Levevilkår og beskæftigelse uge 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27"

Transkript

1 Levevilkår og beskæftigelse uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt dette skema? dd.mm.åååå

2 Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet "Gerne flere svar". Ved disse spørgsmål kan De sætte et eller flere krydser (fx spm. 26). Ellers sætter De kun ét kryds ud for det svar som passer bedst. Ud for svarene er der skrevet "Gå til spm....". Det angiver, hvilket spørgsmål De skal fortsætte til. De skal springe de mellemliggende spørgsmål over. I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret af en person, der var sygemeldt fra sit job i undersøgelsesugen. Der er sat kryds ved "Ja" i spørgsmål 1, hvorefter der er gået videre til spørgsmål 4. Hvis De har nogle spørgsmål om skemaet, er De meget velkommen til at ringe til Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... X Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havde De så et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidigt fraværende... X Gåtilspm.10 Gåtilspm.5 Husk at udfylde forsiden af skemaet, før De starter besvarelsen.

3 Undersøgelsen drejer sig om Deres situation i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli. 1. Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havdedeså et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Gåtilspm.10 Nej, var midlertidigt fraværende... Gåtilspm.5 1

4 5. Hvorfor var De ikke på arbejde? Hvis flere årsager, angiv den, der var årsag til flest fraværstimer. Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Kun et kryds Gåtilspm.8 Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Gåtilspm.6 Sygdom, ulykke... Barselsorlov Gåtilspm.10 Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Ferie... Skiftende arbejdstid (fx arbejder hver anden uge), afspadsering, flextid... På midlertidig nedsat tid, arbejdsfordeling Andre grunde, beskriv nærmere: Gåtilspm.6 6. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 Gåtilspm.7 7. Modtager De stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn... Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn... Gåtilspm Har De fået tilsagn om at vende tilbage til jobbet? Ja... Gåtilspm.9 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. 2

5 9. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. Nu vil vi spørge om Deres hovedbeskæftigelse. 10. Hvad er Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.15 3

6 15. Hvor mange beskæftigede er der på Deres lokale arbejdsplads? Beskæftigede indehaver(e) og medhjælpende ægtefælle(r) skal medregnes. Har firmaet flere filialer, menes den filial, De arbejder i - men altså hele den lokale arbejdsplads, ikke kun den sektion De arbejder i. 10 eller derunder, skriv antal eller derover Ved ikke, men 1-10 (inkl.)... Ved ikke, men over Gåtilspm Arbejder De som: Lønmodtager... Gåtilspm.20 Selvstændig... Gåtilspm.19 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.17 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De en lønaftale? Ja... Gåtilspm.21 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medarbejdende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.27 Gåtilspm.21 4

7 19. Har De ansatte i Deres virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Har De en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler Deres løn, men De arbejder for en tredie part? Ja... Gåtilspm Har De midlertidig eller fast ansættelse? Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset. Midlertidig... Gåtilspm.22 Fast... Gåtilspm Er det, fordi De: Er ansat som lærling, elev, i praktik mv.... Gåtilspm.24 Ikke kunne få fast beskæftigelse... Selv har ønsket det... Gåtilspm.23 5

8 23. Hvorfor er jobbet midlertidigt? Kun et kryds Jobtræning/arbejdstilbud... Beskæftigelsesordning i øvrigt... P.t. udstationeret fra en fast stilling... Ansættelse for en aftalt tid (fx på åremål, Ph.d. studium)... Projektansættelse (Beskæftigelsesprojekter anføres under kode 1 eller 2)... Sæsonarbejde... Vikariat (Fx barselsvikariat. Vikariat i forbindelse med udd.-, forældre-, sabbatorlov anføres under kode 1 eller 2)... Freelance... Ansat til De bliver 18 år Er valgt (tillidspost)... Ansat på prøve (Prøvetiden anses kun for midlertidig ansættelse, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden)... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under 1 uge... Under 1 måned... Under 3 år. Angiv antal år og måneder: År: Måneder: Mere end 3 år... Gåtilspm Har De personaleledelse som en af Deres arbejdsopgaver? Ja... Gåtilspm.26 Gåtilspm.27 6

9 26. Hvilke arbejdsopgaver medfører det? Jeg kontrollerer/superviserer andre medarbejderes arbejde... Jeg har indflydelse på de ansattes løn... Jeg har en afgørende rolle i forbindelse med ansættelser og afskedigelser... Jeg gennemfører medarbejderudviklingssamtaler... Andre opgaver, angiv den væsentligste: Gerne flere svar 05 Gåtilspm Er De beskæftiget på: Heltid... Har De fast ansættelse gå tilspm.32. Har De midlertidig ansættelse gå til spm. 30 Deltid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gåtilspm.30 Passer børn eller andre familiemedlemmer... Gåtilspm.29 Egen sygdom, invaliditet... Kan ikke få andet... Ønsker ikke andet Andre grunde, angiv nærmere: 06 Gåtilspm.30 7

10 29. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få Dem til at arbejde mere? Ja, mangler børnepasningsmuligheder... Ja, mangler pasningsmuligheder for ældre eller handicappede... Ja, mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gåtilspm Betragter De Dem selv hovedsagelig som beskæftiget, eller mener De, Deres hovedbeskæftigelse er noget andet, fx at være studerende eller pensionist? Beskæftiget (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev eller lærling, medhjælper i familievirksomhed)... På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligt Arbejdsløs - p.t. i jobaktivering... Arbejdsløshed - p.t. i anden aktivering Arbejdsløs - ikke i aktivering... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor) Pensionist (pga. alder) Førtidspensionist... Efterlønsmodtager Langtidssyg, revalidering... På bistand (er De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist Ude af erhverv i øvrigt, angiv nærmere: Gåtilspm.32 Gåtilspm.31 Gåtilspm.32 8

11 31. Vil det sige, at De: Er på orlov fra hovedjob. Nuværende job er et bijob... Arbejder af og til under orlov fra hovedjobbet... Andet, beskriv nærmere: Gåtilspm.32 Nu følger nogle spørgsmål om Deres arbejdstid. 32. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres job? Varierer timetallet fra uge til uge så giv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettejob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der meget store forskelle, så beregn eventuelt gennemsnittet af hvad, De faktisk har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge uden spisepauser... Gåtilspm Arbejder De færre, samme antal eller flere timer end aftalt? Færre timer end aftalt... Gåtilspm.35 Samme antal timer som aftalt... Gåtilspm.38 Flere timer end aftalt... Gåtilspm.36 Har ingen aftale om arbejdstid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De færre timer end aftalt? Fx at De arbejder på forskudte tider. Gåtilspm Hvorfor arbejder De flere timer end aftalt? Gåtilspm.37 9

12 37. Bliver de timer De arbejder over godskrevet på en eller anden måde? Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse... Gerne flere svar Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli (uden spisepauser)... Gåtilspm Arbejdede De i den pågældende uge færre, samme antal eller flere timer end normalt? Færre timer end normalt... Gåtilspm.40 Samme antal timer som normalt... Gåtilspm.42 Flere timer end normalt... Gåtilspm.40 10

13 40. Hvad er grunden til De arbejdede færre/flere timer end normalt? Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Ferie... Søgnehelligdage inkl. 1. maj... Personlige grunde (dog ikke orlov)... Begyndte nyt job... Holdt op med at arbejde i løbet af ugen... Skiftende arbejdstid, flextid... Overarbejde, ekstraarbejde (Både betalt og ikke betalt)... Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Midlertidig nedsat tid/arbejdsfordeling... Andet, angiv nærmere: Gerne flere svar Hvor mange timer? Færre Flere Gåtilspm.41 11

14 41. Vil de timer, De har arbejdet over, blive godtgjort på en eller anden måde? Gerne flere svar Hvis flere svar, angiv hvor mange overarbejdstimer, hver type gælder for Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: 05 Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort Gåtilspm.42 Nu følger der nogle spørgsmål om Deres arbejdstidsordning i de sidste 4 uger. 42. Arbejdede De de sidste 4 uger nogle gange: Sæt kryds i hver linie Om aftenen?... Om natten?... På lørdage?... På søndage?... Ja, regelmæssigt Ja, af og til Nej, aldrig Gåtilspm Har De arbejdet på skiftehold eller i øvrigt haft skiftende arbejdstider inden for de sidste 4 uger? Ja... Gåtilspm.44 Gåtilspm.46 12

15 44. Hvordan er Deres arbejdstid så tilrettelagt? Skift mellem dag/aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/natarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aftenarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/natarbejde i et fast eller rullende skema... Arbejder fast på samme skift... Skift inden for dagtimerne mellem ca på hverdage... Dagarbejde + lejlighedsvis aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Anden type skiftende arbejde? Hvilken: Gåtilspm Hvor hyppigt skifter vagterne? Regelmæssigt... Af og til... Gåtilspm Skal De møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har De flextid? Har faste tider... Har flextid... Gåtilspm Foregår en del af Deres arbejde eller alt Deres arbejde hjemme i Deres bolig? Ja, altid eller største delen af arbejdet... Ja, af og til... Gåtilspm.48 Gåtilspm Er det en såkaldt PC-hjemmearbejdsplads med opkobling til arbejdspladsens netværk? Ja... Gåtilspm.49 13

16 Nu følger nogle spørgsmål om Deres start på arbejdspladsen. 49. Hvornår begyndte De at arbejde på Deres nuværende arbejdsplads? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De arbejdet der uafbrudt? Undtagen sygdom, ferie, orlov o.l. Ja... Gåtilspm.52 Gåtilspm Hvornår begyndte De sidste gang? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De hele tiden haft det samme job på Deres nuværende arbejdsplads? Ja... Gåtilspm.54 Gå til spm Hvornår begyndte De at arbejde i det job, De har nu? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Er der tale om en beskæftigelsesordning for arbejdsløse? Ja, hvilken: Gåtilspm.55 14

17 55. Var arbejdsformidlingen (AF) aktivt involveret i at formidle kontakten mellem Dem og Deres nuværende arbejdsgiver? Hvis De fandt jobbet gennem AF's hjemmeside tæller det også som aktiv involvering. Ja... Gåtilspm.57 Gåtilspm Hvordan fandt De stillingen? Svarede på en annonce (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Gennem bekendt... Blev formidlet af kommunen eller a-kassen... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede virksomheden uopfordret... Startede egen virksomhed... Vikarbureau o.l.... Gennem Deres uddannelsessted... Andet, hvordan: Gåtilspm.57 15

18 Vi vil nu stille Dem nogle spørgsmål om eventuelle bijob. 57. Har De et eller flere bijob? Ja, et... Ja, flere... Gåtilspm.58 Gåtilspm Arbejder De i Deres bijob som: Hvis flere bijob, det bijob, hvor De har flest timer. Lønmodtager... Gåtilspm.62 Selvstændig... Gåtilspm.61 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.59 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De i Deres bijob en lønaftale? Ja... Gåtilspm.62 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.62 16

19 61. Har De ansatte i Deres virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Hvad er Deres stilling i Deres bijob mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.67 17

20 67. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres bijob? Varierer timetallet fra uge til uge, så angiv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge. Sæt kryds her... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettebijob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der store forskelle så beregn gennemsnittet af hvad, De har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge, (uden spisepauser)... Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli i bijob (uden spisepauser)... Gåtilspm.70 Nu kommer nogle spørgsmål om jobsøgning. 70. Har De inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13.junitil10.julisøgt arbejde? Også søgning af arbejde med ganske få timer skal medtages. Bemærk, omfatter også søgning af arbejde som selvstændig. Gerne flere svar Ja, har søgt et andet arbejde... Ja, har søgt et ekstra job... Ja, har søgt flere timer i nuværende arbejde (hoved eller bijob).. Ja, søgt flere af ovenstående... Gåtilspm Gåtilspm.71 18

21 71. Selv om De ikke har søgt arbejde inden for de sidste 4 uger, vil De så gerne arbejde flere timer om ugen? Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Ja, i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan... Gåtilspm Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm Hvad er hovedårsagen til De søger andet/ekstra arbejde? Kun den vigtigste begrundelse. Søger bibeskæftigelse... Ønsker bedre arbejdsforhold (Fx bedre løn, arbejdstider, transport o.l.)... Søger et job med færre arbejdstimer... Andre grunde, angiv nærmere: Kun ét kryds Risiko for at miste nuværende job... Nuværende job er midlertidigt... Søger andet arbejde hvor jobindhold bedre svarer til min viden og kunnen... Søger arbejde for første gang efter endt uddannelse Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med kortere transporttid Gåtilspm Søger De hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Deltid... Gåtilspm.75 19

22 75. Vil De eventuelt tage deltidsarbejde, selv om De søger heltidsarbejde, eller modsat? Ja... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm HvorlængeharDesøgtarbejde? Ikke søgt endnu... Mindre end en måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gåtilspm Er De tilmeldt AF eller kommunen som arbejdssøgende? Ja, AF... Ja, kommunen... Nej, ingen af delene... Gåtilspm Har De haft kontakt med AF eller kommunen foratfåarbejde? Ja, inden for den sidste måned... Ja, inden for de sidste 3 måneder... Ja, længere siden... Gåtilspm.80 20

23 80. Søger De arbejde som: Lønmodtager... Gåtilspm.81 Selvstændig... Gåtilspm.86 Begge dele... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm HarDeindenfordesidste4uger,dvs.iperioden 13. juni til 10. juli, søgt job ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gåtilspm Har De indrykket eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller internettet? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet familie eller bekendte for at få job? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Ja... Gåtilspm.85 21

24 85. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet Deres fagforening eller A-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud fra AF eller den kommunale arbejdsanvisning... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... Søgt om tilladelse, licenser, lån mv.... Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Gåtilspm Har De søgt beskæftigelse inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til 10. juli, ved at søge om tilladelser, licenser, lån mv.? Ja... Gåtilspm Har De søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja... Gåtilspm.88 22

25 88. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Venter på resultat af ansøgning... Været til samtale, prøve Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud Gåtilspm Hvornår vil De evt. kunne begynde at arbejde, hvis De fiketnytarbejde/bijobellerfikmulighedforatbegynde som selvstændig? Inden for 1 uge... Inden for 2 uger, altså senest den 24. juli... Inden for 1 måned... Senere... Gåtilspm.91 Gåtilspm Hvorfor kan De først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn eller syge (inkl. barsel- og forældreorlov)... Sygdom... Afslutte ferie eller orlov Andre grunde, hvilke: Gåtilspm.91 23

26 Nu følger nogle spørgsmål om Deres situation for et år siden. 91. Hvad var Deres hovedbeskæftigelse for et år siden? Erhvervsarbejde på samme arbejdsplads som i undersøgelsesugen 4. juli juli Gåtilspm.98 Erhvervsarbejde på en anden arbejdsplads end i undersøgelsesugen 4. juli juli... Gåtilspm.93 På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Gåtilspm.92 Værnepligtig Gåtilspm.98 Arbejdsløs i jobtræning Gåtilspm.93 Arbejdsløs i uddannelsesordning... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterlønsmodtager... Langtidssyg, revalidering... På bistand (var De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvad var De inden De gik på orlov? Arbejdsløs... Under uddannelse... Iarbejde-samme arbejde som i ugen 4. juli juli... Gåtilspm.98 Iarbejde-andet arbejde end i ugen 4. juli juli... Andet, hvad: 05 Gåtilspm.93 Gåtilspm.98 24

27 93. Arbejdede De som: Lønmodtager... Selvstændig med ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Selvstændig uden ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Medarbejdende ægtefælle... Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug Gåtilspm Var der tale om en aktivering for arbejdsløse? Ja... Gåtilspm Hvad var Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed var De ansat i/arbejdede De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Skriv evt. virksomhedens navn og adresse. Gåtilspm Hvad lavede man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm.98 25

28 Nu følger nogle spørgsmål om Deres uddannelse og deltagelse i kurser. 98. Hvilken skoleuddannelse har De gennemført? Angiv den højeste klasse (1. mellem) klasse ( real, mellem, mellemskoleeksamen) klasse (3. real, real-, præliminæreksamen, g.)... Studentereksamen... Sproglig 05 Matematisk HF, HHX, HTX, HG HF 07 HHX 08 HTX 09 HG Adgangseksamen, teknika Anden skoleuddannelse Hvis anden skoleuddannelse, angiv hvilken:... Hvor mange år og måneder varer den normalt:... Alle: Gå til spm Hvornår har De afsluttet skoleuddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm Har De gennemført en uddannelse udover Deres skoleuddannelse? Hvis De har gennemført flere uddannelser, angives kun den højeste. Angiv både uddannelse og fagområde, fx korrespondent i tysk, kontoruddannet inden for økonomi. Ja, hvilken: Gåtilspm.1 Gåtilspm.1 1. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Antal år: Måneder: Gåtilspm.1 26

29 1. Hvornår har De afsluttet uddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm.1 1. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været under uddannelse eller modtaget undervisning i skole eller på højere læreanstalt? Inkl. lærlinge-/elevuddannelse. Ja... Gåtilspm.1 Gå til spm Hvilken uddannelse er der tale om? klasse klasse... Sproglig studentereksamen... Matematisk studentereksamen... Studentereksamen ny (træder i kraft 1. august 2005) HF HH, HHX HTX HG Erhvervsfaglig uddannelse (social- og sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør)... Adgangseksamen til teknika... Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, kandidat)... Forsker (Ph.D)... Anden uddannelse Gåtilspm Angiv nærmere hvilken uddannelse der er tale om: Gåtilspm

30 106. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Selvom De kun følger en del af en uddannelse, angives varigheden af den fulde uddannelse. Antal år: Måneder: Gå til spm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været på nogle kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan fx være AMU-kurser, VUC, PC-kurser, konferencer, seminarer el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, gået til noget i Deres fritid, hvor De modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner? Det kan fx være brevkursus, aftenskole, højskole, sport, musik el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm.109 Gåtilspm.109,hvisDehar svaret Ja, i spm Ellers gå til spm Hvor mange timer har De ialt brugt på samtlige kurser og aktiviteter De har deltaget i inden for de sidste 4 uger? Tid brugt på eventuel forberedelse skal ikke medregnes. Antal timer brugt i alt i de sidste 4 uger: Gåtilspm Hvis De tænker på det seneste kursus/aktivitet De har deltaget i, hvad er så den primære årsag til, at De har deltaget? Erhvervsrettede årsager... Personlige/sociale årsager... Gåtilspm Hvilket kursus/aktivitet er der tale om? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Angiv nærmere: Gåtilspm

31 112. Foregik kurset/aktiviteten inden for eller uden for Deres betalte arbejdstid? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Hvis man får godskrevet timerne til senere afspadsering, opfattes det som inden for betalt arbejdstid. Udelukkende inden for betalt arbejdstid... Mest inden for betalt arbejdstid... Halvt indenfor - halvt udenfor... Mest uden for betalt arbejdstid... Udelukkende uden for betalt arbejdstid... Havde ikke noget arbejde på det tidspunkt Gåtilspm Boede De i Danmark for et år siden? Ja... Gåtilspm.115 Gå til spm Hvilket land og landsdel (region) boede De i? Land: Landsdel (evt. by): Gåtilspm

32 Nogle få spørgsmål vedrørende hele husstanden. Der kommer nu nogle spørgmål som belyser sammenhængen mellem erhvervsaktivitet og familiesituationen. Vi vil derfor stille Dem nogle spørgsmål om Deres husstand. Til en husstand regner vi alle personer som fast bor i boligen, og som sædvanligvis har mindst ét daglig måltid fælles. Husstanden omfatter således ikke kun familiemedlemmer, men også fx plejebørn og logerende o.l., hvis disse personer bor fast og spiser med husstanden. Delebørn medtages i den husstand hvor de tilbringer mest tid. Personer som bor fast i boligen, men som kortvarigt er borte fra hjemmet på fx ferie eller kursus, skal også regnes med. Bor De på kollegium, plejehjem, forsorgshjem eller på en anden institution, skal de øvrige beboere på institutionen ikke medtages, selvom man spiser sammen. Husstanden omfatter i de tilfælde normalt én person - nemlig Dem selv. Angiv derfor i spørgsmål 1 at De bor alene. Bor De på institutionen/ kollegiet sammen med ægtefælle/ samlever og eventuelle børn bedes De dog udfylde skemaet for disse familiemedlemmer Bor De alene? Ja... Skemaeterslut- Mange tak for Deres hjælp De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert Gåtilspm Hvilke medlemmer er der i husstanden, udover Dem selv? Beskriv de andre udfra deres relation til Dem: Fx ægtefælle/ samlever, barn, mor/far, søskende, barnebarn, plejebarn, bofælle (kollektiv). Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå Nu følger nogle spørgsmål om disse personers erhvervsaktivitet - besvares kun for de personer der er 15 år og derover. Er der ikke andre personer i husstanden på 15 år og derover er skemaet slut. Mange tak for Deres hjælp, De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 30

33 Beskriv den første person over 15 år 1. Hvad er personens relation til Dem (fx mor, ægtefælle, barn)? Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå 2. Havde denne person arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. Var personen ikke på arbejde i netop den uge pga. sygdom, ferie, kursus eller lignende men vil vende tilbage til sit arbejde igen, svares "Ja". Gåtilspm.2 Ja... Gåtilspm.3 Gå til spm. 7 Har personen flere job vedrører nedenstående spørgsmål kun hovedjobbet. 3. Var personen på arbejde i den nævnte uge? Ja... Gåtilspm.4 4. Har personen midlertidig eller fast ansættelse? Midlertidig... Fast... Gåtilspm.5 5. Er personen beskæftiget på Heltid... Deltid... Gåtilspm.6 6. Hvor mange timer om uge arbejder personen normalt i dette job? Antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Gåtilspm Har personen søgt arbejde inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13. juni til 10. juli? Også søgning af job med ganske få timer har interesse. Ja... Gåtilspm.8 Gå til spm

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE)

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse

Frivillighedsundersøgelse + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us. 4529 September-December 2012 + 0 + 0 + 0 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere