INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere 1

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GÅ IKKE GLIP AF EN FINANSIERINGSMULIGHED 1. LOKALE MYNDIGHEDERS EGNE RESSOURCER 2. OFFENTLIG-PRIVATE PARNERSKABER 3. MOBILISERING AF LOKALE PARTNERES RESSOURCER VED HJÆLP AF KOMMUNALE OG REGIONALE TILSKUD 4. NATIONALE FONDE OG PROGRAMMER 5. EUROPÆISKE FONDE OG PROGRAMMER Publikationen er udarbejdet af EU s Kontoret for borgmesterpagten Grafisk design: Diane Morel / Fotos på for- og bagside: Shutterstock Trykt af Imprimerie Simon, Besançon (Frankrig) Borgmesterkontoret er støttet af programmet «Intelligent Energi Europa» og implementeret af et konsortium bestående af lokale og regionale myndigheders netværk, anført af Energy Cities, som består af CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES og FEDARENE. Hverken Europa- Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for eventuelle fejl trods grundig gennemarbejdning og revision. FOR AT FINANSIERE DE FORSKELLIGE TILTAG I HANDLINGSPLANER FOR BÆREDYGTIG ENERGI: Bygninger, udstyr/faciliteter, brancher Transport Lokal elproduktion Lokal fjernvarme/fjernkøling, kombineret varme og kraft Egnsplanlægning Offentligt udbud af produkter og ydelser Samarbejde med borgere og interessenter Øvrige sektorer De finansieringsmuligheder, der præsenteres på de følgende sider, har et stort kopieringspotentiale og kan meget vel inspirere underskrivere af borgmesterpagten på udkig efter innovative metoder til at finansiere deres handlingsplaner vedrørende bæredygtig energi. 2 3

3 I N D L E D N I N G Underskrivere af borgmesterpagten, der er forpligtet til at opfylde og overgå EU s mål om 20% mindre CO 2 i 2020, er på udkig efter nye finansieringsmuligheder, der er afgørende for udviklingen af deres handlingsplaner vedrørende bæredygtig energi og finansiering af tiltagene. I samarbejde med deres lokale partnere, banker, private virksomheder og civilesamfundet udvikler de innovative finansieringsordninger der på afgørende vis sætter gang i planlagte investeringer. Sådanne nyskabende idéer og metoder øger effektiviteten af den offentlige finansiering og har en betydelig løftestangseffekt. Europa-Kommisionen, tilpasser og udvikler konkrete finansielle værktøjer og programmer (f.eks. Struktur- og Samhørighedsfonde, ELENA, JESSICA, Smart Cities osv.), der er finansieret af EU s budget med henblik på at hjælpe lokale myndigheder med at opfylde deres forpligtelser og mainstreame EU s energi- og klimapolitik til det lokale niveau. EU-medlemslandene beslutter selv, i hvilket omfang de ønsker at prioritere og bemyndige deres lokale myndigheder til at sætte skub i lokale, bæredygtige energiløsninger. Den national støtte varierer landene imellem. Dog er emner som energieffektivitet eller vedvarende energi sjældent højt placeret på den politiske dagsorden. Manglen på prioriteringer på energiområdet afspejles i den måde, støtten fra Struktur- og Samhørighedsfondene, der administreres på nationalt og regionalt niveau, bevilges på. Der pågår p.t. forhandlinger om EU s fremtidige budget for programperioden Man bør ikke glemme, at den årlige værdi på omkring 130 mia. EUR kun udgør 1,13% af EU-27 s bruttonationalindkomst. Således er en effektiv og innovativ administration af lokale offentlige midler, sammen med mobilisering af midler fra nationale eller regionale budgetter, endnu mere afgørende for, om kontraktmålene opnå. Sammen med EU-midler, der er tydeligt øremærkede til lokale tiltag inden for bæredygtig energi, udgør disse lokale, regionale og nationale ressourcer et solidt økonomisk grundlag, der er medvirkende til at fremme overgangen til lavenergibyer og dermed skabe lokale jobs og sikre en høj livskvalitet for alle. Handling er vigtigere end ord. Således er formålet med denne publikation at præsentere læseren for en række konkrete finansieringsordninger til fri afbenyttelse, som er gennemført af underskriverne af borgmesterpagten, i stedet for at give en komplet beskrivelse af EU s økonomiske landskab. Forhåbentligt vil det inspirere lokale myndigheder og regioner, der har sat investeringsplaner på standby til at bygge videre på disse eksempler og gennemføre deres projekter. Derudover er formålet at opfordre offentlige institutioner, på alle niveauer, til at etablere eller støtte ordninger, der allerede har opnået succes, sætte yderligere skub i den tekniske bistand og fremme udviklingen af innovative finansieringsteknikker. 4 5

4 LOKALE MYNDIGHEDERS EGNE RESSOURCER LONDON (STORBRITANNIEN): Trafikafgifter Et stigende antal lokale og regionale myndigheder øremærker permanente budgetposter og indtægter fra særlige lokale skatter til finansiering af energibesparelsestiltag. En carbonfond i Hannover, en revolverende fond i Stuttgart, trafikafgifter i London og øvrige innovative tiltag er eksempler på mobiliseringen af byernes egne ressourcer til dette særlige formål. Under forudsætning af, at der opnås en konkret politisk forpligtelse, udgør sådanne tiltag de meste tilgængelige og bæredygtige finansieringskilder på lokalt plan. HANNOVER (TYSKLAND): Proklima - Enercity Fund At oprette en dedikeret fond, der finansierer klimabeskyttelsestiltag, som hæver sig over lovgivningens krav eller sædvanlig praksis. En fond på omkring 5 mio. EUR stilles årligt til rådighed til klimabeskyttelsestiltag i private husstande, virksomheder og offentlige institutioner. Lokale partnere bidrager til fonden som følger: Stadtwerke Hannover AG offentligt forsyningsselskab (ca. 77% af fondens aktiver): Provenu fra salg af gas til privatkunder og en del af overskuddet fra Stadtwerke. Hannover by (ca. 20% af fondens aktiver): 3,25% af Stadtwerkes overskud betales til Public holding for energy supply and transport (VV GmbH). Byerne Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg og Seelze (ca. 3% af fondens aktiver): 2,5% af el- og gasafgifterne. Godkendt finansiering i perioden : Over 45 mio. EUR. Finansieringspolitikken for ProKlima er fremsynet og sætter skub i innovationen. Yderligere oplysninger (DE): At begrænse trafikken og færdselstætheden i London ved at opkræve et gebyr for at køre på vejene. Der betales 10 GBP (12 GBP, hvis man først betaler ved midnat) hver dag for alle køretøjer, der kører i zonen mellem kl. 7:00 og 18:00 (kun mandag til fredag). Der opkræves en bøde på 120 GBP (der sættes ned til 60 GBP, hvis den betales inden 14 dage) i tilfælde af manglende betaling (der stiger til 180 GBP, hvis den ikke betales inden 28 dage). Det er fastlagt ved lov, at den samlede nettoindtægt (158,1 mio. GBP i regnskabsåret ) skal investeres i at forbedre transporten i London. Ordningen er for nyligt blevet forbedret I flere henseender: Et automatisk betalingssystem, en ny miljørabat for Euro 5 -biler, der maksimalt udsender 100 g/km CO 2 eller mindre, og en rabat på 100% for elbiler. En af de mest omfattende ordninger af denne type i verden den har sænket antallet af køretøjer i trafikken, medført bedre transportydelser og mere sikre veje. I de sidste måneder af 2008 og i hele 2009 er belastningen i det centrale London mindsket en smule sammenlignet med tidligere undersøgelser fra tilsvarende måneder. Yderligere oplysninger (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (TYSKLAND): Intracting city internal contracting At skabe et finansieringssystem til implementering af omkostningseffektive energisparetiltag på kort sigt. Stuttgarts miljøbeskyttelsesafdeling har i tæt samarbejde med økonomiafdelingen udviklet metoden internal contracting til at finansiere energispareprojekter. Metoden er baseret på idéen om energieffektivitetskontrakter, men den administreres udelukkende på byniveau. Miljøafdelingen tildeler et øremærket, rentefrit lån til værtsafdelingen eller virksomheder ejet af byen. Som ved almindelig kontrahering afhænger lånets størrelse af mulighederne for energi- og omkostningsbesparelser ved de implementerede tiltag. De omkostninger, der spares ved disse tiltag, overføres til en særlig budgetpost en revolverende fond indtil investeringerne er betalt. Fondens værdi: 8,8 mio. EUR Der er indgået 273 kontrakter Gennemsnitlig tilbagebetalingstid: 7,2 år Intracting-modellen anvendes af et stort antal lokale myndigheder i Tyskland og Østrig Yderligere oplysninger (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investering (mio. EUR/år) kommunale virksomheder kommunale kontorer investeringer i alt (mio. EUR/år) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 FORDELE NIngen yderligere, risikorelaterede omkostninger. Der opkræves ingen rente af den investerede kapital. Væsentlig reduktion af transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger til kontraktstyring. Mulighed for at finansiere mindre projekter, der ellers ikke ville være attraktive for eksterne kontrahenter. Mulighed for delvis finansiering af projekter. Minimeret forberedelsesperiode: Energisparetiltag kan implementeres på kortere tid. DIJON OG BREST (FRANKRIG): Fælles offentligt udbud At reducere investeringsomkostningerne ved et fælles offentligt udbud af sporvogne. Den samlede ordre på 52 sporvogne til et beløb på 106 mio. EUR gav mulighed for at rationalisere investeringen og dække fælles behov. Økonomisk besparelse: 24% Brest: 14,3 km sporvognslinjer, 20 tog Dijon: 18,9 km sporvognslinjer, 32 tog FORDELE Kommunens forhandlingsevne blev forbedret, især på grund af stordriftsfordele. Det offentlige udbud blev delt og mindsket Shutterstock 0, Yderligere oplysninger (EN): 8 9

6 OFFENTLIG-PRIVATE PARNERSKABER PARDUBICE-REGIONEN (TJEKKIET): Energieffektivitetskontrakter At nedsætte energiforbruget i 51 offentlige bygninger skoler, hospitaler samt social- og sundhedscentre. HVAD ER ENERGIEFFEKTIVITETS-KONTRAKTER? Energieffektivitets-kontrakter (Energy Performance Contracting - EPC) er en langsigtet kontrakt, hvor kunden drager fordel af nyt eller opdateret energiudstyr, og hvor energitjenesteselskabets vederlag er direkte knyttet til de besparelser, der opnås ved et reduceret energiforbrug. Investeringsomkostningerne betales tilbage fra besparelserne, og for så vidt energitjenesteselskabet ikke opnår disse, skal de dække forskellen mellem de faktiske og de garanterede omkostninger. Yderligere oplysninger om EPC (EN): BERLIN (TYSKLAND): Generering af solenergi med tredjemandsfinansiering Regionens udvælgelseskriterier: Ombygning af varmesystemer Forbedret varmekomfort i offentlige bygninger Ingen investering af regionens egne midler Langsigtet energiledelse Kontrakt: 13 år: 1 års installation (i 2007 i 3 etaper) og 12 års afkast Investeringsomkostninger: 5,4 mio. EUR Garanteret årlig besparelse (driftsomkostninger): EUR Leverede ydelser: Koncept- og projektforslag, finansiering, levering og implementering, uddannelse af brugere, energiledelse og garanti Energibesparelse 24% CO 2 -reduktion: 23% Sparede driftsomkostninger: EUR Yderligere besparelser efter fradrag af virksomhedens honorar overført til kunden Photo: Wikimedia Commons At udleje tagene på offentlige bygninger til private investorer og øge byens produktion af vedvarende energi. Projektet Solardachbörse, soltagsbørsen, blev lanceret i 2002 med henblik på at opfordre private investorer til at opføre solenergianlæg. I 2009 havde byen udlejet tage (skoler, administrative bygninger, sportshaller) til 25 investorer. Lejeprisen er mellem 3 og 7% af den samlede tilbagesalgspris-indtægt, der stammer fra solkraft. Ved hjælp af tredjemandsfinansiering lykkedes det kommunen at overføre finansiering af solteknologi og Nettoindtægt for kommunen efter fradrag af taglejeomkostninger. den tekniske viden til private investorer. Siden januar Yderligere info (CS): 2004 har Tyskland haft tilbagesalgspriser for vedvarende energi. Dette har medført, at den elektricitet, der genereres Yderligere oplysninger (DE): af solfangeranlæg, er blevet mere rentabel, hvilket har ført til en stigende interesse blandt private investorer installationer med en samlet kapacitet på 4 MWp, der anvendes i 10 områder i Selvfinansierende projekt, der er fuldstændigt afhængigt af bidrag fra private investorer (herunder borgerne), som kan drage fordel af tilbagesalgspriser.

7 HVAD ER TILBAGESALGSPRISER? DELFT (HOLLAND): Samarbejde med lokalt energiselskab Tilbagesalgsprisen er et politisk instrument, der gør det lovpligtigt for energiselskaber eller enheder, der er ansvarlige for driften af det nationale net, at købe el fra vedvarende energikilder til en forudbestemt pris, der er tilstrækkelig attraktiv til at stimulere nye investeringer inden for vedvarende energi. Dette sikrer til gengæld, at producenterne af elektricitet fra vedvarende energikilder såsom sol, vind og andre vedvarende energikilder har et garanteret marked og er garanteret et attraktivt afkast for den producerede elektricitet. Komponenterne i en tilbagesalgspris omfatter adgang til nettet, langsigtede indkøbsaftaler vedrørende el og en fast pris pr. kilowatttime (kwh). At opnå ambitiøse klimamål ved oprettelse af et nyt lokalt fjernvarmenetværk. Fjernvarmeselskabet Eneco Delft Ltd. er en ny virksomhed, der har bygget, drevet og vedligeholdt det nye fjernevarmesystem, der er igangsat af Delft kommune. Selskabet forsyner omkring boliger med rumvarme og varmt vand. Der produceres varme ved hjælp af kraftvarme og brug af overskudsvarme med lav temperatur fra industrien. Energiforsyningsselskabet Eneco New Energy er moderselskab for fjernvarmeselskabet og ejer 97% af aktierne. Eneco vil bygge og drive systemet. Investeringsomkostninger: Omkring 120 mio. EUR (produktion og distribution). Forventet mindsket CO 2 -udslip i forhold til 2008-niveauer: Minimum ton. Fjernvarmeselskabets forrentning af investeret kapital: Minimum 7,4% inklusive skatteforanstaltninger og et nationalt bidrag til pumpestationen til overskudsvarme. TProjektet blev implementeret inden for rammerne af det europæiske SESAC-projekt og samfinansieret af CONCERTOprogrammet. Yderligere oplysninger (EN): Aktionærer, der ejer 3% af preferenceaktierne, omfatter: Delft kommune, Middel Delfland kommune, Eneco og tre boligselskaber. Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILISERING AF LOKALE PARTNERRESSOURCER VED HJÆLP AF KOMMUNALE OG REGIONALE TILSKUD Underskrivere af borgmesterpagten har frivilligt forpligtet sig til at reducere CO 2 -udslippet i deres områder og henvender sig til både offentlige og private sektorer. Motivation og aktiv involvering af lokale interessenter og borgere er derfor afgørende for at opnå kontraktmålene. Lokale aktører har deres egne visioner og strategier. Hver eneste dag tager de beslutninger og foretager investeringer. Husstande investerer i boligisolering eller køber køretøjer, private virksomheder investerer i bygninger, udstyr og processer... Det er yderst vigtigt at afstemme disse tiltag, således at de bidrager til de lokale kontraktmål. Lokale myndigheder og regioner står i en stærk og unik position med hensyn til at bevirke adfærdsændringer og i høj grad at mobilisere deres menneskelige og økonomiske ressourcer ved hjælp af forskellige incitamenter såsom tilskud. 1 2 Kommunen udfører et lufttermografi af alle bygninger i kommunen: Resultaterne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunen opretter et gratis grønt nummer (telefonlinje) til husstande, der ønsker at få resultaterne af lufttermografiet vedrørende energieffektivitet i deres hus personer har holdt møder med energikonsulenter ansøgninger blev godkendt (296 om isoleringsarbejde, 23 om solpaneler, 703 om selvstændige fortætningskedler) Der blev ydet 372 økonomiske tilskud (77 til isoleringsarbejde, 8 til solpaneler, 280 til selvstændige fortætningskedler) To energiadministratorer og en projektkoordinator blev ansat COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANKRIG): Lokale tilskud, der udløser investeringer blandt borgerne At opnå en energieffektiv renovering af boliger og øget anvendelse af vedvarende energi. Byen har oprettet en særlig fond på 1,1 mio. EUR for perioden i samarbejde med den største elleverandør, Electricité de France, der har bidraget med i alt EUR. Forventet budget for perioden : 2,5 mio. EUR. Kommunen yder direkte tilskud til husstande: Tagisolering (10-12 EUR/m 2 ), vægisolering (6-8 EUR/m 2 ), kombineret solvarmesystem (1.400 EUR), selvstændigt sol-vandvarmesystem (400 EUR) og selvstændig fortætningskedel ( EUR). 3 4 Gratis konsulentbistand til alle husstande vedrørende: Energibesparelsestiltag, der er velegnede til deres hus Oplysninger om, hvordan man kan få adgang til det kommunale tilskud Kommunen offentliggør en liste over godkendte virksomheder, der udfører energibesparelsestiltag i husstandene. Yderligere oplysninger (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Det tilskud, der ydes til en husstand, afhænger af husstandens indtægter

9 LIMBURG-PROVINSEN (BELGIEN): Teknisk og økonomisk bistand til kommuner PICARDIE-REGIONEN (FRANKRIG): Regionale tilskud betyder banklån uden rente At involvere lokale myndigheder i borgmesterpagten og blive klimaneutral i Involvering af centrale, lokale partnere: Dubolimburg: Center til støtte af bæredygtige bygninger: Har ansat to fuldtidsmedarbejdere til at yde teknisk bistand til udarbejdelse af lokale handlingsplaner. Disse er finansieret gennem Limburg Sterk Merk et særligt tilskud til initiativer i Limburg. Infrax: Operatør af distributionsnetværk: Tilbyder økonomisk støtte til indgåelse af kontrakter med energitjenesteselskaber, gratis energigennemgang af kommunale bygninger, tilskud til energibesparelsesinvesteringer foretaget af privatpersoner og kommuner (2-4 EUR/m 2 for termisk isolering), overvågningssystem vedrørende energiforbrug i bygninger. Eksperterne er samfinansieret af programmet Intelligent Energi i Europa inden for rammerne af Come2CoM-projektet. BBL: Flamsk paraplyorganisation, der repræsenterer omkring 140 lokale miljøbevægelser i Flandern: Promoverer borgmesterpagten, organiserer bevidsthedsskabende kampagner sammen med interessenter og yder teknisk bistand Province: Yder tilskud til mindre bæredygtige projekter ( EUR årligt) og undersøger muligheden for at skabe en klimafond til at finansiere større projekter vedrørende vedvarende energi. I 2011 er alle kommuner ved at indgå en politisk forpligtelse til at implementere en klimapolitik Yderligere oplysninger (NL,EN): Shutterstock At yde banklån uden rente til husstande over en periode på fem år (fra 2006) og at opnå energibesparelser på 20 mio. Genlancering af isoleringsmarkedet i Picardie ved at skabe arbejde til håndværkere og byggefirmaer til en værdi af 100 mio. EUR og nye stillinger over en femårig periode. Involvering af bank- og finanssektoren i finansiering af energieffektive investeringer Partnere: Picardie-regionen, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance og Crédit Agricole. Der ydes op til EUR til hver husstand til isoleringsarbejde i form af et lån, der ikke er indtægtsafhængigt, med en tilbagebetalingsperiode på op til syv år. Der ydes op til EUR til termisk vedvarende teknologier (varmepumper, træ, sol) med en tilbagebetalingsperiode på op til ti år. Privatpersonen sender låneansøgningen til banken, stemplet af denentreprenørm der skal udføre arbejdet. Banken svarer inden for 48 timer. Banken betaler entreprenøren direkte ved færdiggørelse af arbejdet og efter modtagelse af en aftale, der er underskrevet af både kunden og virksomheden. Privatpersonen skal ikke betale rente til banken. Renten betales af Picardie-regionen. Mere end ansøgninger er blevet behandlet på tre år. I : finansierede isoleringsarbejder (omkring EUR pr. opgave). I 2009: isoleringsarbejder og vedvarende teknologier blev samfinansieret (10 mio. EUR fra regional samfinansiering). Værdien af den genererede mængde entreprenørarbejde: 100 mio. EUR, med en løftestangseffekt på 10. Yderligere oplysninger (FR):

10 LAUSANNE (SCHWEIZ): Solbørsprogram BIELSKO-BIALA (POLEN): Tilskud til borgerne At give borgerne mulighed for at købe grøn elektricitet og bidrage til finansieringen af solcelleanlæg. I 1999 udførte byen Lausanne en markedsundersøgelse vedrørende miljøafgifter. Elforbrugerne var villige til at betale en højere pris pr. kwh for el fra vedvarende energikilder. Prisen blev fastsat til 0,90 CHF (0,57 EUR) pr. kwh, hvilket svarer til prisen på et solcelleanlæg, baseret på en årlig ydelse og med en 20-årig levetid. Producenter af vedvarende el finansierer, designer og installer solcelleanlæg på private bygninger kunder, svarende til omkring 4% af virksomhedens elkunder, har tegnet sig for i alt kwh, der er produceret af solcelleanlæg i perioden I januar 2011 blev solbørsprogrammet ændret til Nativa Plus et produkt, der er certificeret af WWF. Forsyningsselskabet leverer nu 100% vedvarende energi til alle sine kunder som standardprodukt og priserne er ikke steget siden Yderligere oplysninger (FR): asp?docid=34459 At opfordre borgerne til at udskifte kulfyrede kedler med mere miljøvenlige typer. Der gives økonomiske incitamenter i form af tilskud til udskiftning af varmeinstallationer. Tilskuddenes størrelse varierede i ordningens efterfølgende år mellem 65 og 72,5%. Udskiftning af omkring 450 kulfyrede kedler CO 2 -udslippet i Bielsko-Biala er mindsket med mere end ton årligt Gas- og støvforureningen er mindsket med mere end 350 ton årligt Gennemførte moderniseringer ved udgangen af 2009 År Total Antal kedler Miljøpåvirkning CO 2 (ton/år) 344,6 1546,9 667, ,6 Øvrige reduktioner såsom SO 2 (ton/år) 65,9 202,2 89,8 357,9 Yderligere oplysninger (EN): bielsko_582_en.pdf Lausannes forsyningsselskab forhandler aftaler med producenterne om at købe hele deres solkraftproduktion over en 20-årig periode, ligeledes til en pris på 0,90 CFH (0,57 EUR) pr. kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 NATIONALE FONDE OG ORDNINGER EU-FONDE OG ORDNINGER TJEKKIET: Grønne ordninger At udløse investeringer fra den offentlige sektor og borgere til energieffektive og vedvarende energiteknologier. Støtte til projektudvikling: Op til 800 EUR Ansøgerne får udleveret en liste over godkendte designere/entreprenørvirksomheder. Det anslås, at omkring 36% af EU s budget for programperioden allokeres til Struktur- og Samhørighedsfondene, der administreres af nationale eller regionale myndigheder udpeget af medlemslandene. Omtrent 22% af EU s budget bidrager til programmer, der administreres centralt af Europa-Kommissionen. Et eksempel på energiområdet er programmet Intelligent Energi i Europa. Ordningens budget til en værdi af 1 mia. EUR blev skaffet fra handel med kvoter med Japan. Mulighed for at ændre vilkårene for ordningen, såfremt interessenterne udviser en reel interesse EU-MEDLEMSLANDE OG -REGIONER TRÆFFER AFGØRELSE VEDRØRENDE BRUG AF: EUROPÆISKE FONDE DER ADMINIS- TRERES CENTRALT AF EUROPA- KOMMISSIONEN Fonden ydede direkte tilskud til berettigede modtagere husstande, sammenslutninger af boligejere, andelsboligforeninger, kommuner (herunder kommunale områder), forretningsenheder og øvrige juridiske enheder. Borgerne anmoder om tilskud ved henvendelse til et af ordningens regionale kontorer ( INFO-centre ) og/eller i lokale afdelinger af 9 tilknyttede banker. Projektets godkendelse afhænger af energiydelsen før/ efter moderniseringen. Hurtig procedure: 10 uger fra indsendelse af ansøgning til indgåelse af aftale. Kvalitetsisolering af familiehuse og konventionelle huse med flere lejligheder. Udskiftning af varmesystemer, der ikke er miljøvenlige, med biomassekedler med lavt udslip og effektive varmepumper i nye lavenergibygninger. Opførelse af nye huse ifølge standarder for passiv energi. Anvendelse af vedvarende energiteknologier (f.eks. solpaneler). Yderligere oplysninger (CS, EN): sekce/582/about-the-green-savings-programme/ STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSFONDE JESSICA-INITIATIVET JASPERS-INITIATIVET SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV A OG INTERREG IV B SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV C OG URBACT PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI I EUROPA (IEE)) ELENA-FACILITETEN (FINANSIERET AF INTELLIGENT ENERGI I EUROPA ) SMART CITIES 20 21

12 STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSFONDE FRANCHE-COMTÉ-REGIONEN (FRAN- KRIG): Almennyttigt lavenergibyggeri Ombygning af 36 almennyttige boliger i Dole kommune. OPERATIONELT PROGRAM Regionen Franche-Comté FOND Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR FINANSIERING Samfinansiering med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: 14% Selvfinansiering: 82% Bonus for forbedring af lejeboliger: 4% Yderligere oplysninger (FR): content/mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf BYEN KAUNAS (LITAUEN): Modernisering af fjernvarmeforsyning Modernisering af Kaunas fjernvarmeforsyning ved hjælp af moderne teknologier. OPERATIONELT PROGRAM økonomisk infrastruktur Udvikling af social og FOND Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR MEDFINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING 70 % Yderligere oplysninger (IT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Shutterstock KARLOVARSKY-REGIONEN (TJEKKIET): Erhvervsuddannelse for solpanelsinstallatører Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solarter - erhvervsuddannelse for installatører af vedvarende energiteknologier OPERATIONELT PROGRAM HR-udvikling HR-UDVIKLING FOND Den Europæiske Socialfond SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR MEDFINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND 80 % Yderligere oplysninger (CS, DE): DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUD- VIKLING (EFRU) til investeringer i energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i eksisterende boliger I hvert medlemsland er udgiften til energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i eksisterende boliger støtteberettiget for beløb på op til 4% af det samlede bidrag fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.* Medlemslandene skal ændre eksisterende prioriteter med henblik på at anvende modtagne midler (EFRU) til energibesparelsestiltag i eksisterende boliger. Det er ikke nødvendigt at indhente formel godkendelse af de operationelle programmer fra Europa- Kommissionen. Medlemslandene behøver ikke vente til udgangen af 2013 med at implementere de nødvendige ændringer. *EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i boliger

13 JESSICA-INITIATIVET JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ØVRIGE INVESTORER (Offentlige og private) BY Herunder lån og bygninger BYUDVIKLING Strukturfondstilskud Investering (egenkapital, lånegarantier) Shutterstock EUROPA-KOMMISSIONEN MEDLEMSLAND ELLER REGION gennem en anvist administrationsmyndighed Holdingfond Lån Internationale finansieringsinstitutioner og banker Projekter, der er omfattet af en integreret plan for bæredygtig byudvikling Ikke obligatorisk LITAUEN: En holdingfond der forbedrer energieffektiviteten i bygninger med flere lejligheder At forbedre energieffektiviteten i bygninger med flere lejligheder ved hjælp af fordelagtige lån til ejerne. Litauens økonomiministerium og miljøministerium oprettede i 2009 en holdingfond på 227 mio. EURO, der administreres af Den Europæiske Investeringsbank. Finansierede projekter: Investeringer i energieffektivitet i bygninger med flere lejligheder. Indgåede låneaftaler mellem EIB, som administrator for JESSICA-holdingfonden i Litauen, Šiaulių bank og Swedbank. Begge banker vil yde moderniseringslån til energieffektivitet for et samlet beløb på 12 mio. EUR til selvstændige lejlighedsejere. Disse ejere kan ansøge om lån med en løbetid på 20 år og faste rentesatser, der skal anvendes til energieffektive investeringer, der vil medføre betydelige besparelser på elregningen. Shutterstock LONDON (STORBRITANNIEN): En JESSICA-fond på 100 mio. GBP til finansiering af bæredygtige energiprojekter London Jessica Fund består af 50 mio. GBP fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 32 mio. GBP fra London Development Agency og 18 mio. GBP fra London Waste and Recycling Board. Finansierede projekter: Decentraliseret energiinfrastruktur med mere effektiv el- og varmeproduktion tættere på forbrugeren (hvilket mindsker transmissionstabet), affaldsinfrastruktur med øget kapacitet til genbrug, brug af affald til energi -faciliteter og produktion af vedvarende energi, der mindsker behovet for lossepladser og stimulerer investeringer i miljøsektoren. Projektfinansieringen vil være koncentreret i genopbygningsområder med betydelig fattigdom. FORDELE VED BRUG AF JESSICA-MIDLER Genbrug af midler: Midler investeret i godkendte projekter kan genanvendes til nye investeringer og øger dermed effektiviteten betydeligt. Stimulering: JESSICA-midler kan stimulere den private sektor ved at tilskynde til yderligere investeringer og drage fordel af eksterne kompetencer i projektledelsesfasen. Fleksibilitet: JESSICA benytter en mere fleksibel tilgang ved at tilbyde egenkapital, gæld eller garantier til yderligere investering i bæredygtig byudvikling. Ekspertise: Medlemslande, byer og regionale myndigheder drager fordel af ekspertise fra banksektoren og den private sektor. Yderligere oplysninger om JESSICA og eksisterende fonde: Yderligere Jessica-fonde blev oprettet i: Italien, Moravia- Silesia-regionen (Tjekkiet), Andalusien (Spanien), Grækenland, Portugal, Wielkopoloska-regionen (Polen) og andre lande og regioner

14 JASPERS-INITIATIVET JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions Jasper-initiativet hjælper de 12 central- og østeuropæiske EU-medlemslande med udarbejdelsen af store projekter vedrørende tilskudsfinansiering under Struktur- og Samhørighedsfondene. Målet er at øge kvantiteten og kvaliteten i de projekter, der sendes til Kommissionens godkendelse. JASPER s bistand, der ydes uden beregning, er rettet mod at øge optagelsen af tilgængelige midler. EKSEMPLER PÅ STØTTEDE PROJEKTER Geotermisk varmekilde i Litomerice (Tjekkiet) Modernisering af toglinjer mellem Nove Mesto og Zlatovce (Slovakiet) Køb af moderne, lave sporvogne i Poznan (Polen) SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV A OG INTERREG IV B Interreg IV A: Grænseoverskridende samarbejde: Interreg IV B: Trans-national cooperation: ET PROJEKT MELLEM FRANKRIG OG SCHWEIZ: Rêve d Avenir At udvikle eksperimenterende geografiske zoner, der forpligter sig til at gå videre end de europæiske 2020-mål inden for energiog klimaområdet. 27 lokale myndigheder underskrivere af borgmesterpagten, der repræsenterer 3,5 mio. indbyggere afprøver forskellige redskaber og metoder til at opfordre borgere og aktører til at bidrage til det fælles initiativ. Platformen vil være tilgængelig for alle lokale myndigheder i Europa i Yderligere oplysninger (FR): Yderligere oplysninger (EN): FORVENTEDE Alle klimavenlige tiltag, der implementeres af lokale partnere (SMV er, sammenslutninger, borgere etc.) såsom at cykle til arbejde, installation af lavenergipærer eller energieffektive kedler vil blive offentliggjort på en webportal. Platformen 3x20, med link til Google Maps, beregner opnåede energiog CO 2 -besparelser ved individuelle tiltag, lokaliserer dem på et kort og giver mulighed for idéudveksling inden for fællesskabet Shutterstock

15 ET CENTRALBALTISK PROJEKT: COMBAT SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV C OG URBACT Projektet ENGAGE Ved at samarbejde og udveksle erfaringer og idéer støtter de fire baltiske hovedstæder, Stockholm, Helsinki, Tallinn og Riga, hinanden i bestræbelserne på at opnå kontraktmålene. Interreg IV C og URBACT: Interregionalt samarbejde interregional/index_en.htm At mobilisere byernes kommunale afdelinger, interessenter og borgere til i fællesskab at bidrage til borgmesterpagtens formål på lokalt niveau. Online-redskab til udvikling af plakater, som er åben og gratis for alle kommuner. Redskab til beregning af CO 2 - og energibesparelser. FORVENTEDE FORVENTEDE Yderligere oplysninger (EN): Skræddersyede handlingsplaner om bæredygtig energi Omfattende netværk af interessenter PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI I EU- ROPA Effektiv, aktiv kommunikationskampagne, der implementeres i alle byer. Energidage Fælles retningslinjer for implementering af borgmesterpagten Offentligt tilgængelige plakater med tilsagn fra mindst interessenter og borgere om udførelse af klimavenlige tiltag. Yderligere oplysninger (EN): Programmet Intelligent Energi i Europa samfinansierer bl.a. projekter, der bidrager til borgmesterpagtens succes, i særdeleshed ved brug af PR-aktiviteter, fremme af netværk blandt lokale myndigheder, regioner og deres lokale partnere og teknisk bistand til underskrivere af borgmesterpagten. Poster: Municipality of Pamplona Photo: Municipality of Riga Yderligere oplysninger om programmet Intelligent Energi i Europa og samfinansierede projekter (EN): eu/energy/intelligent/index_en.html Grafisk design: Diane Morel 28 29

16 ELENA-FACILITETEN STØTTE TIL FORBEREDELSE AF ENERGIINVESTERINGER I KOMMUNER MILANO-PROVINSEN (ITALIEN): Modernisering af skolebygninger i 40 kommuner ELENA-faciliteten yder tilskyd til teknisk bistand. Den omfattende række tiltag, der er berettigede til sådan økonomisk støtte, omfatter: Gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af investeringsprogrammer, forretningsplaner, energirevision, udarbejdelse af udbudsprocedurer og kontrakter og programledelse for nyt personale. Målet er at gruppere spredte lokalprojekter til systemiske investeringer og gøre dem attraktive. De tiltag, der er omfattet af kommunernes handlingsplaner og investeringsprogrammer, skal finansieres med andre midler såsom lån, energitjenesteselskaber eller strukturfonde. Yderligere oplysninger (EN): At overvinde individuelle kommuners budgetbegrænsninger og mangel på teknisk kapacitet til at modernisere skolerne i deres områder. Projekter fra 40 kommuner i Milano-provinsen blev samlet og koordineret på provinsniveau. Kontrakter og energiomkostnings-basislinjer blev standardiseret og energieffektivitetskontrakt-metoden blev anvendt. Lokale banker fik støtte i form af lån fra Den Europæiske Investeringsbank, og provinsen ydede et rentetilskud, hvilket stimulerede lokale energitjenesteselskabsmarkeder og finansielle mellemmænd. Partnerskabsaftale mellem DG-Tren og Prov-MI i henhold til borgmesterpagten PR blandt ommuner Udarbejdelse af handlingsplaner for vedvarende energi Vurdering af energirevisioner af offentlige bygninger Aftale mellem Den Europæiske Investeringsbank og Prov-MI Økonomisk bistand Provinsielle midler Kontraktsvilkår Tiltag der er samfinansieret af ELENA Midler fra Den Europæiske Investeringsbank Udbud til finansielle mellemmænd Finansiel mellemmand Udbud c/o kommunerne KOMMUNER Brændstofleverandører Betaling af brændstof Besparelser Vindende energitjenesteselskaber Godtgørelse til energitjenesteselskaber Energieffektivitetskontrakter vedrørende energibesparelser Shutterstock

17 BARCELONA-PROVINSEN (SPANIEN): Økonomisk, teknisk, juridisk og kontraktmæssig bistand til 146 underskrivere af borgmesterpagten VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL): Kvalificeret team af eksperter i kommunen BARCELONA-PROVINSENS SOM STØTTEINSTITUTION TIL BORGMES- TERPAGTEN 146 ud af 311 kommuner i området tilsluttede sig borgmesterpagten Provinsen finansierede udviklingen af kommunernes handlingsplaner (2,2 mio. EUR) Provinsen ansøgte ELENA om teknisk bistand ELENA gav provinsen mulighed for: At udføre 55 gennemførlighedsundersøgelser med henblik på at vurdere de potentielle investeringsomkostninger i forbindelse med bæredygtige energiprojekter i kommuner resultat: 3 mia. EUR Rekruttering af nye medarbejdere i provinsadministrationen og eksterne eksperter til at yde teknisk, juridisk og kontraktmæssig bistand til kommuner Forudser at job vil blive skabt i den nærmeste fremtid Ansøgte midler hos ELENA Egne midler I ALT Direkte personaleomkostninger Eksterne eksperter, kontrakter med underleverandører Godkendte omkostninger i alt 75% 25% 100 % VILA NOVA DE GAIA ( INDBYGGERE) Tilsluttede sig borgmesterpagten i 2009 Har fastsat et mål om mindst 25% CO 2 -reduktion i 2020 med 2005 som udgangsåret Har udarbejdet en handlingsplan med prioriteringer hvad angår bytransport (PR, elektriske køretøjer), offentlig belysning og bygninger (offentlige, private og almennyttige boliger) ELENA gav kommunen mulighed for: At udføre adskillige gennemførlighedsundersøgelser med henblik på at vurdere den tekniske og økonomiske bæredygtighed af forskellige teknologiske løsninger inden for projekter vedrørende vedvarende energi At oprette et kvalificeret ELENA-team i kommunen og indgå aftaler med eksterne eksperter om teknisk, juridisk og kontraktmæssig bistand (udarbejdelse af udbudsprocedurer, kontrakter og implementering af investeringsprogrammer) Foto: Vila Nova de Gaia-kommunen 32 33

18 Projektets navn REBIDA CHP/ District Heating Energieffektivitet, Milanos tilslutning til borgmesterpagten MADEV Efficacité Énergétique Écoles Paris Program vedrørende bæredygtighed i Vila Nova de Gaia Ansøger Deputació de Barcelona Stadsverwarming Purmerend (NL) Milanoprovinsen (I) Fundación Movilidad / Madrid Paris by (F) Vila Nova de Gaiakommunen (P) MODTAGERE AF STØTTE FRA ELENA Status Underskrevet kontrakt 4. maj 2010 Underskrevet kontrakt 30. sept Underskrevet kontrakt 26. okt Underskrevet kontrakt 25. nov Underskrevet kontrakt 15. dec Underskrevet kontrakt 26. jan Anslået værdi af investeringsprojektet Tilskud fra ELENA Flere kontrakter er under udarbejdelse. De vil udløse omkring 8,5 mio. EUR i tilskud fra ELENA og mobilisere omkring 500 mio. EUR i investeringer. Anslået løftestangseffekt DET 7. FORSKNINGSRAMMEPROGRAM SMART CITIES Initiativet Smart Cities vil støtte et begrænset antal større byer og områder, der anvender nyskabende tiltag til at nå ambitiøse klimamål ved hjælp af bæredygtig anvendelse og produktion af energi. Dette vil kræve systemiske tilgange og organisationsfornyelse inden for energieffektivitet, lavemissionsteknologier og intelligent ledelse af udbud og efterspørgsel. Tiltag inden for bygninger, lokale energinetværk og transport vil udgøre hovedbestanddelene i initiativet. Man vil trække på de øvrige EU-initiativer vedrørende strategiske energiteknologiplaner, særligt det europæiske solenergiinitiativ og det europæiske elnetinitiativ samt offentlig-private partnerskaber på EU-plan vedrørende bygninger og grønne biler, der er oprettet under den europæiske økonomiske genopretningsplan. De lokale myndigheder, der er involveret i Borgmesterpagten, vil blive engageret i dette initiativ med henblik på at øge effekten. Yderligere oplysninger (EN): european-initiative-on-smart-cities KOMMENDE FINANSIERINGSMULIGHEDER! ELENA: Fremtidige planlagte udviklinger I 2011 planlægger Kommissionen at udvide ELENAordningen med henblik på at yde tilskud til teknisk bistand til projekter under 50 mio. EUR. Der planlægges to nye ELENA-programmer med mellemstore investeringsprojekter, der administreres af byer og regioner, der søger finansiel bistand. Disse nye mekanismer har til formål at kombinere tiltag vedrørende bæredygtig energi med emissionskreditter og investeringer i alment boligbyggeri. Yderligere oplysninger (EN): Ny fond for energieffektivitet I 2011 vil en ny europæisk investeringsfond for bæredygtige blive lanceret. Fonden vil bruge et uindfriet beløb på 146 mio. EUR fra det europæiske genopretningsprogram suppleret af medfinansiering fra EIB med henblik på at yde egenkapital, garantier og gældsprodukter til offentlige myndigheder og enheder, der handler på deres vegne. Fonden vil fokusere på investeringer i bygninger, lokal energiinfrastruktur, bæredygtige installationer og bymobilitet. Yderligere oplysninger (EN):

19 36 Commited to local sustainable energy

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! www.eumayors.eu 1 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere