Nordiskt Sommaruniversitet. Årsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiskt Sommaruniversitet. Årsberättelse 2013"

Transkript

1 Nordiskt Sommaruniversitet Årsberättelse 2013

2 Årsberetning for Nordisk Sommeruniversitet, 2013 Virksomhedsberetning Indledning Nordisk Sommeruniversitet (NSU) har i 2013 fortsat arbejdet i overensstemmelse med den endnu gældende kontrakt med Nordisk Ministerråd fra 1995 (www.nsuweb.net/wb/pages/om-nsu/nordisk-ministerre5d.php) og i overensstemmelse med NSUs vedtægter (http://www.nsuweb.net/wb/pages/om-nsu/stadgar.php). Siden 1950 har NSU arbejdet for at skabe og fremme nordisk forskningssamarbejde ved at styrke og understøtte videnskabelig idéudvikling og netværksskabelse i tværfaglige og tværnationale sammenhænge. NSU er således en af de ældste nordiske forskningsinstitutioner og international unik ved sin brugerdrevne, demokratiske og eksperimenterende karakter. NSU er ikke tilknyttet andre forskningsinstitutioner, men skaber konkrete samarbejder gennem sine arrangementer. Aktiviteterne knytter sig til en række studiekredse, som alle afholder to seminarer årligt, et vinterseminar af to-tre dages varighed varetaget af studiekredsen, og et sommerseminar af en uges varighed under sommersessionen, den årlige konference der også er ramme om NSUs politiske organer. Endvidere udgives der en række publikationer løbende over året har været præget af at usikkerhed mht. NSUs fremtid i lyset af budgetreduktion i Nordisk Ministerråd (NMR), som er den dominerende bidragsyder til NSUs aktiviteter, samt uafklarethed med NSUs stilling hen over sommeren som følge af spørgsmål om NSUs placering under NordForsk. Ved årets afslutning er der vished om 2014, og der er blevet arbejdet på en selvevalueringsrapport som grundlag for en ekstern evaluering i Det er vigtigt her at bemærke, at aktiviteter i NSU er alene båret af frivilligt arbejde, hvorved ekstra administrativt og strategisk arbejde trækker meget på NSUs ressourcer, lige som usikkerhed har stor negativ effekt på det frivillige arbejde. Da planlægningen af fremtidige aktiviteter sker med lange tidshorisonter er usikkerheden mht allerede i 2013 et begyndende problem, fx er arbejdet med at finde faciliteter for sommersessionen 2015 indledt uden viden om, under hvilke vilkår den kan gennemføres. Trods dette har NSU gennemført sine aktiviteter i 2013 tilfredsstillende, og med afklaring af budgetsituationen for 2014 ved sommerens slutning har planlægningen af det kommende år kunne gennemføres. Akademisk program NSU består af en række, aktuelt otte, studiekredse. Oprettelsen og afviklingen af disse sker på det årlige repræsentantskabsmøde, der er NSUs styrende organ, og som sammentræder på sommersessionen. I 2013 var følgende kredse på studieprogrammet: 1. Human Right in the Nordic Welfare States ( ) 2. Heterologies of the Everyday ( ) 3. Towards a New Ethical Imagination ( ) 4. Psychoanalysis and Politics ( ) 5. Popmodernism Recycling the 20th Century ( ) 6. War, Order and Sovereignty ( ) 7. Crossing Contexts: interventions through artistic research ( ) 8. Exploring Affect ( ) 1

3 Forslag til nye kredse præsenteres før og under repræsentantskabsmødet. NSUs styrelse fremsætter et forslag til det kommende års studieprogram, som diskuteres på repræsentantskabsmødet. Det endelige studieprogram godkendes af repræsentantskabet. Kredsene i studieprogrammet får økonomisk støtte til kommende vintersymposier samt adgang til næste års sommersession. Studieprogrammet kan også indeholde såkaldte ad hoc symposier, sædvanligvis for netværk som forbereder nye manchetforslag. De afgørende mål for studiekredsene er, at de har en alsidig deltagerkreds (geografisk, aldersmæssigt osv.), er nyskabende og interdisciplinære i overensstemmelse med NSUs målsætninger, samt at kredsene satser på at udvikle og kortlægge problemfelter, der ikke behandles af eksisterende forskningsinitiativer i de nordiske lande. Alle kan stille forslag til oprettelse af nye kredse for at komplementere eller erstatte eksisterende kredse. Hver kreds forventes at arbejde i tre år, men der sker en løbende evaluering af kredsene. En kreds som ikke opfylder de nævnte kriterier kan nedlægges efter beslutning på repræsentantskabsmødet. Studieprogrammet for 2013 blev godkendt på NSUs repræsentantskabsmøde i Brandbjerg Af de otte kredse var tre nye (2, 7, 8). På sommersessionen 2013 afsluttede tre kredse deres arbejde (1, 3, 4). En fjerde kreds (6) levede ikke op til tilfredsstillende arbejde og blev nedlagt. Tre nye kredse blev godkendt: Transformations in the welfare in the Nordic coutries. Crisis and Crisis Scenarios: Normativity, Possibilities and Dilemmas. Psychoanalysis in Our Time. Der er således for 2014 syv kredse i NSU. Endvidere besluttedes det at støtte et ad hoc-symposium:»human Rights and International Relations«som afholdes i samarbejde med EHU, Vilnius. Dertil findes kreds X, der skal sikre at der altid er plads på sommersessionen for forslagsstillere, der ikke deltager i eksisterende studiekredse. Kreds X har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Seminarer/konferencer 1. Sommersessionen. Sommersessionen er NSUs hovedbegivenhed. Her finder både akademiske og demokratiske aktiviteter sted. Kernen i det akademiske arbejde er kredsenes aktiviteter. Dertil inviteres også keynotes til fælles forelæsninger, i 2013 to, og yderligere gæster inviteres til forelæsninger om faglige og kulturelle emner. Via nyhedsbrevet indkalder koordinatorerne for studiekredsene til sommerens kredsarbejde. Ud fra de indkomne bidrag planlægges ugens program. Sommersessionen er også ramme om institutionen NSU. Der afholdes repræsentantskabsmøde bestående af repræsentanter valgt på landsafdelingsmøder samt i kredsene, styrelsesmøde, valg af styrelse, beslutning om studieprogram samt fællesmøde (møde for styrelse og alle koordinatorer). Selve sommersessionen omfatter desuden et kulturelt og socialt program, udgivelse af en daglig avis, børnepasningordning og udflugter. Sommersessionen arrangeres af en arrangementskomite (ArrKom). ArrKom består af frivillige NSUere fra det land, hvor sommersessionen finder sted, valgt af landsafdelingsmødet det foregående år. Sommersessionen 2013 fandt sted i Norge på Sunmøre Folkehøgskule i Ulsteinvik. Deltagerantallet var 105 plus familiemedlemmer og børn. Ved siden af kredsenes faglige programmer og key-notes var der som fælles tema det norske sprogår. Ivar Aasentunet og Nynorsk Kultursentrum ved direktør Ottar Grepstad, daglig leder Gaute Øvereng og formidlingsleder Anders Aanes var værter ved kulturaften i Aasentunet, hvor bl.a. professor Arne Torp, Institut for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo forelæste. 2

4 Høgskulen i Volda ved rektor Per Halse og Afdeling for media og jounalistikk støttede og lønnede tre journalister, som lavede den daglige NSU-avis. Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda støttede børnekredsen gennem et»teaching Artist«samarbejde med ,- NOK til dækning af honorar for kunstnere, der deltog. Marit Ulvund, daglig leder, gav præsentation som del af kulturprogrammet. Rolls Royce stillede med omvisning og foredrag omkostningsfrit. Sommerens keynotes er valgte af kredsenes koordinatorer på efterårets fællesmøde, sædvanligvis to år før den pågældende sommersession. Hermed sikres deltagernes indflydelse på valget af gæsteforelæser og at kredsene har tilstrækkelig tid til at indarbejde gæsteforelæsningsprogrammet i sin ordinære virksomhed. Tanken er at sommersessionen skal være en integreret helhed, hvor der finder en betydelig interaktion sted mellem de forskellige dele af sommersessionen. Gæsteforelæserne deltager således også i kredsenes ordinære program. På sommersessionen 2013 deltog Julia Borossa, Middlesex University og Nina Power, University of Roehampton Bidrag fra kredsen:»towards a New Ethical Imagination«har været publiceret i Nordicum- Mediterraneum 8(3) Vinterseminarer Det har været afholdt vinterseminar i de otte studiekredse samt i en adhoc-kreds, med et samlet deltagertal på 187. Flere seminarer har været i samarbejde med institutioner, det gælder: University of Helsinki, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies; Listaháskóli Íslands (Iceland Academy of the Arts), Reykjavik; Københavns Universitet; Åbo Akademi; Finnish Psychoanalytic Society; Háskólin á Akureyri (University of Akureyri). Derudover har der været seminar i Folkeoplysningens Hus, Århus og Helsingør Vandrehjem. Hver enkelt kreds administrerer deres seminar og tildeles midler i forhold til antallet af deltagere. De lokale samarbejder betyder, at institutioner stiller mødelokaler til rådighed og ofte bidrager med oplægsholdere, støtter dele af arrangementer og får særlige vilkår for fx master- eller ph.d.-studerende, som deltager i seminaret. Bidrag fra kredsen:»towards a New Ethical Imagination«har været publiceret i Nordicum-Mediterraneum 8(2) Information / publicering NSU Press publicerer bøger skrevet af deltagerne primært som resultater af det fortløbende videnskabelige arbejde i studiekredsene. Hver kreds forventes at dokumentere deres arbejde i en antologi. Redaktørerne står for al redigering af bøgerne og at sikre forsvarlig review af bidragene. NSU Press bistår med tryk og distribution. Ansøgninger om publikation behandles af styrelsen. NSU Press har aftale med Söderströms Förlag, Finland, der varetager trykning, samt Aarhus Universitetsforlag, der står for distribution og salg. I 2013 udgav NSU Press følgende bøger: Ingerid Straume & Giorgio Baruchello Red. Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis, 273 sider. 3

5 Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund Red. New tools in welfare research, 359 sider. Genoptryk af: Hartmut Rosa Der blev udsendt fem ordinære elektroniske nyhedsbreve i De er knyttet til hhv. sommerens og vinterens arrangementer med calls og foreløbige programmer. Dertil har været udsendt et ekstraordinært nyhedsbrev om NSUs økonomiske situation. Nyhedsbrevet udsendes til ca personer. Hjemmesiden (www.nsuweb.net) er NSU vigtigste informationskanal, internt i organisationen såvel som eksternt til offentligheden. Hjemmesiden fungerer både som informationskanal og som fælles arkiv og rummer kredsenes sider, NSU Press, styrelsen, sekretariatet etc. og opdateres af de ansvarlige for de respektive områder (fx koordinatorerne). Sommersessionen har i år haft selvstændig side som en del af samarbejdet med Høgskulen i Volda. NSU er desuden nærværende både på Facebook og Twitter. En modernisering af hjemmesiden har gennem nogle år været et stort ønske og i år blev eksperimenteret med en ny forside og nogle justeringer. Et større arbejde er dog ikke sat i værk, da dette vil kræve penge, der skal findes ved omprioriteringer, som vil gå ud over aktiviteter. Administration og styring Styrelsen har afholdt fire møder, i Reykjavik/Sauðárkrókur; i København; Ulsteinvik; i København. Første møde holdes sammen med Arrkom og drejer sig bl.a. om den kommende sommersession. Sidstnævnte er afholdt i forbindelse med Fællsemødet, dvs. møde for koordinatorer for alle kredse. I stigende grad har mødedeltagere været med på Skype for at mindske rejseforbruget. I 2013 har styrelsen bl.a. prioriteret udarbejdelsen af en revideret budgetmodel, som bringe NSUs budgetmodel i overensstemmelse med FNF for gennemskuelighed. I den forbindelse synliggøres værdien af det frivillige arbejde, som udgør en betragtelig del af NSU. Flere års arbejde på at få en større geografisk spredning i forhold til NSUs deltagere viser for alvor resultater, og således er alle nordiske lande nu vel repræsenteret, og den baltiske deltagelse er i vækst. Forholdet mellem de enkelte lande er dog stadig ikke i balance, og det prioriteres at styrke deltagerandelen fra de lande, der er svagest repræsenteret. Et middel til at øge deltagelsen fra Finland og Island har været en øget brug af engelsk i kredsenes arbejde, hvilket også er en betingelse for baltisk deltagelse. Dette har også givet deltagere fra den øvrige verden, hvilket betragtes som en berigelse, idet disse deltagere synliggør, hvad der er særligt nordisk ved NSU, og viser en interesse internationalt for NSUs arbejde. Dette giver også anledning til diskussioner i NSU om, hvorledes nordisk sprog fastholdes. Disse er stadig dominerende uden for det faglige arbejde, og det er styrelsens mål både at tematisere dette og arbejde for modeller for flersprogede arrangementer, også som bidrag til styrkelse af sprogidentitet og undersøgelse af, hvorledes flersproget deltagersammensætning mødes uden at ende i ensproget (dvs. engelsk) dominans. Dertil er det sikret, at ikke-nordiske deltagere kan deltage i de demokratiske processer i NSU, som er et særligt nordisk kendemærke, uden at det anfægter NSU som nordisk institution. NSU har taget kontakt til European Humanities University (EHU) for at undersøge fælles samarbejder. Sommersessionen havde deltagere fra EHU, og det har bl.a. ført til etableringen af et adhoc-seminar i 2014 i Vilnius om menneskerettigheder samt planer om sommersession i 2015 i Litauen i samarbejde med EHU. 4

6 En række andre emner, som rekruttering af nye deltagere, øget eksternt samarbejde og etablering af nye studiekredse som inddrager nye fagområder har været sat på lavt blus, da den altdominerende dagsorden i året blev usikkerheden om fremtiden og den politiske kamp for NSU. Dette har taget megen opmærksomhed, som burde have været brugt til at styrke arbejdet i og med NSU, og der er stor bekymring for, at dette også vil være tilfældet i 2014, idet året begynder med en fuldstændig uafklarethed hvad angår Sekretariat, økonomifunktion og arkiv Sekretariatstjenester købes til fast pris hos Set Lonnert Humanities & Technology (www.setlonnert.com). Tilsvarende købes økonomifunktionen til fast pris hos Foreningen Nordens Forbund (www.fnfnorden.org). NSU har et fysisk arkiv i Aarhus (indholdsfortegnelse tilgængelig på hjemmesiden), der dels rummer gamle arkivalier, dels modtager udgivne bøger, protokoller og andre vigtige dokumenter. Dertil kommer et elektronisk arkiv for den fortløbende administration, økonomi og styrelsesprotokoller, som er en del af hjemmesiden (dele heraf kræver adgangskode). Hjemmesiden fungerer således både som informationskilde og som arkiv for det fortløbende arbejde. NSU er en næsten fuldstændigt selvstyrende organisation som i dag betegnes som en ideel organisation hjemmehørende i Sverige. Sekretariatsarbejde og regnskabshåndtering købes som tjenester. NSU har ingen ansatte. Foreningen Nordens Forbund (FNF) har siden 2008 varetaget NSUs økonomifunktion. NSUs virksomhed finansieres af NMR, deltagerbidrag i form af frivilligt arbejde og deltagerafgifter, samt mindre fondsbevillinger eller gennem eksterne samarbejdspartnere. Revision NSU udøver bogføring i overensstemmelse med svenske bogføringsregler for ideelle foreninger i Sverige. Revisor, valgt af repræsentantskabet, er Anders Thulin, Öhrings Price Waterhouse Coopers AB, Lund. København Carsten Friberg Ordførende for Nordisk Sommeruniversitet,

7 Project number STUDY PROGRAM Vintersymposier Project resor logi och lokalhyra kost övriga utgifter Styrelse- och koordinatorsmöte Project Koordinatörsmöte P resor logi, lokalhyra kost Styrelsemöte +Arrkom februari P resor logi, lokalhyra kost Styrelsemöte juni P resor logi, lokalhyra kost Koordinatörsmöte september P 2.04 resor logi, lokalhyra kost Summer session Project Keynotes P honorar resor logi och kost Participants P logi och kost resor Kulturelt och socialprogram P befaring, mötes och kontorskostnader resekostnader och hyra Barnkrets P honorar resor logi och kost SM 2 for General Assembly P travel expenses accommodation & food cost 1

8 Other study activity P 3.7 Publication & communication Project Hemsida P utveckling och underhåll net domain NSU Press P tryck standard böcker summertalk sändning Secretariat Project Secretariatstjänster Ekonomi och admnistration Sekretariat resor logi, kost bankkostnader redovisning och revision valutakursvinst/förlust företagsförsäkringar övriga utgifter COST, TOTAL Inkomster NMR bidrag Sommarsession deltagarnas avgifter uftlykter deltagarnas resesubvention Symposiums Publikationer Egenavgifter vintersymposier Övriga inkomster Resultat Årets beholdning, primo Årets resultat Årets beholdning, ultimo

9 P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 1.8 P1.9 Summa krets 1 krets 2 krets 3 krets 4 krets 5 krets 6 krets 7 krets 8 AD HOC , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 981,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 348,40 0, , , , , , , , , , , ,40 5

10 Tabel 1: Resultatopsummering Aktiviteter Kretsar Varav nya Vintersymposier Ad hoc symposier Deltagare, sommarsession Deltagare, vintersymposier Publikationer "Information fra NSU" Broschyrer, vykort, visitkort Nya kretsar 2014 Krets 1: Transformations in the welfare in the Nordic coutries Krets 3: Crisis and Crisis Scenarios: Normativity, Possibilities and Dilemmas Krets 4: Psychoanalysis in Our Time Avgående kretsar 2013 Krets 1: Human rights in the Nordic welfare states Krets 3: Towards a New Ethical Imagination Krets 4: Psychoanalysis and Politics Krets 6: War, Order and Sovereignty Publikationer 2013 Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis. (NSU Press) Red. Ingerid Straume & Giorgio Baruchello, 2013, 273 sid. New tools in welfare research. (NSU Press) Red. Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund, 2013, 359 sid.

11 Nøgletal og statistik Alle beløb opgives i svenske kroner (SEK) Tabel 2: Administrative udgifter (Opgives i hele 1.000) Administrative udgifter Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden Overført fra tidligere år Budget (NMR) Udbetalinger Overføring til kommende år Tabel 4: Forældede midler pr Overført fra før Budget Udbetalinger Udbetalinger Udbetalinger Udbetaligner Udbetalinger 2013 = Forældede midler

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009 - 1 - - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDEBREV FEBRUAR 2009 Kære medlemmer i NCCS! Igen nærmer vi os forårets komme og dermed tiden for NCCS årlige konference. I år afholdes konferencen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 REYKJAVIK 11-06-2011 1. Velkomst 2. Formandens beretning for kongresperioden 2008-2012. (Hans Jørgen) 3. Afslutning af udvalgets arbejde (alle) 4. Introduktion til forstående

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur Navn på universitet i udlandet: University of Iceland Land: Island Periode: Fra:august 2013 December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

[Skriv tekst] ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET

[Skriv tekst] ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET INDHOLD Forord v/ sekretariatschef... Organisation.. Temagrupper... Temadage, netværksdage og andre aktiviteter... Internationalt arbejde... Netværkets økonomi...

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Oversigt 1.Baggrund 2.Hvorfor bogserier? 3.Hvad er bogserier? Kriterier fra Fagligt Udvalg 4.Autoritetsliste og niveauinddeling 5.Den videre proces Baggrund

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Harpa, concert and conference centre

Harpa, concert and conference centre Harpa, concert and conference centre Via Nordica 2012 Författare: Titel: Thorir Ingason, Island Via Nordica 2012 Serie: Upplaga (evt.): Ikke udgivet i papir Utgivningsort: Tryck: ISSN: Indgang Den 21.

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere