Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 19 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Søren Berg, tilsynsførende Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Fakta om undervisningsstedet På Solbakken er der plads til 30 børn fordelt på 4 afdelinger. Målgruppen er børn fra 6-16 år som kognitivt ligger indenfor normalområdet, men som har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig som udadreagerende adfærd og store udfordringer ved at fungere i fællesskaber. Eleverne er psykisk skrøbelige og kan være diagnosticeret med fx ADD, ADHD og OCD. Institutionsnummer: Undervisningspersonalet Består af 10 lærere. Tilsynet har gennemgået personalets linjefagskompetencer i forhold til folkeskolens 2020 mål. Det ses, at samtlige linjefag er repræsenteret bortset fra tysk og fysik/kemi Undervisningsoverenskomst Er indgået med Børne- og Ungdomsforvaltningen 11/2 2004

2 Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Solbakken står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet 2 eksempler på elevplaner Elevskemaer for alle skolens elever 5 eksempler på årsplaner Oplistning af digitale læremidler Elevfordeling Oplistning af IT- udstyr Timefordelingsplan for Beskrivelse af undervisningspersonalet og dets kvalifikationer Timetalsberegning og fagrække Ved gennemgang af skolens skemaer og timefordelingsplan ses det, at Solbakken lever op til mindstetimetallene angivet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune. Beskrivelse af tilsynsbesøg Tilsynet er blevet gennemført således, at undervisningen i alle grupper og for alle tilstedeværende elever er blevet observeret på tilsynsdagen 08:00-08:45 Matematik med gruppe 1 Gruppe 1 er Solbakkens yngste elever og der er 8 elever tilknyttet gruppe 1. De undervises af 2 lærere og en pædagog. Alle 8 elever er fremmødt kl.08:00, hvor de samles omkring et stort fællesbord, og en lærer præsenterer dagens program. Programmet er ligeledes er visualiseret med piktogrammer på væggen. Eleverne, der alle har fået mulighed for at tage en dimseting fra en kasse, deltager i en hyggelig samtale med læreren omkring Halloween. Eleverne virker gode til at række fingrene op og vente på tur. Da flere elever skal til idræt forskellige steder senere på dagen, skrives det op på en tavle, hvilke elever der skal hvorhen. En gruppe elever skal til svømning andre skal på en legeplads. Kl. 08:15 afleverer eleverne deres dimseting tilbage, og der udleveres

3 sangmapper til alle elever. Herefter synges der Puff, akkompagneret af guitarspil. Eleverne introduceres herefter til dagens fælles matematikundervisning, hvor eleverne skal tælle højt for hinanden, og via en bold de triller over bordet, kan sende turen videre rundt til andre elever. Efter denne øvelse, skiftes der til fællesundervisning på Smartboard. Der undervises i tabeller, både i plenum og via en flipper lavet af papir med tabeller indeni, som alle elever afslutningsvist selv farver. Undervisningslokalet er stort, lyst og højloftet indrettet med Smartboard, individuelle arbejdsstationer til alle elever (gruppen råder over flere tilhørende lokaler også) og et stort fællesbord i midten, med plads til alle elever. Skolemøblerne er nyere og gode, og de generelle fysiske rammer for gruppe 1 må betegnes som tæt på optimale for målgruppen. 2. lektion 08:45-09:30 Matematik og Dansk med gruppe 3. Gruppe 3 består af 8 elever alle fra 4 klasse. De undervises i en selvstændig bygning ved siden Solbakkens hovedbygning. Eleverne i gruppe 3 undervises i to selvstændige lokaler, hver med sin lærer, hvor der undervises henholdsvis 5 og 3 elever. På tilsynsdagen er en elev dog fraværende. Lokalet er indrettet på stort set samme måde som gruppe 1 med individuelle arbejdsstationer og fællesbord. Der er stor ro i undervisningen, da jeg kommer ind. Eleverne arbejder i egne materialer nogle på computer, andre i skriftlige materialer. Programmet for dagen er i denne gruppe visualiseret på et af de Smartboards, der forefindes i alle 4 grupper, og de enkelte moduler styres på tid af en timeplaner. Den tilstedeværende lærer defilerer rundt, og støtter op om de individuelle arbejder undervejs. Kl. 09:05 skiftes der aktivitet til matematik, og de fleste elever påbegynder arbejde individuelt i REMA systemet. Et par elever går i står på arbejdet grundet træthed og lignende, og er svære at få på sporet igen, men der er ro og god stemning i lokalet gennem hele lektionen. 3. Lektion 09:50-10:35 Engelsk med gruppe 4 der er Solbakkens 7 ældste elever fordelt fra 5-7 klasse. Lektionen varetages af to lærere. Der er fremmødt 6 elever ved lektionens start, og de samles indledningsvist omkring klassens fællesbord, hvor der på dansk (og lidt engelsk) bredt tales om baggrunden for Halloween. Herefter læser eleverne på skift højt fra en engelsk tekst om Halloween fra gruppens Smartboard, og den læste tekst oversættes løbende. Herefter vises der et par korte filmklip omkring bl.a. den historiske baggrund for Halloween, og der tales omkring indholdet på dansk. Eleverne er deltagende og nysgerrige og virker trygge ved aktiviteten. Halvvejs i lektionen skifter undervisningen form, og alle eleverne sætter sig ved deres individuelle arbejdsstation, hvor der er forberedt bærbare computere eller ipads til alle elever. Eleverne logger med deres Uni-login på Clioonline.dk, der er en interaktiv undervisningsportal. Her har læreren forberedt nogle engelske træningsøvelser til hver enkelt elev. Efter endt instruktion går eleverne selvstændigt i gang med opgaverne i god ro og orden mens lærerne understøtter tekniske problemer undervejs. Gruppen er residerende i en nybygget selvstændig bygning bagerst på skolens matrikel, og råder udover gruppelokalet over flere mindre lokaler foruden et spiserum. Også her er de fysiske forhold endog meget gode. 10:35-12:30 Møde med skolens ledelse Her drøfter vi de til tilsynet fremsendte bilag, og det jeg beskriver, at den skema- og timeplanstekniske del er fuldstændig upåklageligt udført og planlagt. Ligeledes påpeger jeg, at skolens fysiske rammer og rådighed over IT og digitale læremidler er helt i top. De fremsendte elevplaner vurderes dog at være utilfredsstillende både i form og indhold, og vi drøfter

4 muligheden for fremadrettet at benytte skabeloner fra Skoleintra, som jeg lover at fremsende eksempler på. Desuden taler vi om personalets kvalifikationer i forhold til at kunne møde kravene i folkeskoleloven frem mod 2020, hvor 90 % af alle lektioner skal kunne læses af en lærer med linjefags/ undervisningskompetence i det pågældende fag. Det anbefales fra min side, at Solbakken over en periode får styrket sin faglige profil på især engelsk og matematikområdet. Der forefindes blot en lærer på Solbakken med linjefagskompetence i engelskfaget, og jeg anbefaler, at skolen kigger på dette ved fremtidige ansættelser. Skolen er dette bevidst og helt enig heri. 4. Lektion 12:35-13:30 Musik med gruppe 2 Gruppe 2 består af 7 elever fra 2. klasse og 3. klasse. I lektionen er 4 elever tilstede og undervises af 2 lærere. En elev har en lidt svær dag, og er alene med en pædagog et andet sted i huset. 2 elever er fraværende. Da jeg kommer ind i gruppen, er alle samlede omkring fællesbordet, hvor der synges forskellige sange, mens begge lærere akkompagnerer på guitar. Efter ca. 10 minutter bevæger gruppen sig ned i Solbakkens mindre, men veludstyrede musiklokale i kælderen, hvor fire keyboards er gjort klar. Eleverne skal spille en sang, som de lige har sunget i grupperummet forinden. Hver elev instrueres i hvad vedkommende skal spille på keyboardet efter tur således, at en elev spiller bas osv. Til sidst spiller og synger alle eleverne, mens en lærer spiller guitar til. Det lyder godt, og eleverne er synligt begejstrede over deres egen indsats. Undervisningen har fremstået godt forberedt og professionelt gennemført hele vejen i gennem. 13:30-14:30 Afsluttende møde med skolens ledelse. Her drøfter primært vi mine observationer på dagen, samt status på magtanvendelser. Solbakken har udarbejdet en statistik over skoleårets indregistrerede magtanvendelser og har modtaget faglig undervisning ved en jurist fra stabskontoret DU- Børn i Socialforvaltningen. Det er vurderingen, at Solbakken har godt fat i dette område. Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Solbakken har på tilsynsdagen fremstået som et særdeles professionelt dagbehandlingstilbud. Eleverne virker trygge i Solbakkens skolekultur, der for tilsynet har været nem at få øje på. Solbakken fysiske rammer er helt i top, og såvel tilgangen til IT som inddragelsen i undervisningen har været overbevisende. Solbakken skal dog, som også påpeget i tilsynsrapporterne for 2012 og 2013, arbejde på at forbedre sine elevplaner, der kvalitets- og bekendtgørelsesmæssigt ligger betydelig under par. Ligeledes bør Solbakken have fokus på at udbygge undervisningspersonalet linjefagskompetencer i fagene matematik og engelsk. Søren Berg Tilsynsførende

5 Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Med venlig hilsen Søren Berg

Tilsynsrapport over anmeldt naturfagstematiseret undervisningstilsyn på Fyrtaarnet 3.3.2014

Tilsynsrapport over anmeldt naturfagstematiseret undervisningstilsyn på Fyrtaarnet 3.3.2014 Tilsynsrapport over anmeldt naturfagstematiseret undervisningstilsyn på Fyrtaarnet 3.3.2014 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 27-01-2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr.

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015 Lovgrundlag for tilsyn 21-09-2015 Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 19-12-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 D. 10-12-2014 Sagsnr.

Læs mere

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr.

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard Tilsynsrapport Karlsvognen 2013 Lovgrundlag for

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Rapport om Undervisningsministeriets yderligere tilsyn med Samuelskolen

Rapport om Undervisningsministeriets yderligere tilsyn med Samuelskolen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 73 Offentligt Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Rapport om Undervisningsministeriets

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

Tilsynsrapport. Skolen i Tveje Merløse

Tilsynsrapport. Skolen i Tveje Merløse Tilsynsrapport Skolen i Tveje Merløse Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 29 /9 2014 Tilsynskonsulent:

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Søbæk skole Dato: 22.11.2013 Afd. Lerchehuset Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Lerchehuset fredag den 8. november2013 Tilsynets formål Formålet med besøget er at

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 8. november 2010 Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1471-061/ATG 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Behandlingshjemmet Sølyst... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Jyderup Private Heldagsskole Dato: 25.10.13 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilsynsrapport. Den Maritime Base

Tilsynsrapport. Den Maritime Base Tilsynsrapport Den Maritime Base januar 2015 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 21. og 26. januar 2015 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Dagbehandlingsskolen Kejserdal INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Dagbehandlingsskolen Kejserdal Uanmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport, Weekendskolen, 2013

Tilsynsrapport, Weekendskolen, 2013 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 27. maj, 2013 Acadre: 13/10054 Tilsynsrapport, Weekendskolen, 2013 Tilbuddets navn Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk Nordre Strandvej 95 3150 Hellebæk Tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social og Handicap. STU Next Job. Anmeldt tilsyn Juni 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social og Handicap. STU Next Job. Anmeldt tilsyn Juni 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social og Handicap STU Next Job Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og

Læs mere