Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde Katuaq Nuuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk

2 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 1. Ruth Mathæussen, begravelseskasse 2. Ando Møller, lønkontrol 5. Regnskab 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse 8. Eventuelt Mødeplan Mandag den 16.april 2007 Tirsdag den 17. april 2007 kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl ? Middag Når det ordinære repræsentantskab er afsluttet, afholdes cafedrøftelser omkring fremtidige strukturer i IMAK set i lyset af den kommunale strukturreform og eventuelle fusioner med andre faglige organisationer. Nuuk april 2007 Side 2

3 1. Mødets åbning, og valg af dirigent Mandag den 16. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2007 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Ole Frederiksen. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. (Se bilag) Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Mala Kuko, Frants Rafaelsen, Marius Frederiksen, Ruth Mathæussen. Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde d april Repræsentantskabet: Lars E Hansen, Nanortalik - afbud Jokum Møller, Qaqortoq Pierre A Krogh, Narsaq Holger Simonsen, Paamiut Inger Berglund Kleist, Nuuk Cecilie Vahl, Nuuk Bodil Kleist, Nuuk Erik Christiansen, KIIIP Elna Heilmann, Maniitsoq Ulla Nielsen, Sisimiut Lena Johnsen, Sisimiut Marius Frederiksen, Kangaatsiaq Frantz Rafaelsen, Aasiaat Ellen Michaelsen, Qasigiannguit nåede ikke frem pga trafikproblemer Ando Møller, Qeqertarsuaq Lis Møller, Ilulissat Ruth Mathæussen, Ilulissat Lars Therkildsen, Uummannaq Abigael Lennert, Upernavik Karen Karlsen, Upernavik Bent Ole Knudsen, Qaanaaq - afbud Mala Kuko, Tasiilaq Henrik Lyberth, Tasiilaq Anders Krog, Ittoqqortoormiit Lars Peter Sterling, Lederrepræsentant Arne Munk, Lederrepræsentant - Afbud Lars Ejnar Kvist, Bygdeskolelederrepræsentant Nuuk april 2007 Side 3

4 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedlem Mikkel Lybæch, Tasiilaq Bestyrelsesmedlem Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmedlem Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning se bilag. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde. Opdeling af formandens beretning: Emne Bemærkninger Forslag nr Skr. del Mu. del Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference pejlemærker Lærermangel 4 Samarbejdsudvalg 4 Evalueringsbekendtgørelse 4-10 Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Inerisaavik 11 Omsorgssvigt 11 Faglige forhold OK Arbejdstidsaftale 13 Den decentrale lønpulje Samarbejdsudvalg APV 5-6 Ferierejsefondene 15 Pensionsforhold 15 6 Organisatoriske forhold Foreningen Medlemmer 16 Medlemsmøder Bestyrelsen Økonomi 18 7 Sekretariatet 18 7 TR-kursus 18 7 Lederkursus Nuuk april 2007 Side 4

5 Bygdeskolelederkonference samt jurakursus 18 Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd 20 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen 21 Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer 15-16, KANUKOKA 23 8 KIIP 23 8 FTF Andet Ilinniartitsisoq 24 Hjemmesiden 24 Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening 24 Oversigter Dirigenten suspenderede herefter repræsentantskabsmødet til tirsdag morgen kl Mødes genoptoges tirsdag d kl Herefter blev formandens beretning gennemgået: Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference Ingen bemærkninger Lærermangel Ingen bemærkninger Samarbejdsudvalg Henrik: Spørger om skoleinspektøren er medlem af SU. Sivso: Henviser til regler skoleleder er automatisk formand for SU. Lis: Er TR næstformand? Bodil: Opfordrer til henvendelser til IMAK, især fra de steder SU kører dårligt. Arbejdstilsynet bør sendes til disse steder. Marius: Støtter Bodil, bl.a. fordi der enkelte steder også mangler vilje for at få tingene til at fungere. Ruth: Støtter Marius bemærkninger mht. bygderne. Sivso: Der har været lederkursus bl.a. omkring vigtigheden af SU. Benytter muligheden for at understrege vigtigheden af SU. Enig i Bodils kommentarer, sekretariatet er opmærksomme på det. Har store forventninger til APV. Bestyrelsen nåede ikke mange skolebesøg i 2006 pga. OK og Naleqqiiffik, men vil tilstræbe at komme oftere i fremtiden. Nuuk april 2007 Side 5

6 Evalueringsbekendtgørelse Lis: Ærgerligt med tidsnøden. Ærgerligt at tingene overlapper hinanden. Bodil: Omtaler trintestene i 3. og 7. klasse man har ikke tænkt på de elever, der ikke har meget teori. Prøverne virker ensidige. Sivso: Bemærkningerne bunder måske i misforståelser. Dette punkt handler om bekendtgørelsen, som kom ud til høring i nov om afsluttende prøver - ikke om trintestene. Pierre: Spørger til karakterskalaen kommer vi til at følge 12-skalaen? Elna: Enig med Pierre. Der mangler materialer fra Inerisaavik til timelærerne det, der er, kommer for sent. Skal der ansættes mere personale i Inerisaavik i den forbindelse der bruges jo mere og mere tid. Lis: Tester næste års prøveform og omtaler bl.a. problemer med manglende computere. Sivso: Der er kun nævnt 13-skalaen. Vi har intet kendskab til eventuel brug af andre karakterskalaer. Rimeligt at Inerisaavik får personale til at støtte skolerne i dette. Brugen af computere hænger sammen med, om man har brugt dem i den daglige undervisning og kommer an på kommunernes prioriteringer. Inger: Beklager det langsommelige forløb omkring udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Lars: 10. kl. kan gå til afsluttende prøver i bygden; men lærerne mangler noget, hvorfor de stadig må sendes til Uummannaq, selvom det er muligt at beholde dem hjemme. Lars-Peter: Der findes sædvanlige beklagelser over den sene udsendelse. Anbefaler IMAK at benytte kraftigere midler for at overbevise Landsstyret om, at de skal tidligere ud til høring. Bodil: Spørger til problemer omkring tolkning f.eks. ved mundtlige prøver. Sivso: Mht. Bodils indlæg: Det er lige præcis det, bestyrelsen har diskuteret. Der bør skabes muligheder for tolkning for at fremme flest mulige resurser hos eleven. Det er et problem med de sene udsendelser, vi fik i dette tilfælde udvidet høringsfristen, så udkastene kunne nå ud til skolerne. Bestyrelsen har prioriteret denne bekendtgørelse højt. Foreslår KIIIP et bedre samarbejde omkring fælles emner. Håber, at situationer som denne ikke fremover opstår. Beklager beslutningen i Uummannaq. Inger: Har blot holdt sig til ledelsens høringssvar ikke muligt at nå andet. Sivso: Beklager, men det er betingelserne. Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Bodil: Opfordrer til at ansøgere, der ikke opfylder optagelseskravene opkvalificeres. Jokum: Vær opmærksom på den decentrale læreruddannelse her optager man direkte fra GU på bekostning af andre. Ilinniarfissuaq bør have tættere kontakt til skolerne, fordi de ikke følger med i Atuarfitsialak. Sivso: Enig med talerne. Ikke kun GU erne skal kunne optages andre bør kunne løftes f.eks. ved hjælp af kurser, så optagelseskravene opfyldes. Basisgrundlag for optag på Ilinniarfissuaq. Beklager, at IMAK ikke oprindelig blev inddraget i lærermangel arbejdet. Nu er vi med, og vi glæder os til at deltage. Enig omkring Ilinniarfissuaq. Ando: Mindre fagligt dygtige lærere kan undervise i fag med mindre timetal, så dygtige frigøres til andre fag. Bodil: Utryg ved, at alle tilsyneladende kan optages på læreruddannelsen. Uddannelsen må ikke falde i værdi. Sivso: Vi vil tage ideerne med til møderne i udvalget. Har ligeledes diskuteret det med Ilinniarfissuaq. Nuuk april 2007 Side 6

7 Inerisaavik Bodil: Problem, at kurser afholdes i sidste øjeblik. Ofte får man først besked dagen før opstart. Stiller store krav til skolen. Der bør udarbejdes en årsplan med tidspunkter. Cecilie: Enig med Bodil. CREDE tilbudt lærerne i Nuuk; men Nuuk Kommune har sparet 20 timer væk af kurset. Alle bør gennemgå hele kurset. Elna: Man ønsker i kommunen, at alle skal kunne undervise efter CREDE. Det betyder, at der er lukket af for alle andre kurser. Kan vi gøre noget? Sivso: Det er vigtigt, at man kommunalt laver retningslinier for efter og videreuddannelser. I år er første gang, vi har fået mange henvendelser fra folk, der har fået afslag. Mht. økonomi kan vi ikke påvirke kommunerne. Man kunne forestille sig en opsparingsordning således at man optjener ret til kurser f.eks. 60 timer pr. år, som vi tidligere har haft til hensigt. Men det voksende problem gør, at det må inddrages i de næste overenskomstforhandlinger. Alternativt må man bruge samarbejdsudvalgene. Sivso: Vi vil lade Bodils udsagn gå videre til Inerisaavik. Cecilie: Det er vigtigt at alle skolerne i kommunen behandles ens. Bodil: 200 timers kursus synes uopnåeligt. Vi har på skolen prioriteret, hvilke mål vi vil udvikle mht. kurser. Lis: Det er ærgerligt, at nogle kurser af lyses pga. for få tilmeldinger. Ando: Vi har deltaget i Angusakka-kurserne, men kursuslederen måtte rejse under kurset pga sygdom, så vi fik ikke gennemført kurset. Kan vi ønske et nyt? Vi fik til gengæld et kursusbevis, selvom vi kun gennemførte et halvt kursus. Sivso: Vi tager bemærkningerne til efterretning og lader dem gå videre til Inerisaavik. Opfordrer igen til, at man lokalt laver retningslinier. Desværre er visse kommuner tilsyneladende tilbageholdende med at tildele kurser efter den nye aftale om løntillæg for kurser er trådt i kraft. Omsorgssvigt Cecilie: Problemer i forbindelse med at få elevernes data registreret ved flytning til en ny by. Kræver meget tid på bekostning af normalt fungerende børn. Der bør laves et bedre system til at få anbragt eleverne korrekt i den ny skole. Bodil: Spørger hvem målgruppen er for de kurser, der omtales. Inger: Vi har jo ikke alle baggrund for at se om børn misbruges. Ser frem til kurserne. Jokum: Vi mangler respons fra socialområdet i forbindelse med elevers problemer. Socialområdet betragter det ikke som deres ansvar. Mangler forslag til skolegang for disse elever. Vi udarbejder beretningerne for disse elever, men der sker ingenting. Lars: Støtter alle indlæggene. Oplever ligeledes, at sagerne forhales i det kommunale system. Anbefaler IMAK at presse på hos KANUKOKA for, at disse elevers problemer tages alvorligt. Ando støtter alle. Lis: På Atuarfik Mathias Storch har vi ansat to kontaktpersoner til forældrene. Det fungerer rigtig godt anbefales. Mala: Vi er forpligtede til at klage til socialvæsenet, hvis vi oplever problemer. Sivso: Vi ved, at omsorgssvigt fylder meget. IMAK kan ikke direkte gøre noget - blot henvise til løsningsmuligheder og indstillinger, som bl.a. dukkede op på Naleqqiiffik, og videregive disse til de rette direktorater og kommuner. SU kan have en aktiv rolle lokalt. Afsnittet omkring pædagogiske forhold er enstemmigt godkendt. Nuuk april 2007 Side 7

8 Faglige forhold OK06 forslag 3 Ando: Udgangspunktet for forslaget er TV-avisens klip om fejl i lønninger. Sivso: Det indsættes på hjemmesiden, hvorledes løn beregnes, desuden har man fået et regneark samt anvisning på brugen. Sekretariatet magter det simpelthen ikke med den bemanding, der er, hvorfor Ando anmodes om at trække sit forslag tilbage. Vil inden næste repræsentantskabsmøde udvælge en skole eller to, hvor lønberegningerne gennemgås. Ando trækker herefter forslaget. Arbejdstidsaftale Ingen bemærkninger Den decentrale lønpulje Inger: Tillæggene gælder hele ansættelsestiden også ved flytning til ny arbejdsplads men nyt at det skal aftales. Paul: Ingen ændring i IMAKS politik på dette område. Jokum: IMAK siger, at kommunale puljer kan overskrides, men det siger KANUKOKA, man ikke kan. Er der en konflikt? Sivso: Løntildelingerne er kommunale. Tillæg følger således ikke automatisk med. Det skal derfor sikres ved flytning IMAK har ikke noget kendskab til bemærkninger fra KANUKOKA men fra forhandlingerne følger, at det er i orden at overskride. Samarbejdsudvalg Bodil: Opfordrer til, at man i de SU, der ikke fungerer ordentligt, benytter samarbejdsaftalen og IMAKs materialer. Lars: Ønsker IMAKs materialer og udkast på hjemmesiden Det kommer de. APV Cecilie: Glæder sig til de kommer. Pierre: Sikkerhedsrepræsentant og TR adskilles? Kommer det med APV Lis: APV er meget dyrt for kommunen, har vi erfaret. Skal det køres? Jokum: APV mangler tilpasning til Grønland og kan ikke blot overføres Sivso: Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant. APV i Ilulissat har været meget dyrt. Det er arbejdsgiveren, der skal gennemføre det. Metoden for gennemførelsen af APV skal tilpasses fra sted til sted. Ferierejsefondene Ingen bemærkninger Pensionsforhold Bodil: Beder om en uddybende forklaring på bl.a. flytningen af pengene. Nuuk april 2007 Side 8

9 Sivso: I dag indbetales pensionsopsparingen til Lærernes Pension i Danmark. Skal de flyttes til Grønland, kan de flyttes uden at betale afgift indtil Efter denne dato skal midlerne beskattes med 40 %, hvis de flyttes enten fra Danmark til Grønland eller fra Grønland til Danmark. Landsstyret ønsker at pensionsindbetalinger sker til pensionskasser i Grønland. Jokum: Hvad anbefaler IMAK? Sivso: Jeg kan ikke svare helt uddybende på spørgsmålet. Vi er i færd med at undersøge mulighederne. Vi mener, man skal se på, hvor pengene forrentes bedst. Afsnittet omkring faglige forhold er enstemmigt godkendt. Organisatoriske forhold Foreningen forslag 1 Ruth: Problemer omkring flytninger ved medlemskab af ligkisteforeninger. Derfor bør der startes en fond indenfor IMAK. Sivso: Bestyrelsen har ingen bestemt indstilling og vil gerne høre repræsentantskabets mening. Nævner Den danske Lærerstands Begravelseskasse som en mulighed og gennemgår visse betingelser, herunder en gennemgang af prissystemet. Hvis forslaget godkendes, må sekretariatet foretage undersøgelser inden næste repræsentantskabsmøde for at afklare regler og betingelser. Pierre: Støtter ikke Ruths forslag. Bør benytte de muligheder, der findes i eksisterende begravelseskasse. Desuden usikker på omkostningerne. Bodil: Forslagene bør undersøges. Inger: Ikke enig i Ruths forslag. De administrative omkostninger vil stige. Det er ikke alle lærere, der flytter rundt. Man bør benytte de lokale foreninger. Cecilie: Vil gerne have afdækket mulighederne og omkostningerne. Lis: Støtter forslaget Marius: Støtter Ruths forslag. Johan: Anbefaler, at man støtter forslaget om at lave en undersøgelse - herunder mulighed for at finde en politisk løsning. Lars-Peter: Er pengene indbetalt til den lokale ligkisteforening tabt ved flytning, eller overflyttes de? Anders: Anbefaler at benytte Den danske Lærerstands Begravelseskasse og er imod forslaget Elna: Støtter undersøgelsen Sivso: Ønsker at fremkomme med et ændringsforslag på baggrund af forslagene om undersøgelsen. Arbejde for erstattes med undersøge mulighederne for Ruth: Stillede forslaget med den oprindelige formulering; men går ind for, at det ændres til at der foretages en undersøgelse Det ændrede forslag er vedtaget enstemmigt Medlemmer Medlemsmøder Nuuk april 2007 Side 9

10 Bestyrelsen Bodil: Tak og ros til bestyrelsen fra kollegerne for OK2006 samt Naleqqiiffik alle tiders arrangement. Dejligt at være medlem. Vi behandles altid godt og får hjælp og støtte. Anders: Tilslutter sig Bodils kommentarer Økonomi Holger: Argumenterer for nedsættelse af kontingentet pga. budgetteret overskud, medmindre der argumenteres for henlæggelse. Sivso: Der kan ikke laves henlæggelser efter revisionsloven. Sekretariatet Cecilie: Er meget tilfreds med sekretariatets arbejde. Det er altid nemt at komme i kontakt, og man får altid en fin behandling. Ando: Støtter Cecilie. Marius: Det samme. Lars Ejnar: Kan telefontiden flyttes? Frants: Støtter alle bemærkninger. Bodil: Håber man finder en person mere til sekretariatet, men støtter alle indlæg. Cecilie: Telefontiden behøver ikke fremrykkes hver dag. Lis: Anbefaler at telefontiden fremrykkes, når flere ansættes. Sivso: Vi undersøger muligheden for at ansætte en person. Det er vigtigt, at vi har tid til sagsbehandling, og vi skal have mulighed for fordybelse i enkelte sager, og det kan vi ikke, hvis vi samtidig skal behandle telefoniske henvendelser. Mail er en mulighed ved hastesager, idet vi ser mails med det samme. TR-kursus Lederkursus Bygdeskolelederkonference samt jurakursus Lars-Peter: En rigtig god ide at gå sammen med Inerisaavik om at lave en afslutning på den lange række af kurser for bl.a. bygdeskoleledere. Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd Nuuk april 2007 Side 10

11 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen Lars-Peter: Der bør laves en rundvisning på det nye kontor. Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer KANUKOKA Bodil: Forstår det er svært at samarbejde med KANUKOKA hvorfor og hvilke tanker har bestyrelsen gjort sig for at forbedre samarbejdet - bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. Hvad sker der? Cecilie: Enig med Bodil. Det gælder bl.a. problemet med involvering af IMAK i udvalget omkring lærermanglen mv. Håber fremover på godt samarbejde med KANUKOKA. Sivso: Ubehageligt, at KANUKOKA-formandens bemærkninger har været, som de var. Vi har tidligere samarbejdet meget med Karl Nielsen, som har haft stor respekt for at involvere lærerne. Den ny medarbejder sagde direkte, at IMAK var for stærk, og at det skulle der laves om på. Formandens bemærkninger har nok sit udspring i dette udsagn. Det skal ændres. Vi skal hele tiden vise, at vi ønsker at tage et medansvar. Nødvendigt med et møde med KANIUKOKA, hvor indstillingerne fra Naleqqiiffik fremlægges. Vi har jo en stor viden omdagligdagen på skolerne. KIIIP Ando: KIIIP bør være mere vågen overfor udvidet specialundervisning. Undervisning af gruppen bør koordineres bedre. Sivso: Kan ikke love bedre servicering overfor den pågældende gruppe. Bekendtgørelsen er endnu ikke udarbejdet det hævdes, at almindelig specialundervisning er stoppet. Vi prøver at gøre vores indflydelse gældende. Jokum: Problemer omkring PPR. Opfordrer til, at man er opmærksom i forbindelse med den nye bekendtgørelse. Bodil: Spændt på maj-mødet i arbejdsgruppen omkring lærermanglen.. FTF Nuuk april 2007 Side 11

12 Ando: Behov for besøg i Qeqertarsuaq selvom det er vanskeligt at nå frem til Qeqertarsuaq. Sivso: Vi nåede ikke at besøge Ittoqqortoormiit, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq har forsøgt det; men har ikke haft mulighed for at nå det pga. bemandingssituationen. Bemærkningerne tages til efterretning, og bestyrelsen vil forsøge at nå ud til flest mulige steder. Cecilie: Takker den samlede bestyrelse og roser dens arbejde. Afsnittet er hermed enstemmigt godkendt Andet Ilinniartitsisoq Lis: Opfordrer til at involvere medlemmerne. Indlæg fra Ilulissat i forbindelse med problemerne på Atuarfik Mathias Storch kom ikke med, og det er man skuffet over. Begrundelsen var, at det handlede for meget om et enkelt sted. Hvad skal man så skrive om? Sivso: Må være redaktøren, der har svaret. Lis: Forsøgt at ringe til Sivso efter Brians svar. Hjemmesiden Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening Bodil: Man kan også låne gennem Lån og Spar hvordan? Sivso: Det er Danmarks Lærerforenings Låneforening, der låner fra Lån og Spar. Oversigter Andet Lis: Kan elevrådsmappen komme med på hjemmesiden var oppe på sidste års repræsentantskabsmøde. Sivso: Sidste år bad vi et firma bearbejde elevrådsmappen, så den passer til forholdene i dag, så vi selv kunne lægge den på hjemmesiden. Prisen var for høj, vi vil derfor lave den selv. Overenskomstarbejdet og Naleqqiiffik har slugt masser af tid. Luft fremover gør, at det vil blive muligt efter en tilpasning. Inger: Føler, at flere TR ikke er vågne overfor gruppelivsordningen, og de muligheder den giver. Lis: Skolerådgiver som benyttes i overenskomsten bør fjernes og erstattes af Vejleder. Bodil: De nordgrønlandske TR føler sig meget ensomme. Det kan afhjælpes f.eks. ved hjælp af telefonmøder. Afsnittet omkring organisatoriske forhold er enstemmigt godkendt. Formandens beretning er således godkendt. Nuuk april 2007 Side 12

13 4. Indkomne forslag 5. Regnskab Punktet omfatter: IMAK Årsregnskab 2006 Særlig Fond årsregnskab 2006 Ferierejsefond årsregnskab 2006 Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 IMAK Årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Inger: Spørger til punktet Telefon/internet til Ilinniartitsisoqs redaktør. Lisbeth: Flyttet til honoraret, fordi redaktør er bosiddende i DK Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Særlig Fond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Ferierejsefond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Sivso gennemgik budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i Nuuk april 2007 Side 13

14 Kontingentsatser: Almindelige medlemmer: kr. 375,00 pr. måned Særlige medlemmer: kr. 95,00 pr. måned Pensionister: kr. 60,00 pr. måned Halvt kontingent: kr. 187,50 Bodil: Spørger til pkt. 11 vedrørende TR. Sivso: Dækker f.eks. udgifter som TR afholder i forbindelse med møder. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent er hermed vedtaget. 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse Bestyrelsen foreslår Pierre og Elna som kritiske revisorer. De er valgt. Bestyrelsen foreslår Cecilie som suppleant. Cecilie er valgt. 8. Eventuelt Dirigenten oplæste nedenstående skrivelse for repræsentantskabet: "Jeg beklager meget, at jeg på grund af diverse indtrufne omstændigheder ikke fik mulighed for at være med i mit sidste repræsentantskabsmøde efter mange års deltagelse, først i GLF og senere i IMAK. Jeg vil derfor på denne måde gerne takke bestyrelsen og mine øvrige kollegaer blandt repræsentantskabet for et godt samarbejde gennem årene. En særlig tak til sekretariatet for altid at stå til rådighed med hjælp og vejledning, når jeg har haft brug for det. Til orientering kan jeg meddele, at jeg forventer at tilmelde mig pensionisternes klub i sommeren Hilsen Bent-Ole Knudsen Qaanaaq" Cecilie: Tak til dirigenten for den gode opdeling af beretningen. Bodil: Tak til dirigenten god hjemrejse. Glæder os til at se dig igen en anden gang. Marius: Anskaf en personalebil for at aflaste bestyrelsen. Sivso: Afslutter med en tak til dirigenten samt tolken, som trådte til med kort varsel. Tak til sekretariatet for stort arbejde i forbindelse med Naleqqiiffik samt TR-kurset. Naleqqiiffik har vist, at ved samarbejde kan man opnå gode resultater. Vi har fået gode pejlemærker på, hvilke veje vor organisation skal gå. Takker repræsentantskabet for det store engagement. Nuuk april 2007 Side 14

15 I har nu besluttet, at vi skal bestræbe os på at skabe én organisation for alle undervisere i Grønland. Som lovet vil vi fremlægge forslag på næste års repræsentantskabsmøde. Tak også til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, vi har været gode til at finde kompromisser, når det har været nødvendigt. Husk, at lade ideer fra Naleqqiffiik gå videre til kollegerne, når I kommer hjem. Tak til Inger, Jokum og Holger, som deltager for sidste gang. Lis har deltaget i mange år; men har ønsket at stoppe som repræsentant i Ilulissat. Tak for dit store engagement. Tak til Ulla, som har haft stor indflydelse på sin skole og i det grønlandske skolevæsen. Du har været aktiv også i Ilinniartitsisoq, og du har deltaget som medinstruktør. Tak for dit store engagement. Tak til alle. Repræsentantskabsmødet 2007 sluttede tirsdag den 17. april kl Sivso Dorph Formand for IMAK Mikkel Michelsen Dirigent Nuuk april 2007 Side 15

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde Hotel Arctic Ilulissat Endelig dagsorden: Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3.

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2015 Hotel Arctic Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Evaluering

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Nuuk Nuuk 18. februar 2016 Side 1 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening Foreningens navn er (PLCF) 1 Formål s formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de pædagogiske læringscentre at virke for en stadig bedre udbygning af det pædagogiske

Læs mere

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer Vedtægter 1 Formål Danmarks Skolebibliotekarers formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for skolebibliotekarer at virke for en stadig bedre udbygning af skolebiblioteket i alle

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK s kongres 25. 26. Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat Dagsorden 1. Velkomst Åbning af kongressen 1.1 Valg af dirigent 1.2 Valg af referent 1.3 Godkendelse

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere