KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter"

Transkript

1 KLINISKE RETNINGSLINIER Metadon til cancer smerter ved overlæge Nan Sonne. Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennemgået Januar Planlagt revideret September 2008 Målgruppe: Læger og plejepersonale ved Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Farmakologi: Syntetisk opioid-agonist og NMDA-receptor-antagonist. Fedtopløseligt og basisk, (lokalirriterende ved injektion) Oral biotilgængelighed 80% (41-99%). Proteinbinding 60-90%, fri fraktion varierer x4 i cancerpatienter og x2 i kontroller. Bindes i lunger, lever og nyrer. Virkning efter ½-1 time peroralt/rektalt og 4-5 minutter parenteralt. Maksimal effekt efter 4 timer Hurtig halveringstid 2-3 timer skyldes fordeling til vævene, Langsom halveringstid timer skyldes elimination i leveren. Inaktive metabolitter, udskilles med fæces. Steady state opnås efter 4-5 dage (2-28 dage). Indikation, noteres i fællesjournalen: 1.valg hos patienter i Metadon vedligeholdelse 2.eller 3.valg ved skift til andet opioid: 1. Insufficient analgesi af morfin eller andet opioid 2. Dosisbegrænsende bivirkninger 3. Opioid tolerance 4. Neuropatiske smerter 5. Opioidinduceret neurotoxicitet 6. Andet: Kontraindikationer: Allergi Manglende patientaccept Patientinformation: Ingen risiko for narkomani, men altid fysisk tilvænning med mulighed for abstinenser ved seponering. Vedvarende effekt, og øget effekt ved højere dosis i tilfælde af, at smerterne tiltager. Bivirkninger som andre opioider, varer almindeligvis 4-7 dage. Obstipation skal forebygges. 1

2 Fremgangsmåde: Ved smerter øges døgndosis 25-50% eller pn-dosis tillægges den faste dosis inden omregning til metadon. Dosis justeres efter patientens analgetiske respons, idet bivirkninger (sedation) ofte skyldes anden medicin. Metadon gives hver 8.time med pn dosis = 1/6 af døgndosis. Der må højst gives p. n. Metadon én gang per vagt (8 timer). Ved behov for yderligere gives forrige opioid i sædvanlig p. n. dosis. Abstinenser kan vise sig som gennembrudsmerter! Der kan evt. gives tabl. Catapresan µg x 2-3 mod abstinenser. Metadondosis revurderes hver 2. dag den første uge. Herefter hver eller hver 2. uge. Døgndosis øges med ½ af den samlede pn dosis. Er der ikke behov for pn metadon nedsættes døgndosis 25-50%. Ved sedation + smertefrihed reduceres dosis 25-50%, evt. pauseres til patienten har smertegennembrud. Anden sedativ medicin revurderes! Metadon/morfinratio (peroral): 1/4 ved morfindosis under 90 mg skiftes over på én gang 1/8 ved morfindosis mg skiftes over på én gang 1/12 ved morfindosis over 300 mg, rotation over 3-6 dage med ca.30% per dosisændring Peroral Metadon (tablet 5mg eller 20mg eller mikstur 1mg/ml eller rektal som klysma) Eksempel: Patienten får Durogesic 75 µg/time og tabl. Morfin 20 mg 3-4 gange daglig. Durogesic svarer til 3x60=180 mg Morfin hertil lægges totale p. n. dosis = 80 mg Morfin. Dette svarer til en døgndosis Morfin på 260 mg. Ved 260 mg Morfin er omregningsfaktoren 1:8, dvs. at patienten skal have 260:8=32,5 mg Metadon i døgnet fordelt på 3 doser. Resultat: Patienten skal have 10 mg Metadon hver 8. time med pn dosis metadon 5 mg max x 1 i hvert dosisinterval (i princippet kan patienten således få Metadon hver 4. time). Subkutan Metadon (injektionsvæske 10 mg/ml: ) Patienter som ikke kan tage peroral medicin eller hvor absorptionsforholdende er varierende (ileostomi, ileus) 60-80% af peroral Metadondosis gives som kontinuerlig infusion 2 ml/time. Kanylen skiftes hver 2.dag. For at undgå vævsirritation tilsættes Fortecontin 2-4 mg/døgn, og indstikssted inspiceres hver 8. time for rødme og/eller hårdhed. I givet fald skiftes straks indstikssted. P. n. dosis 1/6 af aktuelle døgndosis kan gives maximalt en gang i hvert dosisinterval. Ved yderligere behov for opioid (obs. abstinenssmerter) gives vanlig pn dosis opioid. Metadondosis reguleres dagligt i den første uge, herefter ca. 2 gange om ugen. Der kan øges med max 50%. Hvis der ikke er givet ekstra metadon kan dosis reduceres 25-50%. 2

3 Intravenøs Metadon, injektionsvæske 10 mg/ml: Anvendes ved ulidelige smerter, hvor inj. morfin, Fentanyl eller Sufenta ikke har effekt. Titrering til smertefrihed i hvile med doser på 1-10 mg intravenøst (uafhængigt af patientens tidligere smertebehandling) med minutters interval under konstant observation af bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens (over 8). Efter 1-2 døgns titrering gives 50% af totale døgndosis som kontinuerlig infusion helst via central venøs adgang. P. n. dosis 1/6 af aktuelle døgndosis max. hver 4. time. Derudover kan gives forrige opioid i vanlig p. n. dosis. Metadondosis reguleres dagligt i den første uge, herefter 2-3 gange om ugen. Der kan øges med max 50%. Hvis der ikke er givet ekstra metadon kan dosis reduceres 25-50%. Interaktioner: Øget effekt af Metadon (sedation og respirationsdepression) kan opstå ved: Amitriptylin Fevarin og andre SSRI Diazepam Erythromycin Ketoconazol (Nizoral) Ciproxin Ritonavir (Norvir) Nevirapin (Viramune) Nedsat effekt af Metadon (smerter og abstinenser) kan opstå ved: Fenytoin Tegretol Fenemal Rifampicin Amprenavir Steroider Bivirkninger, noteres i fællesjournalen: Kvalme, opkastning, obstipation, respirationsdepression, svimmelhed, mundtørhed, svedtendens, eufori, lokal hudreaktion/flebit. Overdosering, noteres i fællesjournalen: Symptomer: Ukontaktbar, små pupiller, langsom respiration. Der gives Nalone µg (0,1-1 ml) i.v. eller s.c. Må ofte gentages med en times interval. Der titreres til respirationsfrekvens over 8 og samtidig smertefrihed. HUSK ilt 5 l/min. 3

4 Kvalitetsudvikling: 1. Evaluering af analgetisk effekt i.h.t. smerteinstruks (NB: husk at udfyldeskema for smerteintensitet og døgnskema ved pn doser), indstikssted og bivirkninger dagligt i 7 dage, derefter ugentligt. 2. Audit gennem døgnskema smerter lige nu, Daglig smerteskema, EORTC screening 3. Revision af den kliniske retningslinie september 2008 Referencer: 1. Mellar P. Davis, Declan Walsch. Methadone for relief of cancer pain: a review of pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interactions and protocols of administration. Support Care Cancer 2001;9: Eduardo Bruera, Catherine Sweeney. Methadone Use in Cancer Patients with Pain: A Review. J Palliat Med 2002;5: Jose Pereira, Peter Lawlor, Antonio Vigano, Marlene Dorgan, Eduardo Bruera. Equianalgesic Dose Ratios for Opioids: A Critical Review and Proposals for Long- Term Dosing. J Pain Symptom Manage 2001;22: Paul Mathew, Porter Storey. Subcutaneous Methadone in Terminally Ill Patients: Manageable Local Toxicity. J Pain Symptom Manage 1999;18:

5 Metadon undervisning P20 Virkningsmekanismer 1. My opioidreceptor agonist som morfin, nedsat antal receptorer ved kroniske smerter 2. 5hydroxytryptamin og noradrenalin reuptake blokade, som antidepressiva ved neuropatiske smerter 3. NMDA receptor blokade som Ketamin ved hypersensitivitet 4. Delta opioidreceptor agonist med nedsat opioid tolerance Oral biotilgaengelighed 3 gange større end Morfin Bindes til alfa1acid glycoprotein i plasma samt til lunger, lever og nyrer Fordelingshalveringstid på 2 til 3 timer Eliminationshalveringstid på 15 timer, primær og 60 timer, sekundær Halveringstiden ved kronisk anvendelse er konstant 22 timer Lægemiddelinteraktioner skyldes induktion eller hæmning af leverenzymet CYP3A4 som Ndemetylerer Metadon til inaktive metabolitter, enzymaktiviteten er meget variabel Dosis ratio Oral/rectal 1/1 Enteral/parenteral 2/1 Intravenøs/subkutan/epidural Bivirkninger ift Morfin Mindre obstipation Færre hallucinationer Mindre myoklonus Mindre sedation Mindre kvalme Indikationer: Moderate til svære cancersmerter Nociceptive smerter Neuropatiske smerter Flere smertekvaliteter Manglede analgetisk respons på Morfin Bivirkninger ved Morfin Toksiske reaktioner på Morfin 10 gange billigere end depotopioider Kronisk nyresvigt Kroniske nonmaligne smerter Misbrugere Komplet eller partiel tarmobstruktion 5

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Medicinsk smertebehandling i palliativ indsats

Medicinsk smertebehandling i palliativ indsats Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Palliativt Team Fyn Medicinsk smertebehandling i palliativ indsats Information til samarbejdspartnere rev. apr. 2009 International Association

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato: Godkendt dato: Revisionsdato: Udløbsdato: Titel Klinisk

Læs mere

Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014.

Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014. Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014. Introduktion... 2 Beskrivelse... 2 Formål... 2 Trin 1: Smerter... 3 Trin 2: Angst... 3 Trin 3: Delirium...

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Kliniske retningslinier

Kliniske retningslinier Kliniske retningslinier - Palliation i Udgivet af Palliationssygeplejerskerne i Hjørring, Thisted, Hobro, Farsø og Aalborg 1 Kliniske retningslinier Palliationssygeplejerskerne i har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8 Nr.: Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reuptake hæmmere (SNR noradrenerge og specifikt serotonerge antidepressiva (NaSSA) og selektive noradrenalin re-upta hæmmere (NaRI)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter 6. juni 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jurnista, depottabletter 0. D.SP.NR. 20886 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jurnista 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver Jurnista 4 mg depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver

Læs mere

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Farmakologi. Forgiftninger

Farmakologi. Forgiftninger Paramedicineruddannelsen Hold 1 (2014) Farmakologi Tirsdag, 11. Marts 2014 08.30 09.15: Almen Farmakologi; Farmakokinetik 09.30 10.15: Almen Farmakologi; Farmadynamik 10.25 11.05: Hygiejne og Medicinhåndtering

Læs mere

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor På vegne af Primær og Sekundær sektor Lægemiddelenheden, Nord-Kap Den Regionale Lægemiddelkomité Smertemanual Håndbog om Smertelindring Version 2, April 213 REGION NORDJYLLAND Indhold Smertekvaliteter

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Smertebehandling til børn. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team

Smertebehandling til børn. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Smertebehandling til børn Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Hovedbudskab Hvad er god klinisk praksis, og hvad er evidensbaseret smertebehandling til børn? Giv dig tid til en smerteanamnese

Læs mere

Smertebehandling af af opioidafhængige

Smertebehandling af af opioidafhængige Overlæge Nan Sonne Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation Rigshospitalet www.easp.rh.dk Smertebehandling af af opioidafhængige Addiktiv sygepleje Landskursus 2011 Stofrelateret smertelindringsadfærd

Læs mere

Symptomlindring i palliativ behandling

Symptomlindring i palliativ behandling PALLIATION 1283 Symptomlindring i palliativ behandling Anders Bonde Jensen, Bodil Jespersen, Torben W. Jespersen & Mette Asbjørn Neergaard I artiklen gennemgås behandlingen af de mest almindeligt forekommende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord

Indholdsfortegnelse. Forord Forord Denne mappe om palliation er skrevet ud fra, hvad der er aktuelt at vide i den palliative behandling af patienter på afd.y5 Århus Universitetshospital Skejby med gynækologiske cancerlidelser. Ind

Læs mere

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2010 Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/47 1. LÆGEMIDLETS NAVN Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletter, sublinguale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver resoriblet indeholder 2 mg buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Nociceptorer Reagerer på stimuli, der opfattes som smerte fx mekaniske (tryk), termiske (kulde og varme) og kemiske stimuli

Nociceptorer Reagerer på stimuli, der opfattes som smerte fx mekaniske (tryk), termiske (kulde og varme) og kemiske stimuli Nociceptorer Reagerer på stimuli, der opfattes som smerte fx mekaniske (tryk), termiske (kulde og varme) og kemiske stimuli Organiske kemiske substanser = Algogene substanser. Frisættes i kroppen i forb.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Farmakologi 2. semester

Farmakologi 2. semester Farmakologi 2. semester 6 lektioner Almen farmakologi 1 Farmakologi Farmakokinetik: Læren om lægemidlers skæbne i organismen: absorption, fordeling, metabolisering, eliminering. Beskriver organismens håndtering

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere