Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015

2 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED Budgetseminar 1. Behandling 2. Behandling Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse KL Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Analysefase Basisbudgetfase 1. dialog- og fagudvalgsfase Prioriteringsfase 2. dialog og fagudvalgsfase Vedtagelse Udsendelse Her er vi nu GENERELT Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen. Økonomiudvalget udmeldte i marts måned strategien for budgetarbejdet for Det indebar at alle servicerammer blev reduceret med 1 % ligesom resultatet af regnskabsanalyse og basisændringer nu er indarbejdet i budgetgrundlaget. Fagudvalgene har arbejdet med deres andel af budgettet på møder i april, maj og juni. Aftalen mellem regering og KL kom på plads primo juni og det betød fast grund under fødderne mht. indtægter og rammer for drift og anlæg. Hele kommunalbestyrelsen afholdt et minibudgetseminar den 26. juni 2014, hvor budgetgrundlaget for 2015 blev præsenteret sammen med en præsentation af resultatet af budgetanalyser på de udvalgte områder. Udvalgsformændene gav her en kort status om resultatet af de politiske drøftelser i fagudvalgene. Budgetforslaget for , som skal danne udgangspunkt for budgetseminarets drøftelser er, i det samlede billede for 2015, forholdsvis uforandret i forhold til det som blev præsenteret på minibudgetseminaret er præget af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. Overslagsårene afspejler at forventningen om ekstraordinære tilskud er vigende. Økonomiudvalget drøfter forudsætningerne for budget på mødet den 7. august Budgetforslaget for ser således ud: Side 2 af 13

3 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Indtægter ialt , , , ,6 Driftsudgifter År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 INDTÆGTSSIDEN: Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr Indtægter Statsgaranti Skatter , , , ,6 Indkomstskatter , , , ,4 Selskabsskatter -30,9-32,0-33,0-33,1 Dødsboskat -0,6 0,0 0,0 0,0 Grundskyld & dækningsafgift -96,8-100,6-105,4-110,1 Generelle tilskud m.v. -938,4-944,0-942,5-946,0 Udligning og generelle tilskud -807,5-825,1-829,8-839,5 Udligning udlændinge 14,9 14,8 14,7 14,7 Bidrag til regioner, udvikling 4,8 4,9 4,9 5,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7,7-7,9-8,0-8,2 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5,8-5,9-6,0-6,1 Tilskud til bedre dagtilbud -3,1-3,2-3,2-3,3 Folkeskolen ekstraordinært finansiering 300 mio -13,6-15,7-7,9 0,0 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -8,0-8,0-8,0-8,0 Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud -86,6-87,9-89,2-90,5 Tilskud til styrkelse af kom. likviditet -25,8-10,0-10,0-10,0 Indtægter ialt , , , ,6 Side 3 af 13

4 Budget overslagsår A. Driftsvirksomhed Driftsudgifter Årets priser i mio kr År prisniveau, mio. kr Servicerammen 1.642, , , ,2 11 Erhverv 12,4 10,6 9,1 9,0 12 Beredskab 9,6 9,5 9,4 9,3 13 Administration 288,1 277,7 274,9 272,0 16 Centrale puljer 17,9 16,5 16,6 16,4 20 Befordring 36,8 35,6 34,5 34,2 21 Vej, park og kommunale bygninger 83,5 83,1 82,3 81,4 22 Miljø og natur 13,5 13,4 13,2 13,1 24 Jordforsyning -2,3-2,3-2,2-2,2 26 Entreprenørafdelingen -0,5-0,5-0,5-0,5 31 Voksen/Social 162,4 160,7 159,3 157,9 41 Sundhed 25,3 25,0 24,8 24,6 42 Pleje og Omsorg 321,7 318,3 316,1 312,3 51 Kultur 25,4 25,2 24,9 24,7 52 Fritid og idræt 24,0 23,8 23,5 23,3 53 Landdistrikter 1,5 1,4 1,4 1,4 62 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8,6 8,5 8,4 8,3 71 Uddannelse 336,5 329,2 319,0 306,9 72 Dagtilbud 141,6 139,0 135,3 134,4 73 Forebyggelse og anbringelse 137,0 135,1 132,8 130,7 Uden for servicerammen 126,7 126,2 126,2 126,2 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -7,9-7,9-7,9-7,9 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 146,3 145,8 145,8 145,8 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -8,6-8,6-8,6-8,6 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -3,2-3,2-3,2-3,2 Indkomstoverførsler 517,5 513,5 508,8 503,1 15 Borgerservice, overførseludgifter 28,6 28,0 27,5 27,5 19 Centrale puljer - overførselsindkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter 198,7 202,9 207,2 207,2 61 Kontante ydelser, overførselsudgifter 204,0 204,3 203,6 203,6 63 Arbejdsmarkedsforanstalt., overførselsudg. 18,0 17,7 17,4 17,4 65 Forsikrede ledige 86,6 86,6 86,6 86,6 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,9 0,9 0,9 0,9 75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter 4,8 4,8 4,8 4,8 Niveaureduktion i forhold til KL's tabeller Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion 0,0-5,5-12,2-19,1 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.287, , , ,6 Pris og lønstigninger (drift) 40,5 81,1 122,8 Renter m.v. 9,9 9,9 9,9 9,9 Renteindtægter -4,7-4,7-4,7-4,7 Renteudgifter 14,6 14,6 14,6 14,6 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -104,4-91,8-101,5-110,2 Anlægsudgifter ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 97,1 97,1 75,0 75,0 Jordforsyning Salg af jord m.v. -8,1-8,1-8,1-8,1 Køb af jord 5,1 5,1 5,1 5,1 JORDFORSYNING - I ALT -3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,7 2,6 4,0 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE -10,3 4,0-26,8-34,2 Affaldshåndtering 4,6 4,6 4,6 4,6 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,6 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -40,0-40,0-23,0-23,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -20,1-20,1-21,2-23,1 I alt -37,1-37,1-21,3-23,2 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -42,8-28,5-43,3-52,5 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2014 = 185,0 Forventet gns. Kassebeholdning 227,8 256,3 299,6 352,1 Side 4 af 13

5 Væsentlige forudsætningspunkter som Økonomiudvalget har besluttet som grundlag for budgetlægningen Statsgaranti og uændret skatteprocent anvendes som grundlag for indtægterne Produktivitetsforbedringer på yderligere 1 % årligt er indarbejdet på alle serviceområder i årene Låntagningen skal holdes indenfor den politiske målsætning om maksimalt kr. i gæld pr. indbygger ved udgangen af 2018 Øvrige væsentlige forudsætningspunkter for budgetforslaget Tønder Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedr. service på 20,1 mio. kr. er indregnet. Det forudsætter at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen i forhold til servicerammen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er foreløbigt indregnet med 8 mio. i side 10 Der er indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.642,9 mio. kr. rammen er 1.671,4 mio. kr. Der er ikke indregnet udvidelsesforslag side 12 Der er ikke indregnet reduktion på 0,5 % - side 11 Budgetforslag i forhold til Økonomisk Politik Resultat af ordinær drift: I 4 årsperioden udgør den 4,9 %, I den Økonomiske Strategi er 3,5 % målsætningen. Anlægsudgifter: 3,0 % af indtægterne i 4 årsperioden skal anvendes til anlæg her når vi 3,6 %. Aftale om kommunernes økonomi: Vi overholder både serviceramme, anlægsniveau og skattetryk. Likviditet: Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal mindst være 140 mio. kr. vi forventer et gennemsnit på 227,8 mio. kr. i 2015, og 284,0 mio. kr. i gennemsnit for de 4 år. Gældsudvikling: Vi skal være under kr. pr. indbygger ultimo 2015 forventes gælden pr. indbygger at være på kr. Beskatningsniveau: Budgetforslaget hviler på uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Budgetoversigt og økonomiske måltal Resultat af ordinær drift, % af indtægter * Gen. snit Måltal 5,0 4,5 4,8 5,2 4,9 3,5 % Anlæg, excl. Jordforsyning 97,1 97,1 75,0 75,0 86,1 Anlæg, % af indtægter 4,0 4,1 3,1 3,1 3,6 3,0 % Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 227,8 256,3 299,6 352,1 284,0 140,0 Langfristet gæld i kr <8.000 * Korrigeret for pulje på 15 mio. kr. til institutioners opsparing Side 5 af 13

6 INDTÆGTSSIDEN Generelt Der er i juni måned indgået aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Staten har udmeldt statsgarantien for indkomster og generelle tilskud. Ved budgetlægningen kan kommunen vælge mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og folketal. At basere budgettet på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, folketal samt de hertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommunen skal foretage dette valg i forbindelse med budgetvedtagelsen, for Tønder Kommunes vedkommende den 9. oktober Hvis kommunen vælger statsgaranti sker der ingen efterfølgende regulering uanset udvikling i udskrivningsgrundlag og folketal. Vælger kommunen selvbudgettering sker der en regulering 3 år efter. Efterregulering for 2015 sker i Efterregulering opgøres ud fra det opgjorte betalingskommunefolketal 1 pr. 1. januar 2015, det opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier for I 2014 valgte kun 2 kommuner at selvbudgettere. Uanset om kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering reguleres for en generel tilskudsforøgelse eller tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret. Statsgarantien for 2015 baseres på et skønnet betalingskommunefolketal på samt et udskrivningsgrundlag på 5.279,478 mio. kr. I budgetforslaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt for Overslagsårene for baseres på KL s tilskudsmodel og deres forventninger til skattegrundlaget i Tønder Kommune. Forskellen er årligt 5-8 mio. kr. Valget her er således det forsigtige valg. Folketal Økonomi- og Indenrigsministeriet baserer deres skøn på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som skønner faldende folketal i Tønder kommune. Figur 1. Befolkningsprognose for Tønder Kommune Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) Befolkningsprognosen for viser følgende udvikling fordelt på aldersgrupperne 0-17 år, år og år+: Figur 2. Udviklingen i folketallet i Tønder Kommune i år år år + Kilde: Befolkningsprognose fra COWI) 1 Betalingskommunefolketallet er folketal pr. 1. januar + de personer, vi betaler for, som er bosiddende i andre kommuner, minus de personer, som er bosiddende i Tønder Kommune, men som andre kommuner betaler for. I Tønder Kommune er betalingskommunefolketallet ca. 100 lavere end det aktuelle folketal år år år I alt Side 6 af 13

7 Folketallet i Tønder Kommune viser fra 2010 til 2014 følgende udvikling: Indkomstskatter Beregningen af provenuet af indkomstskatterne er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 % i og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Betalingskommunefolketallet i overslagsårene er reguleret med COWIs skøn over befolkningsudviklingen. I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget anvendt. Kilde: Det Centrale Person Register. (Dok. Udvikling i folketal fra 2009 til 2014) Lige i øjeblikket ligger betalingskommunefolketallet således på ca Ifølge COWIs Befolkningsprognose forventes det at falde til ca ved årets udgang, hvilket er ca. 100 mindre end der regnes med i statsgarantien. Sanktionslovgivning ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt sanktioner, hvis de samlede budgetter ikke overholdes. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015 og omfatter alle kommuner under ét, men lov nr. 585 af 18. juni 2012 giver Økonomi- og Indenrigsministeren mulighed for at fastsætte en individuel sanktion for den enkelte kommune. Regnskabssanktionen i 2015 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2015, ikke i forhold til de samlede budgetter for service. Der er ingen sanktioner på anlæg i Det forudsættes dog, at kommunernes i fællesskab overholder det aftalte niveau. Ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser Det indgår i økonomiaftalen, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten. Ved fordelingen af rammen lægges vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance Udgiftspres fra demografiske forskydninger Udgiftspres på overførselsområdet Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt Ansøgningsfrist 4. september 2014 svar 18. september mio. kr. til skattenedsættelser Der etableres tilskudsordning til kommuner som gennemfører skattenedsættelse i Tilskuddet udgør 75 % af provenutab i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Hvis skatten forhøjes i perioden vil tilskuddet bortfalde. Indstillingen er at Tønder Kommune ikke søger om andel i rammen til skatteforhøjelser eller skattenedsættelser. I kr Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Medfinans. af det skrå skatteloft Dødsboskat Side 7 af 13

8 Frem mod budgetvedtagelsen regnes på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag således, at Kommunalbestyrelsen kan træffe valget mellem statsgaranti og selvbudgettering på et kvalificeret grundlag. Her anvendes KL s skattemodel. I nedenstående tabel sammenholdes det statsgaranterede med KL s skatteberegning - selvbudgettering, der er baseret på skattekørsel nr. 2012/58 den 13. maj I kr Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu KL's Skatteberegning - Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Provenu Forskel Udskrivningsgrundlag Provenu Forskellen i skatteprovenu modsvares af ændringer i generelle tilskud. Nettoforskellen i de 2 valg er 5-8 mio. kr. årligt i statsgarantifavør. Når KL s skøn for skatteindtægterne er valgt i overslagsårene er det et forsigtigt valg begrundet i, at statsgaran- Grundskyld Provenuet for grundskyld er beregnet med en grundskyldspromille på 21,24 for øvrige ejendomme og 6,44 for landbrug m.v. De afgiftspligtige grundværdier er udmeldt med statsgarantien. Som vækstprocenter tiens udskrivningsgrundlag plejer at være for høje, da de baseres på udviklingen på landsplan. er anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet på 5,4 % fra Den gennemsnitlige vækst i Tønder Kommune har i de sidste 3 år været 4,5 %. I kr Grundværdi i alt Grundværdi (øvrige) 21,24 promille Provenu Grundværdi (landbrug m.v.) 6,44 promille Provenu Provenu i alt I overslagsårene er KL s skøn over udviklingen i grundværdierne anvendt. Side 8 af 13

9 Dækningsafgift Provenu for dækningsafgift udgør i alt 0,702 mio. kr. Selskabsskatter Selskabsskat vedrørende 2012 afregnes i Ifølge opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udgør afregningen 30,857 mio. kr. I forbindelse med opgørelse af de generelle tilskud sker der en udligning af 50 % af forskellene i selskabsskatteprovenuet. Selskabsskat fra kommunens største virksomhed udgør 53 % af de samlede selskabsskatter for Tønder Kommune. Det oplyses i 2013-regnskabet, at der er afsat lidt mindre til selskabsskat end i 2012, hvilket indikerer at Tønder Kommunes indtægter i 2016 ikke ændres væsentligt. Som vækstprocent er derfor anvendt KL s skøn for landsgennemsnittet. I kr Selskabsskat udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Vækstprocent 3,8 3,0 0,2 Provenu Bidrag til regionerne Der udbetales grundbidrag på udviklingsområdet. Dette bidrag er i 2015 fastsat til 127 kr. pr. indbygger, jfr. økonomiaftalen. For Tønder Kommunes vedkommende svarer det til en udgift på 4,8 mio. kr. Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud KL s beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af tidligere gennemgået udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal. KL s tilskudsmodel er opdateret den 3. juli 2014 i henhold til den indgåede Økonomiaftale herunder justeringer vedrørende udligning og beskæftigelsestilskud. Som det fremgår nedenfor er 20,160 mio. kr. af vores generelle tilskud gjort betingede af at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Ved et eventuelt aftalebrud vil disse forudsætninger ændre sig. Tønder Kommune søger om at modtage tilskud som vanskelig stillet kommune. Ansøgningsfristen er den 4. august Der er indregnet 8 mio. kr. i forventet tilskud i alle årene. I de generelle tilskud for 2015 er der indregnet Tønders andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. (2+1). I KL s forventninger for overslagsårene bortfalder hele dette tilskud på 25,8 mio. kr. I budgetforslaget er der dog indregnet forventning om ekstraordinært finansieringstilskud på 1 mia. kr. til kommunerne i 2016 og frem. Tønders andel er skønnet forsigtigt til 10 mio. kr. For 2015 udgør den 12,4 mio. kr. Fra 2015 til 2016 er KL s skøn, at niveauet for generelle tilskud vil falde mio. kr. hovedsagelig som følge af negativ efterregulering af det budgetgaranterede område samt en forøgelse af det negative balancetilskud. Side 9 af 13

10 Tilskud og udligning I kr Anvendt folketal Landsudligning Kommuner med højt strukturelt underskud Overudligning Statstilskud Betinget balancetilskud vedr. service Betinget balancetilskud vedr. anlæg Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud i alt Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Udlændinge udligning Bidrag til regioner, sundhed og udvikling Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kom. likviditet Øvrige tilskud DRIFTSUDGIFTER Som grundlag er anvendt Budgetoverslag 2015 som vedtaget ved budgetvedtagelsen for Driftsudgifterne omfatter servicerammeudgifter, udgifter udenfor servicerammen samt overførselsindkomster. Servicerammeopgørelse I forhold til det foreliggende forslag vil serviceudgifterne udgøre 1.642,9 mio. kr. En beregning ud fra KL s model angiver Tønder Kommunes ramme til ca ,4 mio. kr. Tønder Kommune vil således ikke få nogen problemer med at overholde servicerammen. SERVICEUDGIFTERNE Kommunal produktivitet Kravet til kommunerne om at øge produktiviteten fortsætter. Vi skal yde samme service for færre penge. Denne dagsorden har Kommunalbestyrelsen fastholdt i deres Økonomisk Strategi hvoraf det fremgår at der skal fastsættes langsigtede mål for produktivitetsforbedringer. I budgetgrundlaget er der således indregnet en reduktion af alle politikområder til service med 1 % årligt. Dette matcher også KL s forventninger til vigende indtægter. Nedenstående tabel viser det samlede resultat af fagudvalgenes drøftelser om 1 % og 0,5 % reduktioner. 1% reduktioner er indregnet i budgetgrundlaget mens 0,5 % ikke er. Side 10 af 13

11 Budget 2015 Reduktionsforslag fra fagudvalgene 1,0 % 0,5 % Økonomiudvalget -3,547-1,773 Teknik og Miljøudvalget -0,969-0,484 Socialudvalget -1,639-0,820 Sundhedsudvalget -3,464-1,286 Kultur og Fritidsudvalget -0,521-0,260 Arbejdsmarkedsudvalget -0,092-0,046 Børn og skoleudvalget -6,246-3,121 I alt -16,478-7,790 Basisændringer, demografireguleringer m.v. Basisændringer, herunder regulering af demografi, samt konsekvenserne af den foretagne regnskabsanalyse, som er behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 10. april 2014 er indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede demografiregulering fordelt på politikområde fremgår af nedenstående Tabel I kr Sundhedsudvalget Pleje og omsorg Børn- og Skoleudvalget Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Demografiregulering i alt Demografiregulering akkumuleret I forbindelse med at der er udarbejdet budgetanalyser på Administrationsområdet og Voksen/handicap området er arbejdet startet med at vurdere om disse kan omfattes af reguleringsmekanismer der sikrer, at der sker en løbende tilpasning til det vigende folketal. Ændringer som følge af økonomiaftale Som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der indarbejdet følgende under de enkelte politikområder: 2,3 mio. kr. på sundhedsområdet, svarende til vores andel af 350 mio. kr. Forslag til udmøntning kommer fra Sundhedsudvalget -0,335 mio. kr. på beredskabsområdet Det forudsættes, at moderniseringsaftalens administrative forenklinger bidrager med reduktioner på 1,9 mio. kr. som skal udmøntes i de enkelte områder. Der er afsat 1,9 mio. kr. som kan anvendes til andet når de Side 11 af 13

12 Udvidelsesforslag På nuværende tidspunkt er der ikke indarbejdet udvidelsesforslag fra de enkelte fagudvalg. administrative forenklinger er gennemført. Moderniseringsaftalens forventninger om at ændringer på beredskabsområdet kan bidrage med 0,670 mio. kr. er ikke indregnet. Skøn for tilskud vedr. 1 mia. til løft af ældreområdet, 8,5 mio. kr. Modsvares af udgifter på 8,5 mio. kr. til ældreområdet. Lov- og Cirkulærepakken giver en reduktion på 0,3 mio. kr. Tallene er indregnet i budgettallene, der fremgår af budgetforslaget på side4. Nedenstående tabel viser de samlede udvidelsesblokke overordnet pr. udvalg. Budget Udvidelsesblokke - fagudvalg 2015 Økonomiudvalget 2,000 Teknik og Miljøudvalget 0,944 Socialudvalget 1,220 Sundhedsudvalget 0,716 Kultur og Fritidsudvalget 0,816 Arbejdsmarkedsudvalget 0,046 Børn og skoleudvalget 2,774 I alt 8,516 UDGIFTER UDENFOR SERVICERAM- MEN Området omfatter hovedsageligt aktivitetsbaseret medfinansiering hvor budgettet er nedjusteret med ca. 5 mio. kr. svarende til KL s forventninger til aktivitetsniveauet i sygehussektoren. UDGIFTER TIL INDKOMSTOVER- FØRSLER De politikområder, der er omfattet af området er udgifterne til indkomstoverførsler, herunder forsikrede ledige. En stor del af disse er budgetgaranterede områder. De samlede overførselsudgifter er reguleret for de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler efter forudsætningerne i kommuneaftalen og lokale skøn. Der er i lighed med tidligere år indregnet en befolkningskorrektion for overslagsårene, idet KL forslag til stigninger ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Korrektionen er beregnet med baggrund i udviklingen af de årige. Beløb i mio. kr Budgetregulering -24,1-26,3-27,1-25,9 Befolkningskorrektion -5,5-12,2-19,1 I alt -24,1-31,8-39,3-45,0 Side 12 af 13

13 Den indarbejdede regulering i 2015 er fordelt på: Beløb i mio. kr Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner m.v., overførselsudg. Kontante ydelser, overførselsudgift -0,5-17,1-6,5 I alt -24,1 På førtidspensionsområdet er der efter reform af fleksjob og førtidspension en lavere tilgang af nye førtidspensionister i 2014 og PRIS- OG LØNSKØN Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2013 samt en stor afgang ved overgang til alderspension. Indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet er påvirket af modsatrettede virkninger. Kontanthjælpsreform og sygedagpengereform indebærer reducerede udgifter, mens der stigende udgifter til ressourceforløb, seniorjob og integration. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet på overførselsområdet er indregnet direkte i tabellens regulering. kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale i RENTER OG AFDRAG Hovedparten af gældsporteføljen er fastforrentede lån og er således ikke særlig rentefølsom. Budgetforslaget baseres på nuværende basisbudget. ANLÆG OG JORDFORSYNING I den økonomiske strategi er fastsat, at der i 4 års perioden som minimum skal afsættes gennemsnitligt 3,0 % af indtægterne til anlægsudgifter svarende til ca. 75 mio. kr. årligt. Der er indregnet årlige anlægsrammer på 97,1 mio. kr. i , mens der i 2017 og 2018 er indregnet en anlægsramme på 75 mio. kr., i alt svarende til ca. 3,6 % af indtægterne. Hertil kommer 5 mio. kr. i anlæg på jordforsyningsområdet altså udgør bruttoanlægsrammerne for i alt 365 mio. kr. I henhold til budgetaftalen mellem KL og regeringen, er Tønder Kommunes andel af bruttoanlægsniveauet (i 2015 P/L) beregnet som vores befolkningsmæssige andel på 0,67 % af den samlede ramme. 2015: 120 mio. kr. 2016: 115 mio. kr. 2017: 115 mio. kr. 2018: 115 mio. kr. Side 13 af 13

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere