før klagerne bliver effektueret! Vedr. den dårlige kommunikation mellem beboerne og byggeledelsen foreslog Henrik Borre nogle alternative løsninger, som han ville tage op med byggeledelsen. Henrik Borre udtrykte ønske om, at alle fejl ville blive rettet op. Fugtproblemerne undrede Henrik Borre, da det er et godt ventilationssystem der er installeret. Henrik Borre besvarede flere spørgsmål og sluttede med at sige, at hvis man ikke kom igennem med sine klager til Frank Hansen, skulle man henvende sig til afdelingsbestyrelsen eller Gitte Beese Larsen! Peter Andersen sluttede af med en konstruktiv kritik af byggeledelsen og lovede, at tage emnerne op på byggemøderne. Torsdag den besigtiger Peter Andersen en af de berørte beboeres toilet for at konstatere manglerne! Senere samme aften er Peter Andersen til byggemøde i karré 2! 4. Genopretning af tag og vinduer. Ronald Bakved oplyste, at planen var at starte i foråret 2002 med renovering af tag og vinduer. Det skal helst foregå i sommertiden pga. arbejdets art. Formanden brød ind og forklarede problematikken omkring samarbejdet med karré 1. Økonomien og tidshorisonten blev diskuteret og der blev nævnt et millionbeløb i tab til karré 2 på grund af tidsforskydningen, som karré 1 delvis var medvirkende i. Karré 2 var på banen i 1999 og tog stilling i 2000 til tag- og vinduesmodellen! Der var dog enighed om, at vi intet kan gøre nu, så vi kan kun glæde os til foråret 2002! Tag- og vinduesrenovering bliver ifølge Ronald Bakved udført samtidigt pga. de store omkostninger på stilladser! Huslejestigningen pga. denne renovering blev diskuteret, men ikke fastlagt pga. de ekstremt stigende håndværkerpriser! 5. Godkendelse af budget Det beboeromdelte budget for 2002 blev detaljeret gennemgået af Gitte Beese Larsen. Under afstemningen

6 6 om en principgodkendelse af budgettet stemte 12 for og 8 undlod at stemme. Budgettet blev vedtaget med en huslejeforhøjelse på 6,8 % i Indkomne forslag fra beboerne. Udgik. 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen. Ved afstemning om fordobling af indskuddet i karré 2 blev resultatet således: 18 for og 2 undlod at stemme. Indskuddet er hermed fordoblet! 8. Eventuelt. Containerne bliver fjernet, når arbejdet i karré 2 er færdigt! Peter Andersen takkede for god ro og orden og formanden takkede Peter Andersen for at møde op! Mødet sluttede kl Med venlig hilsen Erik Eltong Kommentar fra referenten til beboermødet i karré 2. 6 lejemål ud af 132 vedtog en lejeforhøjelse på 6,8 % i Hvad mon den var blevet, hvis alle beboerne var mødt op? Det rigtige svar udløser en flaske Islandsk Brændevin (der ikke kan købes i Danmark) samt 6 snapseglas med teksten: Islandsk Brændevin! Venlig hilsen Erik Eltong TØSEKLUB 2000 Til pigerne i karré 1, 2 og 15. Vi har nu udvidet klubben, så pigerne i karré 1, 2 og 15 kan deltage. Vi har i det år der er gået lavet mange forskellige ting. Smykker, lys, papirklip og rørperler er lidt af det der er foregået i det forløbne år. Så har du lyst til at deltage så kom hen til Hørdumsgade nr. 41 Mandag Kl Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Irja og Pia Pro contra Flemming Fischer Som tilflytter til Sydhavnens diskussionslystne menneskeskare er her rigtigt rart at bo, da det ikke er ofte man ellers ser så konsekvente bidragsydere til de demokratiske ytringer. I øvrigt er der i karré 1, 2 og 15 helt bestemt bosiddende mennesker med noget andre holdninger end Flemming Fischers. Dette har fået mig en smule ud af blækhuset, selvom jeg nu ikke tror det bliver regelmæssige bidrag fra min side. Ved at slå ørerne ud mod de, der måske slet ikke har tænkt sig at komme med indlæg i Nyheds-avisens læserbreve, kan man meget nemt få opfattelsen, af at det ikke er Flemming Fischers verdensbillede der alene tegner stemningen her i karréerne. Jeg var derfor meget glad over at læse Erik Eltongs læserbrev. Så kom der endeligt et begavet modspil, - samtidig med at Flemming Fischer er en god debattør, ingen tvivl om det, sådan en der er god at elske at hade. MON det ikke er en gammel verdensnyhed, at der hvor godtfolk er, kommer godtfolk til? Her tænker jeg på andre skribenter fra Sydhavnen, forfattere og journalister og aktivister. Undertegnede ved, at sådan hænger det altså også sammen, og vil med et glimrende citat fra Flemming Fischer gerne afslutte denne minimalklumme med hans ord fra Nyheds-avisen side 3. Eftertale ( Epilogen) : Hvor kunne det være befriende og hyggeligt om andre skrev i Nyhedsavisen. Tænk over det og fat pennen. Ja da, men husk også, at det er langt fra alle der ønsker at skrive, der gør det. Nogen har det bedre med samtalen end det skrevne ord. Disse kan der imidlertid med stor fordel lyttes til. Venlig hilsen Eva Kjeldsen Hørdumsgade 53 st. tv.

7 kr. til gårdrenovering i forbindelse med, at kommunen retter op på facaden ud til P. Knudsens Gade og også laver noget i Hørdumsgade. Kommunens projekt indeholder kun mindre beløb til opholdsarealer. Bjørn Høeg nævnte, at afdelingen skal betale øget vedligeholdelse af de ting, som kommunen laver. Det bliver måske kr. om året, men er ikke beregnet ordentligt endnu. Spørgsmål: Hvad kan gøres ved fugtige vægge ud mod Hørdumsgade? Svar: Man må huske at lufte ud. Og der bør ikke stå noget op ad væggen. Referent Steen Eriksen MÅNEDENS CITAT Frihed er ikke værd at have, hvis den ikke omfatter frihed til at fejle. Mahatma Gandhi Kgs. Enghave pulser videre København- Københavnerne ryger mindre og mindre. Hver gang 2 mennesker i resten af landet holder op med at ryge, er der 3 københavnere, der skodder den sidste cigaret. Antallet af daglige rygere er faldet fra 40 % til 30 % fra 1991 til De eneste københavnere, der bliver ved med at pulse løs, som de altid har gjort det, er de der bor i Kgs. Enghave, viser en ny redegørelse fra Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Kilde Søndagsavisen 7 Referat af karré 15 s ordinære budgetmøde den 24. september Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Formand Bjørn Høeg bød velkommen til de 19 fremmødte beboere og foreslog Stig Erichsen som dirigent. Denne blev valgt og begyndte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet ved dagsorden udsendt 23. august. Steen Eriksen fra afdelingsbestyrelsen blev foreslået og valgt som referent. 2. Godkendelse af dagorden Dirigenten oplæste dagsordenen, hvor punkt 5 overspringes, da der ikke er indkommet forslag. Dagsordenen blev godkendt. 3. Afdelingens beretning for den forløbne periode Formanden vendte indledningsvis tilbage til beslutningerne på forårets beboermøde. Her sagde beboerne nej til forslaget om en ekstra ejendomsleder. I Administrationsudvalget havde 8 afdelinger ud af 12 stemt ja og 4 nej til forslaget. Mindretallet, som karré 15 er en del af, var gået med til at der nedsættes et udvalg, som skal behandle forslag om at få ejendomskontoret til at fungere bedre. I 2002 er det foreslået at afsætte kr. til bistand for ejendomslederne, Vores andel indgår i budgettet. Om den nye kontrakt med TeleDanmark sagde Bjørn, at man endnu afventer behandling i AKB Københavns bestyrelse, som ikke mødes i sommerperioden. Det forventes at kontrakten bliver underskrevet samme aften. Derefter kan højhastigheds Internet forventes klar inden for 4 måneder. Det kunne i øvrigt fortælles at karré 8, som havde valgt løsningen med flere pakker, skulle betale 202,50 kr. for fuld pakke. Bjørn kunne viderebringe ros fra malere og rådgiver, fordi nøgler alle steder er blevet afleveret til tiden. Vinduesmaling afsluttes til tiden omkring 15. oktober og budgettet holder. Der mangler noget murerarbejde, som kan udføres fra terræn. Kloakker bør efterses før arbejderne i gårdene startes, så vi ikke kommer i

8 8 samme situation som karréerne 1 og 2. Formanden sluttede med at minde om, at Afdelingsbestyrelsen ikke ønsker at agere som politibetjente. Bestyrelsen modtager gerne klager fra beboerne og vil varetage jeres interesser bedst muligt. To medlemmer har været udsat for overfald. Det skal undgås i fremtiden. Spørgsmål: Hvad er grunden til forskel i priser fra TeleDanmark? Svar: Prisen har været ens i to år. Fordelingen af afgiften ændres, fordi der i nogle afdelinger er indført pakkevalg. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelsen: Forhøjelse af indskud Bjørn forelagde forslaget, som går ud på at indskuddet for nye indflyttere fordobles. Begrundelsen er, at afdelingen har stigende udgifter ved fraflytning (konto 123,2) fra kr. i 1999 til kr. i Det skyldes beboere, som flytter og ikke betaler deres husleje. Bestyrelsen vil kontakte AKB s - Administration og prøve at få dem til at løse problemet bedre. Der kan opstå juridiske vanskeligheder, så en fogedsag trækker i langdrag. Ejendomsleder Gitte B. Larsen nævnte, at forslaget efterfølgende skal behandles i AKB København og i Københavns Kommune. Det vil tage tid, men det forventes at forslaget accepteres begge steder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5. Behandling af indkomne forsalg fra beboerne Som nævnt var der ikke kommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget for 2002 Ejendomsleder Gitte B. Larsen fremlagde budgettet i hovedtræk. Offentlige og andre faste udgifter udgør 38 % og de kan kun påvirkes lidt. Da grundværdien er steget, stiger ejendomsskatter med kr., der spares lidt på vand og el, men forsikringerne stiger pga. orkanen i december De variable udgifter er 21 %. De dækker den daglige pasning af ejendommen og almindeligt vedligehold. Samtidigt er der sat penge af til 9 en hovedrengøring af trapper, som aftalt på mødet i maj måned. Afdelingen skal betale sin del af de ekstra kr. til ejendomskontoret, som blev nævnt i beretningen. 15 % til afdrag på lån (ekstraordinære udgifter) skyldes blandt andet, at tagsagen er afsluttet. De stigende udgifter bevirker, at huslejen stiger med 4,83 % for lejligheder. A conto varme opkræves med uændret beløb, mens antennen stiger med 4 kr. pr. måned. Spørgsmål: Hvorfor stiger udgift til målerpasning? Svar: Når en lejer flytter, foretages en ekstra opgørelse af varmeregnskabet. Det bliver dyrere, fordi vi har et stigende antal fraflyttere. Hvis man bruger meget varme kan man i øvrigt bede om individuel forhøjelse af a conto varmebidrag. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt valg af op til 3 suppleanter Helle Visby, Steen Eriksen og Michael Møller var på valg. Alle tre var rede til genvalg. Derudover blev Ivan Jensen foreslået. Ved skriftlig afstemning fik Michael 35, Helle 34, Steen 31 og Ivan 4 stemmer. De tre hidtidige medlemmer blev genvalgt. Ivan Jensen, Preben Christensen og Kenny Jacobsen blev valgt som suppleanter. Det blev vedtaget at man på næste møde i afdelingsbestyrelsen foretog lodtrækning om rækkefølgen. 8. Eventuelt Spørgsmål: Hvordan med vores udgift til tilbagekøb? Svar: Stigningen på 10 kr. pr. m2, som er vedtaget særskilt, vil blive opkrævet fra 1. april. Den efterfølges af stigninger på 10 kr. i år 2003 og I almindelige 2 værelsers lejligheder er det ca. 50 kr. på den månedlige leje. Her over for nævnte Peder Pedersen, at lejen i nybyggeri bliver tæt ved 900 kr. pr. m2. Spørgsmål: Bliver boldburet ikke fjernet ved gårdrenovering? Det ser miserabelt ud. Svar: Reparation har længe været forsømt. Det vil der blive rettet op på når gårdene skal laves. Det blev i øvrigt nævnt, at der er

Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie

Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie 24 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 16 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15.

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013 Billed: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Nu er sommeren ved at være slut

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Så fik vi da endelig sommer her i august måned, efter at skoleferien sluttede. Det har jo været helt vidunderligt vejr. Jeg håber, I har nydt det, for efteråret banker jo på om ikke så

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 24. september 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten/forhuset 1) Velkomst Afdelingsformand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Digitalt TV. Byfest i Vejlby. Afdelingsmøder. Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2008-20. årgang - nr. 71

Digitalt TV. Byfest i Vejlby. Afdelingsmøder. Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2008-20. årgang - nr. 71 Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2008-20. årgang - nr. 71 Digitalt TV Hvad skal man være opmærksom på og tage højde for, når Danmark i 2009 siger farvel til analog TV og goddag

Læs mere

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro.

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. REFERAT 30. maj 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Tilstede: Peter O. Fliegel - Kurt Peter Jørgensen - Allan Rasmussen - Annette Reckendorph - Ralf Jensen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 74 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere