VIRKSOMHEDSPLAN Hjørring Produktionsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5 Elevråd:... 5 Sociale klausuler:... 5 Skolens vision:... 6 Skolens målsætning:... 7 Skolens målsætning er at:... 7 Skolens mål søges opfyldt ved at:... 7 Skolens målgruppe:... 8 Uddybning af målgruppe:... 8 Skolens virksomhed:... 8 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole:... 9 Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Målet med værkstedsarbejdet: Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Generelt for alle værkstederne: Undervisning: PAS-test: Erhvervsgrunduddannelse (EGU): Lærlinge, STU, KUU og øvrige tilbud: Produktionsskolens kontakt til institutioner, virksomheder og kommuner: Kontakt til uddannelsesinstitutioner: Kontakt til virksomheder: Kontakt til kommuner og sociale institutioner: Samarbejdsprojekt mellem produktionsskolerne i Region Nord og Taleinstituttet Region Nordjylland: Særlige fokuspunkter for 2015:

3 Bestyrelsen: Kathrine M. Jensen, landmand, indstillet af LandboNord Kreds 1 (formand) Jørgen Hassing, indstillet af byrådet (næstformand) John Bagger, indstillet af byrådet Mogens Bjerre, Dansk Metal Vendsyssel, Indstillet af LO Jens Madsen, formand for Træ-Industri-Byg, indstillet af LO Jørgen Thaarup, Murer- / entreprenør-virksomhed, indstillet af Dansk Byggeri Mette Buus Pedersen (medarbejderrepræsentant) Michael Duus Nielsen, Arbejdsmarkedschef, Job og Uddannelse i Hjørring Kommune (tilforordnet) Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 5 gange om året, og det er bestyrelsen, der har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for skolen. Personale: Birgitte Hejbøl Kristensen (forstander) Birgitte Lind Nielsen (sekretær og butiksansvarlig) Lene Bettina Nielsen (sekretær) Steffen Kristensen (pedel) Peter Christiansen (værkstedsleder på bygge/anlæg) Knud Erik Jensen (assistent på bygge/anlæg) Harry Simon Austmann Jensen (lærling på byggeanlæg) 3

4 Morten Nordheim (værkstedsleder på musiklinjen) Lissy Jensen (værkstedsleder på køkkenlinjen) Mette Kristiansen(lærling/assistent i køkkenet) Inger Holst (værkstedsleder på mode/design) Jørgen Torp (værkstedsleder på træværkstedet) Kjeld Stendys Jensen (assistent på træværkstedet) Mikkel Albrecht (lærling på træværkstedet) Mette-Lise Lange (værkstedsleder på kunsthåndværkerlinjen) Jesper Kristensen (værkstedsleder på auto/metal) Kenneth Jensen (assistent på auto/metal) Lars Brobak (værkstedsleder på IT) Sile Quinlan (underviser/vejleder) Mette Pedersen (underviser/vejleder) Søren Gaust (lærervikar/vejleder) Frank Marquard Hansen (underviser) Rene Schneider (EGU-vejleder) Medarbejdermøde: Der afholdes medarbejdermøde ca. hver anden fredag fra kl , og mødet forlænges efter behov. 4

5 Tillidsrepræsentant: Pt. Ingen Sikkerhedsorganisation: Forstander, sikkerhedsrepræsentant (Inger Holst) samt elevrepræsentanter. Der afholdes sikkerhedsmøde ca. hver anden måned, samt efter behov. Samarbejdsudvalg: Forstander, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og repræsentant for fleksansatte. Gruppen mødes efter behov, og forstanderen indkalder til møderne. Pt. har skolen ingen tillidsrepræsentant. Elevråd: Elevrådet består af 8 elever, 1 fra hvert værksted, og der afholdes møde hver anden fredag. Elevrådet tages ofte med på råd og har derved gode muligheder for at påvirke skolens hverdag. Sociale klausuler: Hjørring Produktionsskole søger at integrere ansatte på særlige vilkår, det være sig personer ansat i fleksordninger, job med løntilskud, virksomhedspraktikker mv. Skolen tilstræber at skabe et miljø, som rummer personer med nedsat arbejdsevne eller manglende arbejdstræning, således at de kan fungere optimalt under hensyntagen til deres særlige forudsætninger. Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne tilstræbes, at følgende punkter er opfyldt kun ekstra ansættelse - dvs. ingen ansættes i normerede stillinger ikke linjeansvar til ansatte i fleksjob 5

6 samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte normal ansættelsesprocedure det tilstræbes, at stillingerne er fuldtidsstillinger arbejdes der direkte med elevansvar, skal ansættelsen finde sted efter Uddannelsesforbundets overenskomst Desuden forebygger skolen fysisk og psykisk nedslidning samt søger at fastholde nuværende medarbejdere. Eksempelvis tilbydes alle medarbejdere behandlinger ved fysio- eller ergoterapeut efter behov, og i særligt belastede situationer tilbydes psykologbistand. Det er desuden muligt at dyrke forebyggende motion på skolens regning. Vi er særdeles opmærksomme på de forskellige emner i arbejdsmiljø- og undervisningsmiljøvurderingen. Skolens vision: Hjørring produktionsskole har en stærk og sund profil, bygger på grundlæggende menneskelige værdier, bæredygtighed og professionalisme. Vi vil kendes for høj kvalitet, stor faglighed, fleksibilitet, ærlighed og åbenhed. HJPS vil kendes som et uddannelsessted og være i tæt forbindelse med det øvrige uddannelsessystem. Vi vil udsluse vores elever til relevant uddannelse. HJPS vil kendes for at være en troværdig samarbejdspartner. HJPS vil sætte eleven i centrum og tager udgangspunkt i og afklarer deres kompetencer. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter opbygger vi selvværd og identitet. Vores elever lærer sig at tage ansvar samt selvstændigt at forholde sig til voksenlivet. De lærer at se sig selv som aktive deltagere i det danske samfund. HJPS vil have et godt, trygt og sundt arbejdsmiljø såvel i medarbejdergruppen som i elevgruppen. 6

7 Vi tror på fremtiden og vil være Danmarks bedste arbejdsplads! Skolens målsætning: Skolens målsætning er at: give unge med indlærings- eller boglige vanskeligheder, unge som er uafklarede med fremtiden samt unge med sociale problemer en øget chance for uddannelse, job og et selvstændigt arbejds-, fritids- og voksenliv afklare og forberede de unge til uddannelse og job modne, træne og udvikle eleverne til at blive så selvhjulpne som muligt stille krav, de unge kan honorere, men samtidigt på et niveau, så der sker en udvikling den unge efter opholdet på Hjørring Produktionsskole har et realistisk forhold til egne kompetencer den unge formår at tage ansvar for eget liv den unge under opholdet på skolen føler, at han/hun er i et trygt miljø, hvor han/hun bliver set og hørt få skabt de nødvendige kontakter til forældre, sagsbehandlere og, om nødvendigt, psykolog samt andre relevante parter, hvis vi skønner, at opholdet hos os ikke fører til job eller uddannelse Skolens mål søges opfyldt ved at: vi giver de unge et reelt kendskab til arbejdsmarkedet samt til uddannelsessystemet vi arbejder med integreret undervisning af fagteoretisk og almendannende karakter vi arbejder ressourceorienteret, således at de unge oplever at få så mange succeser i hverdagen som muligt vi holder os ajour med udviklingen i samfundet, så vi hurtigst muligt kan omstille os til tidens behov produktionen på værkstederne løbende tilpasses elevernes niveau og behov vi vurderer, hvilke fag vi skal tilbyde vores elever to gange årligt 7

8 vi evaluerer forløbet på skolen sammen med vores elever via forløbssamtaler. Samtalerne foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Efter samtalerne orienterer værkstedsleder evt. sagsbehandler og de primære personer mv. Forstanderen inddrages, når det skønnes nødvendigt. Skolens målgruppe: Produktionsskolen tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Uddybning af målgruppe: Eleverne målgruppevurderes af UU Vendsyssel Elever, der skal have afklaret og forbedret deres (skole)kundskaber, for at komme ind på en anden uddannelse Unge, der er uafklarede i forhold til valg af uddannelse og job Elever, der er droppet ud af anden uddannelsesinstitution Unge, der mangler arbejdstræning Unge, der mangler at lære, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet Elever, der skal have styrket deres selvtillid, og som har sociale eller personlige vanskeligheder Elever, der optages som led i et aktiveringsforløb Elever som tager hele eller dele af det 9. skoleår på PS Elever som tager dele af STU en på PS Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens virksomhed: Skolen omfatter professionelt udstyr, 8 praktiske og kreative værksteder og almen undervisning, som både styrker og støtter eleverne på det personlige plan samt på det arbejds- og uddannelsesmæssige område. Medarbejdere på værkstederne og almenundervisere indgår i et tæt samarbejde omkring den enkelte elev. Skolen anlægger i sin dagligdag et helhedssyn på eleven, idet det er vigtigt at inddrage hele elevens livssituation i undervisningen og i det praktiske arbejde. 8

9 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole: 1. Indslusning Inden optagelse på skolen skal en UU-vejleder afgøre, om den unge tilhører produktionsskolens målgruppe. Eleven besøger skolen og får et forhåndskendskab til skolens linjer og skolens formål, og der udleveres desuden materialer om skolen. 2. Optagelsesfasen Når eleven har besluttet sig for en bestemt linje, og UU-vejlederen har lavet målgruppevurderingen, fastsættes begyndelsestidspunktet. Eleven orienteres om dagligdagen, herunder vores regler generelt, og hvad der gælder specielt for det pågældende værksted. Desuden gennemgår eleven, værkstedsleder og underviser elevernes logbog, der bl.a. indeholder skemaer til forløbsplaner, udviklingssamtaler og realkompetenceafklaring. Forløbsplanen påbegyndes. Eleven bliver placeret niveaumæssigt i vores undervisning i bl.a. dansk, matematik mv., og han/hun sættes derudover ind i lønforhold. 3. Udviklingsfasen Vi tilstræber et godt arbejdsklima både fysisk og socialt med vægt på selvstændighed og ligeværdighed. Der oprettes arbejdsskema og skole-/elevaftale for den enkelte elev. Forløbsplanen videreudvikles. Skolens 8 værkstedstilbud dækker et bredt interessefelt og er sammensat således, at mulighederne er gode for en vellykket udviklingsproces for hele målgruppen, også set i forhold til de samfundsmæssige muligheder. For at forbedre elevernes muligheder for at komme i uddannelse eller job, udbyder Hjørring Produktionsskole en bred vifte af boglige tilbud. Vi tilbyder en hel del undervisning, da mange af vore elever har boglige problemer. 9

10 Derudover har vi obligatorisk idræt for alle elever en gang ugentligt. Der foregår dagligt vejledning på værkstederne. Her afsætter værkstedslederen meget tid til samtale om job-, uddannelses- og praktikmuligheder. Praktik er et redskab, vi flittigt benytter, da det ofte er indfaldsvinklen til en læreplads eller et arbejde. Praktikken er ofte på 2 uger, og værkstedslederen besøger eleven på praktikstedet og tager en samtale med eleven og dennes kontaktperson i virksomheden. Samtalen handler bl.a. om at vurdere, om der er behov for at forlænge perioden, og om eleven har de fornødne kompetencer til at udfylde jobfunktionerne. Praktikken etableres og opfølges af værkstedslederen. På skolen har vi en EGU-vejleder, som udelukkende er ansvarlig for vejledningen inden for EGU. Den øvrige vejledning varetages af værkstedslederne, lærerne og forstanderen. Skolen deltager i forskellige tværfaglige vejledningsgrupper, og herved sikres det, at vejledningen er opdateret. Vejledningsgrupperne består af vejledere og ledere fra samtlige uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Skolen har et meget konstruktivt og nært samarbejde med UU Vendsyssel. Elevernes forløb på skolen evalueres ved forløbssamtaler. Samtalen foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Vi taler om, hvordan eleven trives på skolen, og hvordan vi oplever ham/hende i forskellige situationer både socialt, fagligt og undervisningsmæssigt. Vi diskuterer elevens fremtidsplan og mål med eleven, og vi drøfter, hvilke muligheder vi har for at støtte og styrke ham/hende i det videre forløb. Efter vores opfattelse er det en vigtig del af vejledningen, at eleven følges meget tæt. På denne måde er de personer, der arbejder med eleven altid ajour med, hvor langt eleven er nået i forhold til sin individuelle undervisning- og udviklings-plan. Ved evaluerings- og udviklingssamtaler har udslusningsmulighederne høj prioritet. Det er skolens succeskriterium, at så mange elever som muligt udsluses til uddannelse eller job. Af forskellige årsager er dette ikke altid muligt. Når vi har afklaret, at en elev ikke kan begå sig i et ordinært job, kontakter vi UU-vejleder, sagsbehandler, personlig rådgiver, forældre 10

11 og andre med nære relationer til eleven med henblik på en alternativ jobløsning, da det er meget vigtigt for os, at andre instanser overtager ansvaret, når eleven stopper på skolen. 4. Udslusning 3 måneder efter eleven har forladt skolen, sendes et opfølgningsbrev til elevens nye uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Disse sender en tilbagemelding på, hvorvidt eleven har fastholdt sit valg. I de første måneder efter udslusningen er der ofte kontakt mellem en af skolens medarbejdere og eleven. Medarbejderen vil altid være parat til at støtte, lytte og vejlede, hvis der efter udslusning opstår problemer, så den tilsigtede stabilitet samt bevaring af job- eller uddannelsestilbud bliver vedligeholdt. 5. Opfølgningsfasen Ved opholdets afslutning er skolens medarbejdere behjælpelige med eventuelle praktiske spørgsmål som økonomi, flytning, boligforhold m.m. samt med råd og vejledning på det personlige plan. Eleven får desuden udleveret et kompetencebevis, som fortæller, hvad han/hun har lært på skolen. Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Skolens 8 forskellige værkstedstilbud: Mode/design Træværksted Bygge/anlæg Køkkenlinje Kunsthåndværkerlinje Musiklinje 11

12 Auto/metal IT-værksted Desuden er der ansat 3 almenundervisere, der underviser i dansk, matematik, engelsk og idræt. 2 af skolens undervisere fungerer som vejleder og deltager ved alle forløbssamtaler, indskrivnings- og udskrivningssamtaler. Målet med værkstedsarbejdet: Målet med værkstedsarbejdet på Hjørring Produktionsskole er gennem produktion at give den enkelte mulighed for at: blive afklaret i forhold til job og uddannelse gøre praktiske erfaringer orientere sig om forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder arbejde selvstændigt og meningsfyldt arbejde sammen med andre kvalificere sig til job eller uddannelse Gennem ovenstående ønsker vi at: give eleverne ansvarsfølelse over for arbejdspladsen give eleverne selvtillid, samt motivation og lyst til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde forstærke elevernes evne til at klare sig på en arbejdsplads udvide elevernes arbejds- og livsopfattelse give eleverne indsigt i sikkerheds- og arbejdsmiljø give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om egne kompetencer og begrænsninger give eleverne muligheder for at lykkes og styrke deres selvtillid 12

13 Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Træværkstedet: Træværkstedet er udstyret med moderne maskiner. Eleverne oplæres i brug af såvel håndværktøj som stationære maskiner, instrueres grundigt i sikkerhed omkring maskiner og færden på værkstedet og lærer bl.a. om tegningslæsning og tilbudsgivning. Produktionen er meget alsidig, og vi fremstiller bl.a.: legepladser cykelskure og redskabshuse bænke og -borde inventar til institutioner havehegn Værkstedet beskæftiger sig desuden med vedligeholdelse af skolens bygninger. Der afholdes ekskursioner rundt omkring i Nordjylland, hvor eleverne kan undersøge de forskellige jobmuligheder. Mode/design: På mode/design-værkstedet foregår oplæringen fra bunden, og eleverne bliver undervist i betjening af både industri- og husholdningsmaskiner samt overlock. Desuden lærer de at optegne mønstre, følge en arbejdsbeskrivelse samt om valg af farver og materialer. Værkstedet løser mange opgaver for både private og firmaer, sygehuse og daginstitutioner og fremstiller bl.a.: alle former for beklædning og udklædning tilbehør til garderoben, som f.eks. smykker, tasker og tørklæder boligtekstiler, som puder, dækkeservietter, gardiner, æsker m.m. pynt til årstiderne, f.eks. jul og påske 13

14 Én dag om ugen får eleverne mulighed for at sy tøj eller lave ting til sig selv, og eleverne deltager i at bemande skolens butik. Køkkenlinjen: Køkkenet er udstyret med nye, moderne maskiner, som lever op til de krav, der stilles til et storkøkken. Eleverne lærer bl.a. om rengøring, personlig hygiejne, at læse en opskrift, udregne forbrug af råvarer samt at arbejde kreativt imod en kostpolitik. Den største opgave på værkstedet er madlavningen til skolens elever og personale, men vi modtager også opgaver udefra. Værkstedets opgaver er bl.a.: madlavning til lærere og elever på skolen anretninger til fødselsdage, frokoster og andre bestillinger ud af huset smøring af madpakker til skolens ture m.m. vask af køkkenuniformer, viskestykker, karklude etc. rengøring i køkken og kantine Vi tager indimellem på ekskursioner/virksomhedsbesøg til steder, som har interesse for køkkenlinjen. Bygge/anlæg: På bygge/anlæg oplæres eleverne i de grundlæggende regler i faget samt i brug og vedligeholdelse af maskiner og håndværktøj, og de lærer om sikkerhed på arbejdspladsen, et godt arbejdsmiljø samt en god omgangstone. Den integrerede undervisning består bl.a. i opmåling af opgaver, afsætning med nivelleringsapparat, højdeafsætning, tegningsforståelse samt udregning af tilbud. Produktionen omhandler bl.a.: opmuring af vægge vandskuring og kalkning 14

15 fliseopsætning reparationer entreprenørarbejde malerarbejde Derudover har bygge/anlæg en del vedligeholdelse på skolens bygninger. HJPS har, med afsæt i bygge/anlæg, lavet en samarbejdsaftale med Hjørring Kommune, herunder A. Enggård. Aftalen går ud på, at skolen fortløbende har elever i praktik i forbindelse med opbygningen af byens Teateroplevelseshus. Kunsthåndværkerlinjen: På kunsthåndværkerlinjen arbejder eleverne udelukkende med at producere varer, især i glas, til skolens butik. Eleverne hjælper med at finde nye vareemner til butikken og deltager i at passe skolens butik, hvilket bl.a. indebærer, at de skal betjene kunder, pynte vinduer, lave regnskab, skrive skilte osv. Værkstedet fremstiller bl.a.: glasskåle, -fade, -lysestager, sjove og farverige figurer i glas halskæder, armbånd og brocher m.m. sæsonvarer til bl.a. jul og påske Musiklinjen: Musiklinjens primære formål er at skabe et kreativt, musikalsk miljø med fokus på sammenspil. Musikgenrerne er primært rock og pop med elevernes ønsker som udgangspunkt. For at gå på musiklinjen skal eleverne helst have et grundlæggende kendskab til et instrument, og de bliver som udgangspunkt opfattet som professionelle musikere, uanset niveauet. 15

16 Udover sammenspil vil der være mulighed for at dygtiggøre sig på sit eget instrument, koncertoplevelser, studiebesøg samt undervisning i f.eks. grundlæggende musikteori, indspilningsteknik, rytmetræning og komposition. Opgaverne kan være: CD-produktion koncerter, hvor vi selv spiller musikvideoer og musikhistorier På musiklinjen arbejder vi med at turde flytte egne grænser, også selvom det kræver, at de ind imellem bliver overskredet, og vi oplever ofte, at et år på musiklinjen udvikler eleverne både musikalsk og menneskeligt. Auto/metal: Auto/metal-værkstedet er stedet for dig, der måske har en drøm om en uddannelse inden for det tekniske fag. Eleverne bliver oplært ud fra mesterlære-princippet, hvilket betyder, at de lærer faget helt fra bunden, samt undervises af værkstedslederen og de elever, der har været i længere tid på værkstedet. Vi sørger for produktion og levering, når de andre værksteder skal bruge metalprodukter, som vi selv kan producere. Endvidere får vi en del af vores arbejde udefra, og eleverne skal derfor løse opgaver hos kunder. Metalværkstedets hovedopgaver er bl.a.: brug af forskellige håndværktøjer til spåntagning samt rør- og pladebearbejdning svejseteknikker, som MAG, TIG, elektrode- samt autogensvejsning fremstilling af forskellige former for beslag til træværkstedets produktion Autoværkstedets hovedopgaver er bl.a.: klargøring af biler, herunder rengøring og polering både indvendigt og udvendigt eftersyn og gennemgang af biler olieskift 16

17 vinter- og sommertjek reparation af scootere og cykler Vi forsøger at finde et relevant praktikophold for eleverne på en virksomhed. IT-værkstedet: IT-værkstedet er et tilbud til elever, der interesserer sig for computere og IT-verdenen. Vi anvender software og udstyr, som ligner det, de fleste uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet benytter. På IT-værkstedet undervises eleverne i almen viden om vedligehold og sikkerhed af computere, hardware og software, i tekstskrivning og tekstbehandlingsprogrammer, foto/video, billedbehandling, kommunikation og søgning på nettet osv. samt i Adobe Photoshop, InDesign og Microsoft Office-pakken med bl.a. Word og Excel. Hertil kommer indføring i AutoCad og Inventor. Værkstedets opgaver kan være: produktion af skoleblad hjemmesider brochurer foldere fotografering og billedbehandling For at eleverne ikke skal sidde for meget foran computeren, bruges noget af tiden på en gåtur eller fotograferinger på f.eks. de andre værksteder. Generelt for alle værkstederne: Der gøres en stor indsats for at lære eleverne om sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi sætter sikkerheden højt, og vi accepterer kun god omgangstone og et godt arbejdsmiljø. På alle vores værksteder arbejder vi med en god værkstedskultur. Det vil sige, at vi samarbejder og står sammen, vi er gode kammerater og kolleger, vi støtter og stoler på hinanden, og vi møder til tiden og gør vores bedste. 17

18 Eleverne kommer jævnligt på ekskursioner i Nordjylland for at se på, hvilke muligheder de har med hensyn til job eller uddannelse. Alle elever på Hjørring Produktionsskole gennemgår en realkompetenceafklaring i samarbejde med værkstedslederen på værkstedet. Det betyder, at den enkelte elev bliver langt klogere på sig selv i forhold til såvel faglige/tekniske som personlige/sociale kompetencer. Realkompetenceafklaringen danner baggrund for de mål, eleven sætter sig samt den efterfølgende vejledning. Undervisning: Produktionsskolen tilbyder eleverne boglig og teoretisk undervisning, der styrker deres grundlæggende færdigheder. Den teoretiske undervisning skal være af et betydeligt omfang og integreres i størst mulig grad med det praktiske arbejde. Udover den undervisning vi kan tilbyde, giver loven mulighed for, at 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov. Desuden er det et krav, at produktionsskoleelever skal tilbydes kombinationsforløb på en kompetencegivende uddannelse, når han/hun har gået på en produktionsskole i mere end 3 måneder. Målet med den almene undervisning: Målet med den almene undervisning er at: styrke elevens teoretiske og almene viden give eleven lyst til og interesse for at arbejde med teoretiske og almene områder eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis samt indser nødvendigheden af en vis teoretisk kunnen give eleven lyst til og mulighed for videre uddannelse 18

19 Indholdet i den almene undervisning: Den frivillige almene undervisning samarbejder med værkstederne om kvalificering af eleverne. Da eleverne omfatter en bred gruppe, alders- og kvalifikationsmæssigt, må den almene undervisning være alsidig, fleksibel og individuel. Den må spænde fra undervisning af specifik, faglig karakter, forberedelse til videre uddannelse eller job til undervisning af almendannende karakter. Det er primært i den almene undervisning, der arbejdes med temaer, der skal styrke elevens aktive deltagelse i samfunds- og kulturlivet samt styrke og udvikle eleven på det personlige plan. Individuelle aftaler om undervisning: Alle elever bliver ved opstart på skolen indkaldt til en samtale med almenunderviserne. Dette sker ved første forløbssamtale. Denne samtale retter sig mod: hvilken skolegang og arbejdserfaring eleven har hvilken planer eller ønsker eleven har om fremtidig uddannelse og arbejde Hvis eleven ingen planer har, forsøger almenunderviseren at finde elevens interesseområder og derudfra opstille forskellige muligheder. Der gives evt. hjælp til anskaffelse af brochurer, ansøgningsskemaer, støttemuligheder mv. Almenunderviserne fortæller om de forskellige muligheder for undervisning på skolen. Eleven bliver spurgt, om han/hun har særlige ønsker, eller om der skal tages særlige hensyn. Eleverne bliver testet i dansk og matematik, og der orienteres om undervisningsform og individuelle muligheder inden for de enkelte fag. Eleven vælger fag, og der aftales evt. bestemte arbejdsområder. Undervisningsaftalen er bindende fra dags dato og kan først ændres eller aflyses efter aftale med almenunderviseren. Undervisningsmetode og -form: 19

20 Undervisningen er differentieret og organiseret i mindre overskuelige grupper, og niveauet tilpasses individuelt. Undervisningen i fagene er tilrettelagt specielt for unge. Vi prioriterer denne form for undervisning meget højt, idet eleverne i dagligdagen oplever og indser nødvendigheden af og behovet for en vis basisviden. Der tilbydes almen undervisning i: dansk matematik engelsk idræt Idræt er obligatorisk for alle elever. De almene hold kan oprettes 2 gange om året alt efter den forhåndenværende elevgruppes ønsker og behov. Undervisningsformen spænder fra undervisning i formel, elementær faglig basisviden over emneorienteret undervisning til undervisning af almendannende karakter. Hvis eleven ønsker eksamen i et eller flere fag, og hvis der er eksamenselever nok til at danne hold, tilbyder vi enten eksamensundervisning eller giver eleven mulighed for at følge undervisningen på VUC nogle timer om dagen. Desuden henvises til VUC eller Hjørring Ny 10. på fuld tid. Formål med og indhold i de enkelte fag: Dansk 2: Der arbejdes i faget med: at eleven bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt at eleven lærer at gøre brug af hjælpemidler, som kan afhjælpe eventuelle vanskeligheder at eleven oplever læseglæde og skrivelyst at eleven gøres i stand til at tage stilling, argumentere, diskutere og turde fremsætte egne synspunkter 20

21 at eleven bliver i stand til at klare samfundets/arbejdsmarkedets krav, som f.eks. at skrive en god ansøgning, læse, forstå og udfylde skemaer og formularer mv. Dansk 1: Undervisningen henvender sig specielt til elever med læse- og stavevanskeligheder. Der arbejdes med: at eleven oplever læseglæde og skrivelyst grundlæggende færdigheder såsom at se, lytte, tale, skrive og læse at eleven i nogen grad bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt elevernes stavekompetencer på forskellige niveauer Matematik 2: I matematik 2 arbejdes med: at give eleverne forståelse for og træning i alle grundlæggende eller videregående matematiske færdigheder alt efter niveau og ønsker at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer, i arbejdssammenhæng samt i nødvendige samfundsmæssige sammenhænge, som f.eks. budgetlægning, overslagsregning, materialeforbrug at give eleverne færdigheder i Excel-regneark Matematik 1: I faget arbejdes der med: at give eleverne træning i grundlæggende talforståelse samt lære dem de 4 regningsarter at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer og i arbejdssammenhæng at give eleverne de grundlæggende funktioner i Excel-regneark Engelsk: I engelsk arbejdes med: 21

22 at give eleven mod, lyst og evne til at udtrykke sig på engelsk, især mundtligt, men også skriftligt. Der lægges vægt på udtryk og formulering frem for strengt grammatiske korrekte øvelser at give eleven et brugbart dagligt sprog, som gør eleven i stand til at klare sig i forskellige sammenhænge uden for Danmarks grænser eller i samværet med andre nationaliteter at bruge sproget spontant og frit uden sikkerhed i en tekst eller lignende Idræt: Idræt foregår i haller eller udendørs, hvis vejret tillader det. Vi bestræber os på at tilbyde et varieret idrætstilbud med mange forskellige typer aktiviteter. Eleverne har mulighed for at deltage i stævner inden for de forskellige idrætsgrene. Målet med idræt er at motivere eleverne til at få et aktivt fritidsliv samt styrke og forbedre fysikken og konditionen. 2 gange årligt deltager vi i store stævner: et volley-/fodboldstævne og en alternativ idrætsdag. PAS-test: 2 af skolens almenundervisere er i 2005 blevet uddannet til PAS-konsulenter. PAS står for Pædagogisk Analysesystem, og systemet er udviklet for at finde elevernes potentialer samt forudsætninger for læring. På Hjørring Produktionsskole bruges PAS-testen til at afdække enkelte elevers fremtidsmuligheder, udviklingsmuligheder samt eventuelle behov for særlige tiltag. Erhvervsgrunduddannelse (EGU): EGU er et særligt tilrettelagt 2-årigt uddannelsesforløb for den gruppe unge, der ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en uddannelse på en erhvervsskole. Hjørring Produktionsskole har en EGU-vejleder ansat, som igangsætter en række uddannelsesforløb årligt for unge, der har været elever på skolen. Uddannelsesforløbene igangsættes inden for forskellige brancher. 22

23 Desuden har produktionsskolen lavet en samarbejdsaftale med både Hjørring Kommune og UU Vendsyssel, således at alle EGU-forløb i kommunen etableres via produktionsskolen. Lærlingeuddannelsen (PBE): Vi har ved udgangen af 2013 afsluttet en PS-lærling som ernæringshjælper i vores køkken, og vi har med start 2014 ansat ps-lærling som tømrer i vores træværksted og murerlærling på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere lærlinge i løbet af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): Vi har 4 unge der er i gang med sin særligt tilrettelagte uddannelse (STU) på HJPS. 2 på køkkenlinjen, 2 på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere STU er i gang på skolen i løbet af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU): HJPS er udbudskoordinator i Hjørring kommune og refererer til EUC Nordvest, som er tovholder på den samlede KUU i den nordlige region. HJPS samarbejder tæt med de 5 øvrige koordinatorer, i særdeleshed med Handelsskolen i Frederikshavn, som er den anden koordinator i vores udbudsområde. Frederikshavn har opstart af uddannelsen med 27 unge august 2015, HJPS her opstart med 26 unge januar Øvrige tilbud på skolen: Der afholdes fællesarrangementer flere gange om året. Fællestimerne er obligatoriske for alle skolens elever. Det er ved disse lejligheder, alle skolens elever er samlet om et emne med fælles interesse. Fællestimernes indhold kan være af samfundsorienterende -, arbejdsmarkeds- eller almendannende karakter. Afviklingen kan ske i form af gæstelærere, foredrag, diskussionsoplæg, ekskursioner, film, 23

VIRKSOMHEDSPLAN 2016. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2016. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2016 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 4 Sikkerhedsorganisation:... 4 Samarbejdsudvalg:... 4 Elevråd:... 5 Sociale

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2016 Virksomhedsplan 2016 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Formål... side 4 Økonomi... side 5 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STUforløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1 UDDANNELSESPLAN Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov APRIL 2009 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mobilnr. Mail Forældre/værge:

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Alle fortjener de bedste muligheder

Alle fortjener de bedste muligheder Alle fortjener de bedste muligheder Kursuskatalog Efterår 2014 Alle fortjener de bedste muligheder Uddannelsesforberedende tilbud i Gribskov Kommune Til unge, forældre, Til unge lærere, samt forældre

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Hvad vil vi med 10. klasse i Halsnæs?

Hvad vil vi med 10. klasse i Halsnæs? Hvad vil vi med 10. klasse i Halsnæs? Formål: Løfte eleverne fagligt, personligt og socialt. Give oplevelsen af at det er fedt at gå i skole. Afklaring og uddannelsesparathed. Opleve glæden ved at gå i

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Kreativ Langsigtet Arbejds- Planlægning KLAP

Kreativ Langsigtet Arbejds- Planlægning KLAP Kreativ Langsigtet Arbejds- Planlægning KLAP Lov 564 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere