Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015

2 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED Budgetseminar 1. Behandling 2. Behandling Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse KL Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Analysefase Basisbudgetfase 1. dialog- og fagudvalgsfase Prioriteringsfase 2. dialog og fagudvalgsfase Vedtagelse Udsendelse Her er vi nu GENERELT Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen. Økonomiudvalget udmeldte i marts måned strategien for budgetarbejdet for Det indebar at alle servicerammer blev reduceret med 1 % ligesom resultatet af regnskabsanalyse og basisændringer nu er indarbejdet i budgetgrundlaget. Fagudvalgene har arbejdet med deres andel af budgettet på møder i april, maj og juni. Aftalen mellem regering og KL kom på plads primo juni og det betød fast grund under fødderne mht. indtægter og rammer for drift og anlæg. Hele kommunalbestyrelsen afholdt et minibudgetseminar den 26. juni 2014, hvor budgetgrundlaget for 2015 blev præsenteret sammen med en præsentation af resultatet af budgetanalyser på de udvalgte områder. Udvalgsformændene gav her en kort status om resultatet af de politiske drøftelser i fagudvalgene. Budgetforslaget for , som skal danne udgangspunkt for budgetseminarets drøftelser er, i det samlede billede for 2015, forholdsvis uforandret i forhold til det som blev præsenteret på minibudgetseminaret er præget af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. Overslagsårene afspejler at forventningen om ekstraordinære tilskud er vigende. Økonomiudvalget drøfter forudsætningerne for budget på mødet den 7. august Budgetforslaget for ser således ud: Side 2 af 13

3 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Indtægter ialt , , , ,6 Driftsudgifter År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 INDTÆGTSSIDEN: Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Indkomstskatter , , , ,4 Selskabsskatter -30,9-32,0-33,0-33,1 Dødsboskat -0,6 0,0 0,0 0,0 Grundskyld & dækningsafgift -96,8-100,6-105,4-110,1 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Udligning og generelle tilskud -807,5-825,1-829,8-839,5 Udligning udlændinge 14,9 14,8 14,7 14,7 Bidrag til regioner, udvikling 4,8 4,9 4,9 5,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7,7-7,9-8,0-8,2 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5,8-5,9-6,0-6,1 Tilskud til bedre dagtilbud -3,1-3,2-3,2-3,3 Folkeskolen ekstraordinært finansiering 300 mio -13,6-15,7-7,9 0,0 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -8,0-8,0-8,0-8,0 Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud -86,6-87,9-89,2-90,5 Tilskud til styrkelse af kom. likviditet -25,8-10,0-10,0-10,0 Indtægter ialt , , , ,6 Side 3 af 13

4 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Driftsudgifter Årets priser i mio kr År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 11 Erhverv 12,4 10,6 9,1 9,0 12 Beredskab 9,6 9,5 9,4 9,3 13 Administration 288,1 277,7 274,9 272,0 16 Centrale puljer 17,9 16,5 16,6 16,4 20 Befordring 36,8 35,6 34,5 34,2 21 Vej, park og kommunale bygninger 83,5 83,1 82,3 81,4 22 Miljø og natur 13,5 13,4 13,2 13,1 24 Jordforsyning -2,3-2,3-2,2-2,2 26 Entreprenørafdelingen -0,5-0,5-0,5-0,5 31 Voksen/Social 162,4 160,7 159,3 157,9 41 Sundhed 25,3 25,0 24,8 24,6 42 Pleje og Omsorg 321,7 318,3 316,1 312,3 51 Kultur 25,4 25,2 24,9 24,7 52 Fritid og idræt 24,0 23,8 23,5 23,3 53 Landdistrikter 1,5 1,4 1,4 1,4 62 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8,6 8,5 8,4 8,3 71 Uddannelse 336,5 329,2 319,0 306,9 72 Dagtilbud 141,6 139,0 135,3 134,4 73 Forebyggelse og anbringelse 137,0 135,1 132,8 130,7 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -7,9-7,9-7,9-7,9 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 146,3 145,8 145,8 145,8 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -8,6-8,6-8,6-8,6 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -3,2-3,2-3,2-3,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 15 Borgerservice, overførseludgifter 28,6 28,0 27,5 27,5 19 Centrale puljer - overførselsindkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter 198,7 202,9 207,2 207,2 61 Kontante ydelser, overførselsudgifter 204,0 204,3 203,6 203,6 63 Arbejdsmarkedsforanstalt., overførselsudg. 18,0 17,7 17,4 17,4 65 Forsikrede ledige 86,6 86,6 86,6 86,6 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,9 0,9 0,9 0,9 75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter 4,8 4,8 4,8 4,8 Niveaureduktion i forhold til KL's tabeller Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion 0,0-5,5-12,2-19,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 Renteindtægter -4,7-4,7-4,7-4,7 Renteudgifter 14,6 14,6 14,6 14,6 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning Salg af jord m.v. -8,1-8,1-8,1-8,1 Køb af jord 5,1 5,1 5,1 5,1 JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 Side 4 af 13

5 Væsentlige forudsætningspunkter som Økonomiudvalget har besluttet som grundlag for budgetlægningen Statsgaranti og uændret skatteprocent anvendes som grundlag for indtægterne Produktivitetsforbedringer på yderligere 1 % årligt er indarbejdet på alle serviceområder i årene Låntagningen skal holdes indenfor den politiske målsætning om maksimalt kr. i gæld pr. indbygger ved udgangen af 2018 Øvrige væsentlige forudsætningspunkter for budgetforslaget Tønder Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedr. service på 20,1 mio. kr. er indregnet. Det forudsætter at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen i forhold til servicerammen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er foreløbigt indregnet med 8 mio. i side 10 Der er indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.642,9 mio. kr. rammen er 1.671,4 mio. kr. Der er ikke indregnet udvidelsesforslag side 12 Der er ikke indregnet reduktion på 0,5 % - side 11 Budgetforslag i forhold til Økonomisk Politik Resultat af ordinær drift: I 4 årsperioden udgør den 4,9 %, I den Økonomiske Strategi er 3,5 % målsætningen. Anlægsudgifter: 3,0 % af indtægterne i 4 årsperioden skal anvendes til anlæg her når vi 3,6 %. Aftale om kommunernes økonomi: Vi overholder både serviceramme, anlægsniveau og skattetryk. Likviditet: Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal mindst være 140 mio. kr. vi forventer et gennemsnit på 227,8 mio. kr. i 2015, og 284,0 mio. kr. i gennemsnit for de 4 år. Gældsudvikling: Vi skal være under kr. pr. indbygger ultimo 2015 forventes gælden pr. indbygger at være på kr. Beskatningsniveau: Budgetforslaget hviler på uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Budgetoversigt og økonomiske måltal Resultat af ordinær drift, % af indtægter * Gen. snit Måltal 5,0 4,5 4,8 5,2 4,9 3,5 % Anlæg, excl. Jordforsyning 97,1 97,1 75,0 75,0 86,1 Anlæg, % af indtægter 4,0 4,1 3,1 3,1 3,6 3,0 % Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 227,8 256,3 299,6 352,1 284,0 140,0 Langfristet gæld i kr <8.000 * Korrigeret for pulje på 15 mio. kr. til institutioners opsparing Side 5 af 13

6 INDTÆGTSSIDEN Generelt Der er i juni måned indgået aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Staten har udmeldt statsgarantien for indkomster og generelle tilskud. Ved budgetlægningen kan kommunen vælge mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og folketal. At basere budgettet på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, folketal samt de hertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommunen skal foretage dette valg i forbindelse med budgetvedtagelsen, for Tønder Kommunes vedkommende den 9. oktober Hvis kommunen vælger statsgaranti sker der ingen efterfølgende regulering uanset udvikling i udskrivningsgrundlag og folketal. Vælger kommunen selvbudgettering sker der en regulering 3 år efter. Efterregulering for 2015 sker i Efterregulering opgøres ud fra det opgjorte betalingskommunefolketal 1 pr. 1. januar 2015, det opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier for I 2014 valgte kun 2 kommuner at selvbudgettere. Uanset om kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering reguleres for en generel tilskudsforøgelse eller tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret. Statsgarantien for 2015 baseres på et skønnet betalingskommunefolketal på samt et udskrivningsgrundlag på 5.279,478 mio. kr. I budgetforslaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt for Overslagsårene for baseres på KL s tilskudsmodel og deres forventninger til skattegrundlaget i Tønder Kommune. Forskellen er årligt 5-8 mio. kr. Valget her er således det forsigtige valg. Folketal Økonomi- og Indenrigsministeriet baserer deres skøn på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som skønner faldende folketal i Tønder kommune. Figur 1. Befolkningsprognose for Tønder Kommune Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) Befolkningsprognosen for viser følgende udvikling fordelt på aldersgrupperne 0-17 år, år og år+: Figur 2. Udviklingen i folketallet i Tønder Kommune i år år år + Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) 1 Betalingskommunefolketallet er folketal pr. 1. januar + de personer, vi betaler for, som er bosiddende i andre kommuner, minus de personer, som er bosiddende i Tønder Kommune, men som andre kommuner betaler for. I Tønder Kommune er betalingskommunefolketallet ca. 100 lavere end det aktuelle folketal år år år I alt Side 6 af 13

7 Folketallet i Tønder Kommune viser fra 2010 til 2014 følgende udvikling: Indkomstskatter Beregningen af provenuet af indkomstskatterne er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 % i og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Betalingskommunefolketallet i overslagsårene er reguleret med COWIs skøn over befolkningsudviklingen. I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget anvendt. Kilde: Det Centrale Person Register. (Dok. Udvikling i folketal fra 2009 til 2014) Lige i øjeblikket ligger betalingskommunefolketallet således på ca Ifølge COWIs Befolkningsprognose forventes det at falde til ca ved årets udgang, hvilket er ca. 100 mindre end der regnes med i statsgarantien. Sanktionslovgivning ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt sanktioner, hvis de samlede budgetter ikke overholdes. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015 og omfatter alle kommuner under ét, men lov nr. 585 af 18. juni 2012 giver Økonomi- og Indenrigsministeren mulighed for at fastsætte en individuel sanktion for den enkelte kommune. Regnskabssanktionen i 2015 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2015, ikke i forhold til de samlede budgetter for service. Der er ingen sanktioner på anlæg i Det forudsættes dog, at kommunernes i fællesskab overholder det aftalte niveau. Ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser Det indgår i økonomiaftalen, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten. Ved fordelingen af rammen lægges vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance Udgiftspres fra demografiske forskydninger Udgiftspres på overførselsområdet Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt Ansøgningsfrist 4. september 2014 svar 18. september mio. kr. til skattenedsættelser Der etableres tilskudsordning til kommuner som gennemfører skattenedsættelse i Tilskuddet udgør 75 % af provenutab i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Hvis skatten forhøjes i perioden vil tilskuddet bortfalde. Indstillingen er at Tønder Kommune ikke søger om andel i rammen til skatteforhøjelser eller skattenedsættelser. I kr Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Medfinans. af det skrå skatteloft Dødsboskat Side 7 af 13

8 Frem mod budgetvedtagelsen regnes på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag således, at Kommunalbestyrelsen kan træffe valget mellem statsgaranti og selvbudgettering på et kvalificeret grundlag. Her anvendes KL s skattemodel. I nedenstående tabel sammenholdes det statsgaranterede med KL s skatteberegning - selvbudgettering, der er baseret på skattekørsel nr. 2012/58 den 13. maj I kr Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu KL's Skatteberegning - Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Forskel Udskrivningsgrundlag Provenu Forskellen i skatteprovenu modsvares af ændringer i generelle tilskud. Nettoforskellen i de 2 valg er 5-8 mio. kr. årligt i statsgarantifavør. Når KL s skøn for skatteindtægterne er valgt i overslagsårene er det et forsigtigt valg begrundet i, at statsgaran- Grundskyld Provenuet for grundskyld er beregnet med en grundskyldspromille på 21,24 for øvrige ejendomme og 6,44 for landbrug m.v. De afgiftspligtige grundværdier er udmeldt med statsgarantien. Som vækstprocenter tiens udskrivningsgrundlag plejer at være for høje, da de baseres på udviklingen på landsplan. er anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet på 5,4 % fra Den gennemsnitlige vækst i Tønder Kommune har i de sidste 3 år været 4,5 %. I kr Grundværdi i alt Grundværdi (øvrige) 21,24 promille Provenu Grundværdi (landbrug m.v.) 6,44 promille Provenu Provenu i alt I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i grundværdierne anvendt. Side 8 af 13

9 Dækningsafgift Provenu for dækningsafgift udgør i alt 0,702 mio. kr. Selskabsskatter Selskabsskat vedrørende 2012 afregnes i Ifølge opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udgør afregningen 30,857 mio. kr. I forbindelse med opgørelse af de generelle tilskud sker der en udligning af 50 % af forskellene i selskabsskatteprovenuet. Selskabsskat fra kommunens største virksomhed udgør 53 % af de samlede selskabsskatter for Tønder Kommune. Det oplyses i 2013-regnskabet, at der er afsat lidt mindre til selskabsskat end i 2012, hvilket indikerer at Tønder Kommunes indtægter i 2016 ikke ændres væsentligt. Som vækstprocent er derfor anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet. I kr Selskabsskat udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Vækstprocent 3,8 3,0 0,2 Provenu Bidrag til regionerne Der udbetales grundbidrag på udviklingsområdet. Dette bidrag er i 2015 fastsat til 127 kr. pr. indbygger, jfr. økonomiaftalen. For Tønder Kommunes vedkommende svarer det til en udgift på 4,8 mio. kr. Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud KL s beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af tidligere gennemgået udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal. KL s tilskudsmodel er opdateret den 3. juli 2014 i henhold til den indgåede Økonomiaftale herunder justeringer vedrørende udligning og beskæftigelsestilskud. Som det fremgår nedenfor er 20,160 mio. kr. af vores generelle tilskud gjort betingede af at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Ved et eventuelt aftalebrud vil disse forudsætninger ændre sig. Tønder Kommune søger om at modtage tilskud som vanskelig stillet kommune. Ansøgningsfristen er den 4. august Der er indregnet 8 mio. kr. i forventet tilskud i alle årene. I de generelle tilskud for 2015 er der indregnet Tønders andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. (2+1). I KL s forventninger for overslagsårene bortfalder hele dette tilskud på 25,8 mio. kr. I budgetforslaget er der dog indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. For 2015 udgør den 12,4 mio. kr. Fra 2015 til 2016 er KL s skøn, at niveauet for generelle tilskud vil falde mio. kr. hovedsagelig som følge af negativ efterregulering af det budgetgaranterede område samt en forøgelse af det negative balancetilskud. Side 9 af 13

10 Tilskud og udligning I kr Anvendt folketal Landsudligning Kommuner med højt strukturelt underskud Overudligning Statstilskud Betinget balancetilskud vedr. service Betinget balancetilskud vedr. anlæg Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud i alt Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Udlændinge udligning Bidrag til regioner, sundhed og udvikling Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kom. likviditet Øvrige tilskud DRIFTSUDGIFTER Som grundlag er anvendt Budgetoverslag 2015 som vedtaget ved budgetvedtagelsen for Driftsudgifterne omfatter servicerammeudgifter, udgifter udenfor servicerammen samt overførselsindkomster. Servicerammeopgørelse I forhold til det foreliggende forslag vil serviceudgifterne udgøre 1.642,9 mio. kr. En beregning ud fra KL s model angiver Tønder Kommunes ramme til ca ,4 mio. kr. Tønder Kommune vil således ikke få nogen problemer med at overholde servicerammen. SERVICEUDGIFTERNE Kommunal produktivitet Kravet til kommunerne om at øge produktiviteten fortsætter. Vi skal yde samme service for færre penge. Denne dagsorden har Kommunalbestyrelsen fastholdt i deres Økonomisk Strategi hvoraf det fremgår at der skal fastsættes langsigtede mål for produktivitetsforbedringer. I budgetgrundlaget er der således indregnet en reduktion af alle politikområder til service med 1 % årligt. Dette matcher også KL s forventninger til vigende indtægter. Nedenstående tabel viser det samlede resultat af fagudvalgenes drøftelser om 1 % og 0,5 % reduktioner. 1% reduktioner er indregnet i budgetgrundlaget mens 0,5 % ikke er. Side 10 af 13

11 Budget 2015 Reduktionsforslag fra fagudvalgene 1,0 % 0,5 % Økonomiudvalget -3,547-1,773 Teknik og Miljøudvalget -0,969-0,484 Socialudvalget -1,639-0,820 Sundhedsudvalget -3,464-1,286 Kultur og Fritidsudvalget -0,521-0,260 Arbejdsmarkedsudvalget -0,092-0,046 Børn og skoleudvalget -6,246-3,121 I alt -16,478-7,790 Basisændringer, demografireguleringer m.v. Basisændringer, herunder regulering af demografi, samt konsekvenserne af den foretagne regnskabsanalyse, som er behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 10. april 2014 er indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede demografiregulering fordelt på politikområde fremgår af nedenstående Tabel I kr Sundhedsudvalget Pleje og omsorg Børn- og Skoleudvalget Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Demografiregulering i alt Demografiregulering akkumuleret I forbindelse med at der er udarbejdet budgetanalyser på Administrationsområdet og Voksen/handicap området er arbejdet startet med at vurdere om disse kan omfattes af reguleringsmekanismer der sikrer, at der sker en løbende tilpasning til det vigende folketal. Ændringer som følge af økonomiaftale Som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der indarbejdet følgende under de enkelte politikområder: 2,3 mio. kr. på sundhedsområdet, svarende til vores andel af 350 mio. kr. Forslag til udmøntning kommer fra Sundhedsudvalget -0,335 mio. kr. på beredskabsområdet Det forudsættes, at moderniseringsaftalens administrative forenklinger bidrager med reduktioner på 1,9 mio. kr. som skal udmøntes i de enkelte områder. Der er afsat 1,9 mio. kr. som kan anvendes til andet når de Side 11 af 13

12 Udvidelsesforslag På nuværende tidspunkt er der ikke indarbejdet udvidelsesforslag fra de enkelte fagudvalg. administrative forenklinger er gennemført. Moderniseringsaftalens forventninger om at ændringer på beredskabsområdet kan bidrage med 0,670 mio. kr. er ikke indregnet. Skøn for tilskud vedr. 1 mia. til løft af ældreområdet, 8,5 mio. kr. Modsvares af udgifter på 8,5 mio. kr. til ældreområdet. Lov- og Cirkulærepakken giver en reduktion på 0,3 mio. kr. Tallene er indregnet i budgettallene, der fremgår af budgetforslaget på side4. Nedenstående tabel viser de samlede udvidelsesblokke overordnet pr. udvalg. Budget Udvidelsesblokke - fagudvalg 2015 Økonomiudvalget 2,000 Teknik og Miljøudvalget 0,944 Socialudvalget 1,220 Sundhedsudvalget 0,716 Kultur og Fritidsudvalget 0,816 Arbejdsmarkedsudvalget 0,046 Børn og skoleudvalget 2,774 I alt 8,516 UDGIFTER UDENFOR SERVICERAM- MEN Området omfatter hovedsageligt aktivitetsbaseret medfinansiering hvor budgettet er nedjusteret med ca. 5 mio. kr. svarende til KL s forventninger til aktivitetsniveauet i sygehussektoren. UDGIFTER TIL INDKOMSTOVER- FØRSLER De politikområder, der er omfattet af området er udgifterne til indkomstoverførsler, herunder forsikrede ledige. En stor del af disse er budgetgaranterede områder. De samlede overførselsudgifter er reguleret for de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler efter forudsætningerne i kommuneaftalen og lokale skøn. Der er i lighed med tidligere år indregnet en befolkningskorrektion for overslagsårene, idet KL forslag til stigninger ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Korrektionen er beregnet med baggrund i udviklingen af de årige. Beløb i mio. kr Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion -5,5-12,2-19,1 I alt -24,1-31,8-39,3-45,0 Side 12 af 13

13 Den indarbejdede regulering i 2015 er fordelt på: Beløb i mio. kr Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner m.v., overførselsudg. Kontante ydelser, overførselsudgift -0,5-17,1-6,5 I alt -24,1 På førtidspensionsområdet er der efter reform af fleksjob og førtidspension en lavere tilgang af nye førtidspensionister i 2014 og PRIS- OG LØNSKØN Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2013 samt en stor afgang ved overgang til alderspension. Indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet er påvirket af modsatrettede virkninger. Kontanthjælpsreform og sygedagpengereform indebærer reducerede udgifter, mens der stigende udgifter til ressourceforløb, seniorjob og integration. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet på overførselsområdet er indregnet direkte i tabellens regulering. kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale i RENTER OG AFDRAG Hovedparten af gældsporteføljen er fastforrentede lån og er således ikke særlig rentefølsom. Budgetforslaget baseres på nuværende basisbudget. ANLÆG OG JORDFORSYNING I den økonomiske strategi er fastsat, at der i 4 års perioden som minimum skal afsættes gennemsnitligt 3,0 % af indtægterne til anlægsudgifter svarende til ca. 75 mio. kr. årligt. Der er indregnet årlige anlægsrammer på 97,1 mio. kr. i , mens der i 2017 og 2018 er indregnet en anlægsramme på 75 mio. kr., i alt svarende til ca. 3,6 % af indtægterne. Hertil kommer 5 mio. kr. i anlæg på jordforsyningsområdet altså udgør bruttoanlægsrammerne for i alt 365 mio. kr. I henhold til budgetaftalen mellem KL og regeringen, er Tønder Kommunes andel af bruttoanlægsniveauet (i 2015 P/L) beregnet som vores befolkningsmæssige andel på 0,67 % af den samlede ramme. 2015: 120 mio. kr. 2016: 115 mio. kr. 2017: 115 mio. kr. 2018: 115 mio. kr. Side 13 af 13

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016. 1. behandling

Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016. 1. behandling Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016 1. behandling 2 Indholdsfortegnelse Forord ved borgmester Finn Brunse 5 Centrale perspektiver for budget 2013 7 Beskrivelse af budgetprocessen 11 Den økonomiske

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr.

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr. - 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Del 1: Hovedtal og perspektiver...7 Indledning...8 Centrale perspektiver for budget 2016-2019... 10 Den økonomiske politik hovedindhold... 11 Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere