Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling, samt ændringsbekendtgørelse 451 af Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Industrioperatøruddannelsen har en varighed på 2 år inkl. grundforløb Industrioperatør- produktivitet har en varighed på 2 år og 8 måneder inkl. grundforløb Eksempel på uddannelsens struktur Industrioperatør Industrioperatør - produktivitet Grundforløb Hovedforløb Trin 1 Hovedforløb Trin 2 Skole 20 praktik Skole 8 praktik Skole 5 praktik praktik Skole 5 praktik Skole uger uger uger uger 5 uger praktik De valgfri specialefag (5 uger i Trin 1 samt 1 uge i Trin 2) fordeles i praktiktiden og bør normalt være gennemført, inden eleven påbegynder sidste skoleperiode. Perioderne med valgfri specialefag er principielt enkeltstående uger, der indpasses i det øvrige forløb efter relevans, udbudsmuligheder og afviklingstidspunkt. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele forløbet. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Arbejdsorganisering som tema herunder kendskab til organisatoriske principper i produktionsvirksomheder og forskellige produktionsformer er et særkende for uddannelsen. 1

2 Produktivitet som tema herunder de forskellige produktionsfilosofier, som er oppe i tiden, eksempelvis LEAN-production med tilhørende produktivitetsfremmende tiltag såsom automatisering, 5S, Mål og resultatstyring, SMED, TPM, 0-fejl produktion, Kaizen, Six Sigma, Produktrationalisering med videre er vigtige dele af uddannelsen..produktivitet forståes også som konkurrenceparameter og som faktorer, der bidrager til skabelse af samfundsmæssig velfærd og værdier. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Elever, der har gennemført produktøruddannelsen, skal have en maximal uddannelsestid på 1½ år måneder til industrioperatøruddannelsens trin 1. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål kan findes på uddannelsesadministrationens hjemmeside. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Industrioperatør Grundfag Uger 2,0 2,0 1, 12 Fremmedsprog, Engelsk Områdefag 2, 3, 4, 9, 13 Præstationsstandard 9,0 19,0 Rutineret 2,4 Arbejdsorganisering F 2,0 Trin 2 Industrioperatør Produktivitet 1, 5, 6, 9 Styring, fejlfinding, Rutineret 2,4 reparation og vedligehold 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 Produktion Rutineret 2,2 2, 3, 7, 9,10, 11, 13 Produktudvikling og produktion Rutineret 2,0 23, 30 Opsamling og strukturering af idéer 24, 28, 29 Ledelsessystemer og interessentanalyse og kvalitet 26, 31 Logistikoptimering, Supply Chain Management 24, 25, 28, 30, 31 Optimer kvalitet og produktivitet med Lean værktøjer Rutineret 2,0 Rutineret 2,0 Rutineret 2,0 Rutineret 3,0 3

4 20, 22, 24, 25, 30 Arbejdsmiljø 1,0 for industrioperatører Valgfag 2,0 2,0 Almene Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Certifikatuddannelse C for kranførere Gaffeltruck - certifikatkursus Lastbilmonteret kran, certifikat D Robotter i industrien Robotbetjening Håndtering med industrirobotter Valgfri specialefag Præstationsstandard 5,0 6, , , , , , , ,0 Arbejde med ,4 elektricitet for operatører El-pnematik ,6 Elteknisk kredsskema, udarbejdelse L-AUS, tavle og installationsarbejde , ,2 Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner ,0 4

5 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Lagerstyring med it-grundlæggende funktioner IT og produktionsstyring for medarbejdere Logistik og samarbejde Lagerindretning og lagerarbejde Tegningslæsning og CNCstyring Supply Chain Management (SCM) Tegningsinformation og fremstilling Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Arbejdsorganisatoriske Produktionsoptimering og effektivisering i teori Produktionsoptimering og effektivisering i praksis Innovationsegnede produktionsområder Videndeling og læring for medarbejdere , , , , , , , , , , , , ,6 5

6 Miljø og energiforbedringer i industrien Systematisk problemløsning Kanban styring Omstillingseffektivisering for operatører Kundeservice Kommunikation i teams Kunde-leverandør forhold Værdibaserede arbejdspladser Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Lean support i produktionen Innovation og kreativ idégenerering Valideringsopgaver Montage og justering af sensorer i procesindustri ON/OFF-regulering af produktionsanlæg PID regulering af procesanlæg Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr ,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0, , , , , , , ,4 6

7 Medicinal Fødevare Instruktion og oplæring på procesanlæg Reparation og vedligeholdelse Driftsoptimering af produktionsforløb/flow Anvendelse af digitale PLCere Medicinalindustriel produktion GMP brush up operatører medicinalindustrien Produktionskemi Uorganisk kemi i procesindustrien Organisk kemi i procesindustrien Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri HACCP/egenkon-trol operatører i fødevareindustri Almen fødevarehygiejne Styringsteknik, procesindustri , , , , , , , , , , , , , ,0 7

8 Metal Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien Identifikation i procesindustrielproduktion ,0 0,4 TIG-svejskants ,0 uleg plade/rør TIG-svejsning ,0 Lodning og ,0 montage af leadede komponenter Q-lodning ,0 Blyfri manuel ,4 lodning Reparation af ,0 SMD print CNC plan- og ,0 profildrejning, programmering CNC drejning, ,0 programmering og opstilling, 1-sidet CNC drejning, ,0 programmering med cyklus/dialog CNC fræsning, ,0 enkel programmering og bearbejdning CNC fræsning, ,0 programmering og opstilling, 1-sidet CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet ,0 8

9 Emnetegning i retvinklet projektion (47422) Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Manuel Statistisk Proces Control (SPC) IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Laserskæring Operatør ved CNC-styret revolverstanser Pladeudfoldning klippe- bukke og valsemaskiner CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC fræsning, overvågning og produktion CNC fræsning, produktion og emnemåling Opstilling og programmering, CNC-styret kantpresse Operatør ved CNC-styret kantpresse Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner , , , , , , , , , , , , , ,6 9

10 Mag-svejs-kants plade/plade pr 135 Mag-svejs-kants plade/rør pr 135 Emnetegning i CAD, introduktion Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter Overfladebehandling Vaskeri 1-komponent vådlakering operatører 2-komponent vådlakering operatører Vandige malematerialer operatører Pulverlakering materialer og processer Manuel pulverlakering Modtagelse og indsortering i vaskeribranchen Tekstil-, vaskog tørrekendskab i vaskeribranchen Tørring, efterbehandling plet, skade og slitage Pakning, logistik, kundeservice i vaskeribranchen , , , , , , , , , , , , ,2 10

11 Tabel 2: Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Arbejdsorganisering 2 Avanceret 2,4 Arbejdsorganisering Rutineret Styring, fejlfinding, reparation og vedligehold 2 Avanceret 2,4 Fejlfinding, reparation og vedligehold Rutineret Produktion 2 Avanceret 2,2 Produktion Rutineret Produktudvikling og produktion Avanceret 2,0 Produktudvikling og Rutineret 2 produktion Opsamling og strukturering af idéer 2 Ledelsessystemer og interessentanalyse og kvalitet 2 Logistikoptimering, Supply Chain Management 2 Optimer kvalitet og produktivitet med Lean værktøjer 2 Arbejdsmiljø for industrioperatører 2 Avanceret 2,0 Opsamling og strukturering af idéer Avanceret 2,0 Ledelsessystemer og interessentanalyse og kvalitet Avanceret 2,0 Logistikoptimering, Supply Chain Management Avanceret 3,0 Optimer kvalitet og produktivitet med Lean værktøjer Avanceret 1,0 Arbejdsmiljø for industrioperatører Rutineret Rutineret Rutineret Rutineret Rutineret 11

12 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Industrioperatør Trin 2 Industrioperatør Produktivitet 2, 6, 10, 12 Manuelle og automatiserede operatørfunktioner 4, 5, 6, 9, 12 Fejlfinding, reparation og vedligholdelse 7, 8 Lager og logistik 10, 11 Energi og miljøforhold 1, 3, 4, 5, 9, 12 Produktionsopgaver 11, 13, Branchekendskab 23, 26, 27, 31 Optimering og strukturering af ideer 26, Logistikoptimering, Supply Chain Management 23, 25, 26, 30, 31 Optimere kvalitet og produktivitet med Lean 24, 27, 29 Arbejdsmiljø Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Virksomheden skal under praktikperioden udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsens praktikdel. For at fastholde bredden i uddannelsen, skal eleven i praktikperioden indgå i de af virksomhedens afdelinger og / eller funktioner, der er relevante for uddannelsen. Eleven skal i løbet af praktikperioderne på Trin 1 udarbejde minimum 3 praktikopgaver med stigende sværhedsgrad. Praktikopgaverne skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. Eleven skal i løbet af praktikperioderne på Trin 2 udarbejde mindst 1 praktikopgaver, foruden den virksomhedsrelaterede del af svendeprøveprojektet. Praktikopgaven skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. Virksomheden formulerer praktikopgaverne samt stiller de fornødne ressourcer til rådighed for eleven. Ved afslutning af en praktikperiode udsteder virksomheden en praktikerklæring, som indgår i elevens uddannelsesbog. 12

13 Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Svendeprøven Svendeprøvens formål er at vise elevens tilegnelse af kompetencemålene for uddannelsen Trin 1 Industrioperatør Svendeprøven består af en skriftlig og en praktisk prøve. Det faglige udvalg skal orienteres om den skriftlige del af svendeprøven senest 6 uger før svendeprøvens afholdelse. Svendeprøvens censorer skal orienteres om den praktiske prøves opsætning senest 1 uge før svendeprøvens afholdelse. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Prøven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag og områdefag. Prøven varer 2 klokketimer. Under besvarelsen har eleven egne notater, håndbøger samt lignende materiale til rådighed. Materialet skal godkendes af skolen. Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der normalt indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i 10 hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe: Opgavesættet kan med fordel trækkes fra Industrioperatøruddannelsens opgavebank. De 10 hovedgrupper er: Råvare og materialekendskab Arbejdsmiljø og sikkerhed Kvalitetsstyring og overvågning Kommunikation og dokumentation Mekanisk forståelse Styringsteknik Arbejdets organisering Produktionsplanlægning, flow, logistik og lagerfunktioner Organisations- og forretningsforståelse Energi og miljø Opgaverne giver tilsammen 60 point og vægtningen skal fremgå af opgavesættet, fastsat af skolen. De problemorienterede opgaver udarbejdes som en case beskrivelse, hvortil der er 5 problemorienterede opgaver. Opgaverne skal omhandle: Tegnings og - diagramforståelse Dokumentationsforståelse Tekniske beregninger Skriftlig kommunikation 13

14 Opgaverne giver tilsammen 40 point og vægtningen skal fremgå af opgavesættet, fastsat af skolen. Den praktiske prøve Den praktiske prøve varer 6 timer. Den praktiske prøve bør så vidt muligt organiseres på en sådan måde, at det klart fremgår, at gruppernes arbejde vil være indbyrdes afhængigt af hinanden. Endvidere skal svendeprøven tilrettelægges således, at der gives mulighed for en individuel bedømmelse. Den praktiske prøves opgave skal omfatte: 1) Forberedelse, herunder - tilrettelæggelse og koordinering af teamarbejdet - anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen - fastlæggelse af kvalitetsniveau og kvalitetsstyringssystem 2) Gennemførelse, herunder - indgå i teamorganiseret produktion - overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold - identificere problemområder samt udvælge og anvende forbedringsværktøjer i produktionssammenhæng - identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver - arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne - udføre tilhørende lager og logistik funktioner - arbejde miljø- og energibevidst 3) Præsentation, herunder - Redegøre for produktionsforløbet og udvise innovative kompetencer i forbindelse med forslag om produktivitetsfremmende aktiviteter - kommunikere og rapportere Lærer og censorerne skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve af hensyn til bedømmelsen og for at sikre faglig vejledning. I bedømmelsen af den praktiske prøve indgår: 1) evaluering med censorer og lærer af udført arbejde og 2) evaluering med censorer og lærer af elevens deltagelse i samarbejdet i gruppen. I bedømmelsen skal der lægges vægt på elevens evne til at sikre tværorganisatorisk planlægning, samarbejde og fleksibilitet i forhold til afvigelser i produktionen forårsaget af f.eks. ordreændringer, sygdom, ekstraopgaver, maskinnedbrud mv. Yderligere lægges der vægt på: - at eleven er i stand til at dokumentere og argumentere for egne og gruppens dispositioner med tilhørende ændringer, som er foretaget undervejs. - overblik over gruppens samlede produktion, herunder overholdelse af forskrifter og specifikationer samt sikkerhedsprocedurer 14

15 - selvstændigt bidrag til fornuftige arbejdsprocesser under løsning af opgaver - kvalitetsbevidsthed og problemløsningsevne Bedømmelse af prøverne De skriftlige prøver rettes af læreren og de to censorer gennemgår opgaverne efterfølgende, hvorefter der giver en samlet karakter for den skriftlige prøve. De enkelte opgaver pointgives, og karakteren bestemmes ud fra følgende pointtabel: Point Karakter % % % % % % % - 3 Ved bedømmelse af den praktiske prøve giver læreren og censorerne samlet en karakter. Bedømmelsen sker individuelt på baggrund af den enkelte elevs præstationer. Karakteren for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for den skriftlige prøve, der har vægten 40% og den praktiske prøve der har vægten 60%. For at bestå eksamen skal gennemsnitskarakteren være mindst 2,0 og eleven skal i den praktiske prøve mindst have opnået karakteren 02. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes ud fra følgende skema. Skriftlig karakter Praktisk karakter Læreren og de to censorer meddeler eksaminanden eksamensresultatet umiddelbart efter at den endelige karakter er beregnet. 15

16 Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede karakter påføres svendebrevet. Specialet: Industrioperatør - Produktivitet Svendeprøven for Industrioperatør-produktivitet består af et svendeprøveprojekt samt en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af en opgave tildelt ved lodtrækning samt en præsentation og uddybning af svendeprøveprojektets resultater. Til den mundtlige prøve har eleven 30 minutter til at trækning af opgave samt forberedelse. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter inklusiv votering. Opgaven tildelt ved lodtrækning Opgaven, som tildeles ved lodtrækning, skal stilles sådan, at eleven har mulighed for at tydeliggøre sin viden indenfor de af uddannelsens mål, der ikke vises ved besvarelsen af projektet. Opgaverne skal udarbejdes af skolen i samarbejde med det faglige udvalg. Eleven har optil 30 minutters forberedelse umiddelbart efter opgavetrækningen. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser følges. Beskrivelse af svendeprøveprojektforløbet 1. I næstsidste skoleperiode udarbejdes en synopsis for svendeprøveprojektet. 2. I praktikperioden mellem næstsidste og sidste skoleperiode indsamles data til udarbejdelse af svendeprøveprojektet. 3. I sidste skoleperiode udarbejdes svendeprøveprojektet. 4. I sidste skoleperiode afholdes den mundtlige svendeprøve. ad 1) I næstsidste skoleperiode skal eleven udarbejde en synopsis for svendeprøvens projekt. Synopsen, som ikke overstiger en A4 side, skal redegøre for en konkret praksisnær problemstillingen, løsningens mål, samt overvejelser over hvordan problemstillingen kan løses. Synopsen skal udarbejdes i samarbejde med praktikvirksomheden og skal afspejle et af uddannelses trinnets mål indenfor følgende hovedgrupper: Innovation Produktivitet Kvalitetsstyringssystemer og dokumentation Dokumentationsforståelse Logistik optimering Kommunikation Arbejdsmiljø Energi og miljø Synopsen skal godkendes og afleveres på skolen senest 14 dage efter afslutningen af næstsidste skoleperiode. Såfremt eleven ikke afleverer synopsis for svendeprøveprojektet, kan eleven ikke gå til svendeprøve. 16

17 ad 2) Igennem praktikperioden før sidste skoleperiode skal eleven indsamle viden om praktikvirksomhedens praksis, sådan eleven bliver i stand til at besvare synopsens problemstilling. ad 3) I sidste skoleperiode udarbejdes en besvarelse med afsæt i synopsen samt praktikperiodens indsamling af viden. Besvarelsen danner udgangspunkt for den mundtlige del af svendeprøven. En skriftlig besvarelse kan fylde op til 6 skrevne sider eksklusiv bilag. Svendeprøveprojektet skal være en handlingsorienteret, tværorganisatorisk og praksisnær beskrivelse og refleksion over den valgte problemstilling og løsningen her af. Besvarelsen skal indeholde: Elevens navn Besvarelsens titel En kort virksomhedsbeskrivelse Problemstilling Analyseområder Valg af metoder og værktøjer Problemløsningsforslag Konklusion på problemstillingen Refleksioner over projektprocessen Projektbesvarelse afleveres 10 dage før afholdelse af den mundtlige prøve til skolen. Såfremt eleven ikke afleverer en projektbesvarelse, kan eleven ikke gå til svendeprøve. ad 4) Ved den mundtlige prøve fremlægges svendeprøveprojektets problemstilling med fokus på processen mod de stillede mål. Eleven skal redegøre for valget af metoder og værktøjer samt give en analyse af, hvordan valgene påvirker processen og resultaterne. Eleven skal desuden belyse projektets progression samt anvendeligheden i andre typer af produktion end praktikvirksomhedens. Svendeprøvens tidsfrister Tidsfrist 2 måneder før den mundtlige del af svendeprøven 14 dage efter afslutningen på næstsidste skoleperiode 10 dage før den mundtlige del af svendeprøven 10 dage før den mundtlige del af svendeprøven Dagen før den mundtlige del af svendeprøven Afholdelse af den mundtlige del af svendeprøven Dato Det faglige udvalg modtager svendeprøvens lodtrækningsopgaver Eleven afleverer synopsis for svendeprøveprojektet Eleven afleverer svendeprøveprojektet Svendeprøveprojekterne med synopsis sendes af skolen til svendeprøvens skuemestre Eksaminator og skuemestre forberedelse Afholdelse af svendeprøven 17

18 Bedømmelse af prøverne I bedømmelsen skal der lægges vægt på elevens handlingsorienterede viden både i dybden ved implementering af initiativer, samt i et overblik over forskellige produktionsfremmende aktiviteter. I bedømmelsen skal der desuden lægges vægt på elevens evne til: at kunne dokumentere og argumentere for problemstillingers progression, at udvise en kvalitetsbevidsthed over den samlede produktion vedr. forskrifter, procedurer og lign. samarbejde og fleksibilitet i integrationen af fornuftige arbejdsprocesser at skabe tværorganisatorisk planlægning, samarbejde og fleksibilitet. Ved beregning af den endelige prøvekarakter vægtes karakteren for den mundtlige uddybning af svendeprøveprojektet med 50% og opgaven tildelt ved lodtrækning 50 %. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter i den endelige prøvekarakter. Læreren og de to censorer meddeler eksaminanden eksamensresultatet umiddelbart efter at den endelige karakter er beregnet. Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, hvorefter denne påføres svendebrevet. 18

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere