Nr. 19 September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 19 September 2009"

Transkript

1 Nr. 19 September 2009 Dagbog fra introdagene Ammar vil bare læse til kemiingeniør på DTU RUC har vedtaget ny forskningsstrategi Tema: Projekt- og gruppearbejde

2 Indhold RUC indefra Frynsegoder eller fællesskab...04 Faglig organisering gør stærkere...05 Kære Dagbog...08 De studerende skal være mere utilfredse...10 Unge snydes og svindles i boligjagt...11 RUC har vedtaget ny forskningsstrategi...12 My AIESEC experience...14 Udefra Ammar vil bare læse til kemiingeniør på DTU...16 Studerende kæmper for retten til asyl...17 Studerende åbner alternativt universitet i Barcelona kr. pr. studerende er en hån...19 Roskilde Revised...20 Redaktionen Redaktionen arbejder kollektivt. Alt arbejde i forbindelse med HippoCampus udføres ulønnet med undtagelse af layout og tryk. Indsendte artikler og debatindlæg redigeres udelukkende i forhold til layoutmæssige og journalistiske kriterier, og det indholdsmæssige står derfor altid til skribentens egen regning. Artiklerne i HippoCampus er altså ikke udtryk for en samlet redaktionel linje. Debatindlæg kan bringes anonymt i HippoCampus, under forudsætning af, at skribentens navn er redaktionen bekendt. Fra redaktionens side forbeholder vi os retten til at forkorte debatindlæg på over 3000 anslag. Vi vil, så vidt det er muligt, få forkortelser godkendt af debattøren. Debatindlæg skal være debatterende, altså give udtryk for debattørens holdning og tage et emne op til debat. De må ikke have karakter af annoncer el.lign. HippoCampus er uafhængigt af organiserede økonomiske, politiske og religiøse interesser. Magasinet finansieres via annoncer og bidrag fra forskellige foreninger, organisationer og enkeltpersoner, men ingen bidrag medfører indflydelse på hverken indhold eller form. Tema Projekt- og gruppearbejde giver særlige kompetencer...22 Karaktersystemet er en sorteringsmaskine...17 Introduktion til gruppearbejde er tilfældig...23 Gruppearbejdets ABC...24 RUC skal vejlede I gruppearbejde for at bryde social arv...26 Tak for donationer Tusinde tak til alle der har støttet os og således medvirket til, at vi fortsat kan være økonomisk uafhængigt af diverse institutioner og interesser. Støt HippoCampus og den fri presse på RUC, ved at indsætte et beløb efter evne på Konto: Debat Den nye karakterskala fremmer individualismen...28 SU-systemet under pres...30 www Husk at holde øje med HippoCampus hjemmeside. Den bliver løbende udbygget. Foto Forside: Nina Liv Brøndum Andre: Nina Liv Brøndum, Anne Louise Fink, Kirkeasyl Deadline 1. oktober 2009 Kolofon Laurids Mads Phillipsen, Nina Liv Brøndum, Helga Mathiassen, Peter Schwartz Nielsen, Internationale Atlan Jensen, Sanne Arildsen, Anne Louise Fink, I dette nummer ansvarlig for loven: Helga Layout: Mads Lou Trykt af: Uberkant 3000 Side HippoCampus 2009

3 Leder Velkommen i fællesskabet Velkommen til et universitet, som bygger på et fællesskab. Et fællesskab der markeres første gang, når de nye studerende stiger ud af toget på Trekroner station og det farverige, skøre og gakkede syn af Marbjergmark-showet møder dem. Med smølfer, baconmænd, tigre og pirater byder rusvejlederne de nye studerede velkomne i fællesskabet her ude på Trekroners marker. Props til de utrættelige rusvejledere - I er sgu for seje! Og velkommen til et universitet, hvor vi lærer bedst i fællesskab. På RUC er uddannelsen bygget på det problemorienterede gruppearbejde, og dét vi har valgt at sætte fokus på i temasektionen i dette nummer. Overskriften på vores temasektion er We gruppearbejdet - og det er ikke for sjov. Her på redaktionen elsker vi det projektorienterede gruppearbejde, fordi vi mener, at den læringsform giver rigtig gode muligheder for selvstændige, kritiske og kollektive læreprocesser. Læs mere i temasektionen, hvor RUC s gruppe-guru Arno Kaae også deler kærligt ud af alle sine gode råd om gruppearbejdet. Men også velkommen til et underfinansieret og forandringsparat universitetet. Som du kan læse i dette nummer bød årets finanslov ikke på de nødvendige investeringer i uddannelsesområdet og fra alle sider kritiseres regeringen for ikke at investere i uddannelse. Her på RUC er vi endda et underfinansieret universitet uden en rektor. Vi venter stadig i spænding på hvem, der skal overtage styret fra det lidet populære Poul Holm, som forlod posten efter skarp kritik for et år siden. Men der er ikke den eneste forandring vi ser på RUC. I løbet af de sidste år er der blevet gennemført en omfattende institutreform. Der forhandles lige nu om en helt ny uddannelsesreform, som grundlæggende vil ændre på RUC s særegne studiestruktur. Og på sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen en ny forskningsstrategi. Så velkommen til et universitet, der står overfor store forandringer og store udfordringer. RUC er ikke en fast størrelse et velfungerende RUC kræver studerende og ansatte, der engagerer sig i politisk og socialt, og som tager del i at skabe en sund og progressiv udvikling for universitetet. Og til sidst - men absolut ikke mindst - velkommen til HippoCampus. Vi er et 100 % studenterdrevet, uafhængigt og kollektivt organiseret studentermagasin. Vi skriver om, hvad der sker på RUC - og går gerne ledelsen kritisk efter i sømmene. Hvis du vil være med til at lave HippoCampus, så duk op til vores lounge d. 10. september om eftermiddagen på plænen foran kantinen - vi kan altid bruge flere i redaktionen. Velkommen til - vi glæder os til endnu et semester med alle jer seje RUC ere! Indhold og leder Side 03

4 Frynsegoder eller fællesskab Er fagforeningerne på RUC bare en nem vej til en billig forsikring eller er fællesskab gennem faglig organisering stadig relevant for studerende på Roskilde Universitet? Af Sanne Arildsen, Miljøbiologi og Mads Philipsen, Internationale Udviklingsstudier Fagforeningerne arbejder på højtryk for at få de nye studerende organiseret i netop deres fagforening. Det skorter ikke på tilbud om billige forsikringer, underholdningsarrangementer og gratis medlemskaber. Men hvad kan fagforeningerne tilbyde ud over fryns og umiddelbare økonomiske fordele? Vi har snakket med en række fagforeninger, der er repræsenteret på RUC. Tendensen er den samme hos dem alle: fællesskabet er stadig en væsentlig del af det at være organiseret som studerende, men det er de studerende selv, der må definere deres behov og tage aktiv del i at opfylde disse. Mere end en billig forsikring For fagforeningerne er det vigtigt at pointere, at de kan tilbyde mere end de umiddelbare økonomiske fordele, der følger med et medlemskab: Som studerende er det at være en del af en fagforening en naturlig del af ens faglige udvikling og forberedelse til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. forklarer chefkonsulent i Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Else Iversen. Derudover kan det endvidere fungere som et forum, hvor det er muligt at diskutere med ligesindede: Fagforeningen kan være en platform for at diskutere faglige udfordringer såvel som spørgsmål af mere politisk karakter, som det var tilfældet under forårets SU-debat. Det er også dit ansvar Det handler ikke kun om, hvad man kan få ud af sit medlemskab, men i ligeså høj grad om hvad man tager forklarer Susanne Nilherd Halle, der er konsulent i Dansk Magisterforening (DM). Det er Else Iversen enig i Det er op til de studerende at definere deres rolle i fagforeningen, men fagforeningen danner rammerne hvori de studerende kan udfolde sig og organisere sig. Mange af fagforeningerne har derfor repræsentanter på RUC, der skal sørge for at skabe disse rammer. Det kan være et debatarrangement eller et kursus i at skrive ansøgninger, såvel som events af mere underholdende karakter. Vi forsøger at blive en aktiv del af de studerendes hverdag, så vi er en del af deres bevidsthed når de Fagforeningerne prøver at fange de studerendes opmærksomhed fra første skoledag engang kommer ud på arbejdsmarkedet, og vi derigennem kan støtte dem via overenskomster og rådgivning fortæller IDAs repræsentant på RUC, Johan Olsen. De studerende skal fanges Man kan undre sig over, hvorfor det er nødvendigt for fagforeningerne at promovere sig selv gennem den lange række af økonomiske tilbud, hvis de i virkeligheden prioriterer andre områder højere. Men det er ganske naturligt, da det er en af de måder hvorpå fagforeningen kan støtte de studerende medlemmer, hævder kommunikationskonsulent i PROSA, Bo Sune Christensen: Vi tilbyder de studerende en række rabatter på f.eks. forsikring og it-litteratur, som kan få SUen til at række længere PROSA Organiserer: IT-studerende (datalogi og informatik) Medlemmer på RUC: 35 studerende Pris: Gratis Repræsentanter på RUC: Ingen (henvendelse kan ske til hovedkontoret: ) Dansk Magisterforening (DM) Organiserer: Alle akademikere, men hovedsageligt studerende fra naturvidenskab og humaniora Medlemmer på RUC: studerende Pris: 130 kroner i kvartalet, 20 kr. for det første halve år for førsteårsstuderende Repræsentanter på RUC: Julia Hunt (tlf ) og Casper Christiansen (tlf ) og skabe et ekstra overskud i hverdagen. Samtidig, fremhæver Sussane Nilherd Halle, kan det være en måde at få gjort opmærksom på fagforeningernes tilstedeværelse og fordelene ved at stå sammen i et fællesskab: Tilbudet om billig forsikring gør, at de studerende kan se en umiddelbar mening i at være medlem af en fagforening. Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Organiserer: samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende Medlemmer på RUC: ca Pris: 152 i kvartalet Repræsentanter på RUC: Rune Palm Hansen IDA Organiserer: NATBAS, HUMTEK og alle på naturvidenskabelige overbygningsfag Medlemmer på RUC: 400 studerende Pris: Gratis Repræsentanter på RUC: Johan Olsen og Rasmus Kjærbo Dansk Journalistforbund (DJ) Organiserer: Kommunikations- og journalistikstuderende Medlemmer på RUC: 267 studerende Pris: 221 kroner i kvartalet Repræsentanter på RUC: Sammen slutningen JR Journaliststuderende på RUC Side HippoCampus 2009

5 Faglig organisering gør stærkere De danske fagforeninger er typisk organiseret efter fag. Det betyder, at vi i Danmark har en meget høj organiseringsgrad, der gør, at fagforeningerne står stærkt ved forhandlingsbordet. Af Mads Philipsen, IU og Sanne Arildsen, Miljøbiologi Når man som studerende tager stilling til hvilken fagforening, man melder sig ind i, er det samtidig en stillingtagen til hvilken retning ens uddannelse skal tage. Det danske fagforeningslandskab er i høj grad præget af at være enhedsfagligt og det er dermed ens faglige baggrund, der er bestemmende for, hvor man er medlem. Interessefælleskab Flere fagforeninger fremhæver vigtigheden af det faglige fællesskab. Hos fagforeninger som PROSA, IDA og Dansk Journalistforbund (DJ) er det fagligheden der står øverst på dagsordenen: Vi er en meget branchespecifik fagforening og spiller derfor en væsentlig rolle i at give de studerende et indblik i det arbejdsmarked de vil blive en del af. forklarer kommunikationskonsulent hos DJ, Troels Johannesen. Et medlemskab hos vores fagforening kan skabe kontakt og netværk til andre it-studerende og færdiguddannede med samme interesser fra hele landet, uddyber Bo Sune Christensen hos PROSA. De bredere fagforeninger DJØF og særligt DM fokuserer i højere grad på de studerendes fælles interesser: Vi gør meget ud af et være en fagforening med en holdning og vægter fællesskabets interesser, såvel som de individuelle. fortæller Susanne Nilherd Halle. De støtter derfor forskellige politiske initiativer økonomisk, som f.eks. Studenterrådet og ligestillingsudvalget på RUC. Styrke for forhandlingsgrundlaget Som studerende bidrager man via sit medlemskab til at øge organiseringsgraden og dermed giver man sin fagforening et bedre grundlag til at forhandle overenskomster. Ifølge Daniel Pedersen, faglig kandidat til Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, har det stor betydning for forhandlingsmulighederne, at man er organiseret i branchespecifikke fagforeninger: Vi står meget stærkere end de politiske fagforeninger i Spanien og Frankrig, fordi den enhedsfaglige organisering gør, at vi har en meget højere organiseringsgrad. Ved at være medlem allerede om studerende støtter man derved op om sine fremtidige arbejdskollegaer. Johan Olsen, IDAs repræsentant på RUC, påpeger at det også er til gavn for en selv: I og med at fagforeningerne sætter standarden for løn- og arbejdsvilkår er det vigtigt, at man som studerende støtter op om sin organisation, fordi man på den måde kan præge det arbejdsmarked, man kommer ud på som færdiguddannet. Daniel Pedersen fremhæver, at det ligeledes er vigtigt, at fagforeningen bliver prioriteret i såvel opturs- som krisetider. Hvis ikke man sørger for at hæve bundniveauet når det går godt, glemmer man at ruste sig til de dårlige tider. Ved ikke at være medlem nasser man på de resultater fagforeningen skaber og svækker forhandlingsgrundlaget op til overenskomstforhandlingerne, som jo vedrør alle. Forslag til citatfremhævelser: Hvis ikke man sørger for at hæve bundniveauet når det går godt, glemmer man at ruste sig til de dårlige tider Ved ikke at være medlem nasser man på de resultater fagforeningen skaber og svækker forhandlingsgrundlaget op til overenskomstforhandlingerne, som jo vedrør alle. Vi er en meget branchespecifik fagforening og spiller derfor en væsentlig rolle i at give de studerende et indblik i det arbejdsmarked de vil blive en del af. RUC Indefra Side 0

6 Marbjerg Mark Show 2009 Traditionen tro bød rusvejlederne de nye studerende velkommen med det spetakulære Marbjergmark Show. HippoCampus var på pletten til at knipse de nye studerendes første skoledag på RUC. Side HippoCampus 2009

7 foto: Nina Liv Brøndum RUC Indefra Side 0

8 Kære dagbog Vi har bedt to ruslinge om at skrive dagbog i de første dage på RUC. Læs med om forkerte studievalg, der måske viser sig at være helt rigtige og om Kaspers første overvældende og opløftende møde med RUC. Kære Dagbog Af Kasper Bjerring, Sambas Holger! Er der ikke nogen som ka hjælpe mig at finde Holger? Sådan lød mit første møde med RUC, da jeg troppede op på hovedbanegården. Stående blandt mange hundrede nye studerende, som alle sammen prøvede at holde første skoledag -attituden, hvor man ikke helt ved om man skulle gå med på de mange aktørers joke eller ej. Jeg var meget positiv overrasket over den noget anderledes modtagelse af krokodiller, kommunister og rockstjerner end jeg havde ventet. På trekroner St. var der for mit eget og 120 nye Sam-BAS ers vedkommende dømt velkomst på ægte 80 er rock-maner. Rusvejledernes store engagement for at få os ruslinge til at lære hinanden at kende kom hurtigt til udtryk gennem en masse fælleslege, som krammeleg, og jeg kunne, da jeg kom hjem, bekræfte min rumbos fordom om RUC. Men på meget stilfuld måde blev vi introduceret til studiet og livet på RUC. Den første dag på RUC rendte hurtigt ud, og da jeg var kommet hjem, sad jeg med blandede følelser, både en enorm udmattelse efter mødet med 120 nye mennesker, men også en enorm glæde og en stor lyst til at opleve endnu mere. Med fanen klar blev vi igen modtaget på stationen på andendagen, og programmet lød igen på sociale aktiviteter og grundintro. Den store glæde fra aftenen forinden fortsatte, og jeg kunne ikke lade være med at tænke over hvilket fællesskab, man får her på RUC med de ca. to ugers rusperiode. I forhold til en af mine kammeraters studie, hvor de startede med forelæsninger fra dag ét, og alle bare var taget hjem efter timerne var sluttede. Vikingeregatta. Kampråb, øl og Greve Pigegarde lagde grundlag til fest og samhørighed i Roskilde Bypark og optoget til Gimle. Det er meget langt tid siden jeg har set så meget fedteri for at vinde tovtræk og pælekast. Ikke lige discipliner, som er kendt for at dommeren får kindkys. På trods af både gode og dårlige resultater fortsatte den gode stemning på Gimle, og her blev jeg lidt fuld lige som så mange andre og tog hjem. Jeg ser spændt frem til at se, hvad der kommer til at ske i morgen. foto: Nina Liv Brøndum Side HippoCampus 2009

9 Kære Dagbog Af Line Gringmuth, Humbas De har lukket, da jeg er henne på studievejledningen. Formodentlig er jeg ikke den eneste, der i disse dage har en ting eller to der skal vendes og kigges på fra flere vinkler for at få uddannelses-puslespillet til at gå op. En strålende solskinsdag på RUC - for min og mange andres vedkommende den første. Et farverigt gedemarked som alle der er startet vel mindes med et træk på smilebåndet. Manden i bacon-svøb, som vi passere på vores vej fra stationen og op til huset, er i hvert fald en genganger fra tidligere år. Jeg må siges at være kommet en kende skævt ind på studiestarten. Der har været tale om en desværre selvforskyldt administrativ fejl, i form af en manglende dokumentering af et matematik-suppleringskursus, og det har resulteret i, at jeg er startet på HumBas, i stedet for som det oprindelig var tænkt, SamBas. Men faktisk må jeg konstatere, at det ikke går mig så meget på. Selvom man nok kunne sige, at jeg er startet på en anden uddannelse end jeg egentlig gerne ville, er hele præmisset jo, at RUC sætter nogle rammer, hvor jeg selv kan være med til at tilrettelægge det føromtalte uddannelses-puslespil. Ja, faktisk er jeg helt utrolig glad for at være landet herude. For herude det er vel hvad det er. Det omdiskuterede universitet midt på en pløjemark. Faktisk var der for nylig en der pointerede at hun altid havde tænkt at kunne man ikke komme ind på universitet, så kunne man vel altid starte på RUC. Det er vist en klassisk fordom omkring stedet. Men det er ærlig talt slet og ret ikke mit syn på sagen. Jeg glædes ved tanken om at skulle være medspiller i min egen uddannelse. Jeg kan lide tanken om, at folk først og fremmest skal lærer at gebærde sig på bedste basis demokratiske vis. På de få dage vi har nået at tilbringe herude, med alle regnbuens farver spændt med stofstrimler om hoved og arme, har jeg været ganske overrasket over, hvor diskussionslystne folk er. Og selvom det formodentlig er forskelligt fra fag til fag, så er det i hvert fald noget ganske andet end det historiestudie jeg kommer fra. Her fik folk serveret lærdom, men glemte ofte at tage stilling til det. På RUC er pointen jo, at vi i høj grad skal være med til at forme vejen til lærdom. Det tiltaler mig. At vi skal skændes og tudbrøle og glædes og blive klogere, forhåbentlig en hel del klogere. Diskuterer os igennem et uddannelses forløb. Wåw, det virker umiddelbart temmelig ambitiøst. Jeg krydser de fedtede pølsefingre for, at der kommer til at være nogle kompetente vejledere, der kan hjælpe os nogenlunde helskindede igennem. Ved andet forsøg hos studievejledningen får jeg at vide, at det umiddelbart ikke er en mulighed at skifte basisstudium. Men måske gør det i sidste ende heller ikke så meget. Fagene kan jo tilvælges uanset hvor du har valgt at placere din ruslinge bagdel, i det mindste efter et år. Jeg er fuld af fortrøstning og forventning. RUC Indefra Side 09

10 De studerende skal være mere utilfredse Vi skal have gjort de studerende mere utilfredse, så de stiller højere krav - dét har RUCs bestyrelsesformand Christian Nissen udtalt til bestyrelsens sommermøde. Men hva fa en er meningen med det udsagn? HippoCampus skarpe pen har taget en snak med bestyrelsesformanden. Den skarpe pen Af Nina Liv Brøndum, Historie Har du virkeligt sagt, at de studerende skal være mere utilfredse? Og hvad er meningen med at sige det? Jo den er go nok, det har jeg sagt. Det jeg mener, er at hvis de studerende har for lave forventninger, så bliver de også for tilfredse og ukritiske. Det studerende bør efter min mening stille højere krav til deres uddannelse end de gør i dag! Jeg tror, universiteternes betjening af de studerende på flere områder er ringere end dengang jeg tog en uddannelse. Jeg undrer mig over, at de studerende accepterer det. Men altså som bestyrelsesformand er det vel netop dit ansvar! Nu var det udsagn jo ikke specifikt møntet på RUC, men på hele universitetssektoren. Men du har ret i, at jeg har et medansvar for at sikre kvaliteten på RUC. Et af problemerne er at der ikke er nok ressourcer. Universiteterne er simpelthen underfi- Jeg tror, universiteternes betjening af de studerende på flere områder er ringere end dengang jeg tog en uddannelse. Jeg undrer mig over, at de studerende accepterer det fortæller Christian Nissen til HippoCampus. nansierede, f.eks. i taxametersystemet. Men hvis du mener at kvaliteten af uddannelserne ikke kan sikres indenfor den økonomiske ramme, der er i dag er det vel dit ansvar som bestyrelsesformand at sige fra? Derfor har jeg ligesom mange andre fra universiteterne også været i en løbende dialog med ministeriet og med de politiske ordførere fra partierne. Nogle af vores henvendelser ligger på RUC?s hjemmeside. Men én ting er hvad vi kan gøre fra bestyrelsens side, jeg mener samtidig, det er vigtigt, at de studerende i højere grad ud ad til viser deres engagement i uddannelsernes kvalitet. Vil det sige at du bakker op, hvis de studerende går på gaden og protesterer? Kan de studerende så regne med din opbakning? Ja jeg synes, det er godt, hvis de studerende protesterer - selvom jeg selvfølgelig ikke vil skrive under på noget på forhånd. Men jeg mener, det er vigtigt at de studerende råber op om de forringede vilkår, der er på universitetet. Side HippoCampus 2009

11 Unge snydes og svindles i boligjagt Det er en kendt sag, at der er boligmangel for studerende i København. Men ikke alene er det svært at finde en bolig, unge bliver også snydt og svindlet i boligjagten. Det viser en ny undersøgelse. Af Anne Louise Fink, Socialvidenskab Fyrre procent af alle studerende har oplevet en eller anden form for snyd på boligmarkedet. Næsten 12 procent af de studerende er ulovligt blevet opkrævet sorte penge for at kunne få en bolig, og 25 procent af de studerende har oplevet udlejere, der ikke vedligeholder lejligheden som aftalt, fifler med indskuddet eller smider lejerne ud med kortere varsel end aftalt. Det viser en landsdækkende undersøgelse Danske Elever og Studerendes Kollegieråd (DSK) har lavet. Rammer unge uden netværk Det er især de studerende, der må klare sig alene på boligmarkedet, der risikerer at blive udsat for snyd af udlejere og sælgere. De studerende der ikke har Selvom der fra politisk hold holdes gang i snakken om ungdomsboliger, forsvinder der i øjeblikket flere studievenlige boliger end der bygges. et solidt netværk eller er i en socialt presset situation må finde sig i mere og acceptere urimelige boligforhold. Mads Engholm er leder af Danske Studerendes Fællesråds Analyseafdeling og har været med til at lave undersøgelsen. Ifølge ham betyder netværk rigtig meget på det private boligmarked, og kender man ikke nogen der kender nogen, kan det være svært. Det skaber en boligmæssig ulighed, der også smitter af på mulighederne for at fået godt studieforløb. Ordentlige og stabile boligforhold betyder nemlig meget for, hvordan man klarer sig under uddannelse, siger han. Stort pres på boligmarkedet De dårlige vilkår for unge lejere hænger også tæt sammen med manglen på billige boliger i de store byer. Specielt i København. Ifølge Mads Engholm presser den svære jagt på en passende bolig unge ud i aftaler man ville have sagt nej til, hvis man havde haft et valg. I de kommende år vil ungdomsårgangene blive større, og hvis vi ikke gør noget ved boligsituationen nu, har det her potentiale til at blive et rigtig stort problem, siger han. Hvis der ikke snart kommer gang i boligbyggeriet, så bliver der et endnu højere pres på boligmarkedet. Vi bliver simpelthen nødt til at tænke i det nu, siger Mads Engholm. Selvom der fra politisk hold holdes gang i snakken om ungdomsboliger, forsvinder der i øjeblikket flere studievenlige boliger end der bygges. Det offentlige boligmarked er præget af langsommelighed og på det private marked gør bl.a. byfornyelsesprojekter, at boliger bliver dyrere. Den udvikling hænger dårligt sammen med det faktum, at der i løbet af de næste ti år vil komme op mod tyve tusinde flere studerende alene i København. Det er en usikker affære at begive sig ind på det private boligmarked, hvor to tredjedele af de studerende finder bolig. Undersøgelsen slår fast, at der er et gråt marked, som studerende ikke er rustet til at navigere i. Udover at det kræver et godt netværk at begive sig sikkert ud i boligjagten, har unge ikke nok viden om deres rettigheder og klagemuligheder, når de bliver snydt. Det er en stor del af problemet, mener Mads Engholm. Foto: Anne Louise Fink Mens nogle har højt til loftet bliver andre taget i røven. RUC Indefra Side 11

12 RUC har vedtaget ny forskningsstrategi RUC har fået en ny forskningsstrategi. Den nye strategi kan komme til at betyde, at prioriteringen af forskningen centraliseres og politiseres, lyder kritikken fra VIP er. Men spørgsmålet er, hvor meget forskningsstrategien reelt kommer til at betyde for den fremtidige forskning RUC. Af Helga Mathiassen, TekSam På bestyrelsesmødet den 27. august vedtog RUCs bestyrelse en ny forskningsstrategi. Strategien er bygget op om tre forskningskategorier: Grundlagsforskning, styrkepositioner og satsningsområder. Idéen er at udpege de områder, hvor RUC er specielt stærk på forskningen, styrkeområderne. Samtidig vil man finde såkaldte satsningsområder, der har potentiale til at udvikle sig til at blive styrkepositioner. Strategien kan betyde centralisering og politisering Den nye forskningsstrategi mødes dog med nogen skepsis fra det videnskabelige personales repræsentant i bestyrelsen Helge Hvid. Han frygter, at man vil fremhæve nogle bestemte styrkepositioner for at se godt ud, i stedet for at fremhæve de virkelige styrkepositioner. RUC har f.eks. en styrke i arbejderhistorie, men det vil man næppe fremhæve. Det ændrer sig konstant, hvad der er oppe i tiden, så man kan jo ikke omlægge sine styrkepositioner hver gang den offentlige stemning skifter. De satsningsområder, der bliver udpeget, vil blive tilført såkaldte seed money, der tages fra de samlede forskningsmidler. Også dette bekymrer Helge Hvid. Problemet med de her satsningsområder er, at det er enormt svært at definere, hvordan prioriteringen af satsningsområderne skal ske, advarer Helge Hvid. Det ender potentielt med at blive politiske prioriteringer fra centralt hold. Dermed rummer den nye forskningsstrategi potentielt en centralisering og politisering af de forskningsmæssige prioriteringer. Det er et problem, for det er ikke centralt de har forstand på forskningen. Lena Scotte, der er studenterrepræsentant i bestyrelsen, er heller ikke begejstret for den måde at prioritere midlerne på. Personligt synes jeg det er mere relevant, hvis vi internt finder ud af, hvad det er vigtigt at skyde nogle penge i. Helge Hvid så hellere, at forskningsstrategien lagde vægt på at styrke et godt og velfungerende forskernetværk på RUC. Det er afgørende for god forskning, at vi har et forskernetværk, der samarbejder godt på tværs af faggrænser, men det lægges der slet ikke vægt på i forskningsstrategien. Der satses tvært imod på stærke enheder, mener han. Forskningsstrategi får ikke stor betydning Hvor meget forskningsstrategien reelt kommer til at betyde, er dog endnu uklart. Lena Scotte mener ikke at man kommer til at mærke så meget til den på RUC. Det her med styrkepositioner handler meget om at profilere RUC på forskningsområdet. RUC er kendt for at være stærkest på uddannelsesområdet, men i virkeligheden har vi også mange styrker i forskningen. Det skal udpegning styrkepositioner medvirke til, siger hun. Jeg tror ikke denne strategi kommer til at betyde vildt meget. Helge Hvid mener heller ikke der er klart, hvor meget betydning strategien får. Spørgsmålet er, hvorfor man overhovedet skal have en forskningsstrategi. Er det et PR-stunt? Eller er det noget, der rent faktisk skal styrke forskningen? spørger Helge Hvid. Det mener jeg er for uklart. Matilde Mille Mollerup, Kommunikation, Rusvejleder for 3.gang. Hvordan er dagen gået? Super godt, selvom det altid er lidt kaotisk og forvirrende. Der har fx været tvivl om reglerne for at stjæle husenes maskotter. Har du et godt råd til de nye studerende? Jeg har faktisk to. 1) Tag det roligt, stress ikke de første dage. Det tager tid at begynde på et nyt studie. 2) Giv ikke op, man bliver ikke venner med alle i sit hus på første dag. Hvis det slet ikke fungerer socialt for en i sit hus, kan man altid flytte over til et andet hus. Side HippoCampus 2009

13 SEPTEMBER Solport 4 + Golden Kanine (S) Cafékoncert: HarpTallica (US) ElektroLuxe feat.: Filur + CopyFokking Folk Roskilde - Kristian Lilholt Trio Natkoncert: Factory Cafékoncert: Marie Fisker SOUND-TJEK - And You re Off + Artarena + Desert Eagles Negash Ali + Mego + M-Cnatet Effy og Eliten Cafékoncert: Jonas Villumsen + Joey Groon + Andreas Sorgenfrei Jens Unmack SOLO Natkoncert: WhoMadeWho Cafékoncert: Helgi Hrafn Jónsson (ISL) Sanne Salomonsen UDSOLGT! NatCafé: Peter Simson (S) + Martin Gabriel (S) Balstyrko + Gunni og Nitterne Trine Lise Væring OKTOBER Omar and The Howlers (US) + Rasmus Hoff Band Cafékoncert: Alex Me Cafékoncert: Body & soul release party Oh No Ono Natkoncert: BodeBrixen The Psyke Project + The Burning + Palt Cafékoncert: CODY Randi Laubek ElektroLuxe Grand Avenue + The Green Live Folk Roskilde: Ross Ainsley & Jarleth Henderson (SCO/IRL) Natkoncert: Troels Abrahamsen Rock N Roll Natklub: Supercharger Dúné Natkoncert: Vinnie Who domi (N) + Trevolt (S) + The Barlon Mandroes (DK) NOVEMBER Cafekoncert: Kasper Spez Michael Falch solo Nephew Folk Roskilde: Tannahill Weavers (SCO) When Saints Go Machine + Small Natkoncert: Ginger Ninja Loveshop The Late Parade ElektroLuxe Hannah Schneider + Julie Maria Peter Belli Red Warszawa Folk Roskilde: Rasmus Lyberth m. Band DECEMBER SOUND-TJEK - Tobias Stenkjær + Juno Bell + Ida Østergaard Die Herren The Storm Pravda, Everybody Loves Drums og Rando Sack Trick (UK) + Beer=Love + TBA Magtens Korridorer Non+ + Le Clé ElektroLuxe WHOMADEWHO BALSTYRKO OH NO ONO TROELS ABRAHAMSEN DÚNÉ NEPHEW REGIONALT SPILLESTED - koncerter, natklub, café, comedy, børnearrangemnter, lørdags jazz... HELLIGKORSVEJ 2, 4000 ROSKILDE - Gimle_HippoCampus[Sept09].indd :39:38 Clemens Schwanz, SIB, 21.2 How has your day been? It has been really nice.i am from Germany and wanted to attend a international study. I like scandinavia and Denmark. I was a little surpriced by how many danish students that are in my house, so I think I better start learn to speak danish. What did you expect before today? I did nt really knew what to expect. But it has been a very good day, specially the idea of comfort groups, so you get to know a few people very good. RUC Indefra Side 13

Nr. 20 Oktober 2009. RUCs demokrati. Billeder fra årsfest. RUC-studerende blander sig i kommunalpolitik. Ny rektor: Vi skal ha et studenterhus

Nr. 20 Oktober 2009. RUCs demokrati. Billeder fra årsfest. RUC-studerende blander sig i kommunalpolitik. Ny rektor: Vi skal ha et studenterhus Nr. 20 Oktober 2009 Billeder fra årsfest RUC-studerende blander sig i kommunalpolitik Ny rektor: Vi skal ha et studenterhus RUCs demokrati Indhold RUC indefra Uddannelsesreformen - den nye reform møder

Læs mere

Hippocampus. nr. 31 september 2011. ruc s uafhængige universitetsmagasin. Fotoreportage fra Marbjerg Mark Show

Hippocampus. nr. 31 september 2011. ruc s uafhængige universitetsmagasin. Fotoreportage fra Marbjerg Mark Show Hippocampus ruc s uafhængige universitetsmagasin nr. 31 september 2011 Fotoreportage fra Marbjerg Mark Show Studerende er frustrerede over små basishuse I praktik på den besatte Vestbred Hippocampus maj

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

HippoCampus. RUCs uafhængige universitetsmagasin. Podcasting kan bygge bro Forskere advarer mod pointsystem

HippoCampus. RUCs uafhængige universitetsmagasin. Podcasting kan bygge bro Forskere advarer mod pointsystem RUCs uafhængige universitetsmagasin HippoCampus Læs: Hvad betyder kroppen for et menneskes køn? Podcasting kan bygge bro Forskere advarer mod pointsystem Indhold RUC indefra Stemmer fra dødens rum...04

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU.

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU. DMstud.bladet Hvad har Sander gang i? Når studerende bliver fædre Frihed under ansvar nr. 4. maj 2008 DM frygter bundlinjeuniversiteter i Kina. To mandlige studerende gik på barsel på SU. Kritisk blik

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud!

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud! 4 6 8 12 16 19 studenterrådet rektoratet studenterrådet studieliv interview bliv aktiv velkommen forvent det uventede en kick-ass love story ny i klassen hverdagens eksperter blandt slipsedyr studenterpolitik

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

RUST INDHOLD VELKOMMEN INDENFOR

RUST INDHOLD VELKOMMEN INDENFOR OKTOBER 2012 RUST INDHOLD 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 26 28 32 34 36 38 VELKOMMEN INDENFOR HJEM TIL KØBENHAVN De studerende på SDU flytter ofte tilbage til storbyen efter kort tid på studiet. Især København

Læs mere

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC tudenter håndbog 2012 Næsten alt du skal vide før du starter på RUC Side 5: Side 15: Side 33: Side 41: Velkommen. Her byder RUC s rektor, Roskildes borgmester og Studenterrådet dig velkommen til universitet,

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

RUST Nr. 5 2012 INDHOLD VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL

RUST Nr. 5 2012 INDHOLD VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL SEPTEMBER 2012 INDHOLD 4 6 8 10 14 16 18 19 20 26 30 34 36 38 VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL HINDBÆRROULADE, HÅNDBAJERE OG HEKTISK STUDIESTART Studiestarten kan være en rutsjebanetur af spænding, eufori

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Studerende klager over Ekstra Bladet

Studerende klager over Ekstra Bladet midtersider s.14 REKLAMEFOTO Jacob Langvad blander genrer forbruger CARSTEN JENSEN s.24 Om sproglig inspiration indenfor FESTER OG GÆSTER s.5 Kefir i ord og billeder Foto Mette Mørk PANIKDAG Panik! Anders

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

RUSTOKTOBER 2010. Tema // Studiemiljø. Jeg er ikke bange for at nosse i det

RUSTOKTOBER 2010. Tema // Studiemiljø. Jeg er ikke bange for at nosse i det RUSTOKTOBER 2010 Tema // Studiemiljø Johan Olsen: Jeg er ikke bange for at nosse i det RUST - studentermagasinet for Syddansk universitet (INDHOLD) PUBLIK 5 UNIversal massakre Universitetet bliver hærget,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi portræt HEJ HANNE! 3 Receptionsdamen spiller golf fusion BAG FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige århus NICK CAVE PÅ DANSK 10 Ny musical på Aarhus Teater party PÅ GYNGENDE GRUND 14 Væk med

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Universitets : avisen

Universitets : avisen københavns universitet UNIVERSITET Universitets : avisen SEN 13 06 09 01 29. VI- A E FOTO: SCANPIX Cand. kvaksalver? Reglerne for karaktergivning risikerer at udhule lægeuddannelsen i en sådan grad at

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere