VIRKSOMHEDSPLAN Hjørring Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5 Elevråd:... 5 Sociale klausuler:... 5 Skolens vision:... 6 Skolens målsætning:... 7 Skolens målsætning er at:... 7 Skolens mål søges opfyldt ved at:... 7 Skolens målgruppe:... 8 Uddybning af målgruppe:... 8 Skolens virksomhed:... 8 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole:... 9 Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Målet med værkstedsarbejdet: Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Generelt for alle værkstederne: Undervisning: PAS-test: Erhvervsgrunduddannelse (EGU): Lærlinge, STU, KUU og øvrige tilbud: Produktionsskolens kontakt til institutioner, virksomheder og kommuner: Kontakt til uddannelsesinstitutioner: Kontakt til virksomheder: Kontakt til kommuner og sociale institutioner: Samarbejdsprojekt mellem produktionsskolerne i Region Nord og Taleinstituttet Region Nordjylland: Særlige fokuspunkter for 2015:

3 Bestyrelsen: Kathrine M. Jensen, landmand, indstillet af LandboNord Kreds 1 (formand) Jørgen Hassing, indstillet af byrådet (næstformand) John Bagger, indstillet af byrådet Mogens Bjerre, Dansk Metal Vendsyssel, Indstillet af LO Jens Madsen, formand for Træ-Industri-Byg, indstillet af LO Jørgen Thaarup, Murer- / entreprenør-virksomhed, indstillet af Dansk Byggeri Mette Buus Pedersen (medarbejderrepræsentant) Michael Duus Nielsen, Arbejdsmarkedschef, Job og Uddannelse i Hjørring Kommune (tilforordnet) Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 5 gange om året, og det er bestyrelsen, der har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for skolen. Personale: Birgitte Hejbøl Kristensen (forstander) Birgitte Lind Nielsen (sekretær og butiksansvarlig) Lene Bettina Nielsen (sekretær) Steffen Kristensen (pedel) Peter Christiansen (værkstedsleder på bygge/anlæg) Knud Erik Jensen (assistent på bygge/anlæg) Harry Simon Austmann Jensen (lærling på byggeanlæg) 3

4 Morten Nordheim (værkstedsleder på musiklinjen) Lissy Jensen (værkstedsleder på køkkenlinjen) Mette Kristiansen(lærling/assistent i køkkenet) Inger Holst (værkstedsleder på mode/design) Jørgen Torp (værkstedsleder på træværkstedet) Kjeld Stendys Jensen (assistent på træværkstedet) Mikkel Albrecht (lærling på træværkstedet) Mette-Lise Lange (værkstedsleder på kunsthåndværkerlinjen) Jesper Kristensen (værkstedsleder på auto/metal) Kenneth Jensen (assistent på auto/metal) Lars Brobak (værkstedsleder på IT) Sile Quinlan (underviser/vejleder) Mette Pedersen (underviser/vejleder) Søren Gaust (lærervikar/vejleder) Frank Marquard Hansen (underviser) Rene Schneider (EGU-vejleder) Medarbejdermøde: Der afholdes medarbejdermøde ca. hver anden fredag fra kl , og mødet forlænges efter behov. 4

5 Tillidsrepræsentant: Pt. Ingen Sikkerhedsorganisation: Forstander, sikkerhedsrepræsentant (Inger Holst) samt elevrepræsentanter. Der afholdes sikkerhedsmøde ca. hver anden måned, samt efter behov. Samarbejdsudvalg: Forstander, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og repræsentant for fleksansatte. Gruppen mødes efter behov, og forstanderen indkalder til møderne. Pt. har skolen ingen tillidsrepræsentant. Elevråd: Elevrådet består af 8 elever, 1 fra hvert værksted, og der afholdes møde hver anden fredag. Elevrådet tages ofte med på råd og har derved gode muligheder for at påvirke skolens hverdag. Sociale klausuler: Hjørring Produktionsskole søger at integrere ansatte på særlige vilkår, det være sig personer ansat i fleksordninger, job med løntilskud, virksomhedspraktikker mv. Skolen tilstræber at skabe et miljø, som rummer personer med nedsat arbejdsevne eller manglende arbejdstræning, således at de kan fungere optimalt under hensyntagen til deres særlige forudsætninger. Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne tilstræbes, at følgende punkter er opfyldt kun ekstra ansættelse - dvs. ingen ansættes i normerede stillinger ikke linjeansvar til ansatte i fleksjob 5

6 samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte normal ansættelsesprocedure det tilstræbes, at stillingerne er fuldtidsstillinger arbejdes der direkte med elevansvar, skal ansættelsen finde sted efter Uddannelsesforbundets overenskomst Desuden forebygger skolen fysisk og psykisk nedslidning samt søger at fastholde nuværende medarbejdere. Eksempelvis tilbydes alle medarbejdere behandlinger ved fysio- eller ergoterapeut efter behov, og i særligt belastede situationer tilbydes psykologbistand. Det er desuden muligt at dyrke forebyggende motion på skolens regning. Vi er særdeles opmærksomme på de forskellige emner i arbejdsmiljø- og undervisningsmiljøvurderingen. Skolens vision: Hjørring produktionsskole har en stærk og sund profil, bygger på grundlæggende menneskelige værdier, bæredygtighed og professionalisme. Vi vil kendes for høj kvalitet, stor faglighed, fleksibilitet, ærlighed og åbenhed. HJPS vil kendes som et uddannelsessted og være i tæt forbindelse med det øvrige uddannelsessystem. Vi vil udsluse vores elever til relevant uddannelse. HJPS vil kendes for at være en troværdig samarbejdspartner. HJPS vil sætte eleven i centrum og tager udgangspunkt i og afklarer deres kompetencer. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter opbygger vi selvværd og identitet. Vores elever lærer sig at tage ansvar samt selvstændigt at forholde sig til voksenlivet. De lærer at se sig selv som aktive deltagere i det danske samfund. HJPS vil have et godt, trygt og sundt arbejdsmiljø såvel i medarbejdergruppen som i elevgruppen. 6

7 Vi tror på fremtiden og vil være Danmarks bedste arbejdsplads! Skolens målsætning: Skolens målsætning er at: give unge med indlærings- eller boglige vanskeligheder, unge som er uafklarede med fremtiden samt unge med sociale problemer en øget chance for uddannelse, job og et selvstændigt arbejds-, fritids- og voksenliv afklare og forberede de unge til uddannelse og job modne, træne og udvikle eleverne til at blive så selvhjulpne som muligt stille krav, de unge kan honorere, men samtidigt på et niveau, så der sker en udvikling den unge efter opholdet på Hjørring Produktionsskole har et realistisk forhold til egne kompetencer den unge formår at tage ansvar for eget liv den unge under opholdet på skolen føler, at han/hun er i et trygt miljø, hvor han/hun bliver set og hørt få skabt de nødvendige kontakter til forældre, sagsbehandlere og, om nødvendigt, psykolog samt andre relevante parter, hvis vi skønner, at opholdet hos os ikke fører til job eller uddannelse Skolens mål søges opfyldt ved at: vi giver de unge et reelt kendskab til arbejdsmarkedet samt til uddannelsessystemet vi arbejder med integreret undervisning af fagteoretisk og almendannende karakter vi arbejder ressourceorienteret, således at de unge oplever at få så mange succeser i hverdagen som muligt vi holder os ajour med udviklingen i samfundet, så vi hurtigst muligt kan omstille os til tidens behov produktionen på værkstederne løbende tilpasses elevernes niveau og behov vi vurderer, hvilke fag vi skal tilbyde vores elever to gange årligt 7

8 vi evaluerer forløbet på skolen sammen med vores elever via forløbssamtaler. Samtalerne foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Efter samtalerne orienterer værkstedsleder evt. sagsbehandler og de primære personer mv. Forstanderen inddrages, når det skønnes nødvendigt. Skolens målgruppe: Produktionsskolen tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Uddybning af målgruppe: Eleverne målgruppevurderes af UU Vendsyssel Elever, der skal have afklaret og forbedret deres (skole)kundskaber, for at komme ind på en anden uddannelse Unge, der er uafklarede i forhold til valg af uddannelse og job Elever, der er droppet ud af anden uddannelsesinstitution Unge, der mangler arbejdstræning Unge, der mangler at lære, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet Elever, der skal have styrket deres selvtillid, og som har sociale eller personlige vanskeligheder Elever, der optages som led i et aktiveringsforløb Elever som tager hele eller dele af det 9. skoleår på PS Elever som tager dele af STU en på PS Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolens virksomhed: Skolen omfatter professionelt udstyr, 8 praktiske og kreative værksteder og almen undervisning, som både styrker og støtter eleverne på det personlige plan samt på det arbejds- og uddannelsesmæssige område. Medarbejdere på værkstederne og almenundervisere indgår i et tæt samarbejde omkring den enkelte elev. Skolen anlægger i sin dagligdag et helhedssyn på eleven, idet det er vigtigt at inddrage hele elevens livssituation i undervisningen og i det praktiske arbejde. 8

9 Forløb i et ophold på Hjørring Produktionsskole: 1. Indslusning Inden optagelse på skolen skal en UU-vejleder afgøre, om den unge tilhører produktionsskolens målgruppe. Eleven besøger skolen og får et forhåndskendskab til skolens linjer og skolens formål, og der udleveres desuden materialer om skolen. 2. Optagelsesfasen Når eleven har besluttet sig for en bestemt linje, og UU-vejlederen har lavet målgruppevurderingen, fastsættes begyndelsestidspunktet. Eleven orienteres om dagligdagen, herunder vores regler generelt, og hvad der gælder specielt for det pågældende værksted. Desuden gennemgår eleven, værkstedsleder og underviser elevernes logbog, der bl.a. indeholder skemaer til forløbsplaner, udviklingssamtaler og realkompetenceafklaring. Forløbsplanen påbegyndes. Eleven bliver placeret niveaumæssigt i vores undervisning i bl.a. dansk, matematik mv., og han/hun sættes derudover ind i lønforhold. 3. Udviklingsfasen Vi tilstræber et godt arbejdsklima både fysisk og socialt med vægt på selvstændighed og ligeværdighed. Der oprettes arbejdsskema og skole-/elevaftale for den enkelte elev. Forløbsplanen videreudvikles. Skolens 8 værkstedstilbud dækker et bredt interessefelt og er sammensat således, at mulighederne er gode for en vellykket udviklingsproces for hele målgruppen, også set i forhold til de samfundsmæssige muligheder. For at forbedre elevernes muligheder for at komme i uddannelse eller job, udbyder Hjørring Produktionsskole en bred vifte af boglige tilbud. Vi tilbyder en hel del undervisning, da mange af vore elever har boglige problemer. 9

10 Derudover har vi obligatorisk idræt for alle elever en gang ugentligt. Der foregår dagligt vejledning på værkstederne. Her afsætter værkstedslederen meget tid til samtale om job-, uddannelses- og praktikmuligheder. Praktik er et redskab, vi flittigt benytter, da det ofte er indfaldsvinklen til en læreplads eller et arbejde. Praktikken er ofte på 2 uger, og værkstedslederen besøger eleven på praktikstedet og tager en samtale med eleven og dennes kontaktperson i virksomheden. Samtalen handler bl.a. om at vurdere, om der er behov for at forlænge perioden, og om eleven har de fornødne kompetencer til at udfylde jobfunktionerne. Praktikken etableres og opfølges af værkstedslederen. På skolen har vi en EGU-vejleder, som udelukkende er ansvarlig for vejledningen inden for EGU. Den øvrige vejledning varetages af værkstedslederne, lærerne og forstanderen. Skolen deltager i forskellige tværfaglige vejledningsgrupper, og herved sikres det, at vejledningen er opdateret. Vejledningsgrupperne består af vejledere og ledere fra samtlige uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Skolen har et meget konstruktivt og nært samarbejde med UU Vendsyssel. Elevernes forløb på skolen evalueres ved forløbssamtaler. Samtalen foregår mellem almenunderviser/vejleder, værkstedsleder og eleven. Vi taler om, hvordan eleven trives på skolen, og hvordan vi oplever ham/hende i forskellige situationer både socialt, fagligt og undervisningsmæssigt. Vi diskuterer elevens fremtidsplan og mål med eleven, og vi drøfter, hvilke muligheder vi har for at støtte og styrke ham/hende i det videre forløb. Efter vores opfattelse er det en vigtig del af vejledningen, at eleven følges meget tæt. På denne måde er de personer, der arbejder med eleven altid ajour med, hvor langt eleven er nået i forhold til sin individuelle undervisning- og udviklings-plan. Ved evaluerings- og udviklingssamtaler har udslusningsmulighederne høj prioritet. Det er skolens succeskriterium, at så mange elever som muligt udsluses til uddannelse eller job. Af forskellige årsager er dette ikke altid muligt. Når vi har afklaret, at en elev ikke kan begå sig i et ordinært job, kontakter vi UU-vejleder, sagsbehandler, personlig rådgiver, forældre 10

11 og andre med nære relationer til eleven med henblik på en alternativ jobløsning, da det er meget vigtigt for os, at andre instanser overtager ansvaret, når eleven stopper på skolen. 4. Udslusning 3 måneder efter eleven har forladt skolen, sendes et opfølgningsbrev til elevens nye uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Disse sender en tilbagemelding på, hvorvidt eleven har fastholdt sit valg. I de første måneder efter udslusningen er der ofte kontakt mellem en af skolens medarbejdere og eleven. Medarbejderen vil altid være parat til at støtte, lytte og vejlede, hvis der efter udslusning opstår problemer, så den tilsigtede stabilitet samt bevaring af job- eller uddannelsestilbud bliver vedligeholdt. 5. Opfølgningsfasen Ved opholdets afslutning er skolens medarbejdere behjælpelige med eventuelle praktiske spørgsmål som økonomi, flytning, boligforhold m.m. samt med råd og vejledning på det personlige plan. Eleven får desuden udleveret et kompetencebevis, som fortæller, hvad han/hun har lært på skolen. Indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden: Skolens 8 forskellige værkstedstilbud: Mode/design Træværksted Bygge/anlæg Køkkenlinje Kunsthåndværkerlinje Musiklinje 11

12 Auto/metal IT-værksted Desuden er der ansat 3 almenundervisere, der underviser i dansk, matematik, engelsk og idræt. 2 af skolens undervisere fungerer som vejleder og deltager ved alle forløbssamtaler, indskrivnings- og udskrivningssamtaler. Målet med værkstedsarbejdet: Målet med værkstedsarbejdet på Hjørring Produktionsskole er gennem produktion at give den enkelte mulighed for at: blive afklaret i forhold til job og uddannelse gøre praktiske erfaringer orientere sig om forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder arbejde selvstændigt og meningsfyldt arbejde sammen med andre kvalificere sig til job eller uddannelse Gennem ovenstående ønsker vi at: give eleverne ansvarsfølelse over for arbejdspladsen give eleverne selvtillid, samt motivation og lyst til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde forstærke elevernes evne til at klare sig på en arbejdsplads udvide elevernes arbejds- og livsopfattelse give eleverne indsigt i sikkerheds- og arbejdsmiljø give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om egne kompetencer og begrænsninger give eleverne muligheder for at lykkes og styrke deres selvtillid 12

13 Beskrivelse af de praktiske og produktionsmæssige arbejdsopgaver på værkstederne: Træværkstedet: Træværkstedet er udstyret med moderne maskiner. Eleverne oplæres i brug af såvel håndværktøj som stationære maskiner, instrueres grundigt i sikkerhed omkring maskiner og færden på værkstedet og lærer bl.a. om tegningslæsning og tilbudsgivning. Produktionen er meget alsidig, og vi fremstiller bl.a.: legepladser cykelskure og redskabshuse bænke og -borde inventar til institutioner havehegn Værkstedet beskæftiger sig desuden med vedligeholdelse af skolens bygninger. Der afholdes ekskursioner rundt omkring i Nordjylland, hvor eleverne kan undersøge de forskellige jobmuligheder. Mode/design: På mode/design-værkstedet foregår oplæringen fra bunden, og eleverne bliver undervist i betjening af både industri- og husholdningsmaskiner samt overlock. Desuden lærer de at optegne mønstre, følge en arbejdsbeskrivelse samt om valg af farver og materialer. Værkstedet løser mange opgaver for både private og firmaer, sygehuse og daginstitutioner og fremstiller bl.a.: alle former for beklædning og udklædning tilbehør til garderoben, som f.eks. smykker, tasker og tørklæder boligtekstiler, som puder, dækkeservietter, gardiner, æsker m.m. pynt til årstiderne, f.eks. jul og påske 13

14 Én dag om ugen får eleverne mulighed for at sy tøj eller lave ting til sig selv, og eleverne deltager i at bemande skolens butik. Køkkenlinjen: Køkkenet er udstyret med nye, moderne maskiner, som lever op til de krav, der stilles til et storkøkken. Eleverne lærer bl.a. om rengøring, personlig hygiejne, at læse en opskrift, udregne forbrug af råvarer samt at arbejde kreativt imod en kostpolitik. Den største opgave på værkstedet er madlavningen til skolens elever og personale, men vi modtager også opgaver udefra. Værkstedets opgaver er bl.a.: madlavning til lærere og elever på skolen anretninger til fødselsdage, frokoster og andre bestillinger ud af huset smøring af madpakker til skolens ture m.m. vask af køkkenuniformer, viskestykker, karklude etc. rengøring i køkken og kantine Vi tager indimellem på ekskursioner/virksomhedsbesøg til steder, som har interesse for køkkenlinjen. Bygge/anlæg: På bygge/anlæg oplæres eleverne i de grundlæggende regler i faget samt i brug og vedligeholdelse af maskiner og håndværktøj, og de lærer om sikkerhed på arbejdspladsen, et godt arbejdsmiljø samt en god omgangstone. Den integrerede undervisning består bl.a. i opmåling af opgaver, afsætning med nivelleringsapparat, højdeafsætning, tegningsforståelse samt udregning af tilbud. Produktionen omhandler bl.a.: opmuring af vægge vandskuring og kalkning 14

15 fliseopsætning reparationer entreprenørarbejde malerarbejde Derudover har bygge/anlæg en del vedligeholdelse på skolens bygninger. HJPS har, med afsæt i bygge/anlæg, lavet en samarbejdsaftale med Hjørring Kommune, herunder A. Enggård. Aftalen går ud på, at skolen fortløbende har elever i praktik i forbindelse med opbygningen af byens Teateroplevelseshus. Kunsthåndværkerlinjen: På kunsthåndværkerlinjen arbejder eleverne udelukkende med at producere varer, især i glas, til skolens butik. Eleverne hjælper med at finde nye vareemner til butikken og deltager i at passe skolens butik, hvilket bl.a. indebærer, at de skal betjene kunder, pynte vinduer, lave regnskab, skrive skilte osv. Værkstedet fremstiller bl.a.: glasskåle, -fade, -lysestager, sjove og farverige figurer i glas halskæder, armbånd og brocher m.m. sæsonvarer til bl.a. jul og påske Musiklinjen: Musiklinjens primære formål er at skabe et kreativt, musikalsk miljø med fokus på sammenspil. Musikgenrerne er primært rock og pop med elevernes ønsker som udgangspunkt. For at gå på musiklinjen skal eleverne helst have et grundlæggende kendskab til et instrument, og de bliver som udgangspunkt opfattet som professionelle musikere, uanset niveauet. 15

16 Udover sammenspil vil der være mulighed for at dygtiggøre sig på sit eget instrument, koncertoplevelser, studiebesøg samt undervisning i f.eks. grundlæggende musikteori, indspilningsteknik, rytmetræning og komposition. Opgaverne kan være: CD-produktion koncerter, hvor vi selv spiller musikvideoer og musikhistorier På musiklinjen arbejder vi med at turde flytte egne grænser, også selvom det kræver, at de ind imellem bliver overskredet, og vi oplever ofte, at et år på musiklinjen udvikler eleverne både musikalsk og menneskeligt. Auto/metal: Auto/metal-værkstedet er stedet for dig, der måske har en drøm om en uddannelse inden for det tekniske fag. Eleverne bliver oplært ud fra mesterlære-princippet, hvilket betyder, at de lærer faget helt fra bunden, samt undervises af værkstedslederen og de elever, der har været i længere tid på værkstedet. Vi sørger for produktion og levering, når de andre værksteder skal bruge metalprodukter, som vi selv kan producere. Endvidere får vi en del af vores arbejde udefra, og eleverne skal derfor løse opgaver hos kunder. Metalværkstedets hovedopgaver er bl.a.: brug af forskellige håndværktøjer til spåntagning samt rør- og pladebearbejdning svejseteknikker, som MAG, TIG, elektrode- samt autogensvejsning fremstilling af forskellige former for beslag til træværkstedets produktion Autoværkstedets hovedopgaver er bl.a.: klargøring af biler, herunder rengøring og polering både indvendigt og udvendigt eftersyn og gennemgang af biler olieskift 16

17 vinter- og sommertjek reparation af scootere og cykler Vi forsøger at finde et relevant praktikophold for eleverne på en virksomhed. IT-værkstedet: IT-værkstedet er et tilbud til elever, der interesserer sig for computere og IT-verdenen. Vi anvender software og udstyr, som ligner det, de fleste uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet benytter. På IT-værkstedet undervises eleverne i almen viden om vedligehold og sikkerhed af computere, hardware og software, i tekstskrivning og tekstbehandlingsprogrammer, foto/video, billedbehandling, kommunikation og søgning på nettet osv. samt i Adobe Photoshop, InDesign og Microsoft Office-pakken med bl.a. Word og Excel. Hertil kommer indføring i AutoCad og Inventor. Værkstedets opgaver kan være: produktion af skoleblad hjemmesider brochurer foldere fotografering og billedbehandling For at eleverne ikke skal sidde for meget foran computeren, bruges noget af tiden på en gåtur eller fotograferinger på f.eks. de andre værksteder. Generelt for alle værkstederne: Der gøres en stor indsats for at lære eleverne om sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi sætter sikkerheden højt, og vi accepterer kun god omgangstone og et godt arbejdsmiljø. På alle vores værksteder arbejder vi med en god værkstedskultur. Det vil sige, at vi samarbejder og står sammen, vi er gode kammerater og kolleger, vi støtter og stoler på hinanden, og vi møder til tiden og gør vores bedste. 17

18 Eleverne kommer jævnligt på ekskursioner i Nordjylland for at se på, hvilke muligheder de har med hensyn til job eller uddannelse. Alle elever på Hjørring Produktionsskole gennemgår en realkompetenceafklaring i samarbejde med værkstedslederen på værkstedet. Det betyder, at den enkelte elev bliver langt klogere på sig selv i forhold til såvel faglige/tekniske som personlige/sociale kompetencer. Realkompetenceafklaringen danner baggrund for de mål, eleven sætter sig samt den efterfølgende vejledning. Undervisning: Produktionsskolen tilbyder eleverne boglig og teoretisk undervisning, der styrker deres grundlæggende færdigheder. Den teoretiske undervisning skal være af et betydeligt omfang og integreres i størst mulig grad med det praktiske arbejde. Udover den undervisning vi kan tilbyde, giver loven mulighed for, at 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov. Desuden er det et krav, at produktionsskoleelever skal tilbydes kombinationsforløb på en kompetencegivende uddannelse, når han/hun har gået på en produktionsskole i mere end 3 måneder. Målet med den almene undervisning: Målet med den almene undervisning er at: styrke elevens teoretiske og almene viden give eleven lyst til og interesse for at arbejde med teoretiske og almene områder eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis samt indser nødvendigheden af en vis teoretisk kunnen give eleven lyst til og mulighed for videre uddannelse 18

19 Indholdet i den almene undervisning: Den frivillige almene undervisning samarbejder med værkstederne om kvalificering af eleverne. Da eleverne omfatter en bred gruppe, alders- og kvalifikationsmæssigt, må den almene undervisning være alsidig, fleksibel og individuel. Den må spænde fra undervisning af specifik, faglig karakter, forberedelse til videre uddannelse eller job til undervisning af almendannende karakter. Det er primært i den almene undervisning, der arbejdes med temaer, der skal styrke elevens aktive deltagelse i samfunds- og kulturlivet samt styrke og udvikle eleven på det personlige plan. Individuelle aftaler om undervisning: Alle elever bliver ved opstart på skolen indkaldt til en samtale med almenunderviserne. Dette sker ved første forløbssamtale. Denne samtale retter sig mod: hvilken skolegang og arbejdserfaring eleven har hvilken planer eller ønsker eleven har om fremtidig uddannelse og arbejde Hvis eleven ingen planer har, forsøger almenunderviseren at finde elevens interesseområder og derudfra opstille forskellige muligheder. Der gives evt. hjælp til anskaffelse af brochurer, ansøgningsskemaer, støttemuligheder mv. Almenunderviserne fortæller om de forskellige muligheder for undervisning på skolen. Eleven bliver spurgt, om han/hun har særlige ønsker, eller om der skal tages særlige hensyn. Eleverne bliver testet i dansk og matematik, og der orienteres om undervisningsform og individuelle muligheder inden for de enkelte fag. Eleven vælger fag, og der aftales evt. bestemte arbejdsområder. Undervisningsaftalen er bindende fra dags dato og kan først ændres eller aflyses efter aftale med almenunderviseren. Undervisningsmetode og -form: 19

20 Undervisningen er differentieret og organiseret i mindre overskuelige grupper, og niveauet tilpasses individuelt. Undervisningen i fagene er tilrettelagt specielt for unge. Vi prioriterer denne form for undervisning meget højt, idet eleverne i dagligdagen oplever og indser nødvendigheden af og behovet for en vis basisviden. Der tilbydes almen undervisning i: dansk matematik engelsk idræt Idræt er obligatorisk for alle elever. De almene hold kan oprettes 2 gange om året alt efter den forhåndenværende elevgruppes ønsker og behov. Undervisningsformen spænder fra undervisning i formel, elementær faglig basisviden over emneorienteret undervisning til undervisning af almendannende karakter. Hvis eleven ønsker eksamen i et eller flere fag, og hvis der er eksamenselever nok til at danne hold, tilbyder vi enten eksamensundervisning eller giver eleven mulighed for at følge undervisningen på VUC nogle timer om dagen. Desuden henvises til VUC eller Hjørring Ny 10. på fuld tid. Formål med og indhold i de enkelte fag: Dansk 2: Der arbejdes i faget med: at eleven bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt at eleven lærer at gøre brug af hjælpemidler, som kan afhjælpe eventuelle vanskeligheder at eleven oplever læseglæde og skrivelyst at eleven gøres i stand til at tage stilling, argumentere, diskutere og turde fremsætte egne synspunkter 20

21 at eleven bliver i stand til at klare samfundets/arbejdsmarkedets krav, som f.eks. at skrive en god ansøgning, læse, forstå og udfylde skemaer og formularer mv. Dansk 1: Undervisningen henvender sig specielt til elever med læse- og stavevanskeligheder. Der arbejdes med: at eleven oplever læseglæde og skrivelyst grundlæggende færdigheder såsom at se, lytte, tale, skrive og læse at eleven i nogen grad bliver i stand til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt elevernes stavekompetencer på forskellige niveauer Matematik 2: I matematik 2 arbejdes med: at give eleverne forståelse for og træning i alle grundlæggende eller videregående matematiske færdigheder alt efter niveau og ønsker at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer, i arbejdssammenhæng samt i nødvendige samfundsmæssige sammenhænge, som f.eks. budgetlægning, overslagsregning, materialeforbrug at give eleverne færdigheder i Excel-regneark Matematik 1: I faget arbejdes der med: at give eleverne træning i grundlæggende talforståelse samt lære dem de 4 regningsarter at eleverne lærer at bruge matematikken i almindelige dagligdagssituationer og i arbejdssammenhæng at give eleverne de grundlæggende funktioner i Excel-regneark Engelsk: I engelsk arbejdes med: 21

22 at give eleven mod, lyst og evne til at udtrykke sig på engelsk, især mundtligt, men også skriftligt. Der lægges vægt på udtryk og formulering frem for strengt grammatiske korrekte øvelser at give eleven et brugbart dagligt sprog, som gør eleven i stand til at klare sig i forskellige sammenhænge uden for Danmarks grænser eller i samværet med andre nationaliteter at bruge sproget spontant og frit uden sikkerhed i en tekst eller lignende Idræt: Idræt foregår i haller eller udendørs, hvis vejret tillader det. Vi bestræber os på at tilbyde et varieret idrætstilbud med mange forskellige typer aktiviteter. Eleverne har mulighed for at deltage i stævner inden for de forskellige idrætsgrene. Målet med idræt er at motivere eleverne til at få et aktivt fritidsliv samt styrke og forbedre fysikken og konditionen. 2 gange årligt deltager vi i store stævner: et volley-/fodboldstævne og en alternativ idrætsdag. PAS-test: 2 af skolens almenundervisere er i 2005 blevet uddannet til PAS-konsulenter. PAS står for Pædagogisk Analysesystem, og systemet er udviklet for at finde elevernes potentialer samt forudsætninger for læring. På Hjørring Produktionsskole bruges PAS-testen til at afdække enkelte elevers fremtidsmuligheder, udviklingsmuligheder samt eventuelle behov for særlige tiltag. Erhvervsgrunduddannelse (EGU): EGU er et særligt tilrettelagt 2-årigt uddannelsesforløb for den gruppe unge, der ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en uddannelse på en erhvervsskole. Hjørring Produktionsskole har en EGU-vejleder ansat, som igangsætter en række uddannelsesforløb årligt for unge, der har været elever på skolen. Uddannelsesforløbene igangsættes inden for forskellige brancher. 22

23 Desuden har produktionsskolen lavet en samarbejdsaftale med både Hjørring Kommune og UU Vendsyssel, således at alle EGU-forløb i kommunen etableres via produktionsskolen. Lærlingeuddannelsen (PBE): Vi har ved udgangen af 2013 afsluttet en PS-lærling som ernæringshjælper i vores køkken, og vi har med start 2014 ansat ps-lærling som tømrer i vores træværksted og murerlærling på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere lærlinge i løbet af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): Vi har 4 unge der er i gang med sin særligt tilrettelagte uddannelse (STU) på HJPS. 2 på køkkenlinjen, 2 på bygge/anlæg. Vi tilstræber at få flere STU er i gang på skolen i løbet af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU): HJPS er udbudskoordinator i Hjørring kommune og refererer til EUC Nordvest, som er tovholder på den samlede KUU i den nordlige region. HJPS samarbejder tæt med de 5 øvrige koordinatorer, i særdeleshed med Handelsskolen i Frederikshavn, som er den anden koordinator i vores udbudsområde. Frederikshavn har opstart af uddannelsen med 27 unge august 2015, HJPS her opstart med 26 unge januar Øvrige tilbud på skolen: Der afholdes fællesarrangementer flere gange om året. Fællestimerne er obligatoriske for alle skolens elever. Det er ved disse lejligheder, alle skolens elever er samlet om et emne med fælles interesse. Fællestimernes indhold kan være af samfundsorienterende -, arbejdsmarkeds- eller almendannende karakter. Afviklingen kan ske i form af gæstelærere, foredrag, diskussionsoplæg, ekskursioner, film, 23

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere