VIRKSOMHEDSPLAN Hjørring Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5 Elevråd:... 5 Sociale klausuler:... 5 Skolens vision:... 6 Skolens målsætning:... 7 Skolens målsætning er at:... 7 Skolens mål søges opfyldt ved at:... 7 Skolens målgruppe:... 8 Uddybning af målgruppe:... 8 Skolens virksomhed:... 8 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole:... 9 Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Målet med værkstedsarbejdet: Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Generelt for alle værkstederne: Undervisning: PAS-test: Erhvervsgrunduddannelse (EGU): Lærlinge, STU, KUU og øvrige tilbud: Produktionsskolens kontakt til institutioner, virksomheder og kommuner: Kontakt til uddannelsesinstitutioner: Kontakt til virksomheder: Kontakt til kommuner og sociale institutioner: Samarbejdsprojekt mellem produktionsskolerne i Region Nord og Taleinstituttet Region Nordjylland: Særlige fokuspunkter for 2015:

3 Bestyrelsen: Kathrine M. Jensen, landmand, indstillet af LandboNord Kreds 1 (formand) Jørgen Hassing, indstillet af byrådet (næstformand) John Bagger, indstillet af byrådet Mogens Bjerre, Dansk Metal Vendsyssel, Indstillet af LO Jens Madsen, formand for Træ-Industri-Byg, indstillet af LO Jørgen Thaarup, Murer- / entreprenør-virksomhed, indstillet af Dansk Byggeri Mette Buus Pedersen (medarbejderrepræsentant) Michael Duus Nielsen, Arbejdsmarkedschef, Job og Uddannelse i Hjørring Kommune (tilforordnet) Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 5 gange om året, og det er bestyrelsen, der har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for skolen. Personale: Birgitte Hejbøl Kristensen (forstander) Birgitte Lind Nielsen (sekretær og butiksansvarlig) Lene Bettina Nielsen (sekretær) Steffen Kristensen (pedel) Peter Christiansen (værkstedsleder på bygge/anlæg) Knud Erik Jensen (assistent på bygge/anlæg) Harry Simon Austmann Jensen (lærling på byggeanlæg) 3

4 Morten Nordheim (værkstedsleder på musiklinjen) Lissy Jensen (værkstedsleder på køkkenlinjen) Mette Kristiansen(lærling/assistent i køkkenet) Inger Holst (værkstedsleder på mode/design) Jørgen Torp (værkstedsleder på træværkstedet) Kjeld Stendys Jensen (assistent på træværkstedet) Mikkel Albrecht (lærling på træværkstedet) Mette-Lise Lange (værkstedsleder på kunsthåndværkerlinjen) Jesper Kristensen (værkstedsleder på auto/metal) Kenneth Jensen (assistent på auto/metal) Lars Brobak (værkstedsleder på IT) Sile Quinlan (underviser/vejleder) Mette Pedersen (underviser/vejleder) Søren Gaust (lærervikar/vejleder) Frank Marquard Hansen (underviser) Rene Schneider (EGU-vejleder) Medarbejdermøde: Der afholdes medarbejdermøde ca. hver anden fredag fra kl , og mødet forlænges efter behov. 4

5 Tillidsrepræsentant: Pt. Ingen Sikkerhedsorganisation: Forstander, sikkerhedsrepræsentant (Inger Holst) samt elevrepræsentanter. Der afholdes sikkerhedsmøde ca. hver anden måned, samt efter behov. Samarbejdsudvalg: Forstander, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og repræsentant for fleksansatte. Gruppen mødes efter behov, og forstanderen indkalder til møderne. Pt. har skolen ingen tillidsrepræsentant. Elevråd: Elevrådet består af 8 elever, 1 fra hvert værksted, og der afholdes møde hver anden fredag. Elevrådet tages ofte med på råd og har derved gode muligheder for at påvirke skolens hverdag. Sociale klausuler: Hjørring Produktionsskole søger at integrere ansatte på særlige vilkår, det være sig personer ansat i fleksordninger, job med løntilskud, virksomhedspraktikker mv. Skolen tilstræber at skabe et miljø, som rummer personer med nedsat arbejdsevne eller manglende arbejdstræning, således at de kan fungere optimalt under hensyntagen til deres særlige forudsætninger. Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne tilstræbes, at følgende punkter er opfyldt kun ekstra ansættelse - dvs. ingen ansættes i normerede stillinger ikke linjeansvar til ansatte i fleksjob 5

6 samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte normal ansættelsesprocedure det tilstræbes, at stillingerne er fuldtidsstillinger arbejdes der direkte med elevansvar, skal ansættelsen finde sted efter Uddannelsesforbundets overenskomst Desuden forebygger skolen fysisk og psykisk nedslidning samt søger at fastholde nuværende medarbejdere. Eksempelvis tilbydes alle medarbejdere behandlinger ved fysio- eller ergoterapeut efter behov, og i særligt belastede situationer tilbydes psykologbistand. Det er desuden muligt at dyrke forebyggende motion på skolens regning. Vi er særdeles opmærksomme på de forskellige emner i arbejdsmiljø- og undervisningsmiljøvurderingen. Skolens vision: Hjørring produktionsskole har en stærk og sund profil, bygger på grundlæggende menneskelige værdier, bæredygtighed og professionalisme. Vi vil kendes for høj kvalitet, stor faglighed, fleksibilitet, ærlighed og åbenhed. HJPS vil kendes som et uddannelsessted og være i tæt forbindelse med det øvrige uddannelsessystem. Vi vil udsluse vores elever til relevant uddannelse. HJPS vil kendes for at være en troværdig samarbejdspartner. HJPS vil sætte eleven i centrum og tager udgangspunkt i og afklarer deres kompetencer. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter opbygger vi selvværd og identitet. Vores elever lærer sig at tage ansvar samt selvstændigt at forholde sig til voksenlivet. De lærer at se sig selv som aktive deltagere i det danske samfund. HJPS vil have et godt, trygt og sundt arbejdsmiljø såvel i medarbejdergruppen som i elevgruppen. 6

7 Vi tror på fremtiden og vil være Danmarks bedste arbejdsplads! Skolens målsætning: Skolens målsætning er at: give unge med indlærings- eller boglige vanskeligheder, unge som er uafklarede med fremtiden samt unge med sociale problemer en øget chance for uddannelse, job og et selvstændigt arbejds-, fritids- og voksenliv afklare og forberede de unge til uddannelse og job modne, træne og udvikle eleverne til at blive så selvhjulpne som muligt stille krav, de unge kan honorere, men samtidigt på et niveau, så der sker en udvikling den unge efter opholdet på Hjørring Produktionsskole har et realistisk forhold til egne kompetencer den unge formår at tage ansvar for eget liv den unge under opholdet på skolen føler, at han/hun er i et trygt miljø, hvor han/hun bliver set og hørt få skabt de nødvendige kontakter til forældre, sagsbehandlere og, om nødvendigt, psykolog samt andre relevante parter, hvis vi skønner, at opholdet hos os ikke fører til job eller uddannelse Skolens mål søges opfyldt ved at: vi giver de unge et reelt kendskab til arbejdsmarkedet samt til uddannelsessystemet vi arbejder med integreret undervisning af fagteoretisk og almendannende karakter vi arbejder ressourceorienteret, således at de unge oplever at få så mange succeser i hverdagen som muligt vi holder os ajour med udviklingen i samfundet, så vi hurtigst muligt kan omstille os til tidens behov produktionen på værkstederne løbende tilpasses elevernes niveau og behov vi vurderer, hvilke fag vi skal tilbyde vores elever to gange årligt 7

8 vi evaluerer forløbet på skolen sammen med vores elever via forløbssamtaler. Samtalerne foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Efter samtalerne orienterer værkstedsleder evt. sagsbehandler og de primære personer mv. Forstanderen inddrages, når det skønnes nødvendigt. Skolens målgruppe: Produktionsskolen tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Uddybning af målgruppe: Eleverne målgruppevurderes af UU Vendsyssel Elever, der skal have afklaret og forbedret deres (skole)kundskaber, for at komme ind på en anden uddannelse Unge, der er uafklarede i forhold til valg af uddannelse og job Elever, der er droppet ud af anden uddannelsesinstitution Unge, der mangler arbejdstræning Unge, der mangler at lære, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet Elever, der skal have styrket deres selvtillid, og som har sociale eller personlige vanskeligheder Elever, der optages som led i et aktiveringsforløb Elever som tager hele eller dele af det 9. skoleår på PS Elever som tager dele af STU en på PS Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens virksomhed: Skolen omfatter professionelt udstyr, 8 praktiske og kreative værksteder og almen undervisning, som både styrker og støtter eleverne på det personlige plan samt på det arbejds- og uddannelsesmæssige område. Medarbejdere på værkstederne og almenundervisere indgår i et tæt samarbejde omkring den enkelte elev. Skolen anlægger i sin dagligdag et helhedssyn på eleven, idet det er vigtigt at inddrage hele elevens livssituation i undervisningen og i det praktiske arbejde. 8

9 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole: 1. Indslusning Inden optagelse på skolen skal en UU-vejleder afgøre, om den unge tilhører produktionsskolens målgruppe. Eleven besøger skolen og får et forhåndskendskab til skolens linjer og skolens formål, og der udleveres desuden materialer om skolen. 2. Optagelsesfasen Når eleven har besluttet sig for en bestemt linje, og UU-vejlederen har lavet målgruppevurderingen, fastsættes begyndelsestidspunktet. Eleven orienteres om dagligdagen, herunder vores regler generelt, og hvad der gælder specielt for det pågældende værksted. Desuden gennemgår eleven, værkstedsleder og underviser elevernes logbog, der bl.a. indeholder skemaer til forløbsplaner, udviklingssamtaler og realkompetenceafklaring. Forløbsplanen påbegyndes. Eleven bliver placeret niveaumæssigt i vores undervisning i bl.a. dansk, matematik mv., og han/hun sættes derudover ind i lønforhold. 3. Udviklingsfasen Vi tilstræber et godt arbejdsklima både fysisk og socialt med vægt på selvstændighed og ligeværdighed. Der oprettes arbejdsskema og skole-/elevaftale for den enkelte elev. Forløbsplanen videreudvikles. Skolens 8 værkstedstilbud dækker et bredt interessefelt og er sammensat således, at mulighederne er gode for en vellykket udviklingsproces for hele målgruppen, også set i forhold til de samfundsmæssige muligheder. For at forbedre elevernes muligheder for at komme i uddannelse eller job, udbyder Hjørring Produktionsskole en bred vifte af boglige tilbud. Vi tilbyder en hel del undervisning, da mange af vore elever har boglige problemer. 9

10 Derudover har vi obligatorisk idræt for alle elever en gang ugentligt. Der foregår dagligt vejledning på værkstederne. Her afsætter værkstedslederen meget tid til samtale om job-, uddannelses- og praktikmuligheder. Praktik er et redskab, vi flittigt benytter, da det ofte er indfaldsvinklen til en læreplads eller et arbejde. Praktikken er ofte på 2 uger, og værkstedslederen besøger eleven på praktikstedet og tager en samtale med eleven og dennes kontaktperson i virksomheden. Samtalen handler bl.a. om at vurdere, om der er behov for at forlænge perioden, og om eleven har de fornødne kompetencer til at udfylde jobfunktionerne. Praktikken etableres og opfølges af værkstedslederen. På skolen har vi en EGU-vejleder, som udelukkende er ansvarlig for vejledningen inden for EGU. Den øvrige vejledning varetages af værkstedslederne, lærerne og forstanderen. Skolen deltager i forskellige tværfaglige vejledningsgrupper, og herved sikres det, at vejledningen er opdateret. Vejledningsgrupperne består af vejledere og ledere fra samtlige uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Skolen har et meget konstruktivt og nært samarbejde med UU Vendsyssel. Elevernes forløb på skolen evalueres ved forløbssamtaler. Samtalen foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Vi taler om, hvordan eleven trives på skolen, og hvordan vi oplever ham/hende i forskellige situationer både socialt, fagligt og undervisningsmæssigt. Vi diskuterer elevens fremtidsplan og mål med eleven, og vi drøfter, hvilke muligheder vi har for at støtte og styrke ham/hende i det videre forløb. Efter vores opfattelse er det en vigtig del af vejledningen, at eleven følges meget tæt. På denne måde er de personer, der arbejder med eleven altid ajour med, hvor langt eleven er nået i forhold til sin individuelle undervisning- og udviklings-plan. Ved evaluerings- og udviklingssamtaler har udslusningsmulighederne høj prioritet. Det er skolens succeskriterium, at så mange elever som muligt udsluses til uddannelse eller job. Af forskellige årsager er dette ikke altid muligt. Når vi har afklaret, at en elev ikke kan begå sig i et ordinært job, kontakter vi UU-vejleder, sagsbehandler, personlig rådgiver, forældre 10

11 og andre med nære relationer til eleven med henblik på en alternativ jobløsning, da det er meget vigtigt for os, at andre instanser overtager ansvaret, når eleven stopper på skolen. 4. Udslusning 3 måneder efter eleven har forladt skolen, sendes et opfølgningsbrev til elevens nye uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Disse sender en tilbagemelding på, hvorvidt eleven har fastholdt sit valg. I de første måneder efter udslusningen er der ofte kontakt mellem en af skolens medarbejdere og eleven. Medarbejderen vil altid være parat til at støtte, lytte og vejlede, hvis der efter udslusning opstår problemer, så den tilsigtede stabilitet samt bevaring af job- eller uddannelsestilbud bliver vedligeholdt. 5. Opfølgningsfasen Ved opholdets afslutning er skolens medarbejdere behjælpelige med eventuelle praktiske spørgsmål som økonomi, flytning, boligforhold m.m. samt med råd og vejledning på det personlige plan. Eleven får desuden udleveret et kompetencebevis, som fortæller, hvad han/hun har lært på skolen. Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Skolens 8 forskellige værkstedstilbud: Mode/design Træværksted Bygge/anlæg Køkkenlinje Kunsthåndværkerlinje Musiklinje 11

12 Auto/metal IT-værksted Desuden er der ansat 3 almenundervisere, der underviser i dansk, matematik, engelsk og idræt. 2 af skolens undervisere fungerer som vejleder og deltager ved alle forløbssamtaler, indskrivnings- og udskrivningssamtaler. Målet med værkstedsarbejdet: Målet med værkstedsarbejdet på Hjørring Produktionsskole er gennem produktion at give den enkelte mulighed for at: blive afklaret i forhold til job og uddannelse gøre praktiske erfaringer orientere sig om forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder arbejde selvstændigt og meningsfyldt arbejde sammen med andre kvalificere sig til job eller uddannelse Gennem ovenstående ønsker vi at: give eleverne ansvarsfølelse over for arbejdspladsen give eleverne selvtillid, samt motivation og lyst til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde forstærke elevernes evne til at klare sig på en arbejdsplads udvide elevernes arbejds- og livsopfattelse give eleverne indsigt i sikkerheds- og arbejdsmiljø give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om egne kompetencer og begrænsninger give eleverne muligheder for at lykkes og styrke deres selvtillid 12

13 Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Træværkstedet: Træværkstedet er udstyret med moderne maskiner. Eleverne oplæres i brug af såvel håndværktøj som stationære maskiner, instrueres grundigt i sikkerhed omkring maskiner og færden på værkstedet og lærer bl.a. om tegningslæsning og tilbudsgivning. Produktionen er meget alsidig, og vi fremstiller bl.a.: legepladser cykelskure og redskabshuse bænke og -borde inventar til institutioner havehegn Værkstedet beskæftiger sig desuden med vedligeholdelse af skolens bygninger. Der afholdes ekskursioner rundt omkring i Nordjylland, hvor eleverne kan undersøge de forskellige jobmuligheder. Mode/design: På mode/design-værkstedet foregår oplæringen fra bunden, og eleverne bliver undervist i betjening af både industri- og husholdningsmaskiner samt overlock. Desuden lærer de at optegne mønstre, følge en arbejdsbeskrivelse samt om valg af farver og materialer. Værkstedet løser mange opgaver for både private og firmaer, sygehuse og daginstitutioner og fremstiller bl.a.: alle former for beklædning og udklædning tilbehør til garderoben, som f.eks. smykker, tasker og tørklæder boligtekstiler, som puder, dækkeservietter, gardiner, æsker m.m. pynt til årstiderne, f.eks. jul og påske 13

14 Én dag om ugen får eleverne mulighed for at sy tøj eller lave ting til sig selv, og eleverne deltager i at bemande skolens butik. Køkkenlinjen: Køkkenet er udstyret med nye, moderne maskiner, som lever op til de krav, der stilles til et storkøkken. Eleverne lærer bl.a. om rengøring, personlig hygiejne, at læse en opskrift, udregne forbrug af råvarer samt at arbejde kreativt imod en kostpolitik. Den største opgave på værkstedet er madlavningen til skolens elever og personale, men vi modtager også opgaver udefra. Værkstedets opgaver er bl.a.: madlavning til lærere og elever på skolen anretninger til fødselsdage, frokoster og andre bestillinger ud af huset smøring af madpakker til skolens ture m.m. vask af køkkenuniformer, viskestykker, karklude etc. rengøring i køkken og kantine Vi tager indimellem på ekskursioner/virksomhedsbesøg til steder, som har interesse for køkkenlinjen. Bygge/anlæg: På bygge/anlæg oplæres eleverne i de grundlæggende regler i faget samt i brug og vedligeholdelse af maskiner og håndværktøj, og de lærer om sikkerhed på arbejdspladsen, et godt arbejdsmiljø samt en god omgangstone. Den integrerede undervisning består bl.a. i opmåling af opgaver, afsætning med nivelleringsapparat, højdeafsætning, tegningsforståelse samt udregning af tilbud. Produktionen omhandler bl.a.: opmuring af vægge vandskuring og kalkning 14

15 fliseopsætning reparationer entreprenørarbejde malerarbejde Derudover har bygge/anlæg en del vedligeholdelse på skolens bygninger. HJPS har, med afsæt i bygge/anlæg, lavet en samarbejdsaftale med Hjørring Kommune, herunder A. Enggård. Aftalen går ud på, at skolen fortløbende har elever i praktik i forbindelse med opbygningen af byens Teateroplevelseshus. Kunsthåndværkerlinjen: På kunsthåndværkerlinjen arbejder eleverne udelukkende med at producere varer, især i glas, til skolens butik. Eleverne hjælper med at finde nye vareemner til butikken og deltager i at passe skolens butik, hvilket bl.a. indebærer, at de skal betjene kunder, pynte vinduer, lave regnskab, skrive skilte osv. Værkstedet fremstiller bl.a.: glasskåle, -fade, -lysestager, sjove og farverige figurer i glas halskæder, armbånd og brocher m.m. sæsonvarer til bl.a. jul og påske Musiklinjen: Musiklinjens primære formål er at skabe et kreativt, musikalsk miljø med fokus på sammenspil. Musikgenrerne er primært rock og pop med elevernes ønsker som udgangspunkt. For at gå på musiklinjen skal eleverne helst have et grundlæggende kendskab til et instrument, og de bliver som udgangspunkt opfattet som professionelle musikere, uanset niveauet. 15

16 Udover sammenspil vil der være mulighed for at dygtiggøre sig på sit eget instrument, koncertoplevelser, studiebesøg samt undervisning i f.eks. grundlæggende musikteori, indspilningsteknik, rytmetræning og komposition. Opgaverne kan være: CD-produktion koncerter, hvor vi selv spiller musikvideoer og musikhistorier På musiklinjen arbejder vi med at turde flytte egne grænser, også selvom det kræver, at de ind imellem bliver overskredet, og vi oplever ofte, at et år på musiklinjen udvikler eleverne både musikalsk og menneskeligt. Auto/metal: Auto/metal-værkstedet er stedet for dig, der måske har en drøm om en uddannelse inden for det tekniske fag. Eleverne bliver oplært ud fra mesterlære-princippet, hvilket betyder, at de lærer faget helt fra bunden, samt undervises af værkstedslederen og de elever, der har været i længere tid på værkstedet. Vi sørger for produktion og levering, når de andre værksteder skal bruge metalprodukter, som vi selv kan producere. Endvidere får vi en del af vores arbejde udefra, og eleverne skal derfor løse opgaver hos kunder. Metalværkstedets hovedopgaver er bl.a.: brug af forskellige håndværktøjer til spåntagning samt rør- og pladebearbejdning svejseteknikker, som MAG, TIG, elektrode- samt autogensvejsning fremstilling af forskellige former for beslag til træværkstedets produktion Autoværkstedets hovedopgaver er bl.a.: klargøring af biler, herunder rengøring og polering både indvendigt og udvendigt eftersyn og gennemgang af biler olieskift 16

17 vinter- og sommertjek reparation af scootere og cykler Vi forsøger at finde et relevant praktikophold for eleverne på en virksomhed. IT-værkstedet: IT-værkstedet er et tilbud til elever, der interesserer sig for computere og IT-verdenen. Vi anvender software og udstyr, som ligner det, de fleste uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet benytter. På IT-værkstedet undervises eleverne i almen viden om vedligehold og sikkerhed af computere, hardware og software, i tekstskrivning og tekstbehandlingsprogrammer, foto/video, billedbehandling, kommunikation og søgning på nettet osv. samt i Adobe Photoshop, InDesign og Microsoft Office-pakken med bl.a. Word og Excel. Hertil kommer indføring i AutoCad og Inventor. Værkstedets opgaver kan være: produktion af skoleblad hjemmesider brochurer foldere fotografering og billedbehandling For at eleverne ikke skal sidde for meget foran computeren, bruges noget af tiden på en gåtur eller fotograferinger på f.eks. de andre værksteder. Generelt for alle værkstederne: Der gøres en stor indsats for at lære eleverne om sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi sætter sikkerheden højt, og vi accepterer kun god omgangstone og et godt arbejdsmiljø. På alle vores værksteder arbejder vi med en god værkstedskultur. Det vil sige, at vi samarbejder og står sammen, vi er gode kammerater og kolleger, vi støtter og stoler på hinanden, og vi møder til tiden og gør vores bedste. 17

18 Eleverne kommer jævnligt på ekskursioner i Nordjylland for at se på, hvilke muligheder de har med hensyn til job eller uddannelse. Alle elever på Hjørring Produktionsskole gennemgår en realkompetenceafklaring i samarbejde med værkstedslederen på værkstedet. Det betyder, at den enkelte elev bliver langt klogere på sig selv i forhold til såvel faglige/tekniske som personlige/sociale kompetencer. Realkompetenceafklaringen danner baggrund for de mål, eleven sætter sig samt den efterfølgende vejledning. Undervisning: Produktionsskolen tilbyder eleverne boglig og teoretisk undervisning, der styrker deres grundlæggende færdigheder. Den teoretiske undervisning skal være af et betydeligt omfang og integreres i størst mulig grad med det praktiske arbejde. Udover den undervisning vi kan tilbyde, giver loven mulighed for, at 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov. Desuden er det et krav, at produktionsskoleelever skal tilbydes kombinationsforløb på en kompetencegivende uddannelse, når han/hun har gået på en produktionsskole i mere end 3 måneder. Målet med den almene undervisning: Målet med den almene undervisning er at: styrke elevens teoretiske og almene viden give eleven lyst til og interesse for at arbejde med teoretiske og almene områder eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis samt indser nødvendigheden af en vis teoretisk kunnen give eleven lyst til og mulighed for videre uddannelse 18

19 Indholdet i den almene undervisning: Den frivillige almene undervisning samarbejder med værkstederne om kvalificering af eleverne. Da eleverne omfatter en bred gruppe, alders- og kvalifikationsmæssigt, må den almene undervisning være alsidig, fleksibel og individuel. Den må spænde fra undervisning af specifik, faglig karakter, forberedelse til videre uddannelse eller job til undervisning af almendannende karakter. Det er primært i den almene undervisning, der arbejdes med temaer, der skal styrke elevens aktive deltagelse i samfunds- og kulturlivet samt styrke og udvikle eleven på det personlige plan. Individuelle aftaler om undervisning: Alle elever bliver ved opstart på skolen indkaldt til en samtale med almenunderviserne. Dette sker ved første forløbssamtale. Denne samtale retter sig mod: hvilken skolegang og arbejdserfaring eleven har hvilken planer eller ønsker eleven har om fremtidig uddannelse og arbejde Hvis eleven ingen planer har, forsøger almenunderviseren at finde elevens interesseområder og derudfra opstille forskellige muligheder. Der gives evt. hjælp til anskaffelse af brochurer, ansøgningsskemaer, støttemuligheder mv. Almenunderviserne fortæller om de forskellige muligheder for undervisning på skolen. Eleven bliver spurgt, om han/hun har særlige ønsker, eller om der skal tages særlige hensyn. Eleverne bliver testet i dansk og matematik, og der orienteres om undervisningsform og individuelle muligheder inden for de enkelte fag. Eleven vælger fag, og der aftales evt. bestemte arbejdsområder. Undervisningsaftalen er bindende fra dags dato og kan først ændres eller aflyses efter aftale med almenunderviseren. Undervisningsmetode og -form: 19

20 Undervisningen er differentieret og organiseret i mindre overskuelige grupper, og niveauet tilpasses individuelt. Undervisningen i fagene er tilrettelagt specielt for unge. Vi prioriterer denne form for undervisning meget højt, idet eleverne i dagligdagen oplever og indser nødvendigheden af og behovet for en vis basisviden. Der tilbydes almen undervisning i: dansk matematik engelsk idræt Idræt er obligatorisk for alle elever. De almene hold kan oprettes 2 gange om året alt efter den forhåndenværende elevgruppes ønsker og behov. Undervisningsformen spænder fra undervisning i formel, elementær faglig basisviden over emneorienteret undervisning til undervisning af almendannende karakter. Hvis eleven ønsker eksamen i et eller flere fag, og hvis der er eksamenselever nok til at danne hold, tilbyder vi enten eksamensundervisning eller giver eleven mulighed for at følge undervisningen på VUC nogle timer om dagen. Desuden henvises til VUC eller Hjørring Ny 10. på fuld tid. Formål med og indhold i de enkelte fag: Dansk 2: Der arbejdes i faget med: at eleven bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt at eleven lærer at gøre brug af hjælpemidler, som kan afhjælpe eventuelle vanskeligheder at eleven oplever læseglæde og skrivelyst at eleven gøres i stand til at tage stilling, argumentere, diskutere og turde fremsætte egne synspunkter 20

21 at eleven bliver i stand til at klare samfundets/arbejdsmarkedets krav, som f.eks. at skrive en god ansøgning, læse, forstå og udfylde skemaer og formularer mv. Dansk 1: Undervisningen henvender sig specielt til elever med læse- og stavevanskeligheder. Der arbejdes med: at eleven oplever læseglæde og skrivelyst grundlæggende færdigheder såsom at se, lytte, tale, skrive og læse at eleven i nogen grad bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt elevernes stavekompetencer på forskellige niveauer Matematik 2: I matematik 2 arbejdes med: at give eleverne forståelse for og træning i alle grundlæggende eller videregående matematiske færdigheder alt efter niveau og ønsker at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer, i arbejdssammenhæng samt i nødvendige samfundsmæssige sammenhænge, som f.eks. budgetlægning, overslagsregning, materialeforbrug at give eleverne færdigheder i Excel-regneark Matematik 1: I faget arbejdes der med: at give eleverne træning i grundlæggende talforståelse samt lære dem de 4 regningsarter at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer og i arbejdssammenhæng at give eleverne de grundlæggende funktioner i Excel-regneark Engelsk: I engelsk arbejdes med: 21

22 at give eleven mod, lyst og evne til at udtrykke sig på engelsk, især mundtligt, men også skriftligt. Der lægges vægt på udtryk og formulering frem for strengt grammatiske korrekte øvelser at give eleven et brugbart dagligt sprog, som gør eleven i stand til at klare sig i forskellige sammenhænge uden for Danmarks grænser eller i samværet med andre nationaliteter at bruge sproget spontant og frit uden sikkerhed i en tekst eller lignende Idræt: Idræt foregår i haller eller udendørs, hvis vejret tillader det. Vi bestræber os på at tilbyde et varieret idrætstilbud med mange forskellige typer aktiviteter. Eleverne har mulighed for at deltage i stævner inden for de forskellige idrætsgrene. Målet med idræt er at motivere eleverne til at få et aktivt fritidsliv samt styrke og forbedre fysikken og konditionen. 2 gange årligt deltager vi i store stævner: et volley-/fodboldstævne og en alternativ idrætsdag. PAS-test: 2 af skolens almenundervisere er i 2005 blevet uddannet til PAS-konsulenter. PAS står for Pædagogisk Analysesystem, og systemet er udviklet for at finde elevernes potentialer samt forudsætninger for læring. På Hjørring Produktionsskole bruges PAS-testen til at afdække enkelte elevers fremtidsmuligheder, udviklingsmuligheder samt eventuelle behov for særlige tiltag. Erhvervsgrunduddannelse (EGU): EGU er et særligt tilrettelagt 2-årigt uddannelsesforløb for den gruppe unge, der ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en uddannelse på en erhvervsskole. Hjørring Produktionsskole har en EGU-vejleder ansat, som igangsætter en række uddannelsesforløb årligt for unge, der har været elever på skolen. Uddannelsesforløbene igangsættes inden for forskellige brancher. 22

23 Desuden har produktionsskolen lavet en samarbejdsaftale med både Hjørring Kommune og UU Vendsyssel, således at alle EGU-forløb i kommunen etableres via produktionsskolen. Lærlingeuddannelsen (PBE): Vi har ved udgangen af 2013 afsluttet en PS-lærling som ernæringshjælper i vores køkken, og vi har med start 2014 ansat ps-lærling som tømrer i vores træværksted og murerlærling på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere lærlinge i løbet af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): Vi har 4 unge der er i gang med sin særligt tilrettelagte uddannelse (STU) på HJPS. 2 på køkkenlinjen, 2 på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere STU er i gang på skolen i løbet af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU): HJPS er udbudskoordinator i Hjørring kommune og refererer til EUC Nordvest, som er tovholder på den samlede KUU i den nordlige region. HJPS samarbejder tæt med de 5 øvrige koordinatorer, i særdeleshed med Handelsskolen i Frederikshavn, som er den anden koordinator i vores udbudsområde. Frederikshavn har opstart af uddannelsen med 27 unge august 2015, HJPS her opstart med 26 unge januar Øvrige tilbud på skolen: Der afholdes fællesarrangementer flere gange om året. Fællestimerne er obligatoriske for alle skolens elever. Det er ved disse lejligheder, alle skolens elever er samlet om et emne med fælles interesse. Fællestimernes indhold kan være af samfundsorienterende -, arbejdsmarkeds- eller almendannende karakter. Afviklingen kan ske i form af gæstelærere, foredrag, diskussionsoplæg, ekskursioner, film, 23

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Præsentation af værkstedet På Tekstil og Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse en STU uddannelse STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse ... Lidt om STU-Medielinjen - CSU Slagelse Medielinjen tilbyder undervisning til unge med særlige behov. I uddannelsen

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du?

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Glostrup Albertslund Produktions højskole Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Vi er klar er du klar? Test dig selv!! Hvad er Glostrup Albertslund Produktionshøjskole GAP? GAP er et uddannelsestilbud baseret

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere