Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: Start- og slutdato: 2. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29."

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: Start- og slutdato: 2. april oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Operatør: Struer Kommune Østergade Struer Kontaktperson: Claus Damgaard Kontaktoplysninger: CVR.nr.: Resumé Projektet er led i udmøntningen af Vækstforums Handlingsplan Ny VÆKST i turismen. Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til et højere døgnforbrug. Turismeprodukterne med tilknytning til Limfjordsområdet er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er i alt for begrænset omfang tilgængelige på de internationale markeder, og de er stort set heller ikke bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud. En væsentlig indsats i nærværende projekt handler dermed om at modne produkterne til de internationale markeder, og om at gøre dem salgbare over for et internationalt publikum. Endelig drejer det sig om at synliggøre de salgbare produkter på de digitale platforme, som i stadig stigende grad anvendes af turisterne, når de søger information om destinationer og booker deres ophold. Projektet vil således skabe vækst og arbejdspladser i de fire kommuner ved at gennemføre en kombineret modnings-, markedsførings- og salgsindsats, rettet mod udvalgte, internationale markeder, hvor der primært satses på online markedsføring og salg. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er nu godt forankret i turistbureauerne hvor medarbejderne har taget godt ejerskab og selv leder operative arbejdsgrupper, der laver pakker, ruter og markedsføringsmateriale, der henvender sig til de udvalgte målgrupper. Alle bureauerne byder ind med deres spidskompetencer og særlige interesseområder og på den måde bliver niveauet for alle fire bureauers indsats hævet til den højeste fællesnævner. Vi er nu i gang med at formulere arbejdsgangene i forhold til at gå over i en driftfase. Aktiviteterne afvikles til tiden, og vi stopper ikke ved målsætningerne, men går efter at maksimere indsatsen indenfor rammerne af projektet i takt med at der opstår muligheder som passer sammen med indsatsområderne. Gennem en målrettet indsats er grunden lagt for en øget eksponering af områdets mangfoldige oplevelsestilbud for udenlandske og danske gæster, der netop søger de værdier og aktiviteter området har at byde på. Vores brandingprofil hjælper os i den interne og eksterne kommunikation, så vi har nogle retningslinier at arbejde ud fra. Det gør det også nemmere at kommunikere med konsulentbureauer og at sikre et ensartet udtryk i markedsføringen. I løbet af projektet er der dannet netværk mellem projektgruppen, turistbureauerne/foreningerne og aktører. Der er også et samspil med turisme erhvervskonsulenter og uddannelse fra bl.a. Midtjysk Turisme, der sikrer at erhvervet kan modtage de redskaber de har brug for for at kunne få maksimalt udbytte af den samlede markedsføring. Med tv produktionen i Tareq Taylors fodspor har vi en ekstern eksponering på 100 mio seere fordelt over 114 lande. Internt i kommunerne har det også været en vigtig brik i at markedsføre Enjoy Limfjorden som brand. Der er udarbejdet et havnemagasin og var deltagelse på Hanseboot messen i Tyskland, som en af deltagerne udtaler har skærpet deres bevidsthed hvilke krav der er og hvordan man markedsfører sin havn overfor tyskere. Som et tredje eksempel på værdien af samarbejdet mellem de fire kommuner er Limfjordscykelruten, som binder de fire kommuner sammen, som er med i det schweiziske udlandskatalog Swiss Trails og som bliver markedført af Panoramas sælger i Holland, Tyskland og England. Disse tre tiltag mener jeg overgår omfanget og kvaliteten var forudsat. Oplevelsespakkerne har også en rigtig fin kvalitet og samarbejdet mellem turistbureauerne er også ved at have arbejdet sig op på et overordentligt flot niveau. Der er en tillid, en fællesskabsånd og en glæde i samarbejdet som er forudsætningen for at sikre de gode resultater og forankre indsatsen. Projektgruppen har valgt at gå med i Oplevelsesbooking for at have et sted at markedsføre oplevelsespakkerne fra projektet. Der er gennemført kurser i marts og april, hvor alle oplevelseaktører er inviteret. Disse workshops fortsætter månedligt i vinterhalvåret med mulighed for vejledning i Kultunaut og digitale platforme. Med hensyn til agentnet er vi oppe på 3 og derudover har vi magasinet Enjoy mad fra Limfjorden til at ligge hos rederierne i Norge, der benyttes til det norske marked i stedet for turoperatører. VI har en god Side 2

3 kontakt til Ruby rejser som vi håber på vil inkludere vores cykelrute i deres katalog, som når ud til 15 europæiske lande. Budgettet monitoreres nøje i et udarbejdet excelark med både regnskabstal og budgettal som overføres fra markedsføringsplanen. I følge arket passer udgifterne fint til projektperioden. Der er nogle penge til markedsføring, vi regner med at bruge til at købe 2015 kampagner, som vi kan dokumentere inden regnskabsaflæggelse juni Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Målet er at skabe øget omsætning og beskæftigelse i de fire kommuner gennem en fokuseret indsats omkring mersalg Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Effekterne er beregnet på grundlag af den samlede indsats ifølge turismehandlingsplanen, hvor det aktuelle projekt er en af flere indsatser, der tilsammen skal sikre effekten. Resultatkrav 1.1 Overnatningstal fra Danmarks Projektet ventes at generere en Statistik for de fire kommuner. vækst i antallet af overnatninger (DK, N, S, D og NL) i de fire kommuner svarende til 3,7 %, i alt nye overnatninger. Stigningen vedrører 3,2 % danske gæster og 4 % udenlandske Midtjylland i takt med der er til- Måling foretages af Region gæster. gængelige data. Resultatkrav 1.2 Beregninger fra VisitDenmark Projektets indsats ventes at give en øget turismeomsætning efter 3 år på 9 %, svarende til 150 mio. kr. fordelt på øget døgnforbrug hos eksisterende Måling foretages af Region gæster (81 mio. kr.) og på ny Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. overnatninger og flere endagsturister (69 mio. kr.) Resultatkrav 1.3 Projektets indsats forventes at give en stigning i beskæftigelsen på 110 nye arbejdspladser i Måling foretages af Region relation til eller afledt af turismengængelige data. Midtjylland i takt med der er til- Mål 2 Målet om øget omsætning og beskæftigelse skal nås via mersalg til højtforbrugende målgrupper og en styrkelse af de produktmæssige værdikæder i en større og stærkere geografisk sammenhæng. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Etablering af agentnet på de udenlandske markeder, herunder busmarkedet Indgåelse af kontrakter med mindst 5 agenter pr jf. ansøgningen. Agentnet er indgået med Probus og Swisstrail (cykel), Panorama arbejder med at sælge projektets cykelprodukter til turoperatører, i Norge bruger man færgerne mere end turoperatører, og der har vi markedsført os halvårligt i Colorlines magasin Skagerakposten. Side 4

5 Resultatkrav 2.2 Modning og klargøring af salgbare produkter, herunder pakketilbud med overnatning i tilknytning til allerede eksisterende tilbud i området, ex. Limfjordsruten, lystfiskeri, Limfjordsfortællinger m.v. Resultatkrav 2.3 Udarbejdelse af tematiserede ruteforløb gennem Limfjordsområdet for både sejlende og kørende turister (ex. Kunstrute, Børnerute, Købstadsrute). Resultatkrav 2.4 Gennemførelse af markedsførings-, presse- og PR-aktiviteter, herunder onlinekampagner, apps, pressebearbejdning og ambassadørordning Resultatkrav 2.5. Etablering af salgs- og bookingfacilitet på nettet for øget tilgængelighed Minimum 8 salgbare produkter: : 3 produkter : Yderligere 3 prod : Yderligere 2 prod. Minimum 3 ruteforløb pr Minimum 16 aktiviteter, heraf 10 online aktiviteter: : : : 4 Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Faciliteten er implementeret og ibrugtaget pr I Norge bruges rederierne som formidlere af ferieophold i Danmark. Ved tre rederier har vi fået lagt Enjoy Mad fra Limfjorden, som er et eftertragtet inspirationsmagasin til Limfjordslandet. Vi har kontaktoplysninger på turoperatører i Holland og Rubyrejser, som vi vil arbejde videre med. Til målgruppen Guldhornene har vi 4 pakker. Til lystfiskerne har vi 8 pakker som er markedsført i tysk lystfiskermagasin. Disse kommer på bookingportalen i marts- april Limfjordscykelruten er på bookingportalen. I Tareq Taylors fodspor ruten er sendt til VDK til markedsføring gennem deres kanaler. Den tævrgående cykelrute med bagagetranport samt oplevelsesoversigt er lavet færdig i Børneruten er lavet på et googlemap som ligger på forsiden af Oversigt ligger i dropbox med bilag. Over 60 markedsførings og presseaktiviteter. Heraf 21 online. I 2014 har vi haft færre aktiviteter, men større kampagner. Bookingportalen er oprettet 1. februar og der har været afholdt kurser i alle fire kommuner. Fra sep-april vil der blive afholdt månedligt kursus i området, hvor der lægges pakker ind. Der var pr. 1. september 2014 omsat for ,5 kr. via oplevelses- Side 5

6 Resultatkrav 2.6 Udarbejdelse af loyalitetsprogram for fastholdelse af kunder og øget gensalg Resultatkrav 2.7 Fremme af Limfjordsevents med udgangspunkt i bl.a. lystfiskeri, maritime aktiviteter, smagsoplevelser og/el. lokale råvarer. Program færdiggjort og min. 25 aktører involveret pr Gennemførelse af min. 2 Limfjordsevents pr Mål 3 booking. 38 udbydere er registreret. Mersalg og krydssalg samt mulighed for at samle s ved kryds i ønsker mere information/nyhedsbrev bliver løbende gennemgået til workshop om bookingportal. På sigt vil der blive en facilitet i bookingportalen, som gør det muligt at lave rabatkoder som kan bruges som loyalitetsfremmende elementer i markedsføringen. Indsatsen om loyalitetsprogram har vi fået at vide ligger bedst ude ved aktørerne. Vi er derfor ved at lave et forsøg med en skulder og lavsæsonkalender på tysk, som formidles gennem overnatningssteder og aktører med mange tyske gæster som sender det med i nyhedsbreve eller lægger det på deres hjemmeside. I 2013 afholdt vi 8 havnefester med fokus på det maritime og lokale smagsoplevelser og råvarer. Sansefestival 2014 med optaktsarrangementet i de fire kommuner blev afholdt august. Der er lavet ny hjemmeside med program og med sammenhæng til Sansefestival facebookside. På trods af vejret lykkedes det at have et pænt antal besøgende og pressedækningen har været rigtig fin. Derudover deltog vi i Blåt guld festival april med 9 arrangementer og er med til Oyster trophy week i uge 42. Målet er at styrke samarbejdet og de produktmæssige værdikæder blandt Side 6

7 aktørerne i de fire kommuner for derved at øge omsætning og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Etablering af styregruppe, arbejdsgrupper og projektledelse Deltagerlister pr Midtjysk Turisme er repræsenteret i styregruppen. Styregruppen er etableret med kommissorium og møder afholdes halvårligt. Der er etableret 11 arbejdsgrupper, som arbejder med vores 8 målgrupper, en tværgående pressegruppe og en event 2014 gruppe. Hver arbejdsgruppe har en leder der er ansat ved et af bureauerne og koordineres med projektleder. Der er lavet tidsbudget og budget for hver arbejdsgruppe. Lokale aktører involveres i arbejdsgrupperne efter behov. Projektleder er ansat pr. 14. januar. Resultatkrav 3.2 Samspil med øvrige samarbejdspartnere for opnåelse af synergi, herunder Midtjysk Turisme Oversigt over delaktiviteter, der gennemføres i samarbejde med Midtjysk Turisme pr , og I samarbejde med Midtjysk Turisme har projektleder og turistchefer deltaget i forløb omkring personaer og online markedsføring. Vi har samarbejdet omkring Tareq Taylor Nordic Cookery som bliver sendt fra de 4 kommuner til 114 lande og 100 mio seere i sommeren 2014, hvor der blandt andet bliver vist klip fra Sans Derudover har Midtjysk Turisme været behjælpelige med pressehåndtering, presseture og sparring omkring markedsføringsplan. Derudover inddrager vi samarbejdspartnere i vid udstrækning for at sikre synergi og forankring af netværk, f.eks. Panoramaprojektet, Oddesundprojektet, havørredprojektet, Udvikling af Kystturisme i Limfjorden, Jyllands geopark, Salling Aquapark, Hærvejen, Gudenåen, lokale borgerforeninger. Side 7

8 Resultatkrav best cases fra projektet Netværk Limfjorden leverer en beskrivelse af 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon som skal anvendes til beskrivelse af best cases. Cases ligger i dropbox med bilag. Opfølgning pr og Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi Vi har anmodet om projektforlængelse til 30. juni 2015, som er sendt til NE styrelsen den 3. juli Konsulent forøges fra kr. til kr., da vi skal have lagt turistbureauernes timer ind som konsulenttimer i stedet for som projektledertimer. Projektansættelser sættes op fra kr. til kr., da der er ansat en projektmedarbejder, som sørger for at løse nogle af de opgaver der skulle ligge under konsulent og formidling og dermed få mere for pengene. Rejser er sat ned fra kr. til kr., da den kun dækker transport for projektmedarbejdere, hvor turistbureau medarbejdere nu ikke regnes med. Formidling og information er sat ned fra kr. til kr. da nogle af opgaverne her løses af projektmedarbejder. Revision er sat ned fra kr. til kr., da den opgave nu løses af NE styrelsen. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte Udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Konsulenter Ekstern evaluering Projektansættelser Rejser, transport Formidling og information Revision Møder, forplejning og øvr I alt Jf. Ændringen af resultatkontrakten underskrevet af operatøren den 5. marts 2014, så forudsætter regionens godkendelse af det nye udgiftsbudget, at budgettet også bliver godkendt af LAG er og NaturErhvervstyrelsen. Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringsbudget i alt Region Midtjylland , , ,00 EU - Regionalfond - EU - Socialfond - Andre EU-midler , , ,00 Kommuner , , , ,00 Stat - Privat , , ,00 Anden finansiering - I alt , , , ,00 Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier i alt Konsulenter Ekstern evaluering Projektansættelser Rejser, transport Formidling og information Møder Revision I alt Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger Total Region Midtjylland Andre EU-midler - Kommuner Stat - Privat Anden finansiering - Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Forslag til nyt budget pr. 1. september 2014 Driftsbudget i alt Konsulenter Ekstern evaluering* Projektansættelser Rejser, transport Formidling og information Møder Revision I alt *Der skal afsættes kr. til den eksterne evaluering jf. Rambølls tilbud. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september Total Region Midtjylland Andre EU-midler Kommuner Stat - Privat Anden finansiering - Total Anmodning om budgetændring er sendt til NaturErhvervstyrelsen den 3. juli Side 10

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere