Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"

Transkript

1 Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2 I Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU/USB) kan unge udviklingshæmmede øge deres kompetencer ved enten at komme i praktik på en virksomhed eller henlægge en del af deres undervisning til en virksomhed. I forbindelse med et praktikophold vil virksomheden knytte en kontaktperson til den udviklingshæmmede, som gennem praktikopholdet får mulighed for at afprøve sine færdigheder og se, om det pågældende job indfrier forventningerne. Undervisning på en virksomhed er møntet på de unge udviklingshæmmede, som får mere ud af praksisnær undervisning. 2

3 Praktikforløb med tilknyttet kontaktperson/praktikvejleder på virksomheden med henblik på at styrke introduktionen til arbejdspladsen samt den efterfølgende proces Den udviklingshæmmedes vejleder vil typisk være en medarbejder på arbejdspladsen, som jævnfør lov om STU frikøbes til opgaven. Kontaktpersonen skal introducere den unge til arbejdspladsen samt vejlede og oplære den pågældende i jobbet. Derudover skal vejlederen som praktikantens gennemgående støtteperson på arbejdspladen også guide den unge udviklingshæmmede i, hvordan man begår sig socialt på arbejdspladsen. Det vil sige, at der sættes fokus på både de arbejdsmæssige færdigheder samt de personlige og sociale kompetencer herunder virksomhedens kultur og sociale kodeks. Udover at være praktikantens vejleder, fungerer vejlederen også som bindeled imellem virksomheden, den unge og uddannelsesinstitutionen. I den forbindelse er det væsentligt, at der bliver lavet klare aftaler mellem de tre parter: den unge, vejlederen på arbejdspladsen og den kommunale kontaktperson i UU-regi. Planlægningsstrategier for vejlederfunktionen på arbejdspladsen n Vejledningen skal være konkret og praktisk orienteret. n Ved instruktion skal vejleder lægge vægt på, at opgaven er overskuelig. Opgaven skal beskrives konkret og detaljeret. n Praktikforløbet skal tilrettelægges ud fra den unges indlæringsevne og kapacitet eksempelvis gennem få informationer ad gangen og visualisering. n Praktikforløbet tilrettelægges etapevis ofte med lang opstart n Praktikforløbet struktureres med faste arbejdsrutiner og opgaver. n Praktikforløbet styres og kvalitetssikres af UU-vejleder. Vejleder skal sørge for, at: n udfordre n motivere n den unge bevarer koncentrationen n den unge ikke stresses n der arbejdes med de stærke sider n der arbejdes med de svage sider via de stærke n give tryghed n give anerkendelse n skabe succesoplevelser n give den unge selvtillid n få den unge til at arbejde metodisk n oplære på den unges præmisser (fagligt, socialt og personligt) n sikre kollegernes forståelse for den unges særlige behov Virksomhedsforlagt undervisning er undervisning, som foregår på en arbejdsplads i stedet for på en uddannelsesinstitution Denne ordning er møntet på de unge udviklingshæmmede, der vil have gavn af at flytte undervisningen fra en uddannelsesinstitution til en arbejdsplads. Hensigten er primært at udvikle teoretiske kompetencer som eksempelvis dansk og regning, sekundært de arbejdsmæssige. Ideen er, at den teoretiske viden udvikles bedre, når undervisningen sker gennem praktisk indlæring på en arbejdsplads. Herigennem udvikler den unge også sine arbejdsmæssige færdigheder. Underviseren vil typisk være en lærer fra specialskolernes egne rækker, der rykker ud på arbejdspladsen. Men det kan også være en medarbejder i virksomheden. Selve undervisningen og underviserens opgave kan i høj grad sammenlignes med den strategi, der som tidligere nævnt anvendes i forbindelse med virksomhedspraktikkens vejlederfunktion. Dog med den store forskel, at der her er tale om kompetencer, der traditionelt indlæres i et klasselokale. Den økonomiske honorering for opgavens udførelse for speciallærerens vedkommen de sker som timebetaling. I de tilfælde, hvor der er tale om en medarbejder på virksomheden, beror honoreringen på en forhandling imellem den kommunale kontaktperson i UU-regi og virksomheden. Honoreringer sker i.h.t. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 3

4 Taleksempler til illustration af henholdsvis praktikordningen og den virksomhedsforlagte undervisning Taleksempel 1 Praktik med tilknyttet vejleder på virksomheden: Peter skal i praktik hos tømrermester Jørgensen. Det vurderes, at Peter dagligt har brug for gennemsnitligt halvanden times effektiv vejledning, som fordeles i mindre portioner i løbet af dagen. Det vil sige, at der på ugebasis er behov for syv en halv times vejledning. Det aftales, at Henning, som er tømrersvend i firmaet, bliver Peters vejleder. Tømrermester Jørgensen skal honoreres med 160 kr i timen, svarende til kr pr. uge. Dette beløb skal bevilges i.h.t. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Taleksempel 1 Virksomhedsforlagt undervisning: Hans skal blive bedre til at læse og får tilrettelagt et forløb, hvor undervisningen forlægges til autoværkstedet Autohuset. Hans skal især blive bedre til at læse korte tekster som eksempelvis Autohuset s ordresedler. Det vurderes nemlig, at Hans vil øge sin motivation for at læse, når han med det samme kan se, hvad han skal bruge informationen til og emnet samtidig interesserer ham. Det anslås, at Hans har behov for 6 timers virksomhedsforlagt undervisning i dansk, som varetages af speciallærer Andersen. Undervisningen fordeles på tre dage i ugen mandag, onsdag og fredag i tidsrummet kl Honoraret til specialskolen er på 170 kr. i timen, hvilket svarer til 1020 kr. om ugen. Hans skal imidlertid også forbedre sine evner til at regne, så han blandt andet opnår en bedre forståelse af penges værdi. Også her vil han øge sin motivation, hvis han oplever, at færdighederne har en praktisk funktion i det virkelige liv. Derfor bliver det aftalt, at han to formiddage hver uge tirsdag og torsdag i tidsrummet kl følger bogholder Mortensen i Autohuset. Mortensens honorar er 190 kr. i timen eller 760 kr. om ugen. 4 Ovennævnte er således Hans formiddagsaktiviteter på 2. STU-år. Hertil kommer aktiviteter på Voksenspecialskolen om eftermiddagen. Hans vil således komme til at opleve en alsidighed i de læringsmiljøer, han befinder sig i. Det vil optimere Hans indlæring, og han vil forbedre de kompetencer, der kan kvalificere ham til et skånejob eller job med løntilskud, når han afslutter sin 3-årige ungdomsuddannelse.

5 Her finder du KLAP-konsulenterne: Region Nordjylland Charlotte Møller Knudsen Telefon: Region Midtjylland Nels Dinitzen Telefon: Region Syddanmark Lars Damgaard Hansen Telefon: Konsulenterne står altid til rådighed med flere oplysninger og tilbyder at møde op på virksomheden til en ganske uforpligtende samtale med henblik på en fyldest gøren de afdækning af emnet. Endvidere henvises til hjemmesiden KLAP er et projekt under Landsforeningen LEV. April 2010

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere