Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg"

Transkript

1 Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg

2 Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2) Takstnedsættelser 3) Investeringer 4) Trængselskommissionens arbejde 5) Det videre forløb og de kommende års forhandlinger Side 2

3 1. Baggrund Side 3

4 Baggrund for aftalen Rammeaftale af 1. marts 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti Aftalen skal sikre at der hurtigst muligt tages initiativer til at mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet Bedre og billigere kollektiv trafik 500 mio. kr. pulje til billigere kollektiv transport 500 mio. kr. årligt til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik Samlet strategi for modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik (Trængselskommissionen) Finansiering: Ændring af registreringsafgiften for leasing- og demobiler Aftalen er ikke tidsbegrænset Side 4

5 2. Takstnedsættelser Side 5

6 2: Takstnedsættelser Udgangspunktet: Inddragelse af Trafikselskaber Analyse af hvordan takstnedsættelser kan maksimere overflytningen fra bil til kollektiv trafik Udrulning af rejsekort Side 6

7 Indspil fra trafikselskaberne Trafikselskaberne indsendte forslag til takstnedsættelserne Forslag: Permanentgørelse og udvidelse af HyperCard-ordningen Takstnedsættelser målrettet lav- og mellemfrekvente brugere, f.eks. off peak Rabat på pendlerkort Gratis anskaffelse af rejsekort Billigere periodekort til pensionister Gratis søndag i hovedstaden en gang om måneden Side 7

8 Trafikstyrelsens vurdering af trafikselskabernes forslag Forslag Vurderet passagereffekt Krav om øget kapacitet Takstnedsættelser for lav- og mellemfrekvente brugere Høj Nej Permanentgørelse og udvidelse af HyperCard-ordningen Middel Ikke observeret Gratis anskaffelse af rejsekort Middel Nej Rabat på pendlerkort Lav Ja Øget rabat til pensionister Lav Afhænger af tidsgyldighed Gratis søndag én gang om måneden Lav Nej Side 8

9 Takstnedsættelser hvor viser analyser den største effekt? Ønske om at få flest nye kollektive rejsende for pengene Generelle takstnedsættelser skaber en relativt lille effekt Målrettede takstnedsættelser (f.eks. til bestemte grupper eller på bestemte tidspunkter) vil have en større effekt Kapacitetsudvidelser er dyre og kan tage en stor del af rammen Effekten af takstnedsættelsen afhænger af prisfølsomheden Prisfølsomme kundegrupper lokkes over i den kollektive trafik Fritidsrejsende er mere Side 9

10 Takstnedsættelser uden for myldretiden I lokaltrafikken vil takstnedsættelser uden for myldretiden give de største incitamenter for at overflytte folk fra bil til kollektiv transport Særligt aften og weekend forventes at tiltrække nye passagerer til den kollektive trafik Fritidsrejsende rejser ofte uden for myldretiden og takstnedsættelser uden for myldretiden kan dermed bidrage til at tiltrække disse rejsende Kapacitetsudnyttelsen er høj i myldretiden. Takstnedsættelser uden for myldretiden sikre at der ikke er krav om øget kapacitet i den kollektive transport Side 10

11 Nyt ungdomskort Hypercard var kun for unge på en ungdomsuddannelse Udbredelse af Hypercard 2-årig prøveperiode Stor succes for denne gruppe Ordningen har særligt været populær i yderområder Nyt ungdomskort viderefører og udvider tilbud fra Hypercard: Alle på ungdomsuddannelse Alle årige Alle på videregående SUberettiget uddannelse Side 11

12 Afsatte midler til takstnedsættelser Rammeaftalen er der afsat 500 mio. kr. til takstnedsættelser Korrigeret for moms svarer dette til 662 mio. kr. Midlerne udmøntes gennem den nuværende struktur Trafikselskaberne og togoperatørerne skal forhandle og beslutte de konkrete takstnedsættelser med Trafikstyrelsen Takstnedsættelserne skal være gældende fra 1. januar 2013 Side 12

13 Parterne er blevet enige om at nedsætte taksterne Afsætte 300 mio. kr. til takstnedsættelser uden for myldretiden (stigende til 315 fra 2018) Svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. Takstnedsættelserne implementeres på rejsekortet Afsættes en reserve til de områder der endnu ikke har tilsluttet sig rejsekortet. I 2013 og 2014 forventes ikke fuld udgift til takstnedsættelserne Gratis at erhverv et rejsekort i 2013 & 2014 ved køb af personligt rejsekort tilskrives kontoen 50,- kr. (udgiften kan maksimalt blive 50 mio. kr.) Flere billige billetter i landsdelstrafikken gennem mere fleksibel prissætning Side 13

14 Parterne er enige om at... (fortsat) Afsætte 300 mio. kr. til et nyt ungdomskort Studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt unge år sikres billigere kollektiv transport Studerende på ungdomsuddannelse får en egenbetaling 330,- kr., mens de øvrige unge får en egenbetaling på 578,- kr. Fri kollektiv trafik i hele takstområdet samt fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafikken Afsætte 5 mio. kr. til permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser Pulje på 57 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder ( ) Puljen til takstnedsættelser er fuldt udmøntet med 662 mio. kr. Side 14

15 3. Investeringer Side 15

16 Fremtidssikret strategi for mere eldrift Parterne er enige om, at jernbanedriften i fremtiden i markant højere grad skal baseres på eldrift Betydelige investeringer i el-materiel: 15 nye eltogsæt: 1,6 mia. kr. 55 dobbeltdækkervogne (45+10): 660 mio. kr. Opgradering af 6 EA-lokomotiver: 50 mio. kr. Udskiftning af inventar i IR4-togsæt: 25 mio. kr. Fremtidens materiel indkøb skal baseres på velafprøvede tog, der er i drift andre steder Perspektiver til en yderligere elektrificering af det danske banenet anskaffelser ud over de 15 nye eltog. Større uafhængighed af IC4/IC2 Side 16

17 15 nye el-togsæt Erfaringerne fra IC4 og IC2 kræver en anden strategisk tilgang til anskaffelser af nyt materiel Fremtidens materielindkøb skal være velafprøvede tog Anskaffelse af 2-3 togsæt til prøvedrift i DK Beskeden skala gør det muligt, at der i takt med en fremtidig elektrificering løbende kan indkøbes nyt materiel Afsat 1,2 mia. kr. til 15 nye eltogsæt Side 17

18 45+10 dobbeltdækkervogne 112 lejede dobbeltdækkervogne i den sjællandske regionaltrafik Lejeaftalerne udløber gradvist Akut mangel på siddepladser i sjællandske regionaltrafik Sikring af 45 dobbeltdækkervogne svarende til nuværende kapacitet Kapacitetsudvidelser med yderligere 10 dobbeltdækkervogne Kan trækkes af enten dielsel eller el-lokomotiver Afsat 660 mio. kr. til køb af i alt 55 dobbeltdækkervogne Side 18

19 Opgradering af EA-lokomotiver DSB råder over 6 el-lokomotiver Kan i dag ikke benyttes til at trække dobbeltdækkervognene Lokomotiverne ombygges således at de kan anvendes til at trække dobbeltdækkervognene Sikrer en mere stabil materielsituation sammen med D.D. Der er afsat 50 mio. kr. til ombygningen af EA-lokomotiverne Side 19

20 IR4 udskiftning af inventar IR4 er indkøbt til regionaltrafikken og inventaret er tilpasset dette formål Indretning skal i højere grad svare til IC3 IR4 bliver mere velegnede til anvendelse i fjerntrafikken Afsat 25 mio. kr. til udskiftning af inventar i IR4 Side 20

21 Letbaner og metro Parterne er enige om at letbaner er en attraktiv kollektiv transportform Der i gang sættes en analyse Letbaner i et strategisk perspektiv - bidrage til at synliggøre fordele og ulemper ved letbaner Analyse af Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet - nye trafikknudepunkter og samt analyse af mulige metro- og letbaneudbygninger Odense Letbane bevilliges yderligere 15 mio. kr. til en optimering og forcering af VVM-undersøgelsen I Aalborg pågår en forundersøgelse af en letbane eller BRT i Aalborg. Staten reserverer 6 mio. kr. til en VVM-undersøgelse Til Aarhus Letbane reserves 100 mio. kr. til en evt. elektrificering af Grenaabanen Der er afsat 200 mio. kr. til en opgradering af den eksisterende metro opsætning af perrondøre på stationer over jorden Side 21

22 Øvrige investeringer Materiel til samdrift på Odder- Grenaabanen indkøb af 4 Desirotog til ca. 140 mio. kr. Når letbanen står færdig anvendes materiellet på andre strækninger Hurtigere og mere rettidige tog ved fjerne mindre knaster på banenettet. 50 mio. kr. til forbedringer og tilretninger på en række sidebaner i Jylland Der afsættes 54 mio. kr. til fornyelser og opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen Ombygning Hillerød 15 mio. kr. Supercykelstier 189 mio. kr. Side 22

23 Trængselskommission 28 medlemmer Formand Leo Larsen, Sund & Bælt Løsningskatalog til begrænsning af trængsel og forurening præsenteres januar 2013 Samlet strategi afleveres efterår 2013 Opstartskonference 1. oktober Side 23

24 Videre forløb og nye aftaler Aftalen er ikke tidsbegrænset Midlerne udmøntes efter aftale, og når der er midler til udmøntning I alt udmøntet 2,6 mia. kr er udmøntet 284 mio. kr er udmøntet 338 mio. kr. Parterne er indforstået med, at udmøntningen af midler skal efterlade et rimeligt udisponeret beløb til kommende forhandlingsrunder Side 24

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven 1 Finanslov 2013 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013)

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) 1 Aftale om Finansloven for 2014 Nyt kapitel Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Johnny.Christensen@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Anders.H.Kaas@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S 1. Baggrund

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere