Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015

2 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED Budgetseminar 1. Behandling 2. Behandling Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse KL Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Analysefase Basisbudgetfase 1. dialog- og fagudvalgsfase Prioriteringsfase 2. dialog og fagudvalgsfase Vedtagelse Udsendelse Her er vi nu GENERELT Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen. Økonomiudvalget udmeldte i marts måned strategien for budgetarbejdet for Det indebar at alle servicerammer blev reduceret med 1 % ligesom resultatet af regnskabsanalyse og basisændringer nu er indarbejdet i budgetgrundlaget. Fagudvalgene har arbejdet med deres andel af budgettet på møder i april, maj og juni. Aftalen mellem regering og KL kom på plads primo juni og det betød fast grund under fødderne mht. indtægter og rammer for drift og anlæg. Hele kommunalbestyrelsen afholdt et minibudgetseminar den 26. juni 2014, hvor budgetgrundlaget for 2015 blev præsenteret sammen med en præsentation af resultatet af budgetanalyser på de udvalgte områder. Udvalgsformændene gav her en kort status om resultatet af de politiske drøftelser i fagudvalgene. Budgetforslaget for , som skal danne udgangspunkt for budgetseminarets drøftelser er, i det samlede billede for 2015, forholdsvis uforandret i forhold til det som blev præsenteret på minibudgetseminaret er præget af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. Overslagsårene afspejler at forventningen om ekstraordinære tilskud er vigende. Økonomiudvalget drøfter forudsætningerne for budget på mødet den 7. august Budgetforslaget for ser således ud: Side 2 af 13

3 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Indtægter ialt , , , ,6 Driftsudgifter År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 INDTÆGTSSIDEN: Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Indkomstskatter , , , ,4 Selskabsskatter -30,9-32,0-33,0-33,1 Dødsboskat -0,6 0,0 0,0 0,0 Grundskyld & dækningsafgift -96,8-100,6-105,4-110,1 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Udligning og generelle tilskud -807,5-825,1-829,8-839,5 Udligning udlændinge 14,9 14,8 14,7 14,7 Bidrag til regioner, udvikling 4,8 4,9 4,9 5,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7,7-7,9-8,0-8,2 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5,8-5,9-6,0-6,1 Tilskud til bedre dagtilbud -3,1-3,2-3,2-3,3 Folkeskolen ekstraordinært finansiering 300 mio -13,6-15,7-7,9 0,0 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -8,0-8,0-8,0-8,0 Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud -86,6-87,9-89,2-90,5 Tilskud til styrkelse af kom. likviditet -25,8-10,0-10,0-10,0 Indtægter ialt , , , ,6 Side 3 af 13

4 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Driftsudgifter Årets priser i mio kr År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 11 Erhverv 12,4 10,6 9,1 9,0 12 Beredskab 9,6 9,5 9,4 9,3 13 Administration 288,1 277,7 274,9 272,0 16 Centrale puljer 17,9 16,5 16,6 16,4 20 Befordring 36,8 35,6 34,5 34,2 21 Vej, park og kommunale bygninger 83,5 83,1 82,3 81,4 22 Miljø og natur 13,5 13,4 13,2 13,1 24 Jordforsyning -2,3-2,3-2,2-2,2 26 Entreprenørafdelingen -0,5-0,5-0,5-0,5 31 Voksen/Social 162,4 160,7 159,3 157,9 41 Sundhed 25,3 25,0 24,8 24,6 42 Pleje og Omsorg 321,7 318,3 316,1 312,3 51 Kultur 25,4 25,2 24,9 24,7 52 Fritid og idræt 24,0 23,8 23,5 23,3 53 Landdistrikter 1,5 1,4 1,4 1,4 62 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8,6 8,5 8,4 8,3 71 Uddannelse 336,5 329,2 319,0 306,9 72 Dagtilbud 141,6 139,0 135,3 134,4 73 Forebyggelse og anbringelse 137,0 135,1 132,8 130,7 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -7,9-7,9-7,9-7,9 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 146,3 145,8 145,8 145,8 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -8,6-8,6-8,6-8,6 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -3,2-3,2-3,2-3,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 15 Borgerservice, overførseludgifter 28,6 28,0 27,5 27,5 19 Centrale puljer - overførselsindkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter 198,7 202,9 207,2 207,2 61 Kontante ydelser, overførselsudgifter 204,0 204,3 203,6 203,6 63 Arbejdsmarkedsforanstalt., overførselsudg. 18,0 17,7 17,4 17,4 65 Forsikrede ledige 86,6 86,6 86,6 86,6 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,9 0,9 0,9 0,9 75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter 4,8 4,8 4,8 4,8 Niveaureduktion i forhold til KL's tabeller Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion 0,0-5,5-12,2-19,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 Renteindtægter -4,7-4,7-4,7-4,7 Renteudgifter 14,6 14,6 14,6 14,6 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning Salg af jord m.v. -8,1-8,1-8,1-8,1 Køb af jord 5,1 5,1 5,1 5,1 JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 Side 4 af 13

5 Væsentlige forudsætningspunkter som Økonomiudvalget har besluttet som grundlag for budgetlægningen Statsgaranti og uændret skatteprocent anvendes som grundlag for indtægterne Produktivitetsforbedringer på yderligere 1 % årligt er indarbejdet på alle serviceområder i årene Låntagningen skal holdes indenfor den politiske målsætning om maksimalt kr. i gæld pr. indbygger ved udgangen af 2018 Øvrige væsentlige forudsætningspunkter for budgetforslaget Tønder Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedr. service på 20,1 mio. kr. er indregnet. Det forudsætter at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen i forhold til servicerammen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er foreløbigt indregnet med 8 mio. i side 10 Der er indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.642,9 mio. kr. rammen er 1.671,4 mio. kr. Der er ikke indregnet udvidelsesforslag side 12 Der er ikke indregnet reduktion på 0,5 % - side 11 Budgetforslag i forhold til Økonomisk Politik Resultat af ordinær drift: I 4 årsperioden udgør den 4,9 %, I den Økonomiske Strategi er 3,5 % målsætningen. Anlægsudgifter: 3,0 % af indtægterne i 4 årsperioden skal anvendes til anlæg her når vi 3,6 %. Aftale om kommunernes økonomi: Vi overholder både serviceramme, anlægsniveau og skattetryk. Likviditet: Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal mindst være 140 mio. kr. vi forventer et gennemsnit på 227,8 mio. kr. i 2015, og 284,0 mio. kr. i gennemsnit for de 4 år. Gældsudvikling: Vi skal være under kr. pr. indbygger ultimo 2015 forventes gælden pr. indbygger at være på kr. Beskatningsniveau: Budgetforslaget hviler på uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Budgetoversigt og økonomiske måltal Resultat af ordinær drift, % af indtægter * Gen. snit Måltal 5,0 4,5 4,8 5,2 4,9 3,5 % Anlæg, excl. Jordforsyning 97,1 97,1 75,0 75,0 86,1 Anlæg, % af indtægter 4,0 4,1 3,1 3,1 3,6 3,0 % Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 227,8 256,3 299,6 352,1 284,0 140,0 Langfristet gæld i kr <8.000 * Korrigeret for pulje på 15 mio. kr. til institutioners opsparing Side 5 af 13

6 INDTÆGTSSIDEN Generelt Der er i juni måned indgået aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Staten har udmeldt statsgarantien for indkomster og generelle tilskud. Ved budgetlægningen kan kommunen vælge mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og folketal. At basere budgettet på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, folketal samt de hertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommunen skal foretage dette valg i forbindelse med budgetvedtagelsen, for Tønder Kommunes vedkommende den 9. oktober Hvis kommunen vælger statsgaranti sker der ingen efterfølgende regulering uanset udvikling i udskrivningsgrundlag og folketal. Vælger kommunen selvbudgettering sker der en regulering 3 år efter. Efterregulering for 2015 sker i Efterregulering opgøres ud fra det opgjorte betalingskommunefolketal 1 pr. 1. januar 2015, det opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier for I 2014 valgte kun 2 kommuner at selvbudgettere. Uanset om kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering reguleres for en generel tilskudsforøgelse eller tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret. Statsgarantien for 2015 baseres på et skønnet betalingskommunefolketal på samt et udskrivningsgrundlag på 5.279,478 mio. kr. I budgetforslaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt for Overslagsårene for baseres på KL s tilskudsmodel og deres forventninger til skattegrundlaget i Tønder Kommune. Forskellen er årligt 5-8 mio. kr. Valget her er således det forsigtige valg. Folketal Økonomi- og Indenrigsministeriet baserer deres skøn på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som skønner faldende folketal i Tønder kommune. Figur 1. Befolkningsprognose for Tønder Kommune Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) Befolkningsprognosen for viser følgende udvikling fordelt på aldersgrupperne 0-17 år, år og år+: Figur 2. Udviklingen i folketallet i Tønder Kommune i år år år + Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) 1 Betalingskommunefolketallet er folketal pr. 1. januar + de personer, vi betaler for, som er bosiddende i andre kommuner, minus de personer, som er bosiddende i Tønder Kommune, men som andre kommuner betaler for. I Tønder Kommune er betalingskommunefolketallet ca. 100 lavere end det aktuelle folketal år år år I alt Side 6 af 13

7 Folketallet i Tønder Kommune viser fra 2010 til 2014 følgende udvikling: Indkomstskatter Beregningen af provenuet af indkomstskatterne er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 % i og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Betalingskommunefolketallet i overslagsårene er reguleret med COWIs skøn over befolkningsudviklingen. I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget anvendt. Kilde: Det Centrale Person Register. (Dok. Udvikling i folketal fra 2009 til 2014) Lige i øjeblikket ligger betalingskommunefolketallet således på ca Ifølge COWIs Befolkningsprognose forventes det at falde til ca ved årets udgang, hvilket er ca. 100 mindre end der regnes med i statsgarantien. Sanktionslovgivning ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt sanktioner, hvis de samlede budgetter ikke overholdes. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015 og omfatter alle kommuner under ét, men lov nr. 585 af 18. juni 2012 giver Økonomi- og Indenrigsministeren mulighed for at fastsætte en individuel sanktion for den enkelte kommune. Regnskabssanktionen i 2015 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2015, ikke i forhold til de samlede budgetter for service. Der er ingen sanktioner på anlæg i Det forudsættes dog, at kommunernes i fællesskab overholder det aftalte niveau. Ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser Det indgår i økonomiaftalen, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten. Ved fordelingen af rammen lægges vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance Udgiftspres fra demografiske forskydninger Udgiftspres på overførselsområdet Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt Ansøgningsfrist 4. september 2014 svar 18. september mio. kr. til skattenedsættelser Der etableres tilskudsordning til kommuner som gennemfører skattenedsættelse i Tilskuddet udgør 75 % af provenutab i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Hvis skatten forhøjes i perioden vil tilskuddet bortfalde. Indstillingen er at Tønder Kommune ikke søger om andel i rammen til skatteforhøjelser eller skattenedsættelser. I kr Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Medfinans. af det skrå skatteloft Dødsboskat Side 7 af 13

8 Frem mod budgetvedtagelsen regnes på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag således, at Kommunalbestyrelsen kan træffe valget mellem statsgaranti og selvbudgettering på et kvalificeret grundlag. Her anvendes KL s skattemodel. I nedenstående tabel sammenholdes det statsgaranterede med KL s skatteberegning - selvbudgettering, der er baseret på skattekørsel nr. 2012/58 den 13. maj I kr Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu KL's Skatteberegning - Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Forskel Udskrivningsgrundlag Provenu Forskellen i skatteprovenu modsvares af ændringer i generelle tilskud. Nettoforskellen i de 2 valg er 5-8 mio. kr. årligt i statsgarantifavør. Når KL s skøn for skatteindtægterne er valgt i overslagsårene er det et forsigtigt valg begrundet i, at statsgaran- Grundskyld Provenuet for grundskyld er beregnet med en grundskyldspromille på 21,24 for øvrige ejendomme og 6,44 for landbrug m.v. De afgiftspligtige grundværdier er udmeldt med statsgarantien. Som vækstprocenter tiens udskrivningsgrundlag plejer at være for høje, da de baseres på udviklingen på landsplan. er anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet på 5,4 % fra Den gennemsnitlige vækst i Tønder Kommune har i de sidste 3 år været 4,5 %. I kr Grundværdi i alt Grundværdi (øvrige) 21,24 promille Provenu Grundværdi (landbrug m.v.) 6,44 promille Provenu Provenu i alt I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i grundværdierne anvendt. Side 8 af 13

9 Dækningsafgift Provenu for dækningsafgift udgør i alt 0,702 mio. kr. Selskabsskatter Selskabsskat vedrørende 2012 afregnes i Ifølge opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udgør afregningen 30,857 mio. kr. I forbindelse med opgørelse af de generelle tilskud sker der en udligning af 50 % af forskellene i selskabsskatteprovenuet. Selskabsskat fra kommunens største virksomhed udgør 53 % af de samlede selskabsskatter for Tønder Kommune. Det oplyses i 2013-regnskabet, at der er afsat lidt mindre til selskabsskat end i 2012, hvilket indikerer at Tønder Kommunes indtægter i 2016 ikke ændres væsentligt. Som vækstprocent er derfor anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet. I kr Selskabsskat udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Vækstprocent 3,8 3,0 0,2 Provenu Bidrag til regionerne Der udbetales grundbidrag på udviklingsområdet. Dette bidrag er i 2015 fastsat til 127 kr. pr. indbygger, jfr. økonomiaftalen. For Tønder Kommunes vedkommende svarer det til en udgift på 4,8 mio. kr. Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud KL s beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af tidligere gennemgået udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal. KL s tilskudsmodel er opdateret den 3. juli 2014 i henhold til den indgåede Økonomiaftale herunder justeringer vedrørende udligning og beskæftigelsestilskud. Som det fremgår nedenfor er 20,160 mio. kr. af vores generelle tilskud gjort betingede af at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Ved et eventuelt aftalebrud vil disse forudsætninger ændre sig. Tønder Kommune søger om at modtage tilskud som vanskelig stillet kommune. Ansøgningsfristen er den 4. august Der er indregnet 8 mio. kr. i forventet tilskud i alle årene. I de generelle tilskud for 2015 er der indregnet Tønders andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. (2+1). I KL s forventninger for overslagsårene bortfalder hele dette tilskud på 25,8 mio. kr. I budgetforslaget er der dog indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. For 2015 udgør den 12,4 mio. kr. Fra 2015 til 2016 er KL s skøn, at niveauet for generelle tilskud vil falde mio. kr. hovedsagelig som følge af negativ efterregulering af det budgetgaranterede område samt en forøgelse af det negative balancetilskud. Side 9 af 13

10 Tilskud og udligning I kr Anvendt folketal Landsudligning Kommuner med højt strukturelt underskud Overudligning Statstilskud Betinget balancetilskud vedr. service Betinget balancetilskud vedr. anlæg Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud i alt Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Udlændinge udligning Bidrag til regioner, sundhed og udvikling Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kom. likviditet Øvrige tilskud DRIFTSUDGIFTER Som grundlag er anvendt Budgetoverslag 2015 som vedtaget ved budgetvedtagelsen for Driftsudgifterne omfatter servicerammeudgifter, udgifter udenfor servicerammen samt overførselsindkomster. Servicerammeopgørelse I forhold til det foreliggende forslag vil serviceudgifterne udgøre 1.642,9 mio. kr. En beregning ud fra KL s model angiver Tønder Kommunes ramme til ca ,4 mio. kr. Tønder Kommune vil således ikke få nogen problemer med at overholde servicerammen. SERVICEUDGIFTERNE Kommunal produktivitet Kravet til kommunerne om at øge produktiviteten fortsætter. Vi skal yde samme service for færre penge. Denne dagsorden har Kommunalbestyrelsen fastholdt i deres Økonomisk Strategi hvoraf det fremgår at der skal fastsættes langsigtede mål for produktivitetsforbedringer. I budgetgrundlaget er der således indregnet en reduktion af alle politikområder til service med 1 % årligt. Dette matcher også KL s forventninger til vigende indtægter. Nedenstående tabel viser det samlede resultat af fagudvalgenes drøftelser om 1 % og 0,5 % reduktioner. 1% reduktioner er indregnet i budgetgrundlaget mens 0,5 % ikke er. Side 10 af 13

11 Budget 2015 Reduktionsforslag fra fagudvalgene 1,0 % 0,5 % Økonomiudvalget -3,547-1,773 Teknik og Miljøudvalget -0,969-0,484 Socialudvalget -1,639-0,820 Sundhedsudvalget -3,464-1,286 Kultur og Fritidsudvalget -0,521-0,260 Arbejdsmarkedsudvalget -0,092-0,046 Børn og skoleudvalget -6,246-3,121 I alt -16,478-7,790 Basisændringer, demografireguleringer m.v. Basisændringer, herunder regulering af demografi, samt konsekvenserne af den foretagne regnskabsanalyse, som er behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 10. april 2014 er indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede demografiregulering fordelt på politikområde fremgår af nedenstående Tabel I kr Sundhedsudvalget Pleje og omsorg Børn- og Skoleudvalget Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Demografiregulering i alt Demografiregulering akkumuleret I forbindelse med at der er udarbejdet budgetanalyser på Administrationsområdet og Voksen/handicap området er arbejdet startet med at vurdere om disse kan omfattes af reguleringsmekanismer der sikrer, at der sker en løbende tilpasning til det vigende folketal. Ændringer som følge af økonomiaftale Som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der indarbejdet følgende under de enkelte politikområder: 2,3 mio. kr. på sundhedsområdet, svarende til vores andel af 350 mio. kr. Forslag til udmøntning kommer fra Sundhedsudvalget -0,335 mio. kr. på beredskabsområdet Det forudsættes, at moderniseringsaftalens administrative forenklinger bidrager med reduktioner på 1,9 mio. kr. som skal udmøntes i de enkelte områder. Der er afsat 1,9 mio. kr. som kan anvendes til andet når de Side 11 af 13

12 Udvidelsesforslag På nuværende tidspunkt er der ikke indarbejdet udvidelsesforslag fra de enkelte fagudvalg. administrative forenklinger er gennemført. Moderniseringsaftalens forventninger om at ændringer på beredskabsområdet kan bidrage med 0,670 mio. kr. er ikke indregnet. Skøn for tilskud vedr. 1 mia. til løft af ældreområdet, 8,5 mio. kr. Modsvares af udgifter på 8,5 mio. kr. til ældreområdet. Lov- og Cirkulærepakken giver en reduktion på 0,3 mio. kr. Tallene er indregnet i budgettallene, der fremgår af budgetforslaget på side4. Nedenstående tabel viser de samlede udvidelsesblokke overordnet pr. udvalg. Budget Udvidelsesblokke - fagudvalg 2015 Økonomiudvalget 2,000 Teknik og Miljøudvalget 0,944 Socialudvalget 1,220 Sundhedsudvalget 0,716 Kultur og Fritidsudvalget 0,816 Arbejdsmarkedsudvalget 0,046 Børn og skoleudvalget 2,774 I alt 8,516 UDGIFTER UDENFOR SERVICERAM- MEN Området omfatter hovedsageligt aktivitetsbaseret medfinansiering hvor budgettet er nedjusteret med ca. 5 mio. kr. svarende til KL s forventninger til aktivitetsniveauet i sygehussektoren. UDGIFTER TIL INDKOMSTOVER- FØRSLER De politikområder, der er omfattet af området er udgifterne til indkomstoverførsler, herunder forsikrede ledige. En stor del af disse er budgetgaranterede områder. De samlede overførselsudgifter er reguleret for de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler efter forudsætningerne i kommuneaftalen og lokale skøn. Der er i lighed med tidligere år indregnet en befolkningskorrektion for overslagsårene, idet KL forslag til stigninger ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Korrektionen er beregnet med baggrund i udviklingen af de årige. Beløb i mio. kr Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion -5,5-12,2-19,1 I alt -24,1-31,8-39,3-45,0 Side 12 af 13

13 Den indarbejdede regulering i 2015 er fordelt på: Beløb i mio. kr Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner m.v., overførselsudg. Kontante ydelser, overførselsudgift -0,5-17,1-6,5 I alt -24,1 På førtidspensionsområdet er der efter reform af fleksjob og førtidspension en lavere tilgang af nye førtidspensionister i 2014 og PRIS- OG LØNSKØN Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2013 samt en stor afgang ved overgang til alderspension. Indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet er påvirket af modsatrettede virkninger. Kontanthjælpsreform og sygedagpengereform indebærer reducerede udgifter, mens der stigende udgifter til ressourceforløb, seniorjob og integration. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet på overførselsområdet er indregnet direkte i tabellens regulering. kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale i RENTER OG AFDRAG Hovedparten af gældsporteføljen er fastforrentede lån og er således ikke særlig rentefølsom. Budgetforslaget baseres på nuværende basisbudget. ANLÆG OG JORDFORSYNING I den økonomiske strategi er fastsat, at der i 4 års perioden som minimum skal afsættes gennemsnitligt 3,0 % af indtægterne til anlægsudgifter svarende til ca. 75 mio. kr. årligt. Der er indregnet årlige anlægsrammer på 97,1 mio. kr. i , mens der i 2017 og 2018 er indregnet en anlægsramme på 75 mio. kr., i alt svarende til ca. 3,6 % af indtægterne. Hertil kommer 5 mio. kr. i anlæg på jordforsyningsområdet altså udgør bruttoanlægsrammerne for i alt 365 mio. kr. I henhold til budgetaftalen mellem KL og regeringen, er Tønder Kommunes andel af bruttoanlægsniveauet (i 2015 P/L) beregnet som vores befolkningsmæssige andel på 0,67 % af den samlede ramme. 2015: 120 mio. kr. 2016: 115 mio. kr. 2017: 115 mio. kr. 2018: 115 mio. kr. Side 13 af 13

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere