DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015"

Transkript

1 DANSK MUSIKOMSÆTNING

2 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 Dansk Musikomsætning 2015 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for Musik er overalt i vores samfund, og musikbranchen genererer økonomisk værdi og beskæftigelse på en lang række forskellige områder. Arbejdet med en retvisende branchestatistik for musikbranchen er derfor en kompliceret proces, der kræver data fra en bred vifte af aktører i musikbranchen; herunder repræsentanter for koncertarrangører, producenter af indspillet musik, forlag og forvaltningsorganisationer, som varetager komponisters og udøvende musikeres økonomiske interesser i forbindelse med offentlig brug af deres musik i TV, radio, butikker mv. I forbindelse med udarbejdelse af branchestatistikker er det normen at opgøre den økonomiske værdi på bruttoniveau altså hvilken økonomisk værdi musikken skaber i yderste led af den økonomiske værdikæde. Dette er således også tilfældet med Dansk Musikomsætning I praksis betyder det eksempelvis, at man fokuserer på, hvilken værdi den indspillede musik skaber, når den bliver solgt i butikkerne frem for blot at fokusere på musikproducenternes omsætning i forbindelse med salg af indspillet musik til butikkerne. Og det betyder, at man fokuserer på, hvilken samlet økonomisk værdi en koncert skaber på et spillested herunder billetindtægter og salg af drikkevarer - frem for blot at fokusere på, hvilken omsætning en musiker skaber ved at spille til en koncert. I den forbindelse bør det bemærkes, at Dansk Musikomsætning 2015 fokuserer på musikken som et produkt, der omsættes på markedsmæssige vilkår, og at offentlig støtte derfor ikke opgøres eller inkluderes som en selvstændig værdi i statistikken. 2

3 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 En branchestatistik bør ikke forveksles med en samfundsøkonomisk analyse, hvor alle afledte økonomiske effekter af musikken søges belyst. Således inkluderer Dansk Musikomsætning 2015 eksempelvis ikke den afledte økonomiske effekt af skabelsen af jobs i branchen, ligesom opgørelsen ej heller søger at opgøre den indspillede musiks økonomiske betydning for den generelle produktivitet og befolkningssundhed i samfundet. En samfundsøkonomisk analyse af musikbranchen ville derfor med stor sandsynlighed konkludere, at musikbranchens samlede værdi i samfundet er langt større end den værdi, som opgøres i nærværende branchestatistik. Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2015 er i det store hele videreført fra opgørelserne fra Hvert år er der imidlertid foretaget metodiske reguleringer for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Det har hvert år medført et brud i opgørelsen af musikkens værdi. Derfor indeholder Dansk Musikomsætning 2015 opdaterede tal for 2012, 2013 og 2014, der er baseret på opgørelsesmetoden for Dermed er tallene direkte sammenlignelige og demonstrer den egentlige udvikling over tid. Dansk Musikomsætning 2015 er udarbejdet af Rambøll på opdrag af IFPI, Musikforlæggerne, Gramex, Dansk Live, MXD og Koda. 3

4 INDHOLD SIDE 5 SIDE 8 SIDE 11 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 17 SAMLEDE RESULTATER LIVEMUSIK INDSPILLET MUSIK ANDEN FORLAGSOMSÆTNING EKSPORT DATAKILDER 4

5 SAMLEDE RESULTATER Kr. Kr. Kr. OMRÅDE Livemusik Indspillet musik Anden musikforlagsomsætning Samlet - Heraf eksport OMSÆTNING* (MIO. KR.) ÅRSVÆRK **(PERSONER) * Grundet afrunding, summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis til den samlede omsætning. ** Et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer. 5

6 OMSÆTNING * OMRÅDE SAMLET VÆKST Livemusik % Indspillet musik** % Anden musikforlagsomsætning % Samlet % - Heraf eksport % *Alle priser er 2015-priser. Bemærk at grundet afrunding summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis. Tal i er baseret på den opdaterede metode fra Samme udvikling kan således ikke findes ved at sammenligne 2015-omsætningen med omsætningen i tidligere publikationer. ** Da omsætning for reklame og sponsorater for IFPI s medlemmer ikke er kendt i 2012 og 2013, er denne estimeret ud fra dennes andel af den samlede omsætning af reklame og sponsorater i Ligeledes er IFPI s medlemmers merchandiseomsætning ikke kendt for Det har ikke været muligt at estimere denne. 6

7 SAMMENLIGNING MED UDVIKLINGEN I ANDRE BRANCHER * SAMLET VÆKST MUSIK 12% SAMLET ALLE BRANCHER 1% * Udviklingen i de andre brancher er her repræsenteret ved bruttoværditilvæksten i branchen. 7

8 LIVEMUSIK Samlet omsætning mio. kr. Live - B2B 35 mio. kr Eksport af koncerter 173 mio. kr Musikturisme** 249 mio. kr Merchandise - DK 27 mio. kr Reklame og sponsorater 147 mio. kr Billetomsætning* mio. kr Anden publikumsomsætning mio. kr Merchandise - eksport 1 mio. kr *Koda har fra 2015 ændret deres regnskabspraksis således at det ikke er muligt at estimere det samlede antal publikummer ved koncerter med entré, dermed er billetomsætningen sandsynligvis underestimeret ** Indeholder udenlandske turisters døgnforbrug ved ophold samt selve billetomsætning og anden publikumsomsætning fra livekoncerten. Musikturismen er konservativt estimeret. 8

9 LIVEMUSIK Billet- og anden publikumsomsætning inkl. musikturisme Billetomsætning: mio. kr. Heraf musikturisme: 64 mio. kr. Anden publikumsomsætning: mio. kr. Heraf musikturisme: 79 mio. kr. 288 MIO. KR. 454 MIO. KR. 269 MIO. KR. 435 MIO. KR. 904 MIO. KR. 890 MIO. KR. *Eksempler på arrangementer, som hører under kategorien andre arrangementer, er: Aalborg Karneval, livemusik i Legoland og Kulturnatten i København Spillesteder Festival Andre arrangementer* 9

10 LIVEMUSIK OMSÆTNING OMRÅDE SAMLET VÆKST Livemusik % Live - DK % Billetomsætning % Anden publikumsomsætning % Reklame og sponsorater % Merchandise - DK % Live B2B % Live - eksport % Eksport af koncerter % Musikturisme % Merchandise - eksport % Alle priser er 2015-priser. Bemærk at grundet afrunding summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis. 10

11 INDSPILLET MUSIK Samlet omsætning mio. kr.* Reklame og sponsorater 24 mio. kr Eksport af indspillet musik** 74 mio. kr TV/radio mv. - eksport 44 mio. kr Fysisk salg 197 mio. kr Merchandise - DK 7mio. kr Download 181 mio. kr TV/Radio - DK 883 mio. kr Streaming 969 mio. kr Indspillet musik - B2B 448 mio. kr * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning **Eksport af indspillet musik baseres på data fra NCB. I 2015 indsamler NCB rettigheder fra to lande mere end sidste år, mens der indsamles fra færre lande end i Dette giver inkonsistens i dette estimat. Det har ikke været muligt at indsamle data fra alternative kilder. 11

12 INDSPILLET MUSIK OMSÆTNING OMRÅDE SAMLET VÆKST Indspillet musik % Indspillet - DK % Fysisk salg % Download % Streaming % Indspillet musik - B2B % TV/radio mv. - DK % Merchandise - DK % Reklame og sponsorater % Indspillet - eksport % Eksport af indspillet musik % TV/radio mv. - eksport % Alle priser er 2015-priser. Bemærk at grundet afrunding summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis. 12

13 ANDEN MUSIKFORLAGSOMSÆTNING* Samlet omsætning 56 mio. kr. Anden musikforlagsomsætning** - eksport 22 mio. kr Anden musikforlagsomsætning** - DK 33 mio. kr *Dette område hedder i tidligere opgørelser Øvrig musikomsætning. Reklame og sponsorater samt merchandise var tidligere indeholdt i dette område. **Anden musikforlagsomsætning indeholder rettigheder, som forlag selv fakturerer eller indkasserer udenom KODA og NCB, inkl. komponisters og tekstforfatteres andel. I 2014 og 2015 er salg af noder ikke inkluderet i kategorien grundet stor usikkerhed omkring data. 13

14 ANDEN MUSIKFORLAGSOMSÆTNING OMRÅDE SAMLET VÆKST Anden musikforlagsomsætning % Anden musikforlagsomsætning DK % Anden musikforlagsomsætning eksport % Alle priser er 2015-priser. Bemærk at grundet afrunding summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis. 14

15 EKSPORT Samlet omsætning 564 mio. kr.* Anden musikforlagsomsætning 22 mio. kr Indspillet musik 119 mio. kr Livemusik 423 mio. kr * Eksporttallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning

16 EKSPORT I ALT OMRÅDE SAMLET VÆKST Eksport i alt % Livemusik % Indspillet musik % Anden musikforlagsomsætning % Alle priser er 2015-priser. Bemærk at grundet afrunding summerer delkomponenterne ikke nødvendigvis

17 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Den primære datakilde er rettigheder fra rettighedsorganisationerne, hvilket sikrer systematisk indsamling af data. Bemærk, at dækningsgraden af de indsamlede rettigheder har været varierende over år og inden for de forskellige områder, hvilket kan betyde variation i resultaterne over år. Dette er for eksempel tilfældet, når rettighedsorganisationerne ændrer regnskabspraksis. Samlede resultater Et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer. Antal årsværk for branchen er således antal fultidsstillinger skabt af branchen, hvor eventuelle deltidsstillinger er summeret, således at man får samlet antal fultidsstillinger skabt af branchen. Antal årsværk pr. omsætningskrone er beregnet ud fra data fra Danmarks Statistik for den samlede omsætning og samlet antal fultidsansatte i erhverv i Danmark. Reklame og sponsorater samt merchandise var tidligere indeholdt i området Øvrig musik-omsætning. I 2015 er reklamer og sponsorater samt merchandise fordelt mellem live og indspillet musik, hvorfor disse områder indeholder mere omsætning end tidligere år. Af samme årsag er Øvrig musikomsætning nu omdøbt til Anden musikforlagsomsætning, da dette er den eneste tilbageblevne omsætning inden for området. Livemusik Publikumstal er estimeret på baggrund af rettighedsindtægter og prissystemet fra Koda for koncerter med og uden entré. Gennemsnitlig billetpris for koncerter er hentet fra Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen) og understøttet af interviews med branchens aktører. Gennemsnitlig billetpris for festivaler er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live og interviews med branchens aktører. Andel af anden underholdning, der er musik, er estimeret på baggrund af interviews i branchen. Eksempler på arrangementer, som hører under kategorien andre arrangementer, er: Aalborg Karneval, livemusik i Legoland og Kulturnatten i København. Anden publikumsomsætning pr. gæst er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live. 17

18 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Live B2B (Business to Business) omsætning er leveret af Koda. Der anvendes en mark-up for at opgøre live B2B på bruttoniveau. Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda. Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen). Andelen af billetter solgt til turister er estimeret på baggrund af data fra større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agenters markedsandel ikke præcist, og estimatet er derfor forbundet med usikkerhed. Af denne årsag er estimatet konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK. Døgnforbrug pr. gæst er senest opgjort af VisitDenmark i 2012 på basis af 2011-tal. Døgnforbrug er fremskrevet til 2015-priser med forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i ind- og udland er estimeret efter interviews med musikbranchen. Herfra er beregnet, at en gennemsnitlig gæst bruger 5,6 kr. på merchandise i forbindelse med livearrangementer i Dette er antaget kun at gælde for publikum til koncerter med entre. Reklame og sponsorater er estimeret som en andel af liveomsætningen på baggrund af oplysninger fra Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen) og den britiske undersøgelse Adding up the UK Music industry. For at estimere omsætningen, som er relateret til live-musik, er omsætningen estimeret for indspillet musik fratrukket den samlede omsætning. Indspillet musik Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning I tidligere opgørelser indeholdt TV/radio mv. on demand-tjenester. Denne omsætning er i år en del af streamingomsætningen. Omsætning i forbindelse med fysisk salg er leveret af IFPI. Omsætning i forbindelse med download er leveret af IFPI og NCB. Omsætning i forbindelse med streaming er leveret af IFPI og Koda. Fysisk salg, download og streaming er opskaleret til 100 pct. for at tage højde for, at IFPI s medlemmer udelukkende dækker 95 % af markedet. Der anvendes en mark-up på fysisk salg, download og streaming for at tage højde for omsætningen i detailleddet. Rettighedsindtægterne fra streaming er opskaleret for at tage højde for, at Koda udelukkende dækker en andel af repertoiret. 18

19 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er estimeret på baggrund af data fra NCB. Bemærk, at NCB fra 2014 ikke indsamler rettigheder fra CLA EMI - European territories. Sammenlignet med 2014 indsamles data i 2015 yderligere i Schweiz og Østrig. Det har ikke været muligt at indsamle data for de manglende lande fra anden kilde, og det vurderes ikke validt at fremskrive indtægten fra sidste år på baggrund af det tilgængelige datagrundlag. Derfor ses i år en lavere eksportindtægt fra indspillet musik end i Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet fra indspillet musik kommer hjem til de danske repertoireejere i form af royalty. Der anvendes en antagelse om denne andel på 25 % (baseret på den svenske undersøgelse Musikbranchen i siffror 2011 ). Omsætning på indspillet musik B2B er leveret af Gramex og Koda. Der anvendes en mark-up på 2 for at opgøre indspillet musik B2B på bruttoniveau. Musikforlæggerne og NCB. Der benyttes en fordeling mellem Musikforlæggerne og komponister/ tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. Omsætning fra musikmagasiner eksklusive merchandise er leveret af aktører i branchen og er estimeret på baggrund af markedsandele for TV/radio mv. indeholder liveoptrædener på TV og i radio. Eksportindtægter fra TV/radio eksport er leveret af Koda. Omsætning i forbindelse med salg af merchandise er opgjort ud fra data for merchandise-omsætning fra IFPI-medlemmer og musikmagasiners salg af merchandise, som baseret på markedsandele er opregnet til hele markedet. Sponsorater og reklameomsætning for indspillet musik er leveret af IFPI og estimeret ud fra medlemmernes markedsandel. Rettighedsomsætning på TV/radio mv. er leveret af Gramex og Koda. Kommerciel radioomsætning er leveret af de kommercielle radiostationer (en andel af omsætningen er estimeret til at være genereret af musik). TV/radio mv. indeholder live-udsendelser på TV og i radio. Omsætning på satellit/kabel og retransmission er leveret af Koda. Omsætningen for synkronisering og AV-kopivederlag er leveret af 19

20 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Anden musikforlagsomsætning Anden musikforlagsrettigheder i ind- og udland er leveret af Musikforlæggerne samt Copydan Tekst og Node. Der benyttes en fordeling mellem Musikforlæggerne og komponister/ tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. Eksport Eksporttallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda. Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen). Andelen af billetter solgt til udenlandske gæster er estimeret på baggrund af data fra større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agenters markedsandel ikke præcist, og estimatet er derfor forbundet med en del usikkerhed. Af denne årsag er estimatet konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK. Døgnforbrug pr. gæst er senest opgjort af VisitDenmark i 2012 på basis af 2011-tal. Døgnforbrug er fremskrevet til 2015-priser med forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er estimeret på baggrund af data fra NCB. Bemærk, at NCB fra 2014 ikke indsamler rettigheder fra CLA EMI - European territories. Sammenlignet med 2014 indsamles data i 2015 yderligere i Schweiz og Østrig. Det har ikke været muligt at indsamle data for de manglende lande fra anden kilde, og det vurderes ikke validt at fremskrive indtægten fra sidste år på baggrund af det tilgængelige datagrundlag. Derfor ses i år en lavere eksportindtægt fra indspillet musik end i Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet fra indspillet musik kommer hjem til de danske repertoireejere i form af royalty. Der anvendes en antagelse om denne andel på 25 % (baseret på den svenske undersøgelse Musikbranchen i siffror 2011 ). Eksportindtægter fra TV/radio mv. eksport er leveret af Koda. Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i udlandet er estimeret på baggrund af interviews med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasiner. Forlagsrettigheder solgt til udlandet er leveret af Musikforlæggerne. Der benyttes en fordeling mellem Musikforlæggerne og komponister/ tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. 20

21 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Sammenligning med tidligere opgørelser af Dansk Musikomsætning Ved opstarten af en ny brancheopgørelse må det forventes, at metoden kontinuerligt valideres, udvikles og forbedres. Dette ses såvel for statistik fra Danmarks Statistik samt for analyser af musikomsætning i andre lande. Metoden i denne opgørelse er også opdateret og valideret over årene. Således er estimaterne i opgørelserne løbende blevet valideret med nyt data, ligesom nyt data er blevet tilføjet til datagrundlaget. Data, som løbende er blevet tilføjet til opgørelsen, inkluderer: tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. Data for merchandise-omsætning samt sponsorater og reklame for IFPImedlemmer er tilføjet fra Data fra Copydan Tekst og Node er tilføjet fra De mest markante metodeforbedringer relaterer sig til opgørelsen af antal publikummer. Mellem 2012 og 2013 er metoden for opgørelsen af antal publikummer markant ændret, og den blev yderligere forbedret i Metodeændringerne har medført, at publikumsestimaterne udelukkende er baseret på rettighedsindtægter fra Koda, hvilket på nuværende tidspunkt er vores mest ekstensive datagrundlag. Den nye metodeændring medfører endvidere mere konsistente estimater over tid, givet at Koda ikke ændrer deres regnskabspraksis. I 2015 har Koda således lavet en ændring i deres regnskabspraksis, der medfører, at estimaterne bliver mindre sammenlignelige over år. Endelig er der lavet en række omkategoriseringer af omsætningen i de enkelte år uden at ændre på den bagvedliggende metode og det samlede resultat. I 2013 blev omsætningen for B2B delt op, således at omsætningen fra livemusik kom op under livekategorien. I 2015 er der lavet markante omkategoriseringer. Således er al omsætningen, der tidligere lå under Øvrig musik, delt op mellem livemusik og indspillet musik undtagen anden musikforlagsomsætning. For at gøre det muligt at analysere udviklingen i musikbranchen er statistikken fra tidligere opgørelser opdateret, således at estimaterne er omregnet ved brug af nyeste metode. 21

22 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DATAKILDER Når man sammenligner omsætningen over år, er der en række faktorer, man skal være opmærksom på: At Koda fra 2015 har ændret deres regnskabspraksis, således at det ikke er muligt for os at estimere det samlede antal publikummer ved koncerter med entré; dermed er billetomsætningen sandsynligvis en smule underestimeret i Derudover bør det generelt bemærkes, at musikbranchen er en branche med en meget volatil omsætning. Særligt store udgivelser eller koncerter i enkelte år kan potentielt betyde store udsving i omsætning. Når man analyserer udviklingen i branchen, bør man derfor betragte udviklingen over en længere periode og ikke blot fra år til år. At data for IFPI s medlemmers omsætning af merchandise samt sponsorater og reklame ikke er tilgængelig før Omsætningen for sponsorater og reklame er estimeret for 2012 og 2013, men det har ikke været muligt at estimere merchandise-omsætningen, og denne mangler derfor i 2012 og At NCB begyndte at indsamle rettigheder for færre lande i 2014 og to nye lande i Dermed kan eksport af indspillet musik ikke sammenlignes over årene

23 KONTAKT Eva Hein Kommunikationschef Tlf.: Thomas Rohde Adm. direktør Tlf.: Jakob Brixvold Sekretariatschef Tlf.: Thomas Maagaard Dyekjær Underdirektør Tlf.: Peter Littauer Bestyrelsesmedlem Tlf.: Pernille Møller Poulsen Kommunikationskonsulent Tlf.: For yderligere information om metoden bag statistikken kontakt Rambøll: Henrik Seiding Rambøll Management Consulting Tlf:

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

DANSK MUSIKOMSÆTNING

DANSK MUSIKOMSÆTNING DANSK M U S I KO M S Æ T N I N G 2016 1 I N D H O L D Dansk Musikomsætning 2016 er en branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2016. Stastikken er for femte år i træk udarbejdet

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN Til SkillsDenmark Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2016 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BETYDNING FOR VÆRTSBYEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Effekt 2016 Fomars 1

Effekt 2016 Fomars 1 Effekt 2016 Fomars 1 Indledning Dette rapport viser de kvantitative markedsføringseffekter af i alt 15 kampagner gennemført med støtte fra Fomars i 2016. Kampagnerne er gennemført på 8 markeder: Tyskland

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

N O T A T. International sammenligning af arbejdstid

N O T A T. International sammenligning af arbejdstid N O T A T 12-2-217 International sammenligning af arbejdstid J.nr. 217-1353 CAIJ En OECD-statistik over gennemsnitlig årlig arbejdstid i medlemslandene bruges ofte til sammenligning af landenes arbejdstid

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere