INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere 1

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GÅ IKKE GLIP AF EN FINANSIERINGSMULIGHED 1. LOKALE MYNDIGHEDERS EGNE RESSOURCER 2. OFFENTLIG-PRIVATE PARNERSKABER 3. MOBILISERING AF LOKALE PARTNERES RESSOURCER VED HJÆLP AF KOMMUNALE OG REGIONALE TILSKUD 4. NATIONALE FONDE OG PROGRAMMER 5. EUROPÆISKE FONDE OG PROGRAMMER Publikationen er udarbejdet af EU s Kontoret for borgmesterpagten Grafisk design: Diane Morel / Fotos på for- og bagside: Shutterstock Trykt af Imprimerie Simon, Besançon (Frankrig) Borgmesterkontoret er støttet af programmet «Intelligent Energi Europa» og implementeret af et konsortium bestående af lokale og regionale myndigheders netværk, anført af Energy Cities, som består af CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES og FEDARENE. Hverken Europa- Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for eventuelle fejl trods grundig gennemarbejdning og revision. FOR AT FINANSIERE DE FORSKELLIGE TILTAG I HANDLINGSPLANER FOR BÆREDYGTIG ENERGI: Bygninger, udstyr/faciliteter, brancher Transport Lokal elproduktion Lokal fjernvarme/fjernkøling, kombineret varme og kraft Egnsplanlægning Offentligt udbud af produkter og ydelser Samarbejde med borgere og interessenter Øvrige sektorer De finansieringsmuligheder, der præsenteres på de følgende sider, har et stort kopieringspotentiale og kan meget vel inspirere underskrivere af borgmesterpagten på udkig efter innovative metoder til at finansiere deres handlingsplaner vedrørende bæredygtig energi. 2 3

3 I N D L E D N I N G Underskrivere af borgmesterpagten, der er forpligtet til at opfylde og overgå EU s mål om 20% mindre CO 2 i 2020, er på udkig efter nye finansieringsmuligheder, der er afgørende for udviklingen af deres handlingsplaner vedrørende bæredygtig energi og finansiering af tiltagene. I samarbejde med deres lokale partnere, banker, private virksomheder og civilesamfundet udvikler de innovative finansieringsordninger der på afgørende vis sætter gang i planlagte investeringer. Sådanne nyskabende idéer og metoder øger effektiviteten af den offentlige finansiering og har en betydelig løftestangseffekt. Europa-Kommisionen, tilpasser og udvikler konkrete finansielle værktøjer og programmer (f.eks. Struktur- og Samhørighedsfonde, ELENA, JESSICA, Smart Cities osv.), der er finansieret af EU s budget med henblik på at hjælpe lokale myndigheder med at opfylde deres forpligtelser og mainstreame EU s energi- og klimapolitik til det lokale niveau. EU-medlemslandene beslutter selv, i hvilket omfang de ønsker at prioritere og bemyndige deres lokale myndigheder til at sætte skub i lokale, bæredygtige energiløsninger. Den national støtte varierer landene imellem. Dog er emner som energieffektivitet eller vedvarende energi sjældent højt placeret på den politiske dagsorden. Manglen på prioriteringer på energiområdet afspejles i den måde, støtten fra Struktur- og Samhørighedsfondene, der administreres på nationalt og regionalt niveau, bevilges på. Der pågår p.t. forhandlinger om EU s fremtidige budget for programperioden Man bør ikke glemme, at den årlige værdi på omkring 130 mia. EUR kun udgør 1,13% af EU-27 s bruttonationalindkomst. Således er en effektiv og innovativ administration af lokale offentlige midler, sammen med mobilisering af midler fra nationale eller regionale budgetter, endnu mere afgørende for, om kontraktmålene opnå. Sammen med EU-midler, der er tydeligt øremærkede til lokale tiltag inden for bæredygtig energi, udgør disse lokale, regionale og nationale ressourcer et solidt økonomisk grundlag, der er medvirkende til at fremme overgangen til lavenergibyer og dermed skabe lokale jobs og sikre en høj livskvalitet for alle. Handling er vigtigere end ord. Således er formålet med denne publikation at præsentere læseren for en række konkrete finansieringsordninger til fri afbenyttelse, som er gennemført af underskriverne af borgmesterpagten, i stedet for at give en komplet beskrivelse af EU s økonomiske landskab. Forhåbentligt vil det inspirere lokale myndigheder og regioner, der har sat investeringsplaner på standby til at bygge videre på disse eksempler og gennemføre deres projekter. Derudover er formålet at opfordre offentlige institutioner, på alle niveauer, til at etablere eller støtte ordninger, der allerede har opnået succes, sætte yderligere skub i den tekniske bistand og fremme udviklingen af innovative finansieringsteknikker. 4 5

4 LOKALE MYNDIGHEDERS EGNE RESSOURCER LONDON (STORBRITANNIEN): Trafikafgifter Et stigende antal lokale og regionale myndigheder øremærker permanente budgetposter og indtægter fra særlige lokale skatter til finansiering af energibesparelsestiltag. En carbonfond i Hannover, en revolverende fond i Stuttgart, trafikafgifter i London og øvrige innovative tiltag er eksempler på mobiliseringen af byernes egne ressourcer til dette særlige formål. Under forudsætning af, at der opnås en konkret politisk forpligtelse, udgør sådanne tiltag de meste tilgængelige og bæredygtige finansieringskilder på lokalt plan. HANNOVER (TYSKLAND): Proklima - Enercity Fund At oprette en dedikeret fond, der finansierer klimabeskyttelsestiltag, som hæver sig over lovgivningens krav eller sædvanlig praksis. En fond på omkring 5 mio. EUR stilles årligt til rådighed til klimabeskyttelsestiltag i private husstande, virksomheder og offentlige institutioner. Lokale partnere bidrager til fonden som følger: Stadtwerke Hannover AG offentligt forsyningsselskab (ca. 77% af fondens aktiver): Provenu fra salg af gas til privatkunder og en del af overskuddet fra Stadtwerke. Hannover by (ca. 20% af fondens aktiver): 3,25% af Stadtwerkes overskud betales til Public holding for energy supply and transport (VV GmbH). Byerne Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg og Seelze (ca. 3% af fondens aktiver): 2,5% af el- og gasafgifterne. Godkendt finansiering i perioden : Over 45 mio. EUR. Finansieringspolitikken for ProKlima er fremsynet og sætter skub i innovationen. Yderligere oplysninger (DE): At begrænse trafikken og færdselstætheden i London ved at opkræve et gebyr for at køre på vejene. Der betales 10 GBP (12 GBP, hvis man først betaler ved midnat) hver dag for alle køretøjer, der kører i zonen mellem kl. 7:00 og 18:00 (kun mandag til fredag). Der opkræves en bøde på 120 GBP (der sættes ned til 60 GBP, hvis den betales inden 14 dage) i tilfælde af manglende betaling (der stiger til 180 GBP, hvis den ikke betales inden 28 dage). Det er fastlagt ved lov, at den samlede nettoindtægt (158,1 mio. GBP i regnskabsåret ) skal investeres i at forbedre transporten i London. Ordningen er for nyligt blevet forbedret I flere henseender: Et automatisk betalingssystem, en ny miljørabat for Euro 5 -biler, der maksimalt udsender 100 g/km CO 2 eller mindre, og en rabat på 100% for elbiler. En af de mest omfattende ordninger af denne type i verden den har sænket antallet af køretøjer i trafikken, medført bedre transportydelser og mere sikre veje. I de sidste måneder af 2008 og i hele 2009 er belastningen i det centrale London mindsket en smule sammenlignet med tidligere undersøgelser fra tilsvarende måneder. Yderligere oplysninger (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (TYSKLAND): Intracting city internal contracting At skabe et finansieringssystem til implementering af omkostningseffektive energisparetiltag på kort sigt. Stuttgarts miljøbeskyttelsesafdeling har i tæt samarbejde med økonomiafdelingen udviklet metoden internal contracting til at finansiere energispareprojekter. Metoden er baseret på idéen om energieffektivitetskontrakter, men den administreres udelukkende på byniveau. Miljøafdelingen tildeler et øremærket, rentefrit lån til værtsafdelingen eller virksomheder ejet af byen. Som ved almindelig kontrahering afhænger lånets størrelse af mulighederne for energi- og omkostningsbesparelser ved de implementerede tiltag. De omkostninger, der spares ved disse tiltag, overføres til en særlig budgetpost en revolverende fond indtil investeringerne er betalt. Fondens værdi: 8,8 mio. EUR Der er indgået 273 kontrakter Gennemsnitlig tilbagebetalingstid: 7,2 år Intracting-modellen anvendes af et stort antal lokale myndigheder i Tyskland og Østrig Yderligere oplysninger (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investering (mio. EUR/år) kommunale virksomheder kommunale kontorer investeringer i alt (mio. EUR/år) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 FORDELE NIngen yderligere, risikorelaterede omkostninger. Der opkræves ingen rente af den investerede kapital. Væsentlig reduktion af transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger til kontraktstyring. Mulighed for at finansiere mindre projekter, der ellers ikke ville være attraktive for eksterne kontrahenter. Mulighed for delvis finansiering af projekter. Minimeret forberedelsesperiode: Energisparetiltag kan implementeres på kortere tid. DIJON OG BREST (FRANKRIG): Fælles offentligt udbud At reducere investeringsomkostningerne ved et fælles offentligt udbud af sporvogne. Den samlede ordre på 52 sporvogne til et beløb på 106 mio. EUR gav mulighed for at rationalisere investeringen og dække fælles behov. Økonomisk besparelse: 24% Brest: 14,3 km sporvognslinjer, 20 tog Dijon: 18,9 km sporvognslinjer, 32 tog FORDELE Kommunens forhandlingsevne blev forbedret, især på grund af stordriftsfordele. Det offentlige udbud blev delt og mindsket Shutterstock 0, Yderligere oplysninger (EN): 8 9

6 OFFENTLIG-PRIVATE PARNERSKABER PARDUBICE-REGIONEN (TJEKKIET): Energieffektivitetskontrakter At nedsætte energiforbruget i 51 offentlige bygninger skoler, hospitaler samt social- og sundhedscentre. HVAD ER ENERGIEFFEKTIVITETS-KONTRAKTER? Energieffektivitets-kontrakter (Energy Performance Contracting - EPC) er en langsigtet kontrakt, hvor kunden drager fordel af nyt eller opdateret energiudstyr, og hvor energitjenesteselskabets vederlag er direkte knyttet til de besparelser, der opnås ved et reduceret energiforbrug. Investeringsomkostningerne betales tilbage fra besparelserne, og for så vidt energitjenesteselskabet ikke opnår disse, skal de dække forskellen mellem de faktiske og de garanterede omkostninger. Yderligere oplysninger om EPC (EN): BERLIN (TYSKLAND): Generering af solenergi med tredjemandsfinansiering Regionens udvælgelseskriterier: Ombygning af varmesystemer Forbedret varmekomfort i offentlige bygninger Ingen investering af regionens egne midler Langsigtet energiledelse Kontrakt: 13 år: 1 års installation (i 2007 i 3 etaper) og 12 års afkast Investeringsomkostninger: 5,4 mio. EUR Garanteret årlig besparelse (driftsomkostninger): EUR Leverede ydelser: Koncept- og projektforslag, finansiering, levering og implementering, uddannelse af brugere, energiledelse og garanti Energibesparelse 24% CO 2 -reduktion: 23% Sparede driftsomkostninger: EUR Yderligere besparelser efter fradrag af virksomhedens honorar overført til kunden Photo: Wikimedia Commons At udleje tagene på offentlige bygninger til private investorer og øge byens produktion af vedvarende energi. Projektet Solardachbörse, soltagsbørsen, blev lanceret i 2002 med henblik på at opfordre private investorer til at opføre solenergianlæg. I 2009 havde byen udlejet tage (skoler, administrative bygninger, sportshaller) til 25 investorer. Lejeprisen er mellem 3 og 7% af den samlede tilbagesalgspris-indtægt, der stammer fra solkraft. Ved hjælp af tredjemandsfinansiering lykkedes det kommunen at overføre finansiering af solteknologi og Nettoindtægt for kommunen efter fradrag af taglejeomkostninger. den tekniske viden til private investorer. Siden januar Yderligere info (CS): 2004 har Tyskland haft tilbagesalgspriser for vedvarende energi. Dette har medført, at den elektricitet, der genereres Yderligere oplysninger (DE): af solfangeranlæg, er blevet mere rentabel, hvilket har ført til en stigende interesse blandt private investorer installationer med en samlet kapacitet på 4 MWp, der anvendes i 10 områder i Selvfinansierende projekt, der er fuldstændigt afhængigt af bidrag fra private investorer (herunder borgerne), som kan drage fordel af tilbagesalgspriser.

7 HVAD ER TILBAGESALGSPRISER? DELFT (HOLLAND): Samarbejde med lokalt energiselskab Tilbagesalgsprisen er et politisk instrument, der gør det lovpligtigt for energiselskaber eller enheder, der er ansvarlige for driften af det nationale net, at købe el fra vedvarende energikilder til en forudbestemt pris, der er tilstrækkelig attraktiv til at stimulere nye investeringer inden for vedvarende energi. Dette sikrer til gengæld, at producenterne af elektricitet fra vedvarende energikilder såsom sol, vind og andre vedvarende energikilder har et garanteret marked og er garanteret et attraktivt afkast for den producerede elektricitet. Komponenterne i en tilbagesalgspris omfatter adgang til nettet, langsigtede indkøbsaftaler vedrørende el og en fast pris pr. kilowatttime (kwh). At opnå ambitiøse klimamål ved oprettelse af et nyt lokalt fjernvarmenetværk. Fjernvarmeselskabet Eneco Delft Ltd. er en ny virksomhed, der har bygget, drevet og vedligeholdt det nye fjernevarmesystem, der er igangsat af Delft kommune. Selskabet forsyner omkring boliger med rumvarme og varmt vand. Der produceres varme ved hjælp af kraftvarme og brug af overskudsvarme med lav temperatur fra industrien. Energiforsyningsselskabet Eneco New Energy er moderselskab for fjernvarmeselskabet og ejer 97% af aktierne. Eneco vil bygge og drive systemet. Investeringsomkostninger: Omkring 120 mio. EUR (produktion og distribution). Forventet mindsket CO 2 -udslip i forhold til 2008-niveauer: Minimum ton. Fjernvarmeselskabets forrentning af investeret kapital: Minimum 7,4% inklusive skatteforanstaltninger og et nationalt bidrag til pumpestationen til overskudsvarme. TProjektet blev implementeret inden for rammerne af det europæiske SESAC-projekt og samfinansieret af CONCERTOprogrammet. Yderligere oplysninger (EN): Aktionærer, der ejer 3% af preferenceaktierne, omfatter: Delft kommune, Middel Delfland kommune, Eneco og tre boligselskaber. Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILISERING AF LOKALE PARTNERRESSOURCER VED HJÆLP AF KOMMUNALE OG REGIONALE TILSKUD Underskrivere af borgmesterpagten har frivilligt forpligtet sig til at reducere CO 2 -udslippet i deres områder og henvender sig til både offentlige og private sektorer. Motivation og aktiv involvering af lokale interessenter og borgere er derfor afgørende for at opnå kontraktmålene. Lokale aktører har deres egne visioner og strategier. Hver eneste dag tager de beslutninger og foretager investeringer. Husstande investerer i boligisolering eller køber køretøjer, private virksomheder investerer i bygninger, udstyr og processer... Det er yderst vigtigt at afstemme disse tiltag, således at de bidrager til de lokale kontraktmål. Lokale myndigheder og regioner står i en stærk og unik position med hensyn til at bevirke adfærdsændringer og i høj grad at mobilisere deres menneskelige og økonomiske ressourcer ved hjælp af forskellige incitamenter såsom tilskud. 1 2 Kommunen udfører et lufttermografi af alle bygninger i kommunen: Resultaterne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunen opretter et gratis grønt nummer (telefonlinje) til husstande, der ønsker at få resultaterne af lufttermografiet vedrørende energieffektivitet i deres hus personer har holdt møder med energikonsulenter ansøgninger blev godkendt (296 om isoleringsarbejde, 23 om solpaneler, 703 om selvstændige fortætningskedler) Der blev ydet 372 økonomiske tilskud (77 til isoleringsarbejde, 8 til solpaneler, 280 til selvstændige fortætningskedler) To energiadministratorer og en projektkoordinator blev ansat COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANKRIG): Lokale tilskud, der udløser investeringer blandt borgerne At opnå en energieffektiv renovering af boliger og øget anvendelse af vedvarende energi. Byen har oprettet en særlig fond på 1,1 mio. EUR for perioden i samarbejde med den største elleverandør, Electricité de France, der har bidraget med i alt EUR. Forventet budget for perioden : 2,5 mio. EUR. Kommunen yder direkte tilskud til husstande: Tagisolering (10-12 EUR/m 2 ), vægisolering (6-8 EUR/m 2 ), kombineret solvarmesystem (1.400 EUR), selvstændigt sol-vandvarmesystem (400 EUR) og selvstændig fortætningskedel ( EUR). 3 4 Gratis konsulentbistand til alle husstande vedrørende: Energibesparelsestiltag, der er velegnede til deres hus Oplysninger om, hvordan man kan få adgang til det kommunale tilskud Kommunen offentliggør en liste over godkendte virksomheder, der udfører energibesparelsestiltag i husstandene. Yderligere oplysninger (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Det tilskud, der ydes til en husstand, afhænger af husstandens indtægter

9 LIMBURG-PROVINSEN (BELGIEN): Teknisk og økonomisk bistand til kommuner PICARDIE-REGIONEN (FRANKRIG): Regionale tilskud betyder banklån uden rente At involvere lokale myndigheder i borgmesterpagten og blive klimaneutral i Involvering af centrale, lokale partnere: Dubolimburg: Center til støtte af bæredygtige bygninger: Har ansat to fuldtidsmedarbejdere til at yde teknisk bistand til udarbejdelse af lokale handlingsplaner. Disse er finansieret gennem Limburg Sterk Merk et særligt tilskud til initiativer i Limburg. Infrax: Operatør af distributionsnetværk: Tilbyder økonomisk støtte til indgåelse af kontrakter med energitjenesteselskaber, gratis energigennemgang af kommunale bygninger, tilskud til energibesparelsesinvesteringer foretaget af privatpersoner og kommuner (2-4 EUR/m 2 for termisk isolering), overvågningssystem vedrørende energiforbrug i bygninger. Eksperterne er samfinansieret af programmet Intelligent Energi i Europa inden for rammerne af Come2CoM-projektet. BBL: Flamsk paraplyorganisation, der repræsenterer omkring 140 lokale miljøbevægelser i Flandern: Promoverer borgmesterpagten, organiserer bevidsthedsskabende kampagner sammen med interessenter og yder teknisk bistand Province: Yder tilskud til mindre bæredygtige projekter ( EUR årligt) og undersøger muligheden for at skabe en klimafond til at finansiere større projekter vedrørende vedvarende energi. I 2011 er alle kommuner ved at indgå en politisk forpligtelse til at implementere en klimapolitik Yderligere oplysninger (NL,EN): Shutterstock At yde banklån uden rente til husstande over en periode på fem år (fra 2006) og at opnå energibesparelser på 20 mio. Genlancering af isoleringsmarkedet i Picardie ved at skabe arbejde til håndværkere og byggefirmaer til en værdi af 100 mio. EUR og nye stillinger over en femårig periode. Involvering af bank- og finanssektoren i finansiering af energieffektive investeringer Partnere: Picardie-regionen, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance og Crédit Agricole. Der ydes op til EUR til hver husstand til isoleringsarbejde i form af et lån, der ikke er indtægtsafhængigt, med en tilbagebetalingsperiode på op til syv år. Der ydes op til EUR til termisk vedvarende teknologier (varmepumper, træ, sol) med en tilbagebetalingsperiode på op til ti år. Privatpersonen sender låneansøgningen til banken, stemplet af denentreprenørm der skal udføre arbejdet. Banken svarer inden for 48 timer. Banken betaler entreprenøren direkte ved færdiggørelse af arbejdet og efter modtagelse af en aftale, der er underskrevet af både kunden og virksomheden. Privatpersonen skal ikke betale rente til banken. Renten betales af Picardie-regionen. Mere end ansøgninger er blevet behandlet på tre år. I : finansierede isoleringsarbejder (omkring EUR pr. opgave). I 2009: isoleringsarbejder og vedvarende teknologier blev samfinansieret (10 mio. EUR fra regional samfinansiering). Værdien af den genererede mængde entreprenørarbejde: 100 mio. EUR, med en løftestangseffekt på 10. Yderligere oplysninger (FR):

10 LAUSANNE (SCHWEIZ): Solbørsprogram BIELSKO-BIALA (POLEN): Tilskud til borgerne At give borgerne mulighed for at købe grøn elektricitet og bidrage til finansieringen af solcelleanlæg. I 1999 udførte byen Lausanne en markedsundersøgelse vedrørende miljøafgifter. Elforbrugerne var villige til at betale en højere pris pr. kwh for el fra vedvarende energikilder. Prisen blev fastsat til 0,90 CHF (0,57 EUR) pr. kwh, hvilket svarer til prisen på et solcelleanlæg, baseret på en årlig ydelse og med en 20-årig levetid. Producenter af vedvarende el finansierer, designer og installer solcelleanlæg på private bygninger kunder, svarende til omkring 4% af virksomhedens elkunder, har tegnet sig for i alt kwh, der er produceret af solcelleanlæg i perioden I januar 2011 blev solbørsprogrammet ændret til Nativa Plus et produkt, der er certificeret af WWF. Forsyningsselskabet leverer nu 100% vedvarende energi til alle sine kunder som standardprodukt og priserne er ikke steget siden Yderligere oplysninger (FR): asp?docid=34459 At opfordre borgerne til at udskifte kulfyrede kedler med mere miljøvenlige typer. Der gives økonomiske incitamenter i form af tilskud til udskiftning af varmeinstallationer. Tilskuddenes størrelse varierede i ordningens efterfølgende år mellem 65 og 72,5%. Udskiftning af omkring 450 kulfyrede kedler CO 2 -udslippet i Bielsko-Biala er mindsket med mere end ton årligt Gas- og støvforureningen er mindsket med mere end 350 ton årligt Gennemførte moderniseringer ved udgangen af 2009 År Total Antal kedler Miljøpåvirkning CO 2 (ton/år) 344,6 1546,9 667, ,6 Øvrige reduktioner såsom SO 2 (ton/år) 65,9 202,2 89,8 357,9 Yderligere oplysninger (EN): bielsko_582_en.pdf Lausannes forsyningsselskab forhandler aftaler med producenterne om at købe hele deres solkraftproduktion over en 20-årig periode, ligeledes til en pris på 0,90 CFH (0,57 EUR) pr. kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 NATIONALE FONDE OG ORDNINGER EU-FONDE OG ORDNINGER TJEKKIET: Grønne ordninger At udløse investeringer fra den offentlige sektor og borgere til energieffektive og vedvarende energiteknologier. Støtte til projektudvikling: Op til 800 EUR Ansøgerne får udleveret en liste over godkendte designere/entreprenørvirksomheder. Det anslås, at omkring 36% af EU s budget for programperioden allokeres til Struktur- og Samhørighedsfondene, der administreres af nationale eller regionale myndigheder udpeget af medlemslandene. Omtrent 22% af EU s budget bidrager til programmer, der administreres centralt af Europa-Kommissionen. Et eksempel på energiområdet er programmet Intelligent Energi i Europa. Ordningens budget til en værdi af 1 mia. EUR blev skaffet fra handel med kvoter med Japan. Mulighed for at ændre vilkårene for ordningen, såfremt interessenterne udviser en reel interesse EU-MEDLEMSLANDE OG -REGIONER TRÆFFER AFGØRELSE VEDRØRENDE BRUG AF: EUROPÆISKE FONDE DER ADMINIS- TRERES CENTRALT AF EUROPA- KOMMISSIONEN Fonden ydede direkte tilskud til berettigede modtagere husstande, sammenslutninger af boligejere, andelsboligforeninger, kommuner (herunder kommunale områder), forretningsenheder og øvrige juridiske enheder. Borgerne anmoder om tilskud ved henvendelse til et af ordningens regionale kontorer ( INFO-centre ) og/eller i lokale afdelinger af 9 tilknyttede banker. Projektets godkendelse afhænger af energiydelsen før/ efter moderniseringen. Hurtig procedure: 10 uger fra indsendelse af ansøgning til indgåelse af aftale. Kvalitetsisolering af familiehuse og konventionelle huse med flere lejligheder. Udskiftning af varmesystemer, der ikke er miljøvenlige, med biomassekedler med lavt udslip og effektive varmepumper i nye lavenergibygninger. Opførelse af nye huse ifølge standarder for passiv energi. Anvendelse af vedvarende energiteknologier (f.eks. solpaneler). Yderligere oplysninger (CS, EN): sekce/582/about-the-green-savings-programme/ STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSFONDE JESSICA-INITIATIVET JASPERS-INITIATIVET SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV A OG INTERREG IV B SAMARBEJDSPROGRAMMERNE INTERREG IV C OG URBACT PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI I EUROPA (IEE)) ELENA-FACILITETEN (FINANSIERET AF INTELLIGENT ENERGI I EUROPA ) SMART CITIES 20 21

12 STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSFONDE FRANCHE-COMTÉ-REGIONEN (FRAN- KRIG): Almennyttigt lavenergibyggeri Ombygning af 36 almennyttige boliger i Dole kommune. OPERATIONELT PROGRAM Regionen Franche-Comté FOND Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR FINANSIERING Samfinansiering med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: 14% Selvfinansiering: 82% Bonus for forbedring af lejeboliger: 4% Yderligere oplysninger (FR): content/mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf BYEN KAUNAS (LITAUEN): Modernisering af fjernvarmeforsyning Modernisering af Kaunas fjernvarmeforsyning ved hjælp af moderne teknologier. OPERATIONELT PROGRAM økonomisk infrastruktur Udvikling af social og FOND Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR MEDFINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING 70 % Yderligere oplysninger (IT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Shutterstock KARLOVARSKY-REGIONEN (TJEKKIET): Erhvervsuddannelse for solpanelsinstallatører Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solarter - erhvervsuddannelse for installatører af vedvarende energiteknologier OPERATIONELT PROGRAM HR-udvikling HR-UDVIKLING FOND Den Europæiske Socialfond SAMLEDE OMKOSTNINGER EUR MEDFINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND 80 % Yderligere oplysninger (CS, DE): DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUD- VIKLING (EFRU) til investeringer i energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i eksisterende boliger I hvert medlemsland er udgiften til energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i eksisterende boliger støtteberettiget for beløb på op til 4% af det samlede bidrag fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.* Medlemslandene skal ændre eksisterende prioriteter med henblik på at anvende modtagne midler (EFRU) til energibesparelsestiltag i eksisterende boliger. Det er ikke nødvendigt at indhente formel godkendelse af de operationelle programmer fra Europa- Kommissionen. Medlemslandene behøver ikke vente til udgangen af 2013 med at implementere de nødvendige ændringer. *EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitetsforbedringer og anvendelse af vedvarende energi i boliger

13 JESSICA-INITIATIVET JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ØVRIGE INVESTORER (Offentlige og private) BY Herunder lån og bygninger BYUDVIKLING Strukturfondstilskud Investering (egenkapital, lånegarantier) Shutterstock EUROPA-KOMMISSIONEN MEDLEMSLAND ELLER REGION gennem en anvist administrationsmyndighed Holdingfond Lån Internationale finansieringsinstitutioner og banker Projekter, der er omfattet af en integreret plan for bæredygtig byudvikling Ikke obligatorisk LITAUEN: En holdingfond der forbedrer energieffektiviteten i bygninger med flere lejligheder At forbedre energieffektiviteten i bygninger med flere lejligheder ved hjælp af fordelagtige lån til ejerne. Litauens økonomiministerium og miljøministerium oprettede i 2009 en holdingfond på 227 mio. EURO, der administreres af Den Europæiske Investeringsbank. Finansierede projekter: Investeringer i energieffektivitet i bygninger med flere lejligheder. Indgåede låneaftaler mellem EIB, som administrator for JESSICA-holdingfonden i Litauen, Šiaulių bank og Swedbank. Begge banker vil yde moderniseringslån til energieffektivitet for et samlet beløb på 12 mio. EUR til selvstændige lejlighedsejere. Disse ejere kan ansøge om lån med en løbetid på 20 år og faste rentesatser, der skal anvendes til energieffektive investeringer, der vil medføre betydelige besparelser på elregningen. Shutterstock LONDON (STORBRITANNIEN): En JESSICA-fond på 100 mio. GBP til finansiering af bæredygtige energiprojekter London Jessica Fund består af 50 mio. GBP fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 32 mio. GBP fra London Development Agency og 18 mio. GBP fra London Waste and Recycling Board. Finansierede projekter: Decentraliseret energiinfrastruktur med mere effektiv el- og varmeproduktion tættere på forbrugeren (hvilket mindsker transmissionstabet), affaldsinfrastruktur med øget kapacitet til genbrug, brug af affald til energi -faciliteter og produktion af vedvarende energi, der mindsker behovet for lossepladser og stimulerer investeringer i miljøsektoren. Projektfinansieringen vil være koncentreret i genopbygningsområder med betydelig fattigdom. FORDELE VED BRUG AF JESSICA-MIDLER Genbrug af midler: Midler investeret i godkendte projekter kan genanvendes til nye investeringer og øger dermed effektiviteten betydeligt. Stimulering: JESSICA-midler kan stimulere den private sektor ved at tilskynde til yderligere investeringer og drage fordel af eksterne kompetencer i projektledelsesfasen. Fleksibilitet: JESSICA benytter en mere fleksibel tilgang ved at tilbyde egenkapital, gæld eller garantier til yderligere investering i bæredygtig byudvikling. Ekspertise: Medlemslande, byer og regionale myndigheder drager fordel af ekspertise fra banksektoren og den private sektor. Yderligere oplysninger om JESSICA og eksisterende fonde: Yderligere Jessica-fonde blev oprettet i: Italien, Moravia- Silesia-regionen (Tjekkiet), Andalusien (Spanien), Grækenland, Portugal, Wielkopoloska-regionen (Polen) og andre lande og regioner

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger

Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Barcelona kommune 1 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET Februar 2009 stop local warming Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar 2009. Et væsentligt

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere