Sundhedspolitik Furesø Kommune Stiager Værløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk"

Transkript

1 Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke Marketing A/S

2 Indholdsfortegnelse Mere sundhed til flere... 5 Indledning... 7 Vision... 8 Kost Rygning Motion Stress Misbrug Alkohol Indeklima Trafik Natur Miljø og klima Bag om Sundhedspolitikken SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 3

3 Mere sundhed til flere Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere Furesø Kommunes sundhedspolitik. En sundhedspolitik, som ikke mindst skal bane vejen for en målrettet, samlet indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Borgerne i Furesø Kommune er generelt sunde og raske, viser kommunens sundhedsprofil. Det ønsker vi med sundhedspolitikken ikke blot at bevare vi vil gerne gøre det endnu bedre. Og bedre for flere, for sundhedsprofilen viser også, at alle ikke er lige sunde og raske. Der skal med andre ord være mulighed for mere sundhed til flere. Derfor skal vi styrke det store arbejde og fortsat sætte nye initiativer i gang i tæt samarbejde med kommunens mange interessenter og samarbejdspartnere. Sundhedspolitikken kommer også til at spille en rolle for, hvordan vi løser de nye opgaver, som Furesø Kommune har overtaget med strukturreformen og sundhedsloven. Kommunen har nu hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse for furesøborgerne. Det er en stor opgave, som går på tværs af alle forvaltninger. Alle kommunens medarbejdere skal være med til at løfte denne store opgave, og sundhedspolitikken skal give os en fælles retning. Men vi skal også i dialog med borgerne og kommunens mange samarbejdspartnere, hvis vores mål skal opfyldes. Med sundhedspolitikken har vi taget de første skridt i den retning, for det er kommunens Sundhedsråd bestående af borgere i kommunen der har stået i spidsen for sundhedspolitikken. Sundhedspolitikken skal godkendes i byrådet hvert 4. år, eller efter hvert byrådsvalg. Vi vil give borgerne et KRAM Rigtig mange ting spiller ind på vores sundhed. Men vi ved, at især fire forhold har kolossal stor betydning: Kost, Rygning, Alkohol og Motion de såkaldte KRAM-faktorer. Derfor vil kommunen sætte særligt ind over for de forhold. Men vi stopper ikke der. Stress i store mængder har i disse år mange sygedage og forringet livskvalitet på samvittigheden. Det har bolig-, trafik-, natur- og miljøforhold også. De områder har derfor også fået en fremtrædende plads i sundhedspolitikken. Det betaler sig at leve sundt både for den enkelte og for fællesskabet. Kun hvis vi står sammen om de mange udfordringer på sundhedsområdet, kan vi opnå, at Furesø Kommune også i fremtiden er en af Danmarks sundeste kommuner. På Social- og Sundhedsudvalgets vegne Susanne Mortensen 4 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 5

4 Indledning Sundhedspolitikken er et pejlemærke for kommunens borgere, politikere og ansatte. Ligeledes skal sundhedspolitikken fungere som et pejlemærke for samarbejdspartnere både i og uden for Furesø Kommune. I denne sammenhæng ses sygehuse, speciallæger, praktiserende læger og tandlæger som vigtige samarbejdspartnere. Det er håbet, at det kommunale og regionale samarbejde kan blive frugtbart også når det handler om sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne. Derudover samarbejder kommunen gerne med relevante patientforeninger og andre interesseorganisationer. Vision 8 Kost 10 Rygning 12 Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget de indsatsområder, som beskrives i sundhedspolitikken. Under hvert indsatsområde beskrives mål for indsatsen og de overordnede handlinger, som Furesø Kommune vil arbejde med. Sundhedsrådet vil efterfølgende lave et oplæg til prioritering af fokusområder for en 1-2-årig periode. Oplægget fra Sundhedsrådet fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og endelig godkendelse. Sundhedspolitikken er skrevet på et overordnet plan. Det betyder fx, at når der i teksten står alle borgere, så betyder det børn, unge, voksne, ældre, handicappede og plejekrævende. Med andre ord er alle borgere tænkt med i sammenhængen. På samme vis dækker ordet institution over alle typer af institutioner for børn, unge, handicappede og plejekrævende borgere. Desuden er idrætsog sportshaller tænkt ind i dette begreb. Motion 14 Stress 16 Misbrug 18 Furesø Kommune er en stor arbejdsplads med godt 3600 medarbejdere. Sundhedspolitikken fungerer ligeledes som en overordnet politik for alle medarbejdere i kommunen. For at hjælpe det mere konkrete arbejde med sundhedspolitikken på vej er der også udarbejdet et idékatalog til kommunens forvaltninger. Her vil medarbejdere i forvaltninger og afdelinger kunne finde inspiration til, hvordan sundhedspolitikken kan praktiseres i hverdagen det enkelte sted. Alkohol 20 Indeklima 22 Trafik 24 Natur 26 Miljø og klima 28 6 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 7

5 Vision Det skal være let for alle borgere i Furesø Kommune at leve et sundt og godt liv hele livet. De gode betingelser Vores måde at leve på og de valg, vi træffer i hverdagen, er påvirket af vores omgivelser. Det vil sige familie, venner, lokalt miljø, samfundet, kultur, uddannelse og økonomi. Når furesøborgerne hver dag foretager valg, som har betydning for deres sundhed, påvirkes de af kommunens tilbud og tiltag i forskellige institutioner og af de faciliteter, såsom cykelstier og sportshaller, som kommunen stiller til rådighed. Furesø Kommune kan derfor gøre det let for alle furesøborgere at træffe sunde valg og selv tage ansvar for egen sundhed ved at sikre betingelser i nærmiljøet, institutioner og arbejdspladser, der understøtter en sund levevis. Furesø Kommune kan også forsøge at præge den offentlige debat og på den måde forsøge at ændre kulturelle værdier og normer. Værdier Grundlaget for sundhedsarbejdet Sundhed er et delt ansvar mellem individ, foreninger, kommune og erhvervsliv Det er kommunens ansvar at skabe gode betingelser for et sundt liv og sunde valgmuligheder Det er borgerens og medarbejderens ansvar at foretage sunde valg og forme sit liv Særligt børn og unge skal sikres optimale vilkår for en sund opvækst Der skal være lighed i sundhed Der skal være tilbud til alle. For at leve op til visionen og værdierne skal vi arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på følgende måde: Alle ansatte i kommunen skal medtænke sundhed i deres daglige arbejde i forhold til borgere, herunder have særlig opmærksomhed på børn, unge, og kollegaer Alle sundhedsindsatser skal vurderes i forhold til deres bidrag til at skabe lighed i sundhed Indsatser skal så vidt muligt bygge på eksisterende viden og registreres og evalueres. Der arbejdes systematisk med sundhedsprofiler, og når det er muligt, effektmåles indsatserne også. Arbejdet med at udmønte sundhedspolitikken i hverdagen vil desuden tage udgangspunkt i en dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og i et tværfagligt samarbejde internt i kommunen. Det skal være med til at sikre engagement og kvalitet i de handlinger, som sundhedspolitikken lægger op til. Sundhedspolitikken bliver rettesnor for udviklingen i Furesø Kommune i forhold til sundhed i de kommende år, og arbejdet vil blive udført i respekt for forskelligheder, men også i respekt for alle borgeres og medarbejderes behov for at opleve motivation til at træffe sunde valg. Dokumentation kan foregå på forskellige planer: 1. Registrere indsatsen 2. Evaluere indsatsen i brede formuleringer 3. Videnskabeligt effektmåle indsatsen Forebyggelse har til formål at forhindre, hæmme eller reducere et uønsket fænomen, fx sygdom. Sundhedsfremme søger at fremme den enkeltes sundhed ved at skabe rammer og muligheder, der støtter borgerens ressourcer og handlekompetencer. Inspireret af Sundhedsstyrelsens Terminologi - Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. 8 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 9

6 Kost Mad optager de fleste mennesker og kan være en kilde til stor nydelse. Sammensættes den rigtigt, kan den også være kilde til sundhed og velvære. At spise sundt blandt andet ved at spise frugt og grønt i tilstrækkelige mængder forebygger udviklingen af overvægt og en række livsstilssygdomme som type 2-sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme og visse former for kræft. Sund mad er desuden afgørende for børns vækst og udvikling. Kost handler imidlertid om meget mere end mad og drikke. Måden vi spiser på, og hvad vi spiser, er en del af vores kultur madkulturen og vi udvikler igennem livet særlige kostvaner under indflydelse af familie, venner, institutioner m.m. Når overvægt er et stigende problem i Danmark, særligt blandt børn og unge, skyldes det, at vi har udviklet en madkultur med store indtag af sukker og fedt, fx gennem fast food. Omvendt ses underernærede ældre på grund af manglende lyst til mad. Heldigvis kan en madkultur påvirkes, og det er aldrig for sent at ændre på sine kostvaner. Sunde vaner grundlægges dog enklest i barndommen. Alle borgere og medarbejdere i Furesø Kommune ved, hvad sunde kostvaner er, og hvad de betyder for helbred og sundhed Mad og drikke i alle institutioner og ved offentlige arrangementer er ernæringsrigtigt sammensat og gerne økologisk Andelen af borgere, som spiser frugt og grønt flere gange om dagen, forøges inspirere og vejlede alle borgere og medarbejdere til at spise sundt arbejde for, at børn får gode kostvaner udarbejde handleplaner for kost i institutioner sikre kompetenceudvikling af personalet i institutionernes køkkener, herunder i skolernes og sportshallernes kantiner eller boder tilstræbe at indkøbe årstidens friske, evt. økologiske grøntsager og frugter i kommunens institutioner have fokus på tidlig indsats over for spiseforstyrrelser skabe sunde kostvaner for dig og din familie gøre måltidet til en hyggelig stund for hele familien spise frugt og grønt hver dag engagere dig i udvalget af mad i institutionen, skolen, din arbejdsplads m.m. Se de aktuelle tiltag om kost i Furesø Kommune på Find også links til sider med sunde og lækre opskrifter, quizzer og tests. For sødt 8 ud 10 børn får for meget sukker Danskerne spiser i gennemsnit 20 kg sukker om året Sodavandssalget er steget 40 % siden 1995 Sluk tørsten i vand Lækkert frugt og grønt Seks stykker frugt og grønt om dagen gavner helbred og velvære 4 % af alle dødsfald hænger sammen med for lidt frugt og grønt Årstiden frugt og grønt smager bedst, indeholder flest vitaminer og er mere miljøvenligt 10 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 11

7 Rygning Rygning er én af de største risikofaktorer i forhold til sundhed. Det gælder også passiv rygning. Rygning koster både liv og sygedage. Rygning er nemlig medvirkende årsag til en lang række sygdomme, bl.a. rygerlunger (KOL), kræft og hjerte-kar-sygdomme. Rygere er også mere modtagelige over for almindelige infektionssygdomme og har dermed flere sygedage end ikkerygere. Et rygestop gavner altid den enkelte ryger, uanset alder. Passiv rygning har også konsekvenser, fx allergi, øget risiko for kræft, lungesygdomme og hjerte-kar-sygdomme, og det gælder også for mennesker, der i forvejen ryger. De helbredsmæssige konsekvenser ved rygning øges, jo tidligere en person starter. Faktisk er det også sværere at stoppe, når man er startet tidligt. Det er altså vigtigt at forebygge rygning blandt unge. Alle borgere og medarbejdere er oplyste og bevidste om såvel rygning som den passive rygnings negative betydning for helbredet Andelen af rygende borgere og medarbejdere reduceres Andelen af borgere og medarbejdere med rygerelaterede sygdomme reduceres styrke den tobaksforebyggende indsats over for gravide, børn og unge sikre et røgfrit miljø i alle offentlige bygninger tilbyde rygestopkurser til alle borgere, ansatte og virksomheder have varierede rygestoptilbud bidrage til at sikre et røgfrit miljø i den private sektor bidrage til, at unge ikke ryger undlade at ryge undgå passiv rygning Se de aktuelle tiltag over for rygning i Furesø Kommune på Find også links til sider med hjælp til rygestop. Kedelige tal Ca. 20 % af de årige ryger hver dag Ca. 10 % ryger af og til Hvert 4. dødsfald skyldes rygning Storrygere dør i snit 8-10 år for tidligt Statens Institut for Folkesundhed Det betaler sig Chancen for et succesfuldt rygestop stiger for hver gang, du forsøger 1 år efter rygestop er risikoen for hjerte-kar-sygdomme halveret Drop 20 cigaretter om dagen og spar ca kr. om året Sundhedsstyrelsen 12 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 13

8 Motion Motion og bevægelse er til gavn for sundhed og velvære. Motion i hverdagen kan også forebygge en række lidelser og sygdomme, fx hjerte-kar-sygdomme, type 2-sukkersyge, knogleskørhed, visse former for kræft og depression. En person, der normalt ikke bevæger sig, kan optjene op til 3-4 ekstra gode leveår alene ved at være fysisk aktiv. Motion er også godt mod stress. Regelmæssig motion giver også overskud og energi, og det forbedrer koncentrations- og indlæringsevner. Barndommens motions- og bevægelsesvaner er afgørende for motionsvaner senere i livet. Imidlertid bevæger børn og unge sig mindre i hverdagen nu, end børn gjorde for år siden. Derfor er en særlig indsats nødvendig. Dét at bevæge sig behøver ikke at være anstrengende. Al bevægelse er godt for krop og sind, også havearbejde, rengøring, cykling og gang. Det handler altså om at få nye vaner i hverdagen, og det er aldrig for sent at starte. Alle borgere og medarbejdere kender til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende motion samt til motionens positive betydning for helbred og velvære Andelen af borgere og medarbejdere, som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, forøges, herunder andelen af aktive børn og unge Alle borgere og medarbejdere har let adgang til at motionere i hverdagen sikre, at alle kommunale institutioner arbejder bevidst med motion og bevægelsens positive betydning for børn og voksne, herunder arbejde hen imod, at alle børn bevæger sig minimum én time dagligt arbejde for at bringe mere bevægelse ind i alle borgeres og medarbejderes hverdag informere om motions positive betydning for den enkeltes sundhed styrke samarbejde med foreninger og frivillige organisationer arbejde for, at den selvorganiserede idræt får bedre adgangsmuligheder for at benytte de mange idræts- og motionsfaciliteter lave mindst én årlig motionsbegivenhed i Furesø Kommune i samarbejde med foreninger gøre motion til en del af din og familiens hverdag være aktiv i lokalmiljøet og det organiserede foreningsliv med motionsaktiviteter for børn og voksne gå, cykle og tage trappen, når det er muligt Se de aktuelle motionstiltag i Furesø Kommune på Find også links til sider med forslag til ture, motionsaktiviteter, foreninger og tests. Bevægelse gør godt Motion er det at bevæge sig, og ordet dækker derfor alle former for bevægelse lige fra rengøring og gåture til idræt og løbeture 30 minutter om dagen Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne og ældre bevæger sig 30 minutter om dagen, og børn 60 minutter, så de bliver forpustede Desuden anbefales det, at alle træner med høj intensitet minutter to gange om ugen 14 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 15

9 Stress Stress er noget, de fleste kender til også børn. Ofte skyldes den en kombination af flere ting, fx mange og store krav på arbejde, i hjemmet eller til sig selv. Det kan også være oplevelsen af uvished, eller mangel på støtte og indflydelse på arbejdet eller i hjemmet. At opleve stress kortvarigt kan få os til at præstere mere, men langvarig stress er skadeligt for vores helbred. Når vi udsættes for stress gennem en lang periode, er vi mere tilbøjelige til at leve usundt på andre måder: Ryge mere, drikke mere alkohol, spise mere slik eller fed mad og motionere mindre. En lang periode med stress kan føre til hjerte-kar-sygdomme, smerter, depression, søvnbesvær og udbrændthed. Hvordan de ydre stressfaktorer påvirker os, afhænger af den indre modstandskraft, det enkelte menneske er i besiddelse af. Denne modstandskraft styrkes af en god fysisk form. Forebyggelse af langvarig stress kan først og fremmest ske ved at fjerne det, som stresser. Men det lader sig ikke altid gøre. Derfor kan det hjælpe at dyrke motion samt lære teknikker til at håndtere en stresssituation og ikke mindst, hvordan man støtter andre. Andelen af borgere og medarbejdere, som ofte føler sig stressede, reduceres Alle arbejdspladser sætter fokus på et godt arbejdsmiljø arbejde for børns trivsel på skoler, institutioner og fritidsklubber informere om trivsel, stress og stresshåndtering som individ og som familie opfordre kommunale arbejdspladser og private virksomheder til at arbejde for at nedbringe/håndtere stress etablere tilbud/kurser i stresshåndtering til borgere, ansatte og ansatte på virksomheder i kommunen arbejde for at etablere ordninger og tilbud, der tilgodeser familielivet arbejde for at etablere kulturelle tilbud, der skaber kreativitet og livsglæde huske at slappe af og sige fra prioritere tid til fritidsaktiviteter, gerne for hele familien, fx motion og naturoplevelser deltage i kulturelle oplevelser og aktiviteter alene og sammen med andre støtte kollegaer, familie og venner i stressede situationer og tale åbent om stress og trivsel opsøge viden om stresshåndtering Se de aktuelle tiltag i forhold til stress i Furesø Kommune på Find også links til sider med gode råd, baggrundsviden og tests. Hvad er stress? I Danmark defineres stress som en tilstand af anspændthed og ulyst hos den enkelte. Kroppen er med andre ord kampberedt Stress er ikke en sygdom, men langvarig stress øger risikoen for en sygdom 10 % af de erhvervsaktive føler sig stressede ind imellem Videnscenter for Arbejdsmiljø Vær opmærksom på faresignaler søvnløshed irritabilitet skænderier fravær øget blodtryk Videnscenter for Arbejdsmiljø 16 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 17

10 Misbrug Mange borgere lever med et misbrug. Misbrug er overforbrug og afhængighed af ulovlige rusmidler, medicin og alkohol. Et misbrug har mange konsekvenser. Dels pådrager en person med et misbrug sig ofte mange fysiske skader, fx på lever og hjerte. Dels kan et misbrug af medicin, alkohol og visse ulovlige rusmidler give psykiske problemer. Et misbrug har også mange sociale konsekvenser. Det kan være årsag til arbejdsløshed eller boligproblemer, og det påvirker familien og de øvrige omgivelser. Et liv tæt på misbrug kan have en negativ påvirkning på børns udvikling, og de har større risiko for selv at blive misbrugere. Det er derfor vigtigt, at der tages særlig hånd om børn ved kendskab til misbrug i familien. Årsagerne til et misbrug kan være mange. Trivsel er et vigtigt omdrejningspunkt. Misbrug i forhold til medicin, fx soveog smertestillende medicin, er en særlig problemstilling. Der er nemlig tale om et lægeordineret forbrug, som i starten har været hensigtsmæssig, men som udvikler sig til afhængighed. Her spiller den praktiserende læge en vigtig rolle. Færre unge prøver ulovlige rusmidler Alle børn af misbrugere får psykosocial støtte Færre borgere og medarbejdere har et misbrug styrke børn og unges evne til at træffe egne og velovervejede beslutninger i forhold til ulovlige rusmidler og alkohol gennem afprøvede undervisningsmetoder uddanne nøglepersoner til at håndtere misbrugsproblemer med særligt fokus på børn og børnefamilier fortsat prioritere samarbejdet mellem skole - socialforvaltning og politi sikre nem og hurtig adgang til rådgivning og behandling informere om misbrug og trivsel samarbejde med de praktiserende læger og andre relevante aktører gennemgå medicinforbrug hos ældre, tilknyttet hjemmeplejen, for at forebygge fald være opmærksom på og handle ved tegn på misbrug hos familie, venner eller kollegaer, fx ved at kontakte kommunens misbrugskonsulent opsøge viden om misbrug og trivsel Se de aktuelle tiltag i forhold til misbrug i Furesø Kommune på Find også links til sider om behandlings- og vejledningsmulighed. Misbrugskonsulenten kan hjælpe I kommunen er der hjælp at hente hos Misbrugskonsulenten, hvis du har eller kender én, der har et problem med alkohol eller andre rusmidler. Tlf Rå tal Omkring danskere lever med et misbrug 5 % af alle børn har en forælder, der har været hospitalsindlagt på grund af alkohol 4000 dødsfald årligt skyldes alkohol- eller stofmisbrug Sundhedsstyrelsen 18 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 19

11 Alkohol I Danmark er det helt almindeligt at drikke alkohol til hverdag og fest. Alkohol er et nydelsesmiddel, som i moderate mængder har en positiv effekt for de fleste. Men man kan blive afhængig af alkohol, og drikker du meget, kan det være skadeligt for dig selv og for andre. Alkoholmisbrug er hvert år skyld i sygelighed og mange dødsfald. Dels fordi et stort alkoholforbrug kan medføre reduceret hjernefunktion, forhøjet blodtryk, leversvigt og kræft. Dels på grund af trafikuheld, vold og andre ulykker som følge af et stort indtag af alkohol. Et stort alkoholforbrug går ud over evnen til at fungere i hverdagen på grund af uoplagthed, manglende energi og træthed. Det påvirker også familie og kollegaer. Her er det vigtigt at gribe ind tidligt. Det er altså vigtigt at få skabt en sund alkoholkultur, især i forhold til børn og unge. Her er de voksnes alkoholvaner afgørende, fordi den smitter af på de unge. Forældre kan også udskyde de unges debut med klare signaler. Børns alkoholdebut udskydes længst muligt Alle borgere og medarbejdere er oplyste og bevidste om sunde alkoholvaner Andelen af borgere, som overskrider grænsen for maks. antal anbefalede genstande om ugen, reduceres arbejde for, at børn og unge udvikler en sund alkoholkultur udarbejde en alkoholpolitisk handleplan på tværs af forvaltninger informere om sunde alkoholvaner sikre nem og hurtig adgang til rådgivning om og behandling af alkoholmisbrug sikre adgang til sunde, attraktive alternativer til alkoholservering ved offentlige arrangementer, fx ved kultur- og sportsarrangementer respektere Sundhedsstyrelsens anbefaling om at drikke maks. 14 (som kvinde) eller 21 (som mand) genstande om ugen, og maks. 5 ad gangen respektere Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at unge under 16 år ikke bør drikke alkohol gå i dialog med og være et godt eksempel for børn og unge handle ved tegn på et stort alkoholforbrug hos familie, venner eller kollegaer Se de aktuelle tiltag i forhold til alkohol i Furesø Kommune på Find også links til sider med gode råd, baggrundsviden og tests. Genstandsgrænser Det anbefales, at gravide ikke drikker alkohol Derudover anbefales maks. 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd danskere overskrider disse genstandsgrænser Sundhedsstyrelsen Unge og alkohol Unge, der får alkohol hjemme, drikker mere også når de er ude Unge, der tidligt drikker alkohol, får ofte senere i livet et stort forbrug af alkohol Sundhedsstyrelsen 20 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 21

12 Indeklima Langt de fleste af os bruger 16 timer i døgnet i vores bolig og hele 80-90% af døgnet inden døre. Derfor har indeklimaet stor betydning for vores sundhed. På kort sigt kan et dårligt indeklima give træthed og hovedpine. På lang sigt giver et dårligt indeklima en større risiko for at udvikle sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, kræft og infektioner. Det er især fugt, luftforurening og kemiske stoffer, som giver et dårligt indeklima. Fugt er årsag til både skimmelsvamp, husstøvmider og bakterier. Luftforurening i hjemmet, derimod, kan skyldes rygning og partikler fra trafik, madlavning, stearinlys, støv og ikke mindst afgivelse af kemiske stoffer fra diverse produkter og elektronik, som binder sig til støv. Langt de fleste gener i indeklimaet kan forebygges. Det handler dels om god udluftning og ventilation, dels om at bygge og vedligeholde sin bolig godt og bruge sundhedsrigtige byggematerialer. Fugt kan fx skyldes dårlig isolering. Alle borgere og medarbejdere ved, hvad godt indeklima er Alle kommunens bygninger har et godt indeklima og gode hygiejniske forhold Flere bæredygtige boliger og bygninger informere og vejlede om godt indeklima arbejde for et godt indeklima i kommunens bygninger, herunder gode hygiejniske forhold, udluftning og støjreduktion udarbejde retningslinjer for bæredygtigt byggeri i byggearbejder, hvor kommunen er bygherre begrænse støj og forurening fra trafik og industri i boligområder give dine børn gode vaner, når det gælder hygiejne og adfærd i boligen udvise god adfærd i boligen, fx at lufte ud tit opsøge viden om indeklima sørge for en god vedligeholdelse af egen bolig med brug af sundhedsrigtigt materiale Se aktuelle tiltag i forhold til indeklima i Furesø Kommune på Find også links til sider med gode råd, fakta og quizzer. God adfærd i din bolig Gennemtræk 2x5 min. om dagen Ingen rygning indendørs Hyppig rengøring tør støv af Sov ikke med elektronik tændt Brug kemiske produkter korrekt og gerne udenfor Brug næsen, når du køber nyt lugter det? Spar på stearinlysene Miljøstyrelsen Bæredygtighed Bæredygtigt byggeri tager hensyn til miljø og indeklima, fx ved at bruge økologiske materialer eller materialer, som har et lavt indhold af kemikalier, eller energibesparende materialer. Kig efter Indeklimamærket eller Svanemærket 22 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 23

13 Trafik Trafikken er vigtig for kommunens udvikling. Vi har behov for at kunne komme fra a til b let og hurtigt. Derfor kører der rigtig mange biler og lastbiler på vores veje. Imidlertid har netop de transportformer store konsekvenser for vores sundhed og miljø, først og fremmest på grund af luftforurening. Luftforurening er årsag til hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme, allergi og kræft. Trafikken er også skyld i mange ulykker, og den støj, som trafikken forårsager, kan give gener i form af stress, hovedpine og forhøjet blodtryk. Endelig er disse transportformer stillesiddende og derfor dårlige for den enkeltes sundhed. Heldigvis er der andre måder at komme fra a til b på: på cykel, til fods eller med de kollektive transportmidler. At få flere til at bruge de former for transport er den bedste form for forebyggelse. Andelen af borgere og medarbejdere, som bruger bilen som primært transportmiddel, reduceres Andelen af borgere, som bruger cykel som primært transportmiddel, forøges Antallet af alvorlige ulykker i trafikken falder Støj i forbindelse med trafikken begrænses informere om og motivere til gode trafikvaner også for børn og unge sikre tilgængelighed og sikkerhed på veje og stier for alle borgere arbejde for at gøre det attraktivt at cykle i hverdagen medvirke i kampagner for trafiksikkerhed etablere realistiske støjdæmpende foranstaltninger på baggrund af støjkortlægning af Furesø Kommune arbejde for en mere effektiv og let tilgængelig kollektiv trafik lære dine børn gode trafikvaner lade bilen stå, specielt når børnene skal i skole cykle eller gå vise hensyn i trafikken benytte delebilsordninger Se aktuelle tiltag i forhold til trafik i Furesø Kommune på Find også links til sider, der beregner dit energiforbrug samt gode råd, fakta og quizzer. Trafikken tager liv Partikelforurening fra bl.a. biler og lastbiler er årsag til, at 3400 danskere hvert år dør for tidligt Hvert år dør omkring 370 som følge af trafikuheld Bil eller ikke bil? 6 ud 10 husstande i Danmark har bil Ca. 30 % af danskerne cykler til arbejde eller uddannelsessted Cykler eller går du på de korte ture i stedet for at tage bilen, så skåner du miljøet for næsten 1 kilo CO2 pr. tur Tager du bus eller tog til og fra arbejde (20 km) i stedet for bil, så sparer du 800 kg CO2 eller 300 l benzin Natur og Miljø 24 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 25

14 Natur Naturen er vores alles gode. I Furesø Kommune har vi både vand, strand, skov og marker og ikke mindst parker og haver. Naturen er også et gode i forhold til sundhed. Undersøgelser viser, at ophold i naturen mindsker stress selv et kort ophold eller udsigt til natur får blodtrykket til at falde. Mange naturoplevelser er også lig med mindre sygdom, mindre hovedpine og ikke mindst bedre humør og tilfredshed. Og det gælder for såvel børn som voksne og ældre, syge som raske. Naturen skal også være tæt på. Er der langt til et grønt område, bruger vi det mindre. Altså gælder det om at sikre, at alle har nem og hurtig adgang til det grønne. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at naturen kan benyttes, men skal også beskyttes! Når vi planlægger aktiviteter i naturen, skal vi gøre det i respekt for planter, dyreliv etc. Alle borgere og medarbejdere kender til betydningen af naturoplevelser Mange borgere bruger de grønne områder arbejde for at bevare de eksisterende naturområder og sikre tilgængelighed fokusere på adgang til grønne områder af varierende art i forbindelse med nybyggeri arbejde for at bevare og udbygge stisystemer til og i grønne områder motivere alle borgere til at bruge naturen og de grønne områder informere om den positive betydning for sundheden af naturoplevelser skabe forskellige aktivitetsmuligheder i natur og grønne områder lære dine børn om naturen tage familie, venner, kollegaer osv. med ud i naturen benytte naturen og de grønne områder, fx gå, løbe, cykle, lege, læse osv. passe på naturen og de grønne områder Se aktuelle tiltag i forhold til naturen i Furesø Kommune på Find også links til sider med forslag til ture og aktiviteter i det grønne. Brug naturen Naturen kan bruges til næsten alt Gå på opdagelse i naturens skatkammer Brug naturen som fitnesscenter eller forhindringsbane Brug naturen som kulturel oplevelse Find links til inspiration på Grønt gør godt Ophold i natur og grønne områder 1-4 gange om ugen mindsker stress Jo tættere vi bor på grønne områder, jo oftere er vi der, og jo mindre stressede er vi Ophold i natur og grønne områder øger modstandsdygtigheden over for sygdomme Skov og Landskab 26 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 27

15 Miljø og klima Miljøet omkring os påvirker vores sundhed. Det er vandet, vi drikker, luften vi indånder, jorden vi bor og går på, og de ting, vi bruger i hverdagen. Forringes kvaliteten af disse ting, går det ud over vores alles sundhed. Pesticider i vandet, partikler i luften og kemikalier i jord og hverdagsprodukter er bare nogle af de ting, som påvirker os negativt. Men det handler også om knappe ressourcer. Hvis vores forbrug af vand og energi og vores udledning af pesticider, CO2 og andre farlige stoffer fortsætter som i dag, går vi en fremtid i møde med begrænsede ressourcer og klimaændringer. Derfor gælder det om, at alle borgere, kommunens ansatte, virksomheder og foreninger skaber miljøvenlige vaner. De sidste år er vores forbrug af vand og energi faldet i takt med stigende priser og udvikling af nye teknologier. Men det kan stadig bringes meget længere ned. Affaldsmængden pr. person er til gengæld steget kraftigt, og selv om vi også genbruger mere, er der behov for en stor indsats her. Affald skal sorteres og genbruges, brugen af emballage minimeres osv. Furesø Kommune mindsker egen miljø- og klimabelastning Furesø Kommune udvikler gode rammer for, at borgerne kan agere miljørigtigt i det daglige Flere borgere vælger cykel- eller offentlig transport Flere børn cykler eller går til skole Den Grønne Nøgle garanterer, at virksomheden blandt andet arbejder aktivt for: at mindske forbruget af vand, varme og elektricitet at sortere og genbruge affaldet at benytte miljøvenlige rengøringsmidler at tilbyde og henvise til grønne aktiviteter Gode vaner er vejen frem Køb en bil med energimærket A-C. Det kan spare op til 1000 kg CO2-udslip om året Cykl på de korte ture, og spar 1 kg CO2 pr. gang Grundig efterisolering af huset kan spare op imod 4900 kg CO2-udslip om året Køb danske varer og sæsonens frugt og grønt, så sparer du 30 kg CO2 om året Hæng vasketøjet op frem for at bruge tørretumbler, så skåner du miljøet for 200 kg CO2 om året overvåge og reducere energiforbruget i de kommunale bygninger undlade at bruge pesticider på kommunalt ejede arealer vejlede om, hvordan børn beskyttes mod jordforurening give borgere og ansatte viden om miljø- og klimarigtige vaner i dagligdagen bevidstgøre børn og unge om natur og miljø indgå i dialog og samspil med erhvervslivet om en bæredygtig udvikling arbejde for, at der anvendes bæredygtige materialer ved opførelse eller vedligeholdelse af kommunale bygninger fremme certificering af idrætsanlæg med Den Grønne Nøgle lære dine børn miljø- og klimavenlige vaner have miljø- og klimarigtige vaner, dvs. at formindske forbrug af vand, el, varme og miljøbelastende forbrugsgoder samt evt. købe økologiske produkter bruge brændeovn korrekt undlade at bruge pesticider i haven Se aktuelle tiltag i forhold til miljø og klima i Furesø Kommune på Find også links til sider med gode råd, fakta og tests. 28 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 29

16 Bag om Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken er udarbejdet af Furesø Kommunes Social- og Sundhedsudvalg i samarbejde med kommunens Sundhedsråd. Sundhedsrådet har været styregruppe for udarbejdelsen af politikken, mens Social- og Sundhedsudvalget har været opdragsgiver og tovholder. Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsrådet Susanne Mortensen (formand) Kurt Bork Christensen Berit Torm Ulla Rasmussen Lisbeth Lykke Harsvik Lasse Zetterström Jane Isdal Torben Hellebek (formand) Jørgen Flodin Henning Kirk Sanne Mürer Hanne Vedersø Sanne Høck Just Mette Simonsen Ümmü Karateke Peder Sundgaard Ole Esmark Susanne Mortensen Jane Isdal Sundhedsrådets referencegruppe har desuden medvirket ved en workshop, hvor der var lejlighed til at komme med input til sundhedspolitikken. 30 SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 31

Social og Sundhed. Sundhedspolitik 1. høringsudkast

Social og Sundhed. Sundhedspolitik 1. høringsudkast Social og Sundhed Sundhedspolitik 1. høringsudkast Indholdsfortegnelse MERE SUNDHED TIL FLERE... 1 INDLEDNING... 2 VISION... 3 KOST... 4 RYGNING... 5 MOTION... 6 STRESS... 7 MISBRUG... 8 ALKOHOL... 9 INDEKLIMA...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på Sundhed&trivsel Dragør Kommunes sundhedspolitik Læs mere på www.dragoer.dk Udgivet af Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Lars Bo Pedersen, Forvaltningschef Tekst og redaktion: Pernille

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

Sundhedspolitik. Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Sundhedspolitikken er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Omsætning af viden til handling

Omsætning af viden til handling Omsætning af viden til handling Ulla Solvang Formand for projektudvalget for Sundhed HOLBÆK KOMMUNE Omsætning af viden til handling: Kort introduktion til Holbæk Kommune Sundhedsorganisationen Dialog om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere