Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Berg Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 19 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Søren Berg, tilsynsførende Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Fakta om undervisningsstedet Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige alder. Skolen er organiseret som en fond og har undervisningsoverenskomst med Børne- og ungdomsforvaltningen i København, som også fører tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og har således mange års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov. Skolen har pr elever, og er derfor et lille overskueligt miljø. Skolen har en normering på ca. én voksen pr. to elever, og det er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært hvad enten det er fagligt eller socialt. Det betyder, at der kan skabes et roligt og trygt miljø, hvor hver enkelt elev kan arbejde med sine individuelle skolefaglige opgaver, og kan udvikle sig bedst muligt på sit eget niveau. Specialområdet Gyldenløvesgade København V Telefax EAN nummer

2 Skolen har speciale i at arbejde med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. Skolen modtager løbende flere elever med diagnoser indenfor dette område. Elevgruppen Elevgruppen er børn i den skolepligtige alder, der ved indskrivningstidspunktet befinder sig i alderen 7-12 år. Der kan dog dispenseres i særlige tilfælde. Med hensyn til problematik, er elevgruppen meget blandet. Der er dels tale om elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser (ADHD, Aspergers syndrom mm.), dels om elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er dog en kortere eller længere række uheldige oplevelser af mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Den blandede elevgruppe opleves som en resurse i det pædagogiske arbejde. Det åbner mulighed for at arbejde med den enkelte elevs forståelse af, og respekt for sine egne og andres forskellige svagheder og styrker. Institutionsnummer: Undervisningspersonalet Personalet består af heltidsansatte medarbejdere. Derudover er der ansat 5 7 vikarer, som undervisningsmedhjælp og til delvis dækning af skolens specialpædagogiske eftermiddagstilbud, samt til lektiecafe. Der er ansat eksterne lærere på timebasis, til at dække fagene fysik, musik, og tysk. Endvidere er der 4-5 konsulenter til coaching af personalet, sags supervision, samt til undervisningsdelen. Navn Titel Linjefag John Fält Nicolai Flensburg Skoleleder Behandlingsansvarlig psykolog Daniel Sørensen Lærer Matematik, samfundsfag, idræt og billedkunsk Lea Mühlenberg Johansen Lærer Dansk, n/t og håndarbejde Anne Christine Møller Lærer Dansk, dansk som 2.sprog og billedkunst Jeppe Højer Pedersen Lærer Matematik, geografi og specialpædagogik Julia Jansen Lærer Tysk (ansat 1/5) Side 2 af 7

3 Mark Jansen Pædagogisk medhjælp tysk Christina Toft Lærer Dansk og håndarbejde (ansat 2/5) Rasmus Broe Lærer Matematik og musik Maria Knudsen Lærer Dansk, samfundsfag, N/T og dansk som 2.sprog Michael Hansen Lærer Dansk, geografi, idræt og hjemkundskab Sandra Clarelli Lærer Dansk, religion og håndarbejde Birte Vinther Socialpædagog Jane Jensen Socialpædagog Mikkel Mikkelsen Socialpædagog Tina Olsen Socialpædagog Camilla Tjell Socialpædagog Larsen Flemming Underviser Christensen Morten Naver Underviser Steen Emil Vinther Underviser Undervisningsoverenskomst Er indgået med Børne- og Ungdomsforvaltningen juni Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Skolen ved Sorte Hest står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet Liste over personalet og dets kvalifikationer Skemaer for alle elever Elevoversigt Beskrivelse af skolens adgang til IT Side 3 af 7

4 Beskrivelse af skolens adgang til faglokaler 6 eksempler på årsplaner 2 eksempler på elevplaner Timefordelingsplan for skolen Timetalsberegning og fagrække Det konkluderes, på baggrund af de fremsendte elevskemaer og timefordelingsplaner for Skolen ved Sorte Hest, at skolen lever op til mindste timetallene for folkeskolen jf. styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune Beskrivelse af tilsynsbesøg 08:30-09:30 Matematik med B-klassen To elever fra 3 og 6.klasse undervises i matematik i B-klassens første grupperum (kaldet b4) omkring et fællesbord af en lærer. Der arbejdes med basal færdighedsregning på et interaktivt program på Ipad og i skriftlige materialer. En elev benytter sig af centicubes til brug for opgaverne. Der er en god stemning i rummet, og lektionen afsluttes for disse to elever (kl.08.50) til tiden. Undervisningslokalet er indrettet med tre individuelle arbejdsstationer, et fællesbord og et nyt Smartboard. Jeg bevæger mig kl. 08:50 videre til B-klassens næste grupperum (B4). Her undervises tre elever fra 3-6 klasse i matematik. En fjerde elev er fraværende denne dag. Arbejdsformen er identisk med første observerede grupperum. To elever arbejder i skriftlige materialer og en elev løser opgaver på en stationær pc. Der er i gruppelokalet to lærere til stede, men den ene forlader kortvarigt grupperummet for at gøre en cykel klar, idet denne har en aftale med en af eleverne omkring svømning kl.09:20. Eleven forberedes på dette via en timeplaner, der tæller ned, mens eleven sidder og spiller spil på en bærbar. Det andet gruppelokale er ca. 15 m2 stort, og indeholder 4 individuelle arbejdsstationer og en hyggekrog med konsolspil. Luften er lidt tæt i lokalet, hvilket en enkelt elev beklager. Et vindue lukkes op. Kl.09:22 kommer en tredje underviser ind i rummet for at forberede en af eleverne på særlige forhold i næste time. Lektionen afsluttes 09:30. B-klassen består ud over de to observerede gruppelokaler af to små enkeltmandslokaler. I et af disse undervises en enkelt elev, der vurderes for følsom til, at jeg på dagen konstruktivt kan foretage et tilsyn. 10:10-11:40 Natur og Teknik med A-klassen Side 4 af 7

5 A-klassen består af skolens 10 mindste elever, hvoraf 8 af disse elever er indskolingselever. A-klassen deler sig umiddelbart op i to hold i Natur og teknikundervisningen, og jeg forbliver med tre undervisere og 5 elever i A-klassens primære undervisningslokale, der er et stort og velekviperet undervisningslokale på ca.50 m2 med indbygget køkken, individuelle arbejdsstationer og fællesbord og legeområde. Dagens temaer handler om katte, og en lærer indleder første lektion med at læse højt af en af de små fagbøger om katte, mens der undervejs er en ivrig dialog med eleverne om det læste stof og billederne i bogen. Efterfølgende skal eleverne løse små opgaver om katte i deres egen opgavebog og afslutningsvist tegne deres egne katte, mens der opsamles på det læste stof. Jeg skifter kl location til den anden halvdel af A-klassen. 4 elever undervises af 2 lærere i et mindre loftslokale. Gruppen arbejder med samme tema og materialer som den første gruppe. Her afsluttes undervisningen så småt kl og eleverne går tilbage til hovedklassen. Her fortsætter nogle af eleverne tegneprocessen mens andre elever holder en kortere pause. Kl 11:20 genoptages undervisningen, og eleverne spiller matematikspil og lignende (f. x kortspillet 31 eller juniormatador) frem til frokost 11:40. 12:00-12:45 Biologi med CD- klassen CD klassen er hjemmehørende i tre grupperum i stueplanen af ejendommen, der rummer Skolen ved Sorte Hest. Jeg lægger ud med at observere undervisningen i et af disse tre lokaler. 2 8.klasses elever undervises i Biologi af en lærer. Indledningsvist repeteres det menneskelige kredsløb og stofskiftet, som gruppen lærte om i forrige biologilektion. Undervisningen tager udgangspunkt i Biologifaget.dk (Clio Online) og foregår på Smartboard i plenum. Efter denne repetition logger eleverne på programmet, en elev på en ipad, en på en bærbar pc og arbejder med at beregne eget hvilestofskifte. Efterfølgende arbejder der med elevernes puls. Denne måles først i hvile, efterfølgende er eleverne ikke friske på at måle denne efter at have trænet pulsen op (min tilstedeværelse påvirker sandsynligvis dette). I stedet for tales der lidt om kost og kostråd, og der laves en lille quiz på Smartboard om stofskiftet i plenum. Undervisningslokalet er lille, men dog trods placeringen i stuen rimeligt lyst. Det indeholder tre arbejdsstationer og et lille underviserbord. 12:45-13:15 Historie med CD klassen Tre 5-7 klasses elever undervises af to lærere i et nabolokale til den anden CD gruppe. Eleverne skal opstarte et nyt tema om opfindelser. Efter en kort lærerstyret intro til emnet, opdeles eleverne i grupper og får ansvaret for at gå i dybden med udvalgte opfindelser (f. x. en Side 5 af 7

6 flyvemaskine, eller en fryser). Eleverne arbejder aktivt og engageret med i denne proces Tilsynsmøde 13:30-15:00 Efter tilsynet holder jeg et møde med skolens ledelse. Her drøfter vi mine observationer på dagen, de fremsendte årsplaner, elevplaner og skolens lokaler. Generelt bemærker jeg, at skolen har en udfordring på lokalesiden, idet de mange små lokaler længst nede i bygningen fremstår tiltagende utidssvarende. I løbet af tilsynet er jeg blevet præsenteret for en fløj, der indtil videre er lejet ud, og det vurderes, at denne vil kunne løse de fleste lokaleproblemer skolen har. Udeområderne bag skolen indeholder desuden et stort potentiale for ude undervisning, bevægelse og leg. Ydermere bemærker jeg, at der på skolen er en udpræget forhandlingskultur mellem elever og personale, hvilket i min optik udfordrer skolekulturen og rammerne for undervisning på skolen. Jeg opfordrer desuden til, at skolen indfører dagsplaner for hver elev for at skabe tydelig oversigt over programmet, endsige skabe kobling over fælles mål/årsplaner/undervisningsplaner. Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Skolen ved Sorte Hest har kun elever fra 1-8 klasse, og der har ikke været elever op til folkeskolens prøver maj/juni Tilsynet skal anbefale, at Skolen ved Sorte Hest ved kommende ansættelser får løst problemet med manglende undervisningskompetence i engelskfaget. Søren Berg Tilsynsførende Side 6 af 7

7 Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Med venlig hilsen Søren Berg Side 7 af 7

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere