Levevilkår og beskæftigelse uge 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27"

Transkript

1 Levevilkår og beskæftigelse uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt dette skema? dd.mm.åååå

2 Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet "Gerne flere svar". Ved disse spørgsmål kan De sætte et eller flere krydser (fx spm. 26). Ellers sætter De kun ét kryds ud for det svar som passer bedst. Ud for svarene er der skrevet "Gå til spm....". Det angiver, hvilket spørgsmål De skal fortsætte til. De skal springe de mellemliggende spørgsmål over. I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret af en person, der var sygemeldt fra sit job i undersøgelsesugen. Der er sat kryds ved "Ja" i spørgsmål 1, hvorefter der er gået videre til spørgsmål 4. Hvis De har nogle spørgsmål om skemaet, er De meget velkommen til at ringe til Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... X Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havde De så et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidigt fraværende... X Gåtilspm.10 Gåtilspm.5 Husk at udfylde forsiden af skemaet, før De starter besvarelsen.

3 Undersøgelsen drejer sig om Deres situation i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli. 1. Havde De arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle få timer. Hvis De aftjener værnepligt sæt kryds ved Nej, da selve værnepligten ikke skal medtages som arbejde. Ja... Gåtilspm.4 Gåtilspm.2 2. Selvom De ikke arbejdede i netop den uge, havdedeså et arbejde, som De midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Ja... Gåtilspm.5 Gåtilspm.3 3. Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gåtilspm.4 De bedes i stedet udfylde det andet skema (skema 2) 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Gåtilspm.10 Nej, var midlertidigt fraværende... Gåtilspm.5 1

4 5. Hvorfor var De ikke på arbejde? Hvis flere årsager, angiv den, der var årsag til flest fraværstimer. Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Kun et kryds Gåtilspm.8 Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Gåtilspm.6 Sygdom, ulykke... Barselsorlov Gåtilspm.10 Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Ferie... Skiftende arbejdstid (fx arbejder hver anden uge), afspadsering, flextid... På midlertidig nedsat tid, arbejdsfordeling Andre grunde, beskriv nærmere: Gåtilspm.6 6. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 Gåtilspm.7 7. Modtager De stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn... Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn... Gåtilspm Har De fået tilsagn om at vende tilbage til jobbet? Ja... Gåtilspm.9 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. 2

5 9. Hvor længe har De været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gåtilspm.10 De bedes i stedet udfylde skema 2. Her angiver De at De ikke har beskæftigelse for tiden, men forventer genansættelse i et tidligere job. Nu vil vi spørge om Deres hovedbeskæftigelse. 10. Hvad er Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.15 3

6 15. Hvor mange beskæftigede er der på Deres lokale arbejdsplads? Beskæftigede indehaver(e) og medhjælpende ægtefælle(r) skal medregnes. Har firmaet flere filialer, menes den filial, De arbejder i - men altså hele den lokale arbejdsplads, ikke kun den sektion De arbejder i. 10 eller derunder, skriv antal eller derover Ved ikke, men 1-10 (inkl.)... Ved ikke, men over Gåtilspm Arbejder De som: Lønmodtager... Gåtilspm.20 Selvstændig... Gåtilspm.19 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.17 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De en lønaftale? Ja... Gåtilspm.21 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medarbejdende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.27 Gåtilspm.21 4

7 19. Har De ansatte i Deres virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Har De en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler Deres løn, men De arbejder for en tredie part? Ja... Gåtilspm Har De midlertidig eller fast ansættelse? Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset. Midlertidig... Gåtilspm.22 Fast... Gåtilspm Er det, fordi De: Er ansat som lærling, elev, i praktik mv.... Gåtilspm.24 Ikke kunne få fast beskæftigelse... Selv har ønsket det... Gåtilspm.23 5

8 23. Hvorfor er jobbet midlertidigt? Kun et kryds Jobtræning/arbejdstilbud... Beskæftigelsesordning i øvrigt... P.t. udstationeret fra en fast stilling... Ansættelse for en aftalt tid (fx på åremål, Ph.d. studium)... Projektansættelse (Beskæftigelsesprojekter anføres under kode 1 eller 2)... Sæsonarbejde... Vikariat (Fx barselsvikariat. Vikariat i forbindelse med udd.-, forældre-, sabbatorlov anføres under kode 1 eller 2)... Freelance... Ansat til De bliver 18 år Er valgt (tillidspost)... Ansat på prøve (Prøvetiden anses kun for midlertidig ansættelse, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden)... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under 1 uge... Under 1 måned... Under 3 år. Angiv antal år og måneder: År: Måneder: Mere end 3 år... Gåtilspm Har De personaleledelse som en af Deres arbejdsopgaver? Ja... Gåtilspm.26 Gåtilspm.27 6

9 26. Hvilke arbejdsopgaver medfører det? Jeg kontrollerer/superviserer andre medarbejderes arbejde... Jeg har indflydelse på de ansattes løn... Jeg har en afgørende rolle i forbindelse med ansættelser og afskedigelser... Jeg gennemfører medarbejderudviklingssamtaler... Andre opgaver, angiv den væsentligste: Gerne flere svar 05 Gåtilspm Er De beskæftiget på: Heltid... Har De fast ansættelse gå tilspm.32. Har De midlertidig ansættelse gå til spm. 30 Deltid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gåtilspm.30 Passer børn eller andre familiemedlemmer... Gåtilspm.29 Egen sygdom, invaliditet... Kan ikke få andet... Ønsker ikke andet Andre grunde, angiv nærmere: 06 Gåtilspm.30 7

10 29. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få Dem til at arbejde mere? Ja, mangler børnepasningsmuligheder... Ja, mangler pasningsmuligheder for ældre eller handicappede... Ja, mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gåtilspm Betragter De Dem selv hovedsagelig som beskæftiget, eller mener De, Deres hovedbeskæftigelse er noget andet, fx at være studerende eller pensionist? Beskæftiget (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev eller lærling, medhjælper i familievirksomhed)... På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligt Arbejdsløs - p.t. i jobaktivering... Arbejdsløshed - p.t. i anden aktivering Arbejdsløs - ikke i aktivering... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor) Pensionist (pga. alder) Førtidspensionist... Efterlønsmodtager Langtidssyg, revalidering... På bistand (er De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist Ude af erhverv i øvrigt, angiv nærmere: Gåtilspm.32 Gåtilspm.31 Gåtilspm.32 8

11 31. Vil det sige, at De: Er på orlov fra hovedjob. Nuværende job er et bijob... Arbejder af og til under orlov fra hovedjobbet... Andet, beskriv nærmere: Gåtilspm.32 Nu følger nogle spørgsmål om Deres arbejdstid. 32. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres job? Varierer timetallet fra uge til uge så giv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettejob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der meget store forskelle, så beregn eventuelt gennemsnittet af hvad, De faktisk har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge uden spisepauser... Gåtilspm Arbejder De færre, samme antal eller flere timer end aftalt? Færre timer end aftalt... Gåtilspm.35 Samme antal timer som aftalt... Gåtilspm.38 Flere timer end aftalt... Gåtilspm.36 Har ingen aftale om arbejdstid... Gåtilspm Hvorfor arbejder De færre timer end aftalt? Fx at De arbejder på forskudte tider. Gåtilspm Hvorfor arbejder De flere timer end aftalt? Gåtilspm.37 9

12 37. Bliver de timer De arbejder over godskrevet på en eller anden måde? Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse... Gerne flere svar Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli (uden spisepauser)... Gåtilspm Arbejdede De i den pågældende uge færre, samme antal eller flere timer end normalt? Færre timer end normalt... Gåtilspm.40 Samme antal timer som normalt... Gåtilspm.42 Flere timer end normalt... Gåtilspm.40 10

13 40. Hvad er grunden til De arbejdede færre/flere timer end normalt? Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Ferie... Søgnehelligdage inkl. 1. maj... Personlige grunde (dog ikke orlov)... Begyndte nyt job... Holdt op med at arbejde i løbet af ugen... Skiftende arbejdstid, flextid... Overarbejde, ekstraarbejde (Både betalt og ikke betalt)... Forældreorlov... Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Midlertidig nedsat tid/arbejdsfordeling... Andet, angiv nærmere: Gerne flere svar Hvor mange timer? Færre Flere Gåtilspm.41 11

14 41. Vil de timer, De har arbejdet over, blive godtgjort på en eller anden måde? Gerne flere svar Hvis flere svar, angiv hvor mange overarbejdstimer, hver type gælder for Ja, vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, vil modtage betaling til normal tarif... Ja, vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet, angiv nærmere: 05 Nej, forventer ikke at modtage speciel godtgørelse Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort Gåtilspm.42 Nu følger der nogle spørgsmål om Deres arbejdstidsordning i de sidste 4 uger. 42. Arbejdede De de sidste 4 uger nogle gange: Sæt kryds i hver linie Om aftenen?... Om natten?... På lørdage?... På søndage?... Ja, regelmæssigt Ja, af og til Nej, aldrig Gåtilspm Har De arbejdet på skiftehold eller i øvrigt haft skiftende arbejdstider inden for de sidste 4 uger? Ja... Gåtilspm.44 Gåtilspm.46 12

15 44. Hvordan er Deres arbejdstid så tilrettelagt? Skift mellem dag/aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/natarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aften/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/aftenarbejde i et fast eller rullende skema... Skift mellem dag/natarbejde i et fast eller rullende skema... Arbejder fast på samme skift... Skift inden for dagtimerne mellem ca på hverdage... Dagarbejde + lejlighedsvis aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema... Anden type skiftende arbejde? Hvilken: Gåtilspm Hvor hyppigt skifter vagterne? Regelmæssigt... Af og til... Gåtilspm Skal De møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har De flextid? Har faste tider... Har flextid... Gåtilspm Foregår en del af Deres arbejde eller alt Deres arbejde hjemme i Deres bolig? Ja, altid eller største delen af arbejdet... Ja, af og til... Gåtilspm.48 Gåtilspm Er det en såkaldt PC-hjemmearbejdsplads med opkobling til arbejdspladsens netværk? Ja... Gåtilspm.49 13

16 Nu følger nogle spørgsmål om Deres start på arbejdspladsen. 49. Hvornår begyndte De at arbejde på Deres nuværende arbejdsplads? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De arbejdet der uafbrudt? Undtagen sygdom, ferie, orlov o.l. Ja... Gåtilspm.52 Gåtilspm Hvornår begyndte De sidste gang? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Har De hele tiden haft det samme job på Deres nuværende arbejdsplads? Ja... Gåtilspm.54 Gå til spm Hvornår begyndte De at arbejde i det job, De har nu? Årstal: Måned: Dag: Gåtilspm Er der tale om en beskæftigelsesordning for arbejdsløse? Ja, hvilken: Gåtilspm.55 14

17 55. Var arbejdsformidlingen (AF) aktivt involveret i at formidle kontakten mellem Dem og Deres nuværende arbejdsgiver? Hvis De fandt jobbet gennem AF's hjemmeside tæller det også som aktiv involvering. Ja... Gåtilspm.57 Gåtilspm Hvordan fandt De stillingen? Svarede på en annonce (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis eller blad, på TV eller internet eller via et opslag)... Gennem bekendt... Blev formidlet af kommunen eller a-kassen... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede virksomheden uopfordret... Startede egen virksomhed... Vikarbureau o.l.... Gennem Deres uddannelsessted... Andet, hvordan: Gåtilspm.57 15

18 Vi vil nu stille Dem nogle spørgsmål om eventuelle bijob. 57. Har De et eller flere bijob? Ja, et... Ja, flere... Gåtilspm.58 Gåtilspm Arbejder De i Deres bijob som: Hvis flere bijob, det bijob, hvor De har flest timer. Lønmodtager... Gåtilspm.62 Selvstændig... Gåtilspm.61 Medarbejdende ægtefælle... Gåtilspm.59 Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gåtilspm Har De i Deres bijob en lønaftale? Ja... Gåtilspm.62 Gåtilspm Er der aftale med Told og Skat om, at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Ja... Gåtilspm.62 16

19 61. Har De ansatte i Deres virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gåtilspm Hvad er Deres stilling i Deres bijob mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Gåtilspm Hvad laver man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? Ligger arbejdspladsen i udlandet, skriv da både landsdel og landenavn. Gåtilspm Hvad er virksomheden navn og adresse? Navn: Gadenavn: Husnr.: Postnr: Postdistrikt: Gåtilspm.67 17

20 67. Hvad er Deres aftalte arbejdstid pr. uge i Deres bijob? Varierer timetallet fra uge til uge, så angiv et gennemsnit. Har aftalt antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Har ingen aftale om antal arbejdstimer pr. uge. Sæt kryds her... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt idettebijob? Varierer timetallet fra uge til uge så angiv et gennemsnit. Er der store forskelle så beregn gennemsnittet af hvad, De har arbejdet i de sidste 4 uger. Se bort fra uger, hvor De har været på ferie, været syg eller lignende. Normalt antal timer pr. uge, (uden spisepauser)... Gåtilspm Hvor mange timer arbejdede De rent faktisk i ugen fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli? Antal timer 4. juli juli i bijob (uden spisepauser)... Gåtilspm.70 Nu kommer nogle spørgsmål om jobsøgning. 70. Har De inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13.junitil10.julisøgt arbejde? Også søgning af arbejde med ganske få timer skal medtages. Bemærk, omfatter også søgning af arbejde som selvstændig. Gerne flere svar Ja, har søgt et andet arbejde... Ja, har søgt et ekstra job... Ja, har søgt flere timer i nuværende arbejde (hoved eller bijob).. Ja, søgt flere af ovenstående... Gåtilspm Gåtilspm.71 18

21 71. Selv om De ikke har søgt arbejde inden for de sidste 4 uger, vil De så gerne arbejde flere timer om ugen? Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Ja, i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan... Gåtilspm Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm Hvad er hovedårsagen til De søger andet/ekstra arbejde? Kun den vigtigste begrundelse. Søger bibeskæftigelse... Ønsker bedre arbejdsforhold (Fx bedre løn, arbejdstider, transport o.l.)... Søger et job med færre arbejdstimer... Andre grunde, angiv nærmere: Kun ét kryds Risiko for at miste nuværende job... Nuværende job er midlertidigt... Søger andet arbejde hvor jobindhold bedre svarer til min viden og kunnen... Søger arbejde for første gang efter endt uddannelse Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med kortere transporttid Gåtilspm Søger De hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Deltid... Gåtilspm.75 19

22 75. Vil De eventuelt tage deltidsarbejde, selv om De søger heltidsarbejde, eller modsat? Ja... Gåtilspm Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Hvis flere jobs tænkes på summen af alle jobs. Antal timer... Gåtilspm HvorlængeharDesøgtarbejde? Ikke søgt endnu... Mindre end en måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gåtilspm Er De tilmeldt AF eller kommunen som arbejdssøgende? Ja, AF... Ja, kommunen... Nej, ingen af delene... Gåtilspm Har De haft kontakt med AF eller kommunen foratfåarbejde? Ja, inden for den sidste måned... Ja, inden for de sidste 3 måneder... Ja, længere siden... Gåtilspm.80 20

23 80. Søger De arbejde som: Lønmodtager... Gåtilspm.81 Selvstændig... Gåtilspm.86 Begge dele... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm HarDeindenfordesidste4uger,dvs.iperioden 13. juni til 10. juli, søgt job ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gåtilspm Har De indrykket eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller internettet? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet familie eller bekendte for at få job? Ja... Gåtilspm Har De kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Ja... Gåtilspm.85 21

24 85. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet Deres fagforening eller A-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud fra AF eller den kommunale arbejdsanvisning... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... Søgt om tilladelse, licenser, lån mv.... Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Gåtilspm Har De søgt beskæftigelse inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til 10. juli, ved at søge om tilladelser, licenser, lån mv.? Ja... Gåtilspm Har De søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja... Gåtilspm.88 22

25 88. Har De søgt på anden måde at få arbejde? Venter på resultat af ansøgning... Været til samtale, prøve Andre måder, hvilke: Nej, har ikke gjort noget... Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud Gåtilspm Hvornår vil De evt. kunne begynde at arbejde, hvis De fiketnytarbejde/bijobellerfikmulighedforatbegynde som selvstændig? Inden for 1 uge... Inden for 2 uger, altså senest den 24. juli... Inden for 1 måned... Senere... Gåtilspm.91 Gåtilspm Hvorfor kan De først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn eller syge (inkl. barsel- og forældreorlov)... Sygdom... Afslutte ferie eller orlov Andre grunde, hvilke: Gåtilspm.91 23

26 Nu følger nogle spørgsmål om Deres situation for et år siden. 91. Hvad var Deres hovedbeskæftigelse for et år siden? Erhvervsarbejde på samme arbejdsplads som i undersøgelsesugen 4. juli juli Gåtilspm.98 Erhvervsarbejde på en anden arbejdsplads end i undersøgelsesugen 4. juli juli... Gåtilspm.93 På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Gåtilspm.92 Værnepligtig Gåtilspm.98 Arbejdsløs i jobtræning Gåtilspm.93 Arbejdsløs i uddannelsesordning... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterlønsmodtager... Langtidssyg, revalidering... På bistand (var De arbejdsløs, sæt kryds ved kode 08)... Skoleelev, studerende, kursist... Andet, angiv nærmere: Gåtilspm Hvad var De inden De gik på orlov? Arbejdsløs... Under uddannelse... Iarbejde-samme arbejde som i ugen 4. juli juli... Gåtilspm.98 Iarbejde-andet arbejde end i ugen 4. juli juli... Andet, hvad: 05 Gåtilspm.93 Gåtilspm.98 24

27 93. Arbejdede De som: Lønmodtager... Selvstændig med ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Selvstændig uden ansatte (ulønnet familiemedhjælp medregnes ikke)... Medarbejdende ægtefælle... Ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug Gåtilspm Var der tale om en aktivering for arbejdsløse? Ja... Gåtilspm Hvad var Deres stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv evt. hvad arbejdet består i. Gåtilspm Hvilken slags virksomhed var De ansat i/arbejdede De i? Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi. Skriv evt. virksomhedens navn og adresse. Gåtilspm Hvad lavede man på virksomheden? Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med fødevarer. Gåtilspm.98 25

28 Nu følger nogle spørgsmål om Deres uddannelse og deltagelse i kurser. 98. Hvilken skoleuddannelse har De gennemført? Angiv den højeste klasse (1. mellem) klasse ( real, mellem, mellemskoleeksamen) klasse (3. real, real-, præliminæreksamen, g.)... Studentereksamen... Sproglig 05 Matematisk HF, HHX, HTX, HG HF 07 HHX 08 HTX 09 HG Adgangseksamen, teknika Anden skoleuddannelse Hvis anden skoleuddannelse, angiv hvilken:... Hvor mange år og måneder varer den normalt:... Alle: Gå til spm Hvornår har De afsluttet skoleuddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm Har De gennemført en uddannelse udover Deres skoleuddannelse? Hvis De har gennemført flere uddannelser, angives kun den højeste. Angiv både uddannelse og fagområde, fx korrespondent i tysk, kontoruddannet inden for økonomi. Ja, hvilken: Gåtilspm.1 Gåtilspm.1 1. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Antal år: Måneder: Gåtilspm.1 26

29 1. Hvornår har De afsluttet uddannelsen? Årstal: Måned: Gåtilspm.1 1. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været under uddannelse eller modtaget undervisning i skole eller på højere læreanstalt? Inkl. lærlinge-/elevuddannelse. Ja... Gåtilspm.1 Gå til spm Hvilken uddannelse er der tale om? klasse klasse... Sproglig studentereksamen... Matematisk studentereksamen... Studentereksamen ny (træder i kraft 1. august 2005) HF HH, HHX HTX HG Erhvervsfaglig uddannelse (social- og sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør)... Adgangseksamen til teknika... Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, kandidat)... Forsker (Ph.D)... Anden uddannelse Gåtilspm Angiv nærmere hvilken uddannelse der er tale om: Gåtilspm

30 106. Hvor længe varer uddannelsen normalt? Selvom De kun følger en del af en uddannelse, angives varigheden af den fulde uddannelse. Antal år: Måneder: Gå til spm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, været på nogle kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan fx være AMU-kurser, VUC, PC-kurser, konferencer, seminarer el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 13. juni til og med 10. juli, gået til noget i Deres fritid, hvor De modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner? Det kan fx være brevkursus, aftenskole, højskole, sport, musik el. lign. Der skal være tale om en form for undervisning, herunder evt. fjernstudie. Et kursus må gerne strække sig ud over perioden ved at starte før eller slutte efter. Ja... Gåtilspm.109 Gåtilspm.109,hvisDehar svaret Ja, i spm Ellers gå til spm Hvor mange timer har De ialt brugt på samtlige kurser og aktiviteter De har deltaget i inden for de sidste 4 uger? Tid brugt på eventuel forberedelse skal ikke medregnes. Antal timer brugt i alt i de sidste 4 uger: Gåtilspm Hvis De tænker på det seneste kursus/aktivitet De har deltaget i, hvad er så den primære årsag til, at De har deltaget? Erhvervsrettede årsager... Personlige/sociale årsager... Gåtilspm Hvilket kursus/aktivitet er der tale om? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Angiv nærmere: Gåtilspm

31 112. Foregik kurset/aktiviteten inden for eller uden for Deres betalte arbejdstid? Hvis De har deltaget i flere kurser/aktiviteter, angives kun den seneste. Hvis man får godskrevet timerne til senere afspadsering, opfattes det som inden for betalt arbejdstid. Udelukkende inden for betalt arbejdstid... Mest inden for betalt arbejdstid... Halvt indenfor - halvt udenfor... Mest uden for betalt arbejdstid... Udelukkende uden for betalt arbejdstid... Havde ikke noget arbejde på det tidspunkt Gåtilspm Boede De i Danmark for et år siden? Ja... Gåtilspm.115 Gå til spm Hvilket land og landsdel (region) boede De i? Land: Landsdel (evt. by): Gåtilspm

32 Nogle få spørgsmål vedrørende hele husstanden. Der kommer nu nogle spørgmål som belyser sammenhængen mellem erhvervsaktivitet og familiesituationen. Vi vil derfor stille Dem nogle spørgsmål om Deres husstand. Til en husstand regner vi alle personer som fast bor i boligen, og som sædvanligvis har mindst ét daglig måltid fælles. Husstanden omfatter således ikke kun familiemedlemmer, men også fx plejebørn og logerende o.l., hvis disse personer bor fast og spiser med husstanden. Delebørn medtages i den husstand hvor de tilbringer mest tid. Personer som bor fast i boligen, men som kortvarigt er borte fra hjemmet på fx ferie eller kursus, skal også regnes med. Bor De på kollegium, plejehjem, forsorgshjem eller på en anden institution, skal de øvrige beboere på institutionen ikke medtages, selvom man spiser sammen. Husstanden omfatter i de tilfælde normalt én person - nemlig Dem selv. Angiv derfor i spørgsmål 1 at De bor alene. Bor De på institutionen/ kollegiet sammen med ægtefælle/ samlever og eventuelle børn bedes De dog udfylde skemaet for disse familiemedlemmer Bor De alene? Ja... Skemaeterslut- Mange tak for Deres hjælp De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert Gåtilspm Hvilke medlemmer er der i husstanden, udover Dem selv? Beskriv de andre udfra deres relation til Dem: Fx ægtefælle/ samlever, barn, mor/far, søskende, barnebarn, plejebarn, bofælle (kollektiv). Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå Nu følger nogle spørgsmål om disse personers erhvervsaktivitet - besvares kun for de personer der er 15 år og derover. Er der ikke andre personer i husstanden på 15 år og derover er skemaet slut. Mange tak for Deres hjælp, De bedes sende skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 30

33 Beskriv den første person over 15 år 1. Hvad er personens relation til Dem (fx mor, ægtefælle, barn)? Køn K/M Fødselsdato dd.mm.åååå 2. Havde denne person arbejde i ugen fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. Var personen ikke på arbejde i netop den uge pga. sygdom, ferie, kursus eller lignende men vil vende tilbage til sit arbejde igen, svares "Ja". Gåtilspm.2 Ja... Gåtilspm.3 Gå til spm. 7 Har personen flere job vedrører nedenstående spørgsmål kun hovedjobbet. 3. Var personen på arbejde i den nævnte uge? Ja... Gåtilspm.4 4. Har personen midlertidig eller fast ansættelse? Midlertidig... Fast... Gåtilspm.5 5. Er personen beskæftiget på Heltid... Deltid... Gåtilspm.6 6. Hvor mange timer om uge arbejder personen normalt i dette job? Antal timer pr. uge (uden spisepauser)... Gåtilspm Har personen søgt arbejde inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden 13. juni til 10. juli? Også søgning af job med ganske få timer har interesse. Ja... Gåtilspm.8 Gå til spm

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE)

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. referenceuge 7,. juli til 8. juli 007 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. JULI TIL SØNDAG

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 REVIDERET 25.06.2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere