GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE"

Transkript

1 GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015

2 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen... side 3 Opbygning af produktionsskoletilbuddet... side 4 - Værksteder... side 4 - Optagelse... side 5 - Vejledning... side 5 - Praktik... side 5 - Forløbsplaner... side 6 - Kompetencebeviser... side 6 Målsætninger for skolen i side 6 Målsætninger for de enkelte værksteder... side 7 Samarbejdspartnere... side 9 2

3 Indledning Virksomhedsplanen for Gribskov Produktionsskole er udarbejdet i henhold til lov om produktionsskoler. Gribskov Produktionsskole er beliggende i Gribskov Kommune. Skolens hovedaktiviteter foregår på adressen Skolegade 43 i Helsinge. Skolen åbnede første gang op for elever d. 1/ Gribskov Produktionsskole er et uddannelsesmiljø for unge mellem 16 og 25 år. Vores primære pædagogiske redskab er værkstedsbaseret undervisning. Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse (Produktionsskoleloven 1 stk. 1.). Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked (Produktionsskoleloven 1 stk. 2.). Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til, aktiv medvirken i et demokratisk samfund (Produktionsskoleloven 1 stk. 2.). 3

4 Formål Produktionsskolen sigter mod, gennem en værkstedsbaseret undervisning og med udgangspunkt i den enkelte elev og dennes behov, at gøre unge klar til at tage ansvar for deres egen fremtid. Det er vores mål, at: Styrke den unges personlige udvikling Styrke den unges personlige og faglige kompetencer Øge den unges tro på egne evner Øge den unge lyst til at drømme, samt gå efter drømmene Øge den unges motivation og evner til at gennemføre en uddannelse Styrke den unges motivation og evner til at fasholde et job Styrke den unges evne til at indgå i forpligtende arbejdsfællesskaber 4

5 Økonomi Produktionsskolens økonomi er baseret på offentlige tilskud fra henholdsvis stat og kommune. Skolens forventede årsnormering fastsættes ved budgetlægningen hvert år. Produktionsskolen statstilskud er taxameterstyret. Det betyder, at den faktiske tilskudsstørrelse er afhængig af det faktiske årselevtal, som bliver reguleret løbende. Det kommunal tilskud er et fast grundtilskud. Organisering Gribskov Produktionsskole er en selvejende institution underlagt lov om produktionsskoler. Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning: 2 medlemmer udpeget af Gribskov Kommune 1 medlem udpeget af en arbejdsgiverorganisation i lokalområdet 1 medlem udpeget af en lønmodtagerorganisation i lokalområdet 1 medlem udpeget af SOPU Skolen i Hillerød 1 medlem udpeget af Handelsskolen København Nord i Hillerød 1 medlem udpeget af Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød Bestyrelsen har ansat en forstander som skolens leder. Forstanderen refererer til bestyrelsen. Forstanderen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen har givet skolens forstander bemyndigelse til at ansætte og afskedige lærerne og andet personale på skolen. Skolen har pt. 4 værksteder. En fuldtidsansat medarbejder står for den daglige pædagogiske og faglige ledelse i hvert af de 4 værksteder. Skolen har desuden en administrativ medarbejder og en vejleder ansat. Vejlederen står for indslusning, opfølgning og udslusning af eleverne. Skolen har i starten af 2015 ansat et par deltidsmedarbejdere i fleksjob, som støtte til værkstedsarbejdet. 5

6 Opbygning af produktionsskoletilbuddet Værkstederne Multimediedesign Dette værksted tilbyder dig kreativ undervisning inden for forskellige multimedieplatforme og genrer. Vi beskæftiger os med grafisk produktion, fotoog filmprojekter, musikvideoer og hjemmesider. Vi designer, opsætter og gør klar til alt fra visitkort til plakater. Hver måned udgiver vi skolens avis og arbejder med at skrive artikler og layout. Du får kendskab til bl.a. Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator og Final Cut Pro X, mens du går på dette værksted. Køkken I køkkenet fremstiller du mad fra bunden. Vores primære opgave er at servere frokost til skolens elever og ansatte. Der vil bl.a. blive undervist i hygiejne, rengøring, varekendskab, kost og ernæring, smagssanser, menuplanlægning og årstidens frugt og grønt. Ud over at vi tilbereder mad, er vi også kreative og hygger os med fremstilling af festkager og kagepynt, bolcher, vingummi, skumfiduser og meget andet. En dag om ugen har vi fri fra køkkenet, og her tager vi på tur eller fordyber os i interessante emner. 6

7 Design og produktion Dette er skolens træ- og metalværksted. Det er for dig, som kan lide at bruge hænderne og være kreativ. Vi arbejder både med små og store ting, og der arbejdes bredt inden for de håndværksmæssige fag, hvor træ, mosaik, metal, glas og plastik er emner, som vi arbejder med til dagligt. På værkstedet får du bl.a. kendskab til design, materialekendskab, maskiner inden for træ og metal og værktøjskendskab. Sundhed, omsorg og pædagogik Her får du rig mulighed for at arbejde med din personlige udvikling og se sammenhænge mellem kost, krop og psyke. Vi arbejder med begreber som kommunikation, relationer, selvværd, empati og samarbejde. Derudover har vi sundhedsfaglige opgaver og fremstiller bl.a. sund kost til alle en dag om ugen. Vi arbejder med emner inden for børne- og ældreområdet, hvor vi også har vores produktioner. Derudover fordyber vi os i vores emneuger, hvor vi bevæger os inden for faglige emner, som vi er nysgerrige på. 7

8 Optagelse Unge der opfylder følgende krav kan begynde på en produktionsskole: Hvis den unge er under 25 år Hvis den unge har opfyldt sin uddannelsespligt Hvis den unge ikke har gennemført en ungdomsuddannelse Hvis den unge ikke er klar til at starte en ungdomsuddannelse Vi har løbende optag på skolen. Når den unge har været til rundvisning og besluttet sig for at starte, aftales den præcise mødedag, der som regel er inden for få dage. Den unge skal medbringe en målgruppevurdering og uddannelsesplan (hvis vedkommende er under 18 år) senest første mødedag. Dette udarbejdes i samarbejde med UU i den unges hjemkommune. Hvis det ønskes, formidles der gerne kontakt mellem den unge og UU. 8

9 Vejledning Vi arbejder løbende sammen med den unge om at finde frem til den uddannelse eller det job, som den unge gerne vil i gang med efter produktionsskoleopholdet. Dette sker gennem en helhedsorienteret vejledningsindsats. Vejlederen afholder rundvisninger for kommende elever. De aftales individuelt med vejlederen. Under og efter rundvisningen afklares om der er særlige forhold, der skal tages højde for samt afklaring af hvilket værkstedstilbud, der vil være relevant for den enkelte unge. Inden for de første 14 dage afholdes en indslusningssamtale, hvor ønsker og behov afstemmes. Der afholdes forløbssamtaler hver 3. måned. hvor der bliver fulgt op på den unges ønsker, mål og kompetencer. Der tilstræbes et tæt samarbejde med forældre, UU, kontaktpersoner m.fl. Gennem vejledningsindsatsen forsøger vi, sammen med den unge, at blive opmærksomme på hvordan den unge, gennem sit produktionsskoleophold, kan blive uddannelsesparat eller bliver klar til at komme i arbejde. Vejledningen på skolen indbefatter praktikbesøg, besøg på erhvervsskoler og øvrige uddannelsestilbud. Endvidere kan den unge få vejledning inden for jobsøgning, CV, boligsøgning, SU mv. Vejledningen dokumenteres skriftligt i et internt elevprogram. 9

10 Praktik Praktik er en del af forløbet på produktionsskolen. Eleven har mulighed for at være i praktik i op til 4 uger pr. ½ år. Praktikken foregår i kommunalt og privat regi og på forskellige STU steder i Nordsjælland. Eleven har endvidere mulighed for at komme i intern praktik på et af skolens øvrige værksteder. Forløbsplaner Der udarbejdes forløbsplaner for alle elever. Forløbsplanen oprettes ved indskrivning hvor eleven oprettes i vores interne elevprogram. Forløbsplanen justeres ved de løbende forløbssamtaler. Her evalueres den unges sociale, faglige og personlige udviklingsproces og fremtidige job- og uddannelsesmål drøftes og aftales. Med afsæt i dette drøftes og synliggøres den unges vækst, barrierer og udfordringer m.m. Kompetencebeviser Den unge får udstedt et kompetencebevis inden ophør på skolen. Kompetencebeviset beskriver de kompetencer som den enkelte elev har tilegnet sig på det værksted, som han/hun har været tilknyttet. 10

11 Målsætninger for skolen i 2015 Som følge af at vi er en forholdsvis nystartet skole, og at den første tid har været omskiftelig, med bl.a. forstanderskifte, lukning af værksteder og økonomiske udfordringer, er det vores mål i 2015 at skabe stabilitet mht. drift og økonomi. Således vil vores primære fokus kunne blive rettet mod vores kerneydelse at skabe det bedst mulige tilbud for vores elever. Vi vil i 2015 starte arbejdet med at definere en langsigtet strategi for Gribskov Produktionsskole. Herunder vil udarbejdelse af værdigrundlag og beskrivelse af vores pædagogiske tilgang får en central rolle. Pr. 1/ starter vi Kombineret Ungdomsuddannelse på Gribskov Produktionsskole. Det er en helt ny uddannelse der udbydes i hele landet, og derfor forestår der et stort arbejde med at få Kombineret Ungdomsuddannelse til at spille sammen det eksisterende produktionsskoletilbud. Målsætninger for de enkelte værksteder: Multimedie: Vores mål er fortsat at udvikle de tilbud, vi allerede har. Heriblandt udgivelse af GPS PRESS, arbejde med forskellige grafiske programmer, lave film, visitkort m.m. Vi arbejder på at lave PR materialer til skolen. Vi arbejder på at få etableret et foto & film atelier/redigeringsrum, hvor vi kan redigere lyd, tage billede og optage film med green screen. Vi vil øge fokus på IT for de elever der ønsker det. Vi vil arbejde med at skille, samle, reparere installere, opdatere og beskytte computere. Vi vil gerne arrangere udflugt for eleverne med det formål, at eleverne udvider deres horisont i forhold til grafik, kunst-kultur, medier og IT teknologi. 11

12 Køkken: Vores mål er at skabe et værksted, hvor eleverne opnår daglige succesoplevelser gennem fremvisning og indtagelse af den mad, de producerer hver dag til frokost. Vi vil skabe trygge og forudsigelige rammer, hvor der er tid og ro til læring, trods deadlines. Vi arbejder på at skabe plads til fordybelse inden for bagning, kødudskæringer og grundtilberedninger. Vi arbejder på at skabe tid og ro til samtaler og tid til af finde gode praktiksteder. Vi arbejder på at udarbejde kompetenceplaner for den enkelte elev. Vi arbejder på at lave flere selskaber. Vi vil have fast tilbud om, at de unge kan tage hygiejnebevis. Sundhed, pædagogik og omsorg: Vores mål er at skabe et værksted med fokus på at arbejde med mennesker gennem en positiv tilgang til læring og udfordringer, samarbejde eleverne imellem, samt fagligt udfordrende og kompetencegivende praktikker. Vi vil udvikle og styrke samarbejdet med den lokale folkeskole, hvor produktionsskoleeleverne får mulighed for at afprøve pædagogiske metoder i praksis. Vi arbejder på at afholde kreative projekter med lokale institutioner. Vi arbejder på at starte et samarbejde op på ældreområdet. Vi vil på alle områder videreudvikle værkstedsundervisningens opbygning og tilbud. 12

13 Design og produktion: Vores mål er, hele tiden at have fokus på, at der er en rummelig og god atmosfære på værkstedet, således at der er plads til de forskellige elever med hver deres faglige og personlige ståsted. Medarbejdere på værkstedet skal fremstå som troværdige voksne ved at være autoriteter, uden at være autoritære. Vi arbejder med at skabe og producere nye designs for herigennem at udvikle en innovativ tankegang hos eleverne. Vi arbejder på at eleverne skal turde komme med egne idéer og føre dem ud i livet. Vi arbejder på at tilpasse opgaver til den enkelte elevs evner Vi arbejder på at indgå samarbejde med lokale virksomheder, for derigennem at skaffe bestillingsopgaver, der passer til vores elevers kompetencer. Vi arbejder på at øge elevernes ansvarsfølelse gennem tilhørsforholdet til en produktionsvirksomhed (værkstedet). De unge skal opleve, at der regnes med dem, at det er vigtigt at møde op og til tiden. De unge skal opleve, at de kan skabe noget, og at de kan gøre en forskel. Vi arbejder på at der 2 gange årligt vil blive udbudt 26 kursus 13

14 Samarbejdspartnere Produktionsskolen er afhængig af et godt samarbejde med mange forskellige aktører. Der er 3 primære samarbejdspartnere. Det er: 1. De kommunale samarbejdspartnere Det er kommunerne der visiterer de unge til produktionsskolerne, og derfor er samarbejdet med jobcentre og UU vigtigt. 2. Lokale virksomheder Kontakten til de lokale virksomheder er afgørende for at vi kan skaffe praktiksteder under produktionsskoleopholder og evt. job efter endt skoleforløb. 3. Andre uddannelsesinstitutioner Samarbejdet med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner er vigtigt, dels når vi skal udsluse elever til uddannelse og dels når unge afbryder en uddannelse, og vil kunne bruge et produktionsskoleophold til at tilegne sig de sociale og faglige kompetencer, det har brug for, for at komme videre. Vi arbejder hele tiden på at udvide og forbedre kontakten til vores mange samarbejdspartnere. 14

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere