Levevilkår og beskæftigelse uge 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27"

Transkript

1 Levevilkår og beskæftigelse uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt dette skema? dd.mm.åååå

2 Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet "Gerne flere svar". Ved disse spørgsmål kan De sætte et eller flere krydser (fx spm. 26). Ellers sætter De kun ét kryds ud for det svar som passer bedst. Ud for svarene er der skrevet "Gå til spm....". Det angiver, hvilket spørgsmål De skal fortsætte til. De skal springe de mellemliggende spørgsmål over. I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret af en person, der var sygemeldt fra sit job i undersøgelsesugen. Der er sat kryds ved "Ja" i spørgsmål 1, hvorefter der er gået videre til spørgsmål 4. Hvis De har nogle spørgsmål om skemaet, er De meget velkommen til at ringe til Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... X Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havde De så et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidigt fraværende... X Gåtilspm.10 Gåtilspm.5 Husk at udfylde forsiden af skemaet, før De starter besvarelsen.

3 Undersøgelsen drejer sig om Deres situation i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli. 1. Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havdedeså et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Gåtilspm.10 Nej, var midlertidigt fraværende... Gåtilspm.5 1

4 5. Hvorfor var De ikke på arbejde? Hvis flere årsager, angiv den, der var årsag til flest fraværstimer. Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Kun et kryds Gåtilspm.8 Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Gåtilspm.6 Sygdom, ulykke... Barselsorlov Gåtilspm.10 Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Ferie... Skiftende arbejdstid (fx arbejder hver anden uge), afspadsering, flextid... På midlertidig nedsat tid, arbejdsfordeling Andre grunde, beskriv nærmere: Gåtilspm.6 6. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 Gåtilspm.7 7. Modtager De stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn... Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn... Gåtilspm Har De fået tilsagn om at vende tilbage til jobbet? Ja... Gåtilspm.9 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. 2

5 9. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. Nu vil vi spørge om Deres hovedbeskæftigelse. 10. Hvad er Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.15 3

6 15. Hvor mange beskæftigede er der på Deres lokale arbejdsplads? Beskæftigede indehaver(e) og medhjælpende ægtefælle(r) skal medregnes. Har firmaet flere filialer, menes den filial, De arbejder i - men altså hele den lokale arbejdsplads, ikke kun den sektion De arbejder i. 10 eller derunder, skriv antal eller derover Ved ikke, men 1-10 (inkl.)... Ved ikke, men over Gåtilspm Arbejder De som: Lønmodtager... Gåtilspm.20 Selvstændig... Gåtilspm.19 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.17 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De en lønaftale? Ja... Gåtilspm.21 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medarbejdende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.27 Gåtilspm.21 4

7 19. Har De ansatte i Deres virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Har De en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler Deres løn, men De arbejder for en tredie part? Ja... Gåtilspm Har De midlertidig eller fast ansættelse? Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset. Midlertidig... Gåtilspm.22 Fast... Gåtilspm Er det, fordi De: Er ansat som lærling, elev, i praktik mv.... Gåtilspm.24 Ikke kunne få fast beskæftigelse... Selv har ønsket det... Gåtilspm.23 5

8 23. Hvorfor er jobbet midlertidigt? Kun et kryds Jobtræning/arbejdstilbud... Beskæftigelsesordning i øvrigt... P.t. udstationeret fra en fast stilling... Ansættelse for en aftalt tid (fx på åremål, Ph.d. studium)... Projektansættelse (Beskæftigelsesprojekter anføres under kode 1 eller 2)... Sæsonarbejde... Vikariat (Fx barselsvikariat. Vikariat i forbindelse med udd.-, forældre-, sabbatorlov anføres under kode 1 eller 2)... Freelance... Ansat til De bliver 18 år Er valgt (tillidspost)... Ansat på prøve (Prøvetiden anses kun for midlertidig ansættelse, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden)... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under 1 uge... Under 1 måned... Under 3 år. Angiv antal år og måneder: År: Måneder: Mere end 3 år... Gåtilspm Har De personaleledelse som en af Deres arbejdsopgaver? Ja... Gåtilspm.26 Gåtilspm.27 6

9 26. Hvilke arbejdsopgaver medfører det? Jeg kontrollerer/superviserer andre medarbejderes arbejde... Jeg har indflydelse på de ansattes løn... Jeg har en afgørende rolle i forbindelse med ansættelser og afskedigelser... Jeg gennemfører medarbejderudviklingssamtaler... Andre opgaver, angiv den væsentligste: Gerne flere svar 05 Gåtilspm Er De beskæftiget på: Heltid... Har De fast ansættelse gå tilspm.32. Har De midlertidig ansættelse gå til spm. 30 Deltid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gåtilspm.30 Passer børn eller andre familiemedlemmer... Gåtilspm.29 Egen sygdom, invaliditet... Kan ikke få andet... Ønsker ikke andet Andre grunde, angiv nærmere: 06 Gåtilspm.30 7

10 29. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få Dem til at arbejde mere? Ja, mangler børnepasningsmuligheder... Ja, mangler pasningsmuligheder for ældre eller handicappede... Ja, mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gåtilspm Betragter De Dem selv hovedsagelig som beskæftiget, eller mener De, Deres hovedbeskæftigelse er noget andet, fx at være studerende eller pensionist? Beskæftiget (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev eller lærling, medhjælper i familievirksomhed)... På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligt Arbejdsløs - p.t. i jobaktivering... Arbejdsløshed - p.t. i anden aktivering Arbejdsløs - ikke i aktivering... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor) Pensionist (pga. alder) Førtidspensionist... Efterlønsmodtager Langtidssyg, revalidering... På bistand (er De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist Ude af erhverv i øvrigt, angiv nærmere: Gåtilspm.32 Gåtilspm.31 Gåtilspm.32 8

11 31. Vil det sige, at De: Er på orlov fra hovedjob. Nuværende job er et bijob... Arbejder af og til under orlov fra hovedjobbet... Andet, beskriv nærmere: Gåtilspm.32 Nu følger nogle spørgsmål om Deres arbejdstid. 32. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres job? Varierer timetallet fra uge til uge så giv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettejob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der meget store forskelle, så beregn eventuelt gennemsnittet af hvad, De faktisk har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge uden spisepauser... Gåtilspm Arbejder De færre, samme antal eller flere timer end aftalt? Færre timer end aftalt... Gåtilspm.35 Samme antal timer som aftalt... Gåtilspm.38 Flere timer end aftalt... Gåtilspm.36 Har ingen aftale om arbejdstid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De færre timer end aftalt? Fx at De arbejder på forskudte tider. Gåtilspm Hvorfor arbejder De flere timer end aftalt? Gåtilspm.37 9

12 37. Bliver de timer De arbejder over godskrevet på en eller anden måde? Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse... Gerne flere svar Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli (uden spisepauser)... Gåtilspm Arbejdede De i den pågældende uge færre, samme antal eller flere timer end normalt? Færre timer end normalt... Gåtilspm.40 Samme antal timer som normalt... Gåtilspm.42 Flere timer end normalt... Gåtilspm.40 10

13 40. Hvad er grunden til De arbejdede færre/flere timer end normalt? Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Ferie... Søgnehelligdage inkl. 1. maj... Personlige grunde (dog ikke orlov)... Begyndte nyt job... Holdt op med at arbejde i løbet af ugen... Skiftende arbejdstid, flextid... Overarbejde, ekstraarbejde (Både betalt og ikke betalt)... Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Midlertidig nedsat tid/arbejdsfordeling... Andet, angiv nærmere: Gerne flere svar Hvor mange timer? Færre Flere Gåtilspm.41 11

14 41. Vil de timer, De har arbejdet over, blive godtgjort på en eller anden måde? Gerne flere svar Hvis flere svar, angiv hvor mange overarbejdstimer, hver type gælder for Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: 05 Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort Gåtilspm.42 Nu følger der nogle spørgsmål om Deres arbejdstidsordning i de sidste 4 uger. 42. Arbejdede De de sidste 4 uger nogle gange: Sæt kryds i hver linie Om aftenen?... Om natten?... På lørdage?... På søndage?... Ja, regelmæssigt Ja, af og til Nej, aldrig Gåtilspm Har De arbejdet på skiftehold eller i øvrigt haft skiftende arbejdstider inden for de sidste 4 uger? Ja... Gåtilspm.44 Gåtilspm.46 12

15 44. Hvordan er Deres arbejdstid så tilrettelagt? Skift mellem dag/aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/natarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aftenarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/natarbejde i et fast eller rullende skema... Arbejder fast på samme skift... Skift inden for dagtimerne mellem ca på hverdage... Dagarbejde + lejlighedsvis aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Anden type skiftende arbejde? Hvilken: Gåtilspm Hvor hyppigt skifter vagterne? Regelmæssigt... Af og til... Gåtilspm Skal De møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har De flextid? Har faste tider... Har flextid... Gåtilspm Foregår en del af Deres arbejde eller alt Deres arbejde hjemme i Deres bolig? Ja, altid eller største delen af arbejdet... Ja, af og til... Gåtilspm.48 Gåtilspm Er det en såkaldt PC-hjemmearbejdsplads med opkobling til arbejdspladsens netværk? Ja... Gåtilspm.49 13

16 Nu følger nogle spørgsmål om Deres start på arbejdspladsen. 49. Hvornår begyndte De at arbejde på Deres nuværende arbejdsplads? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De arbejdet der uafbrudt? Undtagen sygdom, ferie, orlov o.l. Ja... Gåtilspm.52 Gåtilspm Hvornår begyndte De sidste gang? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De hele tiden haft det samme job på Deres nuværende arbejdsplads? Ja... Gåtilspm.54 Gå til spm Hvornår begyndte De at arbejde i det job, De har nu? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Er der tale om en beskæftigelsesordning for arbejdsløse? Ja, hvilken: Gåtilspm.55 14

17 55. Var arbejdsformidlingen (AF) aktivt involveret i at formidle kontakten mellem Dem og Deres nuværende arbejdsgiver? Hvis De fandt jobbet gennem AF's hjemmeside tæller det også som aktiv involvering. Ja... Gåtilspm.57 Gåtilspm Hvordan fandt De stillingen? Svarede på en annonce (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Gennem bekendt... Blev formidlet af kommunen eller a-kassen... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede virksomheden uopfordret... Startede egen virksomhed... Vikarbureau o.l.... Gennem Deres uddannelsessted... Andet, hvordan: Gåtilspm.57 15

18 Vi vil nu stille Dem nogle spørgsmål om eventuelle bijob. 57. Har De et eller flere bijob? Ja, et... Ja, flere... Gåtilspm.58 Gåtilspm Arbejder De i Deres bijob som: Hvis flere bijob, det bijob, hvor De har flest timer. Lønmodtager... Gåtilspm.62 Selvstændig... Gåtilspm.61 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.59 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De i Deres bijob en lønaftale? Ja... Gåtilspm.62 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.62 16

19 61. Har De ansatte i Deres virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Hvad er Deres stilling i Deres bijob mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.67 17

20 67. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres bijob? Varierer timetallet fra uge til uge, så angiv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge. Sæt kryds her... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettebijob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der store forskelle så beregn gennemsnittet af hvad, De har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge, (uden spisepauser)... Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli i bijob (uden spisepauser)... Gåtilspm.70 Nu kommer nogle spørgsmål om jobsøgning. 70. Har De inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13.junitil10.julisøgt arbejde? Også søgning af arbejde med ganske få timer skal medtages. Bemærk, omfatter også søgning af arbejde som selvstændig. Gerne flere svar Ja, har søgt et andet arbejde... Ja, har søgt et ekstra job... Ja, har søgt flere timer i nuværende arbejde (hoved eller bijob).. Ja, søgt flere af ovenstående... Gåtilspm Gåtilspm.71 18

21 71. Selv om De ikke har søgt arbejde inden for de sidste 4 uger, vil De så gerne arbejde flere timer om ugen? Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Ja, i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan... Gåtilspm Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm Hvad er hovedårsagen til De søger andet/ekstra arbejde? Kun den vigtigste begrundelse. Søger bibeskæftigelse... Ønsker bedre arbejdsforhold (Fx bedre løn, arbejdstider, transport o.l.)... Søger et job med færre arbejdstimer... Andre grunde, angiv nærmere: Kun ét kryds Risiko for at miste nuværende job... Nuværende job er midlertidigt... Søger andet arbejde hvor jobindhold bedre svarer til min viden og kunnen... Søger arbejde for første gang efter endt uddannelse Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med kortere transporttid Gåtilspm Søger De hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Deltid... Gåtilspm.75 19

22 75. Vil De eventuelt tage deltidsarbejde, selv om De søger heltidsarbejde, eller modsat? Ja... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm HvorlængeharDesøgtarbejde? Ikke søgt endnu... Mindre end en måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gåtilspm Er De tilmeldt AF eller kommunen som arbejdssøgende? Ja, AF... Ja, kommunen... Nej, ingen af delene... Gåtilspm Har De haft kontakt med AF eller kommunen foratfåarbejde? Ja, inden for den sidste måned... Ja, inden for de sidste 3 måneder... Ja, længere siden... Gåtilspm.80 20

23 80. Søger De arbejde som: Lønmodtager... Gåtilspm.81 Selvstændig... Gåtilspm.86 Begge dele... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm HarDeindenfordesidste4uger,dvs.iperioden 13. juni til 10. juli, søgt job ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gåtilspm Har De indrykket eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller internettet? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet familie eller bekendte for at få job? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Ja... Gåtilspm.85 21

24 85. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet Deres fagforening eller A-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud fra AF eller den kommunale arbejdsanvisning... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... Søgt om tilladelse, licenser, lån mv.... Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Gåtilspm Har De søgt beskæftigelse inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til 10. juli, ved at søge om tilladelser, licenser, lån mv.? Ja... Gåtilspm Har De søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja... Gåtilspm.88 22

25 88. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Venter på resultat af ansøgning... Været til samtale, prøve Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud Gåtilspm Hvornår vil De evt. kunne begynde at arbejde, hvis De fiketnytarbejde/bijobellerfikmulighedforatbegynde som selvstændig? Inden for 1 uge... Inden for 2 uger, altså senest den 24. juli... Inden for 1 måned... Senere... Gåtilspm.91 Gåtilspm Hvorfor kan De først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn eller syge (inkl. barsel- og forældreorlov)... Sygdom... Afslutte ferie eller orlov Andre grunde, hvilke: Gåtilspm.91 23

26 Nu følger nogle spørgsmål om Deres situation for et år siden. 91. Hvad var Deres hovedbeskæftigelse for et år siden? Erhvervsarbejde på samme arbejdsplads som i undersøgelsesugen 4. juli juli Gåtilspm.98 Erhvervsarbejde på en anden arbejdsplads end i undersøgelsesugen 4. juli juli... Gåtilspm.93 På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Gåtilspm.92 Værnepligtig Gåtilspm.98 Arbejdsløs i jobtræning Gåtilspm.93 Arbejdsløs i uddannelsesordning... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterlønsmodtager... Langtidssyg, revalidering... På bistand (var De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvad var De inden De gik på orlov? Arbejdsløs... Under uddannelse... Iarbejde-samme arbejde som i ugen 4. juli juli... Gåtilspm.98 Iarbejde-andet arbejde end i ugen 4. juli juli... Andet, hvad: 05 Gåtilspm.93 Gåtilspm.98 24

27 93. Arbejdede De som: Lønmodtager... Selvstændig med ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Selvstændig uden ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Medarbejdende ægtefælle... Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug Gåtilspm Var der tale om en aktivering for arbejdsløse? Ja... Gåtilspm Hvad var Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed var De ansat i/arbejdede De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Skriv evt. virksomhedens navn og adresse. Gåtilspm Hvad lavede man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm.98 25

28 Nu følger nogle spørgsmål om Deres uddannelse og deltagelse i kurser. 98. Hvilken skoleuddannelse har De gennemført? Angiv den højeste klasse (1. mellem) klasse ( real, mellem, mellemskoleeksamen) klasse (3. real, real-, præliminæreksamen, g.)... Studentereksamen... Sproglig 05 Matematisk HF, HHX, HTX, HG HF 07 HHX 08 HTX 09 HG Adgangseksamen, teknika Anden skoleuddannelse Hvis anden skoleuddannelse, angiv hvilken:... Hvor mange år og måneder varer den normalt:... Alle: Gå til spm Hvornår har De afsluttet skoleuddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm Har De gennemført en uddannelse udover Deres skoleuddannelse? Hvis De har gennemført flere uddannelser, angives kun den højeste. Angiv både uddannelse og fagområde, fx korrespondent i tysk, kontoruddannet inden for økonomi. Ja, hvilken: Gåtilspm.1 Gåtilspm.1 1. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Antal år: Måneder: Gåtilspm.1 26

29 1. Hvornår har De afsluttet uddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm.1 1. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været under uddannelse eller modtaget undervisning i skole eller på højere læreanstalt? Inkl. lærlinge-/elevuddannelse. Ja... Gåtilspm.1 Gå til spm Hvilken uddannelse er der tale om? klasse klasse... Sproglig studentereksamen... Matematisk studentereksamen... Studentereksamen ny (træder i kraft 1. august 2005) HF HH, HHX HTX HG Erhvervsfaglig uddannelse (social- og sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør)... Adgangseksamen til teknika... Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, kandidat)... Forsker (Ph.D)... Anden uddannelse Gåtilspm Angiv nærmere hvilken uddannelse der er tale om: Gåtilspm

30 106. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Selvom De kun følger en del af en uddannelse, angives varigheden af den fulde uddannelse. Antal år: Måneder: Gå til spm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været på nogle kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan fx være AMU-kurser, VUC, PC-kurser, konferencer, seminarer el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, gået til noget i Deres fritid, hvor De modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner? Det kan fx være brevkursus, aftenskole, højskole, sport, musik el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm.109 Gåtilspm.109,hvisDehar svaret Ja, i spm Ellers gå til spm Hvor mange timer har De ialt brugt på samtlige kurser og aktiviteter De har deltaget i inden for de sidste 4 uger? Tid brugt på eventuel forberedelse skal ikke medregnes. Antal timer brugt i alt i de sidste 4 uger: Gåtilspm Hvis De tænker på det seneste kursus/aktivitet De har deltaget i, hvad er så den primære årsag til, at De har deltaget? Erhvervsrettede årsager... Personlige/sociale årsager... Gåtilspm Hvilket kursus/aktivitet er der tale om? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Angiv nærmere: Gåtilspm

31 112. Foregik kurset/aktiviteten inden for eller uden for Deres betalte arbejdstid? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Hvis man får godskrevet timerne til senere afspadsering, opfattes det som inden for betalt arbejdstid. Udelukkende inden for betalt arbejdstid... Mest inden for betalt arbejdstid... Halvt indenfor - halvt udenfor... Mest uden for betalt arbejdstid... Udelukkende uden for betalt arbejdstid... Havde ikke noget arbejde på det tidspunkt Gåtilspm Boede De i Danmark for et år siden? Ja... Gåtilspm.115 Gå til spm Hvilket land og landsdel (region) boede De i? Land: Landsdel (evt. by): Gåtilspm

32 Nogle få spørgsmål vedrørende hele husstanden. Der kommer nu nogle spørgmål som belyser sammenhængen mellem erhvervsaktivitet og familiesituationen. Vi vil derfor stille Dem nogle spørgsmål om Deres husstand. Til en husstand regner vi alle personer som fast bor i boligen, og som sædvanligvis har mindst ét daglig måltid fælles. Husstanden omfatter således ikke kun familiemedlemmer, men også fx plejebørn og logerende o.l., hvis disse personer bor fast og spiser med husstanden. Delebørn medtages i den husstand hvor de tilbringer mest tid. Personer som bor fast i boligen, men som kortvarigt er borte fra hjemmet på fx ferie eller kursus, skal også regnes med. Bor De på kollegium, plejehjem, forsorgshjem eller på en anden institution, skal de øvrige beboere på institutionen ikke medtages, selvom man spiser sammen. Husstanden omfatter i de tilfælde normalt én person - nemlig Dem selv. Angiv derfor i spørgsmål 1 at De bor alene. Bor De på institutionen/ kollegiet sammen med ægtefælle/ samlever og eventuelle børn bedes De dog udfylde skemaet for disse familiemedlemmer Bor De alene? Ja... Skemaeterslut- Mange tak for Deres hjælp De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert Gåtilspm Hvilke medlemmer er der i husstanden, udover Dem selv? Beskriv de andre udfra deres relation til Dem: Fx ægtefælle/ samlever, barn, mor/far, søskende, barnebarn, plejebarn, bofælle (kollektiv). Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå Nu følger nogle spørgsmål om disse personers erhvervsaktivitet - besvares kun for de personer der er 15 år og derover. Er der ikke andre personer i husstanden på 15 år og derover er skemaet slut. Mange tak for Deres hjælp, De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 30

33 Beskriv den første person over 15 år 1. Hvad er personens relation til Dem (fx mor, ægtefælle, barn)? Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå 2. Havde denne person arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. Var personen ikke på arbejde i netop den uge pga. sygdom, ferie, kursus eller lignende men vil vende tilbage til sit arbejde igen, svares "Ja". Gåtilspm.2 Ja... Gåtilspm.3 Gå til spm. 7 Har personen flere job vedrører nedenstående spørgsmål kun hovedjobbet. 3. Var personen på arbejde i den nævnte uge? Ja... Gåtilspm.4 4. Har personen midlertidig eller fast ansættelse? Midlertidig... Fast... Gåtilspm.5 5. Er personen beskæftiget på Heltid... Deltid... Gåtilspm.6 6. Hvor mange timer om uge arbejder personen normalt i dette job? Antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Gåtilspm Har personen søgt arbejde inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13. juni til 10. juli? Også søgning af job med ganske få timer har interesse. Ja... Gåtilspm.8 Gå til spm

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere